Iskanje prireditev TVU 2021


Prireditve akcije: Dnevi svetovanja za znanje


Prihodnji dogodki TVU 2021

Izvaja: Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje (OŠ Notranjski odred Cerknica)
Begunje pri Cerknici, 3. 10. 2021–30. 10. 2021 od 07.45 do 12.10
V šolo bomo povabili reševalca. Reševalec nas bo poučil o pomembnosti hitre in pravilne reakcije ob različnih nesrečah. Spoznali bomo, kako pomembno je, da hitro in pravilno odreagiramo ob določenih nesrečah. Učenci se bodo seznanili s temeljnimi postopki oživljanja ter si ogledali, kako deluje defibrilator. Več >>

Pretekli dogodki TVU 2021

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 6. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 7. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Maribor, 7. 9. 2021 ob 18.00
Razmere spreminjajoče se družbe spreminjajo tudi potrebe po naši izobrazbi. Pogosto imajo prednost v službah in podjetništvu ljudje z več poklici. Na Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor, v programu izobraževanja odraslih, ponujamo posamezniku izobraževanje v različnih aktualnih programih. Številni naši slušatelji so pridobili pomembna znanja, ki so jim pomagala pri njihovi poslovni karieri, podjetniški priložnosti ali pri zaposlitvi. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 8. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 9. 9. 2021 od 08.00 do 16.30
Na dnevu odprtih vrat vam bomo predstavili naše izobraževalne program za pridobitev stopnje izobrazbe in prav tako tudi neformalne programe. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Laško, 9. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Na dnevu odprtih vrat vam bomo predstavili naše izobraževalne program za pridobitev stopnje izobrazbe in prav tako tudi neformalne programe. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 10. 9. 2021–10. 10. 2021 od 07.00 do 08.00
Učenci bodo imeli bralni dnevnik, v katerega bodo vpisovali prebrane knjige. Enkrat tedensko bomo skupaj iskali in prebirali novice iz sveta in se nato o njih pogovarjali. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 10. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE – SSU Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezplačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 13. 9. 2021–20. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
V središču ISIO vam zagotavljamo brezplačno informiranje in svetovanje pri: - vključevanju v nadaljevanju izobraževalne poti, - vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, - vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, - ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, - načrtovanju kariere. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 13. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 14. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Na Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče imamo več nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavili vam bomo možnosti pridobitev NPK s področja strojništva, gastronomij, restavrator-konzervator,... Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Delavnica je namenjena brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti nove veščine in kompetence. Dejavnosti bodo pripomogle k lažji vključitvi na trg dela. Več >>

Izvaja: OŠ Simona Jenka - PŠ Center
Kranj, 14. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Poučni pogovor, klepetalnica in delavnica. Spoznali bomo načine in tehnike, kako poskrbimo za možgane, da bolje razumemo, slišimo, vidimo, občutimo, si zapomnimo, imamo veselje do branja, računanja, smo bolj vedoželjni in ustvarjalni. Izdelali bomo žogice za žongliranje, s katerimi bomo nagovorili levo in desno možgansko hemisfero. Ciljna skupina: otroci v starosti 10 do 13 let. Prijave na mojca.kralj2@guest.arnes.si do 12. 9. 2021. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 15. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 15. 9. 2021 od 10.00 do 15.00
Dan odprtih vrat knjižnice Podčetrtek, novim članom podarimo enoletno članarino. Novi člani se seznanijo z delovanjem knjižnice, naredijo ogled, preperejo kakšno zanimivo revijo in si sposodijo gradivo za domov. Obiskovalcem bomo predstavili programe in dejavnosti, ki jih pripravljamo za sezono 2021/22. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 16. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 16. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Predstavitev neformalnih programov LU, svetovalnega središča s središčem za samostojno učenje ter VGC Ilirska Bistrica. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 16. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Naš glavni namen je organizirati delavnico za mlade do 29.leta starosti, da bi premostili problem premajhne ozaveščenosti o poklicih in jim olajšali prehod na novo stopnjo življenja. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
, 16. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
Delodajalce in deležnike v Podravski regiji vabimo na predstavitev dejavnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Tehniškega šolskega centra Maribor, kjer izobražujemo dijake in odrasle osebe na področju strojništva, mehatronike in avtostroke. V okviru EU projektov izvajamo brezplačna usposabljanja za zaposlene osebe. Starejše od 45 let in nižje izobražene brezplačno usposabljamo na področju digitalnega opismenjevanja in tujih jezikov. V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje pa izobražujemo tudi brezposelne osebe. Vse to in še več vam bomo predstavili na dnevu odprtih vrat in vas popeljali tudi skozi naše šolske delavnice. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 20. 9. 2021 od 08.15 do 12.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in e-usposabljanja SPIN akademija za večjo konkurenčnost na trgu dela Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 20. 9. 2021 od 13.30 do 15.00
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS). Prijave na katarina.smagaj@srustvo-novus.com. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 21. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Predstavitev Slovenske filantropije in Hiše sadeži družbe Črnomelj ter prednosti in koristi prostovoljskega dela. Delavnica komunikacije z Jako Kovačem. Več >>

Izvaja: Osnovna šola za odrasle
Metlika, 21. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
Na delavnici bomo udeležencem predstavili pomen vseživljenjskega učenja v sodobni družbi in razvijali njihovo motivacijo za učenje. Poudarili bomo njihove spretnosti pri organizaciji učenja in upravljanju časa. Udeleženci bodo reševali vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence učenje učenja. Pridobljeni podatki bodo izhodišče za razmislek o učinkovitem učenju v prihodnje. Več >>

Izvaja: Občina Poljčane
Poljčane, 21. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Ljudska univerza Slovenska Bistrica organizira Svetovalni kotiček na Razvojnem centru narave Poljčane. Če imate kakšno vprašanje o vpisu v program trgovec, ekonomski tehnik ali strojni tehnik, vam lahko odgovorimo. Na Ljudski univerzi organiziramo tudi osnovno šolo za odrasle. Zaposleni in brezposelni se lahko udeležite katerega od brezplačnih tečajev tujih jezikov, računalništva. Te in še mnoge druge informacije lahko dobite v Svetovalnem kotičku. Vabljeni! Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 21. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim lahko ocenite lastne spretnosti. SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja: matematične in besedilne naloge, zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov, vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju, vaši oceni o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju. Izvedeli boste, katera so vaša močna področja in katere spretnosti lahko še izboljšate. Rezultati vam pomagajo pri odločitvah za nadaljnje učenje oz. načrtovanje kariere. Število mest je omejeno, zato so nujne predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 21. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Obiskovalcem Središča za samostojno učlenje bomo ponudili brezplačno testiranje angleščine na ravneh A1 in A2 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike - SEJO. Potekalo bo na daljavo na način, da bodo udeleženci po elektronski pošti prejeli povezavo do spletnega testa in takoj po reševanju testa tudi povratno informacijo o izkazanem znanju. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 21. 9. 2021 od 10.00 do 10.45
Projekt Večnamenski romski center Novo mesto se zaključuje. Na zaključnem sečanju vam bomo predstavili dosežke, rezultate in učinke 5-letnega projekta. Prav tako se bomo osredotočili na nadaljevanje dobrih praks tudi v prihodnje, čeprav preko drugih projektov in pod drugačnimi pogoji financiranja. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 21. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Obiskovalcem Središča za samostojno učlenje bomo ponudili brezplačno testiranje nemščine z reševanjem testa v učilnici. Obiskovalci bodo rezultate prejeli pri svetovalcu Središča za samostojno učenje Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 21. 9. 2021 od 10.45 do 10.30
Predstavitev rezultatov programa Socialna aktivacija za romske ženske deležnikom na trgu dela in drugim deležnikom na lokalno-regionalni ravni. Osretočili se bomo na izhode programa, ki so pomembna informacija za vse, ki razmišljajo o zaposlovanju ciljne skupine programa. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 21. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Svetovalke za področje izobraževanja odraslih vam bodo svetovale glede nadaljnjega izobraževanja na področju formalnega izobraževanja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 22. 9. 2021 ob 08.00
Na delavnici bomo izdelali zemljevid svojega življenjskega prostora oz. svoje prihodnosti, na katerem bomo s sliko in besedo upodobili svoje trenutno stanje, svojo vizijo, želje, cilje, korake na poti do njih, svoje vire pomoči, pa tudi vprašanja in ovire. Zemljevid nam bo služil kot slikovna motivacija in opomnik za doseganje ciljev. *Udeleženci morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati pogoj PCT. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 22. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Stojnice/različne dejavnosti: na katerih lahko preverite svoj življenjepis in dobite koristne nasvete za predstavitev delodajalcu, svetovanje za spremembe na izobraževalnem in/ali zaposlitvenem področju, informacije glede možnosti (tudi brezplačnih) vključitev v izobraževanje/usposabljanje, informacije glede v tečajev slovenščine in opravljanje izpitov, informacije o tem, katere kompetence lahko ovrednotite. Vabljeni iskalci zaposlitve in delodajalci! JZ Cene Štupar, CDI Univerzum, Karierno središče, Smoletova ulica 12, 1000 Ljubljana Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 22. 9. 2021 od 09.00 do 18.00
Različne dejavnosti, na katerih se lahko medgeneracijsko povezujete v bralnem kotičku, izveste, kateri učni stil uporabljate oz. kateri učni tip ste, preverite znanje digitalne kompetence, preverite, kako ste čustveno kompetentni ter preizkusite vaje razgibavanja pri pretežno sedečem položaju, čaka vas tudi nagradni srečelov in pogostitev. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Črnomelj, 22. 9. 2021 od 09.00 do 11.30
Udeleženci spoznajo spletni urejevalnik Europass, ozavestijo svoje kompetence in izdelajo svoj življenjepis. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 22. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na stojnici se bo predstavilo Svetovalno središče za izobraževanje odraslih @MOCIS. Svetovalke bodo na voljo za vprašanja, bodisi o nadaljevanju in zaključevanju šolanja, o vpisu v neformalne in formalne programe ali glede podpore pri učenju. Predvsem pa bo promovirano vseživljenjsko učenje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Golnik, 22. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
V Svetovalnem središču Kranj vam bomo pomagali poiskati odgovore na vprašanja v zvezi z izobraževanjem: za delo, osebni razvoj ali prosti čas. Obiščite našo terensko ekipo z LUK mobilom, zavrtite kolo sreče in si prejmite lepo nagrado. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Svetovalni kotiček RIC Novo mesto je namenjen vsem, ki iščete podporo pri vključevanju ali nadaljevanju izobraževanja, vrednotenju predhodno pridobljenega znanja ali samostojnemu učenju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
Z dogodki , ki jih organiziramo v času Dnevov svetovalnih središč, želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih. Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 22. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Delavnica bo potekala v sredo, 22. 9. od 9.00 do 11.00 na Posoškem razvojnem centru (v računalniški učilnici). Primerna je za vse, ki si želite spoznati delovanje jezikovnih in prevajalskih aplikacij, potrebujete dodatne vaje v tujem jeziku oziroma se želite naučiti novega tujega jezika. Potekala bo teoretično in praktično, zato s seboj imejte svoj pametni telefon ter slušalke z mikrofonom (če jih imate). Na delavnici bomo govorili o: načinih učenja s pomočjo aplikacij, katero aplikacijo izbrati, prednostih in slabostih takšnega učenja, kako izbrano aplikacijo namestimo in uredimo nastavitve, primerih aplikacij, praktičnih preizkusih. Prijave in informacije: Anja Colja, anja.colja@prc.si, 05/38 41 512 Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.05 do 14.05
Kot vsako leto, bomo tudi letos na Ljudski univerzi Postojna izvedli Dneve svetovanja za znanje. Potekali bodo tri dni. Za vas smo pripravili prav poseben program. Vsi, ki nas boste v tem času obiskali v Svetovalnem središču boste lahko opravili Hollandov test interesov, ki vam bo morda pomagal do spoznanja, kateri poklic vam je najbolj pisan na kožo. Poleg tega pa nas v tem obdobju lahko spremljate na Facebook strani, kjer bo potekala nagradna igra. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 22. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Znanje slovenščine in pridobitev javnoveljavne listine, ki ga dokazuje, sta pomembni ločnici za priseljence na trgu dela. Znanje slovenščine je pomembno tudi za uspešno vključevanje v slovenskogovorečo družbo. Na delavnici bomo predstavili možnosti za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika in za opravljanje javnoveljavnih izpitov. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 22. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Bi radi dokončali ali nadaljevali izobraževanje? Iščete nova znanja in veščine? Zaposleni in brezposelni se lahko udeležite katerega od brezplačnih tečajev tujih jezikov, ali računalništva. Pri nas lahko pridobite srednješolsko izobrazbo v programu trgovec, ekonomski tehnik ali strojni tehnik, izvajamo tudi osnovno šolo za odrasle. Te in še mnoge druge informacije lahko dobite v Svetovalnem kotičku. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 22. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Predstavitev neformalnih programov izobraževanja na LU, središča za samostojno učenje, delavnic ter predavanj VGC Dom na Vidmu in informiranje o formalnem in neformalnem izobraževanju ter učenju učenja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 22. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Na stojnici znanja bomo skupaj s svetovalci iz Savinske regije javnosti predstavili možnosti izobraževanja, usposabljanja in svetovanja za odrasle. Stojnico znanja bomo postavili pred kinom Metropol v Celju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 22. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Interesentom bomo predstavili možnosti izobraževanja, izobraževalne programe, ki jih izvajamo, možnosti za zaposlitev na LU Lendava ter projekte, ki jih trenutno izvajamo. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 22. 9. 2021 od 11.00 do 15.00
Testiranje je namenjeno brezposelnim osebam, napotenim s strani ZRSZ, OS Maribor. Število mest je omejeno. Testatorki bosta opravili simulacijo izpita iz slovenščine na vstopni ravni A1. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 22. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Udeležencem OŠ za odrasle bomo predstavili svetovalno dejavnost in način kako jih bomo spremljali skozi izobraževanje. Za praktični preizkus svetovalne dejavnosti bodo uporabili svetovalne pripomočke za motivacijo udeležencev v procesu izobraževanja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Tržič
Tržič, 22. 9. 2021 od 11.00 do 13.00
Udeleženci bodo lahko preverili svoje učne stile in izvedeli kako se uspešno učiti, da učenje ne bo predstavljalo stresa. Več >>

Izvaja: Središče za samostojno učenje Črnomelj
Semič, 22. 9. 2021 od 13.00 do 14.30
Predstavitev storitev, ki jih udeleženci lahko opravijo preko spleta: eUprava, e-naročanje, portal zVEM, spletno nakupovanje. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 22. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Na Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče imamo več nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavili vam bomo možnosti pridobitev NPK s področja strojništva, gastronomij, restavrator-konzervator,... Več >>

Izvaja: ISIO Svetovalno središče Murska Sobota
Murska Sobota, 22. 9. 2021 od 14.00 do 18.00
Zainteresiranim obiskovalcem BTC bomo predstavljali možnosti informiranja, svetovanja in vključevanja v programe pridobivanja kompetenc in izobrazbe ter NPK, vključno s financiranjem in učnimi pomočmi. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 22. 9. 2021 od 14.00 do 16.00
Skupna akcija z namenom ozaveščanja o pomenu ponotranjenja lastnih spretnosti, ki lahko obogatijo naše življenje in nas motivirajo za nadaljnje učenje. Pomagajo nam pri morebitni odločitvi za vključitev v nadaljnje/nadaljevalne formalne ali neformalne oblike učenja. Predstavitev v okviru Svetovanja za znanje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 22. 9. 2021 ob 16.00
Delavnica v Svetovalnem središču Posavje za vse generacije: Načrtujemo čas učenja glede na naš bioritem ter tehnike pomnjenja. *Udeleženci morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati pogoj PCT. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Kranj, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 16.00 do 19.00
V okviru letošnjih Dnevov svetovanja za znanje organiziramo Stojnice znanja. Svetovalci za izobraževanje odraslih bodo brezplačno na voljo za informiranje in svetovanje o izobraževalnih možnostih in možnostih vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predstavili se bodo B&B Kranj, ŠC Kranj, BC Naklo, LU Kranj, LU Škofja Loka, LU Jesenice in ZSSS. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 22. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
Novim udeležencem v formalnih programih izobraževanja bomo predstavili projekt Atena, v okviru katerega lahko brezplačno koristijo dodatno učno pomoč za potrebe izobraževanja. Več >>

Izvaja: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Kranj, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 16.30 do 19.00
Predstavitev ZSSS in projekta Za krepitev socialnega dialoga na stojnicah – na Dnevih svetovanja za znanje (stojnice v trgovskem centru) – predvidoma Qlandia. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 22. 9. 2021 od 16.30 do 18.00
Zanimiva in koristna delavnica na temo: »Kako narediti učenje bolj prijetno, bolj znosno in predvsem bolj učinkovito?« Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Svetovalke vam bomo predstavile središče za samostojno učenje, ogled prostorov (U-lab, knjižnica, računalniška učilnica, itd.). Načine rezervacije prostora in izposoje gradiva. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 23. 9. 2021 ob 08.30
Ljudska univerza Krško, v sklopu katere deluje tudi Svetovalno središče Posavje, že tradicionalno organizira Zajtrk s partnerji Svetovalnega središča Posavje – srečanje partnerskih organizacij ISIO. *Udeleženci morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati pogoj PCT. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Griže, 23. 9. 2021 ob 09.00
Predstavitev novosti, ki so na voljo zaposlenim v podjetjih (na voljo bo tudi stojnica z osebnim svetovanjem ter info kotiček). Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 23. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na srečanju delodajalcev Bele krajine bomo z metodo svetovne kavarne ugotavljali izobraževalne potrebe zaposlenih in oblikovali predloge za razvojni načrt izobraževalne organizacije za odrasle. Več >>

Izvaja: Razvojno informacijski center (RIC) Bela krajina
Črnomelj, 23. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Vesna Müller je podjetnica, ki razvija linijo kozmetičnih izdelkov imenovano BeeQueen. Svojo pot je pričela v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina, v katerem še vedno deluje. Na dogodku bo predstavila svojo pot od ideje do končnega produkta in prodaje. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
V četrtek, 23. septembra 2021, bo v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje potekal V. strokovni posvet za delodajalce: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?« Strokovni posvet bo potekal od 9. do 14. ure v prostorih MKC Slovenj Gradec (Ozare 18). Dogodek organiziramo na MOCIS-u skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu bodo sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p., Zavod Ruj - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«) in drugi. Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Zavoda Ozara, EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi v evropskih ruralnih območjih skozi programe dodatnih izobraževanj. Vsebinski koncept posveta temelji na razvoju in utrjevanju partnerstev s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop vseh zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče. Na posvetu se bomo dotaknili prepletajočih področij, o katerih bomo razpravljali v treh delovnih skupinah: Prva delovna skupina bo obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Raziskali bodo obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali konkretne ter kratkoročno izvedljive predloge za izboljšave. Druga delovna skupina bo obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije). Predstavili bodo kvotni sistem in druge spodbude za delodajalce ter različne podpore za invalide (npr. osebna asistenca). Raziskali bodo obstoječe stanje in na tem področju podali predloge za izboljšave. Tretja delovna skupina bo skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala bo vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Žabnica, 23. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
V Svetovalnem središču Kranj vam bomo pomagali poiskati odgovore na vprašanja v zvezi z izobraževanjem: za delo, osebni razvoj ali prosti čas. Obiščite našo terensko ekipo z LUK mobilom, zavrtite kolo sreče in si prejmite lepo nagrado. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 23. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Tudi zaposleni sodelavci RIC-a se izobražujejo na različnih področjih. Za učinkovito promocijo njihovih aktivnosti v okolju se bodo s strokovnjakinjo go. Majo Novak dotaknili dosedanjega načina promoviranja in iskali priložnosti za izboljšave. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 23. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Ključni deležniki s katerimi sodelujemo v svetovalni dejavnosti in tisti s katerimi bi še radi sodelovali bodo povabljani na Info zajtrk, kjer bomo na kratko predstavili svetovalno dejavnost, hkrati pa se dogovorili za možnosti sodelovanja, kje , na katerih področjih in kako, na kakšen način. Boljše medsebojno spoznavanje bo tudi element našega skupnega srečanja. Več >>

Izvaja: ISIO Svetovalno središče Murska Sobota
Gornja Radgona, 23. 9. 2021 od 09.00 do 13.00
Zainteresiranim obiskovalcem BTC bomo predstavljali možnosti informiranja, svetovanja in vključevanja v programe pridobivanja kompetenc in izobrazbe ter NPK, vključno s financiranjem in učnimi pomočmi. Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 23. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Kako dobro znate angleško? Dogovorite se za termin s profesorico angleščine, ki bo vaše znanje preizkusila v praksi. Kako poteka vrednotenje? Po dogovoru s svetovalko najprej samostojno rešite jezikovni vprašalnik na spletu (doma ali na Posoškem razvojnem centru), nato se dogovorite še za termin preizkusa s profesorico (osebno ali preko Zoom-a). Po opravljenih obeh delih vam svetovalka izda pisno mnenje, ki ga lahko priložite svojemu življenjepisu. Več o vrednotenju preberite TUKAJ. Prijave in informacije: Anja Colja, anja.colja@prc.si, 05/38 41 512 Več >>

Izvaja: CUDV Črna na Koroškem
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
Aktivno sodelovanje CUDV Črna na strokovnem posvetu. Predstavili bomo izhodišča in načrte deinstitucionalizacije. Sodelovanje v delovnih skupinah. Več >>

Izvaja: Dani afc d.o.o.
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu. Predstavitev vidikov delodajalca in kadrovske potrebe. Invalidi v podjetju. Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah. Več >>

Izvaja: Društvo invalidov Slovenj Gradec
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Sodelovanje na strokovnem posvetu. Predstavitev položaja invalidov v društvu v MOSG: Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah. Več >>

Izvaja: Centernorma d.o.o.
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu. Predstavitev dobrih praks pri zaposlovanju invalidov. Centernorma, družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo predelave lesa, intenzivno zaposluje invalide iz lokalnega okolja, med njimi tudi težje invalide, ki na delovnem mestu potrebujejo podporne storitve. Konec leta 2017 je imelo 28 zaposlenih, med njimi 6 invalidov. Centernorma vsem svojim zaposlenim, ne glede na njihove ovire, zagotavlja enake pravice in prilagaja delovna mesta. Podjetje sodeluje tudi z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki ga ocenjujejo kot dobrega partnerja. Kot pomembnega in zanesljivega partnerja, ki pomembno pripomore k aktivnemu zaposlovanju invalidov na realnem trgu dela, ga prepoznava tudi Zavod RS za zaposlovanje. V okviru rehabilitacije usposabljajo in vključujejo invalide in jim, če je le mogoče, zagotovijo tudi delovno mesto. V lokalnem okolju skrbijo za promocijo zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin. Podjetje je tudi prejemnik nagrade Občine Mislinja za dobro delo in uspešno zaposlovanje. V podjetju vlada prijetna delovna klima, medsebojni delovni odnosi so spoštljivi in vključujoči, poslovodstvo pa zna in zmore prisluhniti posebnim potrebam invalidov pri delu. Več >>

Izvaja: Zavod Nova moč
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Predstavitev dobre prakse karierne orientacije osebe z oviranostmi. Predstavitev delovanja zavoda, ki se ukvarja z osebno asistenco. Več >>

Izvaja: Društvo Altra Prevalje
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu. Delovanje v strokovni skupini. 40325470_1811061248990790_9100965052306948096_n40753912_1817832728313642_8673199297606451200_nenota_prevaljah V enoti Prevalje nudimo psihosocialno pomoč in podporo osebam s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in drugim, ki so v duševni stiski. Izvajamo program Svetovalnice z elementi dnevnega centra in ter program Stanovanjske skupine, v kateri je prostora za 8 uporabnikov. Dnevni center Prevalje nudi športne in ustvarjalne delavnice, delavnice za razvoj čustvene inteligence in socialnih veščin ter popoldanske skupine za samopomoč. Naši strokovni delavci pri reševanju stisk in težav oseb s težavami v duševnem zdravju sodelujejo tudi z ostalimi službami na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Pomemben del naših aktivnosti je tudi ozaveščanje javnosti o problematiki duševnega zdravja, zato letno prirejamo različne dogodke (predavanja, posvete in konference), namenjene tako širši javnosti kot stroki. Več >>

Izvaja: Mestna občina Slovenj Gradec
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
Dogodek v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje organiziramo Svet za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec, skupaj z javnim zavodom MOCIS. Na posvetu bodo sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d. o. o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p., Zavod Ruj - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«), Zavod Risa in drugi. Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Ozare d. o. o., EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi skozi programe dodatnih izobraževanj, Akcijski načrt dostopnosti v Mestni občini Slovenj Gradec, stanje na področju zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v koroški regiji ter se dotaknili splošne družbene stigmatizacije invalidov v slovenski družbi. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 23. 9. 2021 od 09.15 do 10.45
Kako se uspeh začne? Z jasnimi cilji in vizijo. Z našim 'zakaj'. Zakaj si nekaj želiš? Vse se začne s tvojim smislom, poslanstvom. Ko imaš jasen zakaj, vse ostalo postane lažje. Jasne so akcije, ne oziraš se več na negativne komentarje in strahove. - kaj je poslanstvo in vizija? - kdo sem jaz in kam grem? - kako uresničim svoje cilje? - kaj me ovira na poti do realizacije mojih ciljev in kako grem čez to? CILJ DELAVNICE: Cilj delavnice je, da točno veš, kaj ti želiš v življenju in veš, kako boš do tega prišel. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 23. 9. 2021 od 10.00 do 11.30
Na delavnici boste spoznali: kaj vsebuje prijavna dokumentacija, vsebino, elemente, oblike življenjepisa, lastnosti dobrega življenjepisa in pogoste napake pri pripravi življenjepisa, vsebino spremnega pisma, razliko med ponudbo za delo in prijavo na delovno mesto, katere so kompetence prihodnosti, kaj so reference in kako je dobro napisana referenca,kaj je karierni portfolio in kako si ga pripravimo. Med in po delavnici boste pripravili svojo prijavno dokumentacijo. V naslednjih dneh boste povabljeni na individualni pogovor (na daljavo, v videokonferenčnem sistemu Big Blue Buton), kjer vam bomo individualno svetovali še glede priprave/dopolnitve vaše prijavne dokumentacije. Storitev je brezplačna. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 22.9. 2021. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 23. 9. 2021 od 10.00 do 11.00
Svetovalno središče Gorenjske bo v prostorih enega izmed Gorenjskih podjetij predstavilo svetovalno dejavnost. Poudarek bo na informiranju o izobraževalnih možnostih za zaposlene. Zaposlene bomo tudi motivirali za vključitev v izobraževalne aktivnosti. Dan za znanje organiziramo s podporo ZSSS. Predstavnica ZSSS bo zaposlene informirala tudi o prednostih vključitve v sindikat. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 23. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Udeleženke programa Socialne aktivacije velikokrat imajo težave pri pisanju neumetnostnih besedil, saj so njihove spretnosti temeljne pismenosti zbledele zaradi neaktivnosti in dolgotrajne brezposelnosti. Zato, da bodo pripravljene za pošiljanje prošenj za zaposlitev delodajalcem, bomo z njimi pripravili enostavni življenjepis, ki ga bodo lahko pošiljale skupaj s prošnjo za zaposlitev potencialnim delodajalcem. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 23. 9. 2021 od 10.30 do 11.30
Učenje in opravljanje obveznosti v Programu OŠ za odrasle v spletnih učilnicah in videokonferencah, predstavitev dejavnosti, Predstavitev Središča za samostojno učenje (SSU) in svetovanje za samostojno učenje Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE – SSU Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezplačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 23. 9. 2021 od 11.30 do 13.00
Pametni telefoni prinašajo nove izzive in možnosti. Spoznajte kaj vse lahko naredite s svojim telefonom ali pa osvežite in nadgradite svoje znanje. Dotaknili se bomo pošiljanja fotografij in kako posneti dobro fotografijo. Obnovili bomo tudi, kako uporabljati pametni telefon kot mobilni telefon (uporaba imenika, sms sporočil, dodajanje stikov) in vadili uporabo aplikacij, (e-pošta, zoom ...). Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 23. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Na stojnicah znanja se bodo predstavile organizacije za izobraževanje odraslih, s svojo izobraževalno ponudbo. Potekale bodo pred LUNG-om, Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 14.00 do 15.30
Vsebina delavnice: • Dostop in delo (shranjevanje, brisanje, kopiranjem premikanje, koš …) z datotekami v oblaku in v ekipah • Skupna raba datotek z ostalimi uporabniki (učitelji, učenci) sistema MS 365 • Sinhronizacija One Drive z Razsikovalcem • Delo več oseb hkrati na dokumentih programov Word, Excel in Power Point • Pregled nekaterih orodij za delo v MS 365. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 23. 9. 2021 od 15.00 do 17.00
Dogodek je namenjen zaključeni skupini zaposlenih Enim d. o. o., da se jih seznani z novim orodjem za merjenje prodajne kompetence. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 23. 9. 2021 ob 16.00
Na delavnici bomo pogledali, kako lahko zelo enostavno s pomočjo spletne strani Canva ustvarimo kreativen in moderen življenjepis. *Udeleženci morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati pogoj PCT. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 23. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
Izpolnjevanje Europassa marsikomu med nami povzroča preglavice. Pogosto se sprašujemo, kaj in kako napisati, da bo pritegnilo tiste, ki ga bodo brali. Obenem pa nova oblika zahteva tudi kar nekaj digitalnih spretnosti... O vsem tem in posodabljanju Europassa s samostojnimi podjetniki. Več >>

Izvaja: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Kranj, 23. 9. 2021 od 16.30 do 19.00
Predstavitev ZSSS in projekta Za krepitev socialnega dialoga – na Dnevih za znanje. Predstavitev pred/v enem izmed podjetij na Gorenjskem. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 23. 9. 2021 od 16.30 do 18.00
Že ob nakupu računalnika se srečamo s programi za urejanje besedil, tabel, predstavitev ipd. Seveda govorimo o programih skupine Office, katere običajno "itak vsi obladamo", razen, kadar jih ne. Potem pa se zalotimo, da nam oblikovanje enega dokumenta vzame cel delovni dan, računanja v razpredelnicah se izogibamo, oblikovanje predstavitev pa je cel projekt. Bodite enkrat vi tisti, ki boste najhitrejši pri delu in s tem impresionirajte tako sodelavce, kot nadrejene. Dovolite, da vam pri tem pomagamo in vam v kratki delavnici pokažemo nekaj mojstrskih trikov. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 23. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Želite izboljšati psihofizično zdravje, zmanjšati stres, se naučite spoprijemanja s zahtevnimi čustvenimi reakcijami? Delavnica je namenjena vsem, ki želijo opolnomočiti sebe in druge, izboljšati odnose, načine komuniciranja, spoznati temeljne spretnosti čustvene inteligence ter znižati raven doživljanja stresa. Prijave do 21.9. 2021 na mojca.sikosek@cdi-univerzum.si Po dogovoru je možno tudi individualno svetovanje. Več >>

Izvaja: Središče za samostojno učenje Črnomelj
Stari trg ob Kolpi, 23. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Predstavitev storitev, ki jih udeleženci lahko opravijo preko spleta: eUprava, e-naročanje, portal zVEM, spletno nakupovanje. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 23. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Na delavnici bomo učiteljem s področja izobraževanja odraslih predstavili interaktivni zaslon. Spoznali bodo možnosti njegove uporabe v andragoškem procesu ter različna orodja, s katerimi lahko popestrijo pouk, tako v učilnici kot tudi na daljavo. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 18.00 do 18.45
Predstavili vam bomo s pomočjo našega mentorja, kako uporabljamo Teams-e, v primeru, da bomo morali delati na daljavo. Prav tako bomo predstavili našo dejavnost, ki jo imamo na našem Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče. Več >>

Izvaja: Zavod Antona Martina Slomška (ZAMS)
Maribor, 24. 9. 2021 od 07.30 do 09.30
Informiranje o možnostih izobraževanja odraslih z možnostjo vrednotenja digitalne kompetence (dogodek je namenjen zaposlenim ZAMS, staršem dijakov in ostali zainteresirani javnosti). Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 24. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Svetovalke vam bodo svetovale, kako ustanoviti podjetje, kakšni so pogoji, obveznosti, do Finančne uprave RS, zavarovanje, možnosti prijave na razpise, aplikacijo eDavki in elektronsko poslovanje Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 08.25 do 09.25
Predstavili vam bomo 180-urni program Aktivne politike zaposlovanja Slovenščine na vstopni ravni. Če razmišljate tudi vu o vključitvi v program, nas obiščite in se prepričajte, da je učenje slovenščine v skupini lahko zabavno in življenjsko. Več >>

Izvaja: Adria dom d.o.o.
Črnomelj, 24. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
Vodja kadrovse službe podjetja Adria dom d.o.o. v prvem delu delavnice predstavi podjetje in potek zaposlitvenega razgovora pri njih.V drugem delu delavnice udeleženci izpolnijo vprašalnik in se predstavijo. Več >>

Izvaja: Svetovalno središče Pokolpje
Črnomelj, 24. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Stojnica znanja - Svetovalno središče Pokolpje bo predstavilo izobraževalno ponudbo v lokalnem okolju. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Črnomelj, 24. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Predstavitev programov socialne aktivacije "Motivacija - Odgovornost - Spremembe - Trajnost" in "Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju". Več >>

Izvaja: Osnovna šola za odrasle
Črnomelj, 24. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na delavnici bomo udeležencem predstavili pomen vseživljenjskega učenja v sodobni družbi in razvijali njihovo motivacijo za učenje. Poudarili bomo njihove spretnosti pri organizaciji učenja in upravljanju časa. Udeleženci bodo reševali vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence učenje učenja. Pridobljeni podatki bodo izhodišče za razmislek o učinkovitem učenju v prihodnje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 24. 9. 2021 ob 09.00
Vabljeni na delavnico, na kateri bomo s pomočjo vprašalnikov pogledali kakšen učni tip in stil imamo ter na podlagi ugotovitev ter rezultatov pogledali, kako si lahko kar najbolj olajšamo in prilagodimo učenje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 24. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
V Svetovalnem središču Kranj vam bomo pomagali poiskati odgovore na vprašanja v zvezi z izobraževanjem: za delo, osebni razvoj ali prosti čas. Obiščite našo terensko ekipo z LUK mobilom, zavrtite kolo sreče in si prejmite lepo nagrado. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
Na delavnici bodo zaposleni in iskalci zaposlitve spoznali novo spletno platformo Europass in odkrivali, kaj vse ponuja. Opravili bomo prvo registracijo in vnesli dosedanje poklicne in osebne dosežke udeležencev delavnice. Udeleženci naj s seboj prinesejo dosedanja potrdila iz usposabljanj in neformalnih znanj, ki jih bomo z novim Europass življenjepisom vstavili v mapo mojih dosežkov. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
Udeležencem bomo predstavili tista znanja, veščine in spretnosti, ki so iskani na trgu dela. Predstavili bomo primere dobrih praks preko video posnetkov in se pogovotili o tem, kje se vidijo posamezniki jutri. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 24. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bomo priseljencem predstavili tudi SVOS vprašalnik. Poudarek bo na poklicnih interesih in zaposlitvenih priložnostih za ciljno skupino priseljenk. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 24. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Z razvitimi temeljnimi spretnostmi se lažje spopadamo z izzivi sodobnega časa, obvladujemo svoj finančni položaj in digitalno okolje ter skrbimo za svoje zdravje. Ko spoznamo svoja močna področja, lahko to izpostavimo tudi na zaposlitvenem intervjuju, na delovnem mestu in kjerkoli v osebnem življenju. Ko spoznamo področja, kjer se še lahko nadgradimo, lahko to storimo na ustreznih izobraževanjih. Na delavnici bomo: predstavili celotni spletni vprašalnik SVOS, reševali del vprašalnika, ki se nanaša na prepoznavanje vaših poklicnih interesov, pregledali rezultate.Po delavnici boste doma v mirnem okolju izpolnili še drugi del vprašalnika in boste vabljeni tudi na individualno svetovanje, kjer bomo skupaj poiskali možnosti za razvoj. Za utrjevanje spretnosti je vedno pravi čas, saj spretnosti razvijamo vse življenje! Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 23. 9. 2021. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Tržič
Tržič, 24. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Na predstavitveni stojnici se bodo mimoidoči lahko pozanimali o programih, ki jih ponujamo, sodelovali v nagradni igri in se udeležili indivualne svetovanja. Več >>

Izvaja: ISIO Svetovalno središče Murska Sobota
Lendava, 24. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Zainteresiranim obiskovalcem Špara in drugim občanom bomo predstavljali možnosti informiranja, svetovanja in vključevanja v programe pridobivanja kompetenc in izobrazbe ter NPK, vključno s financiranjem in učnimi pomočmi. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 24. 9. 2021 od 10.00 do 15.00
Promocija svetovalne dejavnosti in izobraževalnih programov, ki jih izvajamo v okviru projekta TPK, motivacija odraslih za nadaljevanje izobraževanja in dviga izobrazbene ravni, predstavitev dejavnosti Centra za družine Perec na stojnici pred marketom Spar. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 24. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
V središču za informiranje in svetovanje vam bomo Individualno svetovali za pripravo razvojnega kariernega načrta. Več >>

Izvaja: ISIO Svetovalno središče Murska Sobota
Murska Sobota, 24. 9. 2021 ob 10.00
Novinarska konferenca ob Dnevih svetovanja za znanje, z najaktualnejšimi informacijami s področja izobraževanja in svetovanja za odrasle, v sodelovanju LUMS, ISIO in Zavod RS za zaposlovanje Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 10.30 do 12.00
Na delavnici se boste seznanili z orodjem za vrednotenje in nadgradnjo mehkih veščin. Na spletnem portalu https://academy-softskills4.eu/ boste pridobili izkušnjo, kako se učite iz e-učnega gradiva (5 modulov: organizacijske veščine, socialne veščine, sodelovanje, osebne veščine (soočanje s stresom) in kreativno razmišljanje), kako preverite svoje znanje ter kako pridobljeno digitalno značko (open badge), ki izkazuje vaše pridobljene kompetence na določenem področju, uporabiti v Europass življenjepisu. Seznanili se boste tudi z značko "Zgleden zaposleni", ki jo lahko uporabljate namesto referenčnega pisma ob iskanju zaposlitve. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 11.30 do 13.00
Kaj je dvoklik, odpiranje dokumentov, nasveti kako držati računalniško miško in kako se znajti na tipkovnici ter v elektronski pošti, kako najlažje sortirati fotografije v albume. Vabljeni, da spoznate ali osvežite osnove dela z računalnikom in elektronsko pošto. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 12.00 do 13.00
Svetovalna stojnica: predstavitev izobraževalne ponudbe v okolju in na RIC-u NM. Obiskovalci bodo lahko izvedeli vse o lokalni ponudbi zaposlovanj in izobraževanj za odrasle. Več >>

Izvaja: Središče za samostojno učenje Črnomelj
Metlika, 24. 9. 2021 od 13.00 do 14.30
Predstavitev storitev, ki jih udeleženci lahko opravijo preko spleta: eUprava, e-naročanje, portal zVEM, spletno nakupovanje. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 24. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
"Internet res predstavlja svobodni pretok informacij in odpira številne komunikacijske poti, in prednosti uporabe interneta so res številne, tako na strokovni kot na družbeni ravni vendar pa moramo paziti tudi na pasti na katere na spletu lahko naletimo. Na delavnici se boste seznanili z možnostmi, ki nam jih splet ponuja in načini, kako se lahko izognete nekaterim nevarnostim in tveganjem. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 25. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Na Incastri bomo predstavili dejavnost informacijsko svetovalne dejavnosti. Imeli boste možnosti brezplačnega svetovanja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 27. 9. 2021 ob 09.00
Vabljeni na delavnico, na kateri bomo pripravili, posneli in zmontirali svoj video življenjepis. Da nas bodo delodajalci izmed množice lažje prepoznali in izbrali. *Udeleženci morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati pogoj PCT. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 28. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Predstavitev pripomočkov za samospoznavanje in raziskovanje kariernih interesov (po predhodnem dogovoru možnost individualnega svetovanja). Za mlade in šolajočo mladino (od 6. do 19. leta starosti). Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 28. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
V okviru TVU 2021 bomo izpeljali krajši pripravi na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2–B1). Na prvem srečanju se bomo poleg predstavitve izpita posvetili pisanju kratkih besedil, drugo srečanje pa bo namenjeno ustni komunikaciji oziroma pripravi na ustni del (predstavitev, pogovor ob fotografijah, igra vlog). Priprave so namenjene vsem priseljencem, ki slovenski jezik že dobro obvladajo in v prihodnosti razmišljajo o opravljanju izpita na osnovni ravni. Slednjega potrebujejo tudi za pridobitev slovenskega državljanstva. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 30. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
V okviru TVU 2021 bomo izpeljali krajši pripravi na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2–B1). Na prvem srečanju se bomo poleg predstavitve izpita posvetili pisanju kratkih besedil, drugo srečanje pa bo namenjeno ustni komunikaciji oziroma pripravi na ustni del (predstavitev, pogovor ob fotografijah, igra vlog). Priprave so namenjene vsem priseljencem, ki slovenski jezik že dobro obvladajo in v prihodnosti razmišljajo o opravljanju izpita na osnovni ravni. Slednjega potrebujejo tudi za pridobitev slovenskega državljanstva. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
, 30. 9. 2021 od 16.30 do 17.30
Pridružite se nam na predstavitvi naših javno formalnih programov izobraževanja odraslih in brezplačnih usposabljanj na področju strojništva, avtostroke in mehatronike.Dobili boste konkretne informacije o izobraževanju in dejavnostih v našem Medpodjetniškem izobraževalnem centru, Tehniškega šolskega centra Maribor in si pogledali tudi naše delavnice, v katerih se izvaja praktični pouk tako za redne dijake, kot tudi odrasle osebe. Več >>

Izvaja: KONTESA d.o.o.
, 5. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
Predstavitev možnosti vključevanja v programe vseživljenjskega učenja za zaposlene. Izvedba motivacijske delavnice in diskusija z zaposlenimi. Predstavitev Svetovalnega središča za IO Mocis. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 10. 2021 od 11.00 do 12.00
Dogodek Pot do svetovanja poteka v okviru svetovalnih dnevov. Na njem želimo vse zaposlene na Uradu za delo Ravne na Koroškem seznaniti z delom Ljudske univerze Ravne na Koroškem in jim predstaviti naše Koroško informacijsko in svetovalno središče KISS. Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 8. 10. 2021 od 08.35 do 09.20
Skupinska dinamika je način delovanja skupine, odvisna pa je predvsem od osebnosti članov, ki skupino sestavljajo. Skupina se od posameznika razlikuje po svojem odnosu do socialnega okolja in po tem, da je močnejša od posameznika ter svojim članom nudi varnost in pomoč. Kako pomembna je dobra skupinska dinamika in kako funkcionira v razredu, bomo spoznali na delavnici Pot do skupinske dinamike. Ob reševanju ustvarjalnih timskih nalog bomo trenirali veščine timskega dela, ki sodijo med ključne kompetence 21. stoletja. Več >>