Iskanje prireditev TVU 2024


Prireditve akcije: Učenje in kultura – z roko v roki


Prihodnji dogodki TVU 2024

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2024

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 1. 5. 2024–31. 5. 2024 ob 10.00
Iščejo mlade bende, ki bi nastopili na koncertu ob zaključku šolskega leta, 21. 6. 2024 v Palah! Dobrodošli šolski bendi, garažni bendi in drugi mladi, ki iščete dodatne izkušnje in te priložnosti nočete zamuditi. Dogodek nastaja v okviru programa Matineje - zabave za premlade. Več >>

Izvaja: Klub Kussa
Ajdovščina, 1. 5. 2024–20. 5. 2024 od 14.00 do 19.00
Kiparski in slikarski opus, ki ga razvija od leta 2006 do danes, izhaja iz kontinuiranega raziskovanja človeške figure kot nosilca različnih psiholoških stanj in občutenj, ki gledalca opominjajo na krhkost in minljivost človeške eksistence. Minljivost izpostavlja zato, ker se v odnosu do tega vprašanja oblikuje naš odnos do življenja (če se tega zavedamo ali pa ne). Krhkost izpostavlja zato, ker je v današnji kapitalistični družbi, kjer moramo svet doživljati objektivno in nevtralno, to dejstvo, da si dovolimo biti občutljivi oziroma krhki in doživeti svoje življenje skozi naša telesa na nam lasten način, nekakšen upor proti vsiljenim mehanizmom potrošniške miselnosti. Iz tega odnosa do življenja in človeka v njem izhaja pri vseh ciklih, tako pri kiparstvu kot slikarstvu. Več >>

Izvaja: Lokarjeva galerija
Ajdovščina, 3. 5. 2024–24. 5. 2024 od 15.00 do 19.00
Zanimala ga je slovenska vas, knapovsko okolje in v kasnejših letih primorska arhitektura. Rijavec se je opredelil za izrazito barvno slikarstvo pod vtisom barvite dediščine Matissa, fauizma in poznega kubizma. Slikarstvo Milana Rijavca je bil nenehen eksperiment, vsaka njegova faza odgovori na zastavljena vprašanja celovito, v obsegu njegove občutene umetniške izpovedi. Več >>

Izvaja: Planinsko društvo Ajdovščina
Ajdovščina, 5. 5. 2024 ob 10.00
Dejavnost aktivno povezuje in združuje krajane različnih krajevnih skupnosti občine Ajdovščina. Udeleženci se srečujejo enkrat tedensko na prej dogovorjeni lokaciji in se nato odpravijo na krajši pohod. Pohodi ne pomenijo samo aktivnosti na prostem, ampak so zasnovani načrtno in tematsko obarvani. Na poti si ogledajo lokalne znamenitosti, kar jim večkrat daje vedeti, da živijo v okolju, kjer možnosti za aktiven in poučen oddih spremljajo na vsakem koraku. Več >>

Izvaja: VVE pri OŠ Žiri
Žiri, 6. 5. 2024 od 09.55 do 13.30
V sodelovanju z OŠ Črni Vrh in njihovim otroškim in mladinskim zborom bodo gostovali in za nas imeli muzikal z naslovom Ko Ajda zori. Več >>

Izvaja: Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina
Ajdovščina, 6. 5. 2024–30. 5. 2024 ob 10.00
V sklopi tedna vseživljenjskega učenja se bo Fotografsko društvo Veno Pilon predstavilo s skupinsko razstavo v bivši Blagovnici Nanos Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Zgornje Hoče, 7. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Učenci bodo v Kulturnem domu Hoče izvedli samostojni koncert, ki bo vseboval priiredbe in avtorske skladbe. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Slovenj Gradec
Vuzenica, 8. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Učenci od 1. do 3. razreda osnovne šole s prilagojenim programom so v sodelovanju z vrtcem Legen pripravili gledališko igrico Nimam časa. Igrico je zasnovala naša učiteljica Tjaša Matičko. Z njo so se 15. 4. predstavili v kulturnem domu Slovenj Gradec in se uvrstili na regijsko tekmovanje, kjer bodo predstavili svoje gledališke sposobnosti širši javnosti. V igrici nastopajo in sodelujejo naši učenci in otroci iz vrtca Legen. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 8. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Nina Kremžar je za svoje pesmi in zgodbe prejela številne nagrade. Med drugim je za zgodbo Jutranja kava, ki je del te zbirke, prejela AirBeletrinino nagrado za najboljšo zgodbo leta 2017, leta 2018 je postala zmagovalka festivala Urška, leta 2019 pa je osvojila laskavi naziv vitezinja poezije na Pesniškem turnirju založbe Pivec. Opazovalnica je njena prva zbirka kratkih zgodb. Več >>

Izvaja: Društvo za osteoporozo Ormož
Podgorci, 9. 5. 2024 od 07.20 do 12.00
Člani Društva za osteoporozo Ormož bodo 9.5.2024 obiskali muzej Prleški železničar, kjer bodo spoznali zgodovino železničarstva v lokalnem okolju. Več >>

Izvaja: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Žalec, 9. 5. 2024 ob 11.00
Odprtje in ogled razstave Ekspresija in impresija – čutim, torej ustvarjam, na kateri bodo svoja umetniška dela predstavili učenke in učenci osnovnih šol Spodnje Savinjske doline. Likovna vzgoja ponuja široke možnosti aktivnega sodelovanja in ustvarja pogoje za kreativno delo. Je pomemben cilj vzgoje in izobraževanja s poudarkom na treh povezovalnih elementih človekove eksistencialne nujnosti: zaznavanju, mišljenju in praktičnem delovanju. Zato so pregledi vsakoletne produkcije tega področja tudi kazalniki, ki govorijo o stopnji presežkov. Razstava bo na ogled do 8. junija 2024. Več >>

Izvaja: Kozjansko.Info
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Vabljeni k prebiranju novic v spletnem časopisu Obsotelja in Kozjanskega kozjansko.info, kjer poročamo tudi o številnih dogodkih TVU 2024. Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Sevnica, 10. 5. 2024–1. 6. 2024 od 07.00 do 18.00
Ob 20-letnici delovanja Društva U3 Sevnica bo v Knjižnici Sevnica potekala razstava likovnih in ročnih del. Razstava bo predstavila izjemno ustvarjalnost članov društva skozi različne ustvarjalne tehnike, vključno z likovno umetnostjo, ročnimi deli in drugimi ustvarjalnimi projekti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Polhov Gradec
Polhov Gradec, 10. 5. 2024–17. 5. 2024 od 07.00 do 18.00
Učenci predmetne stopnje bodo v okviru učnega načrta (razlagalna pripovedka) v obliki raziskovalne naloge raziskovali izvor domačih imen domačij, na katerih živijo. Pri tem se bodo povezali s starši, z dedki, babicami, strici, tetami, prijatelji, znanci ..., ki poznajo izvor imen domačij. Šola se namreč nahaja v pretežno kmečkem okolju, kjer je tudi veliko višinskih kmetij in lastništvo domačij prehaja iz generacije v generacijo. Nekateri učenci bodo svoje prednike pri pripovedovanju snemali, drugi zapisali po njihovem pripovedovanju, nekateri pa bodo prinesli celo rokopise svojih prednikov o zgodovini ali nastanku imena domačije. Poudariti želimo, da gre za medgeneracijski preplet, s katerim se ohranja kulturna dediščina kraja, saj je kulturna dediščina nekakšna brv med sedanjostjo in preteklostjo. V mnogih primerih kulturna dediščina zaznamuje človeka kot korenine zaznamujejo rastoče drevo; s tem se zasadi značaj drevesa. V procesu raziskovalne naloge bomo skupaj ugotavljali, da je raziskovanje naših korenin vedno zanimivo, kot še nenapisan zaklad, ki se prenaša iz generacije v generacijo; predvsem pa dobimo vpogled v življenje, navade in običaje, ki so jih gojili naši predniki. Več >>

Izvaja: Društvo za Združene narode za Slovenijo
Negova, 10. 5. 2024 od 07.30 do 08.30
Učenci in učenke, ki bodo sodelovale na delavnici bodo prisluhnili pripovedi o voku, ki je potoval po svetu (Volk, ki je želel potovati okrog sveta, avtorici: O. Lallemend in E. Thuiller). Ob tem bodo spoznavali različne kulture in se naučili nekaj iger, ki se jih igrajo njegovi vrstniki po vsem svetu. S to delavnico bomo nagovorili 4., 3. in 10. cilj trajnostnega razvoja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Radeče, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Otroci vrtca in šole vseh razredov bodo skupaj z vzgojitelji in učitelji otroško obarvali kanček našega kraja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024–31. 5. 2024 od 08.00 do 12.00
V okviru TVU bomo imeli obisk predstavnice društva "Petka za nasmeh". Učenci bodo spoznali kaj je prostovoljstvo, komu je namenjeno, razvijali solidarnost in strpnost do drugačnosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 00.00
Razpisujemo štiri teme povezane z družbeno odgovornostjo in trajnostim razvojem: - Ali je moje mesto prijazno do starejših in gibalno oviranih? - Zapelji me z Metuljčkom! - Zbiranje odpadnih olj iz gospodinjstva - inovativni projekt in njegovi učinki. - Kam gredo moje smeti in kaj se zgodi z njimi? Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
Skozi drevored se bomo odpravili na sprehod do Jelšingrada, opazovali bomo starodavna drevesa, jih poimenovali in ugotavljali zakaj so drevesa pomembna. Pod mogočno lipo bomo zapeli in zaplesali. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–30. 6. 2024 od 09.00 do 15.00
Izdelovanje suhega cvetja je bilo znano v 1. polovici 18. stoletja v Angliji, od koder se je veščina razširila po Evropi in v 1. polovici 19. stoletja dosegla tudi naše kraje. Sprva je bila dejavnost znana le med mestnim prebivalstvom, od srede 19. stoletja pa je izpričana tudi med kmečkim prebivalstvom na Slovenskem. Uporaba papirnatih rož je bila povezana z navadami krašenja ob koledarskih šegah, šegah življenjskega kroga ter praznikih cerkvenega leta. Najpogosteje so oblikovali papirnate rože v šopke, ki so jih na primer nosili ženini in neveste ter svatje ali pa vojaški naborniki. Velikost šopkov in sestava cvetja v njih sta bili različni glede na okoliščine uporabe. S papirnatimi rožami, ki so jih spletli v vence ali kite, so ob cerkvenih praznikih krasili notranjost in zunanjost cerkva, kapelic in drugih sakralnih znamenj. V domovih so bile z njimi okrašene svete podobe in bogkov kot. V kombinaciji z naravnim rastlinjem so papirnate rože spletali tudi v nagrobne vence. Znanje in veščine o izdelovanju papirnatih rož so se na Slovenskem v preteklosti povečini prenašale od izdelovalke do izdelovalke z zgledom in ustnim izročilom. Naše društvo ohranja in na mlajše rodove prenaša umetnost izdelave cvetja iz papirja in v ta namen pripravlja tudi razstave. Vabimo vas na ogled razstave, ki je postavljena v šmarskem Muzeju baroka. Več >>

Izvaja: Almira Ćatović
Maribor, 10. 5. 2024–14. 6. 2024 od 09.00 do 13.00
Sodelovanje na Tednih vseživljenjskega učenja. Snemanje in fotografiranje zanimivih dogodkov, večinoma na Paradi učenja, vendar pa tudi na nekaterih ostalih dogodkih TVU. Več >>

Izvaja: Prosum, zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo
Bistrica ob Sotli, 10. 5. 2024 od 09.30 do 11.00
Na delavnici fraktalne risbe, bomo ustvarjali z namenom krepitve svoje energije, svojih potencialov, moči in na splošno sebe. Ustvarjali bomo namensko fraktalno risbo. S seboj ne potrebujete ničesar (razen dobre volje!). Delavnica je brezplačna in poteka v okviru študijskega krožka, ki ga financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Več >>

Izvaja: raum AU
Slovenj Gradec, 10. 5. 2024–19. 5. 2024 od 10.00 do 17.00
Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF) in NVO raum AU vas vabimo k ogledu razstave PASTISH - Adijo, plagiat!. PASTISH Medtem ko je v zadnjih letih prihajalo do številnih tožb proti pop zvezdnikom zaradi plagiatorstva, ki je včasih očitno, včasih pa skoraj neslišno, sta režiserka Marion Foucart in vizualna oblikovalka ter animatorka Milanka Fabjančič skozi spletno animirano serijo Pastish želeli preučiti proces glasbenega ustvarjanja ter predvsem prevprašati pojem izvirnosti v glasbi. Umetnost izposojanja od drugih je del zgodovine glasbe vse od trubadurjev v srednjem veku. Mozart je kopiral melodične linije svojih sodobnikov, Gainsbourg se je poglobil v zaklade klasične glasbe, da bi sestavil svoje lastne melodije, Chuck Berry si je svoj slavni “riff” izposodil iz stare plošče bluesa. In danes ustvarjalci beatov nenehno raziskujejo zgodovino včerajšnje glasbe, da bi odkrili instrumentalni odlomek, ki lahko prebudi kolektivno nezavedno in pritegne občinstvo. Pastish ne razglablja o avtorskih pravicah ali upravičenosti tožb, temveč poskusi osvetliti mehanizme komponiranja s primeri pesmi, ki so znane širši javnosti, in tako omogočiti drugačen pogled na sodobno ustvarjanje ter prispevati k sami demistifikaciji dejanja ustvarjanja. Avtorici pravita, da je bila serija Pastish napisana kot pesem, razvita preko asociacij in povezav med melodijo, ritmom, zvokom, glasbenim žanrom, obdobjem in osebnim spominom. Skozi risbo Milanke Fabjančič je bil ustvarjen »nekakšen metafizični stroj, v katerem v kontekstu kolektivne ustvarjalne zavesti razporeja zemljevid navdiha, domišljije in izvirnosti«. Pod vtisom svežine naivnega gibanja kolažne animacije Monty Pythona, Fabjančič skozi animacijo nelinearno spremlja govorjeno besedilo in se odziva na omenjene glasbene primere. Za svoj način animiranja v Pasitshu pravi, da »ni namenjen zgolj ilustriranju, temveč ga navdihujejo resnične anekdote, obdobja, razpoloženja in predstavljeni liki ter njihova glasba, ki jih opisuje z izjemno raznolikim, a neločljivo prepletenim slogovnim preklapljanjem.« O AVTORICAH Marion Foucart, rojena 1981 v Parizu. Magistrirala je na pariški univerzi UFR Médiation Culturelle et Communication in se raziskovalno osredotočila na festival in njegove kulturne politike. Prve korake v glasbeni industriji je naredila pri Warner Music France na področju marketinga, nato je pri Les Inrocks odkrila svet strokovnega tiska, zadnjih deset let pa pisala glasbene rubrike v oddaji Télématin na France 2. Kot glasbenica in diplomirana violinistka najraje od vsega brska po trgovinah s ploščami, da bi našla redek dragulj, in odkriva neverjetne “sample” na spletni strani skupnosti Whosampled, kjer ljudem pomaga odkrivati, dešifrirati in deliti. Foucart se v prostem času ukvarja tudi s pisanjem pesmi, že nekaj let živi v Sloveniji in o jugoslovanskem popu iz 80. let ne ve prav ničesar. Milanka Fabjančič, rojena 1981 v Ljubljani, je akademska slikarka in samozaposlena v kulturi kot ilustratorka. Zadnja leta je najbolj aktivna na področju avtorskega animiranega filma (Liliana 2019, Hobotnica banana mišmaš 2023, Serija Pastish - 1.sezona 2022, 2.sezona 2024), mladinske knjižne ilustracije in poučevanja na Akademiji umetnosti UNG (Zgodboris) ter Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani (Ilustracija in Barvne študije). Za animirani film Liliana je med drugim prejela vesno za najboljši animirani film na FSF 2019, na International Filmmaker Festival of New York (IFFNY) 2021 pa nagrado za Inovacijo v animiranem filmu. Spletna serija Pastish pa je bila nagrajena za Najboljšo spletno serijo leta 2023 na festivalu MARSEILLE WEB FEST. Razstava je v galeriji raum AU, Partizanska pot 12, Slovenj Gradec, na ogled do 19.5.2024. Prisrčno vabljeni. /// Produkcija Društvo slovenskega animiranega filma (DSAF), soorganizatorstvo NVO v javnem interesu raum AU. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sladka Gora
Sladka Gora, 10. 5. 2024 od 10.00 do 11.15
Ali se volk lahko nauči brati? Odgovor izvesti, če se nam pridružite na pravljici, ki ki jo bomo tudi narisali. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 10. 5. 2024–31. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
Dijaki, ki s fotografijami in plakati sodelujejo pri skupni akciji z naslovom: Svet brez filtra, fotografije in plakate posnamejo in sestavijo sami. Svoje izdelke bodo razstavili v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica. Razstava bo odprta za vse obiskovalce. Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Sevnica, 10. 5. 2024–15. 5. 2024 od 10.00 do 18.00
Ob 20-letnici delovanja Društva U3 Sevnica bo na Gradu Sevnica potekala razstava likovnih in ročnih del. Razstava bo predstavila izjemno ustvarjalnost članov društva skozi različne ustvarjalne tehnike, vključno z likovno umetnostjo, ročnimi deli in drugimi ustvarjalnimi projekti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024–31. 5. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico "Bolšji sejem", ki vključuje učence, ki prinašajo stvari, ki jih ne potrebujejo več in jih prodajajo. Učenci pripravijo sejem, kjer ponujajo na prodaj (za gumbe) številne predmete. Na ta način urijo organizacijske, podjetniške, socialne in matematične veščine. To je lahko odlična priložnost za učence, da se naučijo vrednosti recikliranja, deljenja in trženja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024–17. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico izmenjave oblačil. Učenci izmenjujejo različne stvari, oblačila, igrače. Učijo se solidarnosti in medsebojne pomoči. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
Podčetrtek, 10. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Stanovalce vabimo na bralno srečanje, kjer se bomo spomnili in se poklonili Manci Košir. Ob prebiranju njenih misli in pesmi se bomo sprehodili skozi njeno bogato in navdihujoče življenje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli dejavnost - kartanje. Kartanje je odlična dejavnost za preživljanje prostega časa, saj poleg druženja spodbujata tudi miselne sposobnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Loče
Sveti Jernej, 10. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
Na POŠ Jernej bodo tedne vseživljenjskega učenja pričeli zelo ustvarjalno - z likovno delavnico. Ga. Monika Goričan Škerget, likovna pedagoginja in ilustratorka, jih bo popeljala v svet domišljije, kjer bodo skozi njena dela in ilustracije pravljic spoznavali svet slikarstva. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 15.00
Vabljeni v prostore podružnice Šentilj, Osnovne šole Gustava Šiliha, kjer bomo izvajali delavnice kvačkanja in vezenja. Delavnice bomo izvajali vsak dan v oddelku podaljšanega bivanja. Na delavnice so še posebej vabljene babice. Otroci bodo skupaj z njimi ustvarjali travnik cvetja iz vezenin in mošnjičke za sivko. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 12.00 do 13.00
Ogled šolskega parka s strokovnim vodenjem (rožni vrt, kolekcijski nasad trajnic, zbirka kaktej in sočnic, sadni vrt, čebelnjak z medonosnimi rastlinami, zeliščni vrt, nasad špargljev, primeri okrasnih zasaditev, žive meje, čutna pot). Več >>

Izvaja: OŠ Sostro
Ljubljana, 10. 5. 2024 od 12.30 do 14.00
Z učenci bomo skuhali domače slovenske žgance. Učenci bodo spremljali postopek izdelave, samostojno začinili jed, sami mešali in zabelili žgance. Pomagali bodo pri pripravi “strganja” žgancev, pri postrežbi in degustaciji. Del žgancev bomo naredili z ocvirki in del z maslom, postregli pa z mlekom. Delo bo potekalo v učilnici za gospodinjstvo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Trbovlje, 10. 5. 2024 od 13.00 do 15.00
Učenci debatnega kluba OŠ Tončke Čeč bodo predstavili debatni format, ki ga prakticirajo na debatnih turnirjih širom Slovenije (ki jih koordinira Za in proti zavod za kulturo dialoga). Predstavitev bo potekala v šolski knjižnici OŠ Tončke Čeč. Delavnici sta namenjeni vsem generacijam (medvrstniško in medgeneracijsko). Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 10. 5. 2024 od 13.00 do 15.00
Vabljeni na prodajno razstavo steklenega nakita, ki so ga izdelali naši dijaki programa tehnik steklarstva. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 10. 5. 2024 od 15.00 do 17.00
Švicarka je pripravila izbor leposlovnih in strokovnih knjig na temo švicarske pravljice in legende. Brala bo v nemščini in v nemških švicarskih dialektih. Dogodek spodbuja k branju in učenju švicarskih oz. lastnega narečja. Prijave: do 8.5.2024: anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 10. 5. 2024–31. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
V okviru TVU bomo izvedli različne delavnice: zdrava prehrana, športne igre, ustvarjalne delavnice…Na delavnici zdrave prehrane se bomo skupaj naučili pripraviti okusne obroke, ki so hranljivi in zdravi za telo. Razkrili vam bomo koristne nasvete za uravnoteženo prehrano in kako lahko preprosto vključite več zdravih sestavin v svoj vsakdan. Na športni delavnici se bomo zabavali in aktivno preživeli čas skozi različne športne igre. Naučili se bomo ekipnega sodelovanja, fair playa in kako ohranjati vitalnost ter dobro telesno kondicijo skozi športne aktivnosti. Skupaj bomo raziskovali naše ustvarjalne potenciale skozi različne ustvarjalne delavnice. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 10. 5. 2024 od 15.30 do 17.00
Generacija Z, rojena med leti približno 1997 in 2012, je znana po svoji tehnološki pismenosti in digitalni spretnosti. Člani te generacije so odrasli v dobi interneta in pametnih naprav, zato so odraščali z dostopom do obilice informacij in možnosti za povezovanje. So izjemno odprti za različne kulture, identitete in ideje, ter se pogosto zavzemajo za družbeno pravičnost in okoljsko trajnost. Kljub temu so znani tudi po krajši pozornosti in hitremu preklapljanju med različnimi vsebinami. Pomembno jim je osebno izražanje in ustvarjanje, zato so pogosto aktivni na družbenih omrežjih in v digitalnih skupnostih. Vztrajno si prizadevajo za samoizražanje in uveljavljanje svojih idej v svetu, ki ga zaznamuje hitra tehnološka sprememba in globalizacija. Predavatelj nas bo seznanil tudi o značilnostih in vedenjskih vzorcih te generacije ter odgovoril na naša vprašanja, s katerimi se srečujejo učitelji pri svojem delu in poučevanju. Več >>

Izvaja: Zavod za mladino in šport Trbovlje
Trbovlje, 10. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Stanka Bantan je umetnica, ki bo facilitirala delavnico ustvarjanja sprostitvenih mandal v KLUBU ZMŠT, 10.5. od 16:00 - 18:00 ure. Naučili se bomo preprostih tehnik ustvarjanja mandal, pri čemer bomo ustvarili spodbuden socialni prostor za medgeneracijsko sobivanje, hkrati pa bomo spodbujali inkluzivno prakso z vključenostjo oseb s posebnimi potrebami v sodelovanju z VDC Zasavje. Dokazano je, da ustvarjanje pozitivno vpliva na duševno zdravje, pridobivanje novih veščin v spodbudnem in vključujočem okolju pa gradi ustvarjalne mostove med generacijami. Več >>

Izvaja: Društvo tabornikov Rod Zelena Rogla
Zreče, 10. 5. 2024 od 16.30 do 18.05
Taborniki mlade spodbujajo, da se odločajo o svojem razvoju. Mlad tabornik se razvija v stiku z naravo, s sovrstniki in s samim seboj. Učenje skozi igro, raziskovalno delo v skupini spodbujajo enakopravnost in samostojnost, mladi ob tem postopoma prevzemajo odgovornosti in se soočajo z izzivi. Pridite in se pridružite ter spoznajte tabornike. Več >>

Izvaja: Šaleško folklorno društvo Koleda Velenje
Velenje, 10. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Vabljeni na odprto vajo Šaleškega folklornega društva Koleda, ki že več kot 50 let poustvarja slovensko ljudsko izročilo. Lahko boste tudi zaplesali ob ljudski glasbi in spoznali nekaj zanimivih korakov ter ljudskih plesov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stična
Ivančna Gorica, 10. 5. 2024 od 18.00 do 22.00
Učenci bodo brali na različnih lokacijah (knjižnica, učilnica, hodnik, telovadnica, narava ..) svojo najljubšo knjigo ali pa izbrano knjigo iz knjižnice. Imeli bodo možnost pogovora s sovrstniki o knjigi. Izvedenih bo nekaj različnih delavnic: kaligrafija, tiho branje, hitrostno branje). S pomočjo delavnic bodo raziskovali svet knjig (avtorji, pisave, tematika, slike, žanri …). Ob tem bodo spoznavali in razvijali tudi domišljijski svet. Preizkušali se bodo celo v pisanju in branju v posebnem okolju. Ob zaključku bodo predstavili svoje delo in ugotovitve še staršem. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 10. 5. 2024–31. 5. 2024 ob 19.00
Kustosinja: Mojca Grmek Slikarka Suzana Brborović se v svojem delu osredotoča na bivanjsko tematiko, zanima jo predvsem dinamično razmerje med našim organskim obstojem in strukturiranostjo različnih sistemov okrog nas, ki ga raziskuje v preseku med minevanjem in nastajanjem skozi tok časa. Kompleksnosti tematike ustreza zapleten proces ustvarjanja, za katerega je značilno nalaganje in postopno odvzemanje barvnih plasti, uporaba različnih perspektiv in pogledov, prepletanje geometrijskih mrež, struktur in linearne risbe na eni strani ter slikanja s svobodno potezo, toniranjem, senčenjem, na drugi. Na razstavi z naslovom Kolektivna iluzija umetnica predstavlja najnovejše slike, v katerih se poudarek pri preučevanju mrež in struktur, v katere je vpeto naše bivanje, premakne iz materialnega, industrijam in tehnologijam podrejenega življenjskega okolja v prostrani svet duha, kjer se porajajo naše misli, ideje in sanjarije. Otvoritev: 10. maj ob 19. uri Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 10. 5. 2024 ob 19.00
Slikarka Suzana Brborović se v svojem delu osredotoča na bivanjsko tematiko, zanima jo predvsem dinamično razmerje med našim organskim obstojem in strukturiranostjo različnih sistemov okrog nas, ki ga raziskuje v preseku med minevanjem in nastajanjem skozi tok časa. Kompleksnosti tematike ustreza zapleten proces ustvarjanja, za katerega je značilno nalaganje in postopno odvzemanje barvnih plasti, uporaba različnih perspektiv in pogledov, prepletanje geometrijskih mrež, struktur in linearne risbe na eni strani ter slikanja s svobodno potezo, toniranjem, senčenjem, na drugi. Na razstavi z naslovom Kolektivna iluzija umetnica predstavlja najnovejše slike, v katerih se poudarek pri preučevanju mrež in struktur, v katere je vpeto naše bivanje, premakne iz materialnega, industrijam in tehnologijam podrejenega življenjskega okolja v prostrani svet duha, kjer se porajajo naše misli, ideje in sanjarije. Več >>

Izvaja: Društvo Obrtniški moški pevski zbor Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
V naši lokalni skupnosti že tradicionalno povezujemo Tedne vseživljenjskega učenja in Tedne ljubiteljske kulture. Učenje in kultura nas povezujeta in bogatita. Prireditve, ki jih pripravijo kulturna društva so priložnost, da se predstavijo publiki, hkrati pa v svoje vrste povabijo nove člane. Ob samem začetku TVU vas vabimo na letni koncert Obrtniškega moškega pevskega zbora. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 10. 5. 2024–16. 6. 2024 od 19.00 do 00.00
"Manca je Manca! Original. Božanska izvirnost, ki nas je obujala k nam samim, da bi lahko bili v odnosih pristno igrivi, hudomušni, dopolnjujoči - da bi lahko bili Ljubezen." O Manci s Karlom Gržanom in z Manco lanskega julija na Konjskem Vrhu. Več >>

Predstavili se bodo odrasli pevski zbori iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Vsak zbor se bo predstavil z dvema ali tremi skladbami. Revijo bo strokovno spremljala Alenka Korpar. Cilj je, da se na letni območni reviji predstavi čim več zasedb in po koncertu in pogovoru s strokovnim spremljevalcem dobi strokovno mnenje o izvedbi ter nasvete za nadaljnje delo. Revija bo potekala v sodelovanju z OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško
Krško, 11. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Vabimo vas, da se pridružite posebnemu doživetju na tradicionalni 4. Akademiji, kjer bomo skupaj ustvarjali na umetniški delavnici, prilagojeni slepim in slabovidnim mladostnikom. Z vami bo umetnik Rajko Požar. Več >>

Izvaja: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Žalec, 11. 5. 2024 ob 10.00
Predstavo Alma traja 30 minut. Izvaja jo Škratovo lutkovno gledališče Celje, primerna pa je za otroke, starejše od 4 let. Vstopnice po 4 EUR so na voljo v TIC-u Žalec, na spletu (zkst-zalec.kupikarto.si) ali uro pred dogodkom na blagajni dvorane. Predstava črpa navdih iz življenja znane Celjanke, svetovne popotnice, publicistke in antropozofinje Alme Maksimiljane Karlin. Njen literarni opus je namenjen predvsem odraslemu bralcu, zato je otrokom in mladini nedoumljiva. Kako torej ujeti nemirnega Alminega duha in ga približati najmlajšim? V predstavi so animatorji »zajahali« Almine mladostne sanje. Sanje, ki so jo oblikovale in vodile celo življenje. Učiti se, potovati in iskati prijatelje – sorodne duše. O tem, skozi Almine oči, govori predstava. Režija in besedilo: Matevž Gregorič Avtor in izvajalec glasbe: Bojan Draksler Igrajo/animirajo: Natalija Jenko, Ajda Jonak, Marijana Kolenko, Niko Korenjak, Mateja Podpečan, Suzana Savković, Breda Stepan, Paulina Veronek Več >>

Izvaja: Zavod Samostojen si
Cerknica, 11. 5. 2024 od 10.00 do 16.00
Urbana prodajna razstava ponuja dobre prakse prenove, reciklaže, ponovne uporabe in eko pristopov. Obsega pohištvo, oblačila in dodatke za dom. Tam boste lahko srečali notranjske oblikovalce in ustvarjalce, kjer boste ob dobri glasbi za katero bo poskrbel Roko Žitko (Asvalt) z njimi lahko tudi poklepetali, si ogledali, kupili ali pa naročili kakšen njihov izdelek. Marsikaj boste lahko izvedeli tudi o barvah in barvanju, saj bo na dogodku prisotna tudi mojstrica iz Butika barv Kolorina. Razstavljalci: re-Vivo 𝓐𝓻𝓽 VinTouch Hige Lepu Asvalt Montl Kolorina Dogodek je brezplačen. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, 11. 5. 2024 od 10.30 do 12.00
Slovenj Gradec je bil 22. maja 1267 prvič omenjen kot mesto (civitas). Raziskovalci pa domnevajo, da so bile takratnemu Windischgräzu mestne pravice podeljene že nekaj let prej. Razgibano mestno zgodovino boste spoznali na Sprehodu ob mestnem obzidju v družbi vodnice Nataše Škorjanc. Zbirno mesto je pred nekdanjo mestno hišo, pred Koroškim pokrajinskim muzejem. Več >>

Izvaja: Medgeneracijski center Kozje
Kozje, 11. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Nekoč, nekje, za sedmimi gorami in sedmimi vodami je živela ... Hm, se bo naša pravljica tudi začela tako in končala z "In srečno sta živela do konca svojih dni...?" Pridite in izvedeli boste. Več >>

Izvaja: Mladinski center Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, 11. 5. 2024 od 18.00 do 21.00
V Mladinskem centru bo potekal organizirani ogled Evrovizije. Tekom ogleda bomo potekale aktivnosti, ki bodo obogatele sam finalni večer. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 11. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Kaj je Pre_več? Marsikaj. A Pre_več, o katerem bomo govorili in ga, na Poetičnem večeru v soboto, 11. 5. 2024, ob 18.00, videli v obliki performansa, je avtorski projekt pesnika in urednika Dejana Kobana. Pre_več je poezija na koži. Pre_več je tudi knjiga, ki je nastala na podlagi njegovega dolgoletnega body art projekta. Dejan Koban je na javnih performansih 49 verzov 49-ih pesnikov vtetoviral na svojo kožo in s tem oblikoval svojevrsten zemljevid sodobne poezije. Vsi verzi so v večjezičnih prevodih in obogateni s fotografijami Nike Hölcl ter pospremljeni s prevodi, spremno študijo Monike Vrečar in spremno besedo Nežke Struc, zbrani v knjigi Pre_več, ki je pri založbi Goga izšla leta 2023. Z Dejanom Kobanom bo o projektu Pre_več, poeziji in (so)oblikovanju slovenske poetične scene govorila Nika Škof. Pogovoru bo sledil performans, ki ga bo z nojzom podkrepila Kikiriki. Temu pa še prigrizek, kozarec vina in neformalno druženje s pesnikom. Več >>

Izvaja: Glas Citer, poučevanje citer in nastopanje, Jasmina Levičar
Celje, 12. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Vabljeni k ogledu oddaje na TV Celje V nedeljo pod lipo s Polonco Marzel. V oddaji bomo s člani Zvenečih jelš in LUŠnimi citrarkami in pevci zapeli nekaj kozjanskih pesmi, predstavili delo v študijskih krožkih ter gledalce povabili na naše tri koncerte, ki jih bomo izvedli v TVU. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Zibika
Zibika, 12. 5. 2024 od 15.30 do 16.30
Vabljeni na ogled predstave Mojca Pokrajculja, ki jo pripravlja otroška gledališka skupina Nagajivčki iz Zibike. Predstava je primerna za otroke in odrasle. Veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: Konjeniški center Dvorec Rakičan
Murska Sobota, 12. 5. 2024 od 15.30 do 18.30
Lepo vabljeni, v nedeljo 12.5.2024, na spomladanski dan odprtih vrat našega konjeniškega centra! Program bo potekal med 15.30 in 18.30 - predstavitev različnih aktivnosti v konjeniškem centru & nastop jahačev jahalne šole KCDR - jahanje ponijev in večjih konj - predstavitev vprege in vožnja s kočijo na hibridni pogon - možnost vpisa v jahalno šolo in druge aktivnosti KC - brezplačne ustvarjalne delavnice za družine Na voljo bo tudi kulinarična ponudba (domači Langaši in Palačinke) in gostinska ponudba na sončni terasi naše kavarne Dvorca Rakičan s pogledom na grajske konje Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Šentvid pri Grobelnem
Šentvid pri Grobelnem, 12. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Člani Moškega pevskega zbora iz Šentvida pri Grobelnem že 47 let z ljubeznijo gojimo lepe pesmi. Želimo jih deliti tudi z vami, zato vas vabimo na tradicionalni koncert. Gostje koncerta: presenečenje. Prisrčno vabljeni. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–31. 5. 2024 od 08.00 do 14.00
Dijaki si bodo ogledali bogato zbirko od prazgodovine do blišča beneškega časa in novejše zgodovine mesta Koper. Več >>

Izvaja: Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper
Koper, 13. 5. 2024–31. 5. 2024 od 08.00 do 14.00
Dijaki SEPŠ-ja bodo izvedli zgodovinski oziroma umetnostni program spoznavanja Kopra, ko si bodo ogledali mestne znamenitosti Kopra. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Podsreda, 13. 5. 2024 od 08.00 do 15.00
Učenci spoznajo značilnosti domače pokrajine, življenje na gradu, staro mestno jedro in ljudske običaje. Obiščejo grad Podsreda, stari trg in mlin. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 13. 5. 2024–20. 5. 2024 od 08.00 do 18.00
Vabljeni na obisk v Knjižnico Šmarje pri Jelšah, kjer si boste med drugim lahko ogledali razstavo literarnih del nominirancev za nagrado kresnika 2024; prvi izbor smo dobili na svetovni dan knjige. Nominirani so romani Laure Buzeti, Eve Mahkovic, Samante Hadžić Žavski, Anje Mugerli, Pie Prezelj, Janje Rakuš, Tereze Vuk, Borisa Kolarja, Blaža Kutina in Vlada Žabota. Vabljeni, da nas obiščete. Več >>

Izvaja: Čipkarstvo Saša Raspet, S.P.
Ajdovščina, 13. 5. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Razstava poteka pod okvirom Tednov vseživljenjskega učenja. Razstava predstavlja priložnost za vpogled v bogato dediščino in spretnosti čipkarstva. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 13. 5. 2024 od 08.30 do 09.30
Vabimo vas na dišečo kavo, ob kateri vam bomo predstavili dogodke in prireditve letošnjih TVU, ki jih pripravljamo skupaj s številnimi partnerji. TVU bomo uradno odprli ob potujoči razstavi Andragoškega centra Slovenije TVU Praznik učenja, ki jo bomo na ogled postavili v naši knjižnici. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Drenov Grič, 13. 5. 2024–17. 5. 2024 od 08.30 do 12.10
Učenci se z učiteljicami sprehodijo po travnikih ali gredo v gozd in naberejo zdravilna zelišča, ki jih poznajo in nam jih ponuja ta čas. Nabrano prinesejo v šolo, kjer si skuhajo pravi zeliščni čaj. Kar pripravimo sami, je najbolj zdravo! Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 13. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Udeleženci boste skupaj z Vesno Babič ustvarjali izbrani motiv z zvijanjem in lepljenjem tanjših papirnatih trakov oziroma z uporabo tehnike papirne filigrafije. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 13. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
Namen dogodka je predstaviti prihajajoče Tedne vseživljenjskega učenja in Parado učenja ter se ob skupnem zajtrku okrepiti z energijo, ki jo bomo potrebovali za odlično izpeljane dogodke. Tako bomo skupaj radostno vstopili v letošnje Tedne vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Esperantsko društvo Ljubljana
Naklo, 13. 5. 2024 od 10.00 do 10.45
Barve, učenje imen za barve, gibalna igrica, zgodbica o gosenici, gubanje metuljev iz barvastih papirjev Več >>

Izvaja: Mirjam Brecelj
Nova Gorica, 13. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Na Kostanjevici, v frančiškanskem samostanu je veliko dragocenosti. Letos se bomo v okviru TVU posvetili predvsem Škrabčevi knjižnici, ki hrani 33 prvotiskov in originalen izvod prve slovnice slovenskega jezika Zimske urice, delo Adama Bohoriča iz leta 1584. Predstavili bomo tudi novo izdano knjigo Inkunabule v Novi Gorici, ki je izšla letošnjega februarja in v kateri so popisane vse inkunabule, ki se hranijo v našem mestu. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Črnomelj
Črnomelj, 13. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Spoznavanje pripomočkov in pravil pastirskih iger. Dogodek je namenjen uporabnikom VDC Črnomelj. Več >>

Izvaja: Zavod Ruj, Velenje
Velenje, 13. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Mladi plesalec Anže Finkšt (študent Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani) nas bo spet popeljal v svet plesa. Na delavnici nas bo učil novih plesnih korakov, nam skozi ples v naravi prikazal pozitivne učinke prepuščanja gibanju, glasbi in naravi. Skozi ples se bomo povezovali s sabo in med sabo ter z naravo. Izražali bomo sebe, svoje vizije in sanje. Z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo , individualno in v skupini, bomo oblikovali svojo novo celostno podobo in se odzivali nase, na svet in naravo. Spet bomo izkusili terapevtske učinke plesa in moč telesnega izražanja, ki vzpodbuja doživljanje in razmišljanje vseh nas. Ob koncu pa bomo uživali ob umetnosti Anžetovega plesnega giba. Več >>

Stari običaji istrskega podeželja so nosilci zgodb iz naše preteklosti, ki nam pomagajo razumeti, kako so naši predniki tukaj živeli in doživljali svet. Kakšne predmete so uporabljali, kako so se oblačili. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Velenje, 13. 5. 2024 od 12.30 do 14.00
Ustvarjanje bo potekalo v dveh delavnicah. V prvi delavnici se nam bodo pridružile upokojenke, ki bodo skupaj z učenci in učiteljicama izdelovali barvite cvetove. V drugi delavnici pa nas bo obiskal čebelar in nam predstavil nekaj iz življenja čebel. V drugem delu bodo učenci izdelovali čebelice. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Prešerna Kranj
Kranj, 13. 5. 2024 od 14.00 do 14.45
Na delavnici bodo udeleženci spoznali flavto, naučili se bodo osnovne tehnike pihanja v inštrument in pravilno držo inštrumenta. Spoznali bodo osnove notnega zapisa in se naučili zaigrati preprosto pesmico na kljunasto flavto. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 13. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Slikanje z akvareli je vsestransko, saj lahko ustvarimo konkretne in abstraktne motive. Pri slikanju je potrebna izjemna natančnost. Spoznali bomo praktične napotke za izpopolnitev tehnike. Prijava: prireditev@mklj.si Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 13. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabimo vas na ustvarjalno delavnico izdelave steklenega nakita s priznano poljsko oblikovalko steklenega nakita Joanno Muzyka. Z delavnicami s pridružujemo tudi Slovenskemu tednu nakita. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Kranjska Gora, 13. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli predavanje, kjer bomo spoznali bujno lepoto nacionalnih parkov ZDA. Ste že kdaj sanjali o popotovanju skozi čudovite naravne zaklade Združenih držav Amerike? Potem ne smete zamuditi našega potopisnega predavanja, ki vam bo odprlo vrata v osupljive svetove narave. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 13. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Srečanje kitarskih orkestrov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter Glasbene šole Jesenice Kitarska orkestra bosta oblikovala skupni koncert, obeta pa se pester program za vse okuse. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 13. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Folklorna skupina Kresničke 2 iz Osnovne šole Gustava Šiliha, podružnica Šentilj vas vabi na poldansko srečanje s starši otrok podružnice. Najprej bodo otroci predstavili celoten splet, nato pa sledijo delavnice učenja folklornega plesa, prepevanje starih ljudskih pesmi in običajev. Zakusko bodo pripravili učenci v oddelku podaljšanega bivanja - štrudelj. Ob koncu nam bodo starši pokazali kaj so se naučili od svojih otrok. Več >>

Z odprto vajo želimo nagovoriti zainteresirano javnost in jih povabiti v naše vrste. Prav tako bi radi na tak način promovirali naše koncerte in zborovsko petje nasploh. Več >>

Vabljeni na potopisno predavanje Jožeta Kolarja in Ivane Ramšak Kolar, ki bosta predstavila južnoameriško državo Ekvador, ki leži ob ekvatorju in nudi veliko geografsko raznolikost ter iz ognja rojeno otočje Galapagos, kjer se je ohranilo svojevrstno rastlinstvo in živalstvo. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 13. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Nova Gorica
Nova Gorica, 13. 5. 2024 ob 18.00
Pevski aktiv Glasbene šole Nova gorica bo izvedel večer slovenske popevke. Koncert bo potekal v koncertni dvorani GŠ Nova Gorica. Več >>

Izvaja: Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 13. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Apalaška pot poteka po istoimenskem pogorju čez 14 ameriških zveznih držav na vzhodu ZDA. Ob 3500 kilometrih dolžine ima pot toliko skupnega vzpona, kot da bi se šestnajstkrat z morske gladine povzpeli na Mount Everest: 142 kilometrov. Spričo zahtevnosti, dolžine in starosti jo imenujejo ‘mati vseh poti’. Jakob J. Kenda je v javnosti najbolj znan po svojih prevodih predvsem Harryja Potterja. Kot doktor literarnih ved, avtor ali urednik je podpisan pod številne publikacije. Za mnoge časopise in revije piše o literaturi in filmu ter predava. Ena njegovih največjih ljubezni pa je pohodništvo in leta 2017 je kot prvi Slovenec prehodil Apalaško pot. Doživljanje te dolge pešpoti je iskrivo in iskreno opisal tudi v romanu Apalaška pot, ki smo ga uvrstili v priporočilni seznam naše 1. planinske bralne značke. Prek razgibanega dogajanja med pohodom prikazuje tudi posebnosti te divjinske poti, ameriške narave in pohodništva. Prek popotnih tovarišev, mest ob poti in ljudi, ki jih srečuje v njih, pa razkriva sodobno ameriško stvarnost. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 13. 5. 2024 ob 18.00
Ljudska univerza Krško vabi na tradicionalno otvoritev TVU v Posavju. Predstavili bomo letošnje udeležence in bogate dejavnosti, ki bodo v času TVU. Otvoritev bodo s kulturnim programom popestrili učenci Glasbene šole Krško in razstava ročnih del udeleženk UTŽO pod mentorstvom Branke Golob Več >>

Izvaja: OŠ Slivnica pri Celju - podružnica Prevorje
Gorica pri Slivnici, 14. 5. 2024 od 07.10 do 12.20
Pogovarjali se bomo o medsebojni pomoči, kako pomagati starejšim/mlajšim... Pomagali bomo vrtčevskim otrokom pri oblačenju in obuvanju ter hoji po stopnicah... Prebrali bomo slikanico Križem kapice in poustvarjali. S kulturnim programom bomo sprejeli prvošolce v podmladek Rdečega križa. Na koncu za vse sodelujoče sledi sladko presenečenje. Več >>

Izvaja: Šolski center Velenje
Velenje, 14. 5. 2024 od 08.00 do 11.00
Elektro in računalniška šola ŠC Velenje v mesecu maju organizira filmski festival, ki smo ga poimenovali Skozi naše oko. Na tem festivalu sodelujejo dijaki četrtih letnikov izobraževalnega programa tehnik računalništva. Festival ponuja edinstven vpogled v svet filma skozi njihove oči in predstavlja priložnost za vse dijake, da pokažejo svoje ustvarjalne talente ter se povežejo z ustvarjalci in ljubitelji filma. S pestrim programom in kakovostnimi projekcijami bo to nepozaben dogodek za vse ljubitelje sedme umetnosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 14. 5. 2024–7. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Razstava slik, ki jo je pripravila udeleženka programa PUM-O+, predstavlja raznolikost in izraznost umetniškega ustvarjanja. Skozi različne tehnike in motive Ljubica izraža svoj edinstveni pogled na svet ter čustva, ki jih vzbujajo barve, linije in kompozicije na platnu. Vsaka slika pripoveduje svojo zgodbo in vabi obiskovalce, da se prepustijo čarobnosti likovnega ustvarjanja. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Zibika
Zibika, 14. 5. 2024 od 08.20 do 12.45
Učenci 4. r spoznavajo kulturno dediščino Podsrede z okolico. Ogledajo si trg Podsreda, Kukovičičev mlin in se povzpnejo na grad Podsreda, kjer se seznanijo z življenjem na srednjeveških gradovih. V Podsredi si bodo ogledali čudovit film O Kozjanskem parku, se sprehodili po trgu in si ogledali sramotilni steber. Obiskali bodo tudi Kukovičičev mlin, kjer bodo učencem pokazali, kako deluje mlin. Tam bodo učence pripravili degustacijo njihovih domačih, na ekološki način pridelanih, izdelkov: ržen, ajdov in pšenični kruh, jagodno in marelično marmelado ter piškote. Dobijo tudi domač bezgov sok. Na poti domov se ustavijo na Jelenovem grebenu, kjer se posladkajo s sladoledom. Več >>

Izvaja: Zrela univerza Filozofske fakultete Univerze Maribor
Šmarje pri Jelšah, 14. 5. 2024 od 09.00 do 10.15
V predavanju bo dr. Vesna V. Godina predstavila temeljne teze in ugotovitve iz svoje najnovejše knjige Zablode feminizma. Skozi predstavitev in pogovor o knjigi bomo skušali odgovoriti na nekatera aktualna vprašanja v zvezi s sodobnim belim zahodnim feminizmom, kot so: Kaj je v resnici narobe s sodobnim belim zahodnim feminizmom? Zakaj se vedno več žensk distancira od sodobnega belega zahodnega feminizma? Katere so najbolj ključne napake sodobnega belega zahodnega feminizma? Kako in zakaj sodobni beli zahodni feminizem jemlje glas ženskam iz nezahodnih družb? Katere so kritike, ki jih ženske iz nezahodnih družb uperjajo v sodobni beli zahodni feminizem? Seveda bo dr. Godinova na predavanju odgovarjali tudi na vprašanja iz publike. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 14. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Ob letošnji obletnici potresa na Kozjanskem bomo v naši knjižnici pripravili domoznansko razstavo in izdali knjižico s spomini na ta čas. Zato vas vabimo, da pregledate svoje družinske albume ter k naši razstavi prispevate svoje fotografije in zgodbe, ki so vam ostale v spominu na ta dogodek. Fotografije bomo takoj digitalizirali in vam jih vrnili, njihove kopije pa bomo skupaj z vašimi spomini shranili v naši domoznanski zbirki. Objavili jih bomo na portalu kamra.si, izbrani del pa bomo uporabili za razstavo, ki jo načrtujemo v decembru 2024. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
Šentvid pri Grobelnem, 14. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
V naši igralnici bo zrasel čisto pravi naš grad, izdelali ga bomo iz različne odpadne embalaže - iz velikih in majhnih škatel, ki jih bomo pobarvali in polepili. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 14. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
V vrtcu veliko prepevamo in znamo mnogo pesmic. Le koliko jih znamo in kdo je njihov avtor? Na to vprašanje bomo skušali odgovoriti ob veselem prepevanju. Ob tem pa bomo spoznali nekaj skoraj že pozabljenih otroških ljudskih pesmi. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
Zibika, 14. 5. 2024 od 09.00 do 09.00
Na obisk bomo povabili knjižničarko Polono, ki nam bo prebrala pravljico o pomladi in cveticah. O pravljici se bomo pogovorili, nato pa jo tudi narisali. Več >>

Izvaja: Dnevni center Šent Metlika
Metlika, 14. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Organiziran obisk za člane društva ŠENT Metlika. Obiskali bodo Galerijo Kambič in si ogledali razstave pod strokovnim vodstvom. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 14. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Šiviljska delavnica, ki jo bo vodila Marija Schweiger. Delavnica je primerna tudi za začetnike in tiste, ki s šivanjem še nimajo izkušenj. Več >>

Izvaja: Slikarska šola Severina Trošt Šprogar
Celje, 14. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Razstava slik, ki so nastale v okviru Šole slikanja. Udeleženci bodo razstavile slike, ki so nastale v času tečaja. Ogled slik bo možen do 17. maja, v prostorih Info centra LU Celje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 14. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Lokalna otvoritev Tednov vseživljenjskega učenja, bo potekala pred kinom Metropol. Na stojnicah se bodo predstavile različne organizacije: - Tehnopark Celje - Rdeči križ Celje - Center za krepitev zdravja - Zavod RS za zaposlovanje - Društvo zeliščarjev Ginko Celje Vabljeni! Več >>

Izvaja: Stropnik Šonc Urška - Ilustratorka
Velenje, 14. 5. 2024–15. 5. 2024 od 10.00 do 12.30
Začenjajo se Tedni vseživljenjskega učenja, ki bodo potekali od 10. maja do 16. junija. Smo del #TVU2024. Pridite in praznujte z nami! V mesecu maju vas vabimo na dvodnevno likovno delavnico s priznano in uveljavljeno ilustratorko Urško Stropnik Šonc. Delavnica bo posvečena slikarstvu, tehnika naj ostane skrivnost. Poučno, zabavno in sprostilno. Vabljeni. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sladka Gora
Sladka Gora, 14. 5. 2024 od 10.00 do 11.15
Igralnico bomo spremenili v pravo galerijo, kjer bomo postavili razstavo naših umetnin - risbic in izdelkov. Ob tem se bomo pogovarjali o umetnosti, o bontonu na kulturnih prireditvah, pripravili bomo otvoritev razstave in k ogledu povabili tudi starše. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah , POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 14. 5. 2024 od 10.00 do 10.45
Obiskala nas bosta učitelja iz Glasbene šole Rogaška Slatina ter učencem in otrokom vrtca predstavila nekaj pihal ter jih navdušila za obisk glasbene šole. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Preddvor, 14. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
15. maja vsako leto praznujemo mednarodni dan družine. Družina v vseh svojih oblikah je vir ljubezni in medsebojne podpore. Člani družine se med seboj učijo o spoštovanju, odgovornosti, sodelovanju in drugih pomembnih vrednotah, da bi postali zreli in odgovorni člani družbe. Dogodek »Muzejski obiski« je posvečen tako mednarodnemu dnevu družin, kakor tudi mednarodnemu dnevu muzejev (18. 5. 2024). Na obisk bo prišla kustosinja Narodnega muzeja Slovenije in predstavila nekaj znamenitih muzealskih redkosti iz različnih zgodovinskih obdobij: neandertalčeva piščal, punčka iz slonovine, viteški meč,… Dragocene predmete si boste lahko pogledali od blizu, se celo dotaknili viteškega meča in uganili, koliko tehta. Seznanili se bomo z bogato kulturno dediščino človeštva in načinom hrambe, ki je pomembna za bodoče rodove. Zato se doma le dogovorite, da pridete predstavniki treh generacij. Več >>

Izvaja: KUD France Koblar Železniki, plesna skupina Čipke
Železniki, 14. 5. 2024 ob 11.00
Plesna skupina upokojenk 2x tedensko vadi linijski ples oziroma ples v vrstah. V skupini je pridruženih 12 plesalk iz Železnikov in delujejo pod okriljem KUD France Koblar Železnikii. Plešejo na glasbo različnih zvrsti - od narodnozabavnih, latino, grških in druih komercialnih zabavnih plesov. Vsake 14 dni jih obišče učitelj Peter iz plesne skupine Prostayle. Obiščite jih na odprti vaji in se pridružite pri linijskem plesu. Mogoče se skupini pridružite tudi vi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Rakek, 14. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Na delavnici bomo spoznavali osnovne tehnike, kot sta kitka in ozki ris. Poudarili bomo pomen ročnih del, kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja. Delavnico bo vodila Petra Dekleva ob pomoči Klekljarske sekcije Kulturnega društva Rak Rakek. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 14. 5. 2024 od 13.30 do 14.45
Vabimo vas, da se nam pridružite na bralnih uricah za naše stanovalce in tudi druge obiskovalce. Vsaka bralna urica se začne s prebiranjem in komentiranjem aktualnih lokalnih novic in nadaljuje s pripovedovanjem ali prebiranjem zgodb, legend, mitov in pravljic iz zakladnice ljudskega izročila. Dodamo pa še aktualno slovensko književnost in humoreske. Več >>

Izvaja: Slovenski šolski muzej
Ljubljana, 14. 5. 2024 od 13.30 do 14.30
Sedeti v stari šolski klopi pred gospodično učiteljico ali gospodom učenikom s strogim glasom je prav zares posebno doživetje. Učitelji, oblečeni po modi preteklega časa in z obvezno šibo v roki, s svojim nastopom pričarajo ozračje šole nekoč. Želite podoživeti, kako je bilo v šoli včasih? Dobrodošli na »živo igro zgodovine«! Pri uri lepega vedenja se učenci poleg osnovnih pravil obnašanja v šoli učijo tudi o spoštovanju učiteljev, staršev, starejših. Spoznavajo pravila bontona v šoli in v vsakdanjem življenju. Več >>

Izvaja: OŠ Predoslje
Predoslje, 14. 5. 2024 od 15.30 do 17.00
Likovna delavnica: slikanje na platno z akrilno tehniko. Ciljna skupina: 4., 5., 6. razred Pripomočki: slikarsko platno poljubne velikosti Število učencev: 12 Na likovni delavnici bodo učenci pod vodstvom likovnega pedagoga spoznavali akrilno tehniko slikanja na platno. Motiv slikanja bo domišljijska žival. Delavnica je namenjena sprostitvi in spodbujanju ustvarjalnega mišljenja in izražanja. Ustvarjeno likovno delo bodo učenci odnesli domov. Za izvedbo delavnice učenci potrebujejo le veliko dobre volje in slikarsko platno poljubne velikosti, za ostale pripomočke je poskrbljeno. Prijave: dolenc.mojca@gmail.com. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
, 14. 5. 2024–15. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Kraj: OŠ Šalek- čutni vrt in šolsko dvorišče Očistili bomo okolico šole, osvežili barve klopi in izdelali razne igre za učence. Na tla bomo narisali razne igre, izdali čutno pot, uredili šolsko igrišče… Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 14. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabimo vas na ustvarjalno delavnico izdelave steklenega nakita s priznano poljsko oblikovalko steklenega nakita Joanno Muzyka. Z delavnicami s pridružujemo tudi Slovenskemu tednu nakita. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 14. 5. 2024 ob 16.00
Torek, 14. 5. 2024, ob 16.00 v Knjižnici Ormož: Ustvarjalna kuharska delavnica z Allo Žurba. Pod mentorstvom Alle bomo pripravili SOLATO MIMOZA. Za material bo poskrbljeno. Prosimo pa vas, da s seboj prinesete svoj ribež. Ustvarjalna kuharska delavnica je del projekta Prostor ukrajinsko-slovenskega prijateljstva, ki je izvajan v sklopu projekta Kultura pomaga. Več >>

Izvaja: Društvo zasavskih klekljaric Srčevke
Hrastnik, 14. 5. 2024 ob 16.30
Predstavile bomo orodje za klekljanje in osnovne tehnike. Posebej vabljeni otroci, ki bodo lahko tudi poizkusili klekljati kitico. Predstavitev bo prilagojena obiskovalcem. Več >>

Izvaja: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje
Nova Gorica, 14. 5. 2024 ob 16.30
Likovni izdelki in ročna dela so nastali v okviru kreativnega preživljanja prostega časa v različnih obstojih društva. Z razstavo rušimo predsodke do oseb s težavami v duševnem zdravju, poudarjamo njihove izjemne sposobnosti in neizmerno željo po ustvarjalnosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Žirovnica, 14. 5. 2024 od 16.30 do 18.30
V okviru TVU 2024 bomo izvedli delavnice ročnih del. Delavnice so prava oaza ustvarjalnosti in skupnega povezovanja, kjer se vsakdo lahko izrazi skozi svoje ročno delo in se poveže z drugimi enako ustvarjalnimi dušami. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 14. 5. 2024 od 16.30 do 17.30
Dne 14. maja 2024 bomo na Gimnaziji Jesenice ob 16:30 izvedli Pomladni koncert naših dijakov, ki se ukvarjajo z glasbo. Ogled predstave bo odprt tudi za zunanje obiskovalce. Več >>

Izvaja: ŠENT; DC za ljudi s težavami v duševnem zdravju - enota Ajdovščina
Nova Gorica, 14. 5. 2024 od 16.30 do 17.30
Likovni izdelki in ročna dela so nastali v okviru kreativnega preživljanja prostega časa v različnih obstojih društva. Z razstavo rušimo predsodke do oseb s težavami v duševnem zdravju, poudarjamo njihove izjemne sposobnosti in neizmerno željo po ustvarjalnosti. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Kranj
Kranj, 14. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Bralna srečanja so namenjena vsem, ki jih zanimata branje in pogovor o prebranih knjigah. Skupaj sledimo novostim, se seznanjamo z ljudskim izročilom, razvijamo kritično vrednotenje prebranega in izbiramo, kaj vse bomo še prebrali. Vabljeni, da preživite svoj prosti čas v družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi. Pridružite se nam lahko kadarkoli! Več informacij: www.mkk.si, mob.: 040 124 124, e-naslov: damjana.mustar@mkk.si. Več >>

Izvaja: ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje
Nova Gorica, 14. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Na delavnici bomo domišljiji prepustili prosto pot in izdelali čudovite lončke za pisala s servietno tehniko. Ves potreben material dobite na delavnici. Več >>

Izvaja: OŠ Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 14. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
V SMC bodo pletli vence za praznično okrasitev mlajev pred cerkvijo. Zakrament prvega svetega obhajila in birma sta praznika, ki si zaslužita okrasitev. V tednih vseživljenjskega učenja nas vzpodbujajo, da ob novih priložnostih spoznamo spretnosti pletenja. Pletenje vencev je ročna spretnost in običaj, ki se prenaša iz roda v rod. Več >>

Izvaja: Vse-dizajn, umetniško ustvarjanje, Lucija Kavčič s. p.
Žiri, 14. 5. 2024 od 17.05 do 19.30
Vsak se je že kdaj naveličal kakšnega starega kosa pohištva in bi ga najraje odnesel na odpad. Toda obstaja način, kako staremu, dolgočasnemu kosu dodati novo vsebino. Poslikava različnega pohištva je odličen način, kako ga oživiti ali personalizirati. Udeleženci se bodo srečali z motivi slovenske krasilne umetnosti, ki jih bodo skupaj izbrali in sestavili želeni vzorec. Tega bodo prenesli na les in naslikali z akrilnimi barvami. S poslikavo in obnovo starega pohištva bodo prispevali k trajnostni praksi, saj bodo namesto nakupa novega pohištva reciklirali staro in mu dali povsem novo podobo. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 14. 5. 2024–10. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Odprtje gostujoče fotografske razstave Fotografskega društva Jesenice in Javnega sklada za kulturne dejavnosti, OI Jesenice na temo - Učenje in kultura – z roko v roki. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 14. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 14. 5. 2024 od 18.30 do 21.00
Film temelji na romanu nobelovca Czeslawa Milosza. Popelje nas v otroštvo dečka Tomasza, ki odrašča v odročni litovski vasi. Spoznamo lahko svet, ki navdušuje s svojo lepoto, a tudi z neusmiljenostjo narave. Svet, v katerem se sprehajajo živi in mrtvi, kjer se krščanska verovanja prepletajo s poganstvom. Režiser Tadeusz Konwicki, 110 minut, 1982. Uvodna predstavitev filma: Lidija Rezoničnik. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Zabreznica, 14. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Učenci, ki se v Žirovnici učijo klavir, violino, violončelo, kontrabas, flavto, saksofon, harfo, kitaro, harmoniko … bodo še zadnjič v tem šolskem letu nastopili na oddelčnem nastopu. Obeta se zanimiv glasbeni program. Več >>

Izvaja: Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 14. 5. 2024 od 19.00 do 20.00
Literarno društvo Sončnica iz Rogaške Slatine je bilo ustanovljeno z namenom, da bi imeli člani več priložnosti javno nastopati in objavljati svoja dela ter se tudi družiti in navezovati stike. Hitro je preraslo meje občine in medse sprejelo ustvarjalce iz širšega območja Obsotelja in Kozjanskega. Njihovi člani tako prihajajo tudi iz Rogatca, Šmarja pri Jelšah, Šentjurja, pa tudi iz Poljčan… Društvo izdaja knjige svojih članov, organizira predstavitve in javne nastope ter razpisuje tematske literarne natečaje. Vsako leto izdamo zbornik s prispevki članov, občasno pa tudi samostojno delo katerega od naših članov. Že tradicionalno se vsako leto v času TVU predstavimo šmarski publiki. Tudi letos bomo prelistali nov zbornik, ki ga je uredila Erna Ferjanič in prisluhnili prozi in poeziji članov. Vabljeni v našo družbo. Več >>

Izvaja: Goriško društvo za osteoporozo
Grgar, 15. 5. 2024 od 08.15 do 12.30
8:15 – zbiranje udeležencev na trikotnem parkirišču med Kidričevo ul. in Vojkovo cesto 8.30 – odhod z avtomobili v Grgar 9.00 – začetek pohoda 11.30 – ogled dokumentarnega filma Rob je tam Po ogledu malica. v primeru slabega vremena odpade pohod. Udeleženci pridejo na ogled filma ob 11.30 v dvorano krajevne skupnosti v središču Grgarja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2024 od 08.30 do 11.30
Delavnico “prva pomoč” pri uporabi PAMETNIH TELEFONOV bo v središču za samostojno učenje na Ljudski univerzi Nova Gorica izvajala Tea Štanta. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2024 od 08.30 do 11.30
Srečanje, namenjeno "hitri" pomoči pri zagatah pri uporabi pametnih telefonov. Srečanje je namenjeno starejšim. Več >>

Izvaja: VVE pri OŠ Žiri
Žiri, 15. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Z otroki raziskujemo različne poklice, med njimi tudi rudar (knap). Obiskali bomo Idrijo Antonijev rov in glavne znamenitosti Idrije (grad, čipka). Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 15. 5. 2024 od 09.00 do 11.30
Z otroki se bomo povzpeli po grajski učni poti in spoznavali naravno dediščino Kozjanskega parka, ogledali si bomo tudi grad Podsreda in spoznali način življenja v srednjem veku. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Ob letošnji obletnici potresa na Kozjanskem bomo v naši knjižnici pripravili domoznansko razstavo in izdali knjižico s spomini na ta čas. Zato vas vabimo, da pregledate svoje družinske albume ter k naši razstavi prispevate svoje fotografije in zgodbe, ki so vam ostale v spominu na ta dogodek. Fotografije bomo takoj digitalizirali in vam jih vrnili, njihove kopije pa bomo skupaj z vašimi spomini shranili v naši domoznanski zbirki. Objavili jih bomo na portalu kamra.si, izbrani del pa bomo uporabili za razstavo, ki jo načrtujemo v decembru 2024. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
Šentvid pri Grobelnem, 15. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
V goste bomo povabili babico, ki nam bo povedala bajko o nastanku dvorca Jelšingrad in Šmarja pri Jelšah. Kako je dvorec izgledal nekoč si bomo ogledali na fotografijah znamenitega šmarskega fotografa Slavka Ciglenečkega in nato likovno poustvarjali. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sveti Štefan
Sveti Štefan, 15. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Nekje v bližini našega vrtca nas pričakuje pravljično urejen kotiček in zanimiva pravljica, vendar moramo pot do njega najti z reševanjem ugank, ki nas čakajo in nam kažejo pot. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Postojna
Postojna, 15. 5. 2024 ob 09.00
Udeleženci programa PUM-O bomo skupaj z španskimi vrstniki pripravili kuharsko delavnico, na kateri bodo pripravili eno slovensko in eno špansko jed. Na delavnici bodo udeleženci krepili jezikovne veščine. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 15. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Art market bo namenjen predstavitvi (mladih) umetnikov kot tudi izmenjavi/prodaji dobrin, rabljenih in unikatnih izdelkov. Z dogodkom želimo vplivati na večjo povezanost lokalne skupnosti in medsebojno druženje, kot tudi podpreti mlade umetnike. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Polhov Gradec
Polhov Gradec, 15. 5. 2024 od 09.25 do 10.10
Učenci spoznajo poklic knjižničarja. Pri tem se seznanijo z izobrazbo, ki jo potrebuje knjižničar, ter katera znanja potrebuje za opravljanje poklica. Predstavljen jim je tudi delovni čas in posebnosti poklica. Več >>

Izvaja: Dnevni center Šent Metlika
Metlika, 15. 5. 2024 od 09.30 do 11.30
Dogodek je namenjen članom društva ŠENT Metlika. Na dogodku bodo brali kratke poučne zgodbe - znanje za ravnanje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Vrhnika, 15. 5. 2024 od 09.30 do 10.30
Na naši Vrhniki je veliko stavb, ki si jih bomo ogledali in se nato posvetili sestavljanju novih stavb, ki bi jih umestili v naš prostor. Pomagali si bomo s škatlami, lego kockami, papirjem... Več >>

Izvaja: Dom Jožeta Potrča Poljčane
Poljčane, 15. 5. 2024 od 09.30 do 11.30
Skupaj s stanovalci bomo preizkušali svoje spretnosti v izdelavi okraskov iz krep papirja. Naše delavke so se dobro naučile delati različne izdelke iz krep papirja. Nekdaj se je uporabljal za veliko noč na butarah, medtem ko se danes z njim krasijo dogodki, obletnice, poroke in podobno. Več >>

Izdelava bureka s sirom in pite s krompirjem po originalnem receptu. Jedi bosanske kuhinje so nam zelo znane, a klub temu je sporočilo delavnice, da se v tujih kuhinjah najdejo zelo okusne jedi. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 15. 5. 2024 ob 11.00
Vabljeni na okroglo mizo ob zaključku gostujoče razstave Trienale rokodelstva / Razstava sodobnih in inovativnih izdelkov na temeljih bogate kulturne dediščine Slovenije. Govorili bomo o dediščini rokodelskih panog ter vlogi etnologije pri ohranjanju in promociji rokodelstva. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 15. 5. 2024 od 12.00 do 16.00
MEDNARODNI DAN DRUŽIN V ŠPITALU sreda, 15.5. od 12-16.ure Muzej Špital, Maistrov trg 1, 9250 Gornja Radgona Zveza prijateljev mladine Slovenije v tednu otroka že tradicionalno organizira akcijo Za družine brezplačno. Akcijo podpiramo tudi v mestu sejmov in penine. V sredo, 15. maja 2024, tako družinam omogočamo prost vstop ter brezplačen ogled muzejskih vsebin v starem mestnem Špitalu med 12. in 16. uro. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Križevci
Ključarovci pri Ljutomeru, 15. 5. 2024 od 13.30 do 14.40
Petošolci so izdelali reliefne portrete iz gline, ki prikazujejo različna občutja (veselje, začudenje ipd.). Nastali izdelki nas spominjajo na pestrost karakterjev, ki bogatijo našo vsakdanjost in nas učijo sobivanja. Potreti so si namreč med seboj različni tako, kot smo si med seboj različni ljudje. Učenci bodo pod okriljem mentorice Mateje Markoja unikatne izdelke dokončali še z glaziranjem. Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Celje, 15. 5. 2024 od 13.30 do 17.00
Opis potovanja na Falklandske otoke, Južno Georgijo in Antarktiko. Predavanje o potovanju z ladjo na Antarktiko, ki je vključevalo tudi obisk Falklandskih otokov ter Južne George v oktobru in novembru 2023. Predavateljica je predstavila način življenja na ladji, potek izkrcanja na otokih, predstavila je živali, ki živijo na teh otokih. Celotno potovanje je bilo dokumentirano s čudovitimi fotografijami in posnetki. Na predavanje smo povabili upokojene profesorje. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 15. 5. 2024 od 14.00 do 16.00
Prvi veliki indijski učitelj P. Yogananda nas uči, kako biti srečni ne glede na zunanje okoliščine. Lahko se naravnamo tako, da smo takšni ves čas, ne glede na to ali se smejemo ali jokamo, ali smo revni ali bogati, ali smo zdravi ali bolni, mladi ali stari. Iščimo način(e) za doseganje trajnega zadovoljstva. Vodja: Darja Kapus Lokacija: knjižnica ŠCC Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 15. 5. 2024 od 14.10 do 15.00
Povabili smo dijake, da sodelujejo s svojimi kratkimi filmi, ki so nastali samostojno ali kot skupen projekt, doma v lastni režiji ali v sklopu šolanja na EGSŠ. V sklopu TVU bomo predvajali najboljše prispele filme različnih tematik in žanrov. Odprto za vse. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pernica, 15. 5. 2024 od 16.00 do 22.00
Učenci razredne stopnje, od 1. do 5. razreda, ki so prebrali vsaj 10 knjig za bralno značko, se bodo lahko udeležili pravljičnega potepa v družbi knjižničarke in učiteljic. Kam jo bomo mahnili, naj bo presenečenje. Družili se bomo ob različnih zabavnih aktivnostih, povezanih z branjem. Zbirno mesto POŠ Pernica. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 15. 5. 2024 od 16.00 do 19.30
Na druženju se bomo spoznali s pravili sodobnih namiznih iger iz knjižnične zbirke in nato igre tudi odigrali. V zbirki imamo več kot 70 sodobnih namiznih iger in iger s kartami, ki so raznovrstne po težavnosti, tematikah in mehanikah. Več >>

Izvaja: Organiziranje razstav, Olga Rezanova s.p
Trebče, 15. 5. 2024 od 16.00 do 19.00
Igra z glino" - kjer bodo udeleženci vseh starosti in izkušenj lahko s pomočjo mentorice Olge Rezanove, umetnice, lončarke in članice Društva keramikov in lončarjev Slovenije, z lastnimi rokami svojim lončarskim vizijam vdahnili življenje. Več >>

Izvaja: Fotografske in video kreativne rešitve, Matic Javornik s.p.
Šmarje pri Jelšah, 15. 5. 2024 od 16.00 do 17.45
Fotoaparati se vse pogosteje nadomeščajo s pametnimi telefoni, ki vsebujejo vse zmogljivejše kamere. Ni se vam več treba obremenjevati s kopičenjem elektronskih naprav. Pametni telefon je rešitev vse v enem! Na žalost nismo vsi enaki v smislu umetniškega ustvarjanja. Vendar pa lahko vsakdo naredi lepe fotografije, ko pridobi nekaj znanja. Če ga želite pridobiti tudi vi, se nam pridružite na delavnicah. Več >>

Izvaja: Društvo zasavskih klekljaric Srčevke
Zagorje ob Savi, 15. 5. 2024 ob 16.30
Predstavitev pripomočkov za klekljanje in osnovne klekljarske tehnike. Posebej vabljeni otroci, ki si bodo lahko sklekljali zapestnico iz kitice. Predstavitev bomo prilagodili obiskovalcem in njihovim interesom. Več >>

Izvaja: Anica Štublar
Črnomelj, 15. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
Anica Štublar bo izvedla delavnico izdelave nakita. Polstenje volne ali filcanje je ena od najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. Stara je približno 8000 let. Tehniko polstenja volne še vedno uporabljajo nomadski narodi v srednji Aziji in severnem delu vzhodne Azije. Postopek je še vedno enak tistemu iz preteklosti: strižena, neobdelana volna se v kombinaciji z vodo in milom in ob močnem drgnjenju začne sprijemati in nastane kompaktna osnova – polst. Več >>

Odprtje razstave 5. otroškega likovnega natečaja s podelitvijo nagrad in priznanj. Tema letošnjega likovnega natečaja, ki je v sklopu TLK 2024, je MEDGENERACIJSKO SOŽITJE IN SOLIDARNOST. Pregledna razstava vključuje najboljše izdelke otrok od 1. do 9. razreda po izboru njihovih mentorjev/učiteljev, ki so nastali pri pouku likovne vzgoje ali v šolskih likovnih delavnicah in krožkih. Razstava bo na ogled do 17. junija 2024. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 15. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Mladi gledališčniki so na odrske deske postavili svojo prvo predstavo - Zvezdico zaspanko. Vse od konca oktobra so udeleženci tedenskih gledaliških srečanj spoznavali vse čare gledališča, za predstavo pa so sami ustvarili tudi kostume in scenografijo. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 15. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
ODPRTJE RAZSTAVE SPOMINSKA SOBA FRITZA LANGA S PROJEKCIJO LANGOVEGA FILMA sreda, 15.5. ob 17.uri spominska soba 13.5. - 26.5.2024 Muzej Špital, Maistrov trg 1, 9250 Gornja Radgona Med 13. in 26. majem 2024 se bo v Gornji Radgoni v Muzeju Špital ustavila in postavila na ogled Spominska soba Fritza Langa. Uradno odprtje razstave s projekcijo Langovega filma bo v sredo, 15. maja 2024. Prijazno vabljeni. LAS projekt »Potujoča spominska soba Fritza Langa« izvaja KTD Festival Ljutomer, Potujoča spominska soba pa vsebuje vsebovala ambientalno postavitev desetih panojev z motivi iz Langovih filmov ter njegovega bivanja v Ljutomeru. Tej razstavi bodo pridružene še replike štirih kipcev, ki jih je Lang ustvaril v Ljutomeru. Gostovanje spominske sobe bo ob otvoritvi pospremila tudi projekcija filma Fritza Langa (Metropolis (1927) ali M (1931)). Fritz Lang je eden največjih filmskih režiserjev v zgodovini filma. Pred svojo filmsko kariero, je med 1. svetovno vojno, kot ranjen mlad nemški oficir več mesecev okreval v Ljutomeru. Bival je pri družini Karola Grossmanna, začetnika slovenske kinematografije, zato upravičeno smatramo, da je to srečanje bilo za mladega Langa zelo pomembno. V Ljutomeru, znanem po lončarski tradiciji, je ustvaril tudi štiri lončene kipe, ki jih kot svojo največjo dragocenost hrani Muzej Slovenske kinoteke. S spominsko sobo Fritza Langa bomo vrnili to izjemno kulturno dediščino v kraje, kjer je ta nastala, ter obenem skušali prikazati vpliv, ki so ga naši kraji pustili pri tem velikem umetniku. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 15. 5. 2024 od 18.00 do 18.00
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Nova Gorica
Nova Gorica, 15. 5. 2024 ob 18.00
V Koncertni dvorani Glasbene šole Nova Gorica, bo 15.5.2024 ob 18:00 godalni oddelek organiziral nastop. Več >>

Izvaja: Društvo za Zdravje, znanje, sodelovanje in naravno življenje Pandurang
Šmarje pri Jelšah, 15. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
“Zakon in pravica se bosta aplicirala zgolj na osnovi posameznikove moči.“ “Za sveto mesto se bo smatral kraj, kjer je izvir vode nekje daleč stran, lepota pa bo odvisna od frizure. Polnjenje trebuha bo postalo cilj življenja, nekdo ki je predrzen, bo smatran za resnicoljubnega … Načela religije pa se bodo sledila zgolj zaradi slovesa …” Že pred več kot 5000 leti so v spisih modrosti z neverjetno natančnostjo napovedali marsikaj, kar se dogaja danes … Na predavanju bo Andrej Pešec, univ. dipl. politolog predstavil najstarejše prerokbe iz spisov modrosti o odnosih, življenju, zdravju, kapitalu, religiji, ljubezni, sreči … Zbral je misli, citati in modrosti velikih ljudi o tem kako bo delovala vlada, etika in morala, kakšni bodo odnosi med sorodniki ter med ženskami in moškimi, kako se bo obnašala narava, religije, družbe … Predavatelj Andrej Pešec, univ. dipl. politolog (mednarodni odnosi), deluje kot celostni psiholog, pedagog, trener in strokovnjak za odnose, leadership ter osebni razvoj; sodeluje s preko 300 zavodi v Sloveniji in na tujem, že drugo leto zapored s predavanji sooblikuje TVU tudi v Šmarju pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Litija-Šmartno
Litija, 15. 5. 2024 od 18.00 do 21.00
Na koncertu bodo nastopili orkestri, stalne komorne skupine in plesalci Glasbene šole Litija - Šmartno. Tema koncerta bo glasba iz filmov in risank. Več >>

Izvaja: JZ Kozjanski park
Podsreda, 15. 5. 2024 od 18.00 do 23.00
Preživite poletno muzejsko noč na našem gradu, ki je v nočeh še posebej čaroben in skrivnosten - vabimo vas na večer odprtih vrat, ki ga bo popestril tudi koncert Tamburaškega orkestra Artiče. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Kranjska Gora, 15. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Učenci, ki se v Kranjski Gori učijo klavir, violino, flavto, kitaro … bodo še zadnjič v tem šolskem letu nastopili na oddelčnem nastopu. Obeta se zanimiv glasbeni program. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 15. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Učenka violine (pod mentorstvom Natalije Šimunović) Lara Škrabelj igra tudi klavir (pod mentorstvom Jožice Potočnik) ter se spogleduje s komponiranjem. Pripravlja samostojni recital, kjer se bo predstavila z obema instrumentoma. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 15. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Nastopili bodo učenci, ki na Glasbeni šoli Jesenice zaključujejo nižjo/višjo stopnjo. Obudili bomo spomine na njihove prve korake v svet glasbe, spoznali, česa vsega so se v letih šolanja naučili ter zaploskali njihovemu trudu, vztrajnosti in uspehom. Več >>

Izvaja: Bohinjska hiša
Bohinjska Bistrica, 15. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
V sodelovanju z g. Janezom Pikonom in Planinskim društvom Bohinjska Bistrica organiziramo premiero filma z naslovom GRADNJA NOVE OROŽNOVE KOČE, ki ga je na podlagi dokumentarnih posnetkov iz arhiva Lovra Vojvode, ki so nastali v času gradnje nove koče na planini pod Liscem, zmontiral Janez Pikon . Film, 95 min Montaža: Janez Pikon Več >>

Izvaja: Simon Prosen, samozaložnik
Bistrica ob Sotli, 15. 5. 2024 od 19.00 do 20.00
Če vas zanima naša preteklost, bajeslovje, duhovni svet, simboli, slovenski jezik, 'staroverstvo', stari običaji in narava vabljeni v krajevno knjižnico Bistrica ob Sotli. V sklopu letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bo Simon Prosen predstavil svojo knjigo Povest o koreninah Slovencev. Povest je pisana po kronološkem vrstnem redu, kjer so dodani tudi znana in manj znana zgodovinska dejstva skupaj s predhodno navedenimi pojmi. Skozi povest se odpre način življenja naših prednikov in njihova modrost ter duhovnost. Povest je stara slovenska beseda za zgodovino, ki upošteva tudi duhovnost. Le na takšen način se modrost prednikov prenaša na potomce. Več >>

Izvaja: OŠ Sostro
Ljubljana, 16. 5. 2024–31. 5. 2024 ob 00.00
Spodbujamo veselje do petja. Z učenci prepevamo (utrjujemo) pesmi, ki jih že znajo. Naučimo se nove pesmi (vsaj dve do tri kitice na pamet), da jih učenci lahko prepevajo na izletih in drugih različnih dejavnostih. Naučimo se vseslovensko znano pesem Dan ljubezni. Usvojijo spevne melodije, si zapomnijo besedilo, razvijajo melodični, ritmični spomnim. Več >>

Izvaja: Društvo - Univerza za tretje življenjsko obdobje pri LUMS
Murska Sobota, 16. 5. 2024 od 06.00 do 22.00
Na strokovni ekskurziji bomo spoznavali kulturno dediščino Vipavske doline, Spoznavali bomo življenje tamkajšnjih prebivalcev nekoč in danes, Tako bomo obiskali znamenite kraje, cerkve, muzeje in tudi kleti Vipavske doline. Odhod iz Avtobusne postaje Murska Sobota, vožnja z avtobusom do Vipavske doline in vrnitev v M. Sobota Več >>

Izvaja: Osnovna šola Center
Novo mesto, 16. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Učenci bodo ustvarili preprost posnetek. S pomočjo mobilne aplikacije STOP MOTION bodo posneli priredbo znane pravljice. Ob tem se bodo naučili rokovati s tabličnim računalnikom in omenjeno aplikacijo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 16. 5. 2024 od 08.00 do 12.00
Vabimo vas v Kulturno dvorano Toneta Partljiča Pesnica, kjer se vam bodo predstavili otroci iz vrtca Pesnica ter učenci Osnovne šole Pesnica. Ogledali si boste lutkovne in gledališke predstave ter uživali ob plesu mladih plesalcev in petju pevskega zbora. Več >>

Izvaja: JRP Studio, Fotografske storitve, Jasmina Putnik S.P.
Ajdovščina, 16. 5. 2024 od 08.30 do 11.30
V današnjem času so naši pametni telefoni dovolj zmogljivi za visoko kakovostne slike in videe. Tekom delavnice nam bo predstavljena uporaba naših pametnih naprav za fotografiranje in urejanje fotografij in videov. Več >>

Izvaja: Izotim, Bojana Jug s.p.
Velenje, 16. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Motivacijska in kreativna delavnica na kateri skupaj spoznavamo in prepoznavamo zdravilno moč ustvarjalnosti, ki jo ima vsak posameznik v sebi. Vsak udeleženec bo postal tudi ustvarjalec, na delavnici si bo ustvaril svojo leseno kreacijo. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Ob letošnji obletnici potresa na Kozjanskem bomo v naši knjižnici pripravili domoznansko razstavo in izdali knjižico s spomini na ta čas. Zato vas vabimo, da pregledate svoje družinske albume ter k naši razstavi prispevate svoje fotografije in zgodbe, ki so vam ostale v spominu na ta dogodek. Fotografije bomo takoj digitalizirali in vam jih vrnili, njihove kopije pa bomo skupaj z vašimi spomini shranili v naši domoznanski zbirki. Objavili jih bomo na portalu kamra.si, izbrani del pa bomo uporabili za razstavo, ki jo načrtujemo v decembru 2024. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
Kako in kje so se otroci igrali nekoč bomo povprašali etnologinjo Janjo Sivec iz Društva Legende. Pokazala nam bo, kako so za igro uporabljali naravne materiale in kaj se lahko izdela iz jelš. Več >>

Izvaja: Policijska uprava Nova Gorica
Nova Gorica, 16. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Na predavanju se bomo seznanili s premoženjsko kriminaliteto in s tem povezanimi preventivni ukrepi ter spletnimi prevarami. Poleg tega pa bomo obnovili cestno prometne predpise, s poudarkom na varnosti pešcev in kolesarjev v prometu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Velenje, 16. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Učenci predstavijo pravljico Jabolčni kralj. Uporabijo kamišibaj, gledališko igro in ples, da zgodbo na zanimiv in zabaven način predstavijo gledalcu. Celotno zgodbo spremlja glasba, pri igri pa so uporabljeni tudi domiselni kostumi in zelo atraktivna scena. Vse je nastalo s pomočjo ustvarjalnih rok učencev in učiteljev naše šole. Po predstavi se tudi gledalec vključi v zgodbo skozi zabavne igre. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šentvid pri Grobelnem, 16. 5. 2024 od 09.10 do 09.30
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja bomo brali pravljice našim najmlajšim. Tokrat je izbrana pravljica Osorni tečnež, ki jo bomo predstavili otrokom iz enot Vrtca Šmarje pri Jelšah. Naša knjižničarka Natalija se bo odpravila po enotah; ob pravljici se bodo pogovarjali in poustvarjali. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Sveti Štefan, 16. 5. 2024 od 09.50 do 10.20
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja bomo brali pravljice našim najmlajšim. Tokrat je izbrana pravljica Osorni tečnež, ki jo bomo predstavili otrokom iz enot Vrtca Šmarje pri Jelšah. Naša knjižničarka Natalija se bo odpravila po enotah; ob pravljici se bodo pogovarjali in poustvarjali. Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
Škofja Loka, 16. 5. 2024 ob 10.00
Poslikaa panjskih končnic je stara slovenska ljudska umetnost. Danes imajo le še simbolični pomen, saj so del slovenske kultrune dediščine. Doma izdelane so lahko lepo osebno darilo. Več >>

Izvaja: Zgodovinski arhiv Celje
Celje, 16. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Zgodovinski arhiv ponuja ogled zanimive razstave z naslovom - Je bilo v Celju dovolj mostov? S tem prinaša na ogled gradivo, ki obiskovalcem razkriva, kje vse so v preteklih slabih dveh stoletjih stali mostovi in brvi v Celju. Poleg tega pa ponuja ogled zanimive hrambe različnih arhivskih dokumentov, ter način restavracije le teh. Več >>

Izvaja: Turistično društvo dediščine in tradicije Podkum
Podkum, 16. 5. 2024 od 10.00 do 17.00
Spoznajte muzej Čopove dediščine, kjer boste potovali skozi čas v obdobje NOB-ja in Jugoslavije ter spoznali nekaj o steklarstvu in rudarstvu v Zasavju, sprehodili se bosti skozi lovsko sobo in rustikalno dediščino Zasavja. Predstavljena vam bo zasavska kulinarična dediščina, za konec pa boste spoznali še zgodovino Čopovih graščakov iz Valvasorjevega časa. Več >>

Izvaja: Turistično olepševalno društvo Šentjur
Jurklošter, 16. 5. 2024 od 10.00 do 14.00
Podali se bomo v svet, ki ga navidezno ni več, a je še prisoten. Z avtobusne postaje Marof se bomo odpravili po Orionovi krožni poti, speljani po sledeh starodavnih kultur ter skozi kraje in predele, za katere pater Karel Gržan v knjigi V znamenju Oriona sklepa, da so služili kot starodavno neolitsko ali keltsko svetišče z megalitskimi spomeniki. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 16. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Vabimo vas na odprtje 29. Tednov vseživljenjskega učenja 2024 v Slovenj Gradcu, z interaktivnim predavanjem dr. Maše Jazbec: Kakšno prihodnost si predstavljate z roboti? Pridružili se ji bodo mladi iz programa PUM-O+, ki bodo predstavili knjigo – Vizionarji sprememb: PUM-O+ junaki - ki so jo ustvarili s pomočjo uporabe orodij umetne inteligence. Družili, učili in kritično razmišljali o naši sodobnosti ter prihodnosti, se bomo v četrtek, 16. maja 2025, ob 10. uri, v prostorih Fakultete za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec (Ozare 19). Pridružite se nam in pokukajte v prihodnost že danes! Naj teče učenje skozi življenje. Več o predavanju Kakšno prihodnost si predstavljate z roboti?: Raziskovanje interakcije med človekom in robotom združuje znanost strojništva in humanistike, kognitivne znanosti, nevroznanosti, etike in umetnosti. Ljudje se nenavadno odzivajo na stvari, ki dajejo videz živega, a so nežive. Robotika je vsaj toliko veda o robotih kot je to veda o ljudeh. Od nas zahteva, da razvijemo uvid v novo in dinamično, spreminjajoče se razmerje med človekom in pametnimi stroji. Z ustvarjanjem robotov razmišljamo o človeku in posledično nam to omogoča, da bolje razumemo človeško vrsto. Učenje na podlagi človeškega vedenja je nujno potrebno za razvoj robotov v vsakdanjem življenju. Na predavanju bo beseda tekla tudi o znanosti androidov. Razvoj robotov, ki so na videz močno podobni človeku, lahko pomaga pri kognitivnem raziskovanju. Kognitivna znanost za boljše razumevanje ljudi uporablja androidnega robota pri preverjanju hipotez. Takšen interdisciplinarni pristop imenujemo znanost androidov. Predstavljeni bodo tudi projekti upravljanja robotov z možganskimi signali - Neuro Robotika. Več o Vizionarjih sprememb (PUM-O+ junaki): V knjigi Vizionarji sprememb se podajamo na potovanje skozi kompleksne svetovne probleme, ki nas vabijo k razmisleku, raziskovanju in ukrepanju. Naš cilj ni zgolj prepoznavanje težav, temveč razvijanje in udejanjanje inovativnih rešitev. Projekt "PUM-O+ junaki" se je rodil iz te želje po iskanju in promociji rešitev za globalne probleme. V njegovem jedru je ideja o superjunakih - ne kot fantastičnih bitjih iz stripov - temveč navdihujočih posameznikov, ki s svojo predanostjo, pogumom in inovativnostjo delujejo za pozitivne trajnostne spremembe. PUM-O+ junaki niso zgolj fantastični liki, temveč odsev našega upanja in truda za boljši svet. Ta knjiga predstavlja naš proces raziskovanja, analiziranja in iskanja rešitev za izzive, ki so ključni za prihodnost našega planeta. Začeli smo z izbiro najbolj perečih svetovnih problemov, kasneje pa s pomočjo orodij umetne inteligence poglobljeno analizirali problem na svetovni, evropski, slovenski in tudi lokalni ravni. S pomočjo naprednih orodij umetne inteligence smo ustvarili super junake, ki predstavljajo simbol upanja in inovacij v boju proti izzivom, s katerimi se soočamo. Poleg tega, da predstavlja zgodbe o superjunakih, ta knjiga vabi tudi vas, bralce, da razmislite o svoji vlogi v tem svetu. Ta knjiga ni le rezultat našega dela, temveč tudi povabilo k ukrepanju ali vsaj razmisleku o vaši vlogi v tem svetu. Vsak od nas ima potencial, da postane junak na sebi lasten način, da prispeva k reševanju globalnih problemov, bodisi s svojim delovanjem v lokalni skupnosti, bodisi z aktivizmom na globalni ravni. S skupnimi močmi lahko premagamo najtežje izzive, s katerimi se soočamo. PUM-O+ junaki nas učijo, da lahko vsakdo postane junak in da je skupaj močnejši od vsote posameznikov. Skupaj lahko ustvarimo svet, vreden življenja, za prihodnje generacije. Knjigo so soustvarili udeleženci programa PUM-O+ Slovenj Gradec, ki deluje pod okriljem MOCIS-a in njihovi mentorji Več >>

Izvaja: KUD KOSEC
Log pri Brezovici, 16. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Mentorica Nataša Kogovšek bo vrtčevske otroke Log - Dragomerja peljala v čas naših babic in prikazala stare otroške igre. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 16. 5. 2024 od 10.00 do 17.00
Vabljeni k obisku FESTIVALA ROKODELSTVA na grad Negova, ki bo v četrtek, 16. maja 2024, med 10. in 17. uro, ki je namenjen promociji nekaterih deficitarnih rokodelskih poklicev in prijetnemu druženju. Na festivalu rokodelcev sodelujejo: -Zdravstvena šola Rakičan, -Biotehniška šola Rakičan, -Šola za kmetijstvo in turizem Ptuj -Šolski center Ptuj – strojništvo, kulinarika, -Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, -Srednja lesarska in gozdarska šola, -Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci in razni zavodi. Predstavili se bodo tudi zidarji, tesarji, mizarji, kovači, kleparji, krovci, mehaniki, medicinci, kuharji, natakarji, okoljevarstveniki in nekateri drugi zanimivi poklici. Posebnost prireditve bodo tudi zvoki kovaških kladiv. Projekt moralno podpirajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Obrtna zbornica Slovenije ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Organizirani bodo vodeni ogledi gradu za skupine po promocijski ceni 2,50 € po osebi. Program bo popestren z vožnjo s kočijo in prikazom treninga karateja. Dodatno si bo možno brezplačno ogledati grajski zeliščni vrt in cerkev v neposredni bližini, ali se zapeljati do bližnjega naravnega izvira mineralne vode v Ivanjševcih ter to blagodejno dragoceno pijačo tudi poskusiti. Projekt, ki ga vodi Ludvik Fekonja, omogočajo podjetje A&F d.o.o. Negova, Cehovsko društvo kovačev Slovenija in zavod Kultprotur. Vstop na samo prireditev bo prost. Več >>

Izvaja: Lambrechtov dom Slov. Konjice
Slovenske Konjice, 16. 5. 2024 od 10.05 do 11.30
Oskrbovanci doma si bodo ogledali dokumentarni film o razvoju slovenskega jezika, narečja in pisave. Sledil bo pogovor o pomembnosti ohranjanje slovenskega jezika. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Koper, 16. 5. 2024 od 10.30 do 12.00
Z učenci obiščemo knjižnico v kateri smo že večkrat poslušali pravljice. Tokrat nam knjižnjičarka predstavi svoje delo, poklic knjižničarja, in prostore v knjižnici, za tem se skupaj odpravimo še v oddelek za odrasle, ker tudi odrasli berejo. Učenci dobijo nalogo, v knjižnico morajo pripeljati družinskega člana. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, 16. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Štirje kovači so najstarejši narodno-zabavni ansambel v Sloveniji, ki neprekinjeno deluje od leta 1954. Njihove skladbe so nedvomno pustile velik pečat v slovenski narodno-zabavni glasbi. Nekatere med njimi so že ponarodele. Izdali so 47 plošč, kaset in zgoščenk, prejeli vrsto nagrad in priznanj ter se s svojo bogato zgodovino, tako kot Avseniki in Slaki, zapisali med najpomembnejše narodno-zabavne ansamble v Sloveniji. Po razstavi bo vodila muzejska svetovalka Valerija Grabner. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Vrhpolje pri Moravčah, 16. 5. 2024 od 12.30 do 13.00
Gospa Joža Žuna, vzgojiteljica iz našega vrtca in odlična kamišibajkarka, s svojimi kamišibaji obišče POŠ Vrhpolje. Na predstave Oleg učencev in zaposlenih na POŠ povabimo tudi upokojene krajanke. Več >>

Izvaja: Ekonomska šola Novo mesto
Novo mesto, 16. 5. 2024 od 13.00 do 14.30
Predavanje in posledična debata bo spremljala presek likovnega ustvarjanja in oblikovanja ustanovitelja Zavoda Prospectus Igorja Papeža. Vsebina spada v kontekst učenja s kulturo in medijske pismenosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 16. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Dekleta nimajo enakih možnostih, kot fantje, tako na področju karierne poti, kot na drugih področjih. O tem se je potrebno pogovarjati že z najmlajšimi. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 16. 5. 2024 od 13.30 do 15.00
Sultanat Oman je ena izmed najbolj prijaznih in slikovitih dežel na Arabskem polotoku. To ni samo neskončna puščava – Oman je tudi dežela gorá, globokih sotesk in kanjonov, rodovitnih dolin in oaz ter dih jemajočih plaž. Ta še neraziskani biser Arabije nam bo predstavil Darko Rupret, ki je v svoji bogati popotniški karieri obiskal že veliko lepih in zanimivih krajev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Otočec
Otočec, 16. 5. 2024 od 14.00 do 14.45
Učiteljica LUM bo za zaposlene pripravila delavnico slikanja z akvarelom, na kateri jih bo učila uporabe te likovne tehnike. Zborovodkinja in mentorica ansambla ukulele bo sodelavce učila osnov igranja na ukulele. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 16. 5. 2024 od 14.00 do 15.00
Švicarka brala znano zgodbico 'Heidi' v različnih jezikih in švicarske pravljice ter legende v nemščini in v nemških švicarskih dialektih. Naj vas ta dogodek spodbuja k branju in učenju tujih jezikov in švicarskih oz. lastnega narečja. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj
Kranj, 16. 5. 2024 od 14.00 do 15.00
Znam, torej veljam je zaključni dogodek pri predmetih Od ideje do izdelka, Učno podjetje in Frizerski festival. Dijaki 2. in 3. letnikov predstavijo svoje izdelke, načrte, plesne koreografije, ki so jih pridno sestavljali celo šolsko leto. Dogodek je odprtega in javnega značaja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Komenda Moste
Komenda, 16. 5. 2024 od 15.00 do 17.00
Učenci klekljarskega krožka in izbirnega predmeta klekljanje bodo prestavili umetnost klekljanja pri kateri s prepletanjem tankih niti klekljar-ica s kleklji izdeluje čipko. Učenci bodo predstavili različne klekljarske tehnike in razstavo čipk, ki so jih izdelovali v letošnjem šolskem letu. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh
Kristan Vrh, 16. 5. 2024 od 15.30 do 16.00
Današnji dan bo namenjen pripravi presenečenja: pripravili bomo dramatizacijo pravljice in s kratkim nastopom presenetili naše starše, ko bodo prišli po nas. Več >>

Izvaja: Slovenski šolski muzej
Ljubljana, 16. 5. 2024 ob 16.30
Sedeti v stari šolski klopi pred gospodično učiteljico ali gospodom učenikom s strogim glasom je prav zares posebno doživetje. Učitelji, oblečeni po modi preteklega časa in z obvezno šibo v roki, s svojim nastopom pričarajo ozračje šole nekoč. Želite podoživeti, kako je bilo v šoli včasih? Dobrodošli na »živo igro zgodovine«! Lepopis je bil eden pomembnejših šolskih predmetov, kjer je bil cilj poučevanja pridobitev razločnega in prijetnega rokopisa. Pri muzejski učni uri lepopisa lahko osnove takšnega rokopisa pridobite tudi vi. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava, saj je število mest omejeno. Povezava do prijave:https://prijave.snipi.si/DLWMCyhWYq Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 16. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Predstavitev vtisov iz udeležbe na strukturiranem tečaju Erasmus+, ki je potekal na Cipru. Vodja: Nina Jakljevič, Helena Skaza Birk Izvajalec: Šolski center Celje, Gimnazija Lava Datum: 16. 5. 2024 Ura in prostor: 17.00 – 18.00, knjižnica ŠCC Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev za Selško dolino
Železniki, 16. 5. 2024 ob 17.00
Na delavnici se bodo spoznali z osnovami kvačkanja. Kvačkanje je postopek ustvarjanja tekstila z uporabo kvačkanja za prepletanje zank preje, niti ali pramenov drugih materialov. Udeleženci se bodo sami naučili osnov kvačkanja. Zaželjene so predhodne prijave. Več >>

Izvaja: VVZ Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 16. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
VVZ Slovenj Gradec tradicionalno organizira natečaj ŠKRATI V OTROŠKEM SVETU. Letos je tema natečaja »Moja super igralnica«. Otvoritev razstave likovnih del natečaja bo v prostorih Knjižnice Ksaverja Meška v Slovenj Gradcu. Razstavo bomo otvorili s kratkim kulturnim programom, v nadaljevanju pa bodo nagrajenci natečaja prejeli priznanje za likovno delo. Več >>

Izvaja: Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Nova Gorica, 16. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Na tečaju bomo spoznali osnove znakovnega jezika. Predvidenih je 5 srečanj po 2 šolski uri., pri čemer so prijave obvezne. Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Kneža, 16. 5. 2024 od 17.00 do 20.30
Vljudno vabljeni na pripovedovalski večer, kjer bomo s pomočjo izbranih predmetov, fotografij in spominov tkali zgodbe vašega kraja. Kaj pričakovati? - Seznanitev s pripovedništvom na prektičnih primerih. - Kako pripovedovati. - Soustvarjanje in pripovedovanje zgodb (tudi na terenu). Delavnico bo vodila Mateja Kužner Čelešnik, profesorica pedagogike in andragogike ter diplomirana zgodovinarka, ki deluje na področju kulturno-umetnostnega udejstvovanja. Posebej ljubo ji je pripovedništvo iz katerega se uri na izobraževanjih tudi zunaj Slovenije. Vabljeni, da se skupaj za kratek čas ustavimo, povežemo ter navdahnemo v brezmejnih možnostih in priložnostih pripovedovanja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Ptuj, 16. 5. 2024 ob 17.00
Ponatis pripovedi je izšel v zbirki Zvezdna Beletrina. V pogovoru o knjigi bomo skupaj z urednico Anito Dernovšek in raziskovalko dr. Vladko Tucovič Sturman odkrivali pomembnost dela Branke Jurca ob 100-letnici njenega rojstva. Pogovarjala se bo Sanja Selinšek. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Škofja Loka
Škofja Loka, 16. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
Kvačkanje je postopek ustvarjanja tekstila z uporabo kvačkanja za prepletanje zank preje, niti ali pramenov drugih materialov. Kvačkanje je odličen način za ohranjanje zdravih možganov, krepitev fine motorike in navezovanje stikov in druženje. Vabljeni vsi, tudi začetniki, da se spoznate s to tehniko in si ustvarite kaj lepega. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Trbovlje, 16. 5. 2024 ob 17.00
Delavnica je namenjena staršem in učencem, saj bo na njej predstavljeno, kako pomembni so fizični pogoji za ZDRAVO UČENJE. Spoznali boste, kako ustvariti pogoje za hitro in učinkovito učenje ter na ta način pridobili možnosti za izboljšanje učnega uspeha. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Zreče
Zreče, 16. 5. 2024 od 17.05 do 20.00
Ustvarjali bomo ta temo kulturna dediščina. Lahko boste ustvarjali iz različnih materialov in si naredili izdelek, pod vodstvom mentorja. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Celje
Celje, 16. 5. 2024 od 17.30 do 18.30
Vabimo vas na biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom. Program, ki ga že vrsto let izvajamo v naši knjižnici, je namenjen za pomoč ljudem v stiski, za lažje reševanje lastnih problemov, situacij ter tistim, ki jim je cilj druženje, pogovor, nova spoznanja oz. kakovostno preživljanje prostega časa. Bralno-pogovorne urice potekajo v skupini v sodelovanju s terapevtom, knjižničarjem in uporabniki. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Šenčur, 16. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Na obisk bo prišla kustosinja Narodnega muzeja Slovenije. S seboj bo prinesla nekaj zelo zanimivih muzejskih predmetov oz. znamenitih muzealskih redkosti iz različnih zgodovinskih obdobij – neandertalčeva piščal, punčka iz slonovine, viteški meč. Tokrat se boste predmetov lahko tudi dotaknili, potežkali in uganili, koliko tehta viteški meč. Seznanili se bomo z bogato kulturno dediščino človeštva in načinom hrambe, ki je pomembna za bodoče rodove. Dogodek je namenjen vsem generacijam, predvsem pa zvedavim družinam z otroki, saj smo ga umestili med dva pomembna datuma: 15. maja praznujemo svetovni dan družin, 18. maja pa je mednarodni muzejski dan. Na koncu si boste lahko ogledali tudi muzejske zbirke starih predmetov in punčk Hiše čez cesto. Število mest je omejeno. Prijave: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 16. 5. 2024 ob 18.00
V knjižnem klubu se bomo srečevali dvakrat mesečno. Tema naših pogovorov bo vezana na določeno knjigo, s katero vas bomo seznanili v začetku meseca. Ni potrebno, da knjigo do srečanja že preberete. Če ne berete radi, pa vam je všeč naslov knjige, je to dovolj, da se nam pridružite. Na srečanju boste slišali več o knjigi, o modrostih zapisanih v njej in tudi kritično razmišljanje posameznikov, soudeležencev, ki so knjigo prebrali. Morda pa iz vsebine knjige in pogovora najdete kakšno rešitev za svoj starševski izziv. Vabljeni. Dogodek vodi Simona Vrbanič, prof. spec. in reh. ped. Prijava: info@lu-ptuj.si ali 02 749 21 50 ali 051 389 660 ali https://forms.gle/ezAs9qkycxRp3ZDT6 Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 16. 5. 2024 ob 18.00
Dijaki Umetniške gimnazije likovne smeri, Gimnazije Šolskega centra Velenje bodo predstavili svoja umetniška dela, ustvarjena v tem šolskem letu pri predmetih risanje in slikanje, likovna teorija, predstavitvene tehnike, osnove varovanja dediščine, plastično oblikovanje in bivalna kultura. Razstavo vsako leto dijaki tudi sami oblikujejo in postavljajo pod mentorstvom profesorjev strokovnih predmetov. Žiga Kelenc, študent magistrskega študija slikarstva na ALUO, bo razstavil svojo diplomsko nalogo. Njegovo delo raziskuje pomen podobe v kontekstu individualne umetniške prakse. Razmišlja o odnosu podobe do posameznika in skupnosti ter o vplivu medija na njeno oblikovanje. Središče zanimanja je avtorjev lasten kreativni proces, ki ga vodi od izbire predmeta – cigarete –do končnega likovnega simbola. Skozi razstavljanje, preoblikovanje in konstruiranje predmeta avtor prenaša svoje subjektivne asociacije v likovno prakso, ustvarjajoč končni izdelek. Ob obeh razstavah vas čakajo tudi številni spremljevalni dogodki. Vabimo vas, da odkrijete in doživite svet umetnosti skozi oči mladih nadarjenih ustvarjalcev. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Koper, 16. 5. 2024 od 18.00 do 19.15
V okviru KOPER 1500, v nizu predavanj Torkova srečanja s kulturno dediščino: LITERARNI BISERI Knjižnice Koper vas vabimo na literarni večer, kjer bo dr. Tilen Glavina, znanstveni sodelavec, namestnik direktorja in vodja Znanstveno-raziskovalnega središča, predstavil dela Muzia Koprskega. Muzio Koprski, sodobnik in nasprotnik Vergerija ml., je izjemen avtor, katerega dela so pomemben del naše kulturne dediščine. S predstavitvami zakladov Domoznanskega oddelka želimo okrepiti poznavanje in ponos dediščine, ki jo hranimo. Vabljeni torej v Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Bevka
, 16. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Javna prireditev z nastopom šolskih bendov (več osnovnih šol) tudi šolski bend Škorci iz OŠ Franceta Bevka. Vabljeni učenci šole,učenci nastopajočih bendov, učitelji, starši, stari starši in vsi iz četrtne skupnosti. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 16. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2024 V ŠPITALU četrtek, 16.5. ob 18.uri Muzej Špital, Maistrov trg 1, 9250 Gornja Radgona Leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot Mednarodni dan muzejev, z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Akciji se že od odprtja Muzeja Špital pridružujemo tudi v Gornji Radgoni. V četrtek, 16. maja 2024, ob 18. uri vas tako vabimo na predavanje dr. Ivana Rihtariča: Dogodivšine štajerske zemle, s katerim se ob 180. obletnici njegove smrti poklanjamo spominu na duhovnika, zgodovinarja, pesnika, pisatelja in narodnega buditelja Antona Krempla. Anton Krempl se je rodil 29. 1. 1790 v Poličkem Vrhu v Gornji Radgoni, v zgodovino pa se je vpisal zlasti kot avtor prve obsežnejše knjige v slovenskem jeziku, Dogodivšine štajerske zemle. V soboto, 18. maja 2024, pa vas med 12. in 16. uro vabimo k brezplačnemu raziskovanju muzejskih vsebin v Špitalu. Prijazno vabljeni! Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Koper, 16. 5. 2024 od 18.00 do 19.15
V okviru KOPER 1500, v nizu predavanj Torkova srečanja s kulturno dediščino: LITERARNI BISERI Knjižnice Koper vas vabimo na literarni večer, kjer bo dr. Tilen Glavina, znanstveni sodelavec, namestnik direktorja in vodja Znanstveno-raziskovalnega središča, predstavil dela Muzia Koprskega. Muzio Koprski, sodobnik in nasprotnik Vergerija ml., je izjemen avtor, katerega dela so pomemben del naše kulturne dediščine. S predstavitvami zakladov Domoznanskega oddelka želimo okrepiti poznavanje in ponos dediščine, ki jo hranimo. Vabljeni torej v Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino! Več >>

Izvaja: Kosovelova knjižnica Sežana
Sežana, 16. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Kosovelova knjižnica organizira seminar Ustvari si pravljično življenje. Kako nam lahko slovenske ljudske pravljice pomagajo uresničiti cilje. Seminar bo izvajala dr. Katjuša Gorela, ki je specializirana v slovenskih ljudskih pravljicah in v tehniki ubesedovanja pravljic. Kot svetovalna mentorica za doseganje ciljev vodi stranke od začetne želje do uresničenega cilja. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 16. 5. 2024 ob 18.00
Galerija Hiše mladih bo gostila mlade ustvarjalce in njihova umetniška dela, ki so nastala v okviru natečaja Jaz, ulični umetnik. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 16. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Vabljeni na potopisno predavanje o poti Camino in kot ji drugače pravimo tudi Jakobova pot ali El Camino de Santiago. Je skupno ime za več romarskih poti, ki so in še vodijo do svetišča svetega Jakoba v Santiago de Compostela. Cerkev stoji v Galiciji na severozahodu Španije in je bila poleg Rima in Jeruzalema največje krščansko romarsko svetišče. Vesna Božiček nam bo svojo romarsko pot in doživljanje le-te predstavila na potopisnem predavanju. Vabljeni vsi, ki vas tovrstna potovanja zanimajo, ki se jih želite udeležite ali pa ste jih morda že sami doživeli. Več >>

Izvaja: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Žalec, 16. 5. 2024 ob 19.00
Odprtje in ogled razstave umetniških del nekdanjih dijakov Gimnazije Celje – Center, umetniške gimnazije, sedanjih študentov ali diplomantov visokih šol za vizualno umetnost Več >>

Izvaja: Valvasorjeva knjižnica Krško
Krško, 16. 5. 2024 ob 19.00
25 let za Slovenijo - predstavitev zbornika Območnega združenja vojnih veteranov Slovenije ob 25 - letnici delovanja. Več >>

Izvaja: Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, enota Makole
Litija, 16. 5. 2024 od 19.00 do 21.00
Ob 15. letnici delovanja se bodo s svojimi likovnimi deli predstavili člani sekcije LIKI iz Kisovca. Predstavili bomo štiri domoznanske publikacije, ki so izšle ob jubilejih: 130 let Pevskega društva Zvon Šmartno, 70 let Glasbene šolo Litija - Šmartno, 40 let Tamburaškega orkestra Šmartno in 30 let Govedorejskega društva Litija. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ljutomer, 16. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
Glasbena predstava muzikal "VESELJE" se bo odvijala 16.5.2024 ob 19.00 v Športni dvorani ŠIC Ljutomer. V predstavi nastopajo učenci in učitelji glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Pri medijskem delu sodelujejo dijaki GFML Ljutomer. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje - Sap
Šmarje-Sap, 16. 5. 2024 ob 19.00
Prireditev ZAPOJMO V EN GLAS je koncert pevskih zborov učencev Osnovne šole Šmarje - Sap, ki bo v avli OŠ Šmarje - Sap. Več >>

Izvaja: Knjižnica Litija
Litija, 16. 5. 2024 od 19.00 do 21.00
Ob 15. letnici delovanja se bodo s svojimi likovnimi deli predstavili člani sekcije LIKI iz Kisovca. Predstavili bomo štiri domoznanske publikacije, ki so izšle ob jubilejih: 130 let Pevskega društva Zvon Šmartno, 70 let Glasbene šolo Litija - Šmartno, 40 let Tamburaškega orkestra Šmartno in 30 let Govedorejskega društva Litija. Več >>

Izvaja: LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah
Ptuj, 17. 5. 2024–19. 5. 2024 od 00.00 do 00.00
Likovnice študijskega krožka so pripravile likovnega dela raznovorstnih zelišč in razstavljale jih bodo na Minoritskem samostanju Ptuj v sklopu 35. festivala Dobrote slovenskih kmetij. Vabljeni Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 17. 5. 2024 od 07.30 do 08.00
Nadarjeni in prizadevni učenci bodo v jutranjem varstvu in vrtcu predstavili svoje talente. Učenci so uspešni na različnih področjih: športnem, likovnem, glasbenem. Mlajšim obiskovalcem bodo predstavili v katere dejavnosti so vključeni, kako in kaj trenirajo, jim kaj zapeli in zaigrali. Več >>

Vabimo vas na festival naše Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki letos praznuje 30 let delovanja. Na festivalu se bodo predstavili vsi aktivni krožki. Dan se bo začel z jutranjim pohodom, sledi predstavitev izobraževalnih programov na odru z glasbo in na stojnicah. Spremljajte našo spletno stran, kjer bo objavljen celotni program. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Hruševec Šentjur
Hruševec, 17. 5. 2024–19. 5. 2024 od 08.00 do 12.00
Učenci naše šole bodo lahko na kratkem predavanju naših dveh učencev, katera sta se uvrstila v oddajo Mali šef, spoznavali, kako se pripravi hrana na sodoben način, spoznali bodo različne tehnike priprave hrane. Skupaj z njima bodo nekaj zakuhali na najboljši način. Priprava jedi po podlogi »no waste« Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Postojna
Postojna, 17. 5. 2024–16. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Vsak četrtek se udeleženke srečanj družijo v Večgeneracijskem centru, kjer v prijetni družbi ustvarjajo izdelke. Letos so v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja nastale umetnine povezane s tematiko spomladanskega prebujanja narave. S pomočjo različnih tehnik kvačkanja, štrikanja, makrameja, oblikovanja das mase, papirja in recikliranja materiala so nastali razstavljeni izdelki, ki se nahajajo v avli Ljudske univerze Postojna. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stična
Ivančna Gorica, 17. 5. 2024 od 08.00 do 12.20
Ob svetovnem dnevu čebel bodo učenci spoznali življenje, zgradbo, pridelke čebel, njihovo domovanje, način življenja … Izvedenih bo kar nekaj delavnic na to temo. Namen je, da se učenci preko igre in raziskovanja na zabaven način naučijo čim več o čebelah. V delavnicah bodo: izdelovali čebele iz časopisa, brali knjige in si ogledali slikanice ter izdelali svojo knjigo o čebelah, izdelovali bombice za sajenje medovitih rastlin, preko panjev in čebelarja spoznavali čebele skozi leta ter izdelovali čebele iz tradicionalne slovenske hrane. Čebelar bo pokazal učencem notranjost panja ter značilnosti AŽ Panja. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zreče, 17. 5. 2024 od 08.30 do 10.00
Na delavnici bomo ustvarjali iz različnih materialov, različnih barv in tekstur. Krepili bomo ročne spretnosti, ustvarjalnost in domišljijo. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja nas nas bodo v naši knjižnici obiskali otroci iz enot Vrtca Šmarje pri Jelšah. Naša knjižničarka Natalija bo trem skupinam otrok, starih od 4 do 5 let, prebrala pravljico Osorni tečnež. O njej se bodo po prebranem pogovarjali. Več >>

Izvaja: Društvo UNITRI Nova Gorica
Nova Gorica, 17. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Na likovnem srečanju bodo na skupno temo ustvarjali člani likovnih krožkov UNITRI, ŠENT DC Nova Gorica ter MDSS Nova Gorica. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
Ljubljana, 17. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Učenci, mentorica pevskega zbora, učitelj glasbene vzgoje in učenci ob glasbeni spremljavi skupaj prepevamo otroške pesmice. Nastopi otroški pevski zbor in samostojno tudi njihova mentorica. Učitelji glasbeniki zaigrajo na inštrumente. Več >>

Izvaja: OŠ Veliki Gaber
Veliki Gaber, 17. 5. 2024–14. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V sodelovanju z Bralnim društvom bo na šoli razstava 12 plakatov o nastajanju knjige. Pot knjige, od avtorja do bralca, je prikaz procesa nastanka knjige. Kratka zgodba, zapisana v stripu, avtorja Žige X. Gombača z ilustracijami Davida Krančana bralca popelje v svet knjige z glavnim junakom, simpatičnim knjižnim moljem. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sveti Štefan
Sveti Štefan, 17. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
S pesmijo, plesom in deklamacijami bomo polepšali dan starejšim krajanom, po nastopu pa se bomo še družili. Več >>

Izvaja: Dom starejših Na Fari
Prevalje, 17. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Vljudno vabljeni na zeliščarsko delavnico z gospo Mojco Šipek. Delavnica bo potekala v Brinjevki, z začetkom ob 10. uri. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 17. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli dejavnost - kartanje. Kartanje je odlična dejavnost za preživljanje prostega časa, saj poleg druženja spodbujata tudi miselne sposobnosti. Več >>

Izvaja: Dnevni center Šent Metlika
Metlika, 17. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Dogodek je organiziran za člane društva ŠENT Metlika. Sprehodili se bodo do prireditvene lokacije, ogled aktualnih razstav, peka belokranjske pogače, ogled koncerta Ljudskih glasbenih skupin in pevskih zborov... Več >>

Izvaja: Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Trbovlje, 17. 5. 2024 od 13.00 do 15.00
Učenci debatnega kluba OŠ Tončke Čeč bodo predstavili debatni format, ki ga prakticirajo na debatnih turnirjih širom Slovenije (ki jih koordinira Za in proti zavod za kulturo dialoga). Predstavitev bo potekala v šolski knjižnici OŠ Tončke Čeč. Delavnici sta namenjeni vsem generacijam (medvrstniško in medgeneracijsko). Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 17. 5. 2024 od 13.15 do 15.00
Kvačkanje prinaša sprostitev, krepitev potrpežljivosti in na koncu občutek zadovoljstva ob pogledu na lastne koristne in lepe izdelke. Udeleženci delavnice se boste naučili osnovne tehnike kvačkanja. Dijaki lahko pridejo ob 13.15 uri, v primeru, da imajo 7. uro še pouk, se dejavnosti lahko priključijo ob 14.05. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, enota Tržaška
Vrhnika, 17. 5. 2024 od 13.30 do 14.15
Učenci bodo spoznali Brazilijo skozi oči njihove učiteljice in popotnice, Anke. S pomočjo fotografij bodo spoznali značilnosti Brazilije, pomembne športnike. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 17. 5. 2024 ob 14.00
Velikokrat se ne zavedamo, kako zelo pomembni so naši odnosi znotraj družine. Dobri medsebojni odnosi vplivajo tudi našo energijo, na psihično stabilnost in tudi na naše zdravje. V delavnicah bomo raziskovali družinske odnose, se spraševali, kako jih izboljšati in kako spremeniti določene zakoreninjene vzorce, ki jih nosimo v sebi. Vse to bomo delali s pomočjo raznih slikarskih tehnik, kjer bomo poskušali izraziti sebe v družinskih odnosih, izraziti svoje občutke, misli in razpoloženja. Vse abstraktne umetnine so običajno izraz notranjega doživljanje in o osebi povedo več kot izgovorjene odnose. Tudi družinske odnose lahko izboljšamo preko slikanja, saj slika včasih pove več kot tisoč besed. Dogodek vodi Saša Bezjak, mag. akad. slik. Prijava: info@lu-ptuj.si ali 02 749 21 50 ali 051 389 660 ali https://forms.gle/ezAs9qkycxRp3ZDT6 Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 17. 5. 2024 od 15.00 do 20.00
V maju pripravljamo nov projekt, s katerim želimo občanke in občane na petkovo popoldne povabiti v mestno središče. 17. maj bo namenjen medgeneracijskem druženju. Predstavili se bodo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Center Novus, Ljudska univerza Velenje, Vrtec Velenje, Plesna šola Spin in drugi. Ob ustvarjanju, igrah za velike in male, plesu, glasbi in pomladnih koktajlih boste lahko preživeli lepo popoldne. Več >>

Izvaja: Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
Velenje, 17. 5. 2024 od 15.00 do 20.00
Predstavitev krožka: slovenske ljudske vezenine-spominčice. Predstavitev krožka : ustvarjajmo z glino. Predstavitev krožka kaligrafija Predstavitev likovnega krožka Perspektiva Predstavitev krožka Klekljanje Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Aškerca Velenje
Velenje, 17. 5. 2024 od 15.00 do 17.00
Z učenci in njihovimi spremljevalci se bomo podali na pot do Škalskega jezera, mimo Velenjskega jezera do kampa in mimo Hoferja v Pesju nazaj do šole. Med potjo bomo opazovali, kako je pot opremljena s smetnjaki in poskrbeli, da bo pot čistejša tako, da bomo pobirali odpadke in jih odložili v zabojnike. Med potjo bomo opazovali tudi čistočo velenjskih voda (jezera in reka Paka). Več >>

Izvaja: Barbara Demšar - samostojna ustvarjalka na področju kulture
Vincarje, 17. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Ogled ateljeja in likovnih del slikarke Barbare Demšar, ki večinoma ustvarja v mešani tehniki na platnu. Tematika, ki jo obravnava pa je narava, rastlinje in radost življenja. Spoznajte kakšno je delo slikarke, kakšne spretnosti in znanja mora imeti poleg talenta. V ateljeju boste s slikarko lahko ustvarjali in izdelali sliko v tehniki kolaža. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
, 17. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabljeni na slovesno odprtje in ogled razstave Kristus kralj, gostujoče razstave Narodnega muzeja Slovenije, ki bo v galeriji Grajske pristave Ormož na ogled do 10. septembra 2024. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 17. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabljeni na slovesno odprtje in ogled razstave Na krilih umetnosti "Mladim srcem", razstave Osnovne šole Ormož, ki bo v razstavišču Grajske pristave Ormož na ogled do 10. septembra 2024. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 17. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabljeni na slovesno odprtje in ogled razstave Likovne igrarije 2024 "Gasilci", VIZ Vrtca Ormož, razstave Osnovne šole Ormož, ki bo na ogled v Beli dvorani Grajske pristave Ormož in bo na ogled do 10. septembra 2024. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Naklo, 17. 5. 2024 od 16.30 do 18.00
15. maja vsako leto praznujemo mednarodni dan družine. Družina v vseh svojih oblikah je vir ljubezni in medsebojne podpore. Člani družine se med seboj učijo o spoštovanju, odgovornosti, sodelovanju in drugih pomembnih vrednotah, da bi postali zreli in odgovorni člani družbe. Dogodek »Muzejski obiski« je posvečen tako mednarodnemu dnevu družin, kakor tudi mednarodnemu dnevu muzejev (18. 5. 2024). Na obisk bo prišla kustosinja Narodnega muzeja Slovenije in predstavila nekaj znamenitih muzealskih redkosti iz različnih zgodovinskih obdobij: neandertalčeva piščal, punčka iz slonovine, viteški meč,… Dragocene predmete si boste lahko pogledali od blizu, se celo dotaknili viteškega meča in uganili, koliko tehta. Seznanili se bomo z bogato kulturno dediščino človeštva in načinom hrambe, ki je pomembna za bodoče rodove. Zato se doma le dogovorite, da pridete predstavniki treh generacij. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 17. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
12 prostovoljcev, ki bodo v okviru projekta We will wake up Ormož, iz Grčije in Italije različnih držav bo predstavljalo svojo kulturo in njene značilnosti. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 17. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
MUZEJSKI ŠPANCIR bo organiziran v petek, 17. maja 2024, ob 17. uri. Dobimo se na dvorišču Notranjskega muzeja, od koder se z avtobusom odpravimo v Planino. Tam nas bo naš biolog dr. Slavko Polak popeljal po cvetočem Planinskem polju in nam predstavil njegovo floro in favno. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ormož, 17. 5. 2024 ob 17.00
Območna revija mladinskih pevskih zborov, ki delujejo na območju delovanja OI JSKD Ormož. Odvijala se bo 17. 5. 2024 ob 17.00 v Domu kulture Ormož. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 17. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Vabimo vas na dogodek poln smeha, na dogodek improvizacijskega gledališča, kjer se bojo predstavile in pomerile 4 igralske skupine različnih generacij. "Impro" velja v gledališču za eno težjih oblik, saj igralci pogosto ne vedo, kaj bodo igrali. Prizore in vloge v impro disciplinah namreč določijo gledalci, ki tako postanejo soustvarjalci. Tokrat se bo predstavila skupina improvizatorjev iz OŠ Stane Žagar, mladinska skupina Kulturno, umetniškega in izobraževalnega društva APeL, skupina upokojenk aktivnosti "Smeh = pol zdravja" iz LUK-medgeneracijskega centra in skupina presenečenja. Improvizirali bomo na temo družine in odnosov med različnimi generacijami. Prijave: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Naši otroci so celo leto pridno likovno ustvarjali in svoje izdelke bodo na ogled postavili v čisto pravi galeriji v šmarskem kulturnem domu. Za otvoritveni dogodek, kamor bomo povabili naše domače in prijatelje, pa tudi druge obiskovalce, bomo pripravili pevsko - plesni program in tako povezali več vrst umetnosti. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 17. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
OTVORITEV RAZSTAVE Umetnost Umetnosti četrtek, 16.5. ob 17.uri Mladinski center Gornja Radgona Otvoritev likovne razstave, ki je nastala v okviru Študijskega krožka Umetnost umetnosti, pod vodstvom Saše Bezjak, na kateri se bodo predstavljala raznolika dela, nastala v času neformalnih druženj med udeleženci krožka. Na slednjem so udeleženci namreč spoznavali raznolike umetniške tehnike, in se razvijali svojo ustvarjalnost ter likovne kompetence, ob tem pa krepili medosebne odnose. Pri otvoritvi razstave Študijskega krožka Umetnost umetnosti bosta Larisa Varga in Nika Jurkovič, dijakinji umetniške smeri gimnazije iz Ljutomera, GFML, nastopili s performativnim recitalom pesmi Ivan Minatti Nekoga moraš imeti rad in pesmijo Dušana Šarotarja Šepetanje. V duhu povezovanja, v katerega nas je spodbudilo sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja Gornja Radgona, bomo dogodek nadaljevali s predstavitvijo knjižice Brezmejno, ki je nastala v okviru delavnice, pod mentorstvom Nike Škof, na kateri so na svetovni dan poezije v Maistrovem letu udeleženke spoznale poezijo borca za severno mejo, razmišljale o pomenu meja in brezmejnosti, se vprašale kje in kakšne meje poznajo, kdaj jih prestopajo in kakšno vlogo igrajo v njihovih življenjih. Nastale so pesmi, ki tematizirajo (brez)mejnost. Likovno, izrazno in tematsko pestre so zbrane v knjižico, ki jo bodo javno predstavile v prostorih MCGR, v četrtek, 16. 5. 2024, po otvoritvi umetniške razstave Umetnost umetnosti. Berejo: Dana Štrucelj, Eva Perko, Manja Šturm Dolinšek, Ela Rovšnik in Vanesa Peterka. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ljutomer, 17. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Vse, ki zanima vpis v glasbeno šolo, prijazno vabimo na prireditev, ki se bo odvijala v petek, 17.5.2024 ob 17. uri, v avli glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Popeljali vas bomo v čarobni svet glasbe in plesa. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 17. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Otroke iz podružničnih enot vrtca Šmarje pri Jelšah že vrsto let obiskujejo knjižničarke iz Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Srečujejo se enkrat mesečno, ko otroci z veseljem poslušajo pravljice, nato pa se pogovarjajo o prebranih delih. Vabimo vas na zaključek bralnih druženj otrok iz vrtca Zibika, ko bodo otroci predstavili, kaj vse so se v tem šolskem letu novega naučili. Ob tej priložnosti bomo podelili tudi bralna priznanja, ki so jih otroci osvojili v vrtcu. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 17. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Odprtje likovno - fotografske razstave Danijele Tomis Obrul z naslovom: "Besede v sliki". Za glasbeno popestritev bo poskrbela Ana Dušica. Več >>

Izvaja: Socialni konopljin klub Kamnolom Radeče
Radeče, 17. 5. 2024 od 18.00 do 21.00
Konoplja osvobaja je s humorjem prežet dokumentarni esej o aktivistih iz Slovenije in od drugod, ki so svoje življenje posvetili legalizaciji konoplje. Po ogledu filma sledi še pogovor z režiserjem in protagonistom filma. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 17. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
SAM SVOJ ŠEF: Nika Škof in Nana Irgolič petek, 17.5. ob 18.uri Mladinski center Gornja Radgona, Trg svobode 15, Gornja Radgona Na podjetniškem večeru se nam bosta predstavili Nika in Nana, ki svoje podjetniške ideje razvijata na več smeri. Cilj podjetniških večerov je ljudem približati zgodbe o uspehih mladih iz lokalnega okolja na različnih področjih. V obliki moderiranega pogovora bodo predstavljene zgodbe, ki govorijo o težavah, vzponih, padcih, izkušnjah, ki so jih doživeli in jih še vedno doživljajo na svoji poti. Na ta način se bo posredovalo veliko znanja, predvsem pa spodbud, da se pogumno podajo na lastno pot podjetništva oz. samostojnega delovanja tudi obiskovalci sami. Po predstavitvi bo čas tudi za vprašanja in odgovore ter druženje. Več >>

Izvaja: Mestna občina Velenje
Velenje, 17. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Predavanje Urške Zgojznik, ki je okoljevarstvenica, oseba, ki verjame v moč povezovanja, v moč posameznika in njegovih dejanj, saj vsi lahko vplivamo na družbo in spreminjamo svet. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Dobje
Dobje pri Planini, 17. 5. 2024–18. 5. 2024 od 18.00 do 08.00
Ta čarobna noč knjige. Na dogodku nas je s svojo prisotnostjo navdušila slikarka, pesnica in pisateljica Marija Artiček. Na temo svoboda smo nato ustvarjali, pesnili, sestavljali skulpture z lego kockami, pripravili lutkovno predstavo. Večerjo so nam pripravili učenci projekta Kuhna pa to. Seveda pa nismo pozabili na telovadbo, kino in našo prijateljico, knjigo. Več >>

Na reviji se bodo predstavile odrasle vokalne skupine in pevski zbori. Lahko se jim pridružijo tudi srednješolski dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori. Več >>

Predstavili se bodo male pevske skupine (okteti, noneti, itd) iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Vsaka skupina se bo predstavila z dvema ali tremi skladbami. Tudi to revijo bo strokovno spremljala Alenka Korpar. Cilj je, da se na letni območni reviji predstavi čim več zasedb in po koncertu in pogovoru s strokovnim spremljevalcem dobi strokovno mnenje o izvedbi ter nasvete za nadaljnje delo. Revija bo potekala v sodelovanju z OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Več >>

Izvaja: Glas Citer, poučevanje citer in nastopanje, Jasmina Levičar
Lopaca, 17. 5. 2024 od 19.00 do 19.30
Vabimo vas na koncert, ki ga pripravljam skupaj s Kulturnim društvom Prevorje. S študijskimi krožki, ki jih vodim, posamezniki in skupinami, s katerimi sodelujem smo pripravili večer ljudskih pesmi naših krajev. Nastopili bomo: Jasmina Levičar, LUŠne citrake, Zveneče jelše, Ljudski pevci s Prevorja, Dramska skupina Guzej, Mladi harmonikarji in kitaristi s pevko Moniko Oprešnik ter gost presenečenja. Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, 18. 5. 2024 od 07.30 do 13.00
Slovani so z naselitvijo Mislinjske doline skladno s tridelno predstavo o bogovih izbirali svete točke v pokrajini. Danes jih prepoznamo kot grajski grič s cerkvijo sv. Pankracija, Homec s cerkvijo sv. Marije in cerkev sv. Jurija na Legnu. Za večino svetih mest lahko potrdimo njihov obstoj že v prazgodovini in pozni antiki, kar dokazujejo arheološke najdbe. Med temi točkami nastopajo vrhovni bog Perun in njegova otroka, Jurij in Mara. Ti mitični liki so bili ključni pri razumevanju letnih ciklov in koledarja pri naših prednikih. Vodita: Brigita Rajšter in Saša Djura Jelenko Dolžina poti: 12 km, 3 ure hoje. Zahtevnost: srednja (primerna obutev). Malica: iz nahrbtnika. Za topel napitek po poskrbljeno. Zbirno mesto: Glavni trg 24, Slovenj Gradec, pred Koroškim pokrajinskim muzejem. Obvezne so prijave na info.sg@kpm.si. Več >>

Izvaja: Šolski center Postojna
Postojna, 18. 5. 2024 od 08.00 do 12.00
Udeleženci se bodo seznanili s kulturnimi in geografskimi značilnostmi držav gostiteljic (Irska, Portugalska, Turčija) in splošnimi potovalnimi nasveti. Delavnica je namenjena zainteresirani javnosti in je brezplačna. Obvezne prijave na nina.nagode@scpo.si do 15. 5. 2024 Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 18. 5. 2024 od 09.00 do 15.00
V odpiralnem času muzeja, med 9. in 15. uro. , bodo od 18.5.2024 v Grajski pristavi Ormož potekali brezplačni ogledi muzejskih zbirk in razstav. Lepo vabljeni. Več >>

Izvaja: Šaleško folklorno društvo Koleda Velenje
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Na 12. medgeneracijskem festivalu se bosta s skupno plesno točko "Z obeh strani meje" predstavila Šaleško folklorno društvo Koleda Velenje in Kulturno društvo Međimurje, za glasbeno spremljavo bo poskrbel tamburaški sestav. Vabljeni k ogledu zanimivega spleta prekmurskih in međimurskih plesov, kjer se boste lahko prepričali, da ljubezen do plesa ne pozna meja. Več >>

Izvaja: Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Predstavitev Godbe veteranov Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje. Predstavitev krožka: SLOVENSKE LJUDSKE VEZENINE-SPOMINČICE. Predstavitev krožka : USTVARJAJMO Z GLINO. Več >>

Izvaja: Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović se nam bo v točki Ulica pleše predstavilo s plesnim programom Igre iz gruže. Plese katere bodo predstavili v koreografiji so: zavrzlama, rudničarka, kolubarčica, pišti pile, kriva kruška, levakinja, trojanac. Pridite veselo bo. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Paka pri Velenju
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Na stojnici se bo predstavilo društvo zeliščarjev Velenje in DU Paka pri Velenju. Zeliščarsko društvo bo delilo zeliščni čaj, predstavili bodo tudi zeliščne izdelke in promocijski material. DU Paka pri Velenju bo predstavila oz. tudi nekaj podelila, mazila iz ognjiča in smilja, imeli bomo tudi nekaj punčk iz sivke, ki jih bomo podelili in promocijsko zgibanko DU Paka pri Velenju. Več >>

Izvaja: Plesni studio N, Nina Mavec Krenker s.p.
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Ples je odlična vadba pri kateri delujejo naše mišice, poleg tega moramo biti pozorni na glasbo, okolico in si povrh vsega še zapomniti še gibe. Zelo kompleksna vadba je namenjena vsem starostnim skupinam. Od najmlajših do najstarejših. Ples je čudovita dejavnost, s katero se lahko izrazimo na načine, ki so primerni vsakemu posamezniku. Še največji užitek pa je skladno zaplesati v družbi številnih ljubiteljev plesa vseh starosti in tako deliti ljubezen do plesa. Vabljeni tudi na skupinski ples na Medgeneracijskem festivalu na Titovem trgu, kjer bodo zaplesale vse generacije. Več >>

Izvaja: Športno izobraževalno društvo Pipoca
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Ples je odlična vadba pri kateri delujejo naše mišice, poleg tega moramo biti pozorni na glasbo, okolico in si povrh vsega še zapomniti še gibe. Zelo kompleksna vadba je namenjena vsem starostnim skupinam. Od najmlajših do najstarejših. Ples je čudovita dejavnost, s katero se lahko izrazimo na načine, ki so primerni vsakemu posamezniku. Še največji užitek pa je skladno zaplesati v družbi številnih ljubiteljev plesa vseh starosti in tako deliti ljubezen do plesa. Vabljeni na skupinski ples na Medgeneracijskem festivalu na Titovem trgu, kjer bodo zaplesale vse generacije. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Šalek
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Vabljeni na ogled plesa Šaleške gospode na 12. medgeneracijskem festivalu na Titovem trgu, kjer bodo zaplesale vse generacije. Pridite veselo bo. Več >>

Izvaja: Društvo zeliščarjev Velenje
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Na stojnici se bo predstavilo društvo zeliščarjev Velenje in DU Paka pri Velenju. Zeliščarsko društvo bo delilo zeliščni čaj, predstavili bodo tudi zeliščne izdelke in promocijski material. DU Paka pri Velenju pa bo predstavila mazila iz ognjiča in smilja, imeli bomo tudi nekaj punčk iz sivke, ki jih bomo podelili in promocijsko zgibanko DU Paka pri Velenju Več >>

Izvaja: M Dance, Marko Golubović, s.p.
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Ples je odlična vadba pri kateri delujejo naše mišice, poleg tega moramo biti pozorni na glasbo, okolico in si povrh vsega še zapomniti še gibe. Zelo kompleksna vadba je namenjena vsem starostnim skupinam. Od najmlajših do najstarejših. Ples je čudovita dejavnost, s katero se lahko izrazimo na načine, ki so primerni vsakemu posamezniku. Še največji užitek pa je skladno zaplesati v družbi številnih ljubiteljev plesa vseh starosti in tako deliti ljubezen do plesa. Vabljeni na skupinski ples na Medgeneracijskem festivalu na Titovem trgu, kjer bodo zaplesale vse generacije. Več >>

Izvaja: Društvo Harmonija Šoštanj
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO HARMONIJA je s svojim osrednjim poslanstvom društvo ljubiteljev kulture in umetnosti. Kot takšno se ponaša z aktivnostmi raznolikih, a vendarle med seboj povezanih sekcij, ki združujejo in bogatijo lokalno kulturno in umetniško sceno. Pod okriljem društva delujejo tri sekcije: sekcija kultura, sekcija oblikovanja iz gline in sekcija za zdrav življenjski slog. Na festivalu se društvo predstavlja z vsemi sekcijami in njihovimi bogatimi vsebinami. Obiskovalci naše stojnice bodo lahko deležni tudi našega promocijskega darila. Vredno obiska! Vselej odprti za sodelovanje! Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Kubed, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Preko planinskega krožka v katerega so vpisani šolski in vrtčevski otroci bomo izvedli pohod, ki se bo pričel v Kubedu. Otroci bodo s seboj pripeljali svoje starše in druge sorodnike (medgeneracijsko). Program se bo odvijal v Kubedu – doživetje VELIKANI ISTRE. Doživeli bomo skrivnostni svet velikanov v osrčju pravljične in slikovite Istre, polne čudovitih vonjev in oblik. Z nami bo tudi vodnik, ki nam bo preko učnih vsebin predstavil istrsko naravno in kulturno dediščino (zgodovina Kubeda, rastlinstvo, živalstvo tega območja, Šavrinke in njihovo izročilo…). Poudarek bo tudi na govoru, narečjih, pisavi, ljudskem izročilu. Otroci pa bodo imeli možnost iskati in raziskovati sledove Istre. Svoje znanje in spretnosti bodo lahko v okviru dediščine z nami delili tudi babice in dedki (ki se bodo udeležili pohoda) naših otrok. Pohod bo trajal 3 ure. Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 18. 5. 2024 od 09.00 do 13.00
Stalna zbirka v Muzeju baroka je nadgrajena z gostujočo razstavo inštalacij papirnatega cvetja. Obe razstavi bosta ob mednarodnem dnevu muzejev na ogled brezplačno. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 18. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Na stojnici boste lahko izdelali simpatično čebelico na palčki ali zeliščni medaljonček iz slanega testa in poklepetali z našo zeliščarico. Na ogledu bodo tudi knjige o naravi, zeliščih, začimbah in čebelah, predstavljen bo tudi projekt Knjižnice Velenje Semenka, pri katerem spodbujamo izmenjavo domačih semen. Več >>

Izvaja: Goriški muzej
Nova Gorica, 18. 5. 2024 od 10.00 do 20.00
V okviru mednarodnega dneva muzejev bo Goriški muzej Vili Bartolomei organiziral otroško ustvarjalno delavnico z glino in imel odprtje retrospektivne fotografske razstave inkognito Gorana Antleja. Več >>

Izvaja: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki, 18. 5. 2024 od 10.00 do 18.00
V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo izvedli Muzejski dan, kjer bo potekala ustvarjalnica za otroke (MAR-MOR-RI-RA-NJE), joga v parku in otvoritev razstave grafik, nastalih na Nadaljevalnem tečaju grafičnih tehnik. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, 18. 5. 2024 od 10.00 do 17.00
Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot mednarodni dan muzejev, in sicer z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njihovega razvoja. Mednarodni dan muzejev 2024 poudarja ključno vlogo kulturnih ustanov pri zagotavljanju celostnega izobraževanja. Muzeji na ta dan še posebno spodbujajo k bolj zavestnemu, trajnostnemu in vključujočemu svetu. Muzeji so dinamična izobraževalna središča, ki spodbujajo radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje. V letu 2024 želimo izpostaviti njihov prispevek k raziskovanju in širjenju novih idej. Muzeji so ključni prostori, kjer se prepletajo področja od umetnosti in zgodovine do znanosti in tehnologije ter se oblikuje naše razumevanje sveta. Vabimo vas, da si na ta dan brezplačno ogledate naše občasne in stalne razstave. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
, 18. 5. 2024 od 10.00 do 16.00
Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot mednarodni dan muzejev, in sicer z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njihovega razvoja. Mednarodni dan muzejev 2024 poudarja ključno vlogo kulturnih ustanov pri zagotavljanju celostnega izobraževanja. Muzeji na ta dan še posebno spodbujajo k bolj zavestnemu, trajnostnemu in vključujočemu svetu. Muzeji so dinamična izobraževalna središča, ki spodbujajo radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje. V letu 2024 želimo izpostaviti njihov prispevek k raziskovanju in širjenju novih idej. Muzeji so ključni prostori, kjer se prepletajo področja od umetnosti in zgodovine do znanosti in tehnologije ter se oblikuje naše razumevanje sveta. Vabimo vas, da si na ta dan brezplačno ogledate Rojstno hišo Huga Wolfa. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Ravne na Koroškem, 18. 5. 2024 od 10.00 do 16.00
Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot mednarodni dan muzejev, in sicer z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njihovega razvoja. Mednarodni dan muzejev 2024 poudarja ključno vlogo kulturnih ustanov pri zagotavljanju celostnega izobraževanja. Muzeji na ta dan še posebno spodbujajo k bolj zavestnemu, trajnostnemu in vključujočemu svetu. Muzeji so dinamična izobraževalna središča, ki spodbujajo radovednost, ustvarjalnost in kritično mišljenje. V letu 2024 želimo izpostaviti njihov prispevek k raziskovanju in širjenju novih idej. Muzeji so ključni prostori, kjer se prepletajo področja od umetnosti in zgodovine do znanosti in tehnologije ter se oblikuje naše razumevanje sveta. Vabimo vas, da si na ta dan brezplačno ogledate naše občasne in stalne razstave. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 18. 5. 2024 ob 10.00
V soboto, 18. maja 2024, ob Mednarodnem muzejskem dnevu ob 10. uri lepo vabljeni v razstavišče Grajske pristave Ormož, kjer bo potekalo javno vodenje po razstavi Srednjeveška plastika. Razstavo bo predstavil dr. Branko Vnuk. Več >>

Izvaja: JSKD - Območna izpostava Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 18. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
Na Štrekni in ob njej se bomo družili v soboto, 18. maja 2024, od 10. in vse do 19. ure. Dogajanje pa bo potekalo tudi v mestnem jedru Slovenj Gradca. Mi smo že zelo radovedni kaj nam bodo letos pripravili in pričarali ustvarjalci ljubiteljske kulture in to na številnih lokacijah. Že tradicionalno bo na razpolago terasa Mestne kavarne ARS CAFE za izvajanje odprtih vaj. Na območju Štrekne, katerega pokriva JSKD OI Slovenj Gradec, so za nastope predvidene naslednje lokacije: Gmajna Pameče; Plato ob Štrekni v bližini železniškega mosta v Slovenj Gradcu; Trg svobode-mestno jedro Slovenj Gradca; Šmartno pri Slovenj Gradcu; Motorik park v Turiški vasi; Gasilski dom Turiška vas; Mislinja pri gostilni Vagon; Postajališče Dolič; Viadukt pred Gornjim Doličem. Da kolesarska infrastruktura s pridihom zgodovine nekdanje mislinjske železniške proge nudi platformo in stičišče za povezovanje, pa ste z Dnevom ljubiteljske kulture na Štrekni dokazali v preteklosti že dvakrat številni ustvarjalci, ki delujete pod okriljem ljubiteljske kulture in ste se velikodušno odzvali povabilu k sodelovanju. Preberi več na: https://www.koroskenovice.si/novice/kmalu-se-bomo-ponovno-druzili-na-3-dnevu-ljubiteljske-kulture-na-strekni/ Program 2024: Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ptuj, 18. 5. 2024 od 10.00 do 18.00
V soboto, 18. maja 2024, na mednarodni dan muzejev, vabimo na brezplačne dogodke ter na oglede muzejskih zbirk in razstav. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ptuj, 18. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Na Ptujskem gradu bo 18.5, od 10. do 13. ure izvedba delavnice za družine z naslovom GLINA JE FINA . Ob delavnici bo omogočen ogled razstave IZ MUZEJSKE GIPSOTEKE. Več >>

Izvaja: JZ Kozjanski park
Podsreda, 18. 5. 2024 od 10.00 do 17.00
Vabljeni na dan odprtih vrat grad, kjer si boste lahko brezplačno ogledali grad in vse razstave, ki so trenutno v gradu: od Hermana Lisjaka v Kozjanskem parku, do slik Franceta Slane, Zgodbe iz narave, Fotografskega extempora, Ujete prosojnosti in Gliv Kozjanskega parka. Od 15.30 do 16.30 bo potekala grajska ustvarjalnica - narišem inicijalko. ob 17.00 bomo dan muzejev zaključili s predstavitvijo Življenja v Podsredi in okolici leta 1821, kar nam bo predstavil Mitja Lojen. Več >>

Izvaja: Športno rekreativno društvo Mislinja - sekcija flamenko
Mislinja, 18. 5. 2024 ob 10.00
​Odprta vaja flamenka, sobota, 18. 5. 2024 ob 10.00 uri, Štrekna - Mislinja. Spoznavanje zgodovine in teorije flamenka, ob flamenko kitari in cajonu (leseno tolkalo). Flamenko v živo - "Ko Beethoven sreča flamenko" (miniatura). Več >>

Izvaja: OŠ TRZIN
Trzin, 18. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Prireditev 24. srečanje borcev NOB. Na prireditvi je nastopala godba iz Mengša, harmonikarji, učenci naše šole s pesmimi, ki imajo domovinsko tematikol. Po prireditvi je bilo tudi srečanje za udeležence. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 18. 5. 2024 ob 11.00
Dogodek Odprtje ulične razstave bo popestreno s predstavitvijo publikacije Brežičanke in Brežičani ter njihovo življenje. Sodelovali bodo iz Društva za oživitev mesta Brežice in KS Brežice. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 18. 5. 2024 ob 11.00
Ob mednarodnem dnevu muzejev vas vabimo na vodenje po slikarski razstavi z avtorjem Žigo Kelencem, na katerem bomo skupaj raziskovali globine likovne podobe in njenega vpliva na posameznika ter kolektivno zavest. Avtor vas bo popeljal skozi svoj osebni kreativni proces, ki se je razvil od izbire preprostega predmeta – cigarete – do izjemno poglobljenega likovnega simbola. Pridružite se nam na potovanju skozi umetnikove subjektivne asociacije, ki so se preoblikovale v končni likovni izdelek, ter izkoristite priložnost, da spoznate avtorjevo vizijo, ideje za likovno prakso in se poglobite v ozadje ustvarjanja. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, 18. 5. 2024 od 11.00 do 12.00
Jakob Soklič, duhovnik, kulturni delavec in zbiralec, je bil rojen 7. maja 1893 v vasi Mlinu pri Bledu. Leta 1933 je prišel v Slovenj Gradec in štiri leta kasneje v prostorih mestnega župnišča za javnost prvič odprl svojo zbirko umetnin, poimenovano Sokličev muzej. V skoraj štiridesetletnem delovanju je opravil nadvse pomembno nalogo varuha premične kulturne dediščine. V njegovi zbirki najdemo več kot 1900 umetnostnozgodovinskih, arheoloških, etnoloških ter zgodovinskih predmetov. Po razstavi bo vodila kustosinja Lea Knez. Več >>

Izvaja: Medgeneracijski center Kozje
Kozje, 18. 5. 2024 od 11.00 do 12.30
Ob svetovnem dnevu muzejev na široko odpirajo svoja vrata: Šola moje mame, Kroflov mlin in Zapori v Kozjem. Vabimo vas na vodene oglede. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ptuj, 18. 5. 2024 od 12.00 do 16.00
V soboto, 18. maja 2024, na mednarodni dan muzejev, vabimo na brezplačne dogodke ter na oglede muzejskih zbirk in razstav. Več >>

Izvaja: Medgeneracijski center Kozje
Kozje, 18. 5. 2024 od 13.00 do 14.30
Ob svetovnem dnevu muzejev na široko odpirajo svoja vrata: Šola moje mame, Kroflov mlin in Zapori v Kozjem. Vabimo vas na vodene oglede. Več >>

Izvaja: Goriški muzej
Ajdovščina, 18. 5. 2024 od 13.00 do 18.00
Na mednarodni dan muzejev tudi muzej v Ajdovščini odpira svoja vrata. Ogledati si bo mogoče razstavo o fosilih, ki jih je zbral gospod Bačar. Prav tako pa si bo mogoče ogledati razstavo o Rimljanih in njihovem vplivu, ki so ga imeli na naše okolje. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ptuj, 18. 5. 2024 od 13.30 do 16.00
Ogled rimske opekarske peči, kjer bo muzejska kustosinja in arheologinja Aleksandra Nestorović odgovarjala na vprašanja o antični Petovioni in o bogati obrtniški dejavnosti v rimskem mestu ob Dravi. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 18. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Predstavili bomo zanimive poljudnoznanstvene in fantazijsko-kreativne teme, zabavali in spodbujali ustvarjalno druženje med ljudmi. Dogodek bo združeval ljubitelje znanosti, znanstvene fantastike, fantastike ter sorodnih tem. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 18. 5. 2024 od 18.00 do 21.00
10:00-17:00: brezplačen obisk Notranjskega muzeja Postojna 18:00: delavnica za otroke Rock Postojna 19:00: vodstvo s kustosom razstave Tinetom Kaluža po razstavi Rock Postojna 20:00: rock koncert Več >>

Izvaja: JSKD Območna izpostava Šmarje pri Jelšah
Sladka Gora, 18. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
V maju si učenje in kultura podajata roke, tudi v obliki TVU in TLK, ki ju obogatimo s številnimi aktivnostmi, s katerimi promoviramo tako učenje kot ljubiteljsko kulturo. En od skupnih dogodkov je vsakoletno srečanje odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin , ki pokaže bogastvo zborovskega petja na našem območju. Vljudno vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Kranj
Kranj, 18. 5. 2024 od 19.00 do 21.00
Pevci Gorenjskega okteta Vas skupaj z dirigentko Evo Jelenc Drozg vabijo, da se jim pridružite na praznovanju 10.obletnice delovanja. Slavnostni koncert se bo zgodil, kjer se je zgodba tudi pričela. Na koledarju si obkrožite soboto 18.maja in se jim pridružite v Večnamenski dvorani Gimnazije Kranj. Koncert bo obogatila še odlična pevska gostja. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Blejska Dobrava, 19. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico, ki je namenjena otrokom, ki bodo na pohodu spremljani s svojimi starimi starši. Skupaj bomo raziskovali čudovito naravo. To bo odlična priložnost za povezovanje med generacijami in skupno ustvarjanje lepih spominov. Pohod skozi Vintgar bo zagotovo navdušil tako otroke kot tudi njihove stare starše Več >>

Izvaja: Društvo Big Band Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 19. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Toplo pomladansko sonce kar vabi na družabni dogodek na prostem. Pridružite se nam na šmarski ploščadi v čast letošnji pomladi. Z nami bodo domači big band s svojimi krasnimi solistkami: z Ano, Špelo, Tamaro in prvič tokrat tudi Manco. Vabljeni, veseli vas bomo. (v primeru slabega vremena bo dogodek v kulturnem domu). Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Zibika
Predenca, 19. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Vokalna skupina Freya letos obeležuje 30 let delovanja. Vabimo vas, da se nam pridružite na jubilejnem koncertu, kjer se bomo s sedanjimi in tudi bivšimi člani sprehodili skozi naše dolgoletno ustvarjanje. S pesmijo se odpravimo na potovanja po znanih in neznanih krajih. Pridite in praznujte z nami. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Podkum
Klek, 19. 5. 2024 od 18.00 do 19.15
Zgodba govori o dveh sosedih, ki se kregata za mejo med njunima kmetijama. Do spora prihaja predvsem pri prestavljanju kolov, ki označujejo mejo. Da se zgodba še bolj zaplete, se hči zaljubi v soseda s katerim je oče v sporu. Situacijo poskuša rešiti župnik. Kako pa se vse skupaj reši, pa lepo vabljeni, da si ogledate našo predstavo. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 19. 5. 2024 od 19.30 do 21.00
Avtorica bo predstavila zdravilne rastline, ki jih najdete v svoji bližini, navodila za nabiranje in pripravo ter nasvete za njihovo uporabo v različnih oblikah, kot so čaji, mazila in tinkture. Spoznali boste recepte za naravno pomoč pri sončnih opeklinah, prebavnih težavah in stresu. V knjigi so predstavljene številne možnosti, kako omarico z zdravili napolniti z naravnimi zeliščnimi pripravki. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Šentjur
Šentjur, 20. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Likovnice likovnega študijskega krožka, ki delujejo na Ljudski univerz Šentjur so pripravile čudovite slike vesolja. Na ogled bodo od 20. maja na kocki na Svetinovem vrtu Več >>

Izvaja: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Ljubljana, 20. 5. 2024 od 07.00 do 21.00
Dijaki se na ekskurzijo v Ljubljano odpravijo z vlakom in se udeležijo organiziranega vodenja po DZ, Vladi RS, spoznajo NUK. V Hiši EU spoznajo delovanje EU in institucije EU. Več >>

Izvaja: KUD KOSEC
Dragomer, 20. 5. 2024 od 08.00 do 09.00
Risanje učencev likovnega krožka OŠ Log-Dragomer z akad, slikarjem Milanom Eričem. Risanje junakov risank. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Bakovci
Bakovci, 20. 5. 2024 od 08.00 do 09.00
Učenci bodo skozi recital in dramske prispevke spoznali življenje in delo Srečka Kosovela, čigar 150. obletnica rojstva obeležujemo v letošnjem letu. Dogodek se prepleta s krovno temo TVU - Učenje je življenje – naj krepi in radosti! ter Učenje in kultura – z roko v roki. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ljubečna
Ljubečna, 20. 5. 2024 od 08.00 do 12.30
Prvošolci so se odpravili na obisk v Osrednjo knjižnico Celje, kjer so jim knjižničarke predstavile svoj poklic, razkazale razvrstitev knjižničnega gradiva, pokazale delovanje knjigomata ter jim prebrale pravljico. Nato so se odpravili še v Glasbeno šolo Celje, kjer so prisluhnili koncertu oddelka za brenkala in dodobra spoznali glasbila. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Drenov Grič, 20. 5. 2024–24. 5. 2024 od 08.30 do 12.10
Učenci se sprostijo ob branju pravljice in se medtem sladkajo s piškoti in čajem. Izdelajo lastno kazalko za spodbudo, da bodo brali tudi med poletnimi počitnicami. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 20. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Udeleženci boste skupaj z Vesno Babič ustvarjali izbrani motiv z zvijanjem in lepljenjem tanjših papirnatih trakov oziroma z uporabo tehnike papirne filigrafije. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 20. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
Na zanimiv način bomo predstavil poklice, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Predšolski otroci bodo preko predstave spoznavali različne poklice. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 20. 5. 2024 od 09.00 do 17.00
Vabljeni na prodajno razstavo steklenega nakita, ki so ga izdelali naši dijaki programa tehnik steklarstva. Več >>

Izvaja: OŠ Kozje - Vrtec Zmajček Kozje
Kozje, 20. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Pogovarjali se bomo učenju in znanju ter ugotavljali kaj vse smo se od rojstva do danes že naučili in kaj se želimo še naučiti. Ugotavljali bomo kje vse se učimo in kaj je tisto kar jaz znam in lahko naučim druge - morda je to izštevanka, pesmica, igra, uganka ali kakšna druga spretnost. Več >>

Izvaja: Center RS za poklicno izobraževanj, Nacionalni center Europass
Nova Gorica, 20. 5. 2024 od 09.30 do 11.15
Europass delavnica je delavnica na kateri se boste naučili uporabljati mednarodno priznano orodje EUROPASS Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 20. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Ogled čebelnjaka in prikaz čebelarjenja na kmetiji ob svetovnem dnevu čebel. Otroci bodo spoznali delo čebelatja, poskusili različne vrste medu. Oblekli se bodo v čebelarska zaščitna oblačila in si ogledali notranjost čebelnjaka. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 20. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Obisk čebelarja Franca Šolarja. Ob šolskem čebelnjaku nam bo predstavil osnove čebelarjenja, nas podučil o pomembnosti čebel ter pozitivnega odnosa do tradicije in kulture čebelarstva ter ohranjanja narave. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kozara Nova Gorica
Nova Gorica, 20. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Ustvarjalna delavnica z Aktivom kmečkih žena Trnovo bo potekala na šoli tri šolske ure. Gostujoče bodo predstavile ročna dela (pletenje, kvačkanje, šivanje idr.), s seboj bodo prinesle material in že izdelane izdelke. Skupaj bomo ustvarjali izdelke. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah - Zdravstveno vzgojni center
Bistrica ob Sotli, 20. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja bomo izvedli delavnico za ugotavljanje aerobne zmogljivosti z naslovom Ali sem fit? Vabljeni, da se nam pridružite na 6-minutnem preizkusu hoje, kjer boste lahko ugotovili vašo telesno pripravljenost. Srečanje bo potekalo pod kozolcem pri Občini Bistrica ob Sotli. Potrebujete udobna oblačila in športno obutev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 20. 5. 2024 od 10.30 do 11.30
Dramska skupina učencev OŠ Gustava Šiliha, podružnica Šentilj vas vabi na igro Čebelica Maja. Zapel nam bo tudi pevski zbor otrok podružnice Šentilj. Po predstavi nam bo čebelar predstavil poslanstvo čebelarstva in pomen čebel v našem eko sistemu. Podrobneje bomo spoznali čebele, njihovo življenje in si ogledali kratek film na to temo. V živo bomo lahko videli vso opremo čebelarja. Učenci v oddelku podaljšanega bivanja bodo za obiskovalce pripravili sladico iz medu in domačih jabolk. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Maturanti 2024 se bodo 20. maja 2024 z maturantskim ključem v roki sprehodili po ulicah Jesenic. Kot veleva tradicija pa bodo nato maturanti na svoji zaključni prireditvi odplesali četvorko pred županom Jesenic. Maturantski ključ, ki simbolizira odpiranje vrat gimnazijske učenosti bodo nato slovesno predali mlajši generaciji. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 20. 5. 2024–24. 5. 2024 od 12.00 do 14.30
Likovna kolonija v Tednu umetnosti je namenjena poslikavi stene na hodniku pred knjižnico. Učenci druge triade se bodo seznanili z murali, ki so v prvi vrsti dekorativni, njihova vsebina se navezuje na namembnost prostora ali širši družbeni kontekst. V našem primeru bo mural poklon domačemu pisatelju, Tonetu Partljiču, ki se je rodil Pesnici in obiskoval Osnovno šolo Pesnica. Več >>

Izvaja: OŠ Škofljica
Škofljica, 20. 5. 2024 od 13.00 do 15.00
Učenci 9. razreda bodo pri urah obveznega izbirnega predmeta Načini prehranjevanja učencem 3. razredov predstavili osnove načrtovanja uravnoteženih obrokov. Starejši učenci bodo ta čas njihovi učitelji, mentorji. Tretješolci bodo pod mentorskim vodstvom devetošolcev pripravili popoldansko malico ter jo primerno postregli vsem udeležencem delavnice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
Trbovlje, 20. 5. 2024 od 14.00 do 16.00
Za delavnico potrebujete pametni telefon z vklopljenimi mobilnimi podatki in lokacijo, na katerega bomo skupaj “naložili” aplikacijo CŠOD misija in se podali na izziv s plesnimi koraki. Ponujamo vam zabavno izkušenjsko učenje. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 20. 5. 2024 od 14.00 do 15.00
Dokumentarni film Korenine moje domovine je nastal v okviru študijskega krožka Etno –fletno. Film pripoveduje zgodovino naše domovine in njene dragocenosti. V 35 minutnem filmu sodeluje 18 kompetentnih pričevalcev, strokovnjakov, ki so z različnih področij življenja in dela podajali zanimive informacije ter dejstva o izvoru slovenskega naroda. Vse to na osnovi različnih odkritij in novodobnih raziskovanj, ki so že znanim dejstvom zadala povsem nove razsežnosti. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 20. 5. 2024 od 14.00 do 15.00
Dokumentarni film Korenine moje domovine je nastal v okviru študijskega krožka Etno –fletno. Film pripoveduje zgodovino naše domovine in njene dragocenosti. V 35 minutnem filmu sodeluje 18 kompetentnih pričevalcev, strokovnjakov, ki so z različnih področij življenja in dela podajali zanimive informacije ter dejstva o izvoru slovenskega naroda. Vse to na osnovi različnih odkritij in novodobnih raziskovanj, ki so že znanim dejstvom zadala povsem nove razsežnosti Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 20. 5. 2024 od 14.10 do 15.00
Dne 20. maja 2024 bo Maša Slatnar predstavila zanimivo in avanturistično potopisno potovanje po slikoviti Keniji, ki je že stoletja cilj pustolovcev, osvajalcev in popotnih trgovcev. Danes nas ta dežela neustavljivo privlači z ogromnim živalskim rezervatom, kjer najdemo tudi že izumirajoče živalske vrste in s prelepimi, bleščeče belimi plažami ob Indijskem oceanu. Odprto za vse. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Otočec
Otočec, 20. 5. 2024 ob 15.00
Učenci, zaposleni in krajani, ki radi fotografirajo, bodo prispevali fotografije za razstavo, ki bo prirejena v jedilnici OŠ Otočec od 20. 5. naprej. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Puharja Kranj Center - PŠ Primskovo
Kranj, 20. 5. 2024 od 15.00 do 16.00
Medgeneracijsko se bomo povezovali tako, da se bomo pogovarjali z upokojenimi učiteljicami. Mlajše generacije bodo starejše spraševale o zgodovini šole, o pouku, ki je potekal na šoli nekoč ter o vseh aktualnih zadevah, povezanih s šolo. Zagotovo pa bodo imele tudi upokojene učiteljice kakšno vprašanje za nas. Vodila bo Mojca Kralj Ciglič. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Vodice, 20. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Poleti je koža podvržena sončnim žarkom, ki jo poškodujejo, zato bomo skupaj pripravili hranilno in negovalno kremo za telo, ki bo vašo kožo nahranila, osvežila in negovala. Prijava: prireditev@mklj.si Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2024 od 16.30 do 17.30
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 20. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
Kako napisati določenemu naslovniku oblikovno in vsebinsko primeren poslovni dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, izjavo, ponudbo …), kako se pripraviti in voditi poslovni sestanek, poslovni razgovor, poslovno predstavitev. Križemkražem po slovenskem pravopisu. Najpogostejše pravopisne in oblikoslovne napake. Jezikovni priročniki so le en klik od nas. Potrebna je predhodna prijava na damjana.osterc@cdi-univerzum.si Več >>

Vabljeni na srečanje z Vikijem Grošljem, Vrhunskim alpinistom, himalajcem, gorskim vodnikom, reševalcem in športnim pedagogom. Predstavil nam bo svojo zadnjo knjigo, v kateri je kronološko predstavil vzpone na 33 najvišjih vrhov sveta, ki jih je opravil med letoma 1975 (odprava na Makalu) in 2022 (odprava na Himlung). Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 20. 5. 2024 od 17.30 do 18.30
Za maj velja, da je mesec ljubezni, zato bomo na zadnjem ponedeljkovem srečanju v živo s Karlom Gržanom v tej sezoni, spregovorili o ljubezni in Ljubezni. Kako nas ljubezen lahko odrešuje in kakšna past je idealizacija, bomo razmišljali - tudi ob velikih ljubezenskih zgodbah svetovne literature. Ob izidu ponatisa knjige Friderik in Veronika, bomo razmišljali o tem, da imamo pri nas Romea in Julijo, pa tudi Robina Hooda in še marsikaterega junaka, ki so si jih drugod izmislili, naš prostor, pa so dejansko zaznamovali. Kaj nam sporočajo v današnji čas? Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Žalec, 20. 5. 2024 ob 18.00
Člani fotografskega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec bodo razstavljali fotografije, ki so jih posneli v šolskem letu 2023/24. Razstava bo na ogled od 20. maja 2024 do 14. junija 2024, v času odprtosti Občinske knjižnice Žalec. Več >>

Izvaja: Bohinjska hiša
Bohinjska Bistrica, 20. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Poslikavanje panjskih končnic v izvorni tehniki je posebnost čebelarske kulturne dediščine in je vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Na predstavitvi bomo spoznali osnove, kako se pridobiva pigmente, izdela barve in poslikava končnice v izvorni tehniki. Predstavitev v Bohinjski hiši ob svetovnem dnevu čebel bo izvedla Anja Bunderla, profesorica likovne umetnosti in čebelarka. Več >>

Izvaja: Društvo Norma 7
Ajdovščina, 20. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Društvo Norma 7 se bo v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2024 predstavilo z kulturnico, v sklopu katere se bodo dramsko udejstvovali. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Lipovci
Beltinci, 20. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Vabljeni na tedensko druženje študijskega krožka Lipovci, da vidite kako delujemo, se povezujemo, pletemo in se izobražujemo. Razstavili bomo naše dosedanje izdelke in predstavljali pletenje za obiskovalce. Krožek že več let deluje pod okriljem Ljudske univerze Murska Sobota in spodbuja skupinsko učenje in ob enem tudi ohranjanje domačih obrti. Več >>

Izvaja: Društvo medkulturni dialog
Ljubljana, 20. 5. 2024–10. 6. 2024 od 18.00 do 20.30
Kot društvo Medkulturni Dialog vas vsak mesec vabimo, da se nam pridružite na medkulturni kuharski delavnici, ki jo organiziramo v sodelovanju z javnim zavodom Cene Štupar! Kaj delamo na delavnici: Vsak mesec oblikujemo skupino približno 15 udeležencev iz različnih narodnosti, večinoma pa Slovence. Pod vodstvom naših prostovoljk pripravljamo jedi s kakovostnimi sestavinami, večinoma iz Turčije, v profesionalnih kuhinjah. Dogodek se začne s predstavitvijo menijev, nato pa skupaj s udeleženci pripravljamo jedi. Na koncu uživamo v okusnih jedeh, ki smo jih pripravili z lastnimi rokami. Ta dogodek ni le kuharska delavnica, ampak tudi platforma za medkulturni dialog. Medtem ko spoznavamo kuhinje različnih narodov, naši slovenski udeleženci in člani migrantske skupnosti vzpostavljajo dolgotrajne povezave. Naše migrantske prostovoljke medtem prakticirajo slovenščino in kot aktivne državljanke prispevajo k skupnosti. Ta dogodek je prav tako namenjen posameznikom migrantskega porekla, ki želijo vaditi slovenščino. Trajanje dogodka: Približno 2 uri Kraj: Cene Štupar Na vsakem dogodku boste imeli priložnost spoznati in preizkusiti nekaj posebnih okusov. Ne zamudite! Naslednja medkulturna kuharska delavnica: Septembra. Število mest je omejeno, zato se prijavite prek naših družbenih omrežij ali pri Cene Štuparju. Za podrobne informacije in udeležbo nam lahko pošljete DM ali obiščete našo spletno stran. https://www.mkdia.org/intercultural-cooking-workshop/ Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 20. 5. 2024 od 18.30 do 20.00
Na osrednji prireditvi ob dnevu knjižnice bomo predstavili tri lokalne avtorje - Dušico Kores, Darjo Glogovšek in Urbana Vehovarja. Avtorji bodo za pokušino prebirali odlomke oziroma pesmi iz svojih knjig in se pogovarjali o svojem literarnem ustvarjanju. Pogovor bo moderirala Mojca Plazni Plavec. Več >>

Izvaja: Bhakti Marga Ljubljana
Ljubljana, 20. 5. 2024 od 18.30 do 20.00
Paramahamsa Vishwananda je spoznani Mojster, katerega misija je odpiranje Src človeštva. Vabljeni na prav poseben dogodek, kjer bo Paramahamsa Vishwananda preko spleta dajal blagoslove. Le to nas privzdigne tako fizično, kot čustveno, miselno in duhovno. Dogodek poteka preko zooma, a se je možno udeležiti tudi fizično v centrih Bhakti Marge Slovenije, kjer bo organiziran skupinski zoom za tiste, ki niso vešči tehnike ali ker bi bili raje v družbi. Pred dogodkom se bomo seznanili z modrostmi Bhagavad Gite, ki odgovarja na vprašanja kdo resnično sem ter kako do trajne ter najvišje oblike sreče. Po dogodku pa sledi prijetno druženje. Več >>

Izvaja: Društvo univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec
Žalec, 20. 5. 2024–30. 5. 2024 od 19.00 do 19.00
Prikaz izbranih fotografij, ki so nastale v študijskem letu 2023-24 pod mentorstvom priznane in večkrat nagrajene fotografinje Andreje Ravnak. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje, 21. 5. 2024 od 08.00 do 10.00
V nadaljevalni delavnici uporabe pametnih telefonov starejše osebe spoznavajo svet mobilne tehnologije. Znanje, ki ga pridobijo, jim je v pomoč pri vsakodnevnem rokovanju s pametnim telefonom. Pri izbiri tem se upošteva predznanje uporabnikov, njihove želje in tudi kaj je v tistem času aktualnega na področju mobilne tehnologije. Velik poudarek je na varni uporabi pametnih telefonov. Cilj delavnice je uporabnike naučiti, da brez strahu uporabljajo svoje naprave in pridobljeno znanje koristno uporabijo v vsakdanjem življenju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 21. 5. 2024–24. 5. 2024 od 08.20 do 12.40
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja se bomo s petošolci srečali tudi s Prežihovimi črticami in si ogledali njegovo domačijo. Literarno-kulturni dogodek v okviru tedna vseživljenjskega učenja nas bo popeljal v svet čudovitih zgodb Prežihovega Voranca. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 21. 5. 2024 od 08.45 do 09.35
Učenci 7. razreda so en mesec pripravljali nastop Počasi se daleč pride. Oblikovali so likovni material. 21. 5. 2024 pa bomo nastopali pred občinstvom: strokovnim osebjem in učenci ZGNL-ja (2. VIO). Priprava materiala: april, maj Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
Šentvid pri Grobelnem, 21. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Le kaj so jedli vitezi in kraljične v gradovih? Je bla njihova hrana zdrava in okusna? Raziskovali bomo grajske jedi in izbrali eno izmed njih, ki jo bomo tudi pripravili. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 21. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Otroci VVZ Slovenj Gradec se bodo skupaj z vzgojiteljicami podali na pot spoznavanja glasbe. Projekt je nastal na pobudo MOCIS-ove koordinacijske mreže TVU, v sodelovanju med Glasbeno šolo Slovenj Gradec in Vrtcem Slovenj Gradec. Od vrtca do glasbene šole se bodo zvrstile glasbene postaje, na katerih bodo učitelji Glasbene šole, skupaj s svojimi učenci najmlajše (in tudi starejše) seznanjali z glasbo in glasbili. Otrokom bo pot predstavljala še neodkrite postaje do glasbenega zaklada. Pot bodo označevale note in namigi, ki bodo otroke pripeljali do koncertne dvorane v Glasbeni šoli Slovenj Gradec. Tam bodo doživeli in izkusili glasbeni zaklad. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 21. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Vabljeni, da se nam pridružite na vodenju po Skazovi hiši. Sprehodili se bomo po stalni razstavi, ki je popotovanje skozi čas nastanka sodobnega Šmarja, za katerega je v veliki meri zaslužen veleposestnik, narodni buditelj in rodoljub Franc Skaza. Stalna razstava tako prikazuje družino Skaza, kot tudi družbeni in kulturni napredek Šmarja pri Jelšah v drugi polovici 19. stoletja. Več >>

Izvaja: KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LIBER
Krško, 21. 5. 2024 od 09.30 do 12.00
Na dogodku slikarske delavnice, z naslovom Šopki, bomo s člani KUD Liber in starostniki v tehniki akril na platnu ustvarjali motive s cvetjem, cvetočimi travniki in podobno. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 21. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Šiviljska delavnica, ki jo bo vodila Marija Schweiger. Delavnica je primerna tudi za začetnike in tiste, ki s šivanjem še nimajo izkušenj. Več >>

Izvaja: Center za dopisno izobraževanje Univerzum
, 21. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Vrednotenje znanja je namenjeno vsem kandidatom, ki želite pridobiti povratno informacijo, ali imate dovolj znanja za pristop k izpitu iz znanja slovenščine na vstopni (A1) ali osnovni ravni (A2-B1). Predhodna prijava ni potrebna. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 21. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
V sklopu TVU se bo tokrat prebirala pravljica o račku, ki je imel eno težavo - namreč ni znal gagati. Kako bo raček ta zaplet rešil in kdo mu bo pomagal, bodo izvedeli otroci, starostne skupine od 3 do 4 let, ko jim bo naša knjižničarka Natalija prebrala pravljico O račku, ki ni znal gagati. Več >>

Izvaja: OŠ Slivnica pri Celju - podružnica Prevorje
Gorica pri Slivnici, 21. 5. 2024–24. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
V tednu ljubiteljske kulture se bomo skupaj z vrtcem posvetili glasbi, glasbilom, pesmi in petju. V torek nas bodo s svojim glasbenim nastopom razvedrile učiteljica Sara Juhart s harmoniko ter učenka Sara Gril s kitaro. Zaplesali bomo ljudski ples Ob bistrem potoku je mlin. V sredo pa nas obiščejo Ljudski pevci s Prevorja. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Višja strokovna šola
Kranj, 21. 5. 2024 od 12.00 do 14.00
Skozi didaktično družabno igro bodo udeleženci preverili in nadgradili svoje znanje o zgodovini, gospodarskih, političnih, pravnih, kulturnih značilnostih evropskega povezovanja. Več >>

Izvaja: Gimnazija Škofja Loka
Škofja Loka, 21. 5. 2024 ob 12.00
Maturantska četvorka je postala nekakšen simboličen zadnji ples, preden se dijaki, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje, pred maturo zakopljejo v knjige. Letos bo v Škofji Loki maturantska četvorka potekala na Trgu pod gradom in sicer 21. maja 2024 ob 12.00. Vabljeni, da se nam pridružite in si ogledate letošnji ples maturantov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Martina Krpana
Ljubljana, 21. 5. 2024–10. 6. 2024 od 12.00 do 15.00
Učenci 3., 4. razreda bodo narisali slike v različnih likovnih tehnikah, razstavili jih bomo na hodniku OŠ Martina Krpana Ljubljana. Več >>

Predstavitev Škole za dizajn i održivu gradnju Split in Graditeljsko-geodetske tehničke škole Split. Prikazan bo način delovanja šole, vrste poklicev, ki jih izobražujejo in način dela z dijaki ter poučevanja. Lokacija: Šolski center Celje, predavalnica C-34 Izvajalec: Marjeta Petriček, GVO ŠC Celje Vodja: Kopše Kaljun Klavdija Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 21. 5. 2024 od 13.25 do 14.45
Vabimo vas, da se nam pridružite na bralnih uricah za naše stanovalce in tudi druge obiskovalce. Vsaka bralna urica se začne s prebiranjem in komentiranjem aktualnih lokalnih novic in nadaljuje s pripovedovanjem ali prebiranjem zgodb, legend, mitov in pravljic iz zakladnice ljudskega izročila. Dodamo pa še aktualno slovensko književnost in humoreske. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 21. 5. 2024 od 14.00 do 15.00
Indija je dežela, ki spremlja obiskovalca še dolgo zatem, ko jo obišče. Država je polna nasprotij in protislovij, moderne bleščeče zgradbe se dvigajo k nebu ob skromnih bivališčih iz kartona, hrupni prodajalci na živopisanih bazarjih ne dovolijo miru, svete krave krojijo promet in vonjave dišav, kadil in začimb vtisnejo v nosnice nepozaben občutek. Sodobna Indija je jedrska velesila z že skoraj milijardo in pol prebivalcev, ki se še vedno drži starodavnih družbenih norm in delitev. Pridružite se potopisnemu predavanju, kjer nas bo predavateljica popeljala s seboj v Indijo. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor
Orehova vas, 21. 5. 2024 od 16.30 do 17.30
Ženski pevski zbor Glasbena matica Maribor bo uporabnikom SeneCure Doma starejšh občanov Hoče-Slivnica popestril popoldne z druženjem ob pesmijo. Uporabniki bodo vabljeni, da se pri prepevanju pridružijo nastopajočim pevkam, ki verjamejo, da sta petje in učenje skladb v različnih jezikih del ustvarjalnega pristopa k vseživljenjskemu učenju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Žirovnica, 21. 5. 2024 od 16.30 do 18.30
V okviru TVU 2024 bomo izvedli delavnice ročnih del. Delavnice so prava oaza ustvarjalnosti in skupnega povezovanja, kjer se vsakdo lahko izrazi skozi svoje ročno delo in se poveže z drugimi enako ustvarjalnimi dušami. Več >>

Izvaja: Društvo škratovo lutkovno gledališče Celje
Celje, 21. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Lutkarstvo je ena najstarejših oblik človekovega izražanja, lutka pa je lahko vsak predmet, ki ji lutkar z animacijo vdihne dušo in jo tako vzbudi k življenju. Na delavnici, pod okriljem Škratovega lutkovnega društva Celje, se boste lahko tako v izdelavi lutk, kot v predstavi preizkusili tudi sami. Zato lepo vabljeni mali in mladi, kot mladi po duši. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj
Kranj, 21. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Predstavitev Prešernovih nagrajencev skozi fotografski aparat Toneta Stojka od leta 2016 do leta 2023. Obrazi dobitnikov Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, ki so zaznamovali kulturno okolje našega prostora. Razstava fotografa Joca Žnidaršiča je poklon mojstru fotografije. Joco Žnidršič je kronist časa, fotoreporter trenutka ujetega v objektiv in uzrtega v očeh posameznika. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika, NIS in PP
Vrhnika, 21. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Učenci bodo poskrbeli za ohranjanje slovenske folklore in se s štajerskim ljudskim plesom - rašplo zazibali ob ritmih harmonike. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Videm, 21. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Kamišibaj je edinstvena japonska oblika pripovedovanja zgodb ob sliki. Na delavnici bodo predstavili zgodovino kamišibaja na Japonskem in v Sloveniji, se spoznali s tehnikami ustvarjanja kamišibaja in njegovo tehnično izvedbo ter se pogovarjali o avtorskih pravicah. Obiskovalci bodo izdelali svoj A5 oderček (BUTAJ) iz papirja in naredili kamišibaj za pokušino. Prijave na: tanja.cedilnik@gmail.com Več >>

Izvaja: Mateja Marc
Ajdovščina, 21. 5. 2024 od 17.00 do 19.15
V sklopu delavnice bodo bili predstavljeni profili različnih eteričnih olj, ki jih izdeluje izvajalka delavnice. Prav tako se bo delavnica tudi dotaknila izdelave eteričnih olj in njihove uporabe pri določenih skupinah ljudi (npr. nosečnicah, dojenčkih, hišnih ljubljenčkih). Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 21. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, 21. 5. 2024 ob 18.00
V knjižnici Mileta Klopčiča v Zagorju se bomo ta dan vrnili nazaj v preteklost. Knjigo Gamberk skozi čas bo predstavil Marjan Bizjak, večer pa vam bo popestrila glasba. Več >>

Izvaja: Planinsko društvo Kum Trbovlje
Trbovlje, 21. 5. 2024 ob 18.00
Jože Prah, gozdar, pohodnik, popotnik in poznavalec zasavskih hribov, nam bo v knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah povedal številne zanimive informacije, ki so povezane z zasavsko planinsko potjo. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Tanja Badalič
Nova Gorica, 21. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Skupaj bomo spregovorili o živalih, ki so si z ljudmi delile prostor širše Goriške v 20. stoletju, in na tak način prevprašali človekov odnos do živali. Več >>

Izvaja: Gimnazija Brežice
Brežice, 21. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Vabimo vas na 11. tradicionalni koncert pevskega zbora, ki bo v torek, 21. maja 2024, ob 18. uri v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Libeliče, 21. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Republika Slovenija je 1. maja 2004 postala polnopravna članica Evropske unije, tri leta kasneje se je z vključitvijo v schengensko območje spremenil režim na meji. Kontrolirani prehodi čez mejo so postali brezpredmetni. Začelo se je novo obdobje povezovanja med sosedi. Dvajsetno obletnico tega mednarodnega dogodka bomo obeležili s gostom Lojzetom Kosom, ki kot rojeni Libeličan nadaljuje predstavljanje zgodb o meji prebivalcev Libelič in okolice. Dolgoletni dopisnik (1979-2016) RTV Slovenije iz Celovca in z Dunaja se je v svoji pestri novinarski karieri ukvarjal med drugim tudi s plebiscitno zgodovino, spremljal sodobno politično situacijo v Republiki Avstriji, poročal o zamejskih temah in čezmejnih medsosedskih odnosih. Njegovo delo pa je zahtevalo dejansko fizično prehajanje mejne črte. Z Lojzetom Kosom se bo pogovarjal Adrijan Zalesnik. Večer bo potekal v nekdanjem maloobmejnem prehodu Libeliče v Libeličah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Velika Nedelja
Velika Nedelja, 21. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Kulturno udejstvovanje otrok in mladih je način neformalnega učenja. Ob predstavitvi gledalcem pa hkrati del povezovanja skupnosti, hgkrati pa nas navdihuje in radosti. KULTURNI VEČER je prireditev učencev, ki bo potekala v znamenju povezovanja učenja in kulture, posebej z učenjem skozi različne vidike kulture v kulturnem dom v Veliki Nedelji. Gre za dramsko, glasbeno in literarno udejstvovanje otrok in mladih. Na tak način se bodo predstavile obšolske dejavnosti, ki na kakršen koli način pripomorejo k umetniškemu ustvarjanju otrok in krepitvikompetenc na tem področju. Kultura bogati naša življenja in širi naš doživljajski svet. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Ptuj, 21. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Dne 21. maja 2024 si bomo ob 18:00 uri v Kulturni dvorani Gimnazije Ptuj ogledali Pomladni koncert. Ogled predstave bo odprt tudi za zunanje obiskovalce. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 21. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 21. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Nastopili bodo učenci harmonike iz razredov Diane Šimbera in Zilhada Džananovića. Pripravljajo pester program. Več >>

Izvaja: JAMES LTH d.o.o.
Slovenska Bistrica, 21. 5. 2024 od 18.30 do 19.15
V letu 1900 je človek v enem letu prejel toliko informacij, kot jih v letu 2000 v enem dnevu. Danes (2024) dobimo toliko informacij v eni uri, to je 13.000 informacij v sekundi! Preobremenjeni smo, um je prezaseden, naša skodelica je prepolna… To je razlog, da danes človek sploh ne čuti več, da ne čuti, naš sistem je preobremenjen. Kot da bi imeli v stnovanju priklopljenih 15 hladilnikov. Preizkusil, izkusil, začutil, občutil boš, KAKO enostavno lahko Sto storiš SAM/A! Več >>

Izvaja: JAMES LTH d.o.o.
Slovenska Bistrica, 21. 5. 2024 od 19.20 do 20.05
V letu 1900 je človek v enem letu prejel toliko informacij, kot jih v letu 2000 v enem dnevu. Danes (2024) dobimo toliko informacij v eni uri, to je 13.000 informacij v sekundi! Preobremenjeni smo, um je prezaseden, naša skodelica je prepolna… To je razlog, da danes človek sploh ne čuti več, da ne čuti, naš sistem je preobremenjen. Kot da bi imeli v stnovanju priklopljenih 15 hladilnikov. Preizkusil, izkusil, začutil, občutil boš, KAKO enostavno lahko Sto storiš SAM/A! Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 07.00 do 18.00
V okviru spremljevalne dejavnosti PU 2024 bo potekala tudi ekskurzija na razstavo svetovno znanega likovnega umetnika Vincenta Van Gogha v Muzeju Revoltella v Trstu na katero se bodo odpravili udeleženci sekcije umetnostna zgodovina, ki deluje na LU Jesenice. Razstava se ponaša z več kot 50 Van Goghovimi mojstrovinami, risbami, akvareli in slikami, ki prihajajo iz muzeja Kröller-Müller v kraju Otterlo in prikazuje ne samo spretnosti temveč tudi globlji pomen in vrednost nenehnega učenja, Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 22. 5. 2024 od 08.00 do 20.00
Imate doma knjigo za katero ne najdete več prostora na svojih knjižnih policah in veste, da je ne boste več brali? Prinesite jo v bukvarno ali eno od knjigobežnic in zamenjajte za drugo. Verjamemo, da vsaka knjiga najde bralca, zato vabljeni, da na listek, ki ga vložite v knjigo napišete prijazno misel. Bukvarna bo odprta v knjižnici, knjigobežnice pa najdete v športnih parkih v Kozjem, Lesičnem, na Bučah, v Podsredi in Zagorju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 08.00 do 18.00
Kot spremljevalno dejavnost PU 2024 bodo udeleženci sekcije kreativnost Univerze za starejše, ki deluje na LU Jesenice pripravili razstavo svojih likovnih del na temo pripovedovanja zgodb skozi sliko. Razstava bo obiskovalcem na ogled postavila številne spretnosti in veščine. Likovna dela, ki ne bodo prikazovala le spretnosti, temveč tudi izrazila globlji pomen in vrednost nenehnega učenja, bodo na ogled v prostorih LU Jesenice. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 08.00 do 18.00
V okviru TVU smo organizirali natečaj izdelave najbolj izvirnega plakata za PU 2024. K sodelovanju bomo povabili učeče se, da izdelajo najbolj izviren plakat na katerem morajo biti navedeni bistveni podatki o PU. Z natečajem bomo učeče se spodbudili k izražanju razvitih spretnosti in veščin oblikovanja in inovativnosti. Tri najbolj izvirne plakate bomo nagradili s simboličnimi nagradami. Nagrajenci bodo svojo nagrado lahko prevzeli na dogodku PU. Pred samim dogodkom bosta maskoti Rudi in Lujči na javnih mestih na Jesenicah plakate delile in občane vabile na osrednji dogodek TVU. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 08.00 do 18.00
Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja, v okviru TVU pa bo sreda, 22. maja 2024, posvečena posebej učenju. Takrat bo zaživela Parada učenja - dan učečih se skupnosti, ki jo bomo slovesno obeležili tudi pri nas v Šmarju. Ta dan bo potekal brezplačen vpis v knjižnico in Bukvarna, ko bomo spodbujali obiskovalce pri izmenjevanju knjig. Toplo vabljeni! Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 08.00 do 09.00
Dne 22. maja 2024 bomo na naši šoli Gimnazija Jesenice imeli svečano podelitev pokval in priznanj dijakom zaključnih letnikov. Svečana podelitev bo odprta za javnost. Več >>

Izvaja: Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 08.30 do 09.30
Pridružite se nam na jutranjem sprehodu z zgodbami, ki nas bodo vodile po sledeh jelš v Šmarju. Začeli ga bomo pred VDC Šmarje in zaključili pri kulturnem domu, kjer bo živahno dogajanje na stojnicah. Več >>

Izvaja: JRP Studio, Fotografske storitve, Jasmina Putnik S.P.
Ajdovščina, 22. 5. 2024 od 08.30 do 11.30
V današnjem času so naši pametni telefoni dovolj zmogljivi za visoko kakovostne slike in videe. Tekom delavnice nam bo predstavljena uporaba naših pametnih naprav za fotografiranje in urejanje fotografij in videov. Več >>

Izvaja: PI-lok Barbra Pia Križe s.p
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 08.30 do 15.30
Tudi letos se bomo z našimi študijskimi krožki udeležili Parade učenja v Šmarju pri Jelšah, sodelovali bomo na lokostrelskem tekmovanju, obiskovalcem predstavili delo naših ŠK in si ogledali obe krajevni razstavi. Več >>

Izvaja: Zavod Ma-Kole
Slovenske Konjice, 22. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
V učnem izdelovalnem laboratoriju si boste lahko izdelali oz. potiskali majico. Spoznali boste prešo za tiskanje majic. Vse to boste naučili pod vodstvom mentorja. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 22. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
Nem delavnice se je povezati in s pomočjo papirja, škarij, lepila, markerjev in barvic ustvariti kreativne izdelke. Ker gre za medgeneracijsko delavnico, bodo v skupini sodelovali tako dijaki Gimnazije Slovenske Konjice, kot Učeči se odrasli iz Španije. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Kranj
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Stojnica z ročnimi deli - prikaz kvačkanih del (prtičkov, okraskov, oblačil za dojenčka), izdelki iz perl (ogrlice, zapestnice, in drugi nakit), izdelovanje raznih čestitk, izdelki narejeni iz quiling paper (način izdelave), izvezava prtov. Več >>

Izvaja: Esperantsko društvo Ljubljana
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Vabljeni na stojnico Esperantskega društva Ljubljana. Spoznajte nekaj esperantskih besed tega mednarodnega planskega jezika preko smešnic in didaktičnih pripomočkov, saj so koreni besed sorodni kot v drugih evropskih jezikih. Oglejte si nekaj literature v esperantu in slikanici za otroke o Almi Karlin "Svet pred domačim pragom", "La mondo antau la hejma sojlo" in Pravljice za mravljice - Fabeletoj por formiketoj... in še veliko zanimivega. Predstavitev na odru: Anton Aškerc v esperantu. Več >>

Izvaja: Gimnazija Kranj
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
"Kitajska kaligrafija Na stojnici boste lahko spoznali nekaj osnovnih kitajskih pismenk in se jih naučili napisati s čopičem. Dobili boste tudi svoje kitajsko ime in izvedeli marsikaj o kitajskem jeziku in kulturi. (Profesorici Nina Ovsenek in Li Xueting)" Več >>

Izvaja: Hortikulturno društvo Kranj
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
"Predstavitev Hortikulturnega društva Kranj, zgodovina društva. Naša najpomembnejša dejavnost je pedagoške narave. Na vrt vabimo otroke iz kranjskih vrtcev, učence osnovnih in srednjih šol. Načrtujemo sodelovanje z Biotehničnim centrom Naklo predvsem na področju strokovnega upravljanja z vrtom, kot so na primer nasveti za sajenje in vzdrževanje rastlin. Na vodenju po vrtu učenci spoznavajo različne vrste vrtov: rožni vrt, zelenjavni vrt, vodni vrt z ribnikom, skalnjak, gozdni vrt, itd. Na stojnici bomo v besedi in sliki predstavljali rastlinstvo in živalstvo v vseh teh ambientih. Žal v letošnjem letu ne bomo imeli dnevov odprtih vrat našega vrta, ker imamo v načrtu odstranitev strehe paviljona. Načrtujemo pa čistilno akcijo na vrtu 23.3. 24, na katero vabimo prostovoljce. Na stojnici bomo zbirali prijave za to akcijo. Udeležili se je bodo tudi taborniki in rezidentje iz Layerjeve hiše Kranj. Sodelovali bomo tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Kranj, glede obnove našega paviljona ing.arh.Marjana Šorlija, ki je bil zgrajen v sklopu Prešernovega gaja. " Več >>

Izvaja: Mažoretni in twirling klub Kranj
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
"Predstavitev dejavnosti: twirling baton in mažorete. Twirling baton je šport, ki združuje plesne, gimnastične in baletne prvine ter elemente s prav posebno palico. Mažorete pa so klasična dejavnost. Mažoreta pleše in koraka na takt pihalnega orkestra. Ob stojnici se bomo učili preprosto koreografijo s palico in tako spoznali osnove twirlinga." Predstavitev na odru: Predstavitev športa twirling baton. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Kviz na temo: Katere jezike in narečja znaš? Več >>

Na stojnici bomo predstavili naše aktivnosti z letaki, reklamnim panojem in imeli bomo mala darilca za obiskovalce. Predstavitev na odru: Vaje za gibčnost. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Kranj
Kranj, 22. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Predstavili bomo pestro ponudbo kulturnih društev in dejavnosti, kamor se lahko vsakdo vključi in razvija svoje talente, se druži in prispeva k skupnosti na način, ki je najbolj ustrezen in navdihujoč zanj. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 22. 5. 2024 od 09.00 do 09.20
Na obisk v knjižnico pridejo otroci iz vrtca Podčetrtek. Predstavili jim bomo, kaj vse počne mala miška v knjižnici; kje najde knjige in kako si jih lahko izposodijo. Spoznali bodo pravljico o miški in njenem potepu po knjižnici. Otroci bodo v več skupinah obiskali knjižnico, in sicer glede na starost ob naslednjih urah: ob 9.00, 9.20 in ob 9.40. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Kristan Vrh, 22. 5. 2024 od 09.00 do 09.20
Tudi letos gre naša Parada učenja na obisk. Naša knjižničarka Natalija bo obiskali najmlajše v vrtcih Kristan Vrh, Mestinje in Sladka Gora, ki ne bodo prišli na predstavo v Šmarje. O prebrani pravljici se bodo pogovarjali, zaplesali in zapeli. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 22. 5. 2024 od 09.00 do 15.00
Na ta dan v vseh naših knjižnicah novo vpisanim članom podarimo enoletno članarino. V vseh knjižnicah o tudi dan odprtih vrat z bukvarno oziroma izmenjevalnico knjig, kjer lahko knjige podarite ali prevzamete. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Bevka
, 22. 5. 2024–5. 6. 2024 od 09.00 do 17.00
Razstav je sestavljena iz različnih delov razstavljenih izdelkov. Namen razstave je predstavitev posameznikovega izdelka v njegovi edinstvenosti, izpostavlja tudi pomen medsebojnega odnosa izdelkov ter skupne ustvarjalnosti, sožitja in povezanosti v šolski skupnosti. Želimo poudariti umetniški pogled na posameznika in njegovo delovanje v skupnosti – empatijo in solidarnost, sobivanje in povezovanje, socialno in čustveno uresničevanje. Razstava je namenjena staršem, starim staršem in vsem občanom, ki si bodo ogledali likovne izdelke učencev naše šole (od 1. do 9. razreda). Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
Nova Gorica, 22. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
MDSS Nova gorica skupaj z Alenko Gololičič organizira inkluzivno delavnico ustvarjanja tipnih slik iz gline. Delavnica je primerna za videče in nevideče osebe. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 22. 5. 2024 od 09.20 do 09.40
Na obisk v knjižnico pridejo otroci iz vrtca Podčetrtek. Predstavili jim bomo, kaj vse počne mala miška v knjižnici; kje najde knjige in kako si jih lahko izposodijo. Spoznali bodo pravljico o miški in njenem potepu po knjižnici. Otroci bodo v več skupinah obiskali knjižnico, in sicer glede na starost ob naslednjih urah: ob 9.00, 9.20 in ob 9.40. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Osrednji knjižnici Celje
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.00
Obiskovalce PU Šmarje pri Jelšah vabimo na našo stojnico, kjer jim bomo predstavili naše programe in dejavnosti, jim svetovali pri izbiri ustreznega zanje, čakalo pa jih bo tudi kakšno prijetno presenečenje. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
ŠCRS ni le edina srednja šola v Obsotelju in na Kozjanskem, ampak je tudi edina v Sloveniji, ki izobražuje za tri poklice: steklar, tehnik steklarstva ali tehnik optik. Vse tri izobraževalne programe in poklice bomo predstavili obiskovalcem PU in to ne le skozi informativno gradivo, pač pa čisto praktično. Pri optikih si boste lahko izmerili vid in dobili koristne informacije in nasvete glede izbire sončnih očal. Steklarji pa vas bodo povabili na prodajno razstavo nakita in drugih uporabnih izdelkov, ki so jih naredili. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Mestinje, 22. 5. 2024 od 09.30 do 10.00
Tudi letos gre naša Parada učenja na obisk. Naša knjižničarka Natalija bo obiskali najmlajše v vrtcih Kristan Vrh, Mestinje in Sladka Gora, ki ne bodo prišli na predstavo v Šmarje. O prebrani pravljici se bodo pogovarjali, zaplesali in zapeli. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na našo stojnico, kjer vam bomo predstavili naše društvo in vas povabili, da si izdelate svoj cvet, ki nikoli ne ovene. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na našo stojnico, kjer vam bomo predstavili našo izobraževalno ponudbo za vse generacije in vam svetovali pri izbiri pravega programa. Več >>

Izvaja: JZ Kozjanski park
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na našo stojnico, kjer vam bomo predstavili naše programe in dejavnosti za mladino in odrasle, naše mednarodne projekte in dogodke, ki jih pripravljamo vse do konca leta, s poudarkom na poletnih šolah in Kozjanskem jabolku. Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na našo stojnico, kjer vam bomo predstavili programe in dejavnosti, ki jih izvajamo za mlade in odrasle, povabili vas bomo na prireditve in vam posredovali informacije o turistični ponudbi v naši občini in vas povabili v naš novo odprt TIC. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Ključ
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 11.30
Na Paradi učenja bom predstavili naš študijski krožek od poslušanja do (po)ustvarjanja, kjer raziskujemo glasbo in glasbene izraze. Ustavite se pri nas in prepričali se boste, da glasba ne pozna meja. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Celje
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na našo stojnico, kjer vam bomo predstavili programe naše knjižnice za otroke, mladino in odrasle. Prav tako bomo predstavili portal Kamra in vas povabili k soustvarjanju vsebin. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri LU Šentjur
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 20.30
Tudi letos se bomo predstavili obiskovalcem Parade učenja v Šmarju pri Jelšah - dopoldan na stojnici, zvečer pa bodo naši člani sodelovali na prireditvi Med kozjanskimi griči pesem odmeva. Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko - OE Ljudska univerza
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na stojnico LUŠ kjer vam bomo predstavili naše programe in dejavnosti in vam svetovali glede vključitve. Več >>

Izvaja: VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.30 do 12.30
Vabljeni na našo stojnico, kjer vam bomo predstavili naše aktivnosti in pokazali naše izdelke, ki jih boste lahko tudi kupili. Veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 22. 5. 2024 od 09.40 do 10.00
Na obisk v knjižnico pridejo otroci iz vrtca Podčetrtek. Predstavili jim bomo, kaj vse počne mala miška v knjižnici; kje najde knjige in kako si jih lahko izposodijo. Spoznali bodo pravljico o miški in njenem potepu po knjižnici. Otroci bodo v več skupinah obiskali knjižnico, in sicer glede na starost ob naslednjih urah: ob 9.00, 9.20 in ob 9.40. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Zveneče jelše
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 09.45 do 10.30
Pevci Zvenečih jelš bomo tudi letos veselje in pesem ponesli med stanovalce šmarskega doma upokojencev. Zapeli bomo skupaj z njimi in zaigrali na citre ter harmoniko, morda pa tudi zaplesali. Pridružite se nam. Več >>

Na ekskurziji bomo imeli priložnost raziskati bogato zbirko knjig in umetniških del, ki jih hrani ta edinstven muzej. Frančiškanska knjižnica in muzej ponuja izjemno priložnost, da se poglobimo v zgodovino in kulturno dediščino ter razumemo pomembnost knjižničarstva skozi stoletja. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 22. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Zvočna terapija učinkuje do celičnega nivoja, uravnava živčni sistem in omogoča globoko telesno, čustveno in mentalno sprostitev. Na zvočni kopeli se bomo sproščali ob zvokih gonga z izvajalko Nives Kraševec. Več >>

Izvaja: Gimnazija Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 22. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Sodobni ples živi na Gimnaziji Slovenj Gradec že od njenih začetkov. Plesna skupina (VZ)GIB, ki deluje pod okriljem šolskega kulturno-umetniškega društva SPUNK, ves čas svojega delovanja predstavlja šolo na šolskih prireditvah, dobrodelnih koncertih, glasbeno-gledaliških predstavah, srečanjih plesnih skupin in plesnih tekmovanjih na različnih ravneh. Dekleta (tu in tam tudi kak fant), raziskujejo gib pod vodstvom koreografinj Mateje Rožič, Lucije Boruta in Kaje Ramšak, se pa tudi same izpopolnjujejo na plesnih seminarjih in preizkušajo v ustvarjanju lastnih koreografij. Pridite pogledat. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 22. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Na letošnji Paradi se bodo predstavile kar tri sekcije učencev Glasbene šole Slovenj Gradec: - tolkalska - trobilna in - pihalna. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Swingradec
Slovenj Gradec, 22. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
So še vedno sveže kulturno društvo, ki želi v mestu Slovenj Gradec in na Koroškem omogočiti učenje ter zabavo s plesom swing. Ples swing je energičen in živahen plesni slog, ki izvira iz jazz glasbe in se je razvil v ZDA v 20-ih in 30-ih letih 20. stoletja. Značilnosti plesa vključujejo uporabo ritmičnih korakov, prepletanje partnerjev in improvizacijo. Ta plesni slog je znan po svoji sproščeni in zabavni naravi ter živahnem ritmu, ki spodbuja sodelovanje med plesalci. Presenečenje sledi ... Radovedni? Več >>

Izvaja: Študijski krožek Tišina
Murska Sobota, 22. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
Tako bodo člani študijskega krožka Tišina na prireditvenem prostoru Parade učenja 2024 v Murski Soboti predstavljali rezultate učenja izvedenih študijskih krožkov Tišina in izvajali učne ure izdelovanja izdelkov v različnih tehnikah in iz različnih materialov. Udeleženci vseh starostnih skupin bodo pridobivali nove veščine in spretnosti ter razvijali svojo kreativnost. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 22. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
LUMS je ponosni organizator najbolj izpostavljenega dogodka celotnega TVU - Parade učenja! Vabimo vse, da se nam priključijo na Trgu kulture v Murski Soboti in popestrijo naš dogodek s svojim sodelovanjem ali le obiskom! Obljubljamo noro dobro zabavo!!!! Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 22. 5. 2024 od 10.00 do 15.00
Na ta dan v vseh knjižnicah novo vpisani članom podarimo enoletno članarino. V vseh knjižnicah bo tudi dan odprtih vrat z bukvarno oziroma izmenjevalnico knjig, kjer lahko knjige podarite ali vzamete. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Sladka Gora, 22. 5. 2024 od 10.00 do 10.30
Tudi letos gre naša Parada učenja na obisk. Naša knjižničarka Natalija bo obiskali najmlajše v vrtcih Kristan Vrh, Mestinje in Sladka Gora, ki ne bodo prišli na predstavo v Šmarje. O prebrani pravljici se bodo pogovarjali, zaplesali in zapeli. Več >>

Izvaja: Zavod MARS Maribor
Maribor, 22. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
Zavod Mars pripravlja otroški kotiček s številnimi zanimivimi aktivnostmi. Družabne igre za otroke, bralni kotiček in še veliko več. Več >>

Izvaja: Univerzitetna knjižnica Maribor
Maribor, 22. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
V Univerzitetni knjižnici Maribor domuje bogata osebna knjižnica Rudolfa Maistra. Maistrova knjižnica UKM obsega skoraj šest tisoč enot gradiva, ki je postavljeno po prvotni ureditvi. Rudolf Maister je bil strasten ljubitelj knjig in lastnik ene največjih in najlepših zasebnih knjižnic z začetka 20. stoletja na Slovenskem. Knjižnica je kulturni spomenik državnega pomena. Oglede in vodenje izvaja skrbnica zbirke dr. Vlasta Stavbar Število izvedb: dvakrat, ob 10. in 11. uri Zbirno mesto: v prostorih UKM (pritličje) Več >>

Izvaja: Planinsko društvo Ajdovščina
Ajdovščina, 22. 5. 2024 ob 10.00
Dejavnost aktivno povezuje in združuje krajane različnih krajevnih skupnosti občine Ajdovščina. Udeleženci se srečujejo enkrat tedensko na prej dogovorjeni lokaciji in se nato odpravijo na krajši pohod. Pohodi ne pomenijo samo aktivnosti na prostem, ampak so zasnovani načrtno in tematsko obarvani. Na poti si ogledajo lokalne znamenitosti, kar jim večkrat daje vedeti, da živijo v okolju, kjer možnosti za aktiven in poučen oddih spremljajo na vsakem koraku. Več >>

Izvaja: Knjižnica Rogaška Slatina
Spodnja Kostrivnica, 22. 5. 2024 ob 10.00
Ustvarjalne delavnice bo Knjižnice Rogaška Slatina organizirala za šolske otroke za I. oš, II. OŠ in III. OŠ Rogaška Slatina. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 22. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Učence, od 6. do 9. razreda, ki so v letošnjem šolskem letu opravili bralno značko, bo obiskala pisateljica Simona Rituper. Pogovor s pisateljico bosta vodili učenki, ki ju bo zanimalo kako je pisateljica začela pisati, kje črpa navdih za pisanje, kaj rada bere, zakaj bere, zakaj piše … Več >>

Izvaja: Kulturno umetnipško društvo Fofité
Medvode, 22. 5. 2024–4. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V Klubu Jedro si v okviru Tednov vseživljenjskega učenja in 13. Tržnice znanj lahko ogledate razstavo fotosekcije KUDa Fofité. Na razstavi se s fotografijami predstavljajo: Ada Trkulja, Matevž Jekler, Jana Furman, Mojca Kmetič, Belmin Hodžić in Peter Slapar. Razstava bo na ogled v prostorih Kluba Jedro do 4. 6. 2024. Več >>

Izvaja: VIZ Osnovna šola Rogatec
Rogatec, 22. 5. 2024 od 10.00 do 12.30
Učenci osnovne šole Rogatec se bodo z avtobusom odpeljali do Rogaške Slatine in si ogledali film Šepet metulja v dvorani Kulturnega centra. Več >>

Izvaja: Janja Sivec, samozaposlena v kulturi, interpretatoka kulturne dediščine
Bistrica ob Sotli, 22. 5. 2024 od 10.15 do 11.30
Vabljeni na pravljično ustvarjalnico z Janjo Sivec iz društva Legende. Spoznavali bomo legende in spoznali, kaj vse nam lahko sporočajo drevesa. Več >>

Izvaja: OŠ Kozje - Vrtec Zmajček Kozje
Kozje, 22. 5. 2024 od 10.15 do 11.00
Obiskali bom Parado učenja v Kozjem, kjer se bom obiskovalcem predstavili s pesmijo in plesom nato pa bomo v slaščičarski delavnici spekli slastne mafine. Več >>

Izvaja: OŠ Kozje - Vrtec Zmajček Kozje
Kozje, 22. 5. 2024 od 10.30 do 11.30
Obiskali bomo Parado učenja v Knjižnici Kozje in se priključili medgeneracijski telovadbi, nato pa si bomo v knjižnici še poiskali knjige o zdravju in gibanju. Več >>

Izvaja: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Žalec, 22. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Vabljeni na stojnico ZKŠT Žalec: - možnost ogleda VR filma o hmeljarstvu; - ob 12. uri KULska TURA Več >>

Izvaja: ŠK: Kvačkarije
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 11.00 do 16.00
Kvačkanje med knjižnimi policami prinaša obilo veselja in optimizma med člane krožka. Ob tem pa nastajajo tudi čudoviti kvačkani izdelki, ki jih bomo predstavili na razstavi v Knjižnici Šmarje pri Jelšah. Več >>

Izvaja: Godba veteranov Univerze za tretje življenjsko obdobje Žalec
Žalec, 22. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Godba veteranov Žalec je bila ustanovljena leta 2013 v okviru UTŽO. V njej igrajo upokojeni godbeniki, ki jih druži predvsem ljubezen do glasbe in muziciranja. Vsi izhajajo iz godb Spodnje Savinjske doline. Brez njih ne mine nobena naša prireditev, niti družabno srečanje. Med seboj se odlično razumejo. Povezuje jih trdno prijateljstvo, kar je trden temelj uspešnega delovanja. 22. maja bodo slovesno otvorili Parado učenja 2024. Več >>

Izvaja: Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Žalec, 22. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Medobčinska splošna knjižnica Žalec bo na stojnici na Podeželski tržnici Žalec predstavljala knjižnične projekte. Več >>

Izvaja: Waldorfska šola Celje Savinja Žalec
Žalec, 22. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Waldorfska šola Savinja Žalec se bo predstavila s pevskim zborčkom n s pevsko-nstrumentalnim nastopom. Izvedli bodo tudi delavnico ustvarjanja metlujčkov iz nepredene volne in ustvarjanja pregibnih slik. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Svoboda Liboje
Žalec, 22. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
Pevke treh vasi delujejo v okviru Kulturnega društva Svoboda Liboje. Skrbijo za ohranjanje slovenske ljudske pesmi. Na Paradi učenja 2024 bodo zapele 3 ljudske pesmi. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 22. 5. 2024 od 11.15 do 16.00
Na ta dan v vseh naših knjižnicah novo vpisanim članom podarimo enoletno članarino. V vseh knjižnicah o tudi dan odprtih vrat z bukvarno oziroma izmenjevalnico knjig, kjer lahko knjige podarite ali prevzamete. Več >>

Izvaja: Gimnazija Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 22. 5. 2024 ob 11.20
Sodobni ples živi na Gimnaziji Slovenj Gradec že od njenih začetkov. Plesna skupina (VZ)GIB, ki deluje pod okriljem šolskega kulturno-umetniškega društva SPUNK, ves čas svojega delovanja predstavlja šolo na šolskih prireditvah, dobrodelnih koncertih, glasbeno-gledaliških predstavah, srečanjih plesnih skupin in plesnih tekmovanjih na različnih ravneh. Dekleta (tu in tam tudi kak fant), raziskujejo gib pod vodstvom koreografinj Mateje Rožič, Lucije Boruta in Kaje Ramšak, se pa tudi same izpopolnjujejo na plesnih seminarjih in preizkušajo v ustvarjanju lastnih koreografij. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Bakovci
Murska Sobota, 22. 5. 2024 od 11.20 do 11.40
Člani gledališke skupine OŠ Bakovci bodo na Paradi učenja predstavili gledališko igro z naslovom Bara Bara, ki jo je napisal prekmurski literat Feri Lainšček. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 11.30 do 11.15
Na Paradi učenja se bo predstavila tudi naša vokalna skupina, ki bo med obiskovalce ponesla pesem in mladostno razigranost, hkrati pa predstavila delček kulturnega utripa naše šole. Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 11.30 do 12.30
Vabimo vas na voden ogled našega muzeja in gostujoče razstave inštalacij cvetja iz v izdelavi društva Vednocvet. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Kranj - MePZ Petra Liparja
Kranj, 22. 5. 2024 od 11.30 do 11.45
Predstavitev na odru: skupaj s pevskim zborom MePZ DPD Svoboda Stražišče bosta izvedla pevski nastop, zborovodja Andrej Zupan. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 11.30 do 12.15
Vabimo vas, da se nam pridružite v Muzeju baroka, kjer je na ogled naša razstava inštalacij cvetja iz papirja. Popeljali vas bomo po razstavi in vam jo z razlago postavitve še bolj približali. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, grad Rajhenburg
Brestanica, 22. 5. 2024 od 12.00 do 12.45
Prisluhnite zgodovini trapistov na vodenem ogledu razstave na Gradu Rajhenburg. Odkrijte dediščino trapistov skozi čas ter spoznajte njihov pomen za lokalno skupnost. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 22. 5. 2024 od 12.00 do 12.30
Vabljeni, da se nam pridružite pri vodenem ogledu po razstavi o Adu Darianu, ki je iz rojstne Bistrice ob Sotli osvojil svet s petjem; sicer pa je bil tudi učitelj, mentor in ambasador kulture. O njegovi veličini pričajo njegovi številni učenci in dejstvo, da je svoj izjemen opus pevskega znanja nesebično prenesel na mlajše generacije, s čimer vpliva na oblikovanje in razvoj glasbene umetnosti še danes. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Center
Novo mesto, 22. 5. 2024 od 13.00 do 13.45
K literarno-novinarskem krožku bomo povabili strokovnjaka s področja medicine, da deli svoje znanje z učenci. Predstavil bo svoje delo, učenci pa bodo z njim opravili še intervju. Poleg učencev, ki obiskujejo interesno dejavnost bodo k dejavnosti povabljeni tudi učenci 4. c. Več >>

Izvaja: Izdelovanje dražgoških kruhkov, Klemen Šmid s. p.
Škofja Loka, 22. 5. 2024 od 13.00 do 17.00
Dražgoški kruhki so ročno okrašeno pecivo iz začinjenega medenega testa in primerni za jed ali okras. Na delavnici boste spoznali postopek izdelave dražgoških kruhkov in se seznanili s pripomočki, ki jih pri izdelavi potrebujemo. Sami se boste lahko preizkusili v izdelavi kruhka. Več >>

Izvaja: Zavod KRES, zavod za kulturo in izobraževanje
Škofja Loka, 22. 5. 2024 od 13.00 do 17.00
Tradicija rokodelstva na Škofjeloškem in širšem Gorenjskem je dolga in bogata … Rokodelstvo je bilo od nekdaj razvito tako na podeželju kot v mestih, kjer so večinoma živeli trgovci in obrtniki. Obiščite nas in se preizkusite na rokodelski delavnici. Zabavno bo! Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško
Krško, 22. 5. 2024 od 13.00 do 13.45
Na vodenem ogledu razstave 'Rezi Pirc: Življenje družbene delavke', bomo spoznali zavzetost krške sokrajanke pri omogočanju mladim čim več bogatih dejavnosti. Leta 2023 je bila ob njeni 100. obletnici rojstva postavljena razstava v Mencingerjevi hiši in postavljen doprsni kip v Gaju zaslužnih občanov (Mestni park Krško). Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica
Sevnica, 22. 5. 2024 od 13.00 do 16.00
Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica bo v občini Sevnica povezalo tamkajšnja društva in organizacije, ki bodo skupaj svojim občanom predstavili svoje dejavnosti. Več >>

Izvaja: Društvo za osteoporozo Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 13.00 do 17.00
Društvo za osteoporozo bo na stojnici Parade učenja 2024 predstavilo svoje delo in izvedlo preventivne meritve zdravstvenega zdravja. Več >>

Izvaja: Gobarsko društvo Škofja Loka
Škofja Loka, 22. 5. 2024 od 13.00 do 17.00
Gobarsko društvo bo predstavilo svoje delovanje. Seznanili vas bodo z užitnimi in neužitnimi gobami. Spoznali boste po čem prepoznate ene in druge. Sodelvoali boste lahko v kvizu o gobah Več >>

Izvaja: Gimnazija Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Gimnazija Ormož je zelo dobro udejstvuje tudi na glasbenem področju. Dijaki celotne Gimnazije Ormož imajo ustanovljenih kar nekaj band skupin, ki aktivno nastopajo na šolskih proslavah in kulturnih dogodkih. Predstavili se bodo tudi na Paradi učenja 2024 Ormož, kjer bodo poskrbeli za zabavno vzdušje. Več >>

Izvaja: KUD Janko Krmelj, Reteče-Gorenja vas
Škofja Loka, 22. 5. 2024 od 13.00 do 17.00
Člani tamburaške skupine so z igranjem na tamburice pričeli med letoma 1958 in 1970, po obdobju krajših prekinitev pa skupina danes pod vodstvom Marjana Igličarja uspešno deluje že šestnajsto leto. Oglejte si njihov nastop in uživajte ob poslušanju glasbe izpod tamburaških rok. Več >>

Izvaja: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Na Paradi učenja, 22.5.2024, bo s kratkim kulturnim programom v otvoritvenem programu sodelovala skupina Kapljice. Sodelovalo bo kar 16 otrok. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 22. 5. 2024 od 13.30 do 19.00
Učenci od 6. do 9. razreda se bodo pod vodstvom mentorja učili debatne tehnike in s pomočjo argumentov proti in za debatirali o določeni temi. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 13.30 do 14.30
Vabljeni, da se nam pridružite na vodenju po Skazovi hiši. Sprehodili se bomo po stalni razstavi, ki je popotovanje skozi čas nastanka sodobnega Šmarja, za katerega je v veliki meri zaslužen veleposestnik, narodni buditelj in rodoljub Franc Skaza. Stalna razstava tako prikazuje družino Skaza, kot tudi družbeni in kulturni napredek Šmarja pri Jelšah v drugi polovici 19. stoletja. Več >>

Izvaja: OŠ Milana Majcna Šentjanž
Šentjanž, 22. 5. 2024 od 14.00 do 15.30
Učenci bodo z učiteljico glasbene vzgoje spoznavali zgodovino glasbil. V šolo bodo prinesli odpadno embalažo, ki je doma ne potrebujejo več. V nekaj urah bodo iz embalaže izdelali različna glasbila. Pri delu bodo učenci urili ročne spretnosti ter na koncu tudi preizkusili izdelana glasbila. Učenci se bodo urili v recikliranju odpadne embalaže in medsebojnem sodelovanju. Z recikliranjem se bodo priučili pravilnega odnosa do okolja ter kako lahko odpadke spremenimo v zanimive, nove izdelke. Več >>

Izvaja: Zavod 100% naravno Botanik Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
Zavod Botanik bo na stojnici prestavil svoje delo in izdelke. Izdelujejo naravna mazila, tinkture, ledene čaje, čaje, zelišča in še marsikaj. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Ljuba Fišer
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
Ljuba Fišer, ki že leta vodi ustvarjalno skupino U3ŽO, v sklopu Ljudske univerze Ormož, bo izvedla delavnico izdelave punčk iz volne za otroke vseh starostnih skupin. Več >>

Izvaja: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
Obiskovalci bodo iz pisanega nabora naravnega materiala izdelali kolaž. Burili bomo domišljijo in ustvarjalnost, umetnine pa poslikali in v vrtcu postavili razstavo na ogled širši javnosti. Več >>

Izvaja: Gimnazija Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
Dijaki Gimnazije Ormož bodo na Paradi učenja 2024 v Ormožu za mladino in otroke izvedli 3 likovne delavnice. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Prosvetno društvo Janez Trstenjak Hum
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
Ana Ratek, ki že vrsto let vodi skupino Zimske rožice (Ljudska univerza Ormož), ki iz krep papirja krasne stvaritve, bo skupaj s skupino izpeljala ustvarjalno delavnico izdelave rož iz krep papirja. Delavnica se bo izvajala v okviru Parade učenja 2024, vabljeni otroci vseh starostnih skupin. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja na Jesenicah bomo na stojnici obiskovalcem predajali informacije o Glasbeni šoli Jesenice na stojnici. Istočasno bomo imeli tudi dan odprtih vrat – zainteresirane bomo s stojnice pospremili le nekaj metrov naprej v glasbeno šolo. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja na Jesenicah se bomo letos predstavili z odrskim nastopom, in sicer Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Jesenice. Želimo si novih članov, ki bi jih ta nastop navdušil zato bomo posebno pozornost namenili vključitvi obiskovalcev Parad učenja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stanka Vraza Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
22.5.2024 bo Osnovna šola Stanka Vraza na Paradi učenja 2024 izvedla senzorno delavnico s katero bo udeležencem približala senzorne aktivnost, ki jih izvajajo na šoli. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevž Langus
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja 2024 se bomo na Jesenicah predstavili z izdelki oseb z motnjo v duševnem razvoju, ki pod mentorstvom nastajajo v Varstveno delovnem centru enote Jesenice. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
V okviru Parade učenja na Jesenicah bo potekala Transverzala znanja. GMJ se bo v to aktivnost vključil tako, da bomo zagotovili projekcijo sprejetih fotografij in ogled gostujoče fotografske razstave Fotografskega društva Jesenice in JSKD OI Jesenice. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
DU Jesenice se bo na letošnji Paradi učenja na Jesenicah predstavila tudi z ročnimi deli in izdelki, ki nastajajo na sekciji ročnih del. Poudarek predstavitve bo na dejanskem sodelovanju udeležencev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja na Jesenicah bodo devetošolke naše osnovne šole prikazale spretnost kleklanja. V obliki ustvarjalne delavnice bodo h kleklanju vabile tudi udeležence Parade učenja. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja bomo posneli kadre, ki bodo prikazovali različne spretnosti, ki jih človek skozi izobraževalne aktivnosti lahko krepi ali razvija. Na dogodku bomo zbrali video gradivo, ki bo namenjeno promociji Parade učenja in Tednov vseživljenjskega učenja. Zbrano gradivo bomo združili v promocijski video. Poudarek bo tudi na pridobivanju izjav udeležencev Parade učenja, ki nam bodo sporočili kaj jim vseživljenjsko učenje predstavlja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Zabreznica, 22. 5. 2024 od 14.00 do 16.00
Poseben gost letošnje Parade učenja v Žirovnici bo Mitja Šinkovec. Udeležence Parade učenja bo nagovoril s slovenskimi glasbenimi uspešnicami. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja na Stari Savi bodo udeleženci lahko izrazili svoje spretnosti skozi risanje, barvanje, pisanje, ali pa celo lepljenje raznolikih materialov na razstavljeno platno. Glavna ideja je, da vsak prispeva nekaj, kar odraža njegove spretnosti, tako da nadaljuje ali dopolni vtis drugega. Soustvarjanje spodbuja sodelovanje in povezanost. Obiskovalce bomo spodbudili, da razmišljajo o spretnostih, ki jih imajo ali jih želijo razvijati. Na ta način bomo hkrati spodbujali tako individualnost kot povezanost ter prispevali k celostnemu dogajanju na PU v okviru skupne teme - tj. razvoj in krepitev spretnosti. Več >>

Izvaja: Gimnazija Ormož
Ormož, 22. 5. 2024 od 14.00 do 17.00
Dijaki Gimnazije Ormož bodo na Paradi učenja, 22.5.2024, izvedli 3 delavnice Družabnih iger. Delavnice so primerne za otroke vseh starosti. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 22. 5. 2024 od 14.10 do 15.00
Dne 22. maja 2024 bo dijakinja Madalina Filimon predstavila zanimivo popotovanje po Moldaviji, najrevnejši evropski državi, stisnjeni med Romunijo in Ukrajino, katere največji ponos so - vina. Odprto za vse. Več >>

Izvaja: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Krško, 22. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki se bo na Paradi učenja 2024 predstavljala s stojnico, na kateri bo potekala predstavitev zbirk in tehnik grafike. Ob 16. uri bo izvedena delavnica z naslovom Triki odtisa, kjer bodo obiskovalci spoznali tehniko grafičnega odtisa. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, grad Rajhenburg
Krško, 22. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Grad Rajhenburg bo na stojnici na Paradi učenja 2024 predstavljal pedagoške programe enote GR. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v ustvarjalnem kotičku ob stalni razstavi Trapisti v Rajhenburgu. Več >>

Izvaja: Kulturni dom Krško, Mestni muzej Krško
Krško, 22. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Mestni muzej Krško bo na stojnici na Paradi učenja 2024 predstavljal pedagoške programe enote MMK. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v medgeneracijski ustvarjalni delavnici ob občasni razstavi Rezi Pirc: Življenje družbene delavke. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Krško, 22. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Posavski muzej Brežice bo na Paradi učenja 2024 sodeloval s stojnico z imenom Banova domačija - okusimo dediščino, kjer bodo obiskovalce seznanili z bogato dediščino Banove domačije in sadjarstva v Posavju. Na stojnici bo potekala tudi delavnica, kjer se bodo obiskovalci na zabaven način spoznali s fazami rasti jabolka, od semena do drevesa in plodov. Več >>

Izvaja: Mojca Kos s.p.
Škofja Loka, 22. 5. 2024 od 15.00 do 16.30
Kaligrafija je umetnost lepega pisanja in je zvrst vizualne umetnosti, ki se ukvarja z abstraktnim oblikovanjem pisave. Dandanes se kaligrafi ukvarjajo predvsem s posnemanjem starih pisav, ki dajejo vabilom, čestitkam, priznanjem, naslovom, listinam in raznim okrasnim predmetom poseben čar in lepoto. Pridružite se nam na delavnici kaligrafije, kjer vam bo kaligrafijnja izpisala vaše ime v kaligrafski pisavi ali pa se v tej umetnosti pisanja preizkusite sami. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Sejalec umetnosti
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 20.30
Območna koordinatorica TVU 2024 Agata Trojar predstavi vse sodelujoče PU/TVU. Pestro dogajanje na odru in stojnicah na tržnici v Medvodah ter ostale sodelujoče točke kot so Knjižnica Medvode, Klub Jedro, Občina Medvode … Predstavitve dejavnosti in aktivnosti sodelujočih ter izvajanje vsaj ene aktivnosti (interaktivne oblike predstavljanja, delavnice, ustvarjanje…), ki aktivno vključuje obiskovalce vseh generacij, ranljive skupine in tudi druge udeležence v smeri izobraževanja, usposabljanja, osebnega razvoja – vse v smislu vseživljenjskega učenja. Možnost pokušine lokalne kulinarične znamke »Od Jakoba do Jakoba« in brezplačna »Jogurt in brezglutenska žemljica Parade učenja – 13. tržnice znanj«. Več >>

Izvaja: Občina Medvode
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 15.20
Sprehodili se bomo od Galerije ob Sori in si ogledali razstavo 30 let Občine Medvode ter nato do pokrite tržnice Medvode kjer se bo odvijalo dogajanje Tržnice znanj – Parade učenja. Razstava ob 30. letnici samostojne Občine Medvode je sestavljena iz treh sklopov: Infrastruktura, Dogodki in Ljudje in življenje v Medvodah. V okviru Tržnice znanj bo v Galeriji ob Sori predstavljen en sklop razstave. Sklopi razstave bodo na štiri mesece krožili po vseh treh galerijah na prostem – Galerija na Prostem v Medvodah, Galerija pod kozolcem v Žlebeh in galerija na prostem ob Zbiljskem jezeru. Več >>

Izvaja: Občina Medvode
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 20.30
Območna koordinatorica TVU 2024 Agata Trojar predstavi vse sodelujoče PU/TVU. Pestro dogajanje na odru in stojnicah na tržnici v Medvodah ter ostale sodelujoče točke kot so Knjižnica Medvode, Klub Jedro, Občina Medvode … Predstavitve dejavnosti in aktivnosti sodelujočih ter izvajanje vsaj ene aktivnosti (interaktivne oblike predstavljanja, delavnice, ustvarjanje…), ki aktivno vključuje obiskovalce vseh generacij, ranljive skupine in tudi druge udeležence v smeri izobraževanja, usposabljanja, osebnega razvoja – vse v smislu vseživljenjskega učenja. Možnost pokušine lokalne kulinarične znamke »Od Jakoba do Jakoba« in brezplačna »Jogurt in brezglutenska žemljica Parade učenja – 13. tržnice znanj«. Več >>

Izvaja: Bar kulture 313,6
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 15.20
Sprehodili se bomo od Galerije ob Sori in si ogledali razstavo 30 let Občine Medvode ter nato do pokrite tržnice Medvode kjer se bo odvijalo dogajanje Tržnice znanj – Parade učenja. Razstava ob 30. letnici samostojne Občine Medvode je sestavljena iz treh sklopov: Infrastruktura, Dogodki in Ljudje in življenje v Medvodah. V okviru Tržnice znanj bo v Galeriji ob Sori predstavljen en sklop razstave. Sklopi razstave bodo na štiri mesece krožili po vseh treh galerijah na prostem – Galerija na Prostem v Medvodah, Galerija pod kozolcem v Žlebeh in galerija na prostem ob Zbiljskem jezeru. Več >>

Izvaja: Turistično društvo Žlebe - Marjeta
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 15.20
Turistično društvo Žlebe – Marjeta je začela s projektom "Galerijo pod kozolcem". Razpadajoč kozolec, ki je zaščiten kot kulturna dediščina so obnovili in vanj umestili galerijo. V sedmih letih so v Galeriji pod kozolcem pripravili 13 razstav. Ker je bil odziv obiskovalcev zelo dober so želeli projekt razširiti še na druge lokacije. Ker arhitektura med stebri pred Knjižnico Medvode asociira na kozolec, se je porodila ideja po novi galeriji na prostem. Z dovoljenjem Občine Medvode in Knjižnice Medvode se je vzpostavil nov galerijski prostor na prostem, ki deluje kot sodobna oblika kozolca. Velik interes za razstavni prostor na prostem je bil tudi pri TD Zbilje in tako je nastal še razstavni prostor na ograji športnega objekta ob promenadni poti ob Zbiljskem jezeru. Posamezne razstave, ki jih pripravijo so na ogled najprej v Žlebeh, nato v Medvodah in nazadnje v Zbiljah. Na treh lokacijah se zvrsti širok spekter obiskovalcev. Razstava ob 30. letnici samostojne Občine Medvode bo na ogled v vseh treh galerijah hkrati. Sestavljena je iz treh sklopov: Infrastruktura, Dogodki in Ljudje in življenje v Medvodah. Posamezna tematika bo nato na štiri mesece krožila po vseh treh galerijah na prostem. Več >>

Izvaja: Studio Sport Pole Dance
Ajdovščina, 22. 5. 2024 od 15.00 do 19.00
V sklopu prireditev, ki se bodo izvajale na Paradi učenja, se bo predstavi tudi Studio Sport Pole dance s plesnim nastopom. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Ajdovščina, 22. 5. 2024 od 15.00 do 19.00
V sklopu Parade učenja se bo Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina predstavilo s svojimi dejavnostmi na področju dela z otroci. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 22. 5. 2024 od 15.00 do 19.00
Vabimo vas na nepozabno izkušnjo v našem Escape roomu, kjer se boste podali na reševalno misijo reševanja slončka, ki je od svojega otroštva privezan na količek. S skupinskim sodelovanjem, reševanjem ugank in iskanjem skritih namigov boste preizkusili svoje spretnosti in logično razmišljanje ter se podali na navdihujočo pustolovščino, polno zabave in izzivov. Ali imate, kar je potrebno, da osvobodite slončka in postanete junaki te zgodbe? Več >>

Izvaja: Polona Župančič
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 18.00
Kaligrafija ali lepopisje je zelo stara in raznolika zvrst umetnosti, ki je lastna vsaki pismeni civilizaciji. Na stojnici si boste lahko ogledali nekaj primerkov sodobne evropske kaligrafije in spoznali delček njene bogate in zanimive preteklosti. Vabljeni ste tudi, da se v njej tudi sami preizkusite, saj ni težka za učenje in primerna vse, ki radi pišete in ustvarjate. Več >>

Izvaja: TV Medvode
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 20.30
Kabelska televizija Medvode, TV Medvode je glavni medijski poročevalec za TVU v krajih ob Sori in Savi. Na Tržnici znanj v Medvodah vam bomo predstavili delovanja lokalne televizije. Spoznali boste tehnične mojstre in moderatorje pri delu, tehnično opremo in potek dela za TV reportažo. 13. Tržnico znanj medijsko podpira TV Medvode in zanjo pripravlja več reportaž. Več >>

Izvaja: Kulturno umetnipško društvo Fofité
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.00 do 20.00
Predstavitev društva Fofité, ki se ukvarja s fotografijo, filmom in teatrom. Fofité je tudi eden od uradnih fotografov 13. Tržnice znanj – parade učenja v Medvodah. Če vas zanima kaj pomeni in kako deluje uradni fotograf, ga poiščite in ga opazujte pri delu. Lahko ga tudi ustavite, spoznate njegovo fotografsko opremo in spoznavajte njegove veščine pri delu. Več >>

Izvaja: Kulturno umetniško društvo Smlednik
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.15 do 15.45
Predstavila se bo najmlajša skupina mladinske gledališke sekcije KUD Smlednik. Odigrali bodo predstavo "Lenčka in prijateljice iščejo medvedka Mikca". Otroška predstava je delno prirejena po pravljici Janeza Bitenca Iščemo medvedka Mikca. Pod mentorstvom Brede Rovšek otroci v igro spretno vpletajo svoje zamisli, plešejo in pojejo, ter se igrajo gledališče. Otroci predstavo namenjajo svojim sovrstnikom - "otroci za otroke". Več >>

Izvaja: Lidija Slatinšek
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.30 do 19.00
Predstavitev dejavnosti – kreativna izdelava unikatnih kleklanih in kvačkanih izdelkov ter otroških igrač in še kaj. Izdelajte si svoj nakit in poskusite »vrteti kleklne« na ustvarjalni delavnici. Več >>

Izvaja: Janez Krišelj
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.30 do 17.30
Natančno narejeni opleti so namenjeni shranjevanju najrazličnejših živil in predmetov za vsakdanjo uporabo. Z mojstrskim prepletanjem viter Janez Krišelj ustvarja najrazličnejše pletarske izdelke – cajne različnih velikosti, lese za sušenje sadja, košarice, koše za drva, cambohe, košare … Na stojnici si lahko ogledate kako mojster plete cajne in se preizkusite v pletarstvu. Več >>

Matej Kosmač nadaljuje zgodbo očeta in deda in tako kot onadva oblikuje les z ljubeznijo. Predstavitev oblikovanja lesenih predmetov kulturne dediščine. Predstavitev in delavnica osnovnih veščin rezbarjenja. Več >>

Izvaja: Bar kulture 313,6
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.30 do 19.00
BARSKI KVIZ je dogodek, ki smo ga v Baru kulture 313,6 prvič izvedli v juniju 2023. Namen je z zabavnimi in ne prezahtevnimi vprašanji povezati in nasmejati ekipe prijateljev, ki se potegujejo za (simbolne) nagrade. Družabni dogodek obicajno traja 2-3 ure in poteka vsakokrat na drugo temo. Da ne bi pozabili vprašanj, smo jih natisnili v obliki družabne igre s kartami. Na vsaki karti so 4 vprašanja iz različnih tem: Medvode nasplošno, kultura v Medvodah, literatura, vesolje in film. Kviz se lahko igrate tako, da eden bere vprašanja, ostali pa odgovarjajo in zapisujejo točke za vsak pravilen odgovor, ali pa tako, da za vsak odgovor pobirate stave. Lahko pa si (ob dobri kavi) izmislite cisto svoja pravila. Idejo za Kviz karte je podala Agata Trojar (KD »Sejalec umetnosti«). Avtorji vprašanj pa smo Bar kulture 313,6 (Medvode in film), člani medvoških kulturnih društev (kultura v Medvodah), tabornika Nace in Martin (vesolje), Barbara Pregelj (literatura) Karte smo izdali v nakladi 100 kosov. Založnik: Kulturno društvo "Sejalec umetnosti", zanj Agata Trojar Izdano: Medvode, 22.5.2024, 13. Tržnica znanj - Parada učenja, Tedni vseživljenjskega učenja 2024 Več >>

Izvaja: Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice, 22. 5. 2024 od 15.30 do 15.45
Na Paradi učenja bo 22. maja 2024 ob 15:30 nastopil mladi harmonikar, ki je učenec Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice. Več >>

Izvaja: Klemen Markelj, samozaposlen v kulturi, instrumentalist
Medvode, 22. 5. 2024 od 15.55 do 16.00
On line nastop šole bobnov Klemna Marklja, ki že vrsto let poučuje mlade igranja bobne. Prisluhnite bobnom. Več >>

Izvaja: Občina Medvode
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 16.45
Slavnostni uvod v dogajanje 13. Tržnice znanj – Parade učenja 2024 v Medvodah bodo popestrili združeni glasovi – zbori Medvod. Sledi pozdravni nagovor območne koordinatorice TVU 2023 Agate Trojar - KD »Sejalec umetnosti« vsem obiskovalcem in sodelujočim PU/TVU in različne glasbene ter plesne točke. Pozdravni nagovor predstavnika nacionalnega koordinatorja TVU - Andragoškega centra Slovenije in otvoritveni nagovor podžupana Občine Medvode Leona Merjasca in dvig zastav (sodelujejo taborniki RDR). Več >>

Izvaja: Agata Pavlovec
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Na delavnici bodo obiskovalci spoznali motiviko starih panjskih končnic. Vsak obiskovalec bo dobil leseno deščico na kateri bo lahko upodobil enega od predstavljenih motiv ali pa se bo prepustil lastni domišljiji in ustvarjalnosti. Poslikane panjske končnice so izjema v evropski ljudski umetnosti in predstavljajo pravo etnografsko zakladnico Slovenije. Nastalo in razvilo se je na majhnem, omejenem ozemlju južne Koroške, severozahodne Štajerske ter v osrednjem in severnem delu Kranjske, ki ga je poseljevalo le slovensko prebivalstvo. Na panjskih končnicah so upodobljeni prizori iz Stare in Nove zaveze, podobe svetnikov in svetnic, številni motivi so iz zgodovinskega, vojaškega, lovskega, gostilniškega in čebelarskega življenja. Več >>

Izvaja: Združenje umetnikov Škofja Loka
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Razmišljali bomo o ustvarjalnosti, kako jo spodbuditi, kaj je ustvarjalno mišljenje in domišljija. Na likovni delavnici s slikarko Anjo Fabiani boste ustvarjali po lastni domišljiji in se preizkusili v likovnih veščinah. Več >>

Izvaja: Kulturno in umetniško svetovanje Anja Fabiani
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Razmišljali bomo o ustvarjalnosti, kako jo spodbuditi, kaj je ustvarjalno mišljenje in domišljija. Na likovni delavnici s slikarko Anjo Fabiani boste ustvarjali po lastni domišljiji in se preizkusili v likovnih veščinah. Več >>

Izvaja: Marjetka Žebovec, samozaposlena v kulturi
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 19.00
Predstavitev dejavnosti Marjetke Žebovec, lektorice in prevajalke in organizatorke literarnih večerov, piše tudi različna besedila in ureja knjige. Predstavila vam bo knjige, ki so izšle v njeni samozaložbi. Predvsem se posveča odkrivanju manj znanih slovenskih avtorjev. Več >>

Izvaja: KPD Simon Jenko LPZ Medvode
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 16.15
KPD SIMON JENKO – člani Lovskega pevskega zbora Medvode sodelujejo pri projektu 13. Tržnice znanje – Medvode pojejo. V projekt, ki je nastal z namenom slavnostnega praznovanja 30-letnice Občine Medvode, so vključeni različni pevski zbori, ki delujejo v Občini Medvode. Lovski pevski zbor Medvode poleg klasičnega repertoarja slovenskih in tujih pesmi za zborovski glasbo vključuje tudi pesmi z lovsko tematiko, s ciljem varovanja kulturnih vrednot lovske pevske dediščine. Od leta 2017 zbor vodi Milan Bajželj, prepeva pa 20 pevcev. V primeru dežja bo prireditev v Klubu jedro v Medvodah. Več >>

Izvaja: KUD Fran Saleški Finžgar Senica
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.00 do 16.15
Vokalna skupina Fone Megale, ki deluje pod okriljem Kulturno umetniškega društva Fran Saleški Finžgar Senica sodeluje pri projektu 13. Tržnice znanje – Medvode pojejo. V projekt, ki je nastal z namenom slavnostne obeležitve 30-letnice Občine Medvode, so vključeni različni pevski zbori, ki delujejo v Občini Medvode. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jakoba Aljaža
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.15 do 16.25
Mešani pevski zbor KUD JAKOBA ALJAŽA deluje pod okriljem zborovodje Andraža Babška in predsednice Marije Strajnar. Mešani pevski zbor KUD JAKOBA ALJAŽA deluje pod okriljem zborovodje Andraža Babška in predsednice Marije Strajnar. Na odru nam bodo zapeli nekaj znanih slovenskih pesmi. Vabijo nas, da zapojemo z njimi, saj petje sprošča in povezuje. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Medvode
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.30 do 16.45
Predstavitev dveh glasbenih skupin Društva upokojencev Medvode. Pod vodstvom Franca Križaja in ob spremljavi harmonike bo Pevsko - instrumentalna skupina "Sončna jesen" zapela venček narodnih. Trio harmonik: Franc Križaj, Mira Plešec, Darko Berginc pa bo zaigral nekaj poskočnih viž. Več >>

Izvaja: Kralj Elvira
Medvode, 22. 5. 2024 od 16.40 do 19.30
Predstavitev kulturne dediščine in izdelkov iz čipk, kvačkanega nakita, okraskov ter prtov. Pridružite se na delavnici ročnih spretnosti. Več >>

Izvaja: Društvo za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI
Jesenice, 22. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
V okviru projekta VSI! mladi, zdravi, enaki, bomo 22. maja 2024 ob 17:00 izvedli 1. del slikarske delavnice za mlade. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendavske Gorice, 22. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Mehiški fotograf in pedagog, Fernando Eusebio Hernandez Condado, ki živi in ustvarja v Lendavi, bo sogovornikom predstavil mehiške tradicijo in navade ter delil izkušnje s srečanjem s slovensko kulturo in jezikom. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati mehiško kulturo, spregovoriti v španskem jeziku z nativnim govorcem in osvežiti znanje španščine. Srečanje bo moderirala Martina Žoldoš, učiteljica španskega jezika na Ljudski univerzi Murska Sobota. Več >>

Izvaja: KUD Oton Župančič Sora
Medvode, 22. 5. 2024 od 17.00 do 17.10
Soriški orgličarji se udeležuje raznih glasbenih festivalov po Sloveniji in v tujini. Radi tudi popestrijo ure stanovalcem v DSO-jih in najmlajšim v vrtcih. Zvrst glasbe, ki jo igrajo je prirejena za igranje na ustno harmoniko, je raznolika, od ljudskih, narodno-zabavnih, popevk in klasike. Tokrat bodo zaradi odsotnosti nekaterih orgličarjev v skupini zaigrali v zmanjšanem sestavu. Več >>

Izvaja: Umetniško uprizarjanje in ustvarjanje Jaka Strajnar s.p.
Medvode, 22. 5. 2024 od 17.30 do 18.00
Predstavitev dejavnosti akademskega glasbenika Jaka Strajnar, ki je tolkalec in profesor tolkal. Klasična tolkala je študiral na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in jazz tolkala na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu. Izpopolnjeval se je pri različnih evropsko in svetovno priznanih tolkalcih in bobnarjih. Deluje v različnih glasbenih zasedbah. Je avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov, ki so prevedeni v angleščino in nemščino. Kot predavatelj po Sloveniji in tujini izvaja številne tolkalne delavnice, seminarje ter team buildinge. Možnost aktivnega vključenja obiskovalcev v inprovizirano cajon delavnico. Cajon (šp. škatla ali zaboj) je tolkalni inštrument kvadratne oblike, na katerem se sedi in hkrati igra z rokami. Njegova nezapletena osnovna tehnika omogoča tudi udeležencem brez glasbenega predznanja, da uživajo ob igranju in si tako širijo svojo kulturno razgledanost. Delavnica je namenjena vsem zainteresiranim, ki želijo spoznati osnovno tehniko igranja na cajon in se seznaniti z različnimi svetovnimi ritmi. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 22. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Parado učenja na obisku bomo zaključili s srečanjem z enim najbolj branih slovenskih avtorjev Ferijem Lainščkom. O njegovem ustvarjanju, življenju, predvsem pa o povezavi kulture in učenja in še o marsičem drugem se bomo pogovarjali. Z nami bo tudi Vlado Nunčič, ki nam bo zaigral na oprekelj. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 18.00 do 18.45
Nastopili bodo učenci violine iz razredov Ane Prek in Klavdije Jarc Bezlaj – od začetnikov pa vse do zaključnih razredov glasbene šole. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Sevnica
Sevnica, 22. 5. 2024 ob 18.00
Na Gradu Sevnica bo pod okriljem DU Sevnica potekala otvoritev razstave ročnih del skupine Marjetice. Več >>

Delavnico bomo namenili tehniki DEKUPŽ, kjer bomo preproste stvari oblepili z različnimi motivi z serviet. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Sejalec umetnosti
Medvode, 22. 5. 2024 od 18.00 do 18.20
V okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Parade učenja 2024 in Evropskega leta spretnosti, KD Sejalec umetnosti organiziral foto-video-likovni in literarni nagradni natečaj: Vrtiljak spretnosti. Natečaj je namenjen vsem generacijam, vsem tistim ki so si drznili prikazati spretnost, da jo lahko vidijo drugi. Predstavljamo izbor najboljših desetih del. Najboljši bodo prejeli praktične nagrade. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Zveneče jelše
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Vabimo vas na zaključni dogodek letošnje Parade učenja v Šmarju pri Jelšah. S koncertom Med kozjanskimi griči pesem odmeva pevska skupina Zveneče jelše, ki deluje pod okriljem UTŽO Knjižnice Šmarje pri Jelšah in strokovnim vodstvom mentorice Jasmine Levičar, praznuje svojih prvih 10 let prepevanja. Na odru se nam bodo pridružili: - LUŠne citrarke iz UTŽO Šentjur, - otroška folklorna skupina Mladi Pristavčki, ki jih vodi mentor Sašo Oberski, - družina Jakop iz Kostrivnice, - dramska skupina Guzej s Prevorja, - tercet Domima in - Mitja Ferenc. Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: OŠ Zreče
Zreče, 22. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Na koncertu šolskih pevskih zborov po naslovom "Ko se smeješ" se bodo predstavili vsi šolski pevski zbori iz OŠ Zreče. Poslovili se bomo tudi od letošnje generacije devetošolcev, ki so obiskovali pevski zbor. Več >>

Izvaja: Glas Citer, poučevanje citer in nastopanje, Jasmina Levičar
Šmarje pri Jelšah, 22. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Vabimo vas na koncert, ki ga pripravljam skupaj s Kulturnim društvom Prevorje. S študijskimi krožki, ki jih vodim, posamezniki in skupinami, s katerimi sodelujem smo pripravili večer ljudskih pesmi naših krajev. Nastopili bomo: Jasmina Levičar, LUŠne citrake, Zveneče jelše, Ljudski pevci s Prevorja, Dramska skupina Guzej, Mladi harmonikarji in kitaristi s pevko Moniko Oprešnik ter gost presenečenja. Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Sejalec umetnosti
Medvode, 22. 5. 2024 od 18.15 do 19.30
Na 13. Tržnici znanj v Medvodah se bo prepletala poezija iz zadnje pesniške zbirke Agate Trojar Dotikanja in glasba kitarista zasedbe Tantadruj Boštjana Sokliča. “DOTIKANJA z jagodami, nasmehi, grižljaji in cvrčanjem” je šesta pesniška zbirka Agate Trojar. Nastala je z izborom najboljših pesmi v letu 2022. Akustična zasedba Tantadruj je nastala pred tremi desetletji. Izvaja kombinacijo izvirne glasbe in besedil, ki v prepoznavni zvočni preobleki ohranja prvinskega duha ljudske pesmi, s svojim originalnim ustvarjalnim pristopom pa aktualizira poezijo v sodobnem prostoru in času. Tantadruj je v svojem pristopu do glasbe originalen, še posebej do interpretacije domače in tudi tuje poezije. Več >>

Izvaja: Boštjan Soklič - samozaložba
Medvode, 22. 5. 2024 od 18.15 do 19.30
Na 13. Tržnici znanj v Medvodah se bo prepletala poezija iz zadnje pesniške zbirke Agate Trojar Dotikanja in glasba kitarista zasedbe Tantadruj Boštjana Sokliča. “DOTIKANJA z jagodami, nasmehi, grižljaji in cvrčanjem” je šesta pesniška zbirka Agate Trojar. Nastala je z izborom najboljših pesmi v letu 2022. Akustična zasedba Tantadruj je nastala pred tremi desetletji. Izvaja kombinacijo izvirne glasbe in besedil, ki v prepoznavni zvočni preobleki ohranja prvinskega duha ljudske pesmi, s svojim originalnim ustvarjalnim pristopom pa aktualizira poezijo v sodobnem prostoru in času. Tantadruj je v svojem pristopu do glasbe originalen, še posebej do interpretacije domače in tudi tuje poezije. Več >>

Izvaja: Medgeneracijski center Prebold
Prebold, 22. 5. 2024 od 19.00 do 20.00
V tednu prostovoljstva gostimo pevski zbor iz Štor, ki nam bo skupaj z domačim pevskim zborom, Dekleta z Marofa polepšal popoldan. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 22. 5. 2024 od 19.00 do 20.00
Nastopili bodo učenci kitare iz razredov Simona Krajnčana Fojkarja in Martine Jerinić. Pripravljajo pester program. Več >>

Izvaja: Žan Bregar s.p.
Radeče, 22. 5. 2024 od 19.00 do 21.00
Koncert glasbenika Žana Bregarja, kjer bodo sodelovali tudi njegovi učenci oziroma drugi harmonikaši ter glasbeniki. Program bo predstavljal različne glasbene smeri ter prikaz igranja na klavirsko in diatonično harmoniko. Več >>

Izvaja: Občina Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 22. 5. 2024 od 19.30 do 20.30
Vabljeni na predavanje z naslovom Krepitev skupnostnih vezi, kjer bomo prepoznavali stiske drugih in izvedeli, kako jim še lahko pomagamo in jih podpremo ob izgubi. Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šentjur, 23. 5. 2024–28. 5. 2024 od 00.00 do 00.00
Ob 10. obletnici delovanja citrarsko-pevskega študijskega krožka so likovnice narisale dela na temo Med kozjanskimi griči pesem odmeva, ki bodo na ogled v Ipavčevev kulturnem centru med koncertom. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 23. 5. 2024 od 07.30 do 16.00
Skupaj z udeleženci se bomo podali na večurni izlet v Ljubljano. Naše potovanje bo potekalo z vlakom, pogledali si bomo več znamenitosti našega glavnega mesta Slovenije. Bistvo našega izleta je seveda druženje in spoznavanje drug drugega ter seveda Ljubljane. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas, 23. 5. 2024 od 07.55 do 12.15
23. 5. 2024 bo na naši šoli potekala prireditev z naslovom Solidarnost in prostovoljstvo. Rdeči križ, Karitas in Tačke pomagačke bodo predstavili svoje delo. Sledila bo tudi vaja požarne evakuacije in prikaz gašenja v sodelovanju s PGD Nova vas in PGD Bloke. Več >>

Izvaja: Slovensko ljudsko gledališče Celje
Celje, 23. 5. 2024 od 08.00 do 09.00
Predstavitev posameznih prostorov oz. zaodrja in s tem povezanih poklicev, ki delujejo v ozadju in so pomembni za predstavo. Predstavimo vse korake, ki nas pripeljejo do premierne uprizoritve predstave: izbor teksta in režiserja, bralne vaje, aranžirne vaje, proces nastajanje scenografije in kostumov, glasbe, oblikovanja luči. Obiskovalcem podrobno opišemo zadolžitve in naloge vseh, ki se ob nastajanju predstave in med predstavo skrivajo v zaodrju in jih nikoli ne vidimo, a so v gledališču nepogrešljivi (npr. vodja predstave, šepetalka, rekviziter, tonski mojster, lučni mojster, odrski delavci …). Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Kozje
Kozje, 23. 5. 2024 od 09.00 do 10.30
" Belina, ki me obdaja, me pomirja. Tukaj je vse drugačno, še svetloba ni takšna kot doma. Saj tudi ne more biti. Tu ni svetlobne onesnaženosti. Tu sta samo sonce in luna, pa še ta dva bolj malo v tem spomladansko-poletnem času. Vsakdanje stvari izginejo, niso pomembne. Ni težav, je zgolj neokrnjena narava," pravi popotnica Barbara Popit o svojem doživljanju Antarktike. Vabljeni v našo družbo, da izveste še več. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Brestanica, 23. 5. 2024 od 09.00 do 09.45
Učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško bodo nastopili v vrtcu pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica. Predstavili se bodo s kamišibaji, izdelanimi na delavnici. Več >>

Izvaja: Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Velenje, 23. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Glasba je pomemben del naših življenj. V kakršnikoli obliki že, spremlja nas na vsakem koraku. Z glasbo je dan lepši. In z glasbo so povezani tudi učenci Cviu. Vabimo vas na družabno in glasbeno urico, kjer nam bodo Jani, Tim in Amadej s harmoniko, kitaro in petjem polepšali četrtkovo jutro. Naj vam glasba napolni srce in prikliče nasmeh na obraz. Vabljeni. Družabna urica s CVIU Več >>

Izvaja: Osnovna šola Preska, POŠ Sora
Ljubljana, 23. 5. 2024 od 09.00 do 11.45
Otroci bodo obiskali Prirodoslovni muzej, kjer se bodo sprehodili skozi različne življenjske prostore. Slišali bodo zgodbo o mamutu in si pogledali njegovo okostje. Posebno pozornost bodo namenili tudi različnim živalskim mladičem. Ogled bo interaktiven in otroci bodo lahko vse skupaj doživeli preko različnih čutov. Več >>

Izvaja: Kolesarsko pohodniško društvo Hej gremo naprej
Zavrh, 23. 5. 2024 od 09.00 do 14.00
Druženje in pohod na Završki stol v utripu inkluzije Kratek opis: Prisrčno vabljeni na pohod do Završkega stolpa v Zavrh, vasici v Slovenskih goricah, ki je zasluženo postala del našega planinskega raziskovanja! Dobimo se ob 9. uri na izhodišču - parkirišču ob Pokopališču Voličina, Spodnja Voličina 4, 2232 Voličina, kjer vas pričakujejo vaši sopotniki, vodniki in začetek dogodivščine. Skupaj bomo premagovali pot dolžine približno 8 km, 4 km v eno smer po asfaltni cesti, s skupnim vzponom 140 m. Pot bomo premagovali v prijetnem tempu, s postanki ob zanimivih točkah in v trajanju približno 3 ure. Inkluzijski pohod je priložnost za celotne družine, posameznike vseh starosti in različne stopnje telesne pripravljenosti ter osebe na invalidskih vozičkih. Na pohodu se različnost izgubi svoj poudarek in na prvem mestu je druženje, uživanje v naravi, veselje do novih doživetij in spoznavanje novih ljudi. Završki stolp ali Maistrov stolp je naš cilj in obenem nagrada za naš trud. Tam nas čaka ne samo osupljiv razgled na okolico, ampak tudi možnost osvežitve. Na samem vrhu, ob stolpu, si boste lahko kupili osvežilno pijačo. Poleg tega imate možnost obiska gostinskega lokala ter ogleda spominske sobe posvečene velikemu Slovencu, pesniku, intelektualcu in generalu Rudolfu Maistru. Za pot je priporočljivo imeti v nahrbtniku malico in napitke za naa poti, a ne skrbite, saj vas bo na vrhu pričakalo dodatno oskrbo s pijačo. Če vas zanima več o zgodovini stolpa in območja, se lahko pridružite ogledu spominske sobe Rudolfa Maistra. Pridružite se nam na tem čudovitem pohodu, kjer bomo združili gibanje, naravo in kulturno dediščino! Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 23. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Potopisno predavanje Barbare Popit  Antarktika – tako oddaljena, tako nedostopna, pa vendarle tako privlačna. To je potovanje po čarobnem svetu ledene celine, skozi katerega se prepleta zgodba o tjulnju, ki je daroval svojo kožo za izdelavo škornjev za majhno deklico, ki jo vedno zebe v noge. Bela prostranstva ledene celine so svet zase. Svet domišljije, umirjenosti, ekstremnih razmer in svet ledene lepote, ki očara še tako zahtevnega popotnika. Svet beline, ki pomirja. (založnik o knjigi) Kdo je Barbara Popit? Barbara Popit, roj. leta 1960 v Celju, je popotnica, slikarka in pisateljica. V obdobju likovnega ustvarjanja je pridobivala znanja pod vodstvom nekaterih akademskih slikarjev in kiparjev ter imela več samostojnih in skupinskih razstav likovnih del, tako doma kot v tujini. Potovanja so njena strast. Spoznavanje novih dežel, novih ljudi in njihove kulture – to ji daje moč in energijo, sprostitev in umirjanje duha. Številni članki, objavljeni v različnih medijih, ki opisujejo njena doživetja in občutja ob spoznavanju posamezne dežele, ki jo je obiskala, pričajo o njeni ljubezni do pisanja. Je soavtorica knjige Virus idej, ki je nastala v času prvega vala epidemije koronavirusa in zaprtja države spomladi 2020. Leto kasneje je izšel njen knjižni prvenec Poklon Himalaji. Lepo vabljeni na potopisno predavanje o Antarktiki in njenih lepotah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gorica Velenje, POŠ Vinska Gora
Vinska Gora, 23. 5. 2024 od 09.05 do 09.55
Učenci POŠ Vinska Gora , ki bodo opravili bralno značko se bomo z avtobusom odpeljali v Velenje. Na centralni šoli se bomo pridružili učencem 1. triade in uživali z gostoma prireditve. G. Rok Trkaj in Igor Saksida se bosta predstavila in odgovarjala na vprašanja učencev. Tematska usmerjenost TVU Beremo skupaj – za znanje in zabavo! Učenje in kultura – z roko v roki Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 23. 5. 2024 od 09.25 do 11.30
V okviru TVU 2024 bomo predstavili ljudske pesmi. Ljudske pesmi so del slovenske kulturne dediščine in pomemben element naše zgodovine. Vse, ki radi pojete, vabimo, da se pridružite skupini. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
Zibika, 23. 5. 2024 od 09.30 do 10.30
V svet joge nas bo popeljala babi Bernarda, nam bo predstavila vaje sproščanja in elemente joge. Seznanila nas bo s pravilnim dihanjem in pravilno izvedbo vaj v povezavi z dihom. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 23. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Stari starši berejo z vnuki nemške pravljice. Več >>

Izvaja: Slovensko društvo Hospic
Velenje, 23. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
1-urna delavnica z naslovom Česa vse se lahko naučim na domačem vrtu? Je priložnost, da si med seboj podelimo bogate izkušnje vrtnarjenja in razmislimo o njihovem pomenu za naše življenje. Skozi interaktivni pogovor in vaje za osebno delo, delo v paru bomo raziskovali, kako nas vrtnarjenje poučuje o minevanju in rasti. Vabimo vas, da se nam pridružite pri skupnem odkrivanju dragocenih lekcij, ki jih lahko izvlečemo iz narave in vrtnih izkušenj. Več >>

Izvaja: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka
Zbilje, 23. 5. 2024 od 14.00 do 16.00
V okviru projekta Umetnost sodelovanja ranljivih skupin 2, se bo na Barki odvil ART INKUBATOR. Gre za kreativne umetniške delavnice, na katerih bomo Barkači ter drugi prijavljeni udeleženci, pletli zapestnice prijateljstva. Zapestnice prijateljstva so ročno narejene zapestnice, ki jih lahko obdržimo zase ali jih podarimo nam dragim prijateljem. Delavnica bo realizirana v sklopu večdnevnega 7. Medvoškega kulturnega festivala. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj
Kranj, 23. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Dijaki in dijakinje, ter zaposleni na Šolskem centru Kranj, ki so sodelovali na Erasmus+ projektu mobilnosti, bodo predstavili svojo izkušnjo s praktičnim usposabljanjem na delovnem metu v tujini. Dijaki so v okviru projekta bivali v Avstriji, Španiji, na Poljskem, Portugalskem in Finskem. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 23. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Poleti je koža podvržena sončnim žarkom, ki jo poškodujejo, zato bomo skupaj pripravili hranilno in negovalno kremo za telo, ki bo vašo kožo nahranila, osvežila in negovala. Prijava: prireditev@mklj.si Več >>

Izvaja: Fotografske in video kreativne rešitve, Matic Javornik s.p.
Šmarje pri Jelšah, 23. 5. 2024 od 16.00 do 17.45
Fotoaparati se vse pogosteje nadomeščajo s pametnimi telefoni, ki vsebujejo vse zmogljivejše kamere. Ni se vam več treba obremenjevati s kopičenjem elektronskih naprav. Pametni telefon je rešitev vse v enem! Na žalost nismo vsi enaki v smislu umetniškega ustvarjanja. Vendar pa lahko vsakdo naredi lepe fotografije, ko pridobi nekaj znanja. Če ga želite pridobiti tudi vi, se nam pridružite na delavnicah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stična
Višnja Gora, 23. 5. 2024 od 16.00 do 19.00
Druženje je namenjeno celotni skupnosti Višnja Gora, predvsem pa učencem, staršem, starim staršem, učiteljem, občanom krajevne skupnosti. Učenci bodo s pomočjo učiteljev ponudili obiskovalcem kino pod zvezdami, odprto kuhinjo, stojnice z izdelki in srečelov. Izdelke bodo učenci izdelovali več tednov pred sejmom in jih na dan sejma razstavili na stojnicah. Srečanje je namenjeno medgeneracijskemu povezovanju ter zbiranju sredstev za šolski sklad. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Šentjur
Šentjur, 23. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Vabljeni, da se pridružite klepetuljam pri njihovem ustvarjanju ročnih del, mogoče se boste navdušili nad kvačkanjem ali vezenjem. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 23. 5. 2024 ob 17.00
V Galeriji Velenje se bo odvijal pogovor med dijaki Umetniške gimnazije likovne smeri, Gimnazije Šolskega centra Velenje in avtorjem trenutne razstave, Žigo Kelencem. Raziskovali bodo globine umetnosti, razkrivali skrite motive za umetniškimi deli in odkrivali procese, ki stojijo za njegovim ustvarjanjem. Dijaki bodo postavljali vprašanja, ki odpirajo vrata v avtorjev ustvarjalni svet, njegovo vizijo in izkušnje. Večer bo obogatil vaše zaznavanje umetnosti in vam omogočil edinstven vpogled v svet avtorjeve ustvarjalnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Idrija
Idrija, 23. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Učitelji na Osnovni šoli Idrija bodo za udeležence dogodka pripravili delavnice in tako širili svoje strokovno znanje. Udeleženci se bodo lahko pridružili priložnostnemu pevskemu zboru, razvijali svoje računalniške veščine ter ročne spretnosti. Naučili se bodo lahko nekaj osnovnih izrazov v ruskem jeziku ter iz gline oblikovali umetniški izdelek. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 23. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Pravljica govori o resnici življenja: kaj pomeni moč naših misli in kako lahko s pozitivnimi mislimi premagamo temno noč. Vsak od nas je svoje sreče kovač, zato vam, dragi bralci, z vsem srcem svetujem: “Naj vaše misli tvorijo vaš lepši jutri.” Več >>

Izvaja: Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje
Trbovlje, 23. 5. 2024 ob 18.00
Razstava bo predstavila vizualno kulturo v času dveh velikih rudarskih stavk, leta 1934 in 2014. Obe obdobji in dogodka bomo predstavili skozi likovna dela, fotografije in poročila medijev. Poleg samih stavk bodo predstavljene tudi za tisto obdobje značilne umetnine. Tako bo na ogled med drugim slika Rudarska mati Toneta Kralja, cikel grafika "Bog v Trbovljah" Maksima Sedeja in izbor del skupine V.A.T. Vizualna alternativa Trbovlje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik
Hrastnik, 23. 5. 2024 ob 18.00
Na potopisnem predavanju bo naš gost popotnik, vloger in fotograf Tomaž Gorec predstavil svoje potovanje, ko se je z avtom odpeljal iz domačega kraja na Dolenjskem vse do daljne Gruzije. Na poti do Gruzije se je ustavil v Bolgariji. Iz Bolgarije je pot nadaljeval v Turčijo, kjer se je za dva dni ustavil v Istanbulu. Nato je pot po Turčiji nadaljeval ob Črnem morju, kjer si je ogledal kar nekaj zanimivih in lepih krajev. Več >>

Na odru Kulturnega doma Krško bo zaplesalo krepko čez sto plesalcev, ki so se iz območnih plesnih revij uspeli uvrstiti na regijsko plesno revijo iz območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Litija-Šmartno
Litija, 23. 5. 2024 od 18.00 do 21.00
Dogodek Jazz večer bo potekal 23.5.2024, z začetkom ob 18:00 uri. Koncert jazz skupine Glasbene šole Litija - Šmartno bo vključeval posebne goste. Več >>

Izvaja: Kosovelova knjižnica Sežana
Sežana, 23. 5. 2024 ob 18.00
Priročnik Harmokromija je prvo tovrstno knjižno delo na področju barvnega svetovanja. Seznani nas z osnovami barvnega svetovanja, ki določa katere barve nam najbolj pristajajo, ker so najbolj usklajene z našimi naravnimi barvami. Več >>

Izvaja: Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 23. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Literarno društvo Sončnica iz Rogaške Slatine je bilo ustanovljeno z namenom, da bi imeli člani več priložnosti javno nastopati in objavljati svoja dela ter se tudi družiti in navezovati stike. Hitro je preraslo meje občine in medse sprejelo ustvarjalce iz širšega območja Obsotelja in Kozjanskega. Njihovi člani tako prihajajo tudi iz Rogatca, Šmarja pri Jelšah, Šentjurja, pa tudi iz Poljčan… Društvo izdaja knjige svojih članov, organizira predstavitve in javne nastope ter razpisuje tematske literarne natečaje. Vsako leto izdamo zbornik s prispevki članov, občasno pa tudi samostojno delo katerega od naših članov. Že tradicionalno se vsako leto v času TVU predstavimo šmarski publiki. Tudi letos bomo prelistali nov zbornik, ki ga je uredila Erna Ferjanič in prisluhnili prozi in poeziji članov. Vabljeni v našo družbo. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ljutomer, 23. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Vljudno vabljeni na prireditev "Pozdrav pomladi", ki bo v sredo 23.5.2024 ob 18.00, v domu kulture Mala Nedelja. Predstavili se bodo učenci glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Več >>

Izvaja: Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 23. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Vabljeni na glasbeni dogodek, ki ga oblikujemo skupaj z OŠ Šmarje pri Jelšah in njenimi podružnicami. Veselo in zabavno bo! Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 23. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Boč je gora mnogih obrazov, veliko obiskovalcev prepoznava tudi mističnost prostora, prepredenega s skrivnostnimi votlinami, mnogimi stezami in megaliti. Darinko Parvati Lorger je Boč močno nagovoril in v knjigi bralcem in obiskovalcem Boča predaja sporočilo duhovnih bitij Boča. Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 23. 5. 2024 od 18.30 do 20.00
Prireditev bo osrednji dogodek ob praznovanju dneva knjižnice. Na njem bodo razglašeni nagrajenci letošnjega literarnega natečaja, na katerem je letos sodelovalo 51 avtorjev, ki so prispevali 62 besedil. Komisija je izbrala nagrajence v kategorijah kratka zgodba za odrasle, zgodba za otroke in pesem. Vsa sodelujoča besedila bodo objavljena v zborniku natečaja. Več >>

Izvaja: Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Ajdovščina, 23. 5. 2024 ob 18.30
O knjigi bosta govorili avtorici Josipa Prebeg, ki je več desetletij delala z družinami in pari, ter Alenka Rebula. Ob tej priložnosti boste lahko knjigo Otroci ljubezni, družina kot gnezdo tudi kupili. Več >>

V Osnovni šoli Globoko in Prosvetnem domu Globoko smo pripravili razstavo o avtizmu, kjer ozaveščamo javnost, da so otroci z avtizmom del skupnosti, ki pa potrebujejo prilagojeno okolje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 24. 5. 2024 od 08.00 do 13.00
Dan za kakovost na Ljudski univerzi Krško združuje aktivno druženje, pohod, strokovni ogled in spoznavanje kulturne dediščine v lokalnem okolju. Udeleženci bodo imeli priložnost, da skupaj preživijo aktivni čas v naravi med katerim bodo lahko opazovali in raziskovali lepote okoliškega kraja. Poleg tega bodo deležni še strokovnega ogleda, ki jim bo omogočil vpogled v zanimive zgodovinske in kulturne vidike lokalnega okolja. Namen dogodka je tako združiti fizično aktivnost, učenje in druženje v prijetno doživetje za vse udeležence. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Zreče
Zreče, 24. 5. 2024 od 09.00 do 17.00
Likovna kolonija za vse generacije na temo: Tu sem doma. Slikarji bodo upodabljali na platno - vasico in lepoto Skomarja. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zreče, 24. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
V sklopu Erasmus+ izmenjave bomo gostili Učeče se odrasle iz Španije. Za njih bomo organizirali delavnico priprave in pokušanje slovenskih tradicionalni jedi. Namen delavnice je predstaviti slovensko kulinariko na tradicionalni način. Hkrati bodo spoznali poklice s področja gastronomije. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Preska, POŠ Sora
Medvode, 24. 5. 2024 od 09.00 do 11.15
Učenci se bodo udeležili tematske učne poti – legende med vodami, na katerih se bodo odvijale različne aktivnosti. Celotna vsebina učne poti je vezana na stik z dediščino prostora, v katerem živimo in odraščamo, in vprašanje, kako ta prostor in njegovo dediščino razvijamo naprej. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Šmarje, 24. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Učenci 4. a bodo uprizorili poučno pravljico o avtohtonih slovenskih pasmah, kar bodo povezovali v obliki muzikala. Dodatna vrednost predstave je govor v različnih slovenskih dialektih. Več >>

Izvaja: Društvo za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI
Selo pri Bledu, 24. 5. 2024–26. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
V okviru projekta VSI! mladi, zdravi, enaki, bomo od 24. do 26. maja 2024 izvedli fotografsko-slikarsko kolonijo za mlade na Turistični kmetiji Mulej. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
Podčetrtek, 24. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Na bralnem srečanju se bomo, ob prebiranju zgodb Marjana Marinška pogovarjali o tem kako je bilo biti mlad nekoč in kako je danes. Spominjali se bomo (predvsem veselih) prigod iz naših otroških in mladostniških dni. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 24. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli dejavnost - kartanje. Kartanje je odlična dejavnost za preživljanje prostega časa, saj poleg druženja spodbujata tudi miselne sposobnosti. Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 24. 5. 2024 od 10.15 do 11.15
Pisateljica Polona Šergon bližnjega Lesičnega je našim otrokom dobro poznana o poučnih, a zanimivih pravljic. Tokrat se bo našim učencem predstavila s pravljico o konjičku in zanje pripravila tudi presenečenje. Kakšno? Živo! Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Knjižnice Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 24. 5. 2024 od 11.00 do 22.00
Člane UTŽO vabimo na ekskurzijo v Novo Gorico. Ogledali si bomo samostan Kostanjevica s knjižnico in grobnico Burbonov, se sprehodili po Novi Gorici in dan zaključili v tamkajšnjem gledališču, kjer si bomo ogledali predstavo Oleanna. Po predstavi bo sledi voden ogled gledališča in pot domov. Več >>

Izvaja: JZ Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
Radeče, 24. 5. 2024 od 11.00 do 17.00
Obuditev starega mestnega jedra Radeč in Starograjske ulice, kjer bodo krajevna društva predstavila življenje nekoč, stara dela in navade ter se spominjali starih časov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Loče
Sveti Jernej, 24. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
Ga. Lucija Čoh (Gorenak), slikarka, nas bo popeljala v svet slikanja in ustvarjanja iz raznih materialov. Najprej bo predstavila svoje delo (risanje portretov, risb, slikanje na različne formate, izdelovanje voščilnic, aranžersko delo…), nato sledi skupno ustvarjanje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brežice
Brežice, 24. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Udeleženci bodo spoznavali evropske države in eno državo daljnega Vzhoda, ki smo jih omenili na predhodnih delavnicah (Jeziki med nami). Države bodo skušali predstaviti z dvema atributoma, ki sta najbolj značilna za posamezno državo. Na voljo bodo imeli različen material in namige za pomoč pri delu. Nastal bo plakat držav, katerih jezike smo spoznali. Več >>

Izvaja: Gimnazija Jesenice
Jesenice, 24. 5. 2024 od 13.15 do 14.05
dne 24. maja 2024 bomo na Gimnaziji Jesenice otvorili likovno razstavo naših dijiakov, ob čemer bo potekal pester kulturni program in ogled razstave. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Sevnica, 24. 5. 2024 od 14.00 do 18.00
Pozdrav poletju bo dobrodelna prireditev z delavnicami in kulturnim programom, ki bo učence in starše pospremil v poletni počitniški čas. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Puharja Kranj - Center
Kranj, 24. 5. 2024 od 15.00 do 16.00
Po ogledu kratke risanke, ki je bila izdelana v okviru projekta LIFE Lynx, bomo prebrali odlomek iz knjige Huda risinja. Risanka je nekakšen uvod v knjigo Huda risinja in povabi otroke, da jo preberejo in se spoznajo z risi. Več >>

Izvaja: Univerza v Novi Gorici
Ajdovščina, 24. 5. 2024 ob 15.00
Predstavili bodo osnovne postopke nastajanja stop-motion animiranega filma. Obiskovalci se bodo lahko tudi sami preizkusili v nastajanju stop-motion animacije. Več >>

Izvaja: Univerza v Novi Gorici
Ajdovščina, 24. 5. 2024 ob 15.00
Predstavili bodo različne fizikalne igrače. Pokazali bomo princip delovanja stoječih valov z resonančno ploščo, ki ob specifičnih frekvencah ustvarja zanimive vzorce. Pokazali bomo, kako se dva potujoča vala izničita v določenih točkah, kar ob specifičnih frekvencah ustvari lepe vzorce. Če valovi na isti plošči potujejo v različne smeri, nastanejo točke stoječih valov. S pomočjo peska lahko vidimo te zanimive nastale vzorce. Več >>

Na letošnji prireditvi »Ajdovščina v maju« so sodelovali tudi člani Kamnoseške skupine Manče iz Univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina. Na razstavi za grajskim obzidjem so predstavili nekaj svojih izdelkov iz kamna. Poleg tega so obiskovalcem tudi demonstrirali obdelavo kamna ter jim predstavili orodja, ki jih pri tem uporabljajo. Obiskovali so lahko tudi preizkusili svoje spretnosti. Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 24. 5. 2024 od 15.30 do 17.00
Starše otrok rojenih v letih 2022 in 2023 vabimo, da skupaj s svojimi malčki pridejo na druženje v Kneipp park Šmarje pri Jelšah. Skupaj s sodelujočimi partnerji pripravljamo prijetno druženje, simbolično pa bomo posadili tudi drevo življenja. Več >>

Izvaja: Zgodovinsko društvo Ormož
Ormož, 24. 5. 2024 ob 16.00
Predavanje bo izvedel zgodovinar in arhivar Ivan Fras, ki je v svojem delu in raziskovanju po arhivih odkril veliko gradiva o Meškovih z ormoškega področja. Na predavanju bo predstavil različne družine in dosežke nekaterih posameznikov, ki v lokalnem in tudi nacionalnem okviru dosegajo pomembno vlogo. Izpostavimo lahko duhovnika in pisatelja Franca Ksaverja Meška, za katerega letos obeležujemo 150-letnico rojstva in 60-letnico smrti in posledično praznujemo Meškovo leto v občinah Ormož in Sveti Tomaž. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Novo mesto, 24. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Nastope učencev glasbene šole lahko spremljate v Dvorani Marjana Kozine na naši glasbeni šoli. S pestrim programom se bodo predstavili učenci vseh oddelkov ter podrobneje seznanili širšo javnost z dejavnostjo naše šole. Na komentiranih razrednih in internih nastopih bomo predstavili našo dejavnost najmlajšim, njihovim staršem in širši javnosti. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 24. 5. 2024 od 18.00 do 19.00
Vabljeni na zaključek bralnih značk Čuk in sova bereta s predstavo Po Sloveniji s popotnikom Jakom – Spoznavamo zaklade Slovenije Gledališka predstava o zakladih Slovenije, kjer otroci pomagajo popotniku Jaki iskati njegovo babico. Jaka na poti srečuje zanimive ljudi, pravljične junake, živali, bajeslovna bitja, ki govorijo zgodbe o bogati kulturni in naravni dediščini. Jako navdušijo s preprostostjo, humorjem in zanimivimi običaji. Toda nihče ne ve, kje se skriva njegova babica, dokler ne sreča zmaja. Predstava je zelo razgibana, zabavna, smešna in poučna, primerna za otroke vseh starosti. Najmlajši se bodo nasmejali Jakovim prigodam. Starejši bodo utrdili znanje o Sloveniji in se naučili novih zanimivosti. Odrasli pa jo gledajo s ponosom, saj se komaj zavedamo, v kako lepem koščku sveta živimo. Več >>

Izvaja: Jasmina Levičar s.p., Glas citer
Šentjur, 24. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
Študijski krožek LUŠ’ne citrarke in pevci, ki deluje pod mentorstvom Jasmine Levičar na naši Ljudski univerzi Šentjur, vas vabi na koncert ob 10. obletnici delovanja, ki bo 24. maja ob 19.00 v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Na koncertu se ji bojo pridružili še: Zveneče jelše, otroška folklorna skupina Šmarje pri Jelšah in Dramska skupina Guzej KD Prevorje. Vstop prost. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 24. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
Žiga Koštomaj Lah bo z nami delil izkušnje in prigode ter razkrili kako je potovali in doživljali avtentične izkušnje s pomočjo lokalnega prebivalstva. Bližnji vzhod je regija, ki je znana po svoji bogati zgodovini, raznoliki kulturi in zapletenih geopolitičnih razmerah. Tu se prepletajo starodavne civilizacije, verske tradicije in sodobna urbana življenja. Območje je polno kontrastov, kot so puščavske pokrajine in živahna mesta, kot so Amman, Petra, Al-Ula, Jeddah, Jizan, Manama, in Riyadh. Vabljeni na potopis. Več >>

Izvaja: Zavod BETA - Inštitut za razvoj družbe
Ajdovščina, 24. 5. 2024 ob 19.00
Šlo bo za zanimivo debato z naslovom: Medkulturnost in razvoj Ajdovščine, kot ga vidijo mladi - s poudarki na priseljevanju in sobivanju v našem okolju. Debatirali bodo nekdanji člani kluba debaterjev pod vodstvom gospe Nataše Čuk. Izobraževalna debata je strukturiran komunikacijski dogodek za prebivalce Ajdovščine. Debata bo namenila čas pomembni temi, v kateri se bosta soočili dve nasprotujočih si strani in poskušali prepričati publiko/sodnike - torej vas, poslušalce. Več >>

Izvaja: Glas Citer, poučevanje citer in nastopanje, Jasmina Levičar
Šentjur, 24. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
Vabimo vas na koncert, ki ga pripravljam skupaj s Kulturnim društvom Prevorje. S študijskimi krožki, ki jih vodim, posamezniki in skupinami, s katerimi sodelujem smo pripravili večer ljudskih pesmi naših krajev. Nastopili bomo: Jasmina Levičar, LUŠne citrake, Zveneče jelše, Ljudski pevci s Prevorja, Dramska skupina Guzej, Mladi harmonikarji in kitaristi s pevko Moniko Oprešnik ter gost presenečenja. Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Več >>

Izvaja: JSKD Območna izpostava Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 25. 5. 2024 od 08.00 do 11.00
Pridružite se nam na fotografski delavnici na temo portretnega fotografiranja. Prvi del delavnice bo potekaj v Skazovi hiši (mladinska soba), drugi del pa po posameznih lokacijah v centru Šmarja. Več >>

Izvaja: Glotta Nova d.o.o., Center za novo znanje
Ljubljana, 25. 5. 2024 od 08.15 do 19.00
Ob 8.15 uri odhod avtobusa izpred Višje strokovne šole za kozmetiko in velnes Ljubljana, ulice Karla Benza 1 v Ljubljani. Železne konjičke lahko pustite na parkirišču pred Višjo strokovno šolo za kozmetiko in velnes Ljubljana. Ob 10.uri prihod v Kočevsko reko, kjer si bomo privezali dušice in se olajšali pred nadaljevanjem. Ob 10.45 uri odhod v bunker Škrilj, ali na Orlovo pot ob Reškem jezeru. Ob 13.15 odhod proti Kočevju in gostilni Falkenau, kjer nas bo čakalo kosilo. Okoli 14.45 ure odhod do Ribnice na ogled Župnijske cerkve sv. Štefana in Muzeja Ribnica (zbirk Suhorobarstva in Lončarstva, ter razstave Boj krvavi zoper čarovniško zalego). Okoli 17.45 odhod proti Ljubljani. Prihod v Ljubljano do 19.00 ure. Učno ekskurzijo izvajajo: Marjan Jarnjak, geograf Mag. Olga Paulič, umetnostna zgodovinarka Jelica Pegan Stemberger, prof slov. in ital. jezika Več >>

Izvaja: Zadruga Potovalnik z.o.o., so.p.
Velenje, 25. 5. 2024 od 08.30 do 09.30
Z vodnico bomo obiskali Škalsko in Velenjsko jezero, skozi zgodbe in mite pojasnili nastanek premoga in iz Viste opazovali sosednje hribe. Spoznali Pozoja in Bergmandeljca in tako obeležili dan mladosti. Na prireditev vabljeni z Lokalcem, peš ali s kolesom in steklenico vode, ki si jo bomo napolnili ali dopolnil na pitnikih. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Trbovlje
Trbovlje, 25. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Vsako zadnjo soboto v maju Glasbena šola Trbovlje, v dopoldanskem času, omogoči, da mladi in manj mladi, otroci in starši, pridejo na obisk. Ogledajo si lahko vse inštrumente, tudi preizkusijo, učitelji jim pokažejo svoje učilnice in pomagajo pri vprašanjih. Obiskovalci ob zaključku dogodka slišijo tudi nastop učiteljev in učencev, pripravljen prav za njih. Več >>

Izvaja: Društvo ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot
Piran, 25. 5. 2024 od 09.00 do 13.00
Pripravili bomo različne delavnice, v katerih bomo brusili in lakirali les, izdelovali vrtnice iz različnih materialov in ribice iz beke ter se učili osnov kaligrafske pisave. Več >>

Izvaja: Agata Pavlovec
Zminec, 25. 5. 2024 od 09.30 do 13.30
Ogled slikarskega ateljeja akademske slikarke Agate Pavlovec in njenih likovnih del. Slikarka se že dolgo ukvarja tudi s pedagoško dejavnostjo. V zadnjih dveh letih je svoj atelje odprla tudi za različne skupine od starejših likovnih ustvarjalcev, ki ustvarjajo v okviru Slikarskega kluba Škofja Loka do osnovnošolskih otrok. Če vas bo ustvarjalno vzdušje premamilo, lahko v roke vzamete čopič in ustvarite svoje likovno delo. Več >>

Izvaja: Koroški pokrajinski muzej
Slovenj Gradec, 25. 5. 2024 ob 10.00
Oskar jež vabi starše in otroke, da se mu - v okviru cikla brezplačnih glasbenih delavnic za otroke - tokrat pridružijo v Glasbeni šoli Slovenj Gradec, kjer bodo spoznali utrip glasbene šole. Pripravil je zvrhan koš glasbenih presenečenj. Delavnica je namenjena predšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šole. Potekala bo pod strokovnim vodstvom profesorjev iz Glasbene šole Slovenj Gradec Več >>

Na letošnji prireditvi »Ajdovščina v maju« so sodelovali tudi člani Kamnoseške skupine Manče iz Univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina. Na razstavi za grajskim obzidjem so predstavili nekaj svojih izdelkov iz kamna. Poleg tega so obiskovalcem tudi demonstrirali obdelavo kamna ter jim predstavili orodja, ki jih pri tem uporabljajo. Obiskovali so lahko tudi preizkusili svoje spretnosti. Več >>

Izvaja: David Verlič
Gorenja vas, 25. 5. 2024 od 10.30 do 11.30
S fotografom Davidom Verličem se bomo sprehodili po Parku Pečno pri Kanalu, izvedeli nekaj več o tem čarobnem gozdu in pod strokovnim vodstvom poiskali motive za odlične fotografije. Več >>

Izvaja: Kultprotur
Gornja Radgona, 25. 5. 2024 od 11.00 do 13.00
PIKNIK V PARKU sobota, 25.5. od 11.-18-ure Mestni park, Cesta na stadion, 9250 Gornja Radgona Udeleženci bodo pripravili odeje, košare za piknik in preživeli nepozaben dan v sproščenem vzdušju in dobri družbi v mestnem parku, kjer bo zelo živahno. Pripravili bomo ustvarjalne delavnice, likovni in bralni kotiček, predstavitev svetovalne dejavnosti, igre ... Pestro dogajanje skozi ves dan bo poskrbelo za sprostitev vseh generacij! Več >>

Izvaja: Artklub 7 Gornja Radgona
Gornja Radgona, 25. 5. 2024 od 11.00 do 18.00
Piknik v parku - Artklub 7 sobota, 25.5. od 11.-18.ure Mestni park V sklopu Piknika v parku bo Artklub 7 obiskovalcem predstavil svojo organizacijo, člane, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Predstavili bodo tako redne delavnice, za otroke in odrasle, kot tudi mednarodne projekte, ki jih izajajo tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami. Pripravili bodo tudi delavnico poslikave obraza, ter sodelovali pri izvajanju delavnice slikanja na neskončni papir z naravnimi, dišečimi čopiči, ki ga bo na isti lokaciji izvajalo Likovno društvo Gornja Radgona. Več >>

Izvaja: Likovno društvo Gornja Radgona
Gornja Radgona, 25. 5. 2024 od 11.00 do 18.00
Piknik v parku: Likovno društvo GR sobota, 25.5. od 11.-18.ure V sklopu Piknika v parku bo Likovno društvo Gornja Radgona obiskovalcem predstavilo svojo organizacijo, člane, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Predstavili bodo tako redne delavnice, kolonije kot projekte, ki jih izajajo tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami. Pripravili bodo tudi delavnico slikanja na neskončni papir z naravnimi, dišečimi čopiči in z milnimi mehurčki, ter ustvarjanje skulptur iz tulcev. Več >>

Izvaja: Šahovsko društvo Gornja Radgona
Gornja Radgona, 25. 5. 2024 od 11.00 do 18.00
Piknik v parku: Šahovsko društvo Gornja Radgona sobota, 25.5. od 11.-18.ure Mestni park Gornja Radgona V sklopu Piknika v parku bo Šahovsko društvo Gornja Radgona obiskovalcem predstavilo svojo organizacijo, člane, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Predstavili bodo tudi svoje dosežke, ter za obiskovalce pripravili izkustveno delavnico igranja šaha, tiste, ki pa izkušenj še nimajo, pa naučili osnove. Več >>

Izvaja: Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci
Gornja Radgona, 25. 5. 2024 od 11.00 do 18.00
Piknik v parku: Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci sobota, 25.5. od 11.-18.ure Mestni park Gornja Radgona V sklopu Piknika v parku bo Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci obiskovalcem predstavila svojo organizacijo, člane, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Za obiskovalce pa bodo pripravili tudi nastop. Več >>

Izvaja: Zasebna glasbena šola Maestro
Gornja Radgona, 25. 5. 2024 od 11.00 do 18.00
Piknik v parku: Zasebna glasbena šola Maestro sobota, 25.5. od 11.-18.ure Mestni park Gornja Radgona V sklopu Piknika v parku bo Zasebna glasbena šola Maestro obiskovalcem predstavila svojo organizacijo, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Pripravili bodo tudi nastop in s tem raznolike programe poučevanja glasbenih inštrumentov, ki jih nudijo v glasbeni šoli. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ormož, 25. 5. 2024 ob 18.00
Območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki delujejo na območju delovanja JSKD OI Ormož. Odvijala se bo 25. 5. 2024 ob 18.00 v Domu kulture Ormož. Več >>

Izvaja: KUD Jevnica
Litija, 25. 5. 2024 od 19.00 do 22.00
Vabimo vas na 9. Pollanski večer, ki bo v soboto, 25. maja 2024 ob 19.00 uri v cerkvi v Kresniških Poljanah. Po koncertu krajani pripravljajo tudi druženje ob hrani in pijači. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Godba Medvode
Medvode, 25. 5. 2024 od 20.00 do 23.00
Nastopili bomo v sklopu 7. Kulturnega Medvoškega festivala. Z nami bosta tudi gosta Rok Ferengja in Markom Mozetičem - Mozo. Vstop prost! Več >>

Izvaja: OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 26. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Učenci in učitelji OŠ Bistrica ob Sotli v sodelovanju z DPM Bistrica ob Sotli in lokalnimi glasbeniki pripravljamo prav poseben koncert. Izkupiček koncerta bo namenjen šolskemu skladu. Več >>

Izvaja: Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende
Šmarje pri Jelšah, 26. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Spoznajte Šmarje skozi oči Halarjevega Poldka, ki je svoje lumparije zganjal na začetku 20. stoletja, ko je pred Habjanovo gostilno še stal cirkuški šotor in je v Jelšingradu še živela "Grofica". Trajanje: 1h Dolžina: 1km Več >>

Izvaja: OŠ TRZIN
Trzin, 26. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
V dvorani Kulturnega doma Trzin se bodo predstavili mešani pevski zbor, moške vokalne skupine, ženska vokalna skupina, plesne skupine. Več >>

Izvaja: KUD Jezersko
Zgornje Jezersko, 26. 5. 2024 od 18.30 do 20.00
V bralni skupini bomo v maju brali leposlovno delo na temo zeliščarstva, domačega zdravilstva, ... na voljo je kar nekaj tujih in tudi slovenskih avtorjev, ki ponujajo svoja dela s to vrstno tematiko. Zraven si bomo ogledale še dodatna gradiva s to tematiko, ki na poljuden način predstavljajo svet zdravilnih zelišč. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 5. 2024–16. 6. 2024 od 00.00 do 00.00
Vabimo vas k spoznavanju preveč spregledanih zgodb naše dežele, tokrat še posebej zgodbe ljubezni med Friderikom in Veroniko. Dr. Karel Gržan je že vrsto let reden gost psiholoških večerov in torkovih srečanj UTŽO. Zadnja leta pa skupaj z njim pripravljamo ponedeljkova srečanja v živo v naši knjižnici in na spletu, ki se dotikajo aktualnih tem. Prijeten ogled! Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 27. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Udeleženci boste skupaj z Vesno Babič ustvarjali izbrani motiv z zvijanjem in lepljenjem tanjših papirnatih trakov oziroma z uporabo tehnike papirne filigrafije. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Sevnica, 27. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Učenci si bodo ogledali grad Sevnica in se pomerili v srednjeveških grajskih igrah - vlečenju vrvi, metanju lesenih cekinov in obročkov, streljanju z lokom, hoji z lesenimi hoduljami in v srednjeveškem nogometu v grajskem parku. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI
Velenje, 27. 5. 2024–31. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Teden odprtih vrat zaMLADE (Hitri zmenki s podjetniki). Predstavitev programov, ki jih ponujamo mladim (od 15 do 29 let) ter možnosti vključevanja v aktivnosti znotraj programov. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 27. 5. 2024 ob 10.00
V Posavskem muzeju Brežice bo potekalo odprtej razstave plakatov 24. mednarodnega strokovnega srečanja konservatorijev - restavratorjev - srečanje in simpozij v sodelovanju s Skupnostjo muzejev Slovenije in Društva restavratorjev. Več >>

Izvaja: Dom Jožeta Potrča Poljčane
Poljčane, 27. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Opažamo, da pisanje z roko počasi umira. Vse manj je napisanih pisem, voščil in vabil. Moderna tehnologija je veliko hitrejša in lažja za uporabo, vendar je besedilo pisano na roko bolj osebno, seže bolj do srca in dušo ter dobi na pomenu. Kaligrafska pisava pa dvigne vse na višji nivo. Vabljeni interesenti vseh starosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuš, 27. 5. 2024–31. 5. 2024 od 13.00 do 15.00
Učenci bodo prebrali ljudsko pripovedko, katere glavni pravljični element je povezan z morjem, rekami, studenci, potoki...Izbrano pripovedko bodo uprizorili in vizualno obdelali. Več >>

Izvaja: OŠ Predoslje
Predoslje, 27. 5. 2024 od 13.15 do 14.30
Kuharska delavnica je namenjena učencem od 1. do 3. razreda. Potekala bo v gospodinjski učilnici na OŠ Predoslje Kranj. Z učenci bomo pripravili tradicionalne piškote po angleškem receptu, nato pa jih bomo postregli na Čajanki. Učenci se bodo naučili prebrati recept in po navodilih speči piškote. Rokovali bodo z različnimi pripomočki in sodelovali v skupini. Prijave: dolenc.mojca@gmail.com. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Ajdovščina, 27. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Delavnica je namenjena otrokom, mladim, staršem, družinam, nonam in nonotom, skratka vsem, ki jih zanima likovno področje grafika. Mentorice Ines Bunić Mohorič, Tamara Srebot in Julija Leben vam bodo predstavile nekaj enostavnih grafičnih tehnik. Več >>

Podvig, ki se ga je lotila 57-letna motoristka Gordana Zalar, sicer iz Zaplane nad Vrhniko, je res nekaj posebnega. Sama se je z motorjem odpravila na 18.00 km dolgo dogodivščino po Svilni poti. Cilj poti je bil prevoziti najvišji prelaz Ak-Baital, visok 4.655 m, v Tadžikistanu. Vabljeni, da prisluhnete pripovedi o njeni poti, kiji je dodala tudi dobrodelno noto. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Ljubljana
Ljubljana, 27. 5. 2024 od 18.00 do 19.30
Svetovno znani kipar je bil predstavnik hrvaške moderne. Pri svojem delu je izhajal iz Aristotelove ideje, da je stvarnost sinteza oblike in vsebine. Ustvaril je številne pomembne skulpture (Grgur Ninski, Spomenik Neznanemu junaku, Strelec) in bil dejaven po vsem svetu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Zgornja Rečica, 27. 5. 2024 ob 18.00
Prireditev poteka že tretje leto zapored. Na prireditvi se predstavijo vsi pevski zbori Osnovne šole Primoža Trubarja Laško in podružnic. Letošnja tema prireditve je medgeneracijsko povezovanje, zato se tudi pevski zbori med seboj verižno povezujejo. Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 27. 5. 2024 od 18.30 do 20.30
Predavanje Majde in Katje Temnik z Zeliščnega vrta in kmetija Majnika. Mejnika je partner v projektu Knjižnic semen. Izvedli bodo več predavanja ter večdelno vrtnarsko delavnico v jesenskih mesecih. Na drugem predavanju iz sklopa Domača semena - naš zaklad bo poudarek na zaščiti rastlin pred škodljivci in boleznimi. Predstavljena bodo ustrezna naravna sredstva za zatiranje škodljivcev ter nego rastlin pri boleznih. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško
Leskovec pri Krškem, 27. 5. 2024 ob 19.00
Namen območnega srečanja poustvarjalcev glasbenega izročila je predstaviti ustvarjalnost vokalnih, inštrumentalnih in vokalno-inštrumentalnih zasedb in tako spodbuditi kakovostno kulturno delo in razvoj ljubiteljskih poustvarjalcev glasbenega izročila. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 27. 5. 2024 ob 19.15
Razstava je nastala v sodelovanju med Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, Knjižnico Velenje in organizacijo Wiener Wohnen, ki deluje pod okriljem mesta Dunaj, in bo na ogled postavila njihovo stoletno tradicijo uspešnega modela gradnje socialnih stanovanj. Predstavlja soavtor razstave Christian Schantl. V sodelovanju z Mestno občino Velenje. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 27. 5. 2024 od 19.30 do 21.00
Kje bolje spodbuditi svoje ročne spretnosti in miselni odmor med zaključnim valom učenja, kot na likovnih delavnicah? Dijaki in dijakinje, ki bivate v Dijaškem domu Vič ste toplo dobrodošli, da se pridružite vzgojiteljici Maruši na likovnih delavnicah v sklopu TVU 2024. Za več informacij pa le spremljajte naše info table. 🙂 Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 28. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
V poletnem času so travniki še vedno polni cvetja, mi pa si ga bomo pripravili kar sami. Na delavnici bomo ustvarjali poljski mak in sicer iz krep papirja. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
Šentvid pri Grobelnem, 28. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
Na gradovih so bili tudi vitezi in ovijale so se viteške igre. Kdo je bil vitez in kakšna je bila njegova oprava, bomo raziskovali danes. Izdelali si bomo nekaj pripomočkov, ki so jih uporabljali vitezi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 28. 5. 2024 ob 09.00
Na delavnici seniorji prejmejo oceno svoje telesne zmogljivosti. Ugotovijo, kakšno je njihovo ravnotežje, gibljivost, moč in vzdržljivost. Delavnica je praktično obarvana in traja približno pol ure na osebo. Delavnico vodi Špela Peterlin, magistrica kineziologije, Center za krepitev zdravja, ZD Ptuj. Prijava: info@lu-ptuj.si ali 02 749 21 50 ali 051 389 660. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 28. 5. 2024 od 09.00 do 11.30
V šolo vabimo naše dedke in babice. Skupaj z dedki bomo sestavljali in barvali ptičje hišice za naš vrt in sadovnjak. Z babicami pa bomo izdelovali cvetje iz krepa papirja in z njimi okrasili jedilne mize šolske jedilnice. Skozi dopoldanske delavnice bomo navezovali pristne in koristne medsebojne odnose. Stari starši bodo svoje znanje predajali mlajši generaciji in s tem krepili ohranjanje kulturne dediščine. Več >>

Izvaja: VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 28. 5. 2024 od 09.00 do 10.15
Ob mednarodnem dnevu lahkega branja bomo obiskali knjižnico, kjer bomo poiskali knjige v lahkem branju. Predstavili pa nam bodo tudi portal https://www.rtvslo.si/enostavno. Z mentorico bralnega študijskega krožka se bomo pogovarjali o izboru knjig za bralno značko v lahkem branju, s katero bomo začeli v jeseni. Več >>

Izvaja: Rubinov hlevček, Polona Šergon s.p.
Kozje, 28. 5. 2024 od 09.00 do 09.00
Za vse pridne male bralce bomo zaigrali predstavo Kam je izginil Grom? O čem pripoveduje? Pridite in boste videli (zelo dobrodošli so tudi veliki bralci). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 28. 5. 2024 od 09.45 do 11.30
Na naši šoli se nam bo pridružil operni pevec, gospod Jože Oblak, ki svojo službo opravlja v SNG Opera in balet Ljubljana. Na zabaven način bo učencem predstavil poklic opernega pevca in prvine same opere, kot glasbenega dela. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 28. 5. 2024 od 10.00 do 12.00
Šiviljska delavnica, ki jo bo vodila Marija Schweiger. Delavnica je primerna tudi za začetnike in tiste, ki s šivanjem še nimajo izkušenj. Več >>

Izvaja: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka
Škofja Loka, 28. 5. 2024 ob 10.00
Skupina članic društva se srečuje več let. Pripravile so seznam najbolj priljubljenih knjih in v skupino povabile nove članice. Na srečanju se bodo pogovarjale o vsebini knjih s seznama. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje, 28. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Pod okriljem Središča medkulturnega dialoga Velenje in Planeta generacij poteka delavnica neformalnega učenja slovenskega jezika. Namenjena je priseljencem za lažjo integracijo v vsakdanje življenje. Na delavnici nudimo pomoč pri premagovanju jezikovnih in kulturnih ovir, pomoč pri seznanjanju z okoljem, kulturo in družbo, svetujemo in pomagamo pri vključitvi v izobraževalne procese. Vljudno vabljeni. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 28. 5. 2024 ob 10.00
GLASBENA DELAVNICA S SPROŠČANJEM: V sklopu festivala PUSTIMO ODTIS pripravljamo glasbeno delavnico s sproščanjem. Delavnica je namenjena otrokom, mladim, staršem, družinam, nonam in nonotom, skratka vsem, ki bi radi spoznali slovaški inštrument fujaro in se sprostili ob zvočni kopeli. V prvem delu delavnice bomo z mentorico Tino Milavec in mentorjem Radivojem Bajc izdelali glasbilo fujaro, ki je tradicionalni slovaški inštrument. Nato bomo skupaj zaigrali na fujare. V drugem delu se bomo sproščali ob zvočni kopeli z mentorico Senko Božič. Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 28. 5. 2024–16. 6. 2024 od 10.00 do 16.00
Knjigobežnice so hiške za izmenjavo knjig najrazličnejših oblik, ki so postavljene v lokalno okolje in omogočajo stalno izmenjavo podarim-dobim knjig. Namen te akcije je tudi povezovanje in druženje članov skupnosti ob knjigah in branju. Knjigobežnice bodo postavljene v bloku na Kajuhovi 62 D. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 28. 5. 2024 od 13.30 do 14.45
Vabimo vas, da se nam pridružite na bralnih uricah za naše stanovalce in tudi druge obiskovalce. Vsaka bralna urica se začne s prebiranjem in komentiranjem aktualnih lokalnih novic in nadaljuje s pripovedovanjem ali prebiranjem zgodb, legend, mitov in pravljic iz zakladnice ljudskega izročila. Dodamo pa še aktualno slovensko književnost in humoreske. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje, 28. 5. 2024 od 14.00 do 16.00
Pridite na delavnico, spoznajte osnove, ter pripomočke za kleklanje. Le ti so: blazina, ki je napolnjena z žagovino, košarica, ki se prilega blazini, klekeljni, sukanec nerjaveče bucike, papir (na njem je bila s svinčnikom narisana čipka) ter kvačka. Spoznali boste prelep izdelek klekljanja. Več >>

Izvaja: OŠ Predoslje
Predoslje, 28. 5. 2024 od 16.00 do 17.00
Dogodek je namenjen učencem drugih razredov in njihovim starim staršem. Otroci naj bi stare starše v popoldanskem času povabili v šolo, kjer se bo razvijala kratka predstavitev Švedske, ki jo otroci že poznajo preko ur GZDP. Pri uri bomo spoznavali švedsko državo in njeno kulturo ter kulinariko. Otroci so že pri urah GZDP spoznali nekaj osnovnih stvari ter se tudi naučili nekaj švedskih pesmi in besed. Pri uri bodo odrasli spoznali nekaj splošnih podatkov, kulturne posebnosti, nekaj preprostih besed in izrazov, otroci pa bodo pokazali, kaj so se naučili pri švedščini. Zapeli in zaigrali bodo naučene pesmice. Na koncu bodo imeli preprosto zakusko, kjer bomo lahko poskusili nekaj kulinaričnih posebnosti Švedske. Dogodek je namenjen spoznavanju nove eksotične dežele in predstavitev tistega, kar so se otroci naučili. Prijave: dolenc.mojca@gmail.com. Več >>

Izvaja: Mladinski center Gornja Radgona
Gornja Radgona, 28. 5. 2024 od 16.00 do 16.45
Učenje kitare vsak torek, od 16.ure Mladinski center Gornja Radgona Želiš obvladati umetnost igranja kitare? Popestriti večer na druženjih s prijatelji? Vsak torek popoldan bo v Mladinskem centru potekalo učenje kitare s Tadejem! 🎶 - Zaigraj svoje najljubše pesmi v samo nekaj tednih! - Nauči se osnovnih akordov in tehnik igranja. - Individualni pristop, prilagojen tempu učenja vsakega posameznika. - ali 2 osebi Ne glede na to, ali si začetnik ali že izkušen igralec, Tadej vam bo pomagal razviti vaš potencial na kitari. Ure bodo potekale v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona. O Tadeju: Tadej Ferčec po izobrazbi tehnik navtike in pomorstva, se je z glasbo pričel aktivno ukvarjati pri 16-ih letih. Začel je kot samouk, znanje pa je dopolnil pod mentorstvom Marka Zaletelja in Primoža Grašiča. Ukvarja se z različnimi glasbenimi zvrstmi(funk, blues, jazz, fusion, rockabilly, bluegrass in rock and roll) Kasneje je na svoji glasbeni poti pridobival znanje na delavnicah svetovno znanih kitaristov kot so Steve Vai, Al Di Meola in Vlatko Stefanovski. Svojo glasbeno kariero pa je začel leta 2010 v Ljubljani, ko je aktivno začel poučevati kitaro in kot asistent tonskega mojstra na RTV SLO ter tehnik odra v slovenski filharmoniji. Svoj stil bi opisal kot mešanica Tom Morellota, Danny Gatthona in Steve Vaia. Udeležba brezplačna v okviru projekta TVU Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Žirovnica, 28. 5. 2024 od 16.30 do 18.30
V okviru TVU 2024 bomo izvedli delavnice ročnih del. Delavnice so prava oaza ustvarjalnosti in skupnega povezovanja, kjer se vsakdo lahko izrazi skozi svoje ročno delo in se poveže z drugimi enako ustvarjalnimi dušami. Več >>

Izvaja: VVZ Slovenj Gradec
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 28. 5. 2024 od 16.30 do 17.30
Na zaključni prireditvi se bodo s plesom, petjem in deklamacijami predstavili otroci vseh oddelkov enote Šmartno, Leseni škrat, stari od 1- 6 let. Prireditev bo snemala KOR Tv. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 28. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Prireditev ob zaključku šolskega leta je namenjena staršem in krajanom. Učenci razredne stopnje bodo na veseli prireditvi pomahali v slovo preteklemu šolskemu letu in z nasmehom pozdravili prihajajoče počitnice. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 28. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Argentinski tango je glasbena zvrst in spremlja družabni ples, ki izvira konec 19. stoletja v predmestjih Buenos Airesa in Montevidea. Na delavnici se boste seznanili z zapeljivimi ritmi tanga in osvojili nekaj osnovnih korakov. Več >>

Izvaja: Vrtec Beltinci
Beltinci, 28. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Zaključna prireditev vrtca Beltinci s ciljem spoznavanja ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost. V štirinajstih kotičkih bomo ponujali različne vsebine (knjižnica, šola, gledališče, vrtnarija, lekarna, športni center...), pomembne za naše življenje, socialno in družbeno življenje in razvoj. Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 28. 5. 2024 ob 17.00
Na delavnici se bomo spoznali z raznimi inštrumenti (bobenčki, tolkala, zvončki ipd.) in se preizkusili v muziciranju. Več >>

Izvaja: Mateja Marc
Ajdovščina, 28. 5. 2024 od 17.00 do 19.15
V sklopu delavnice bodo bili predstavljeni profili različnih eteričnih olj, ki jih izdeluje izvajalka delavnice. Prav tako se bo delavnica tudi dotaknila izdelave eteričnih olj in njihove uporabe pri določenih skupinah ljudi (npr. nosečnicah, dojenčkih, hišnih ljubljenčkih). Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Ajdovščina, 28. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Delavnica je namenjena otrokom, mladim, staršem, družinam, nonam in nonotom, skratka VSEM, ki bi radi spoznali slovaški inštrument fujaro in se sprostili ob zvočni kopeli. V prvem delu delavnice (17.00-17.45) nas bosta mentorja Senka Božič in Radivoj Bajc popeljala skozi izkušnjo poslušanja zvoka s celotnim telesom, katere namen bo sproščanje napetosti uma, telesa in duha. Udeleženci se bodo sproščali ob poslušanju različnih instrumentov kot so gong, tibetanske posode, šamanska flavta, itd. S seboj prinesite ležalne podloge.  V drugem delu delavnice (18.00-19.00) nas bosta mentorica Tina Milavec in mentor Radivoj Bajc vodila pri izdelavi glasbila fujara, nato bomo skupaj zaigrali na izdelane inštrumente. Več >>

Izvaja: VDC Šentjur, Enota stanovanjska skupina Podplat
Podplat, 28. 5. 2024 od 17.00 do 19.00
Ob mednarodnem dnevu lahkega branja bomo uredili našo domačo knjižnico in se pogovarjali o knjigah in člankih, ki smo jih prebrali. Popoldan in večer bomo namenili branju in pustili televizor in ostale elektronske naprave ugasnjene. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 28. 5. 2024 od 18.00 do 18.30
Predavateljica Manuela Kuhar Makoter dr. med. spec. spl. kig. vam bo predstavila Mobilni paliativni tim Splošne bolnišnice Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Laško
Radeče, 28. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
Gledališka predstava, ki raziskuje temo intimnosti in ranljivosti človeškega duha skozi prizmo glasbe. Gledalci so povabljeni na potovanje skozi notranji svet umetnika. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 28. 5. 2024 od 20.30 do 19.30
Dne 28. maja 2024 bodo nastopili bodo učenci harfe in kljunaste flavte iz razredov Marine Ružić in Andreje Puhar. Obeta se zanimiv program. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Knjižnice Šmarje pri Jelšah
Ljubljana, 29. 5. 2024 od 07.00 do 16.00
S člani domoznanskega krožka se bomo z vlakom odpeljali v Ljubljano. Voden ogled z vodičko preko Visit Ljubljana. Secesija se je v Ljubljani pojavila na začetku 20. stoletja. Večina stavb iz tega obdobja je med starim mestnim jedrom in železniško postajo. Temu delu mesta pravimo secesijska Ljubljana. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah, POŠ Kristan Vrh
Rogatec, 29. 5. 2024 od 08.00 do 13.00
Spoznajo značilnosti življenja v starih časih in preizkusijo sposobnosti v delavnicah. Ogledajo si muzej na prostem. Več >>

Izvaja: Zavod RISA, Center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Slovenj Gradec, 29. 5. 2024 od 08.30 do 14.00
Dan za lahko branje je vsakoletni dogodek nacionalnega pomena, s katerim obeležujemo mednarodni dan lahkega branja. Dan za lahko branje bo letos v sredo, 29. maja 2024, na Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, od 9.00 do 14.00. V okviru prireditve se bo odvila okrogla miza na temo lahkega branja in založništva, potekale bodo likovne delavnice lahkega branja in predstavitev prve stopnje lahkega branja. Razglašeni bodo novi ambasadorji lahkega branja in zmagovalci natečaja za pesem v lahkem branju. Učenci bodo pripravili tudi likovno razstavo na temo prispevkov pesniškega natečaja. Za udeležbo na dogodku se je zaradi prostorskih omejitev treba prijaviti. Več >>

Izvaja: VVZ Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 29. 5. 2024 od 09.00 do 12.00
Otroci VVZ Slovenj Gradec se bodo 21. 5. 2024, v dopoldanskem času podali na pot spoznavanja glasbe. Glasbena šola Slovenj Gradec bo od vrtca do glasbene šole pripravila postaje, na katerih bodo učitelji in učenci glasbene šole otroke seznanjali s glasbo (tempo, jakost, ritem, spoznavanje glasbil). Za otroke bo to kot iskanje glasbenega zaklada, saj bodo pot označevale note in ostale označbe na poti, ki na koncu otroke pripeljejo do koncertne dvorane v Glasbeni šoli Slovenj Gradec, kjer bo tokrat zaklad malo drugačen kot so ga vajeni. Več >>

Izvaja: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Ljubljana, 29. 5. 2024 od 09.00 do 11.30
S pomočjo zemljevida in delovnega lista se bomo z učenci 6.razreda podali na raziskovanje centra Ljubljane. Na koncu dobijo učenci žig TIC-a. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 29. 5. 2024 od 10.00 do 11.30
Urjenje govora v slovenskem jeziku - za vse, ki se učijo slovenskega jezika in bi radi svoje znanje slovenščine dopolnili. Več >>

Izvaja: Planinsko društvo Ajdovščina
Ajdovščina, 29. 5. 2024 ob 10.00
Dejavnost aktivno povezuje in združuje krajane različnih krajevnih skupnosti občine Ajdovščina. Udeleženci se srečujejo enkrat tedensko na prej dogovorjeni lokaciji in se nato odpravijo na krajši pohod. Pohodi ne pomenijo samo aktivnosti na prostem, ampak so zasnovani načrtno in tematsko obarvani. Na poti si ogledajo lokalne znamenitosti, kar jim večkrat daje vedeti, da živijo v okolju, kjer možnosti za aktiven in poučen oddih spremljajo na vsakem koraku. Več >>

Izvaja: OŠ Škofljica
Škofljica, 29. 5. 2024 od 11.05 do 12.40
Nekoč je na potoku Škofeljščica stalo več vodnih mlinov. Danes so vidni le posamezni ostanki zgradb, delujočih mlinskih koles pa ni več. Družina Kraškovic, lastniki kmetije v neposredni bližini OŠ Škofljica, je povabila učence naravoslovnega krožka II. triade na voden ogled ostankov vodnega mlina. Predstavili nam bodo, kako so včasih uporabljali moč vode, ki je poganjala nekatere naprave na njihovi kmetiji. Ohranjanje tehnološke in kulturne dediščine je pomemben košček mozaika pri ohranjanju znanja prednikov in prenosu na mlajše generacije. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah , POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 29. 5. 2024 od 11.30 do 12.15
Sodelujemo v projektu Naša mala knjižnica in je bila naša šola izbrana za obisk avtorjev in ilustratorjev iz tujine. Obiskali nas bosta avtor in ilustrator knjige H2O Peter Stančikom in Galin Miklinov. Srečanje bo potekalo v angleškem jeziku ob pomoči prevajalca. Prepričani smo, da bo to za naše učence zelo posebna izkušnja. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje, 29. 5. 2024 od 14.00 do 16.00
Na delavnici bomo predstavili aktivnosti in izdelke naše ekipe za dobrodelna ročna dela. Spoznali boste punčke Unicef, dekice za dementne, rokavčke pomagavčke, obleke za drevo in številne druge ročno izdelane izdelke. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 29. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Papirna filigrafija ali Quilling je tehnika zvijanja širših in ožjih papirnatih barvnih trakov v zvitke različnih oblik. Čudoviti izdelki nastanejo, ko se ti pozneje v izbranem vzorcu nalepijo na površino. Tehnika se lahko uporabi za različne namene: okraševanje vizitk, škatlic, stensko dekoracijo ipd. Več >>

Izvaja: Fotografske in video kreativne rešitve, Matic Javornik s.p.
Šmarje pri Jelšah, 29. 5. 2024 od 16.00 do 17.45
Fotoaparati se vse pogosteje nadomeščajo s pametnimi telefoni, ki vsebujejo vse zmogljivejše kamere. Ni se vam več treba obremenjevati s kopičenjem elektronskih naprav. Pametni telefon je rešitev vse v enem! Na žalost nismo vsi enaki v smislu umetniškega ustvarjanja. Vendar pa lahko vsakdo naredi lepe fotografije, ko pridobi nekaj znanja. Če ga želite pridobiti tudi vi, se nam pridružite na delavnicah. Več >>

Izvaja: Osrednja knjižnica Celje
Celje, 29. 5. 2024 ob 17.00
Otroke od 4. do 7. leta starosti vabimo v Knjižnico pri Mišku Knjižku, kjer so doma pravljice in zgodbe, pa tudi zabavne pravljične dogodivščine s knjižničarko Katjo. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 29. 5. 2024 od 17.00 do 20.00
Znaš narisati svoj najljubši lik iz pravljice, domišljijsko pošast ali čarodejno pokrajino? Kakšna škoda, da tvoje risbe ostanejo samo na papirju! Postani pravi modni oblikovalec in se nauči izdelati unikatno majčko s potiskom, ki ga od risbe do izvedbe izdelaš sam. Najprej bomo s flomastrom izrisali motive, jih poskenirali in prenesli na računalnik, nato pa natančno obdelali s posebnim programom. Natisnjene motive bomo previdno izrezali z rezalnikom folij, vsak udeleženec bo svojo grafiko pripravil za potisk in jo s toplotno prešo prenesel na majico. Izdelek boš po končani delavnici seveda odnesel_a s seboj domov. Delavnico bo vodil Tomo Per iz Centra Rog. Center Rog je sodoben izdelovalniški prostor, namenjen vsem, ki radi ustvarjajo z rokami, ne glede na znanje in starost. Devet proizvodnih laboratorijev, ki deluje v osrčju stavbe nekdanje tovarne Rog v Ljubljani, predstavlja prostor za učenje in uporabo tako tradicionalnih kot tudi sodobnih, digitalnih tehnologij. V Centru Rog lahko ukvarjaš s povsem konkretnimi in otipljivimi izzivi - od popravila različnih predmetov do izboljšav in izdelave novih, inovativnih in družbeno koristnih izdelkov. Več >>

Izvaja: MAJ SVETOVANJE, izobraževanje o kulturi življenja v energiji, d.o.o.
Jesenice, 29. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Plesi v krogu in na splošno ples pozitivno vplivajo na fizično in duševno ravnovesje. Plesna aktivnost ohranja gibalne sposobnosti in spretnosti, ki so potrebne pri vsakodnevnih opravilih, zmanjšuje stres in depresijo, spodbuja hitrejši pretok krvi. S plesom urimo tudi možgane, kar pomeni manjše tveganje za demenco. Predhodnega znanja ni potrebno imeti, tudi soplesalca ne. Več >>

Povabljeni udeleženci se bodo lahko z nami učili tehniko petja, se upevali, z nami eno zapeli in z vprašanji popestrili naše vaje. Na vprašanja bo strokovno odgovarjal vodja LINDUE, prof. Jožef Gerenčer. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Laško - Radeče
Radeče, 29. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Nastop učencev klavirja in kontrabasa, kjer bodo prikazali svoje naučene veščine igranja na inštrument. Predstavila se bo tudi šolska glasbena skupina Sunny band, katero sestavljalo učenci, ki so že opravili glasbeno šolo in predstavljajo predmet komorne skupine na glasbeni šoli. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 29. 5. 2024 od 18.30 do 19.30
Dne 29. maja 2024 bodo ob 18:30 uri na predstavi zaigrali flavtisti iz razreda Karin Vrhnjak Močnik, ki nam pripravljajo pester program. Več >>

Izvaja: Folklorno društvo Brusači Radeče
Radeče, 29. 5. 2024 od 18.30 do 20.00
Predstavitev društva in dela skozi celotno leto, povabilo k članstvu, ritmično razgibavanje udeležencev, spoznavanje posameznih plesov, sestava plesa in predstavitev odrske igre. Več >>

Dogodek bo obeležil 25 let plesno-gibalne terapije in delovanja plesne skupine Vrtiljak CIRIUS Vipava. Gosti in nastopajoči bodo pevka in igralka Lara Jankovič, plesalki Tjaša Bucik in Patricija Crnkovič, plesna skupina GoKaos, SwingUsakPatk, plesna skupina Vrtiljak, ritmična skupina POK in instrumentalna skupina CIRIUS Vipava. Zbrana sredstva bodo namenjena nadaljnjemu delovanju programa plesno-gibalne terapije, ustvarjanju plesne skupine Vrtiljak in glasbenim projektom za otroke in mladostnike v CIRIUS Vipava. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Braslovče Podružnična osnovna šola Trnava
Trnava, 30. 5. 2024 od 07.30 do 18.00
Z drugošolci se bomo odpravili na izlet v Kranjsko Goro. Obiskali bomo Kekčevo deželo in spoznali literarnega junaka in življenje v preteklosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci
Cezanjevci, 30. 5. 2024 od 07.30 do 08.30
Za učence naše šole bo organiziran zaključek bralne značke. Branje je zelo pomembno, velik pomen pripisujemo bralni pismenosti, saj ta postaja vedno slabša. Branje si z mnogimi aktivnostmi želimo čimbolj približati mladim bralcem. Kot vsako leto, tudi letos organiziramo zaključek bralne značke na katerega povabimo vse učence, tudi tiste, ki BZ niso usvojili. Letos bo gost kantavtor, Tadej Vesenjak. Pripravili bomo kratek kulturno-zabavni program. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah , POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 30. 5. 2024 od 07.40 do 12.30
Organiziran je obisk Muzeja na prostem v Rogatcu, kjer učenci spoznajo življenje naših prednikov. V avtentičnem okolju se spoznajo z rekviziti kulturne dediščine. Učenci sodelujejo pri različnih dejavnostih (peka žulik, obisk trgovine - lodna, ogled kovaške dejavnosti, sodelovanje s čebelarjem in vodičem pri njunih dejavnostih). Več >>

Izvaja: Bioresonanca Lesnik
Velenje, 30. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Vabimo vas na delavnico intuitivnega pisanja, ki vam bo odprla pot do najmodrejšega dela vas. Do Sebe, do svoje intuicije, do svojih spoznanj. Poznate rek, vse odgovore nosiš v sebi? Kje so ti odgovori? Kako posežemo do njih? Taddea Miklavin vas bo naučila pogovarjati se s svojo dušo, slediti lastni intuiciji in spregovoriti z delom sebe, ki čaka, da se mu odprete. Lepo bo. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 30. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico - obisk babic in dedkov, ki je odlična priložnost za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Namen te delavnice je spodbujanje otrok k spoštovanju in cenjenju starejših ter ustvarjanje pozitivnih izkušenj zanje. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 30. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico - obisk babic in dedkov, ki je odlična priložnost za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Namen te delavnice je spodbujanje otrok k spoštovanju in cenjenju starejših ter ustvarjanje pozitivnih izkušenj zanje. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Celje
Celje, 30. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Grofje Celjski so bili v fokusu muzeja od njegovih začetkov; muzej je skrbno zbiral redke materialne ostaline, ki so jih izkopali arheologi na Starem gradu ali drugih lokacijah. Leta 1956 so prešle v varovanje muzeja še lobanje, nad katerimi so bdeli v minoritski cerkvi v Celju, nekdanji grobnici grof Celjskih. Leta 1999 odprta pregledna razstava z naslovom Grofje Celjski je bila zaradi pomanjkanja prostora nekaj let v depoju. Novo prizorišče stalne postavitve o grofih Celjskih je v Knežjem dvoru. *Voden ogled Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško
Videm, 30. 5. 2024 od 10.30 do 11.00
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško bo v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 2024 obiskala lutkovno igrico z naslovom: "Jaz sem žoga, ti pa ne." Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje, 30. 5. 2024 od 12.00 do 13.00
Pod okriljem Središča medkulturnega dialoga Velenje in Planeta generacij poteka delavnica neformalnega učenja slovenskega jezika. Namenjena je albansko govorečim priseljencem za lažjo integracijo v vsakdanje življenje. Na delavnici tujcem nudimo pomoč pri premagovanju jezikovnih in kulturnih ovir, pomoč pri seznanjanju z okoljem, kulturo in družbo. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 30. 5. 2024 ob 13.00
Vabimo vas, da se pridružite dejavnosti v sklopu tradicionalnega dogodka Inventura, in sicer razstavi dijakov likovne smeri Gimnazije ŠC Velenje. Z dijaki 3. U se boste vključili v učno uro strokovnega predmeta bivalna kultura, ki prepleta vsebine arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Podatki o likovnem delu: Bor Korošec, Hiša, mešana tehnika, 2024. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroška Bela
Koroška Bela, 30. 5. 2024 od 13.00 do 15.00
Dne 30. maja 2024 bomo v učilnici podaljšanega bivanja ali v letni učilnici ustvarjali iz recikliranih materialov na spomladansko tematiko. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Puharja Kranj Center - PŠ Primskovo
Predoslje, 30. 5. 2024 od 15.00 do 15.45
Delavnica je namenjena učencem od 3. do 5. razreda. Na delavnici bodo spoznali esperanto. Pozdravili se bodo v esperantu, spoznali tvorca esperanta dr. Ludvika L. Zamenhofa. Poimenovali bodo barve in ob slikah prisluhnili zgodbi o gosenici. Izbrali si bodo svojo barvo papirja in iz njega zgibali metulja v origami tehniki. Sledilo bo še ponavljanje pozdravov in poslavljanje v esperantu. Delavnico bo vodila Nika Rožej iz Esperantskega društva Ljubljana. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, PŠ Primskovo
, 30. 5. 2024 od 15.00 do 15.45
Delavnica je namenjena učencem od 3. do 5. razreda. Na delavnici bodo spoznali esperanto. Pozdravili se bodo v esperantu, spoznali tvorca esperanta dr. Ludvika L. Zamenhofa. Poimenovali bodo barve in ob slikah prisluhnili zgodbi o gosenici. zgodba o gosenici. Izbrali si bodo svojo barvo papirja in iz njega zgibali metulja v origami-tehniki. Sledilo bo še ponavljanje pozdravov in poslavljanje v esperantu. Vodila bo: Nika Rožej iz Esperantskega društva Ljubljana. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Vipava, 30. 5. 2024 od 16.00 do 18.00
Glasbenik in naš zaposleni Dejan Štemberger nam bo predstavil bobne iz različnih delov sveta; materiale, načine izdelave bobnov in načine izvajanja glasbe. Več >>

Izvaja: Studio za glasbeno produkcijo Krajnik
Škofja Loka, 30. 5. 2024 od 16.00 do 19.00
Jure Krajnik ustvarja avtorsko glasbo, ki zaradi določenih frekvenc sproščujoče deluje na človeka. Je pa tudi član rock zasedbe Mal prepozn, ki je v maju izdala nov komad in video. Vabimo vas glasbeni studio, da pogledate kaj vse se dogaja v zakulisju glasbene produkcije in prisluhnete skupini Mal prepozn na njihovih vajah. Več >>

Izvaja: Maša Lancner
Nova Gorica, 30. 5. 2024 od 17.00 do 18.30
Maša Lancer iz Zavoda za umetniško in izobraževalno dejavnost iManaLAB bo organizirala čezmejni fotogradski pohod. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Ajdovščina, 30. 5. 2024 ob 17.00
Hej, ti....Poznaš tiste filme o čarovniški šoli, ki je potekala na velikanskem gradu? O dečku, ki je bil čarovnik in je na čelu imel strelo? O Harryju Potterju? Gre za tematski kviz iz filmov Harry Potter.Vse, kar potrebuješ, so dobra volja, poznavanje filmov in pametni telefon. Lahko pa s seboj prineseš tudi čarovniško palico! Tisti, ki se najvišje uvrstijo, bodo prejeli tudi lepe nagrade! Več >>

Izvaja: Kosovelova knjižnica Sežana
Sežana, 30. 5. 2024 ob 18.00
Sokotra je otok, ki leži južno od Jemna med Arabskim morjem in Indijskim oceanom. Zaradi svoje geografske lege in geološke zgodovine so se na otoku razvile številne rastlinske in živalske vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu, zato imamo ob raziskovanju otoka občutek, kot da smo na drugem planetu. Domačini, ki so potomci priseljencev iz Arabskega polotoka, Afrike in Indije, so še do nedavnega živeli zelo skromno življenje, njihovi običaji, kultura in način življenja pa so ravno tako posebni kot ostalo življenje na otoku. S pomočjo fotografij se bomo odpravili v popolnoma drugačen svet, ki na žalost vse prehitro izginja. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ljutomer, 30. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Vabljeni na zaključni nastop učencev, ki bo v četrtek, 30.5.2024 ob 18.00, v dvorani glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Litija
Litija, 30. 5. 2024 od 18.00 do 20.00
Vljudno vabljeni na prireditev OŠ Litija ob praznovanju 30-letnice samostojne šole, ki bo v četrtek, 30. 5. 2024, ob 18. uri v Športni dvorani Litija! Spominjajmo se skupaj! Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 30. 5. 2024 od 18.25 do 19.30
Dne 30. maja 2024 bodo ob 18:00 uri nastopili pianisti Glasbene šole Jesenice. Pripravili so nam zanimiv program. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 30. 5. 2024 ob 18.30
Avgust Demšar je slovenski pisatelj, ki piše izključno detektivske zgodbe. Demšarjeve kriminalne zgodbe so umeščene v realno okolje mesta Maribor in realni sedanji čas. V sodelovanju z založbo Sanje je v letih 2007-2012 ustvaril enega prvih slovenskih cikličnih detektivskih opusov, šest romanov s skupnim imenom primeri inšpektorja Vrenka . S sedmim romanom z naslovom Miloš (2013) je nadaljeval serijo klasičnih detektivskih zgodb tipa kdo je storilec, obenem pa namesto uveljavljenih uvedel nove literarne junake, inšpektorja Miloša, kriminalistko Niko Lavrič in kriminalista Draga Jazbeca. Obe kriminalistični skupini je združil v naslednjem romanu z naslovom Pohorska transverzala (2016), podobno pa je tudi v njegovih naslednjih romanih, kriminalkah z naslovom Otok (2018) in trilogiji s skupnim imenom Vodnjaki, ki jo tvorijo romani Cerkev (2020), Tajkun (2022) in Estonia (2024). Vabljeni na predstavitev zadnjega dela trilogije Vodnjaki, naslovljen Estonia, v četrtek, 30. maja, ob 18. uri, v Knjižnico Ormož. Z avtorjem se bo pogovarjala Ana Kaučič. Z dogodkom se pridružujemo slavljenju Slovenskih dnevov knjige in Tedna vseživljenjskega učenja. Vabljeni v knjižnico Več >>

Izvaja: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Žalec, 30. 5. 2024 ob 19.00
Razkošna arhitektura, sijaj nekdanje opreme in življenjske zgodbe lastnikov dvorca Novo Celje že desetletja zbujajo pozornost raziskovalcev preteklosti, arhitekture, likovne umetnosti in literature. Knjiga avtorice dr. Polone Vidmar bo osvetlila ravno to - arhitekturo in nekdanjo opremo dvorca ter življenjske okoliščine nekdanjih lastnikov Novega Celja, ki so za gradnjo in opremljanje dvorca zaposlili odlične umetnike. Pogovor z avotrico bo vodila Lidija Koceli, dogodek bo z baročno glasbo popestril kitarist Izidor Erazem Grafenauer. Vstop na prireditev bo prost. Več >>

Izvaja: Ljudski muzej Rogaška Slatina
Bistrica ob Sotli, 30. 5. 2024 od 19.00 do 20.15
20. stoletje je za Slovence stoletje različnih držav in ureditev. Kot so si sledile politične entitete in oblastniki, tako so se zamenjevali tudi spomeniki in obeležja. Kaj je ostalo iz časa kraljev Karađorđevićev, so raziskovalci dr. Ivan Smiljanić, dr. Peter Mikša in Nani Poljanec opisali v novi knjigi, ki vam jo bosta predstavila dr. Ivan Smiljanić in Nani Poljanec ob občasni razstavi, ki si jo boste lahko ogledali do srede junija 2024. Ob izidu knjige »Čuvajte mi Jugoslavijo! Spomeniki Karadjordjevićem v Sloveniji« je dr. Vladimir Osolnik, zaslužni profesor zapisal: "Zgodovina kot učiteljica človeštva in kot resnica, je upravičena do tega visokega imena le, če je celovita in odgovorna pri prikazovanju občih vodilnih idej in ciljev v določenem času in prostoru, zato pričujoča izdaja pomeni pomemben prispevek k poznavanju in spoštovanju skupne slovenske preteklosti in tudi izraz spoštovanja in hvaležnosti slovenskih rodov našim prednikom, pradedom, dedom in očetom za domoljubje, plemenitost in požrtvovalnost, ki so nam omogočili današnjo civilizacijsko raven in mirno svobodo v Republiki Sloveniji." Vljudno vabljeni na otvoritveni dogodek, kjer bosta o razstavi in knjigi spregovorila avtorja dr. Ivan Smiljanić in Nani Poljanec. Več >>

Izvaja: Knjižnica Velenje
Velenje, 30. 5. 2024 ob 19.15
Pri Celjski Mohorjevi družbi je izšel prevod Alminih pohajkovanj z naslovom Peš po domačih krajih. Alma M. Karlin, svetovna popotnica, pisateljica, poliglotka, ljubiteljska slikarka, etnologinja in antropologinja je v tridesetih letih prejšnjega stoletja prehodila skoraj vso Slovenijo, nekaj malega pa se je potepala tudi zunaj domačih logov in odšla na večdnevne obiske k svojim prijateljem ali znancem. Bila je ljubiteljica gora, gradov, samotnih krajev, tudi žlahtne kapljice. Na poti je bila ves čas tudi kot ustvarjalka, saj si je delala zapiske ali pa je slikala in fotografirala, kar se odraža tudi v bogatem slikovnem gradivu, ki je priloženo knjigi Peš po domačih krajih. Po knjigi je nastala tudi istoimenska razstava avtorice Jerneje Jezernik. V sodelovanju z Društvom za kulturo Gorenje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarjeta
Šmarjeta, 31. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Z učenci bomo prebrali pravljico. Po pravljici bo potekalo poustvarjanje na različne načine, ki jih bodo skupine otrok izbrale (dramatizacija, risanje, igra vlog, tekmovanje v poznavanju pravljice, izmišljevanje zaključka itd.). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarjeta
Šmarjeta, 31. 5. 2024 od 08.20 do 09.05
Učenci bodo na literarni delavnici spoznavali temeljna dela klasičnih atorjev pravljic. Izbrano pravljico bodo v obliki gledališke igre predstavili vrtičkarjem. Več >>

Izvaja: Vrtec Krško
Dolenja vas pri Krškem, 31. 5. 2024 ob 08.30
Skupina Ježki se bo povezala s skupino iz dislocirane enote Dolenja vas, kjer bodo skupaj z glasbeno šolo imeli glasbeno plesne delavnice. Tudi z vlakom bodo potovali. Vabljeni, da se jim pridružite. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava
Vipava, 31. 5. 2024 od 08.30 do 13.00
Na Gradišču pri Vipavi bomo v družbi učencev in mentorjev iz okoliških šol ustvarjali na temo letošnjega slogana Festivala »Vse v krogu se vrti«(Anja Štefan). Ustvarjalnemu druženju bo sledila podelitev priznanj udeležencem in postavljanje razstave, ki bo na ogled do konca junija 2024 v Supernovi Ajdovščina. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Vrhpolje pri Moravčah, 31. 5. 2024 od 08.30 do 13.00
Učenci 4. V razreda se bodo pod vodstvom članic Turističnega društva Moravče podali na raziskovanje naravne in kulturne dediščine po učno sprehajalni poti ob Rači. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Ptuj, 31. 5. 2024 ob 09.00
Festival posvečamo 140-letnici rojstva mladinskega pisatelja Josipa Vandota, ki je ustvaril nepozabne literarne junake, ob katerih so odraščale mnoge generacije: Kekca, Mojco, Rožleta, teto Pehto in druge. Obvezna je prijava organiziranih skupin na telefonsko številko 02 771 48 07 (do zapolnitve prostih mest). Dogajanje bo potekalo med 9. in 13. uro ter ob 17. uri po posebnem programu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Velenje, 31. 5. 2024 od 09.00 do 15.00
Učenci Osnovne šole Gustava Šiliha, podružnica Šentilj se bodo predstavila s kratko kulturno točko in svojimi izdelki (kvačkanje, šivanje, vezenje), ki so jih ustvarili pod mentorstvom odraslih. Predstavila se bodo tudi vsa društva Krajevne skupnosti Šentilj. Vljudno vabljeni. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Kopru
Šmarje, 31. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Učenci 4. a bodo uprizorili poučno pravljico o avtohtonih slovenskih pasmah, kar bodo povezovali v obliki muzikala. Dodatna vrednost predstave je govor v različnih slovenskih dialektih. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 31. 5. 2024 od 10.00 do 13.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli dejavnost - kartanje. Kartanje je odlična dejavnost za preživljanje prostega časa, saj poleg druženja spodbujata tudi miselne sposobnosti. Več >>

Izvaja: MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina
Vipavski Križ, 31. 5. 2024 od 10.00 do 17.00
Vabimo mlade navdušence nad likovnim ustvarjanjem (15-30 let) na enodnevni likovni extempore, ki bo potekal v slikovitem Vipavskem Križu pod mentorstvom likovne umetnice in pedagoginje Silve Karim. Glavni namen likovnega extempora je mladim ponuditi možnost, da izpopolnijo svoje znanje o likovni umetnosti, da spoznajo, razumejo in začutijo, kaj umetnost je. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stična
Višnja Gora, 31. 5. 2024 od 12.00 do 15.00
Učenci bodo spoznavali čas Indijancev, njihovo zgodovino, domovanje, navade. Preko delavnice bodo risali, ustvarjali šotore, perjanice, spoznali življenje Indijancev-ameriške staroselce, njihov ples, kulturo, oblačenje. Preko knjig, interneta, filma in prezentacije se bodo učili življenja Indijancev. Na koncu se bodo predstavili drugim učencem ter naredili razstavo na šoli. Več >>

Osebe z demenco potrebujejo veliko spodbude za aktivno življenje. Naše dosedanje izkušnje in tudi raziskave so pokazale, da je pri tem umetnost zelo dragocena in blagodejno vpliva na psiho emocionalno stanje oseb z demenco. Prav tako ponuja umetnost veliko različnih načinov delovanja, od avdio, vizualnih, izraznih do emocionalnih virov. Zato smo pripravili umetniški dnevnik, ki vsebujejo številne različne vaje, predloge in slike za ustvarjanje za starejše osebe. Več >>

Izvaja: Mladinski center Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, 31. 5. 2024 ob 15.00
Na ploščadi bodo postavljene stojnice društev, potekale bodo gledališke predstave ter umetniški performansi. Letos poteka 22. edicija Rdečih revirjev (festival kulture in umetnosti) v vseh treh zasavskih občinah - Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 31. 5. 2024 od 15.00 do 20.00
V maju pripravljamo nov projekt, s katerim želimo občanke in občane na petkovo popoldne povabiti v mestno središče. Zadnji majski petek na Cankarjevi ulici bo posvečen umetnosti. Na mini umetniški tržnici BazArt boste našli novo umetniško delo za vaš dom, lahko se boste pridružili umetniškim delavnicam in likovni učni uri na prostem, si ogledali umetniška dela malih in velikih umetnikov, spoznali bogato stalno zbirko ki je na ogled v Velenjskem gradu, prepustili karikaturistu, da ustvari vaš portret, se poigrali v otroškem umetniškem kotičku in si ob poslušanju odlične glasbe z vinilnih plošč in nastopu Pihalnega orkestra Velenje pa v pop art kavarni privoščili kavico ali pomladni koktajl. Več >>

Izvaja: Ljudski muzej Rogaška Slatina
Bistrica ob Sotli, 31. 5. 2024–16. 6. 2024 od 16.00 do 18.00
Vabljeni na ogled razstave, ki smo jo postavili ob izdaji knjige »Čuvajte mi Jugoslavijo! Spomeniki Karadjordjevićem v Sloveniji«. O njej je dr. Vladimir Osolnik, zaslužni profesor zapisal: "Zgodovina kot učiteljica človeštva in kot resnica, je upravičena do tega visokega imena le, če je celovita in odgovorna pri prikazovanju občih vodilnih idej in ciljev v določenem času in prostoru, zato pričujoča izdaja pomeni pomemben prispevek k poznavanju in spoštovanju skupne slovenske preteklosti in tudi izraz spoštovanja in hvaležnosti slovenskih rodov našim prednikom, pradedom, dedom in očetom za domoljubje, plemenitost in požrtvovalnost, ki so nam omogočili današnjo civilizacijsko raven in mirno svobodo v Republiki Sloveniji." Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 31. 5. 2024 od 17.00 do 18.25
Vse otroke, ki so sodelovali v letošnji bralni znački za najmlajše in njihove starše vabimo na slovesen zaključek. Druženje bomo začeli z ogledom predstave Mojca Pokrajculja v izvedbi otroške gledališke skupine iz Zibike, sledilo pa bo prav posebno presenečenje. Več >>

Izvaja: Gornjesavski muzej Jesenice
Mojstrana, 31. 5. 2024 od 19.00 do 21.30
bralni klub Slovenskega planinskega muzeja: Mira Marko - ogled dokumentarnega filma, pogovor s scenaristko Mojco Volkar Trobevšek, avtorico knjige Natalijo Štular in alpinistko ter urednico Ines Božič Skok. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 31. 5. 2024 od 19.00 do 20.30
sklopu Tednov vseživljenjskega učenja vas Knjižnica Bistrica ob Sotli in Celjska Mohorjeva družba vabita na predstavitev knjige novoodkritih dnevnikov Alme M. Karlin PEŠ PO DOMAČIH KRAJIH Popotni dnevniki 1934-1936. “Videla je ves svet, a je še vedno obnemela ob čudovitem razgledu z domačega hriba. Vozila se je z vsemi mogočimi prevoznimi sredstvi, a še vedno najbolj uživala v svobodnem koraku svojih pešpoti.” Z gostjo večera, prevajalko Jernejo Jezernik se bo pogovarjala urednica Saška Ocvirk. Vabljeni, vstop na dogodek je prost. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Mislinja, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 ob 00.00
Razstava akademskega slikarja, Cirila Horjaka RISBE V SOBOTO - februar - maj 2024. Rojstna hiša Jožeta Tisnikarja v Mislinji. Ogled je možen po predhodnem dogovoru od junija do avgusta (tel.: 041 978 - 549). Vabljeni. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Jože Tisnikar Mislinja
Mislinja, 1. 6. 2024–30. 6. 2024 ob 00.00
Razstava - SLIKE IZ ZBIRKE KD Jože Tisnikar Mislinja (junij - avgust 2024) Vabljeni na ogled razstave del 50-ih umetnikov, članov Kulturnega društva Jože Tisnikar Mislinja v umetnikovi rojstni hiši v Mislinji. Ogled je možen po predhodnem dogovoru od junija do avgusta (tel.: 041 978 - 549). Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 1. 6. 2024–14. 6. 2024 od 08.00 do 16.00
Imaš doma stare igrače? Prinesi jih, da jih razstavimo. Zbiramo jih v Splošni knjižnici Ljutomer - v muzeji in knjižnici, do 14. junija. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
Radeče, 1. 6. 2024 od 09.30 do 12.00
Svet staršev vrtca Radeče v sodelovanju z Vrtcem Radeče že drugo leto zapored organizira dobrodelni dogodek, tokrat za namen pridobitve novega zunanjega vodnega igrala. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Senovo
Senovo, 1. 6. 2024 od 10.00 do 13.00
Društvo upokojencev Senovo v okviru Bralnega krožka organizira Domoznanski izlet po Bohoričevih stopinjah. Pot nas bo vodila na Jošt, kjer bomo odkrivali zgodovino in kulturno dediščino pod vodstvom lokalnih strokovnjakov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 1. 6. 2024–17. 6. 2024 od 10.00 do 15.00
V okviru TVU bomo izvedli delavnico "Bolšji sejem", ki vključuje učence, ki prinašajo stvari, ki jih ne potrebujejo več in jih prodajajo. Učenci pripravijo sejem, kjer ponujajo na prodaj (za gumbe) številne predmete. Na ta način urijo organizacijske, podjetniške, socialne in matematične veščine. To je lahko odlična priložnost za učence, da se naučijo vrednosti recikliranja, deljenja in trženja. Več >>

Izvaja: Mladinski center Zagorje ob Savi
Zagorje ob Savi, 1. 6. 2024 ob 15.00
Na ploščadi bodo postavljene stojnice društev, potekale bodo gledališke predstave ter umetniški performansi. Letos poteka 22. edicija Rdečih revirjev (festival kulture in umetnosti) v vseh treh zasavskih občinah - Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. Več >>

Izvaja: Mladinski center Jesenice
Jesenice, 1. 6. 2024 od 18.00 do 23.00
Kulturna mavrica Jesenic – folklorni nastopi jeseniških folklornih skupin z gosti – avtohtona kulinarična degustacija nacionalnih jedi – zabava z glasbo. Več >>

Šlo bo za pohod na Sveti Pavel, kjer bo potekala tudi sveta maša ob spremljavi cerkvenega pevskega zbora Velike Žablje. Po sveti maši sledi pogostitev z domačo joto, ob kapljici rujnega in zvokih vsem dobro znane harmonike. Več >>

Izvaja: Kinološko društvo Storžič
Podljubelj, 2. 6. 2024 od 07.30 do 15.00
V organizaciji kinološkega društva Storžič bo v nedeljo, 2.6.2024 potekala RO tekma. Tudi letos bo tekma spet potekala v idiličnem okolju kampa Podljubelj. Vabljeni k sodelovanju. Več >>

Izvaja: Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 2. 6. 2024 od 10.30 do 12.00
Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah vas vabi na dopoldansko druženje ob zvoku koračnic. Pridite, veseli bomo vaše družbe. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 2. 6. 2024 ob 17.00
Na dogodku bo Posavski muzej Brežice predstavil gostujočo razstavo Čebelarskega muzeja Radovljica z naslovom Preplet dediščine in sodobnosti. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 2. 6. 2024 ob 17.00
Vabljeni na dogodek 'Prva nedelja v muzeju: Sava in zemljevid Franja Stiplovška', ki ga organizira Posavski muzej Brežice. Na dogodku bomo spoznavali reko Savo skozi oči umetnika Franja Stiplovška ter raziskovali njegov zemljevid, ki prikazuje območje ob Savi. Razstava bo omogočila vpogled v kulturno dediščino reke Save in življenje ob njej. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 3. 6. 2024–6. 6. 2024 od 07.00 do 16.00
Predstavljamo prenovljeno potujočo razstavo TVU Praznik učenja, ki smo jo v letu 2020 pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila zasnovana že ob 15-obletnici, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Prenovljeno razstavo Praznik učenja smo prvič pokazali na nacionalnem odprtju TVU v Lendavi. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 3. 6. 2024 od 08.20 do 15.00
Ob zaključku letošnjega študijskega leta se bodo študentje UTŽO Bistrica ob Sotli odpravili na zaključno strokovno eksurzijo v Laško, v Rimske Toplice in predvsem na rojstno hišo Antona Aškerca. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Drenov Grič, 3. 6. 2024–7. 6. 2024 od 08.30 do 12.10
Učenci šole se z županom Danielom Cukjatijem udeležijo čistilne akcije v okolici šole in s tem v duhu medgeneracijskega druženja prispevajo k čistejšemu okolju in boljšemu počutju. Več >>

Izvaja: Lucija Nedeljkovič
Nova Gorica, 3. 6. 2024 od 08.30 do 10.45
Srečanje je namenjeno petju poljudnih pesmi. Izvaja se tedensko. Vabljene starejše osebe, ki jim je petje ljubo. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Kozje
Kozje, 3. 6. 2024 od 09.00 do 15.00
Skupaj z UTŽO Bistrica ob Sotli se bomo podali na raziskovalno ekskurzijo, kjer bomo krepili naše vezi in sodelovanje, hkrati pa spoznavali zgodovino Aškerčevega rodu in pa tudi življenje na kmetiji Očko, ki se je usmerila v ekološko kmetovanje. Več >>

Izvaja: ŠK: Kvačkarije
Bistrica ob Sotli, 3. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Študijski krožek Kvačkarije se zavzema za ohranjanje veščine kvačkanja ter vključevanje različnih generacij na podeželju, kjer s študijskim krožkom spodbujamo socialno povezovanje in omogočamo prenos znanja med generacijami. Kvačkanje v knjižnici tako omogoča ne le preplet preje temveč tudi preplet vezi med generacijami, hkrati pa še prenos znanja na mlajše. Letos vključujemo okoljevarstveno in s tem trajnostno noto z uporabo starih bombažnih majic za izdelavo uporabnih predmetov, s čimer spodbujamo trajnostno uporabo materialov in lokalno proizvodnjo. Vabimo vas k ogledu videoposnetka z navodili za izdelavo preproge iz starih majic. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Ljubljana, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 09.00
V atriju dijaškega doma bo postavljena izložba, kjer bo potekala izmenjevalnica zapiskov, testov, šolskih učbenikov, knjig ter zbiranje pisarniških(šolskih) pripomočkov. Postavljene bodo škatle, kamor bodo, po šolskih programih, dijaki in zaposleni lahko prinesli svoje šolske izpiske, zvezke, teste, knjige in učbenike, ki jih ne potrebujejo več. Dijaki, ki bi potrebovali kakšne zapiske bodisi za letošnje leto bodisi za prihodnje pa si lahko te zapiske vzamejo. Več >>

Izvaja: Agata Pavlovec
Medvode, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Slikarski klub Škofja Loka združuje člane iz Škofje Loke, Kranja in Ljubljane. Že skoraj petnajst let se srečujejo in ustvarjajo v Škofji Loki. Od leta 2012 so svoja likovna dela predstavili na letnih preglednih razstavah kluba v Kraju in Ljubljani in sodelovali na skupinskih razstavah ljubiteljskih likovnih skupin v Škofji Loki. Nekateri med njimi so se predstavili tudi na samostojnih razstavah. Pod mentorstvom akademske slikarke Agate Pavlovec pridobivajo slikarske izkušnje in znanje ter razvijajo lasten način likovnega izražanja. Na tokratni razstavi v Knjižnici Medvode se predstavljajo z likovnimi deli, ki so nastajala na sobotnih srečanjih v zadnji sezoni. Večini ustvarjalcem je bila navdih krajina, na ogled pa je tudi nekaj tihožitij in figuralnih motivov. Na ogled so likovna dela v akrilni tehniki na platnu ali papirju enajstih članov kluba. Razstavljajo: Marta Čuk, Ana Frelih, Franc Hafner, Minča Komovec, Štefka Krmelj, Mija Naglič, Dorica Prevc, Stana Rovtar, Marta Satler, Marija Šmid, Ivana Štravs, Živa Osovnikar Bračič in Pika Osovnikar Bračič. Več >>

Izvaja: Knjižnica Medvode
Medvode, 3. 6. 2024–21. 6. 2024 od 09.00 do 19.00
Slikarski klub Škofja Loka združuje člane iz Škofje Loke, Kranja in Ljubljane. Že skoraj petnajst let se srečujejo in ustvarjajo v Škofji Loki. Od leta 2012 so svoja likovna dela predstavili na letnih preglednih razstavah kluba v Kraju in Ljubljani in sodelovali na skupinskih razstavah ljubiteljskih likovnih skupin v Škofji Loki. Nekateri med njimi so se predstavili tudi na samostojnih razstavah. Pod mentorstvom akademske slikarke Agate Pavlovec pridobivajo slikarske izkušnje in znanje ter razvijajo lasten način likovnega izražanja. Na tokratni razstavi v Knjižnici Medvode se predstavljajo z likovnimi deli, ki so nastajala na sobotnih srečanjih v zadnji sezoni. Večini ustvarjalcem je bila navdih krajina, na ogled pa je tudi nekaj tihožitij in figuralnih motivov. Na ogled so likovna dela v akrilni tehniki na platnu ali papirju enajstih članov kluba. Razstavljajo: Marta Čuk, Ana Frelih, Franc Hafner, Minča Komovec, Štefka Krmelj, Mija Naglič, Dorica Prevc, Stana Rovtar, Marta Satler, Marija Šmid, Ivana Štravs, Živa Osovnikar Bračič in Pika Osovnikar Bračič. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru, 3. 6. 2024 od 11.00 do 12.00
Učenci 9. razreda so pri kemiji usvajali delovanje pralnih sredstev s pomočjo igre. Izdelali so si rekvizite za igro, in sicer balone. Vsi vemo, da se maščoba in voda ne mešata oziroma "se ne marata" zaradi svoje zgradbe. Če ju želimo povezati, ju povežemo z mediatorjem - detergentom. To igro lahko uporabimo tudi za reševanje sporov, kar bodo devetošolci pokazali učencem 1. razreda v oddelku OPB. Nastali bodo različni scenariji, ki bodo učence spomnili na to, da lahko spor rešimo s pogovorom ali ob pomoči mediatorja. Več >>

Izvaja: OŠ Simona Jenka Kranj
Kranj, 3. 6. 2024 od 12.40 do 13.30
Z otroci se pogovorimo o pticah, zakaj ljudje postavljamo ptičje hišice, čemu služijo, za katere vrste ptic. Nato ptičjo hišico izdelamo iz tetrapaka. Tetrapak pobarvamo, naredimo streho ,izrežemo luknjo, vanjo nasujemo semena. Pri delavnici sodelujoči urijo tudi ročne spretnosti, finomotoriko. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru, 3. 6. 2024 od 13.00 do 15.00
Učenke 9. razreda se bodo pod mentorstvom učiteljice Nine Vozlič preizkusile v pripravi tradicionalne prleške gibanice. Pripravile jo bodo iz več plasti vlečenega testa, z nadevom iz skute in kisle smetane, jo prelile z mešanico kisle smetane, stepenega jajca in stopljenega masla. To je hkrati priprava na tekmovanje v peki prleških gibanic, kjer bodo pokazale svoje znanje. Več >>

Izvaja: MDSS Kranj (medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj)
Kranj, 3. 6. 2024 od 15.00 do 17.00
Dne 3. junija 2024 bo ob 15:00 uri v prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj delavnica ročnih del članic MDSS Kranj v okviru Aktiva žena. Več >>

Izvaja: Osnovna šola I Murska Sobota
Murska Sobota, 3. 6. 2024 od 15.45 do 17.45
Skupaj z učenci 3. razreda si bomo v popoldanskem času ogledali kulturne znamenitosti Murske Sobote in se na ta način bolj povezali s svojim mestom. Ogledali si bomo spomenike, znane stavbe, cerkev ipd. Poleg tega bomo obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico, kjer si bomo ogledali arhiv starih časopisov in iskali literaturo o našem prelepem majhnem mestu. Več >>

Obiskali bomo škofijsko romarsko svetišče v Turnišču ter samostana S. KLARIS in se seznanili z delovanjem ter zgodovino. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 3. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Tudi pri nas imamo Romea in Julijo, pa tudi Robin Huda in še marsikatere junake, ki so si jih drugod izmislili, naš prostor, pa so dejansko zaznamovali. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 3. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Dne 3. junija 2024 bomo v domu Društva starejših občanov organizirali predavanje z naslovom Razvoj Jesenic skozi stare razglednice, ki ga bo vodil predavatelj Tone Konobelj. Več >>

Izvaja: Center za starejše Metulj
Slovenska Bistrica, 4. 6. 2024 od 08.00 do 15.00
V centru imamo izmenjevalnico knjig. Pregledali bomo zbirko in jo malo osvežili. Kdor želi lahko knjige odnese in prinese sveže bralno gradivo. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Kranj
Cerklje na Gorenjskem, 4. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
V sodelovanju z OOZ Kranj bomo s starodobnim avtobusom obiskali gospoda Globočnika, kovaškega mojstra iz Cerkelj, ki bo našim stanovalcem približal svoj poklic in prikazal svoje umetnine. V obisk bomo poskusili vključiti tudi lokalne osnovnošolce in morda koga navdušiti za ta poklic. Dogodek ni odprtega tipa. Več >>

Ilustrator Uroš Mav Hrovat bo prijetno popestril junijsko dopoldne našim osnovnošolcem. Učenci bodo spoznali slovenskega ilustratorja in njegov poklic. S skupnim branjem bodo vstopili v domišljijski svet ene izmed njegovih slikanic in doživljali estetsko ugodje ob prebranem. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Moravče, 4. 6. 2024 od 09.00 do 10.00
Učenci 3. in 4. razreda, ki obiskujejo dramski krožek na POŠ, bodo nastopili z igrico Zvezdica Zaspanka za otroke v Vrtcu Vojke Napokoj v Moravčah. Več >>

Izvaja: Mestno društvo gluhih Ljubljana
Ljubljana, 4. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
V vrtcu Jarše bomo predstavili udeležencem znakovni jezik. Naučili se bodo osnov znakovnega jezika, katere bodo usvojili skozi zabavno igro. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 4. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Šiviljska delavnica, ki jo bo vodila Marija Schweiger. Delavnica je primerna tudi za začetnike in tiste, ki s šivanjem še nimajo izkušenj. Več >>

Izvaja: II. Osnovna šola Žalec
Žalec, 4. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Pisali in izdelovali bomo voščilnice in jih potem poslali v dom starejših občanov Doma Nine Pokorn Grmovje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Arnače, 4. 6. 2024 od 10.00 do 11.30
V šolo vabimo naše dedke, babice in starše. Pripravili jim bomo kulinarično kulturno popoldne. V oddelku podaljšanega bivanja bomo pripravili okusne sokove iz zelišč z našega vrta (meta, melisa, limona) ter spekli piškote. Predstavil se bo Pevski zbor in folklorna skupina. Otvorili bomo našo cvetočo lipo, ki jo bomo oblekli v pletenino, ki so jo spletli otroci in njihove babice. V naš sadovnjak pa bodo otroci in dedki obesili ptičje hišice, ki so jih ustvarili na delavnicah. Podpisali bomo Listino o Eko šoli in trajnostni oskrbi naše narave in kulturne dediščine. Več >>

Izvaja: Dom Jožeta Potrča Poljčane
Poljčane, 4. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Ko izklopimo vse skrbi in zunanje dejavnike ter se osredotočimo nase, z zaprtimi očmi rišemo po svojih usmeritvah in navodilih. Neverjetno, ko kasneje vidimo kaj smo ustvarili. Več pa boste spoznali na delavnici. Vabljeni vsi od 10 do 99 let starosti, ki si želite narisati svoje želje, okus, mišljenje,... Več >>

Izvaja: OŠ Kozje - Vrtec Zmajček Kozje
Kozje, 4. 6. 2024 od 10.00 do 10.45
V vrtcu nas bo obiskala knjižničarka Andreja in nam prebrala pravljico, mi pa jo bomo naučili pesmico. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Črnomelj Enota Vinica
Vinica, 4. 6. 2024 od 11.00 do 12.00
Pogovor o življenju nekoč in danes med uporabniki VDC iz enote Vinica in enote Lunca, razstava starih predmetov. Več >>

Izvaja: Center Sonček Ptuj
Ptuj, 4. 6. 2024 od 11.00 do 13.00
Mi bi v torek 4.6. v naših prostorih med 11. in 13.uro izvedli delavnico v sklopu Tedna vseživljenskega učenja. Delavnica nosi naslov Ustvarjamo skupaj. Kot sama pravi bomo skupaj ustvarjali iz gline, predvidoma bomo izdelovali vazice iz kačic. Pridejo otroci iz OŠ Olge Meglič in če se bo še kdo odzval vabilu. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 4. 6. 2024 od 13.30 do 14.45
Vabimo vas, da se nam pridružite na bralnih uricah za naše stanovalce in tudi druge obiskovalce. Vsaka bralna urica se začne s prebiranjem in komentiranjem aktualnih lokalnih novic in nadaljuje s pripovedovanjem ali prebiranjem zgodb, legend, mitov in pravljic iz zakladnice ljudskega izročila. Dodamo pa še aktualno slovensko književnost in humoreske. Več >>

Izvaja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Ljubljana, 4. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Igrifikacija je koncept, ki vključuje uporabo elementov igre v procesu poučevanja. Zajema sisteme nagrajevanja, tekmovalnosti, ciljno naravnanost in motiviranost za dosego učnih rezultatov. Glavni cilj igrifikacije v izobraževanju je narediti učenje zabavno in motivirajoče. Igrifikacija privlači vse generacije učečih se in spodbuja sodelovanje. Predavatelj bo na svojem primeru predstavil, kako to uporablja pri pouku. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuš, 4. 6. 2024 od 14.00 do 16.00
Poudarek na varni in pravilni pripravi obrokov, pri čemer bomo spoznali tudi zgodovinski nastanek nekaterih jedi. Pozorni bomo na ekonomično ravnanje priprave jedi in pogrinjkov. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Prešerna Kranj
Kranj, 4. 6. 2024 od 15.00 do 17.00
Delavnica je namenjena vsem, tistim z izkušnjami in tudi tistim, ki še niso nikoli ustvarjali pesmi. Na začetku se bodo udeleženci spoznali s to obliko, skupaj bomo prebirali in se pogovarjali o haikujih. Nato pa se bomo tudi sami preizkusili v ustvarjanju te pesniške oblike. Če nam bo vreme naklonjeno, bomo imeli delavnico kar zunaj v okolici šole, saj so tudi haikuji povezani z naravo. Dobimo pa se pred glavnim vhodom v šolo pri parkirišču. Lepo vabljeni! Več >>

Izvaja: Jolanda Nanut
Nova Gorica, 4. 6. 2024 od 16.00 do 17.00
Skupina klekljaric se redno srečuje tedensko. Skupaj se učijo in svoje izdelke namenjajo tudi v dobrodelne namene. Več >>

Izvaja: Mladinski center Gornja Radgona
Gornja Radgona, 4. 6. 2024 od 16.00 do 16.45
Učenje kitare vsak torek, od 16.ure Mladinski center Gornja Radgona Želiš obvladati umetnost igranja kitare? Popestriti večer na druženjih s prijatelji? Vsak torek popoldan bo v Mladinskem centru potekalo učenje kitare s Tadejem! 🎶 - Zaigraj svoje najljubše pesmi v samo nekaj tednih! - Nauči se osnovnih akordov in tehnik igranja. - Individualni pristop, prilagojen tempu učenja vsakega posameznika. - ali 2 osebi Ne glede na to, ali si začetnik ali že izkušen igralec, Tadej vam bo pomagal razviti vaš potencial na kitari. Ure bodo potekale v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona. O Tadeju: Tadej Ferčec po izobrazbi tehnik navtike in pomorstva, se je z glasbo pričel aktivno ukvarjati pri 16-ih letih. Začel je kot samouk, znanje pa je dopolnil pod mentorstvom Marka Zaletelja in Primoža Grašiča. Ukvarja se z različnimi glasbenimi zvrstmi(funk, blues, jazz, fusion, rockabilly, bluegrass in rock and roll) Kasneje je na svoji glasbeni poti pridobival znanje na delavnicah svetovno znanih kitaristov kot so Steve Vai, Al Di Meola in Vlatko Stefanovski. Svojo glasbeno kariero pa je začel leta 2010 v Ljubljani, ko je aktivno začel poučevati kitaro in kot asistent tonskega mojstra na RTV SLO ter tehnik odra v slovenski filharmoniji. Svoj stil bi opisal kot mešanica Tom Morellota, Danny Gatthona in Steve Vaia. Udeležba brezplačna v okviru projekta TVU Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj
Kranj, 4. 6. 2024 od 17.00 do 19.00
Iskrive podobe na iskrivih kartah so letošnjo pomlad dobile štiri nove predstavitve. Kot tudi predhodne predstavitve, izbrane predavatelje nismo vabili zgolj na našo šolo, temveč tudi v institucije, ki so tako ali drugače povezane iskrivimi Slovenkami in Slovenci. Več >>

Izvaja: Ustvarjalna hišica, Mojca Ahčin Rozman, s.p.
Kranjska Gora, 4. 6. 2024 od 17.00 do 19.00
Kratek opis: V okviru TVU 2024 bomo izvedli kreativno delavnico z Mojco. Na kreativni delavnici v tehniki akvarela se bomo skupaj podali na slikarsko popotovanje v slikovito Toskano v Italiji. S pomočjo barv in čopičev bomo oživeli pokrajino, polno mavričnih travnikov, maka, visokih cipres in čudovitih hišic, značilnih za to čarobno regijo. Več >>

Izvaja: JAMES LTH d.o.o.
Slovenska Bistrica, 4. 6. 2024 od 18.30 do 19.15
V letu 1900 je človek v enem letu prejel toliko informacij, kot jih v letu 2000 v enem dnevu. Danes (2024) dobimo toliko informacij v eni uri, to je 13.000 informacij v sekundi! Preobremenjeni smo, um je prezaseden, naša skodelica je prepolna… To je razlog, da danes človek sploh ne čuti več, da ne čuti, naš sistem je preobremenjen. Kot da bi imeli v stnovanju priklopljenih 15 hladilnikov. Preizkusil, izkusil, začutil, občutil boš, KAKO enostavno lahko Sto storiš SAM/A! Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 4. 6. 2024 od 19.00 do 19.30
Dne 4. junija 2024 bodo ob 19. uri zaigrali učenci tolkal iz razreda Boštjana Gradiška Glasbene šole Jesenice. Obeta se zanimiv program. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 4. 6. 2024 ob 19.00
Pridružite se delavnici "Swing z Brino Lukež" in se naučite osnovnih korakov in gibov tega energičnega in zabavnega plesa. Brina Lukež, izkušena plesna učiteljica, vas bo popeljala skozi svet swinga in vam pokazala, kako se lahko sprostite in uživate v ritmih te glasbe. Delavnica je primerna za vse starosti in nivoje plesnega znanja, zato ni potrebno, da imate predhodne izkušnje. Več >>

Izvaja: JAMES LTH d.o.o.
Slovenska Bistrica, 4. 6. 2024 od 19.20 do 20.05
V letu 1900 je človek v enem letu prejel toliko informacij, kot jih v letu 2000 v enem dnevu. Danes (2024) dobimo toliko informacij v eni uri, to je 13.000 informacij v sekundi! Preobremenjeni smo, um je prezaseden, naša skodelica je prepolna… To je razlog, da danes človek sploh ne čuti več, da ne čuti, naš sistem je preobremenjen. Kot da bi imeli v stnovanju priklopljenih 15 hladilnikov. Preizkusil, izkusil, začutil, občutil boš, KAKO enostavno lahko Sto storiš SAM/A! Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
Šentvid pri Grobelnem, 5. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
V gradovih so pripravljali tudi plese. Kako so bili oblečeni, katere plese so plesali in na kakšno glasbo? Vse to bomo raziskali in našo igralnico spremenili v pravo grajsko plesno dvorano. Več >>

Izvaja: SWANMOSAIX, Marija Černivšek s.p.
Nazarje, 5. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
V mozaik delavnici, ki se bo izvajala v sklopu TVU 2024 bomo izdelovali mozaik okvir za ogledalo v velikosti A5 formata. Mozaik bomo izdelovali iz keramičnih ploščic, katere se bomo naučili pravilno lomiti in lepiti na podlago. Prvi dan bomo izbirali med pripravljenimi motivi in si izbranega skicirali na podlago. Prikazana bo pravilna uporaba klešč in lomljenje ploščic. Nadaljevali bomo z izdelavo mozaika, katerega bomo naslednji dan zaključili s fugiranjem in čiščenjem. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Predstavlja se nam Študijski krožek Etno - fletno v sklopu katerega je nastal tudi dokumentarni film Korenine moje domovine. Študijski krožek Etno – fletno ozavešča o bogati zgodovini, naravni in kulturni dediščini naše prečudovite Slovenije. Naša zgodovina, narava in kultura nas povezujejo, nam dajejo ponos, predvsem pa nas definirajo kot Slovence. Bolje kot se bomo tega zavedali in to cenili, boljša bo naša kvaliteta življenja, odnos do samega sebe, bližnjega ter narave. Naša slovenska identiteta je le naša in imamo dolžnost, da jo ohranimo, pravita sogovornici Branka Urbanija in Dušica Kunaver.. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 5. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Na delavnici se boste naučili osnovnih tehnik papirne filigrafije, kjer boste iz tankih trakov papirja ustvarjali prelepe vzorce in motive. Izkušeni mentorji vas bodo vodili skozi proces izdelave, od priprave materialov do končnega izdelka. Delavnica je primerna za vse starosti in ni potrebno, da imate predhodne izkušnje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šentjur, OE Ipavčev kulturni center Šentjur
Šentjur, 5. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
V sklopu Tednov vseživljenjskega učenja smo se odločili še za zadnjo filmsko matinejo v tem študijskem letu, ki pa bo brezplačna. Skupaj si bomo ogledali italijanski film Svetlejša prihodnost. Giovanni je uveljavljen italijanski filmski režiser, ki se pripravlja na snemanje novega filma. Projekt je že na začetku ogrožen, saj je le redkokdo v filmski ekipi nad njim navdušen, producent je na robu bankrota, poleg tega pa režiserja po štiridesetih letih zakona zapusti še žena. Več >>

Osnovnošolce bodo obiskali člani Godbene šole iz Cerknice. Predstavili jim bodo svojo dejavnost in delo. Učenci bodo spoznali tudi možnosti sodelovanja v Godbeni šoli. Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 5. 6. 2024 od 10.15 do 11.30
Otroci našega vrtca se bodo predstavili z likovnimi izdelki in kulturnim programom. Razstava bo na ogled v krajevni knjižnici do poletnih počitnic. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Kranj
Kranj, 5. 6. 2024 od 10.15 do 12.00
Pripravili bomo medgeneracijsko druženje naših uporabnikov z malčki iz vrtca Dobra teta. Vrtec bo uprizoril pomladno igrico z metuljčki. Potem pa bodo naši uporabniki skupaj z malčki izdelovali metuljčke. Dogodek ni odprtega tipa. Več >>

Izvaja: Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 11.00 do 12.30
Spoštovani starši Vabimo vas na izjemno zanimivo in uporabno delavnico z naslovom: "Z ritmom in gibom do znanja - jezika in hitrega branja" Na tem dogodku bomo raziskali načine, kako lahko že od malih nog spodbujamo ljubezen do branja pri naših otrocih in tudi sami izboljšamo svoje bralne veščine. Ali ste vedeli, da lahko že šest minut branja dnevno zmanjša stres najstnikov za kar 68 %? In da se običajno prenehamo učiti branja že v osnovni šoli? To pomeni, da celo življenje beremo z veščinami, ki smo si jih pridobili v rani mladosti. Na delavnici boste spoznali, kako lahko z gibom, znaki in glasbo (metoda otroških znakcev) učenje jezika in branje prvih knjig postane dnevna aktivnost z vašim dojenčkom že pred enim letom starosti. Spoznali boste 50 otroških znakov, ki vam bodo pomagali otroške knjige oživiti in narediti zanimive že za dojenčke. Naučili se boste, kako s pomočjo knjig in otroških znakov otrokom pomagati pri razvoju jezika in govora, kako brati z dojenčkom, kako vzbuditi njegovo pozornost in razviti zanimanje ter ljubezen do knjige. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 5. 6. 2024 od 14.00 do 16.00
Na ustvarjalni delavnici se boste lahko ob slikanju z akvarelom sproščali v družbi drugih udeležencev, ki se bodo z akvarelom srečali prvič, spet drugi pa vas bodo lahko naučili ogromno. Vodja delavnice vam bo v podporo in pomoč pri vašem ustvarjanju. Več >>

Izvaja: MDSS Kranj (medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj)
Kranjska Gora, 5. 6. 2024 od 14.00 do 18.00
Dne 5. junija 2024 bo ob 14:00 uri v DSO Viharnik razstava slikarskih del slabovidnih članic slikarskega krožka Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Kranj. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Celje, 5. 6. 2024–6. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
Dijaki bodo spoznavali kulturno dediščino naših prednikov na avstrijskem Koroškem in v Celju. Obiskali bodo muzeje ter po ogledih sami pripravili predstavitve tem, ki so jih najbolj navdušile. Razredi: dijaki 1. letnikov SSI programov medijski tehnik, strojni tehnik in tehnik mehatronike Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 5. 6. 2024 ob 16.00
Na delavnici se bomo preizkusili v žganju različnih motivov v lesene ploščice. Vsa material bo priskrbljen na delavnici. Več >>

Izvaja: Fotografske in video kreativne rešitve, Matic Javornik s.p.
Šmarje pri Jelšah, 5. 6. 2024 od 16.00 do 17.45
Fotoaparati se vse pogosteje nadomeščajo s pametnimi telefoni, ki vsebujejo vse zmogljivejše kamere. Ni se vam več treba obremenjevati s kopičenjem elektronskih naprav. Pametni telefon je rešitev vse v enem! Na žalost nismo vsi enaki v smislu umetniškega ustvarjanja. Vendar pa lahko vsakdo naredi lepe fotografije, ko pridobi nekaj znanja. Če ga želite pridobiti tudi vi, se nam pridružite na delavnicah. Več >>

Izvaja: MDSS Kranj (medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj)
Kranjska Gora, 5. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Dne 5. 6. 2024 bo ob 17:00 uri recital ob zaključku študijskega krožka o življenju in delu pisatelja Josipa Vandota. Nastopil bo harmonikar. Več >>

Izvaja: Kosovelova knjižnica Sežana
Sežana, 5. 6. 2024 ob 18.00
Pesniško branje, na katerem sodelujejo 3 grški in 3 slovenski pesniki in penice, ki so se medsebojno prevajali na pesniških delavnicah v Danah pri Sežani. Več >>

Izvaja: Inštitut za razvoj osebnostnih veščin KRATOS Ljubljana
Slovenska Bistrica, 5. 6. 2024 od 18.00 do 19.30
Spoštovani starši Vabimo vas na izjemno zanimivo in uporabno delavnico z naslovom: "Z ritmom in gibom do znanja - jezika in hitrega branja" Na tem dogodku bomo raziskali načine, kako lahko že od malih nog spodbujamo ljubezen do branja pri naših otrocih in tudi sami izboljšamo svoje bralne veščine. Ali ste vedeli, da lahko že šest minut branja dnevno zmanjša stres najstnikov za kar 68 %? In da se običajno prenehamo učiti branja že v osnovni šoli? To pomeni, da celo življenje beremo z veščinami, ki smo si jih pridobili v rani mladosti. Na delavnici boste spoznali, kako lahko z gibom, znaki in glasbo (metoda otroških znakcev) učenje jezika in branje prvih knjig postane dnevna aktivnost z vašim dojenčkom že pred enim letom starosti. Spoznali boste 50 otroških znakov, ki vam bodo pomagali otroške knjige oživiti in narediti zanimive že za dojenčke. Naučili se boste, kako s pomočjo knjig in otroških znakov otrokom pomagati pri razvoju jezika in govora, kako brati z dojenčkom, kako vzbuditi njegovo pozornost in razviti zanimanje ter ljubezen do knjige. Več >>

Vabljeni na potopisno predavanje o Bosni, ki bo v sredo, 5. junija, ob 18.00 v prostorih VeGeC Rogoza. Skupaj z Lučko Stopinšek se bomo sprehodili in popeljali po Bosni. Pogledali si bomo več krajev in znamenitosti, ki jih ponuja. Razbili bomo tudi kakšen predsodek in za konec skočili še čez mejo v mesto Dubrovnik. Za na konec pa nas bo potopisni trajekt popeljal še na otok Vis, ki je skozi zgodovino predstavljal pomemben vojaški otok. Le kaj vse nam pripoveduje in ponuja? Več >>

Izvaja: Mladinski center Gornja Radgona
Gornja Radgona, 5. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
PROJEKCIJA FILMA: PROJ MI PESEM - VLADO KRESLIN sreda, 5.6. ob 18.uri kinodvorana Doma kulture Partizanska cesta 11, 9250 Gornja Radgona V sklopu ŠTUDIJSKEGA KROŽKA: Muzika na platnu, pod mentorstvom Saše Bezjak si bomo ogledali glasbeni film o legendi slovenske glasbe Vlada Kreslina z naslovom: POJ MI PESEM. Pred projekcijo nam bo zapela ena od udeleženk krožka, Manuela Tišler. Dokumentarec sledi njegovemu umetniškemu razvoju ter prikazuje kulturni kontekst, v katerem deluje že več kot štirideset let. To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi. Tista črna kitara, Namesto koga roža cveti, Od višine se zvrti … so že ponarodele pesmi Vlada Kreslina. Glasbenik ima pri svojem občinstvu kultni status, ki ni posledica samopromocijskih prijemov, ampak rezultat osebne karizme in sugestivnega glasbenega izraza. Ta temelji na prepletu tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva in izvirne pesniško-glasbene govorice. Dokumentarec Poj mi pesem sledi Kreslinovemu umetniškemu razvoju ter prikazuje kulturni kontekst, v katerem deluje že več kot štirideset let. To je film o glasbi in tistih, ki jo imajo radi. Vljudno vabljeni! Vstop prost. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Lipovci
Beltinci, 5. 6. 2024 od 18.30 do 20.00
Člani študijskega krožka Lipovci (Pletemo in povezujemo) bodo predstavljali pletenje košar iz vrbovih šib oz. »pantovca« in svoje izdelke. Krožek že več let deluje pod okriljem Ljudske univerze Murska Sobota, ki spodbuja skupinsko učenje in ob enem tudi ohranjanje domačih obrti. Sedaj pa bi radi ta znanja predstavili in približali to tematiko širši publiki. Udeležencem bo predstavljena in na voljo tudi brošura z navodili za pletenje košar iz vrbovih šib, ki jo je Ljudska univerza Murska Sobota izdala v letu 2023. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Ljutomer, 5. 6. 2024 od 19.00 do 21.00
Vabljeni na letni koncert glasbe šole Slavka Osterca Ljutomer, ki bo v sreda 5.6.2024, ob 19.00, na glavnem trgu v Ljutomeru. Več >>

Izvaja: Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
Jesenice, 5. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Predstava » Policaj, lopova in šofer Bine«, spada med didaktične uprizoritve, ki otroke na humoren način pouči kako se obnašati v prometu, da ne pride do nesreče. Hkrati pa govori tudi o človeških vrednotah, ki naj bi jih otroci prepoznali tudi kot svoje in vredne premisleka ter upoštevanja. Saj pretirano obdarovanje otroka z darili lahko pri drugem vzbudi ljubosumje, ki se stopnjuje v sovražnost in maščevanje. Da je lahko tudi dobro z dobrim poplačano in da niso za težave krivi vsi drugi, ter da si vsak zasluži tudi drugo priložnost, če svojo napako prizna, pa je tudi vredno premisleka, tako za otroke kot za odrasle. Marsikaj v predstavi je namenjeno tudi odraslim v premislek. Zato je naš namen, da se otroci skozi smeh in skupaj z nami, spet kaj novega naučijo. Več >>

Izvaja: SWANMOSAIX, Marija Černivšek s.p.
Nazarje, 6. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
V mozaik delavnici, ki se bo izvajala v sklopu TVU 2024 bomo izdelovali mozaik okvir za ogledalo v velikosti A5 formata. Mozaik bomo izdelovali iz keramičnih ploščic, katere se bomo naučili pravilno lomiti in lepiti na podlago. Prvi dan bomo izbirali med pripravljenimi motivi in si izbranega skicirali na podlago. Prikazana bo pravilna uporaba klešč in lomljenje ploščic. Nadaljevali bomo z izdelavo mozaika, katerega bomo naslednji dan zaključili s fugiranjem in čiščenjem. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 6. 6. 2024 od 09.30 do 11.30
V okviru TVU 2024 bomo predstavili ljudske pesmi. Ljudske pesmi so del slovenske kulturne dediščine in pomemben element naše zgodovine. Vse, ki radi pojete, vabimo, da se pridružite skupini. Več >>

Izvaja: Turistično društvo dediščine in tradicije Podkum
Podkum, 6. 6. 2024 od 10.00 do 17.00
Spoznajte muzej Čopove dediščine, kjer boste potovali skozi čas v obdobje NOB-ja in Jugoslavije ter spoznali nekaj o steklarstvu in rudarstvu v Zasavju, sprehodili se bosti skozi lovsko sobo in rustikalno dediščino Zasavja. Predstavljena vam bo zasavska kulinarična dediščina, za konec pa boste spoznali še zgodovino Čopovih graščakov iz Valvasorjevega časa. Več >>

Izvaja: OŠ Kozje - Vrtec Zmajček Kozje
Kozje, 6. 6. 2024 od 10.00 do 11.15
Obiskali bomo našo krajevno knjižnico in v njej postavili razstavo naših risbic. Pripravili bomo čisto pravo otvoritev razstave s kratkim kulturnim programom. Za knjižničarko in obiskovalce bomo pripravili voden ogled razstave. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Loče
Sveti Jernej, 6. 6. 2024 od 10.15 do 12.00
Delavnico bo vodil lokalni lovec, ki se z lovstvom ukvarja že vrsto let. Predstavil bo lovsko družino in naloge lovca. Na zanimiv in poučen način bo opisal življenje gozdnih živali in dodal mnoge zanimivosti iz njegovih bogatih izkušenj na tem področju. Več >>

Izvaja: Varstveno delovni center Kranj, Enota Škofja Loka
Škofja Loka, 6. 6. 2024 od 11.00 do 11.00
Na delavnici bomo obiskovalcem predstavili lastnosti gline in jih naučili osnovnih tehnik oblikovanja ter uporabe različnih pripomočkov. Obiskovalci bodo lahk izdelali lasten glinen izdelek. Več >>

Izvaja: Vrtec Domžale. enota Krtek
Komendska Dobrava, 6. 6. 2024 ob 12.30
Otroci bodo zapeli pesmi, ki ponavadi odmevajo v gorah. Pesem razvedri duha in korak lažje steče po planinskih poteh. Več >>

Izvaja: Lado Jakša, svobodni umetnik, samozaposlen v kulturi
Ljubljana, 6. 6. 2024 od 15.00 do 19.00
Lado Jakša je svobodni umetnik, glasbenik, skladatelj in umetniški fotograf. Združuje tudi različne zvrsti umetnosti - sočasno koncertno izvajanje avtorske jazzovske glasbe in predvajanje video vsebin, kar daje dvojno estetsko doživetje. Vabljeni da si ogledate ustvarjalno vzdušje ateljeja in spoznate vsestranskega umetnika. Več >>

Izvaja: Društvo DVIG - U3ŽO
Dragomer, 6. 6. 2024 od 16.30 do 17.45
Otroci stari od 4-7 let vse leto spoznavajo slovenske pravljice in izdelujejo lutke pravljičnih junakov, enkrat letno ustvarijo avtorsko ilustrirano pravljico. Njihove stvaritve bodo postavljene na ogled širši javnosti Več >>

Izvaja: Likovno kulturno društvo Ormož Likudo
Ormož, 6. 6. 2024 ob 17.00
Likovno kulturno društvo LIKUDO, ustanovljeno leta 1994, združuje več kot 50 ljubiteljskih umetnikov. Na razstavi bodo predstavili dela 3. mednarodne likovno-fotografsko-kiparske kolonije, ki se bo pričela 18.5.2024. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 6. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Zvočna terapija učinkuje do celičnega nivoja, uravnava živčni sistem in omogoča globoko telesno, čustveno in mentalno sprostitev. Na zvočni kopeli se bomo sproščali ob zvokih gonga z izvajalko Nives Kraševec. Več >>

Izvaja: OŠ Lavrica
Lavrica, 6. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Petošolci so pripravili zaključno prireditev za starše. Da bi premagali tremo so na generalko povabili četrtošolce, ki so z veseljem prisluhnili njihovim pevskim, plesnim in ustvarjalnim točkam v dopoldanskem času. Tako so četrtošolci dobili občutek, kaj jih čaka v 5. razredu, petošolci pa so imeli manj težav popoldne, ko so nastopali pred starši. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Slovenske Konjice, 6. 6. 2024 od 17.15 do 19.00
Zaključek Bralna značka za odrasle in Predšolske pravljične bralne značke s kulturnim programom in podelitvijo priznanj. Program se prične ob 17:15 s predstavo PSST za otroke, nato sledi ustvarjalna delavnica v Mali galeriji. Ob 18:00 pa pravljica za odrasle – Marko Bezenšek. Nato sledi podelitev priznanj in nagrad s skupno pogostitvijo in druženjem. Več >>

Izvaja: OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 6. 6. 2024–7. 6. 2024 od 18.00 do 07.30
Kako približati branje otrokom in najstnikom? Mogoče skozi prav posebno bralno doživetje ob pestrih ustvarjalnicah in spanju v šolski knjižnici? Prav slednje pripravljamo našim učencem ob zaključku bralne značke. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Ptuj, 6. 6. 2024 ob 18.00
Projekt se napaja iz tradicije pripovedništva in z željo po ohranjanju in širjenju pripovedovane besede in ljudskega izročila. Tradicionalni pravljični večer za odrasle s pripovedovalci iz slovenskih splošnih knjižnic pripravljamo v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 6. 6. 2024 ob 18.00
Četrtek, 6. 6. 2024, ob 18.00, na vrtni terasi Knjižnice Ormož: MEŠKOV POPOLDAN - Javno branje bralnih klubov, na katerem bodo člani bralnih klubov predstavili življenje in literarna dela rojaka Franca Ksavra Meška. Več >>

Izvaja: ŠK: Legende dreves
Bistrica ob Sotli, 6. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
V sklopu študijskega krožka Legende dreves spoznavamo povezanost med človekom, skupnostjo in drevesi ter interdisciplinarno pristopali k interpretaciji dreves s pomočjo raznolikih medijev. Tudi v Bistrici ob Sotli bomo pripravili interaktivno pot spoznavanja dreves na različne načine. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Komenda Moste
Komenda, 6. 6. 2024 od 18.00 do 19.00
Učenci OŠ Komenda Moste se predstavijo s programom pesmi, ki so se jih naučili skozi šolsko leto. Poleg pevskih zborov se bodo predstavili tudi posamezni učenci z inštrumentalnimi in plesnimi točkami. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 6. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Dne 6. junija 2024 bodo ob 19. uri nastopili učenci kitare iz razreda Martine Jerinić, Glasbene šole Jesenice. Obeta se pester program. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 7. 6. 2024–16. 6. 2024 od 09.00 do 00.00
Zdravko je mala zebra, ki se znajde v izjemno hudi zagati: popackal si je progasti kožušček. Odpravi se v pralnico, da bi ga opral, a kaj ko se je tja namenil tudi mali tiger. Zdaj mora pohiteti! Zdravko si nadane svoj še vedo mokri progasti kožušček, da bi mu ušel, ampak....so te proge res njegove? Naša knjižničarka - pravljičarka Natalija Čokl Šoštarič bere pravljico Anne Schmauch Čigave so te proge. Prijeten ogled želimo. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 7. 6. 2024–28. 6. 2024 ob 10.00
Vabljeni na skupinsko razstavo slik. Pesmi v grafiki je naslov večletnega projekta (2022–2025), ki raziskuje povezave med poezijo in likovno umetnostjo skozi medij grafike. Letošnja, že tretja izvedba projekta se osredotoča na poezijo Makse Samsa. Slikarji in slikarke Erik Mavrič, Neža Perovšek, Adrijan Praznik, Iva Tratnik so v povezavi z njenimi pesmimi ustvarili grafična dela, ki so predstavljena na razstavi. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - Enota Podčetrtek
Podčetrtek, 7. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
"Ti boš mačka, jaz bom miš. Jaz bom bežal, ti loviš," je le ena od izštevank, ki nam je bila v otroštvo dobro znana. Danes se jih bomo skušali spomniti čim več, da bomo še dodatno razmigali naše možgane bomo reševali tudi zabavne uganke. Več >>

Izvaja: Mladinski center Prlekije - združenje NVO - so.p.
Ljutomer, 7. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Dogodek bo posvečen mladim brezposelnim, kjer jim bo predstavljeno in prikazano kako napisat dober CV oziroma življenjepis za službo potem bodo potekali tudi hitri zmenki med mlado osebno ter delodajalcem. Delodajalci bodo prihajali večino iz lokalnega okolja. Vabljeni vsi mladi tudi z drugih občin ter regij, da se pridružite. Delavnica bo potekala v sodelovanju z Mreža MaMa in ZRSZ. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 7. 6. 2024 od 10.00 do 13.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli dejavnost - kartanje. Kartanje je odlična dejavnost za preživljanje prostega časa, saj poleg druženja spodbujata tudi miselne sposobnosti. Več >>

Izvaja: Gimnazija Novo mesto
Novo mesto, 7. 6. 2024 od 11.00 do 15.00
Vabljeni ste na edinstveno delavnico in pogovor s Slovenko, ki živi v Ameriki. Izvedeli boste o njenih izkušnjah s selitvijo v tujino, o življenju v ameriški kulturi in o tem, kaj jo povezuje s Slovenijo. To bo nepozabna priložnost, da spoznate drugačno perspektivo življenja in dobite vpogled v izzive in lepote življenja Slovencev v tujini. Več >>

Izvaja: Gimnazija Novo mesto
Novo mesto, 7. 6. 2024 od 11.00 do 14.00
Dijaki se bodo pri ITS Naredi.si srečali s programerjem iz Amerike. Posvetovali se bodo lahko z njim glede svojih programerskih projektov. Več >>

Izvaja: Dom Jožeta Potrča Poljčane
Poljčane, 7. 6. 2024 od 14.00 do 16.00
Skupaj z našimi stanovalci, ki so s sabo prinesli morje idej, receptov in izkušenj, bomo skuhali nekaj "domačega". Kaj? Zaenkrat naj ostane skrivnost. Ste za? Vabljeni starejši od 10 let, ki vam je kuhanje želja in izziv. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 7. 6. 2024–16. 6. 2024 od 15.00 do 00.00
Vabimo vas k ogledu utrinkov naše Parade učenja 2024 - začutite 12-urini utrip na 11 prizoriščih v štirih občinah, ki je pritegnil preko 1500 obiskovalcev. Več >>

Izvaja: Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož
Ormož, 7. 6. 2024 od 15.30 do 17.00
Dogodek se bo odvijal v sklopu tradicionalnega, letos že 10. ŽIV ŽAVA v našem vrtcu. Starši in drugi sorodniki se bodo s svojimi otroki udeležili orientacijskega pohoda, po mestu in bližnji okolici, z namenom raziskovanja in spoznavanja naravne ter kulturne dediščino našega kraja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 7. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Naše najmlajše bralce in njihove starše vabimo na zaključek predšolske bralne značke Bralni nahrbtnik. Otroci iz Zibike se jim bodo predstavili z gledališko igro Mojca Pokrajculja, nato pa jih čaka še prav posebno presenečenje. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Kuharja Razkrižje
Šafarsko, 7. 6. 2024 od 17.00 do 18.25
S plesom, kulturnim programom in igrami se bodo devetošolci poslovili od devtletnega šolanja. Plesali bodo standardne plese, prebrali spomine in dogodivščine na 9 let šolanja, zaplesali s starši. Zahvalili se bodo staršem in učiteljem. Več >>

Izvaja: Eacape room Slatna
Rogaška Slatina, 7. 6. 2024 ob 17.00
Na šolskem centru Rogaška Slatina so postavili in uredili sobo pobega za različne skupine. Obiskovalci se bodo preizkusili v tekmovanju v sobi pobega. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendavske Gorice, 7. 6. 2024 od 18.00 do 20.30
V spremstvu dveh fotografov, članov Kulturnega društva Kokoš na kaktusu, bo organiziran sprehod po centru mesta Lendave, med katerim bodo lahko udeleženci delili svoje fotografsko znanje in izkušnje s preostalimi ustvarjalci ter jim tako pomagati usvojiti nova znanja. Dogodek bo obenem priložnost za spoznanje bogate kulture in zgodovine mesta Lendava. Več >>

Izvaja: Medgeneracijski center Kozje
Kozje, 7. 6. 2024 od 18.00 do 19.00
Vabljeni na odprtje in ogled kozjanskega rojaka, priznanega glasbenika Rafaela Zupanca - Rafa, ki se bo domačinom prvič predstavil kot slikar. Sam pravi, da sta glasba in slikanje del njega, del njegovega gledanja na svet. Na dogodku se bo zato predstavil tako s slikami kot z glasbo. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Lipovci
Beltinci, 7. 6. 2024 od 18.30 do 20.00
Člani študijskega krožka Lipovci (Pletemo in povezujemo) bodo predstavljali postopek pletenja košaric iz slame in svoje izdelke. Udeleženci se bodo lahko tudi sami preizkusili v pletenju košaric iz slame in izpopolnjevali svoje ročne spretnosti. Krožek že več let deluje pod okriljem Ljudske univerze Murska Sobota, ki spodbuja skupinsko učenje in ob enem tudi ohranjanje domačih obrti. Sedaj pa bi radi ta znanja predstavili in približali to tematiko širši publiki. Več >>

Izvaja: Društvo Hiša kulture v Pivki
Pivka, 7. 6. 2024 ob 19.00
Pesmi v grafiki je naslov večletnega projekta (2022–2025), ki raziskuje povezave med poezijo in likovno umetnostjo skozi medij grafike. Letošnja, že tretja izvedba projekta se osredotoča na poezijo Makse Samsa. Slikarji in slikarke Erik Mavrič, Neža Perovšek, Adrijan Praznik, Iva Tratnik so v povezavi z njenimi pesmimi ustvarili grafična dela, ki so predstavljena na razstavi. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško
Krško, 8. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Vabljeni osnovnošolci na delavnico Risanje portreta v POP ART tehniki. Z delavnico bomo tudi obeležili 200-obletnico rojstva dobrotnice in mecenke Josipine Hočevar, ki je ena izmed ključnih oseb, ki so vplivale na razvoj mesta Krško. Mentorica bo Elena Sigmund, profesorica likovne pedagogike, slikarka in oblikovalka vitražev. Več >>

Izvaja: Občina Litija
Litija, 8. 6. 2024 od 09.00 do 13.00
Dogajanje, ki povezuje lokalne prebivalce. V juniju se na prireditvi Festival skupnosti družijo vsi prebivalci občine Litija. V kulturnem, športnem, kulinaričnem in spremljevalnem programu se predstavijo vse krajevne skupnosti v občini Litiji. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Slovenske Konjice
Zreče, 8. 6. 2024 od 09.30 do 12.00
Ustvarjalne delavnice Splošne knjižnice Slovenske Konjice, enota Zreče: branje, risanje, pravljične ure, poslikava., ... Pridružite se nam na SRČNI PLOŠČADI, kjer bomo skupaj ustvarjali in se veselili. Več >>

Izvaja: Kulturno umetniško društvo Pirniče
Zgornje Pirniče, 8. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
Lutkovna predstava za otroke z naslovom Maksi je priredba znane pravljice o repi velikanki. Pripoveduje o tem kako so živali in različne generacije ljudi izpulili repo velikanko. Več >>

Izvaja: Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende
Šmarje pri Jelšah, 9. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Imamo jih v grbu, ob naših potokih, dvorec nosi ime. Kdo in kaj so Jelše ter jelše v Šmarju in zakaj so Jelše v Šmarju doma. Pridružite se na sprehodu z zgodbami, ki nas bodo vodile po sledeh jelš v Šmarju. Začetek: občinska stavba Šmarje pri Jelšah Trajanje: 1h Dolžina: 1km Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 9. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
V Muzeju baroka bo to nedeljo popoldne koncert, pisan na kožo vsem ljubiteljem klasične glasbe. Violinist Davor Philips in pianistka Petra Gliming bosta izvedla koncert treh sonat, in sicer J. Stahuljak: Sonata za violinu i klavir Op. 11, L. van Beethoven: Sonata za violinu i klavir u G-duru Op. 30 Br. 3 in L. van Beethoven: Sonata za violinu i klavir u F-duru Br. 5 Op. 24. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika
Drenov Grič, 10. 6. 2024–14. 6. 2024 od 08.30 do 12.10
Učenci se v šolo pripeljejo s skiroji in rolerji, se z njimi vozijo po poligonu in se preizkušajo v vsakdanjih prometnih situacijah. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 10. 6. 2024 od 09.45 do 10.30
Dejavnost bo potekala že tradicionalno na naši šoli. Možnost, da učenci pokažejo svoje skrite talente ostalim vrstnikom so učenci vzeli za svojo in vsako leto je udeležba nastopajočih večja. Koliko talentov se skriva v posameznikih in prav je, da jih predstavijo tudi ostalim vrstnikom na šoli. Več >>

Izvaja: OŠ Log-Dragomer, enota vrtec Log Dragomer
Dragomer, 10. 6. 2024 od 10.00 do 11.00
V vrtcu Log – Dragomer je pripovedovanje in branje zgodb otrokom ustaljena, vsakodnevna praksa. V skupinah starejših otrok je v praksi Bralni nahrbtnik. Otroci nesejo domov nahrbtnik, v katerem so izbrane otroške knjige različnih zvrsti in strokovna knjiga za starše o vzgoji. Otroci izbrano knjigo, ki so jo predhodno prebrali doma s starši, predstavijo v vrtcu ostalim otrokom in se tako urijo v pripovedovanju. Otroci lahko prinesejo od doma tudi svojo knjigo, ki jo predstavijo na enak način. Več >>

Izvaja: Vrtec Pikapolonica - Osnovna šola Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 10. 6. 2024 od 10.15 do 11.00
Otroci iz skupine "Metuljčki" že celo leto spoznavajo življenje v gozdu in letne čase s pomočjo škratka, ki jih je nekega dne pričakal v gozdu. Tokrat bodo svoj skriti gozdni kotiček predstavili tudi ostalim otrokom vrtca. Več >>

Izvaja: Osnovna šola I Murska Sobota
Murska Sobota, 10. 6. 2024 od 15.45 do 17.45
Skupaj z učenci 3. razreda si bomo v popoldanskem času ogledali kulturne znamenitosti Murske Sobote in se na ta način bolj povezali s svojim mestom. Ogledali si bomo spomenike, znane stavbe, cerkev ipd. Poleg tega bomo obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico, kjer si bomo ogledali arhiv starih časopisov in iskali literaturo o našem prelepem majhnem mestu. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarjeta
Šmarjeta, 10. 6. 2024 od 16.00 do 18.00
Stari starši in njihovi vnuki se bodo lahko družili v delavnicah ob starih ljudskih igrah, plesih, izštevankah, gibalnih igrah,... Več >>

Izvaja: Društvo Norma 7
Ajdovščina, 10. 6. 2024 ob 17.00
Društvo Norma 7 bo v sklopu tedna vseživljenjskega učenja 2024 odprla slikarsko razstavo nekaterih izmed njihovih članov. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Kranj
Kranj, 10. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Jasminka Alibašić (1977) Jasminka je ustvarjala že v otroških letih. Svojo mladost je preživela v Bosni, vojne razmere pa so jo pripeljale v Kranj, kjer si je ustvarila družino. Življenje se je spremenilo, ljubezen do narave in ustvarjanja pa jo spremlja ves čas in zapolnjuje proste trenutke ter poživlja njeno dušo. Obožuje vse vrste umetnosti, sama pa se je našla v slikarstvu. Na njenih slikah so najpogostejši prizori iz narave – upodablja pokrajine, tihožitja in rastlinske motive. S plastenjem in nanosom različnih materialov, nabranih v naravi, izdeluje impresije polne barv. Včasih njene slike narave učinkujejo skoraj abstraktno. Več >>

Izvaja: Gimnazija Brežice
Brežice, 10. 6. 2024 od 18.00 do 19.00
Razstava predstavlja Franja Stiplovška (12. 5. 1898 - 6. 4.1963) z artefakti in spomini nanj kot umetnika in gimnazijskega profesorja risanja 1945 - 1953. V okviru razstave prirejamo tudi pogovorni večer z gospo Boženo Vanič Encinas - nečakinjo zakoncev Stiplovšek. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje - Sap
Šmarje-Sap, 10. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Spoštovani, vabimo vas na dogodek, s katerim se bomo poklonili ljubiteljski kulturi, ki smo jo z učenci naše šole uspešno ohranjali celotno šolsko leto. Vabljeni starši, krajani in vsi ljubitelji kulture, v ponedeljek, 10. 6. 2024, v avlo OŠ Šmarje – Sap ob 18. uri, na prikaz usvojenega znanja pri različnih interesnih dejavnostih. Z veseljem vas pričakujemo. Več >>

Izvaja: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
Žalec, 10. 6. 2024–11. 6. 2024 ob 19.30
Avtorja: Tatjana Doma in Luka Marcen po motivih besedil G. Orwella Režija: Luka Marcen Igrajo: Vladimir Vlaškalić, Eva Kraš, Vojko Belšak, Mateja Pucko, Maša Žilavec, Liza Marijina Ko začnemo razmišljati o svobodi, osebni ali družbeni, ne morem mimo Georgea Orwella – moža, ki je tako neskončno in hkrati tako artikulirano, kritično ljubil resnico in svobodo. Moža, ki je tako zelo razumel ustroj sveta, da si je znal še predobro predstavljati, kako bo izgledal in deloval svet tudi dobrih 70 let po njegovi smrti. Orwell se je zavedal, da svet, v katerem živimo, verjetno ni najboljši od vseh zamisljivih svetov in niti ne gre na bolje. Vse svoje življenje si je prizadeval za izboljšanje položaja zatiranih in prezrtih ter o tem brez zadržkov govoril v svojih publicističnih in literarnih besedilih. Glasno in pogumno je zagovarjal socialistična načela, obenem pa nasprotoval tako komunizmu kot izkoriščevalski kapitalistični miselnosti. S tem se je poudarjeno ukvarjal tako v svojih kultnih romanih (Živalska farma, 1984) kot tudi v svojih izjemnih, stilsko briljantnih esejističnih besedilih. Vstopnice za izven po 18 EUR so na voljo v TIC-u Žalec, na spletu www.zkst-zalec.si ali uro pred dogodkom na blagajni dvorane. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Ljubljana, 10. 6. 2024 od 20.00 do 21.30
Festival bo potekal v avli dijaškega doma, kjer bomo na za to pripravljenih mizah, igrali najrazličnejše družabne igre. Ker smo si izbrali najbolj "vidno" mesto, bomo morebitne zainteresirane dijake vabili na udeležbo in igranje. Objava s povabilom bo tudi na socialnih omrežjih Dijaškega doma Bežigrad, ter obenem preko dijaškega mikrofona. Ena miza pa bo namenjena izdelovanju zapestnic in nakita. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača
Divača, 11. 6. 2024 od 07.45 do 09.20
Razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v osnovni šoli pomeni razvijanje celotnega telesnega potenciala tako občutljivega bitja, kot je otrok. Učenci imajo ples zelo radi, kajti otrok, ki ne mara plesa, je kot otrok, ki se ne mara igrati. Tretješolci bodo učencem 1. in 2. razreda predstavili 3 otroške in 4 ljudske plese, ki so se jih naučili v letošnjem šolskem letu, enega pa jih bodo tudi naučili. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevž Langus
Jesenice, 11. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Uporabnica Varstveno delovnega centra se že dlje časa ukvarja s fotografijo narave in svojih štirinožnih prijateljev. Razstava je plod dodatnega učenja o fotografiji. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Knjižnice Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Na zaključnem torkovem srečanju bomo na kratko povzeli aktivnosti v tem študijskem letu in pogled usmerili v prihodnje. Gostili pa bomo tudi predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jan, ki jo bomo povprašali o aktivnostih na področjih, kjer je zveza društev upokojencev najbolj dejavna. Pogovor z gostjo bo vodila Mimica Kidrič, za glasbeni predah pa bodo poskrbele naše Zveneče jelše z mentorico Jasmino Levičar. Druženje bomo zaključili z družabnim srečanjem v spodnji dvorani. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Zveneče jelše
Šmarje pri Jelšah, 11. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Pevci Zvenečih jelš bomo sooblikovali zaključno prireditev UTŽO Knjižnice Šmarje pri Jelšah, poskrbeli bomo za glasbene točke in s harmoniko ter pesmijo vzdušje na druženju po uradnem delu. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 11. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Šiviljska delavnica, ki jo bo vodila Marija Schweiger. Delavnica je primerna tudi za začetnike in tiste, ki s šivanjem še nimajo izkušenj. Več >>

Izvaja: Dnevni center ŠENT Ajdovščina
Ajdovščina, 11. 6. 2024 ob 10.00
Na delavnici bodo člani Dnevnega centra ŠENT Ajdovščina v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja brali avtorsko poezijo uporabnikov in se preizkusili v reševanju rebusov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Griže
Griže, 11. 6. 2024 od 11.05 do 11.55
Z učenci smo pri razredni uri pisali z roko, na temo Dan državnosti. Njihova naloga je bila, da so zapisali dve povedli ali zapisali pesem na temo Dan državnosti. Učenci so lahko tudi likovno ustvarjali in naslikali risbo, ki bo prikazala dogodek, ki prihaja ob zaključku šolskega leta. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 11. 6. 2024 od 13.30 do 14.40
Vabimo vas, da se nam pridružite na bralnih uricah za naše stanovalce in tudi druge obiskovalce. Vsaka bralna urica se začne s prebiranjem in komentiranjem aktualnih lokalnih novic in nadaljuje s pripovedovanjem ali prebiranjem zgodb, legend, mitov in pravljic iz zakladnice ljudskega izročila. Dodamo pa še aktualno slovensko književnost in humoreske. Več >>

Izvaja: Mladinski center Gornja Radgona
Gornja Radgona, 11. 6. 2024 od 16.00 do 16.45
Učenje kitare vsak torek, od 16.ure Mladinski center Gornja Radgona Želiš obvladati umetnost igranja kitare? Popestriti večer na druženjih s prijatelji? Vsak torek popoldan bo v Mladinskem centru potekalo učenje kitare s Tadejem! 🎶 - Zaigraj svoje najljubše pesmi v samo nekaj tednih! - Nauči se osnovnih akordov in tehnik igranja. - Individualni pristop, prilagojen tempu učenja vsakega posameznika. - ali 2 osebi Ne glede na to, ali si začetnik ali že izkušen igralec, Tadej vam bo pomagal razviti vaš potencial na kitari. Ure bodo potekale v prostorih Mladinskega centra Gornja Radgona. O Tadeju: Tadej Ferčec po izobrazbi tehnik navtike in pomorstva, se je z glasbo pričel aktivno ukvarjati pri 16-ih letih. Začel je kot samouk, znanje pa je dopolnil pod mentorstvom Marka Zaletelja in Primoža Grašiča. Ukvarja se z različnimi glasbenimi zvrstmi(funk, blues, jazz, fusion, rockabilly, bluegrass in rock and roll) Kasneje je na svoji glasbeni poti pridobival znanje na delavnicah svetovno znanih kitaristov kot so Steve Vai, Al Di Meola in Vlatko Stefanovski. Svojo glasbeno kariero pa je začel leta 2010 v Ljubljani, ko je aktivno začel poučevati kitaro in kot asistent tonskega mojstra na RTV SLO ter tehnik odra v slovenski filharmoniji. Svoj stil bi opisal kot mešanica Tom Morellota, Danny Gatthona in Steve Vaia. Udeležba brezplačna v okviru projekta TVU Več >>

Izvaja: Kulturno umetniško in izobraževalno društvo APéL
Kranj, 11. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Odprli bomo vrata v proces gledališke improvizacije in nastajanja interdisciplinarne predstave. Lahko se boste preizkusili v kreiranju, igranju ali zgolj opazovali. Prebrali bomo drobno zgodbico, ki jo poznajo vse kulture: "Ljudem nikoli ne ustrežeš". V zgodbi nastopajo dedek, vnuk in osel, zato bo tudi dogodek prežet s temami, kot so potovanje, staranje, medgeneracijsko učenje, empatija... Kdo ve, mogoče se zgodi celo predstava? Nastopili bojo igralci društva APeL, snemalci sekcije APELLESKET in drugi. Prijave: mck-prijava@luniverza.si ali 04 280 48 25. Več >>

Izvaja: teksturaLab
Koper, 11. 6. 2024 od 17.00 do 20.00
Sashiko (japonsko 'majhni vbodi') je vrsta vezenja ali šiva, ki prihaja iz Japonske. Ima večstoletno tradicijo in se uporablja za okras in/ali funkcionalno ojačitev blaga in oblačil. Na delavnici bomo izdelali manjši izdelek: podstavek za skodelico čaja ali manjšo dekoracijo za steno. Več >>

Izvaja: Ustvarjalna hišica, Mojca Ahčin Rozman, s.p.
Kranjska Gora, 11. 6. 2024 od 17.00 do 19.00
Kratek opis: V okviru TVU 2024 bomo izvedli kreativno delavnico z Mojco. Na kreativni delavnici v tehniki akvarela se bomo skupaj podali na slikarsko popotovanje v slikovito Toskano v Italiji. S pomočjo barv in čopičev bomo oživeli pokrajino, polno mavričnih travnikov, maka, visokih cipres in čudovitih hišic, značilnih za to čarobno regijo. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Beremo z Manco Košir
Šmarje pri Jelšah, 11. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Vabimo vas na srečanje bralnega študijskega krožka, ki bo tematsko posvečeno Manci Košir, veliki promotorici branja in bralnih študijskih krožkov. Ob tem pa boste tudi spoznali način dela v našem krožku in morda vas nagovori, da se nam pridružite. Veseli vas bomo. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 11. 6. 2024 od 18.30 do 19.30
Kitarista Nik Bulovec in Peter Tolar pod mentorstvom Martine Jerinić pripravljata recital ob zaključku niže/višje stopnje glasbenega šolanja. Obeta se pester program. Več >>

Srečanje flamenko skupin iz Slovenije. Flamenko je strasten in izrazit glasbeni in plesni slog, ki izvira iz Andaluzije v južni Španiji. Ta umetniška oblika združuje petje (cante), ples (baile) in kitarsko spremljavo (toque), pogosto pa vključuje tudi ritmično ploskanje in igranje na kastanjete. Flamenko je globoko zakoreninjen v kulturi andaluzijskih Romov in odraža njihove zgodovinske izkušnje ter čustva. Skozi stoletja je flamenko doživel številne vplive, vključno z arabsko, judovsko in andaluzijsko ljudsko glasbo. Danes je flamenko prepoznan kot pomemben del svetovne kulturne dediščine in privablja občudovalce ter umetnike po vsem svetu. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Cerovo, 12. 6. 2024 od 08.00 do 14.00
Učenci bodo z obiskom jame spoznali edinstveni kraški svet. Vključili se bodo v različne tipe delavnic in na tak način spoznavali in raziskovali kraško površje in kraške oblike. Na majhni površini v jami in pred jamo bodo spoznali obilico značilnih kraških oblik, kot so kraška jama, udornica, vrtača, brezno, kraško površje, žlebiči in podobno. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Maksim Gaspari Begunje
Begunje pri Cerknici, 12. 6. 2024 od 08.00 do 09.00
V sodelovanju z godbo Cerknica, ki letos praznuje svojo 100-obletnico. Bomo na šoli izvedli krajšo predstavitev posameznih skupin inštrumentov. Obiskovalci pa se bodo lahko v igranju tudi preiskusili. Več >>

Javno podjetje Kovod ponovno pripravlja Vodkov Dan. Voda je vir zabave, a tudi izjemno pomembna za naše življenje. Zato je ustvarjanje igralnih in poučnih vsebin z njo tako pomembno. Podjetje Kovod si prizadeva ustvarjati inovativne izdelke ter vsebine, ki spodbujajo otrokov celostni razvoj in ozaveščenost o pomembnosti vode v našem življenju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Debro
Debro, 12. 6. 2024 od 09.00 do 11.00
Sprejem bodočih prvošolcev v šoli za katere pripravimo kratek kulturni program ter jih povabimo na skupno ustvarjanje. Skupaj se igramo in se spoznavamo. Popoldan nastop za starše za katere pripravimo pevsko, plesni nastop ter se tako poslovimo od šolskega dela in že skoraj mahamo šoli v slovo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ig
Ig, 12. 6. 2024 od 09.30 do 10.30
Za vsakega otroka je vstop v šolo prav posebna prelomnica. Da bo naslednjega prvega septembra za bodoče prvošolce res posebno in ne preveč prestrašeno, smo vrtčevske otroke povabili na obisk. Preko dramske igrice in pesmi, bomo prvi razredi pokazali vrtčevskim otrokom, da je učenje zabavno, pa vseeno ni hec. Drugi razred bo pokazal, da se v šoli učimo tudi plesa, ko jim bodo zaplesali ples. Tretji razred pa bo z recitacijo predstavil pesem Ciciban in čebela. Na šolo bodo tako prišle vse skupine vrtca, katerih otroci so zadnje leto v vrtcu. Otroke bomo po mini predstavi popeljali po šoli in jih skromno pogostili s piškoti. Več >>

Izvaja: Vrtec Radeče
Radeče, 12. 6. 2024 od 11.00 do 13.00
Najmlajši udeleženci se bodo predstavili s točko, kasneje pa bodo tudi sodelovali pri nošenju bakle skozi stavbo vrtca in okrog nje. Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Kuharja Razkrižje
Šafarsko, 12. 6. 2024 od 16.00 do 19.00
Skozi kulturni program se bomo za novi pridobitvi - prenovljeno telovadnico in novo gospodinjsko učilnico - na izviren način zahvalili osnovnošolci. Prireditev bo popestril pevski zbor in dramska igra. Predstavljene bodo športne pridobitve in športne točke. Sledila bo predstavitev dela šole po delavnicah - oboje povezane s športom in hrano (gospodinjsko učilnico). Več >>

Izvaja: Društvo podeželskih žena in deklet Arnika Dobrna
Dobrna, 12. 6. 2024 od 17.00 do 18.30
Podeželske žene in dekleta vam bodo predstavile stare običaje in z njimi povezano lokalno kulinariko. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Jesenice
Jesenice, 12. 6. 2024 od 18.00 do 19.30
Harmonikarji Valerij Luzar in Martin Bernik pod mentorstvom Diane Šimbera ter Mia Tomić in Isak Jezerkić pod mentorstvom Zilhada Džananovića pripravljajo recital ob koncu šolskega leta, oz. zaključku nižje/višje stopnje glasbenega šolanja. Več >>

Folklorno društvo Prekmurje Lendava se bo skupaj s člani Folklornega društva Pozvačin Bistrica, 12. junija se bomo folklorniki 2 folklornih skupin zbrali v vaškem domu Lendavske gorice na intenzivnih vajah. Z objavo dogodka na ZKD in JSKD želimo privabiti tudi druge občane k sodelovanju, zato bomo naša vrata odrta za vse zainteresirane. Cilji: -prenos znanja in izkušenj med člani skupin, -izmenjava tehnik proučevanja prekmurskih ljudskih plesov, -poglobljen študij poučevanja metodike poučevanja plesov, -priprava skupne koreografije-delo v skupinah, -druženje med člani skupine, -krepitev dobrih medsebojnih odnosov z namenom nadaljnjega sodelovanja na gostovanjih doma in v tujini. Z dogodkom želimo prispevati k širjenju znanj o folklorni dejavnosti, tudi privabiti nove plesalce v društva Slovenija, učeča se dežela. Več >>

Izvaja: Društvo Kreativna akademija
Slovenska Bistrica, 12. 6. 2024 ob 18.00
Društvo Kreativna akademija bo imelo predstavitveni dan v sredo, 12. junija, ob 18. uri v prostorih društva v Partizanski 24. Na ogled bodo izdelki, ki jih ustvarjajo člani, predstavili pa bodo tudi številne delavnice in tečaje, ki jih pripravljamo. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Jesenice
Jesenice, 12. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Udeleženci regijskih literarnih delavnic kreativnega pisanja JSKD so s pomočjo peresa in pod mentorstvom Barbare Korun osvobajali domišljijo in jo pretvarjali v avtorsko poezijo in prozo.12. junija bodo svoje literarno ustvarjanje predstavili širši javnosti, zato vabijo, da se jim pridružite in prisluhnete njihovi osvobojeni domišljiji. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jurija Vege Moravče - POŠ Vrhpolje
Vrhpolje pri Moravčah, 12. 6. 2024–13. 6. 2024 od 18.30 do 13.00
Učenci bodo skupaj z učiteljicami prespali v šoli, zjutraj pa se bodo odpravili raziskovat domači kraj. Več >>

S člani domoznanskega krožka se bomo odpravili v Vipavo, kjer si bomo vodeno ogledali mesto in se odpeljali še v okolico Vipave. Vipava leži v zgornjem delu Vipavske doline, ob številnih izvirih reke Vipave. Od Ljubljane je oddaljena 75 kilometrov. Zaradi številnih izvirov, ki jih ima mesto, so prebivalci na tem območju zgradili kar 25 mostov. Ravno zaradi mnogih mostov pravijo Vipavi tudi ‘slovenske Benetke’. Več >>

Izvaja: VVE pri OŠ Žiri
Žiri, 13. 6. 2024 od 07.00 do 15.00
Z otroki aktiva 4-5 bomo imeli skupni zaključni izlet v Kekčevo deželo. Pred tem se bomo posvetili temi pastirja, Kekčevim pravljicam, se igrali teto Pehto in se učili pesmi o Kekcu. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 13. 6. 2024–16. 6. 2024 od 07.00 do 18.00
Vabljeni na ogled fotografske razstave fotografa in popotnika matica Javornika. Fotografije je posnel na svojem trimesečnem potovanju po Tajski in Vietnamu in prikazujejo njegova srečevanja z domačini. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 13. 6. 2024 od 09.30 do 11.00
Na zanimiv način bomo spoznali življenje in delo W. Shakespeara in odkrivali vpliv, ki ga je imel in ga še ima na svetovno književno ustvarjanje. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku. Več >>

V sklopu celodnevne ekskurzije se bomo sprehodili po Trstu, kjer nas bo vodil lokalni vodič in nas spoznal s tem obmorskim mestom. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Nazarje, POŠ Šmartno ob Dreti
Šmartno ob Dreti, 13. 6. 2024 od 13.00 do 14.30
Ko nam nekdo nekaj pomeni je prav da to tudi povemo, pokažemo. Z učenci POŠ bomo izdelali zapestnice prijateljstva in se obdarovali. Več >>

Izvaja: Primož Škerlj drožina - Turistična kmetija Škerlj
Dutovlje, 13. 6. 2024 od 14.00 do 15.00
V sklopu celodnevne ekskurzije, se bomo ustavili na Turisitčni kmetiji Škerlj, v Tomaju, kjer se je rodil Srečko Kosovel, čigar 120. obletnico rojstva obeležujemo letos. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Lipovci
Lipovci, 13. 6. 2024 od 17.00 do 20.00
Zbrali se bomo udeleženci študijskega krožka in izvedli kratko analizo delovanja krožka v tej sezoni. Pogovorili se bomo o načrtih za prihodnost delovanja krožka in iskali nove ideje za ustvarjanje v prihodnji sezoni. Zastavili si bomo nove izobraževalne cilje in uraden del dogodka zaključili s podelitvijo priznanj udeležencem krožka. Dogodek bomo nadaljevali s prijetnim druženjem krožkarjev in neformalnim izmenjevanjem idej ter znanja za ročna dela ali druga vsakodnevna domača opravila. Krožek že več let deluje pod okriljem Ljudske univerze Murska Sobota in spodbuja skupinsko učenje in ob enem tudi ohranjanje domačih obrti. Več >>

Izvaja: Folklorno društvo Brusači Radeče
Radeče, 13. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Javna prireditev z gosti ter predstavitev folklornih kostumov. Učenci glasbene šole bodo zaigrali ljudske skladbe, pevski zbor osnovne šole bo zapel ljudske pesmi, društvo s otroško folklorno skupino bodo predstavili različne plese in predstavili folklorne kostume kot oblačilno dediščino kraja. Več >>

Izvaja: Fotografske in video kreativne rešitve, Matic Javornik s.p.
Šmarje pri Jelšah, 13. 6. 2024 od 18.00 do 19.30
Trije meseci in solo potovanje: prisluhnite zgodbi mojega trimesečnega solo potovanja po Tajski in Vietnamu, ki se je izkazalo za potovanje, polno nepričakovanih dogodivščin in srčnih srečanj. Od življenja v kolibah v vaseh z domačini do žuranja na poroki ljudstva Red Dao. Spoznal sem kulturo čaja v Vietnamu in sodeloval pri šamanskem obredu. Vse to in še več vam bom sporočil skozi fotografije in pripoved. Po predavanju bo sledila otvoritev fotografske razstave Daleč od turističnih poti: Osebna izkušnja Tajske in Vietnama. Vabljeni. Več >>

Izvaja: KUD KOSEC
Log pri Brezovici, 13. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Glasbeno kulturni program, pogovor z ustvarjalci revije KOSEC, Čas beži, spomini ostajajo. Pogovarjali se bomo z urednikom revije, oblikovalko in dvema glavnima aktera za vsebinsko gradivo revije. Več >>

Izvaja: PORP Radeče
Radeče, 13. 6. 2024 od 19.00 do 21.00
Pihalni orkester radeških papirničarjev bo z drugimi izvajalci sodeloval na dogodku, kjer bodo nastopali za krajane. Na dogodek so vabljeni obiskovalci vseh generacij, od najmlajših do najstarejših. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Nova Gorica
Dornberk, 13. 6. 2024–15. 6. 2024 od 20.00 do 23.00
Dogodek XXI. Glasbeni večeri tabor organizirajo v sodelovanju Društvo Zapisi, ZKD Nova Gorica in Društvo Tabor nad Dornberkom. Več >>

Izvaja: Artklub 7 Gornja Radgona
Gornja Radgona, 14. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Tržnica znanja in dobrot - Artklub7 petek, 14.6. od 8.-12.ure Trg svobode, Gornja Radgona V sklopu Tržnice znanja in dobrot bo Artklub7 obiskovalcem predstavil svojo organizacijo, svoje člane, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Več >>

Izvaja: Likovno društvo Gornja Radgona
Gornja Radgona, 14. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Tržnica znanja in dobrot: Likovno društvo GR petek, 14.6. od 8.- 12.ure Trg svobode V sklopu Tržnice znanja in dobrot bo Likovno društvo Gornja Radgona obiskovalcem predstavilo svojo organizacijo, člane, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gornja Radgona
Gornja Radgona, 14. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Tržnica znanja in dobrot: Osnovna šola Gornja Radgona petek, 14.6. od 8.-12.ure Trg svobode V sklopu Tržnice znanja in dobrot bo Osnovna šola Gornja Radgona obiskovalcem predstavila svojo organizacijo, projekte, program in delovanje na sploh, s pomočjo promocijskega materiala in prek osebnega stika. Predstavili se bodo s filmsko vzgojo, uspehi, ki jih žanjejo na tem področju in s praktičnim prikazom stop-motion animacije, katero bodo lahko preizkusili tudi obiskovalci tržnice. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Braslovče Podružnična osnovna šola Trnava
Zalog pri Šempetru, 14. 6. 2024 od 08.20 do 12.30
Ta dan se bomo odpravili do jame Pekel in spoznali življenjski prostor jamo. Po ogledu bomo spoznali življenje na kmetiji, skrb za živali in različna kmečka opravila na Mini ranču. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gorica Velenje, POŠ Vinska Gora
Vinska Gora, 14. 6. 2024 od 08.20 do 09.05
Učenci Lutkovnega krožka pod vodstvom go. Štefke Štukovnik se bodo predstavili z lutkovno predstavo, ki so jo pripravili pri krožku. Predstava bo namenjena zaključku šolskega leta. Tematska usmerjenost TVU Učenje in kultura – z roko v roki Več >>

Izvaja: OŠ Janeza Kuharja Razkrižje
Šafarsko, 14. 6. 2024–21. 6. 2024 od 08.20 do 12.40
Učenci si bodo ogledali film. Sledijo delavnice po razredih. Tema bodo empatija, drugačnost, sprejemanje, zdravje, družina, medsebojni odnosi, prijateljstvo. Učenci bodo razmišljali o vsebinah, zapisali misli, sporočila. Razstava bo v jedilnici ali na hodniku. 9. razred bo delavnico opravil prej, učenci od 5. do 8. razreda naslednji teden. Prestavljeno je zaradi dneva odprtih vrat. V sklopu empatije in solidarnosti bo zadnja ura namenjena izmenjevalnici oblek, igrač, didaktičnih pripomočkov, športnih rekvizitov z namenom učiti mlajše recikliranja, trajnosti, solidarnosti in varovanja okolja. Več >>

Izvaja: Študijski krožek Zveneče jelše
Kozje, 14. 6. 2024 od 08.30 do 14.00
Za zaključek srečanj v tem študijskem letu in zaključek TVU se bomo podali v Kozje, spoznali bomo zgodovino trga in si ogledali nekaj muzejskih zbir (Kroflov mlin, Stari zapori, Šola moje mame) ter aktualnih razstav (Rafael Zupan Raf - slikarska razstava, Mojca Valenčak - graviranje stekla) in se povzpeli na Županov breg (Veternik), kjer bomo na razgledni ploščadi ob vetrni harfi tudi zapeli. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 14. 6. 2024 od 10.00 do 13.00
V okviru TVU 2024 bomo izvedli dejavnost - kartanje. Kartanje je odlična dejavnost za preživljanje prostega časa, saj poleg druženja spodbujata tudi miselne sposobnosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, PŠ Šentrupert
Šentrupert, 14. 6. 2024 od 10.30 do 12.00
Učenci se na prireditvi predstavijo z raznimi glasbenimi, plesnimi, dramskimi in literarnimi točkami. Predstavijo se lahko individualno, v dvojicah ali skupinsko. S pripravljenimi točkami izrazijo svoj talent in veselje do raznih dejavnosti. Pri tem spodbujamo njihovo kreativnost, iniciativnost ter medsebojno sodelovanje. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 14. 6. 2024 od 11.00 do 13.00
Člani UTŽO Bistrica ob Sotli praznujemo in se veselimo Tednov vseživljenjskega učenja v okviru katerih bomo organizirali pohod čez Kleste v Kunšperk in nazaj v Bistrico ob Sotli. 14.6. pohod (čez Kleste v Kunšperk in nazaj) z zaključkom Več >>

Izvaja: Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru, 14. 6. 2024 od 11.10 do 12.10
Osmošolci bodo pripravili delavnice z eksperimenti za drugošolce. Skupaj bodo eksperimentirali in raziskovali lastnosti snovi. V ospredju je medgeneracijsko druženje z izobraževalno noto. Več >>

Izvaja: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja
, 14. 6. 2024 od 12.00 do 14.00
Učenci višjih razredov se bodo udeležili kuharske delavnice, kjer bodo spoznali špansko kulinariko in pripravili namaz iz avokada - guacamole in čips iz tortilije. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru, 14. 6. 2024 od 12.30 do 13.15
Učenci 2. razredov se bodo v podaljšanem bivanju naučili nekaj o zgodovini kitare, o sestavnih delih kitare, slišali bodo nekaj znanih pesmi in ob njih morebiti tudi zapeli. Na koncu bodo kitaro lahko tudi sami preizskušali. Več >>

Izvaja: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV)
Ravne na Koroškem, 14. 6. 2024–17. 6. 2024 od 14.00 do 18.00
Vabimo Vas na ogled razstave z naslovom Skupaj z naravo. Na razstavi bodo izdelki in fotografije učencev Dnevnega centra na Ravnah. Tekom celega šolskega leta smo se učili o pomembnosti in povezanosti z naravo. Na temo smo likovno ustvarjali, šivali, izdelovali namizne igre iz lesa. Razstava bo na ogled od 14.6.2024 do 12.7.2024 v prostorih Koroške osrednje knjižnice na Ravnah. Prijazno vabljeni, učenci in učenke Dnevnega centra na Ravnah Več >>

Izvaja: KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LIBER
Krško, 14. 6. 2024 od 16.30 do 19.00
Na delavnici Počitnice pred vratimo bomo otrokom med 7. in 14. letom predstavili grafično ustvarjanje (monotipija), v kateri se bodo pod mentorstvom Liljane Čuček Femec sami preizkusili. Več >>

Izvaja: Folklorna skupina Sava
Kranj, 14. 6. 2024 od 18.00 do 19.00
Spoznajte bogato in raznoliko kulturno dediščino slovenskih pokrajin: plese, glasbo in oblačila. Na delavnici se pridružite plesalkam in plesalcem in se naučite nekaj plesnih korakov, saj je ples najzabavnejša oblika rekreacije. Več >>

Linhartovo srečanje je festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Namenjen je vsem ljubiteljskim gledališkim skupinam v Sloveniji in slovenskim skupinam v tujini. Več >>

Izvaja: Zavod Samostojen si
Cerknica, 14. 6. 2024 od 19.00 do 20.30
Ali veste, da petje poleg dobrega počutja izboljša tudi naše dihanje in držo ter blagodejno vpliva na celo telo? Vabljeni vsi pevci in tisti, ki morda mislite, da to niste. Skupaj bomo zadihali, se razgibali ter raziskali svoj glas in pevski inštrument na različne načine, pa seveda tudi kaj zapeli! Delavnica je za prijavljene brezplačna. Prijave sprejemamo na druzinski.center.cerknica@gmail.com ali na 051 22 56 56 (Maša). Več >>

Izvaja: Občina Radeče
Radeče, 14. 6. 2024 od 19.00 do 20.00
Otvoritev Splavarjenja 2024, kjer bo dogodek zaznamoval uradni začetek letošnjega festivala, na katerem bo pozdravni nagovor župana ter gostov, kulturni program ter simbolična otvoritev z vožnjo s splavom. Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 14. 6. 2024 od 20.00 do 22.00
Vabljeni na prvi koncert Rokovega poletja, kjer nas bo razvajal glasbeni duet NaSa. Vsestranska glasbenika Natalija in Samo nam bosta skozi privlačen program glasbenih točk pričarala pravo vzdušje za poseben dan. Z romantičnimi slovenskimi popevkami nas bosta popeljala v Dan neskončnih sanj, ki se bo zapisal v zvezdnati Orion vsaj za nadaljnjih tisoč let. Ljubitelje slovenske ljudske pesmi bosta peljala na sprehod ob Muri ali med primorski ruj. Morda pa nas popeljeta še na svetovne glasbene odre z ritmičnimi jazzovskimi standardi in evergreeni, kdo ve? Vabljeni, da se nam pridružite in z nami doživite nepozaben večer Rokovega poletja. Več >>

Izvaja: Zavod Medgeneracijski Dnevni Center Mavrica Ptuj
Ptuj, 15. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Lepo vabljeni, da se nam pridružite na tem posebnem dogodku, kjer bomo skupaj praznovali preteklost in se z navdušenjem ozirali v prihodnost! Več >>

Izvaja: Zavod Medgeneracijski Dnevni Center Mavrica Ptuj
Ptuj, 15. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
V okviru mavričnega dogodka Vsa srca združena v povezovanju, učenju in zdravju se bodo na stojnicah predstavili: - Združenje MS Slovenije, podružnica Ptuj - Promocija Društva Sožitje Ptuj - VDC Sožitje Ptuj - Promocija Zvod Š.T.O.S (osebna asistenca) Več >>

Izvaja: Regijska turistična zveza Saška
Velenje, 15. 6. 2024 od 08.00 do 12.00
Na Cankarjevi ulici se bodo predstavila društva Regisjske zveze Saška. Dogodek je pisano obarvan z vabili društev na svoje poletne prireditve. Dogodek bo imel gasbeno spremljavo lokalnih glasbenikov. Več >>

Izvaja: Zveza kulturnih društev Kranj
Kranj, 15. 6. 2024 od 08.30 do 12.30
Praznik ljubiteljske kulture se že več kot desetletje odvija na Glavnem trgu ob vodnjaku, v Kranju, na zadnjo šolsko soboto, ob začetku poletja. Kranjske in okoliške skupine, ki soustvarjajo bogato kulturno krajino se predstavijo s kratkim sporedom. Prek 360 nastopajočih bo pripravilo pester spored, ki je za številne obiskovalce prava paša za oči in ušesa, je pa tudi pregled ponudbe, kamor se lahko vsakdo vključi, hodi na vaje in soustvarja v kulturi in umetnosti. Nastopili bodo pevci, folklorni plesalci in sodobni plesalci, inštrumentalisti, likovniki, literati... poleg tega pa bo na stojnicah potekal še zanimiv sejmom nevladnih organizacij. Več >>

Izvaja: Zavod Savinja
Šmartno ob Paki, 15. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Otvoritev festivala zelišč- Predstavitev zeliščne poti v občini Šmartno ob Paki. Zeliščna pot, ki je dolga 11 kilometrov, povezuje pa 10 zeliščnih korit, v katerih je zasajenih 10 različnih zelišč: materina dušica, vrtni timijan, škrlatna monarda, pehtran, dobra misel, ameriški slamnik, poprova meta, žajbelj, melisa in sivka. »Bistvo obiska zeliščne poti je ob telesni aktivnosti spoznati zelišča in njihovo zdravilno vrednost ter se naučiti pravilnega nabiranja in izdelave zeliščnega pripravka.« Več >>

Izvaja: Zavod Savinja
Nazarje, 15. 6. 2024 od 09.00 do 12.00
Voden ogled, mini delavnica in razstava zelišč z degustacijo. Tržnica Nazarje - Bohačev toplar (opis zgodovine toplarja, predstavitev zeliščarske poti, zanimiva in pestra zeliščarska delavnica izdelave kulinaričnih zeliščnih izdelkov, zeliščarska degustacija. Več >>

Izvaja: Društvo ljubiteljev likovne umetnosti Radeče
Radeče, 15. 6. 2024 od 09.00 do 18.00
Slikarji se bodo zbrali ob obrežju reke Save, kjer bodo ustvarjali likovna dela tekom dneva. Po končanem slikanju bodo postavili še razstavo ob pristanišču pri Gostilni Flosar. Več >>

Izvaja: KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO LIBER
Krško, 15. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Na delavnici grafike, z naslovom Zgnetimo si šalčko, se bodo otroci s člani KUD LIBER in pod mentorstvom Boruta Cafute preizkusili v tehnikah ščipanja in ustvarjanja kačic v glini - žgana glina. Več >>

Izvaja: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki, 15. 6. 2024 od 10.00 do 18.00
V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo izvedli Družinski dan, kjer bo obiskovalce čakal celodnevni program aktivnosti v galeriji in atriju. Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko
Šentjur, 15. 6. 2024 od 15.00 do 18.00
Z velikim veseljem vas vabimo na drugi večkulturni bazar v Šentjurju. Bazar, ki bo praznik različnih kultur, bo potekal 15. junija 2023 med 15.00 in 18.00 pod kostanji v Zgornjem trgu v Šentjurju. Na KUL bazarju bodo različne narodnosti predstavile svojo kulturo, umetnost in običaje, spoznali boste ljudi z vsega sveta in se naučili več o njihovi kulturi. Hkrati boste lahko poskusili najrazličnejše jedi iz različnih mednarodnih kuhinj, prisluhnili zgodbam ljudi, ki so se v Šentjur preselili z vsega sveta. Veselimo se srečanja z vami. Zagotovo bo KUL! Več >>

V vaškem domu v Gaberju se bodo predstavila kulturna društva s svojimi skupinami in aktivnostmi. Tokrat že 16. zapored. Več >>

Izvaja: Mestni muzej Litija
Litija, 15. 6. 2024 od 18.00 do 23.00
Tradicionalni dogodek, ko so vse galerije in muzeji odprti brezplačno. Organiziramo vodene oglede (ob 18. in 21. uri) in delavnice. Več >>

Izvaja: Zavod za kulturo, Delavski dom Trbovlje
Trbovlje, 15. 6. 2024 ob 18.00
V sklopu vseslovenske akcije Poletna muzejska noč 2024, boste lahko na stopnišču ob Delavskem domu Trbovlje spoznali nekaj drobcev iz življenja Trboveljčanov v preteklosti. Spiznali boste knapovski bonton, se naučili voziti z legendarnim triciklom "driterjem", preiskusili stare radijske aparate in še mnoge druge zanimivosti. Več >>

Izvaja: Notranjski muzej Postojna
Postojna, 15. 6. 2024 od 18.00 do 00.00
Brezplačen muzejski dogodek na temo PLEMSTVO V POSTOJNI Bistvena ločnica v razvoju Notranjskega muzeja pomeni njegova stalna razstava poimenovana KRAS, »Muzej krasa«, ki je bila odprta leta 2015. Gre za edinstveno muzejsko postavitev, ki na moderen, večplasten in interaktiven način predstavlja klasičen kras v svetu, ob tem pa tudi sam muzej, ki zbira, hrani in raziskuje večtisočletno dokumentirano tradicijo bivanja človeka v tem delu Slovenije. Razstavo »Muzej krasa« v grobem sestavljata dve temi, pri čemer prva opisuje kras, njegov nastanek in razvoj, druga pa se osredotoča na kraško jamo, kot najbolj zanimiv in prepoznaven kraški pojav. Obe temi povezuje življenje in ustvarjanje človeka v tej kamniti pokrajini, s čimer obiskovalci spoznajo celovito podobo krasa. V prvem nadstropju muzeja se skozi geološko zgodovino seznanimo z nastankom krasa, ki ga omogočajo vodotopne kamnine, predvsem apnenec in dolomit. Raztapljanje apnenca oblikuje pokrajino s posebnimi površinskimi in podzemnimi reliefnimi oblikami, ki jo imenujemo klasični kras. Prav tu – na slovenskem klasičnem krasu – se je sistematično znanstveno raziskovanje tega fenomena začelo veliko prej kot drugod po svetu, zato danes Postojna z jamo, speleološkim inštitutom in muzejem predstavlja zibelko krasoslovja in svetovno znani center jamskega turizma. Svetovna znamenitost Kras (pisano z veliko začetnico) s kamnitim in brezvodnim površjem med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino na zahodu Slovenije pa je matično, danes dokaj zaraslo območje krasa. Ta svojstvena naravna in kulturna krajina, ki v ljudskem jeziku pomeni neporaslo, kamnito zemljišče, je pojem krasa. Ime kras pa se je uveljavilo tudi za tovrstne pokrajine po svetu kot mednarodni termin. Prav tako se za pojme kraških pojavov - polje, ponor, udornica, dolina ipd. uporabljajo slovenski strokovni izrazi. V drugem nadstropju Notranjskega muzeja je predstavljen svet večne teme – podzemlje, ki daje krasu vtis drugačnosti, čarobnosti in skrivnostnosti. Kraški jami lahko sledimo od prazgodovine, ko človek še ni poselil krasa in so tu živele danes že izumrle živalske vrste, do razvoja sodobnega jamarstva in speleologije. Posebno mesto je na razstavi namenjeno tudi zakladni najdbi iz Predjamskega gradu, ki je bila odkrita ob arheoloških izkopavanjih na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Več >>

Izvaja: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
Kostanjevica na Krki, 15. 6. 2024 od 18.00 do 24.00
Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bo izvedla Poletno muzejsko noč, kjer bo potekala predstava za otroke, vodstvo po prenovljeni stalni zbirki Zorana Didka in koncert Zvezdane Novaković. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 15. 6. 2024 od 18.00 do 20.00
Ob Poletni muzejski noči vas vabimo na delavnico izdelave cvetja iz krep papirja. Izdelajte si cvet, ki nikoli ne ovene. Vabljeni. Več >>

Izvaja: Muzej Špital
Gornja Radgona, 15. 6. 2024 od 18.00 do 23.00
POLETNA MUZEJSKA NOČ 2024 sobota, 15.6., od 18.00-23.00 Muzej Špital Program: 18.00 - 23.00 brezplačen ogled razstav 18:00: odprtje razstave Zbiralci: Franc Koren - Kadilske pipe 20:00: brezplačen vodeni sprehod od Špitala do Muzeja v stari orožarni v avstrijski Radgoni z vmesnim postankom in ogledom fotografske razstave Most prijateljstva. Most, ki povezuje. Prijazno vabljeni, da preživite Poletno muzejsko noč v naši družbi! Več >>

Izvaja: Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik
Hrastnik, 15. 6. 2024 ob 19.00
V Hrastniku se bo ponovno odvijal mednarodni festival folklornih in etno skupin, ki ga organizira Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik. Več >>

Izvaja: Muzej baroka Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 6. 2024 od 19.30 do 20.30
Vabljeni v naš muzej. Popeljali vas bomo po stalni razstavi 43 originalnih, več kot 260 let starih lesenih skulptur iz kalvarijskih kapel in tudi po gostujoči razstavi inštalacij cvetja iz krep papirja, tematsko povezanih z vsebino muzeja. Več >>

Izvaja: Festival Velenje
Velenje, 15. 6. 2024 ob 20.00
Tradicionalni koncert Poletna operna noč bo letos prvič gostoval v Velenju. Tudi letos postregel s pestrim in slogovno raznolikim glasbenim programom, ki ga sestavljajo odlomki iz največjih opernih uspešnic aktualne sezone ter iz preteklih let. Simfonični orkester ter solisti in zbor Opere SNG Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča bodo tudi tokrat pripravili številna glasbena presenečenja, od opernih uvertur in znanih arij in orkestrskih točk, ki vas bodo prijetno zazibala v plesno razpoloženje. Manjkalo ne bo niti odlomkov iz kultnih filmskih stvaritev, avtorskih priredb znanih melodij in všečnih italijanskih kancon, ki gredo tako rade v uho. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vednocvet
Šmarje pri Jelšah, 15. 6. 2024 od 20.00 do 21.00
Vabljeni na voden ogled naše razstave inštalacij cvetja iz papirja - izvedeli boste kako so nastajale, kako smo jih umestili v prostor in kakšna sta njihov simbolni pomen in sporočilnost. Več >>

Izvaja: Plesni studio Prom - Zvončica, Renata Gojkovič, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 16. 6. 2024 od 09.30 do 11.30
Vabljeni na zaključno plesno produkcijo, kjer se bodo predstavile vse naše skupine. Sprehodili se bomo skozi naše plesno leto, polno majhnih in velikih uspehov. Preživite plesno razigrano nedeljsko dopoldne v naši družbi. Več >>

Izvaja: Kulturno-prosvetno društvo FS Šentilj
Arnače, 16. 6. 2024 od 10.00 do 12.00
Medgeneracijski dogodek, kjer bomo v učilnici opremljeni po starem predstavili metode učenja iz časov pred 50 leti. Uvodni skeč, prepevanje starih pesmi družine Jelen in pa sladka pogostitev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
Velenje, 16. 6. 2024 ob 10.00
Po sveti maši Vam bomo pripravili kratek kulturni program, na katerem se bodo predstavili učenci O. Š. Gustava Šiliha Velenje, podružnica Šentilj, Folklorna skupina Kresničke 2 in Ljudske pevke. Ob koncu programa pa se bodo lahko obiskovalci udeležili različnih delavnic. Kraj Šentilj se bo predstavil s svojo barvito in široko medgeneracijsko kulturno dediščino, ki jo prenašajo iz roda v rod. Z namenom, deliti to ljubezen do slovenske tradicionalne kulturne dediščine med vse prebivalce. Več >>

Izvaja: Zavod Savinja
Gornji Grad, 16. 6. 2024 od 11.00 do 13.00
Vsako leto povabim domače in tuje ustvarjalce in umetnike, da bi skupaj ustvarjali filcane umetnine, nato pa jih na skupni razstavi pokažemo širši javnosti. Volna je tako postala nit, ki povezuje ostale materiale v izpovedno celoto. Vsako leto smo ustvarjali na drugo temo, nato pa naredili skupno razstavo v Solčavi. Letos s projektom zaključujemo, zato bomo še enkrat razstavili najboljša dela iz preteklih let. Ogled razstave EX filcore v galeriji Štekl v Gornjem Gradu Več >>

Izvaja: Zavod Savinja
Šmartno ob Paki, 16. 6. 2024 od 15.00 do 18.00
Kmetija Potočnik-Poprask se že od leta 2003 ponaša z ekološkim certifikatom, ki potrjuje, da so njihovi sadni, zeliščni in pekovski izdelki preverjeno vrhunske kakovosti iz zdravih domačih sestavin. Blagovna znamka Potočnik-Poprask slovi po domačih piškotih neprekosljive kakovosti in pristnega porekla. Izdelani so ročno v družinskem krogu. Vabljeni na obisk in ogled. Več >>

Izvaja: Nejc Ušlakar, samozaposlen v kulturi, instrumentalist
Škofja Loka, 30. 6. 2024 od 16.00 do 19.00
Najc Ušlakar je tonski mojster rock zasedbe Mal prepozn. Predstavil vam bo zakulisje glasbene produkcije in tehniko od mikrofonov, mešalne mize, do ojačevalcev in zvočnikov. Lahko se vključite v njegovo delo in se preizkusite v veščinah ter spretnostih, ki so potrebne pri delu tonskega mojstra in prisluhnete skupini Mal prepozn na njihovih vajah. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content