Iskanje prireditev TVU 2021


Prireditve akcije: Dan za kakovost


Prihodnji dogodki TVU 2021

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2021

Izvaja: Ljudska univerza Sežana
Sežana, 10. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Delovni sestanek kolektiva Ljudske univerze Sežana na temo kakovosti v izobraževanju odraslih na področju Promocija izobraževanja odraslih in animacija odraslih za izobraževanje. Promocija dejavnosti preko spletne strani. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 14. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Na dogodku bomo pregledali promocijske aktivnosti našega centra, načrt promocije, evalvacijo in pripravili predloge za nadaljnje delo. V drugem delu dogodka bomo imeli interaktivno delavnico, ki jo bo vodila Maja Novak. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 17. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Ta dan bomo v RIC-u praznovali kakovost našega dela. Zato bomo: objavili uspešne zgodbe naših učiteljev, zbirali mnenja naših udeležencev in svetovancev o našem kakovostnem delu, vsi zaposleni RIC-a pa bomo obiskali naše kolege na Jesenicah, kjer si bomo izmenjali izkušnje in dobre prakse pri delu z odraslimi. Spremljajte nas in sodujte tudi vi. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 17. 9. 2021 od 08.00 do 13.00
»Kalejdoskop kakovosti« (demonstracija peke kruha z drožmi, zasaditev drevesa, prispevek Renate Bokan na temo odnosov na delovnem mestu in predstavitev anketnih vprašalnikov). Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 17. 9. 2021 ob 09.00
Dan bo namenjen predstavitvi rezultatov anketiranja glede izobraževanja na daljavo ter pripravi in pregledu programskih map.Udeležba je brezplačna. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 17. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Zaposleni na ZLU se bomo pogovorili o pomenu kakovosti, njenem vplivu za zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih. Podrobneje bo predstavljena vloga in namen svetovalca za kakovost, ki deluje na zavodu. Na novo bomo opredelili vizijo zavoda. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
, 17. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Delovni zajtrk za vse zaposlene, kjer bomo z namenom svežega vstopa v novo šolsko leto prevetrili naše vrednote, vizijo in poslanstvo ter jih predstavili novim sodelavcem. Skupina za kakovost na MOCIS-u bo predstavila svoje delo v preteklem šolskem letu, posvetili pa se bomo tudi evidencam in pravilnikom ter začrtali skupne smernice čim kakovostnejšega delovanja, saj želimo odraslim ponuditi celostno izkušnjo svetovanja in izobraževanja. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 17. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Pregled aktivnosti ter evalvacija doseženih ciljev spremljanja in razvijanja kakovosti, zaprta skupina: samo za zaposlene CDI Univerzum Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 17. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Predstavitev dela svetovalca za kakovost. Kako poteka delo in s čim vse se srečuje svetovalec za kakovost. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 17. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Ob praznovanju 100 letnice LU Celje, bomo kot kolektiv v pretres vzeli temeljne postulate kakovosti našega zavoda. Uvodno srečanje bo začetek tega procesa, v katerem bomo poskusili ozavestiti pomen tega procesa, predstaviti način, kako ga bomo izpeljali in prepoznati vlogo vsakega zaposlenega pri tem. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 17. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Dan za kakovost bo namenjen predstavitvi dela na področju kakovosti v izobraževanju odraslih Ljudske univerze Ormož. Udeleženci se bodo seznanili z delom na področju ugotavljanja, spremljanja, presojanja in razvoja kakovosti v naši izobraževalni ustanovi. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Ljubljana, 17. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Tudi v letu 2021 ima med pestrimi vsebinami Tednov vseživljenjskega učenja svoje mesto tematika kakovosti. Dan za kakovost je namreč skupna akcija TVU, katere ključni nosilci so svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti – v sodelovanju z ACS. Že tradicionalno pa se akciji s svojim dogodkom pridružujemo tudi na ACS – s tematskim petkovim srečanjem za naš kolektiv. Prvi del petkovega srečanja bo namenjen predstavitvi elementov notranjega sistema kakovosti po pristopu POKI, ki ga že skoraj dvajset let uporabljajo naši izvajalci. Na podlagi teh vsebinskih iztočnic si bomo v manjših skupinah tudi med sabo podelili svoja razmišljanja v zvezi s kakovostjo na ACS. V drugem delu pa bomo predstavili skupno akcijo Dan za kakovost z vidika izvajalcev ter uradno otvorili novo spletno podstran na portalu Mozaik kakovosti: Zgodbe o kakovosti. Srečanje je namenjeno zaposlenim na ACS. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 17. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Kakovost v izobraževanju odraslih, delo svetovalke za kakovost in pomen znaka POKI, bomo letos predstavljali že na stojnici Parade učenja. V petek 17. 9. 2021 pa bomo posvetili delu skupine za kakovost, ki bo na ta dan imela delovno srečanje z naslovom Samoevalvacija - od priprave vprašalnika do analize rezultatov. Na naši spletni strani in FB bomo objavili informacije o kakovosti na LUMS, s povezavami na filmčke s področja kakovosti na spletni strani ACS. Več >>

Izvaja: Cene Štupar - CILJ
Ljubljana, 17. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Srečanje je namenjeno zaposlenim na Cene Štupar - CILJ. Tema bo kakovost v izobraževanju odraslih, nadgradnja notranjega sistema, samoevalvacija. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 17. 9. 2021 od 10.00 do 11.30
Delavnica s področja kakovosti je namenjena udeležencem obeh programov socialne aktivacije. Udeleženci bodo spoznali skrb za kakovost izobraževanja v organizaciji, delo svetovalka za kakovost, komisije za kakovost ter sodelovalovali pri načrtovanju izobraževanja glede na ugotovljene izobraževalne potreb in lastne cilje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 17. 9. 2021 ob 10.00
V okviru TVU 2021 se bomo v dnevu za kakovost na e-srečanju sestali zaposleni v javnem zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem in člani komisije za kakovost. Spregovorili bomo o naših vrednotah, o našem poslanstvu in o uresničevanju vizije na tem področju delovanja zavoda. Podali bomo poročilo o delu na področju kakovosti v šolskem letu 2020/2021 in načrtovali izboljšave za novo šolsko obdobje. Razprava bo tekla o uvedbi novih metod za izboljšanje notranjega sistema kakovosti v zavodu, o izvajanju samoevalvacije z različnimi metodami ipd. Ljudska univerza Ravne na Koroškem si prizadeva in se trudi odraslim na Koroškem ponuditi čim kakovostnejša svetovanja, izobraževanja, vedenja in načine učenja. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Pogovor o dobrih praksah na področju kakovosti: kakovost učiteljevega dela. Potekal bo pogovor z učitelji, ki so v šolskem letu 2020/2021 izpeljali presojo kakovosti njihovega dela. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 17. 9. 2021 ob 10.00
Kolegom iz RIC Novo mesto bomo predstavili delovanje LU Jesenice, povezanost z lokalnim okoljem in podporne dejavnosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 17. 9. 2021 od 10.00 do 17.00
O pomenu kakovosti, njenem vplivu na zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in predavateljev pri izobraževanju na daljavo bomo razpravljali na sestankih zaposlenih na LURS, na srečanju komisije za kakovost in na andragoškem zboru. Podrobneje bosta predstavljeni vloga in namen svetovalca in komisije za kakovost, ki deluje na zavodu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 17. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Predstavitev modela POKI novim sodelavcem in pregled uresničevanja akcijskega načrta. Pogovor o nadaljnjih korakih. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 17. 9. 2021 od 11.00 do 14.00
Dan za kakovost namenjamo delovnemu srečanju komisije za kakovost, ki bo pregledala opravljeno delo na področju kakovosti v preteklem šolskem letu, uresničevanje akcijskega načrta na področju podpore posamezniku pri izobraževanju in učenju v organizaciji in na področju rezultatov izobraževanja odraslih ter vpeljevanje izboljšav, s katerimi zaključujemo samoevalvacijski cikel. Na srečanju komisije za kakovost bo svojo vlogo in načrt dela za šolsko leto 2021/2022 predstavila tudi novo usposobljena svetovalka za kakovost. Več >>

Izvaja: BIC Ljubljana
Ljubljana, 17. 9. 2021 od 12.00 do 15.00
Delovno kosilo je namenjeno evalvaciji, pripravi načrta izboljšav ter pripravi smernic za izdelavo skupnega akcijskega načrta za kakovost ter v nadaljevanju razvojnega načrta. Na srečanju bomo določili smernice strategije razvoja digitalizacije in strategije trajnostnega razvoja. Več >>

Izvaja: ŠC KRANJ
Kranj, 17. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Komisija za kakovost bo predstavila rezultate ankete, ki jo je opravila med predavatelji in slušatelji IOD. Na podlagi predstavitve, bo potekal pogovor v okviru andragoškega zbora c ciljem izboljšave kakovosti IOD. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Škofja Loka
, 17. 9. 2021 od 13.00 do 14.30
Na sestanku kolektiva bodo zaposleni uvodoma proslavili podaljšanje pravice za uporabo Zelenega znaka kakovosti, nato pa s pogovorom o izbiri področij in kazalnikov kakovosti že začeli novi samoevalavacijski cikel. Več >>

Izvaja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Kranj, 17. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Dan za kakovost na šoli B&B, na dogodku bomo razpravljali kako ugotavljamo in zagotavljamo kakovost v našem izobraževalnem centru, pregledali letne aktivosti, predstavili kaj vse se je dogajalo v preteklem študijskem letu. Predstavili bomo dobre prakse, dobre zgodbe predavateljev, kako naj učitelji izboljšajo kakovost svojega poučevanja na daljavo. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 20. 9. 2021 od 18.00 do 19.30
Članice komisije za kakovost bodo na srečanju pregledale opravljene aktivnosti na področju presojanja in razvijanja kakovosti in začele z načrtovanjem novega samoevalvacijskega cikla z izbiro področij in kazalnikov kakovosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Brezno - Podvelka
Brezno, 24. 9. 2021 od 07.00 do 16.00
Tudi letos bomo potovali po svetu, s prstom po zemljevidu, ter spoznali različne države, njihove značilnosti in znamenitosti ter raznolike kulinarične specialitete. Raziskovati bomo začeli v Sloveniji, nadaljevali bomo s sosednjimi državami in nato potovanje nadaljevali naprej po Evropi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 28. 9. 2021 od 13.00 do 15.30
Skrb za kakovost je temelj napredka vsake organizacije, sploh učeče se. Skupina za kakovost in svetovalka za kakovost na LUNG-u skrbijo za pregled nad uvajanjem izboljšav in zadovoljstvo vseh deležnikov, dvakrat letno pa se srečajo s celotnim kolektivom na daljšem delovnem sestanku. Razvojno konferenco smo letos izvedli že pred Tedni vseživljenjskega učenja in sedaj bomo o izsledkih le-te informirali tudi ostale deležnike. Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 30. 9. 2021 ob 09.00
Dan bo namenjen strokovnim sodelavcem na enoti ljudska univerza. Na vodeni delavnici bo beseda tekla o: • vpeljanih izboljšav, ki smo jih v notranji sistem kakovosti uvedli v zadnjih letih, •vlogi svetovalke in komisije za kakovost, •izbranih dobrih praksah in možnih prijemih, ki bi jih lahko vpeljali v svoj sistem kakovosti. Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 30. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti. Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu. Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti. Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 1. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih za njihovo skrb za kakovostno izobraževanje. Želimo pa doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 4. 10. 2021 od 18.00 do 20.00
Odrasle v Sloveniji izobražujejo različne organizacije, društva, podjetja, zasebniki. Nekateri med njimi so nosilci Zelenega znaka kakovosti POKI. Znak predstavlja organizacijo, ki skrbi za kakovost v izobraževanju odraslih. Trenutno ga uporablja 38 organizacij, ki izobražujejo odrasle in dosegajo merila, s katerimi so si pridobile pravico do njegove uporabe. Med njimi je tudi Ljudska univerza Ajdovščina. Več na https://arhiv-kakovost.acs.si/poki/nosilci_znaka/ Tokrat je Dan za kakovost v večini organizacij v petek, 17. septembra 2021, v nekaterih pa tudi v času do 10. oktobra. Z akcijo želimo naše kolektive, zunanje sodelavce, udeležence, partnerje in strokovno javnost seznaniti z rezultati našega preteklega dela na področju izobraževanja in kakovosti! DAN ZA KAKOVOST 2021 NA LJUDSKI UNIVERZI AJDOVŠČINA bo potekal kot srečanje/delavnica STROKOVNEGA AKTIVA, v ponedeljek, 4. oktobra od 18.00 do 20.00. Program: - pogovor in delavnica zaposlenih z zunanjimi sodelavci o vlogi učitelja pri soustvarjanju kakovostnega izobraževanja odraslih, - evalvacija dela/merjenje rezultatov in učinkov, - dobre prakse že vpeljanih izboljšav, - digitalizacija v bodočnosti ljudske univerze, - razno. Veselimo se srečanja. Javnost bo po dogodku obveščena z objavo o rezultatih srečanja (spletna stran). Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šentjur, 8. 10. 2021 od 11.00 do 12.00
Redno petkovo srečanje zaposlenih na Razvojni agenciji Kozjansko (RAKO) bo tokrat namenjeno neformalnemu druženju ob kavi, na katerem bodo zaposleni na RAKO in v vseh njihovih organizacijskih enotah spregovorili o sistematični skrbi zavoda za kakovost. Vsak od zaposlenih bo pripravil seznam stvari, ki jih je v preteklem študijskem letu opravil za izboljšanje kvalitete svojega dela in predstavil seznam stvari, ki bi jih bilo vredno na tem področju še razvijati. Predstavljene bodo dobre/navdihujoče zgodbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev na Ljudski univerzi Šentjur, ki so prispevale h kvalitetnemu delu. Več >>