Iskanje prireditev TVU 2022


Prireditve akcije: Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!


Prihodnji dogodki TVU 2022

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2022

Izvaja: Medobčinsko društvo Prijateljev mladine za Goriško
Nova Gorica, 9. 5. 2022–6. 6. 2022 od 17.00 do 19.00
Ponedeljčice so ustvarjalne delavnice za otroke in mladostnike, kjer se mladi družijo, povezujejo, preživljajo prosti čas na kvaliteten način in se urijo v ustvarjalnih spretnostih. Vsak ponedeljek poteka ustvarjalna delavnica na novo aktualno temo. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 10. 5. 2022 od 14.30 do 16.00
Da obogatimo družabno življenje, pa hkrati tudi okrepimo možgančke, bomo skupaj z dijakinjami izdelale družabno igro Dobble. Nekaj jih bomo tudi popravile, dopolnile in restavrirale domsko zalogo in nabrale nove kreativne ideje. Če nam bo čas dopuščal, bomo kakšno od iger tudi igrale. Več >>

Izvaja: Razvojni center Srca Slovenije
Litija, 10. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
5. slavnostna podelitev certifikatov Kolektivne blagovne znamke Srce Slovenije za najbolj kakovostne rokodelske in prehranske izdelke iz Srca Slovenije. Program bo vodil Kondi Pižorn, slovenski dramski igralec in humorist. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 11. 5. 2022 od 12.00 do 16.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je pripomoček, s pomočjo katerega lahko brezplačno ocenite lastne spretnosti. Namenjen je vsem generacijam odraslih, ki želite preveriti, v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Pri tem so na voljo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja s področja besedilnih, matematičnih in spretnosti reševanja v problemov v računalniškem okolju. S SVOS preverite tudi uporabo spretnosti doma in v službi, kako zdravo živite in svoje poklicne interese. Rezultati so samo vaši in jih dobite takoj. SVOS rešite po spletu, od doma. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 12. 5. 2022–9. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Po dolgem času se bo predstavilo Krpanovo gledališče, kjer bodo nastopali učenci, ki obiskujejo to interesno dejavnost oz. neobvezni izbirni predmet umetnost. Več >>

Izvaja: PUM-O
Slovenj Gradec, 12. 5. 2022 od 08.00 do 10.30
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno oceniti lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Danes ga lahko rešujete skupaj s PUM-O-vci na MOCIS-u. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 12. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Ogled nasada špargljev, predstavitev tehnologije pridelovanja špargljev, praktična predstavitev pobiranja špargljev, kulinarična uporaba špargljev in degustacija, aranžiranje špargljev. Več >>

Izvaja: Občina Razkrižje
Šafarsko, 12. 5. 2022 od 09.00 do 10.00
Članice Turistično narodopisnega društva Razkrižje bodo pri brunarici na Šafarskem pekle razkriške mlince za najavljeno skupino in tudi druge zainteresirane. Mlinci so preprosta kmečka jed, ki jo dandanes ponujamo na skorajda vsaki prireditvi v občini ter ob obiskih izletnikov, ki obiščejo naš kraj. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Griže
Griže, 12. 5. 2022 od 09.55 do 11.05
Skozi šolsko leto nastajajo pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji čudoviti izdelki, skozi katere učenci spoznajo tehnike eksperimentiranja, osnovne laboratorijske pripomočke, urijo ročne spretnosti ter se učijo skozi kemijske postopke. Poskuse smo poslikali in narediti razstavo, ki krasi naš hodnik ter tako prikazali ostalim učencem, da je lahko kemija zanimiva in ustvarjalna. Več >>

Izvaja: Dnevni center Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 12. 5. 2022 ob 10.15
V telovadnici Dnevnega centra na Ravnah, bomo zaigrali pravljico z lutkami. Naslov pravljice je Rdeča kokoška. Igro bomo prikazali na nekoliko drugačen način, saj jo bodo s pomočjo mentoric predstavili učenci s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Igri se bodo lahko gostje tudi priklučili in jo zaigrali skupaj z učenci. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 12. 5. 2022 od 12.00 do 13.30
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim lahko ocenite lastne spretnosti. SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja: matematične in besedilne naloge, zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov, vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju, vaši oceni o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju. Izvedeli boste, katera so vaša močna področja in katere spretnosti lahko še izboljšate. Rezultati vam pomagajo pri odločitvah za nadaljnje učenje oz. načrtovanje kariere. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 12. 5. 2022 od 13.30 do 16.30
Izkoristite možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Gorenja vas - Reteče, 14. 5. 2022–15. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na otroški dvodveni planinski tabor planinskega krožka na Zavetišču GS na Jelenecih. Dobra planinska družba in nova znanja za otroke zagotovljena. Prijave pri mentorici Neži. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Ljubljana, 15. 5. 2022 od 07.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijski inkluzijski planinski pohod Slovenski planinski muzej - slap Peričnik - Aljažev dom v Vratih. Dobra planinska družba in nova znanja zagotovljena. Prijava na inplaninec@pzs.si. Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 16. 5. 2022 ob 12.00
Želite oceniti svoje spretnosti? S pomočjo spletnega vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti) imate možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. V središču za samostojno učenje pripravljamo delavnico na kateri vas bomo seznanili s samim vprašalnikom in vam ponudili možnost, da ga izpolnite tudi sami. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Litija, Podružnica s prilagojenim programom
Litija, 17. 5. 2022 od 13.30 do 14.00
Razstava del, ki so jih izdelali učenci zasavskih osnovnih šol in Gimnazije Litija na likovni koloniji v sodelovanju s Predilnico Litija. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 17. 5. 2022–24. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Semič, 17. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi v Krajevno knjižnico Semič, kjer bo v okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence. V kolikor ste brezposelni, pa boste lahko pripravili svoj življenjepis in napisali vlogo za zaposlitev. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 18. 5. 2022 od 08.20 do 11.05
Ustvarjamo – naredimo si uporaben izdelek iz recikliranih materialov. K sodelovanju smo povabili članice DU Vinska Gora. POŠ Vinska Gora redno sodelujemo z vsemi društvi v kraju. V času pred korono smo članice DU že povabili in z njimi ustvarjali. Njihovi izdelki so enkratni. Največ pa seveda šteje medgeneracijsko sodelovalno učenje. Ob njihovem vodenju si bo vsak učenec izdelal svoj izdelek. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Metlika, 18. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi v Ljudsko knjižnico Metlika, kjer bo v okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence. V kolikor ste brezposelni, pa boste lahko pripravili svoj življenjepis in napisali vlogo za zaposlitev. Več >>

Izvaja: OŠ Dravlje
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Iz gline bomo izdelali najrazličnejše hiške (sreče, zdravja, veselja), ki jih bomo nato podarili starejšim občanom, ki živijo v bližnji okolici šole. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 18. 5. 2022 od 13.50 do 14.35
Izbrani učenci razredne stopnje (od 1. do 6. razreda), ki se že znajo pogovarjati v angleščini, se bodo preizkusili v branju angleških dialogih v vsakdanjih situacijah. Spodbujali bomo tudi doživetost prebranega in odigranega. Zapeli bomo pesem, igrali igro Jeopardy in spoznali zgodbo The Tale of Two Wolves. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Laško, 19. 5. 2022 od 09.00 do 15.30
Na konferenci Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS o razvoju kadrov bomo sodelavci ACS predstavili vprašalnika SVOS in pomen temeljnih spretnosti pri skrbi za kadre in uspešnost podjetij. Predstavitev bo potekala okrogli mizi Skupaj v prihodnost – skrb za kadre kot temelj uspešnosti podjetij in stojnici pred dvorano. Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šentjur, 19. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Ali ste se kdaj vprašali kako ste uspešni pri branju, razumevanju besedil in pisanju sporočil? Ali imate dovolj razvite matematične spretnosti, da z njimi uspešno delujete v vsakdanjem življenju? Na Ljudski univerzi Šentjur vam lahko z vprašalnikom SVOS (Spletni vprašalnik ocenjevanja spretnosti) omogočimo, da si individualno izmerite svoje kompetence. Testiranje je brezplačno in ne skrbite, rezultati bodo vidni zgolj vam. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 19. 5. 2022 od 16.00 do 18.00
Pri obvladovanju življenjskih izzivov vam bo v pomoč poznavanje lastnih spretnosti – v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Srečali se boste z nalogami iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja ter ocenili besedilne, matematične in spretnosti reševanja problemov v računalniškem okolju. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ter spremembo poklicne ali zaposlitvene poti. Prijave: svetovanje@luniverza.si do 17. 5. 2022. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 19. 5. 2022 od 16.30 do 19.30
Izkoristite možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 20. 5. 2022 od 07.15 do 08.00
Zaposlenim v Splošni knjižnici bomo predstavili vprašalnik SVOS. Kaj merimo z njim, kako ga reševati in kako interpretirati rezultate. Predstavitev je namenjena zaprti skupini. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Vita Kraigherja
Ljubljana, 20. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Delavnica fotografiranja v naravi – po spoznavanju praktičnih napotkov bomo fotografirali motive iz narave. Več >>

Izvaja: Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju
Obrh, 23. 5. 2022 ob 09.00
Udeleženke programa Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju si bodo ogledale destilarno in čokoladnico Berryshka v Obrhu pri Podturnu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 23. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je pripomoček, s pomočjo katerega lahko brezplačno ocenite lastne spretnosti. Namenjen je vsem generacijam odraslih, ki želite preveriti, v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Pri tem so na voljo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja s področja besedilnih, matematičnih in spretnosti reševanja v problemov v računalniškem okolju. S SVOS-om preverite tudi uporabo spretnosti doma in v službi, kako zdravo živite in svoje poklicne interese. Rezultati, vključno s primerjavo z drugimi odraslimi, so samo vaši in jih dobite takoj. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 24. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim lahko ocenite lastne spretnosti. SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja: matematične in besedilne naloge, zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov, vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju, vaši oceni o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju. Izvedeli boste, katera so vaša močna področja in katere spretnosti lahko še izboljšate Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 24. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Spoznaj in oceni svoje spretnosti s pomočjo spletnega vprašalnika SVOS! Svetovalka iz Ljudske univerze Ilirska Bistrica ti bo pomagala pri dostopu do vprašalnika in nudila vso morebitno pomoč pri reševanju. Predvsem pa bo svetovalka poskrbela za mirno okolje v katerem boš lahko sproščeno reševal vprašalnik, se osredotočil na posamezne naloge in prišel do rezultatov, ki boso odražali tvoje trenutne spretnosti pri branju in razumevanju besedil, reševanju problemov v tehnološko bogatem okolju in vsakdanjem življenju. Svetovalka lahko rezultate tudi pogleda in ti svetuje kako lahko svoje spretnosti še izboljšaš! Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Ljubljana, 25. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na naravoslovno-učni pohod po okolici Loškega potoka. Dobra planinska družba in nova znanja zagotovljena. Prijava zaželjena. Več >>

Izvaja: Društvo Norma 7
Brje, 25. 5. 2022 od 09.00 do 16.00
Ulični radio Poetikum: Oddajanje programa v živo preko ozvočenja, ki ga mimoidoči spremljajo. Kulturni program, predstavitev lokalnih literatov in njihovih del. Pogovor o knjigah in branje. Več >>

Spoznaj in oceni svoje spretnosti s pomočjo spletnega vprašalnika SVOS! Svetovalka iz Ljudske univerze Ilirska Bistrica ti bo pomagala pri dostopu do vprašalnika in nudila vso morebitno pomoč pri reševanju. Predvsem pa bo svetovalka poskrbela za mirno okolje v katerem boš lahko sproščeno reševal vprašalnik, se osredotočil na posamezne naloge in prišel do rezultatov, ki boso odražali tvoje trenutne spretnosti pri branju in razumevanju besedil, reševanju problemov v tehnološko bogatem okolju in vsakdanjem življenju. Svetovalka lahko rezultate tudi pogleda in ti svetuje kako lahko svoje spretnosti še izboljšaš! Več >>

Izvaja: RTM svetovanje in storitve, Darjan Zlobec s.p.
Črnomelj, 25. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Za doseganje ciljev je potrebna dolgoročna strategija, ki združuje podjetje, razmere v panogi in razpoložljive vire. Uporabljamo kanale v različnih medijih za uresničitev uspeha. Vas zanima delo v digitalnem marketingu? Pridite na predstavitev. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 25. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno oceniti lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Za reševanje si je potrebno vzeti dovolj časa v mirnem prostoru. Le tako bodo rezultati lahko zanesljivi in realni. Več >>

Izvaja: Studio frizurca Zorana Zorica Ulčar s.p.
Litija, 25. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Na stojnici se bo izvajal pregled lasišča in pletenje kitk. Na voljo pa bodo tudi informacije glede same nege lasišča ter predstavitve poklica frizer. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Litija
Litija, 25. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
v okviru nujne medicinske pomoči si bo možno ogledati reševalno vozilo, na voljo pa bo tudi strokovna oseba, ki bo na voljo za vsa vprašanja. Več >>

Izvaja: Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Litija, 25. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Na dogodku Parada učenja bo potekala tudi delavnica znanost slikanja, kjer se bo ustvarjalo slike z uporabo vsakodnevnih živil. Več >>

Izvaja: MIT-GS d.o.o.
Litija, 25. 5. 2022 od 10.00 do 13.00
Na stojnici bo Okrepčevalnica Kuhla pripravila nekaj dobrot, kjer bo priložnost občutiti čudovite kulinarične okuse. Več >>

Izvaja: OŠ Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 25. 5. 2022 od 11.30 do 12.30
Dogodek je namenjen predstavitvi poklicev inženir kmetijstva in živinoreje in doktor veterinarske medicine prepoznavanju talenov učencev in načrovanju poklicne poti. Učenci, ki se počasi približujejo zaključku osnovnošolskega šolanja, bodo podrobno spoznali opis poklica, anekdote s terena, vpisne pogoje in potek šolanja, zanimivosti obšolskih dejavnosti (jahanje, vzreja lipicancev, drobnice, goveda). Predvsem pa bodo spoznali, kakšne so po zaključku šolanja njihove zaposlitvene možnosti. Več >>

Izvaja: KUD Jevnica
Litija, 25. 5. 2022 od 12.00 do 12.10
Prireditev bodo s svojimi tradicionalnimi živahnimi afriškimi ritmi, ki jih izvajajo na afriških tolkalih, imenovanih džembe (djembe) popestrili bobnarji - člani Kulturnega Umetniškega Društva Jevnica. Bobnarje vodi Issiaka Sanou, tolkalec iz Burkine Faso. Svoje glasbeno znanje iz zakladnice afriških ritmov si pridobiva že od malih nog. Več >>

Izvaja: KUD Jevnica
Litija, 25. 5. 2022 od 12.35 do 12.45
Prireditev bodo s svojimi tradicionalnimi živahnimi afriškimi ritmi, ki jih izvajajo na afriških tolkalih, imenovanih džembe (djembe) popestrili bobnarji - člani Kulturnega Umetniškega Društva Jevnica. Bobnarje vodi Issiaka Sanou, tolkalec iz Burkine Faso. Svoje glasbeno znanje iz zakladnice afriških ritmov si pridobiva že od malih nog. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Litija-Šmartno
Litija, 25. 5. 2022 od 12.45 do 13.00
Z bogato plesno točko baleta se bo na glavnem odru predstavil oddelek plesa Glasbene šole Litija-Šmartno in pričaral nepozaben trenutek. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 25. 5. 2022 od 14.15 do 15.45
6. srečanje mladinskega literarnega kluba Med vrsticami in podobami (preplet literature, filma/serij in video iger) v sredo, 25. 5. 2022 ob 14.15 v muzeju Splošne knjižnice Ljutomer - filmsko poustvarjanje. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Pihalni orkester Litija
Litija, 25. 5. 2022 od 17.50 do 18.05
V okviru dogodka Parada učenja bo nastopil Pihalni orkester Litija, ki se bo predstavil z bogatim naborom skladb. Več >>

Izvaja: Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno
Litija, 25. 5. 2022 od 17.50 do 18.30
V okviru medobčinskega društva invalidov Litija Šmartno se bo s plesom predstavila tudi lokalna skupina po imenu Bizonke. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Litija-Šmartno
Litija, 25. 5. 2022 od 19.00 do 21.00
V okviru tednov vseživljenjskega učenja, Glasbena šola Litija-Šmartno prireja Najstniški pevski festival LitijaNa! s čudovitim petjem in igranjem inštrumentov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 26. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Likovna kolonija bo namenjena poslikavi zunanjih betonskih sten naše šole. Devetošolci se bomo preizkusili kot grafitarji pod vodstvom znanega mariborskega grafitarja Tea Ivančiča – TEOSONA. Več >>

Izvaja: Dani afc d.o.o.
Slovenj Gradec, 26. 5. 2022 od 11.00 do 14.00
V podjetju Dani AFC d. o. o. bomo dan namenili ugotavljanju spretnosti preko Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti in svetovanju zaposlenim na področju dodatnega izobraževanja ter pridobivanja kompetenc. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 28. 5. 2022 od 07.00 do 20.00
Vabljeni na začetni tečaj feratanja v Vipavsko dolino. Dobra plezalna družba ter nova znanja zagotovljeni. Več informacij na spletni strani https://www.drustvo-stratus.si. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 28. 5. 2022–12. 6. 2022 od 07.00 do 15.00
Saša Zrelec je motive 130 originalnih panjskih končnic, ki jih je zbral in ohranil njen ded Rudolf Golob iz Mežice, predstavila v obliki zgodb. Osmislila jih je na podlagi različne strokovne in poljudne literature, pripovedk, pravljic, legend, svetopisemskih zgodb in zapisov lokalnih dogodkov. Objavila jih je v knjigi z naslovom ČEVNICE, kar je star koroški izraz za poslikane čelne ploskve nekdanjih panjev - kranjičev. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Kal, 29. 5. 2022 od 08.00 do 14.00
Vabljeni na medgeneracijski inkluzijski planinski pohod "Gibalno ovirani gore osvajajo" na Planinski dom na Kalu. Dobra planinska družba in nova znanja zagotovljena. Prijava na pdhrastnik@pzs.si. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 30. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Spoznaj in oceni svoje spretnosti s pomočjo spletnega vprašalnika SVOS! Svetovalka iz Ljudske univerze Ilirska Bistrica ti bo pomagala pri dostopu do vprašalnika in nudila vso morebitno pomoč pri reševanju. Predvsem pa bo svetovalka poskrbela za mirno okolje v katerem boš lahko sproščeno reševal vprašalnik, se osredotočil na posamezne naloge in prišel do rezultatov, ki boso odražali tvoje trenutne spretnosti pri branju in razumevanju besedil, reševanju problemov v tehnološko bogatem okolju in vsakdanjem življenju. Svetovalka lahko rezultate tudi pogleda in ti svetuje kako lahko svoje spretnosti še izboljšaš! Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Črnomelj, 30. 5. 2022 ob 12.00
Udeleženci programov socialne aktivacije bodo s pomočjo vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti) ocenili svoje spretnosti. Svetovalka Svetovalnega središča Pokolpje jim bo nato individualno interpretirala rezultate vprašalnika. Več >>

Izvaja: Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Litija, 31. 5. 2022 ob 10.00
Reševanje Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti – SVOS. SVOS je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno oceniti lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 31. 5. 2022 od 12.00 do 16.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je pripomoček, s pomočjo katerega lahko brezplačno ocenite lastne spretnosti. Namenjen je vsem generacijam odraslih, ki želite preveriti, v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Pri tem so na voljo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja s področja besedilnih, matematičnih in spretnosti reševanja v problemov v računalniškem okolju. S SVOS preverite tudi uporabo spretnosti doma in v službi, kako zdravo živite in svoje poklicne interese. Rezultati so samo vaši in jih dobite takoj. SVOS rešite po spletu, od doma. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Metlika, 31. 5. 2022 ob 14.00
Člani Društva upokojencev Metlika bodo s pomočjo vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti) ocenili svoje spretnosti. Svetovalka Svetovalnega središča Pokolpje jim bo nato individualno interpretirala rezultate vprašalnika. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 1. 6. 2022–12. 6. 2022 od 00.00 do 00.00
Vsem, ki jih zanima, kakšne so njihove besedilne, matematične in tehnološke spretnosti, vsem, ki jih zanima sprememba karierne poti, vsem, ki bi želeli preveriti, kako razvite so njihove kompetence na naštetih področjih, so namenjeni dnevi v okviru našega Koroškega informacijskega in svetovalnega središča (KISS), ki bodo namenjeni vprašalniku SVOS = Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti, ki vam omogoča brezplačno oceno lastnih spretnosti. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ali pri spremembi poklicne poti. Ljudska univerza Ravne na Koroškem je lokalna točka SVOS, kjer vam nudimo reševanje vprašalnika ali vam omogočimo dostop do njega. Vabljeni! (Več o vprašalniku je dostopno na: https://lura.si/svetovalni-krog/lokalna-tocka-svos.) Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 1. 6. 2022 od 08.20 do 11.05
Ustvarjamo – naredimo si uporaben izdelek iz recikliranih materialov. K sodelovanju smo povabili članice DU Vinska Gora. Ob njihovem vodenju si bo vsak učenec izdelal okvir za sliko. Spomin na šolsko leto 2021/2022. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Črnomelj, 2. 6. 2022 ob 09.00
Dijaki Srednje šole Črnomelj bodo s pomočjo vprašalnika SVOS (Spletni vprašalnik za ocenjevanje spretnosti) ocenili svoje spretnosti. Svetovalka Svetovalnega središča Pokolpje jim bo nato individualno interpretirala rezultate vprašalnika. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 2. 6. 2022 od 11.00 do 13.00
Pri obvladovanju življenjskih izzivov vam bo v pomoč poznavanje lastnih spretnosti – v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Srečali se boste z nalogami iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja ter ocenili besedilne, matematične in spretnosti reševanja problemov v računalniškem okolju. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ter spremembo poklicne ali zaposlitvene poti. Prijave: svetovanje@luniverza.si do 31. 5. 2022. Več >>

Izvaja: OŠ Dušana Flisa Hoče
Spodnje Hoče, 2. 6. 2022 od 11.00 do 12.40
Družabne igre Na šolskem igrišču se bodo učenci igrali različne športne družabne igre, se smejači, zabavali in naučili marsikaj novega. Več >>

Izvaja: KONTESA d.o.o.
Slovenj Gradec, 2. 6. 2022 od 12.00 do 15.00
V podjetju Kontesa d. o. o. bomo dan namenili ugotavljanju spretnosti preko Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti in svetovanju zaposlenim na področju dodatnega izobraževanja ter pridobivanja kompetenc. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 3. 6. 2022 od 10.00 do 12.30
Predstavili bomo lokalno točko SVOS in vprašalnik. Obiskovalci bodo lahko ocenili svoje spretnosti. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 3. 6. 2022 od 10.30 do 12.00
Učenci drugega razreda bodo postali mladi člani Rdečega križa. Prireditev bo sestavljena iz kratkega kulturnega programa, delavnic in pogovora o načinu in namenu delovanja Rdečega križa. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 3. 6. 2022 od 18.00 do 20.00
Zbirka nam ponuja paleto pogledov na življenje, predvsem na ljubezen, ki vse obdaja kot nežen, rahločuten sij (Marjan Pungartnik). Rezervacije: Splošna knjižnica Ljutomer (02 584 1236) Več >>

Izvaja: Konjeniški klub Postojna
Prestranek, 4. 6. 2022 od 10.00 do 13.10
Vse več otrok se odloča za konjeniški šport in si želijo živali. Vsi pa si tega ne morejo privoščiti, drugi pa odnehajo in zapustijo žival. Udeleženci bodo postali skrbniki konja za 1 dan, drugi pa za 1 teden. Naučili se bodo skrbeti za žival, Naučili se bodo vseh opravil in svojega konja tudi jahali. Pridobili bodo občutek za dobrobit živali, skrb za naravo ter se učili sprejemanja odgovornosti. Konj je živa stvar, ne aplikacija na pametnem telefonu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 6. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno oceniti lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Za reševanje si je potrebno vzeti dovolj časa v mirnem prostoru. Le tako bodo rezultati lahko zanesljivi in realni. POSAMEZNIK na podlagi rezultatov spozna svoje potenciale in talente in jih ohranja, pri sebi spozna področja manj razvitih spretnosti in jih zato hitreje ter učinkoviteje lahko izboljša. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 6. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
S člani UTŽO Bistric ob Sotli si bomo ogledali primer dobre prakse in učilnice v naravi Samooskrbnega poligona Dole z ddr Ano Vovk Korže. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 6. 6. 2022 od 13.00 do 18.00
Član UTŽO Bistrica ob Sotli Franci Černelč nas bo popeljal po poti kipov, ki jih je v preteklem desetletju ustvarjal v Makolah, Studenicah, Majšperku in Rogatcu. Člani bomo ob njegovih mojstrovinah spoznali tako zgodbe o nastanku teh kipov, prav tako pa bomo spoznali bližnje kraje. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 7. 6. 2022 od 12.25 do 13.10
Ogled šolskega parka s strokovnim vodenjem (rožni vrt, kolekcijski nasad trajnic, zbirka kaktej in sočnic, sadni vrt, čebelnjak z medonosnimi rastlinami, zeliščni vrt, nasad šparglje, primeri okrasnih zasaditev, žive meje, čutna pot). Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 7. 6. 2022 od 16.30 do 18.00
Dekoracija prostora ob različnih dogodkih (rojstni dnevi, obhajila, birme, poroke...), zavijanje daril Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 7. 6. 2022 od 16.30 do 18.00
Izbor rastlin za žive meje, sajenje rastlin za živo mejo, obrezovanje rastlin Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 7. 6. 2022 od 16.30 do 18.00
Predstavitev biotičnega varstva rastlin, uporaba EM tehnologije v hortikulturi Več >>

Izvaja: Gimnazija Franceta Prešerna
Kranj, 7. 6. 2022 ob 17.00
Dandanes smo na vsakem koraku zasipani s podatki in informacijam. Kako vemo, komu oz. čemu lahko zaupamo? Kakšne strategije lahko uporabimo, da se prepričamo, da so naše informacije zanesljive in karseda objektivne? Razbili bomo tudi par popularnih mitov! Predavanje, ki ga bo vodil naš profesor informatike David Konc. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje, Podružnična osnovna šola Vinska Gora
Vinska Gora, 8. 6. 2022–10. 6. 2022 od 08.20 do 12.45
Tečem za zabavo - gibanje je zdravo Projekt izvajamo že več let. Tekom šolskega leta pri urah ŠPO učenci v oddelkih tekmujejo v različnih športnih disciplinah. Najboljših 6 v razredu vedno dobi zaslužene točke. Na koncu točke seštejemo in učenec in učenka, ki v oddelku zbereta največ točk postaneta naj športnik in naj športnica razreda. Tista dva, ki pa imata največ točk med vsemi, si pridobita naslov naj športnik in naj športnica šole. V okviru TVU 2022 smo se letos povezali še s ŠZ Velenje. Z g. Nikom Lemežem smo dogovorjeni, da nas na določen dan obiščejo vrhunski športniki ( člani RK Gorenje, Glorija Kotnik ali Tina Trstenjak….), ki bodo organizatorji našega športnega dne. Po oddelkih bomo na šolskem igrišču aktivni v raznih športnih igrah, ki jih bodo vodili vrhunski športniki. Ob zaključku pa bodo podelili medalje najboljšim športnikom naše POŠ. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Vita Kraigherja
Ljubljana, 8. 6. 2022 od 09.00 do 12.00
Učenci bodo obiskali mizarsko delavnico, spoznali poklic mizarja, njegove pripomočke in naredili tudi svoj izdelek. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Muta
Muta, 8. 6. 2022 od 14.00 do 17.00
V Društvu upokojencev Muta bomo dan namenili ugotavljanju spretnosti preko Spletnega vprašalnika za ocenjevanje spretnosti in svetovanju članom na področju dodatnega izobraževanja in pridobivanja kompetenc za dvig kakovosti življenja. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 8. 6. 2022 od 17.00 do 18.00
Pripovedovanje in branje zgodb na oddelku za mladino. Vabljeni otroci in njihovi starši. Tudi otroci lahko preberejo ali pripovedujejo zgodbe. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Koper
Koper, 9. 6. 2022 ob 09.00
Na predavanju bomo udeležencem predstavili vprašalnik za oceno spretnosti – SVOS. SVOS meri besedilne in matematične spretnosti, obenem pa nudi vpogled tudi v poklicne interese in na nekatera področja življenjskega sloga. Po predavanju bodo imeli udeleženci možnost vprašalnik tudi izpolniti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 9. 6. 2022 od 12.00 do 16.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je pripomoček, s pomočjo katerega lahko brezplačno ocenite lastne spretnosti. Namenjen je vsem generacijam odraslih, ki želite preveriti, v čem ste dobri in kaj lahko še izboljšate. Pri tem so na voljo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja s področja besedilnih, matematičnih in spretnosti reševanja v problemov v računalniškem okolju. S SVOS preverite tudi uporabo spretnosti doma in v službi, kako zdravo živite in svoje poklicne interese. Rezultati so samo vaši in jih dobite takoj. SVOS rešite po spletu, od doma. Več >>

Izvaja: Gimnazija Franceta Prešerna
Kranj, 9. 6. 2022 ob 17.00
Patricia Pangeršič je mlada gospodična, polna pozitivne energije, avtorica kuharske knjige, osebna trenerka, influencerka in še bi lahko naštevali. Patricia se bo predstavila, govorila o pomenu uravnotežene prehrane, pojasnila zakaj je redno gibanje tako pomembno za zdravje... Odgovorila bo tudi na vaša vprašanja. Več >>

Izvaja: Knjižnica Litija
Litija, 9. 6. 2022 od 18.00 do 19.00
V okviru Tačkovega festivala bo organizirano druženje psov in njihovih lastnikov na pasjem igrišču pri tenis parku AS Litija. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 10. 6. 2022 od 10.35 do 11.20
Z veseljem napovedujemo srečanje z mariborskim pisateljem Avgustom Demšarjem, ki piše izključno detektivske zgodbe. Z avtorejm se bo pogovarjal urednik Nino Flisar. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 10. 6. 2022 od 10.35 do 11.20
Dijaki enega od 1. letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer pridejo na ogled knjižnice in muzeja. Pripravimo jim bibliopedagoško uro in vsakemu dijaku podarimo knjigo. Letos je izbrana (podarjena) knjiga Gremo mi v tri krasne, avtorice Nataše Konc Lorenzutti. Več >>