Dobitniki priznanj iz zgornje Vipavske doline

Skupinski portret dobitnikov priznanj, podeljevalcev in gostov na nacionalnem odprtju TVU 2023, 12. maj, Ajdovščina

Foto: Aljana Vidmar

Peter Ferjančič

Uspešen vinar, ki je s pomočjo izobraževanja nadgradil družinsko vinarsko zgodbo. Danes svoje znanje in izkušnje predaja naslednjim generacijam.

Vera Kodrič

Upokojenka in učiteljica, ki aktivno predaja svoja znanja različnim ciljnim skupinam. Poučevala je stenografijo, kasneje 10-prstno slepo tipkanje. Po upokojitvi jo je prof. dr. Ana Krajnc povabila v poletno andragoško šolo. V tem obdobju se je pričela ukvarjati s sušenjem sadja. Svoje znanje predaja po krajevnih skupnostih.

Alice Stojko Saliu

Učiteljica plesa, ki svojo strast do plesa predaja vsem generacijam.

Mlinotest

Podjetje, ki nenehno vlaga v razvoj svojih zaposlenih.

Krajevna skupnost Goče

S svojimi aktivnostmi skrbi za izobraževanje in povezovanje krajanov ter razvoj ruralnega okolja.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content