Novičke TVU

  • Napotki na drugem sestanku mreže TVU
  • O TVU pišemo v e-Novičkah
  • V podporo koordinatorjem TVU
  • Znane so skupne akcije/teme TVU 2021
  • Objavljen je razpis za sofinanciranje TVU 2021
  • Sestala se je mreža TVU

Dogodki

Tedni vseživljenjskega učenja 2021

od 6. septembra do 10. oktobra

15.

sep.

Parada učenja – dan učečih se skupnosti

3.

sep.

Nacionalno odprtje

Videointervju s patrom, dr. Karlom Gržanom, za sestanek mreže Tednov vseživljenjskega učenja (TVU), 8. 6. 2021:

Doživite spev človeku, njegovemu prebujenju, kakovostnemu sobivanju ter spoštljivemu druženju, vseživljenjskemu učenju … Ni le popotnica soustvarjalcem letošnjih TVU, ampak tudi spodbuda sleherniku, da poskrbi za svojo preobrazbo!

O TVU-ju

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji.

Projekt usklajujemo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejamo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja.

Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Več >>

Parada učenja

Parado učenja (PU) smo v obdobju 2012–2015 razvijali z evropskimi sredstvi v projektu Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). Zdaj jo uspešno izpeljujemo na izbranih prizoriščih v Sloveniji. V letu 2021 je sofinanciranih 12 Parad učenja, ki bodo tekle hkrati, 15. septembra, na trgih ulicah in v središčih mest.

Nacionalno odprtje TVU 2020

Nacionalno odprtje TVU 2020 je zaradi covida-19 potekalo v virtualnem okolju.

4. september 2020 ob 11. uri

Soustvarjamo TVU