Iskanje prireditev TVU 2023


Prireditve akcije: Dan za kakovost


Prihodnji dogodki TVU 2023

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2023

Izvaja: Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Šentjur, 8. 5. 2023 od 08.30 do 10.00
Kolektiv Ljudske univerza Šentjur bo z zunanjimi sodelavci, člani in udeleženci predavanj izvedel klepet ob jutranji kavi z namenom prevetriti dosedanji sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na LUŠ, prepoznati/predlagati morebitne izboljšave in narediti načrt za njihovo vpeljavo. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj
Kranj, 15. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
Izobraževanje odraslih - izziv ali breme Na Andragoškem učiteljskem zboru izobraževanja odraslih Šolskega centra Kranj smo pripravili izhodišča za vseživljenjsko učenje v okviru formalnega izobraževanja STŠ ŠC Kranj. Zakaj naj bi se odrasli vključili v formalno izobraževanje? Odgovor na to vprašanje smo tokrat poskušali podati preko novega plakata, ki smo ga pripravili skupaj z akad. slikarjem Cirilom Horjakom - da skupaj zaključimo že zastavljeno pot in se priključimo POKLICOM PRIHODNOSTI. Več >>

Izvaja: Javni zavod knjižnica Gornja Radgona
Gornja Radgona, 16. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Dan za kakovost bo namenjen strokovnemu posvetu za kakovost, kako spodbuditi vzpostavitev in razvoj notranjega sistema kakovosti, ki temelji na samoevalvaciji in se dopolnjuje z zunanjimi presojami kakovosti. Pred dogodkom bomo naredili kratko anketo, kako izboljšati odnose v organizaciji, na dogodku sledi razprava in konkretni predlogi. Več >>

Izvaja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Trebnje, 16. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Na Centru za izobraževanje in kulturo Trebnje si ves čas prizadevamo za kakovost delovanja na vseh področjih. To bomo tudi letos posebej obeležili in se pridružili skupni vseslovenski akciji Dan za kakovost. Več >>

Izvaja: Podjetniški inkubator Kočevje OE Ljudska univerza Kočevje
Kočevje, 22. 5. 2023 od 13.00 do 15.00
Svetovna kavarna je participativna metoda, ki spodbuja skupni dialog ter izmenjavo znanja in idej z namenom ustvariti živo omrežje za pogovor in ukrepanje. Pri tej metodi se ustvari ambient kavarne, kjer udeleženci v majhnih skupinah pri omizjih razpravljajo o vprašanju ali problemu. Tema pogovora v naši kavarni bo spremljanje in presojanje kakovosti v naši organizaciji. Želi izvedeti ali naši sodelavci vedo, kaj sploh zajema pojem kakovost v izobraževanju, kdaj je izobraževanje kakovostno in kdo je odgovoren za kakovost. Zanima nas, ali poznajo metode in načine za spremljanje, presojanje in razvijanje kakovosti. Predvsem pa želimo pridobiti vpogled v področja delovanja, katera bi bilo dobro vključiti v akcijski načrt za prihodnje obdobje in katero področje bi vključili v proces samoevalvacije. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 24. 5. 2023 od 08.00 do 10.00
Posvetili se bomo razmišljanju in izmenjavi mnenj na temo kakovosti v svetovalni dejavnosti. V ospredju bo tema izvajanja Akcijskega načrta ter pridobitve zelenega znaka kakovosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Postojna
Postojna, 25. 5. 2023–26. 5. 2023 od 08.00 do 16.00
Dan za kakovost je postal priložnost za pogovore o temah, ki so za organizacijo pomembni z vidika kakovosti izobraževanja odraslih. Na Ljudski univerzi Postojna v okviru kolektiva že tradicionalno organiziramo spodbudno mešanico dejavnosti, ki zajemajo področje zdravja na delovnem mestu, povezovalne aktivnosti, promocijo kakovosti v izobraževanju odraslih in skupen premislek o kakovosti našega dela. Letos nas čaka poseben podvig, saj bomo tematsko druženje kolektiva raztegnili v dvodnevno tim-building doživetje, v jedru katerega bo presoja uresničevanja Razvojnega načrta LUP (2020 – 2025) in uvedba morebitnih prilagoditev, saj se časi tako hitro spreminjajo, da je smiselno načrtovano sproti preusmerjati skladno s pojavom novih družbenih potreb in smernic. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 26. 5. 2023 od 07.00 do 15.00
Na Ljudski univerzi Krško si ves čas prizadevamo za kakovost delovanja na vseh področjih. To bomo tudi letos posebej obeležili in se pridružili skupni vseslovenski akciji Dan za kakovost. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 26. 5. 2023 od 07.30 do 10.00
V okviru Dneva za kakovost bomo po skupnem zajtrku za zaposlene na Zasavski ljudski univerzi izvedli delavnico na kateri bodo predstavljeni pripomočki in dobre prakse, ki nam lahko pridejo prav pri razvoju kakovosti ter notranji sistem kakovosti. V drugem delu se bomo pogovorili katera področja vključiti v nov cikel samoevalvacije. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 26. 5. 2023 od 08.00 do 15.00
V okviru Dneva za kakovost bo izpeljana delavnica s področja ponujanja pestrih vsebin in potrebe po nenehni izboljšavi kakovosti v izobraževanju odraslih. Delavnice se bodo udeležili učitelji, zunanji sodelavci in zaposleni na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Sledila bo razprava o sistematičnem delu organizacije in dosežkih na področju kakovostnega izobraževanja odraslih. Prav tako je ta dan namenjen pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev ter druge strokovne in širše javnosti, ki bi pripomogle k različnim kakovostnim izobraževalnim pristopom. Zaposlene na Ljudski bodo predstavile svoje delovne področje. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Nova Gorica
Nova Gorica, 26. 5. 2023 od 08.00 do 16.00
Omrežje svetovalcev za kakovost bo v sodelovanju z ACS letos že šesto leto zapovrstjo sodelovalo pri skupni promociji izobraževanja in učenja v okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2023. Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Dan za kakovost je priložnost, da organizacija svojo skrb za kakovost, svoj notranji sistem kakovosti predstavi novim sodelavcem, učiteljem, predstavnikom lokalne skupnosti, partnerjem. Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih pri njihovi skrbi za kakovostno izobraževanje. Želimo doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 26. 5. 2023 od 08.00 do 11.00
Letos bomo Dan za kakovost izpeljali v dveh delih. Prvi del, ki bo na dan določen za Kakovost, bomo izpeljali v obliki delavnice, z naslovom: VPLIV BONTONA IN SPOŠTLJIVE KOMUNIKACIJE NA ODNOSE, ki jo bo izpeljala gospa Simona Lečnik Očko. Po delavnici bo sledilo neformalno druženje ob kavi in pecivu. Drugi del je načrtovan kot sprehod iz cikla »Iz knjižnice v mesto«, v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), z naslovom OD LJUDSKE UNIVERZE DO ANDRAGOŠKEGA ZAVODA. Zaradi obveznosti UKM, ob 120-letnici knjižnice, aktivnost prestavljamo na 13. junij ob 13.00. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Tržič
Tržič, 26. 5. 2023 od 08.00 do 16.00
V okviru Dneva za kakovost bomo v petek, 26. 5. 2023, povabili albansko in bosansko govoreče udeležence, ki obiskujejo na LU Tržič učno pomoč pri učenju slovenščine v sklopu Središča za samostojno učenje. Organizacija, ki si načrtno prizadeva za kvaliteto, se zaveda pomembnosti stalnega spremljanja dejavnosti na področju kakovosti. Pri tem nam lahko pomagajo kazalniki. Metoda anketiranja je kvantitativna metoda presojanja kakovosti. Udeležencem bomo zastavili vprašanja v zvezi z zadovoljstvom, pričakovanji in potrebami glede pridobljenega znanja. S tem bomo pridobili informacije, ki nam bodo pomagale izboljšati kakovost. Na prihodnjem srečanju se bomo pogovorili o rezultatih in se tako vsi seznanili z odgovori. Zadali si bomo skupne cilje, ki nam bodo omogočili izboljšanje kakovosti. Drugi dogodek v okviru presojanja kakovosti na LU Tržič bo izpeljava SWOT analize za zaposlene v organizaciji. Tudi ta metoda je namenjena samoocenjevanju dela in naravnanju zaposlenih k celostnemu razmišljanju o načinu dela. Pripravili bomo analizo stanja, nato razčlenili notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na kakovost in razvoj in s tem dobili splošen oris našega delovanja. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ajdovščina
Ajdovščina, 26. 5. 2023 od 08.00 do 16.00
»Partnerski odnos temelji na spoznanju, da želita dva subjekta sodelovati, ker vidita v tem skupno korist, komplementarno dopolnjevanje, učenje drug od drugega. Zato se danes kakovost organizacije, ki izobražuje odrasle, izraža tudi v tem, koliko je sprejemljiva in sposobna za partnerska povezovanja, koliko povezav s partnerji ima in kakšni so učinki tega povezovanja.« 11 Možina, E. (2013). Kazalniki kakovosti izobraževanja odraslih str.69. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. Tako na dan kakovosti predstavljamo izvedene akcije za razvoj kakovosti na področju sodelovanja s partnerji, pri čemer se osredotočamo na partnerstvo na lokalni ravni, in sicer na področju razvoja kadrov. Obiskali smo različne ustanove in podjetja v lokalnem okolju. Predstavili smo jim namero o sodelovanju in predstavili koristi, ki jih partnerstvo prinaša. Prednost tovrstnega povezovanja sta prepoznali podporni instituciji Območna-obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina in Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina. Namero o sodelovanju so že podpisala tudi prva podjetja, ki smo jih povabili, med njimi Mlinotest, Tekstina in Kurivo Gorica. Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 26. 5. 2023 od 08.00 do 09.00
V letošnjem letu smo se na Enoti za izobraževanje odraslih odločili Dan za Kakovost izvesti kot zajtrk za kakovost. Ob tem smo primerjali razultate anket s prejšnjimi leti, preverili razultate Barometra kakovosti, ki je naše notranje orodje za kakovost ter podrobneje določile ovirje Listine za kakovost, ki bo naš naslednji projekt. Več >>

Izvaja: Lumia Akademija vrednot
Maribor, 26. 5. 2023 od 08.00 do 11.00
Letos bomo Dan za kakovost izpeljali v dveh delih. Prvi del, ki bo na dan določen za Kakovost, bomo izpeljali v obliki delavnice, z naslovom: VPLIV BONTONA IN SPOŠTLJIVE KOMUNIKACIJE NA ODNOSE, ki jo bo vodila gospa Simona Lečnik Očko. Po delavnici bo sledilo neformalno druženje ob kavi in pecivu Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 26. 5. 2023 od 08.30 do 09.30
Ob sladkem zajtrku se bomo zaposleni Ljudske univerze Ptuj pogovorili o pomenu kakovosti v izobraževanju odraslih in njeni vlogi ter vplivu na uporabnike izobraževalnih storitev in zaposlene. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 26. 5. 2023 od 09.00 do 14.00
Sodelavci MOCIS-a bomo ta dan namenili za pripravo strategije in načrta različnih načinov interakcije na družbenih omrežjih, ki jih ciljne skupine organizacij za izobraževanje odraslih najpogosteje uporabljajo. Skozi delo in razpravo bomo utrjevali vezi znotraj kolektiva. Hkrati bomo izpostavili delo komisije za kakovost v letu 2022. Več >>

Izvaja: Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Gradac, 26. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Dan za kakovost izobraževanja odraslih: Zaposleni na ZIK-u Črnomelj bomo na dan za kakovost izobraževanja odraslih obiskali podjetje Smithers-Oasis Adria, ki se ukvarja s proizvodnjo in dobavo cvetličarskih izdelkov. Na obisk k poslovnemu partnerju bomo odšli na kolesih in s tem promovirali gibanje, trajnostni razvoj in zdrav način življenja. V podjetju si bomo ogledali njihovo dejavnost, se pogovarjali z zaposlenimi o njihovih svetovalnih in izobraževalnih potrebah in jim predstavili našo izobraževalno ponudbo ter delo na področju kakovosti. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 26. 5. 2023 od 09.00 do 10.00
Izvedli bomo delovni zajtrk z zaposlenimi in se pogovorili o načinih sprotnega spremljanja kakovosti in poglobljeni samoevalvaciji. Več >>

Izvaja: B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
Kranj, 26. 5. 2023 od 09.00 do 17.00
Delovni zajtrk komisije za kakovost in svetovalke za kakovost (ob 9. uri). Delavnica: kakovostna izvedba študija na daljavo (ob 11. uri). Predstavitev sistematične skrbi za kakovost zaposlenih. Prijave: natalija.plankl@bb.si do 22. 5. 2023. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Velenje, 26. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Dan za kakovost na Ljudski univerzi Velenje organiziramo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Murska sobota, ki prihaja k nam na zgledovalni obisk v Vzorčno mesto. Po pametnem zajtrku bomo sodelavci LU Velenje predstavili področja delovanja, skupaj bomo izmenjali dobre prakse, spoznali in preizkusili nove metode poučevanja v Vzorčnem mestu, obiskali čarobni gozd in sobo pobega ter se med seboj bolje spoznali in povezali. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Velenje, 26. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Dan za kakovost organiziramo v sodelovanju z LU Velenje, kamor se bomo odpravili na zgledovalni obisk. Po pametnem zajtrku nam bodo sodelavci LU Velenje predstavili področja delovanja, skupaj bomo izmenjali dobre prakse, spoznali in preizkusili nove metode poučevanja v Vzorčnem mestu, obiskali čarobni gozd in sobo pobega ter se med seboj bolje spoznali in povezali. Obisk je del uresničevanja akcijskega načrta za uvajanje izboljšav LU Murska Sobota, zato bomo posebno pozornost namenili teambuildingu, komunikaciji in drugim vsebinam s področja kakovosti. Več >>

Izvaja: Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Litija, 26. 5. 2023 ob 09.00
Vodena delavnica, kjer bomo razpravljali o rezultatih samoevalvacije in načrtovali nov cikel samoevalvacije dela IC Geoss, Višje strokovne šole. Delavnica je namenjena zaposlenim na IC Geoss, predavateljem in zainteresiranim študentom. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ormož
Ormož, 26. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Podali se bomo izven okvirjev in izven zidov na krajši potep po Mestu Ormož in ob tem razglabljali o dobrem počutju vseh strokovnih delavcev in udeležencev ter o možnostih, kako ustvariti kakovostno okolje za vse. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Koper
Koper, 26. 5. 2023 od 09.00 do 11.00
Ljudska univerza Koper se bo pridružila skupni akciji DAN ZA KAKOVOST, ki jo različne organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje), že tradicionalno izvajamo v okviru Tednov vseživljenjskega učenja. Ekipa Ljudske univerze Koper združuje štiri različne generacije, pogovor med njimi pa vedno vodi do konstruktivnih predlogov, zanimivih pogledov in idej. Dogodek Dan za kakovost bomo izkoristili kot priložnost za seznanjenje vseh zaposlenih o novem načinu spremljanja kakovosti na naši organizaciji. V prvem delu bo potekala predstavitev smernic za dograditev notranjega sistema kakovosti, v drugem (delavničnem delu) pa bomo zaposleni izbrali področja spremljanja kakovosti za naslednji samoevalvacijski cikel. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 26. 5. 2023 od 09.00 do 10.00
Na Ljudski univerzi Rogaška Slatina bomo Dan za kakovost pričeli ob jutranji kavici s team buildingom, saj se nam v okviru neformalnega druženja nemalokrat porodijo najboljše ideje. Spregovorili bomo o prenovi vizije, poslanstva in vrednot, saj se zavedamo, kako je pomembno, da vsi zaposleni in zunanjih sodelavci sodelujejo pri oblikovanju le-teh. Več >>

Izvaja: BIC Ljubljana
Ljubljana, 26. 5. 2023 od 09.00 do 15.00
Srečanje Komisije za kakovost BIC Ljubljana, posameznih timov za kakovost ter vodij. Predstavili bomo evalvacijo izvedbe anketiranja v EpoS sistemu, Mreženje šol za kakovost (projekt Šola za ravnatelje), aktivnosti za ponovno samooceno organizacije v okviru certifikata CAF, aktivnosti na področju Zelenega znaka kakovosti ter osnutek novega Razvojnega načrta BIC Ljubljana. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 26. 5. 2023 od 10.00 do 11.30
Organizirali bomo delovni sestanek z notranjimi in zunanjimi sodelavci, na katerem bomo spregovorili o delu na LUC in o izboljšavah v prihodnjem šolskem letu. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 26. 5. 2023 ob 10.00
Dan za kakovost bo namenjen pogovoru in reviziji vizije, vrednot in poslanstva UPI ter samoevalvacijskemu ciklusu. Več >>

Izvaja: Javni zavod Cene Štupar - CILJ
, 26. 5. 2023 od 10.00 do 14.00
Da kakovost v izobraževanju odraslih ustvarjamo vsi, ne glede na to v kateri vlogi smo v določenem življenjskem obdobju (udeleženci izobraževanja odraslih, starši, sodelavci, zaposleni, brezposelni, naročniki izobraževanja, odločevalci, učitelji, strokovnjaki, …), smo v javnem zavodu Cene Štupar – CILJ trdno prepričani. 28. Tedni vseživljenjskega učenja že šestič zapovrstjo prinašajo tudi Dan za kakovost, ki ga bomo zaposleni posvetili Zelenemu znaku kakovosti in ozaveščanju širše javnosti o aktivnostih, ki jih javni zavod izvaja na področju kakovosti v izobraževanju odraslih. Svetovalka za kakovost bo na strokovni ekskurziji na slovensko obalo 19. maja zaposlenim poročala o izsledkih zunanje evalvacije (uspešno podaljšanje veljavnosti uporabe Zelenega znaka kakovosti do 2026), 26. maja pa bo v centru Ljubljane zainteresirani javnosti predstavila vlogo svetovalke za kakovost v organizaciji in obenem od obiskovalcev stojnice pridobila informacije o prepoznavnosti javnega zavoda Cene Štupar – CILJ v ožjem okolju. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Ravne na Koroškem, 26. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Na višji stokovni šoli bomo izvedli med predavatelji in ravnateljem razgovor o kakovostih, o sistemskem uvajanju sprememb za izboljšanje proscesov kakovosti. Pregledali bomo obstoječe stanje in si začrtali aktivnosti za naprej. Načrtovali bomo aktivnosti s katerimi bi lahko sodelovali s Skupnostjo višjih strokovnih šol. Več >>

Izvaja: Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Ljubljana, 26. 5. 2023 od 10.00 do 11.30
Seminar Misija diploma je namenjen vsem študentom, ki si želijo izboljšati kakovost svojih diplomskih nalog. Na seminarju boste izvedeli vse potrebno za uspešen začetek in dokončanje vaše diplome. Prisotnost na Misiji diploma je priročna, če želite uspešno oddati dispozicijo ter uspešno in kakovostno zaključiti vašo diplomo.. Več >>

Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 26. 5. 2023 od 11.00 do 13.00
Pregled aktivnosti ter evalvacija doseženih ciljev spremljanja in razvijanja kakovosti, zaprta skupina: samo za zaposlene CDI Univerzum. Samo za zaposlene CDI Univerzum Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Celje, 26. 5. 2023 od 11.00 do 14.00
Predstavitev aktivnosti na področju kakovosti v izobraževanju odraslih na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje. Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje sistematično skrbimo za presojanje in razvijanje kakovosti, kar dokazujemo tudi s prejetim zelenim znakom za kakovost. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Škofja Loka
Škofja Loka, 26. 5. 2023 od 12.00 do 13.30
Zaposleni bomo na sestanku kolektiva preverili, kako uresničujemo aktivnosti iz akcijskega načrta za razvoj kakovosti, ki smo ga sprejeli februarja 2023. Vsi zaposleni smo izvajalci posameznih aktivnosti iz akcijskega načrta, tako da bomo sodelavcem predstavili potek izvedbe, prve rezultate ter morebitne probleme. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 26. 5. 2023 od 12.30 do 14.30
V okviru omrežja svetovalcev za kakovost na ta dan obeležujemo dan za kakovost. Na LU Jesenice bomo izvedli dogodek, katerega namen je še bolj povezovati kolektiv ter sodelavce ozaveščati o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Radovljica
Radovljica, 26. 5. 2023 od 13.00 do 14.30
Na Ljudski univerzi Radovljica bomo v okviru Dneva za kakovost izvedli delavnico za zaposlene na ljudski univerzi z naslovom Izzivi kakovosti, kjer bomo obravnavali vprašanja kakovosti ob slastnem »brunchu«. Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Celje, 29. 5. 2023 od 08.00 do 09.00
Višje strokovne šole morajo nuditi prostor enakopravne zastopanosti vseh študentov. Zaznavanje izzivov pri sodelovanju v študijskih zadevah je ključnega pomena za prepoznavanje podpore, ki jo študenti z različnimi posebnimi potrebami potrebujejo. Fokusna skupina bo usmerjena v izboljšanje kakovosti dela s študenti, možnosti enakopravnejšega zastopanja skupi z manj priložnostmi. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Celje, 29. 5. 2023 od 08.00 do 10.30
 Okrogla miza je bila organizirana s ciljem razprave in izmenjave mnenj o kakovosti višjega šolstva med  študenti in predstavniki šole, saj so študenti ključni dejavnik šole, zato sta njihov glas in vloga pri zagotavljanju kakovosti zelo pomembna. Študenti so izpostavili, da bi želeli biti vključeni že v  oblikovanje študijskih programov in predlagali vzpostavitev mehanizma za sprotno spremljanje njihovih predlogov za izboljšanje kakovosti.  Več >>

Izvaja: Posoški razvojni center
Tolmin, 29. 5. 2023 od 13.00 do 15.30
Svetovalka in Komisija za kakovost vabita ob Dnevu za kakovost vse strokovne sodelavce na enoti ljudska univerza, da se udeležite delavnice, na kateri se bomo pogovorili o: - predlogih za izboljšave našega notranjega sistema kakovosti, ki smo jih prejeli s strani Komisije ACS za podeljevanje in podaljševanje pravice do uporabe Zelenega znaka za kakovost; - vpeljavi potrebnih izboljšav. Naredili bomo tudi prvi korak v načrtovanje novega cikla samoevalvacije. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Naklo, 30. 5. 2023 od 08.00 do 10.00
V torek 30. 5. 2023 ob 8. uri bodo na Višji strokovni šoli Biotehniškega centra Naklo izvedli delovni sestanek z ekipo predavateljev. Predsednik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti g. Tomaž Levstek je predstavil nekaj poudarkov Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2021/22, potem se je razvila debata na temo organizacijske klime in postopka diplomiranja. Organizacijsko klimo sicer spremljajo in izboljšujejo tudi v sklopu certifikatov ­– Center ima namreč od leta 2012 pridobljen  certifikat ISO 9001, od leta 2018 tudi ISO 14001. Pri diplomah pa tako vodstvo kot predavatelji dajejo pomembno vlogo povezovanju s praktičnim izobraževanje in gospodarstvom. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Sežana
Slope, 30. 5. 2023 od 08.30 do 15.00
Sodelavke Ljudske univerze Sežana bomo v sproščenem okolju dan namenile kakovosti v izobraževanju odraslih. Kot nosilke Zelenega znaka kakovosti se bomo posvetili novemu krogu kakovosti. S svežim pogledom v prihodnost želimo prenoviti vizijo, poslanstvo in vrednote ljudske univerze. Dan bomo namenile tudi razpravi o naših kratkoročnih in dolgoročnih ciljih. Omogočile si bomo prijeten, povezovalen in ustvarjalen dan. Več >>

Izvaja: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Celje, 1. 6. 2023 od 09.00 do 12.00
Vzpostavljanje in vzdrževanje enotnega sistema kakovosti je sestavni del višješolskega strokovnega izobraževanja. Na razpravi se bomo osredotočali na razvoj sistema poslovne odličnosti in njegovi podpori za višješolsko strokovno izobraževanje. Osrednja tematika bo priprava izhodišč in kriterijev za pridobitev nagrade Na poti k odličnosti. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah , POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 6. 2023 od 10.00 do 11.00
Ob svetovnem dnevu mleka obeležimo pomen uživanja mleka in lokalno pridelano mleko in njegovi proizvodi. Vsak učenec izdela svojo kravo s prpletanjem trakov in ji da ime. Na modelu krave Liske se učenci preizkusijo v ročni molži krave. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 2. 6. 2023 od 09.00 do 15.00
Strateška konferenca zaposlenih bo namenjena presojanju poslovnika kakovosti. Le ta je krovni dokument, ki organizacijo vodi do uspešnega izvajanja razvojnih projektov in izobraževalnih programov za odrasle. Presoja bo potekala v obliki skupinskega dela, pri čemer bomo upoštevali vstopne, procesne, izstopne in prečne dejavnike pri razvijanju kakovosti našega dela. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Postojna, 2. 6. 2023 od 09.00 do 15.00
Zaposleni na Ljudski univerzi Kranj bodo ta dan obiskali Ljudsko univerzo Postojna. Zaposleni si bodo izmenjali izkušnje, mnenja in druge vsebine na temo prepoznavanje izobraževalnih potreb ciljnih skupin. Bolj podrobno bodo spoznali programe namenjene izobraževanju v smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja. Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 6. 6. 2023 od 16.00 do 17.00
Pogovor z zaposlenimi o kakovosti. Izmenjava dobrih praks. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 9. 6. 2023 od 08.00 do 15.00
V okviru Dneva za kakovost bo izpeljana delavnica s področja ponujanja pestrih vsebin in potrebe po nenehni izboljšavi kakovosti v izobraževanju odraslih. Delavnice se bodo udeležili učitelji, zunanji sodelavci in zaposleni na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Sledila bo razprava o sistematičnem delu organizacije in dosežkih na področju kakovostnega izobraževanja odraslih. Prav tako je ta dan namenjen pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev ter druge strokovne in širše javnosti, ki bi pripomogle k različnim kakovostnim izobraževalnim pristopom. Zaposlene na Ljudski bodo predstavile svoje delovne področje. Več >>

Izvaja: Andragoški center Slovenije
Ljubljana, 9. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Tudi v letu 2023 ima med pestrimi vsebinami Tednov vseživljenjskega učenja svoje mesto tematika kakovosti. Dan za kakovost je namreč skupna akcija TVU, katere ključni nosilci so svetovalci za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti – v sodelovanju z ACS. Že tradicionalno pa se akciji s svojim dogodkom pridružujemo tudi na ACS – s tematskim petkovim srečanjem za naš kolektiv. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 13. 6. 2023 od 13.00 do 15.00
Letos bomo Dan za kakovost izpeljali v dveh delih. Prvi del, ki bo na dan določen za Kakovost, bomo izpeljali v obliki delavnice, z naslovom: VPLIV BONTONA IN SPOŠTLJIVE KOMUNIKACIJE NA ODNOSE, ki jo bo izpeljala gospa Simona Lečnik Očko. Po delavnici bo sledilo neformalno druženje ob kavi in pecivu. Drugi del je načrtovan kot sprehod iz cikla »Iz knjižnice v mesto«, v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), z naslovom OD LJUDSKE UNIVERZE DO ANDRAGOŠKEGA ZAVODA. Zaradi obveznosti UKM, ob 120-letnici knjižnice, aktivnost prestavljamo na 13. junij ob 13.00. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 13. 6. 2023 od 13.00 do 15.00
2. del Dneva za kakovost bo izpeljan kot sprehod iz cikla »Iz knjižnice v mesto«, v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), z naslovom OD LJUDSKE UNIVERZE DO ANDRAGOŠKEGA ZAVODA. Več >>

Izvaja: Univerzitetna knjižnica Maribor
Maribor, 13. 6. 2023 od 13.00 do 15.00
2. del Dneva za kakovost bo izpeljan kot sprehod iz cikla »Iz knjižnice v mesto«, v sodelovanju z Univerzitetno knjižnico Maribor (UKM), z naslovom OD LJUDSKE UNIVERZE DO ANDRAGOŠKEGA ZAVODA. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Brdce nad Dobrno, 16. 6. 2023 od 08.30 do 17.00
Zaposleni na LU Celje veliko časa delamo skupaj, pa vendar hodimo vsak po svojih poteh. Za dvig vzdušja v kolektivu in za izboljšanje medosebnih odnosov, je včasih dobro potegniti zavoro, se za nekaj trenutkov ustaviti in se srečati na drugačen način. V tem smislu bomo porabili ta dan, da bomo na zabaven in hkrati aktiven način izkusiti, kako naj bi v praksi funkcionirale nove vrednote, poslanstvo in vizija v našem kolektivu. To srečanje naj bi bil eden izmed korakov ponotranjenja postulatov našega zavoda kot smo jih na novo zapisali. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska univerza
Ilirska Bistrica, 21. 6. 2023 od 07.00 do 15.00
Na dan kakovosti se bo naš kolektiv pogovarjal o kakovosti. Na prijetni zunanji lokaciji blizu mesta bomo na novo načrtovali kakovost naše organizacije. Več >>

Skip to content