Iskanje prireditev TVU 2022


Prireditve akcije: Dan za kakovost


Prihodnji dogodki TVU 2022

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2022

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zreče, 9. 5. 2022 od 08.00 do 10.30
Na strokovnem srečanju se bodo odvijale naslednje aktivnosti: ogled izdelkov IV. predmeta na poklicni maturi, praktično usposabljanje pri delodajalcih, izkušnje podjetij, šole in dijakov, programi dodatnega usposabljanja za zaposlene v podjetjih, predstavitev ideje sodelovanja s podjetij "Dobro v dobrem", usposabljanje mentorjev. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 08.00 do 16.00
Izvedli bomo anketiranje udeležencev, ki vstopijo v našo hišo. Anketiranje bo trajalo ves čas Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Dan za kakovost bomo obeležili z ustvarjanjem tesnejših vezi med vsemi ustvarjalci vsebin na LU Ilirska bistrica. Družili se bomo zaposleni na LU in naši zunanji izvajalci. Skupaj se bomo podali iz Sviščakov na našo najbolj priljubljeno goro s prekrasnim razgledom - Snežnik. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Celje, 11. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Osrednji namen posveta je usposobiti udeležence za samostojno izvajanje notranje presoje na praktičnih primerih višje strokovne šole. Pri tem bodo udeleženci na osnovi študije primerov prepoznali in določili kritične dejavnike, ki so pomembni za načrtovanje notranje presoje in individualno pripravo na presojo. Na primeru simulacije notranje presoje bodo pripravili zaključne ugotovitve in izdelali poročilo o notranji presoji. Več >>

Izvaja: Adria dom d.o.o.
Črnomelj, 12. 5. 2022 od 06.45 do 09.00
Zaposleni ZIK si bodo pogledali način spremljanja in razvoja kakovosti v podjetju Adria Dom, njihovo vitko podjetje in inovativni projekt. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 12. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Kaj nam pomeni kakovost? Kako jo bomo v okviru svojih nalog zasledovali? Kaj lahko zaposleni naredimo, da bodo naše aktivnosti za udeležence še bolj dostopne in prijazne? Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 13. 5. 2022–20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Anketiranje udeležencev, partnerjev, učiteljev oz. vseh, ki želijo podati oceno Ljudski univerzi Ajdovščina. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Slovenj Gradec, 19. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Konferenca Izobraževanje za družbeno odgovornost je namenjena ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti, in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji. Na prireditvi bodo podeljena priznanja za naj diplomsko delo, priznanje za naj mentorja in za naj diplomanta. Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
V okviru Dneva za kakovost bomo na voden klepet povabili udeležence izbranih izobraževalnih aktivnosti na daljavo, ki so jih obiskovali v tem šolskem letu ali pa jo trenutno še obiskujejo. Povprašali jih bomo o izkušnjah, zadovoljstvu, željah in potrebah glede vključevanja v izobraževanja na daljavo in o tem, kakšne podpore bi si z naše strani še želeli. Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza smo pred dvema letoma - zaradi nastalih razmer - začeli izvajati izobraževalne aktivnosti in nuditi strokovno podporo udeležencem na daljavo. S fokusno skupino bi radi dobili globlji vpogled v kakovost izvajanja naših aktivnosti na daljavo in dragocene informacije za nadaljnji razvoj. Udeleženci bodo v pogovoru z moderatorko lahko izrazili svoje mnenje o: - kakovosti naše izpeljave izobraževanja na daljavo, - ustreznosti učnih virov in gradivih, - strokovni podpori posamezniku pri učenju na daljavo. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 20. 5. 2022 od 07.30 do 09.00
Ob Dnevu za kakovost in Svetovnem dnevu čebel organiziramo tradicionalni slovenski zajtrk sodelavcev Ljudske univerze Velenje. Svetovalka za kakovost bo zaposlene seznanila z izbranimi kazalniki kakovosti, ki jih je potrdila Komisija za kakovost na zadnjem sestanku in po katerih bomo presojali kakovost v naslednjem obdobju. Po zajtrku bomo sprejeli sodelavce Andragoškega Centra Slovenije na ogledu Vzorčnega mesta Velenje in predstavitvi novih metod poučevanja. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 20. 5. 2022 od 07.30 do 08.30
V okviru dneva za kakovost nam bo svetovalka za kakovost predstavila model kakovosti CAF, ki ga je spoznala na tečaju projekta ERASMUS+ v Atenah. Ob skupnem zajtrku se bomo pogovorili o prednostih in možnostih njegove uporabe v organizaciji. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Krško, 20. 5. 2022 od 08.00 do 18.00
Zaposleni RIC-a bodo ta dan obiskali Ljudsko univerzo KRŠKO. Zaposleni si bodo izmenjali izkušnje, mnenja in druge vsebine na temo Skrb za kakovost izobraževalnih programov. Nato bodo RIC-evci nadaljevali svoje aktivnosti na teambuildingu, v okviru katerega bodo dokazali, da je zdrava tekmovalnost ključ do ustvarjalnosti in inovativnosti. To sta vrednoti, ki ju RIC-evci že nekaj let zelo cenijo. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Velenje, 20. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Že tradicionalno se tudi na ACS pridružujemo vseslovenskemu Dnevu za kakovost. Letos bomo ACS-ovci Dan za kakovost preživeli v Velenju, kjer nam bodo naši gostitelji, sodelavci iz Ljudske univerze Velenje, omogočili ogled Vzorčnega mesta (https://www.pattern.city/). Del našega skupnega časa bomo namenili tudi nadaljevanju lani začetih pogovorov o naših temeljnih strateških usmeritvah kot pomembnem vidiku kakovosti našega dela. Zato v dneh pred izvedbo Dneva kakovosti za ogrevanje pred našo skupno razpravo potekajo aktivnosti za razmislek o poslanstvu, viziji in vrednotah ACS v posebni spletni učilnici. O vidikih, ki vplivajo na kakovost našega dela, bomo klepetali že od zgodnjega jutra, saj se bomo na pot odpravili z avtobusom. Dogodek bo nedvomno prispeval k povezovanju našega kolektiva! Dogodek je namenjen zaposlenim na ACS. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 20. 5. 2022 od 08.00 do 13.00
Zaposleni na LU Krško bomo ta dan sprejeli obisk RIC-a Novo mesto. Izmenjali si bomo izkušnje, mnenja in druge vsebine na temo Skrb za kakovost izobraževalnih programov. Nato bomo nadaljevali svoje aktivnosti na teambuildingu, na katerem se bomo pogovarjali o kakovosti, komunikaciji ... Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 20. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Izpeljava skupne promocije aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja odraslih. Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 20. 5. 2022 od 08.30 do 09.30
Ob jutranji kavi se bomo zaposleni Ljudske univerze Ptuj pogovorili o pomenu kakovosti v izobraževanju odraslih in njeni vlogi ter vplivu na uporabnike izobraževalnih storitev in zaposlene. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Dan za kakovost praznujemo v RIC-u že nekaj let. Letošnji je namenjen prav vam in vašim ocenam našega dela. Zanima nas, ali veste s čim se ukvarjamo, kdo smo zaposleni, kdo so naši udeleženci in partnerji. Prijavite se in sodelujete pri anketiranju tudi vi. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 09.00 do 18.00
Dan za kakovost praznujemo v RIC-u že nekaj let. Letošnji je namenjen tudi našim učiteljem, izvajalcem, mentorjem, prostovoljcem. Predstavili jim bomo nove pripomočke za spremljanje kakovosti našega skupnega dela. Več >>

V javnem zavodu Cene Štupar – CILJ se v letu 2022 zaključuje triletni cikel poglobljene samoevalvacije. Na podlagi izsledkov različnih analiz smo pripravili akcijski načrt izboljšav, ki med drugim predvideva tudi vzpostavitev mentorskega sistema. S podpisom Listine raznolikosti leta 2017 smo sprejeli moralno zavezo, da bomo vrednote spoštovanja raznolikosti tudi zavestno in načrtno živeli. Pri vzpostavitvi mentorskega sistema, želimo, da bi bili čimbolj vključujoči, da bi se vsi počutili spoštovane in cenjene za to kar smo. Znanja o mentorstvu kot ključu do raznolikosti in vključenosti bodo z nami delili zaposleni iz Šentprime – Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje, Listina raznolikosti Slovenije. Za kolektiv Cene Štupar – CILJ bodo izvedli delavnico Dan za kakovost – Vključujoč mentorski sistem in nam nudili dragoceno podporo pri razvoju mentorstva, ki bo temeljilo na zavestnem in načrtnem razvoju vključujoče kulture za stalen karierni razvoj zaposlenih, zagotavljanje nasledstev, kroženje tihega znanja, sodelovanje, ustvarjalnost in napredek. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Na Dnevu za kakovost bomo pregledali rezultate Tedna kakovosti: hospitacij, anketiranja udeležencev in predavateljev ter kritične analize ter ovrednotili rezultate. Vzpodbudili bomo pogovor in razpravo na temo kakovosti, predlagali izboljšave in pripravili načrt realizacije. Več >>

Izvaja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Kranj, 20. 5. 2022 od 09.00 do 16.00
Strokovni dogodki v zvezi s kakovostjo 1. Delovni zajtrk komisije za kakovost in svetovalke za kakovost (ob 9:00 uri). 2. Predstavitev sistematične skrbi za kakovost zaposlenim, učiteljem in zunanjimi sodelavcev (ob 13:00 uri). 3. Delavnica o spletnem anketiranju – »Kako sestaviti dobro anketo« (ob 15:00 uri). Prijave: natalija.plankl@bb.si do 18. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Dan za kakovost na Enoti za izobraževanje odraslih je namenjen pogovoru in ozaveščanju sodelavcev o sistematičnem delu na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 20. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Ob jutranji kavi se bomo zaposleni Ljudske univerze Ormož pogovorili o kakovosti evalvacijskih metod v izobraževanju odraslih in njihovi vlogi v izobraževanju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Sežana
Sežana, 20. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
20. maja 2022 ob 9.00 bomo v okviru Dneva za kakovost na Ljudski univerzi Sežana posvetili spremljanju kakovosti na naši ustanovi. V letu 2022 smo zaključili triletni ciklus poglobljene samoevalvacije za podaljšanje Zelenega znaka kakovosti. Naš akcijski načrt izboljšav vključuje tudi prenovo spletne strani. V okviru Dneva za kakovost bomo za sodelavce izvedli delavnico »Ljudska univerza Sežana se predstavlja s prenovljenimi spletnimi stranmi«. Pregledali bomo postavitev prenovljenih spletnih strani in se dogovorili za njeno promocijo. Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 20. 5. 2022 ob 10.00
Na Ljudski univerzi Postojna bomo Dan za kakovost obeležili na prav poseben način. Izlet s kolesom po lokalnih poteh bomo obogatili z obiskom centra o velikih živalih- Dina Pivka Prijetno vzdušje in fizična aktivnost sta ključ do dobrega počutja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Organizirali bomo delovni sestanek z notranjimi in zunanjimi sodelavci, na katerem bomo spregovorili o delu na LUC in o izboljšavah v prihodnjem šolskem letu. Več >>

Izvaja: Savinjski UPI
Žalec, 20. 5. 2022 ob 10.00
Dan bo namenjen predstavitvi klasifikacijskega načrta, samoevalvacije in SIQ (načrt presoj). Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Posvetili se bomo razmišljanju in izmenjavi mnenj na temo kakovosti v svetovalni dejavnosti. Osredotočili se bomo na načine sprotnega spremljanja kakovosti in izvedbe poglobljene samoevalvacije. Zaprta skupina: samo za zaposlene na področju izobraževanja odraslih Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Vodeni pogovori z udeleženci LUK na temo učnih virov. Skupini udeležencev iz različnih izobraževalnih programov bomo predstavili nove prostore SSU in zbirko učnih virov. Z vodenimi pogovori bomo pridobili njihovo mnenje o raznolikosti učnih virov. Prijave: svetovanje@luniverza.si do 18. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Priprava dogodka povezanega z zvezi s kakovostjo na LU Rogaška Slatina. Predstavitev modela POKI in kakovosti zaposlenim, udeležencem in zunanjim sodelavcem. Več >>

Izvaja: Javni zavod knjižnica Gornja Radgona
Gornja Radgona, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Dan za kakovost bo namenjen strokovnemu posvetu za kakovost, kako spodbuditi vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji in se dopolnjuje z zunanjimi presojami kakovosti. Več >>

Izvaja: Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje
Kočevje, 20. 5. 2022 od 11.30 do 14.00
Imeti jasne vrednote, poslanstvo in vizijo je za organizacijo temelj delovanja in povezovanja. Vrednote so podporni stebri. Poslanstvo je temelj, h kateremu se znova in znova vračamo, ko se sprašujemo, ali res počnemo tisto, kar naj bi počeli. Vizija pa je kažipot ali kompas. Ta nas usmerja in nam hkrati sporoča, ali smo na pravi poti, ali pa smo nehote skrenili z nje. Brez temeljev bi se stavba sesedla, drevo bi se brez korenin posušilo, brez zemljevida bi z ladjo hitro nasedli in z avtomobilom brez volana bi težko zvozili že prvi ovinek. Podobno se lahko zgodi organizaciji, ki ne spodbuja razprave o vrednotah, poslanstvu in viziji. Šele ko se organizacija sooči s temeljnimi vprašanji svoje identitete in ideologije, lahko začne načrtovati spremembe, ki jo bodo vodile v želeno smer. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 20. 5. 2022 od 11.30 do 14.00
Interno izobraževanje zaposlenih in partnerjev TPK na temo komunikacije z različnimi javnostmi, iskanje odgovora na vprašanje »Zakaj je osebno blagostanje v komunikaciji pomembno, še posebej v poslovnem okolju?« Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 20. 5. 2022 od 13.00 do 14.00
Druženje, utrjevanje odnosov med zaposlenimi Ljudske univerze Ajdovščina ob kavi in simpatičnih igrah. Kakšen TIP osebnosti sem? Kako lahko skrbim za kakovost izobraževanj na LUA? Organizacijsko/pedagoška vloga zaposlenih. Vodeni pogovor ob rezultatih ankete. Pogovor o tem, kaj kakovost po modelu POKI je, kako poteka samoevalvacija 2022. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 23. 5. 2022 od 12.30 do 15.00
Dan za kakovost - kakovost ustvarjamo vsi, bomo letos namenili krepitvi timskega dela in izboljšanju komunikacije. Srečanje bomo začeli ob 9.00 z aktivno delavnico za zaposlene namenjeno oblikovanju predlogov za akcijski načrt izboljšav, ki jih bomo uvedli glede na rezultate samoevalvacije. Sodelavci bomo skupaj razmišljali o izboljšavah pri organiziranosti in organizaciji dela, komuniciranju in pretoku informacij in motiviranju osebja za ustvarjalno delo. Akcijski načrt bomo pripravili za razpravo in dopolnitev na andragoškem zboru. V nadaljevanju bomo ugotavljali kakšni tip osebnosti smo in kako lahko doprinesemo k uspešnemu delovanju tima, potem pa v timih priredili tekmovanje v pripravi prigrizkov in solat. Na Dan za kakovost bomo povabili tudi Pozdrav TV in preko medijev javnosti predstavili naš sistem za spremljanje in razvoj kakovosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Škofja Loka
Škofja Loka, 23. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Svetovalka za kakovost bo izvedla delavnico za zaposlene "Fokusne skupine kot metoda presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja". Vsebina delavnice: namen fokusnih skupin, načrtovanje in izpeljava srečanj fokusnih skupin, oblikovanje poročila o izsledkih dela fokusnih skupin, primeri dobrih praks. Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šentjur, 24. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Kolektiv Ljudske univerza Šentjur bo z zunanjimi sodelavci, člani in udeleženci predavanj izvedel klepet ob jutranji kavi z namenom prevetriti dosedanji sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na LUŠ, prepoznati/predlagati morebitne izboljšave in narediti načrt za njihovo vpeljavo. Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 24. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
V okviru Dneva za kakovost bomo na voden klepet povabili udeležence izbranih kombiniranih izobraževalnih aktivnosti, ki so jih obiskovali v tem šolskem letu ali pa jo trenutno še obiskujejo. Povprašali jih bomo o izkušnjah, zadovoljstvu, željah in potrebah glede vključevanja v kombinirana izobraževanja in o tem, kakšne podpore bi si z naše strani še želeli. Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza smo pred dvema letoma - zaradi nastalih razmer - začeli izvajati kombinirane izobraževalne aktivnosti in nuditi strokovno podporo udeležencem na daljavo. S fokusno skupino bi radi dobili globlji vpogled v kakovost izvajanja tovrstnih aktivnosti in dragocene informacije za nadaljnji razvoj. Udeleženci bodo v pogovoru z moderatorko lahko izrazili svoje mnenje o: - kakovosti naše izpeljave kombiniranega izobraževanja (npr. v živo in prek videokonferenčnih orodij, spletnih učilnic ipd.), - ustreznosti učnih virov in gradivih, - strokovni podpori posamezniku pri kombiniranem učenju. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 28. 5. 2022–12. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Saša Zrelec je motive 130 originalnih panjskih končnic, ki jih je zbral in ohranil njen ded Rudolf Golob iz Mežice, predstavila v obliki zgodb. Osmislila jih je na podlagi različne strokovne in poljudne literature, pripovedk, pravljic, legend, svetopisemskih zgodb in zapisov lokalnih dogodkov. Objavila jih je v knjigi z naslovom ČEVNICE, kar je star koroški izraz za poslikane čelne ploskve nekdanjih panjev - kranjičev. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 30. 5. 2022 od 18.00 do 19.30
Na srečanju Komisije za kakovost ZIK bo potekal pogovor o opravljenih aktivnostih na področju spremljanja in razvoja kakovosti ter o načrtu izvedbe samoevalvacije. Po zaključku srečanja se bodo člani Komisije za kakovost ZIK Črnomelj udeležili vodenega ogleda razstave Domovina je kultura. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 31. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Izpeljava skupne promocije aktivnosti na področju kakovosti izobraževanja odraslih. Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 2. 6. 2022 od 09.00 do 17.00
Ljudska univerza Nova Gorica Kakovost ustvarjamo vsi! V sklopu dnevov za kakovost bomo na LUNG-u v okviru celotnega kolektiva speljali razvojno konferenco na kateri bomo prevertrili vsa področja našega delovanja, še posebej pa področja, ki jih imamo pod probnogledom v trenutnem ciklu samoevalcavije. Dogodek bo ob enem tudi teambuilding za zaposlene, izpeljali ga bomo na prijetni lokaciji izven LUNG-a, da bomo na naše delo pogledali z objektivnega zornega kota. Dan za kakovost bo potekal pod mentorstvom svetovalke za kakovost. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 2. 6. 2022 ob 09.00
Zaposleni Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj se bodo udeležili zgledovalnega obiska LU Ajdovščina in srečanja ZLUS 2022. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 3. 6. 2022 od 18.00 do 20.00
Zbirka nam ponuja paleto pogledov na življenje, predvsem na ljubezen, ki vse obdaja kot nežen, rahločuten sij (Marjan Pungartnik). Rezervacije: Splošna knjižnica Ljutomer (02 584 1236) Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 7. 6. 2022 od 13.15 do 14.00
Srečanje zaposlenih, razprava o spremljanju kakovosti učiteljevega dela, predstavitev zgodb o kakovosti, ki so jih zapisali učitelji. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 8. 6. 2022 od 17.00 do 18.00
Pripovedovanje in branje zgodb na oddelku za mladino. Vabljeni otroci in njihovi starši. Tudi otroci lahko preberejo ali pripovedujejo zgodbe. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 8. 6. 2022 od 17.30 do 20.00
Dan za kakovost 2022 bomo posvetili zaposlenim in stalnim ter občasnim zunanjim sodelavcem. Organizirali bomo andragoški zbor, katerega tema bo namenjena kakovosti in digitalizaciji na področju izobraževanja odraslih. Rdeča nit andragoškega zbora bo - Ali smo strokovni delavci in zunanji izvajalci usposobljeni za uporabo IKT in kakšno opremo potrebujemo za kakovostno izpeljavo izobraževalnega procesa. Vsi zaposleni in zunanji sodelavci MOCIS-a bodo predhodno izpolnjevali vprašalnik, ki bo ovrednotil njihovo znanje in prepoznal primanjkljaje in točke razvoja posameznika. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 10. 6. 2022 ob 10.00
Dogodek bomo posvetili dnevu za kakovost 2022. Izvedli bomo delovni zajtrk in se pogovorili o načrtih v zavodu s področja kakovosti. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Celje, 10. 6. 2022 od 10.00 do 13.00
Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje bomo Dan za kakovost v okviru TVU 2022 obeležili s predstavitvijo zdravstveno vzgojnega dela in izobraževanja odraslih v Citycentru Celje, s poudarkom na kakovosti. Za mimoidoče bomo izvajali merjenje krvnega tlaka in sladkorja ter jim predstavili izobraževalne programe in aktivnosti na področju kakovosti. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 10. 6. 2022 od 10.35 do 11.20
Z veseljem napovedujemo srečanje z mariborskim pisateljem Avgustom Demšarjem, ki piše izključno detektivske zgodbe. Z avtorejm se bo pogovarjal urednik Nino Flisar. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 10. 6. 2022 od 10.35 do 11.20
Dijaki enega od 1. letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pridejo na ogled knjižnice in muzeja. Pripravimo jim bibliopedagoško uro in vsakemu dijaku podarimo knjigo. Letos je izbrana (podarjena) knjiga Gremo mi v tri krasne, avtorice Nataše Konc Lorenzutti. Več >>