Iskanje prireditev TVU 2021


Prireditve akcije: Vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo


Prihodnji dogodki TVU 2021

Ni prihodnjih dogodkov.

Pretekli dogodki TVU 2021

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.05 do 12.25
Učenci bodo spoznavali različne evropske države, ter navezovali stike s tamkajšnjimi učenci. Raziskovali bodo, kako se posamezne besede (hvala, prosim,...) rečejo v tujih jezikih, Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.05 do 12.25
Preko ZOOMa se bomo srečali z bivšo učiteljico in njeniim sinom, ki živijo v Novi Zelandiji. Spoznali bomo tamkajšnji način življenja. kulturo, jezike ter kako so se kot družina prilagodili na nov način življenja in kako so bili sprejeti s strani tamkajšnjih domačinov. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 1. 9. 2021–30. 9. 2021 od 09.00 do 17.00
Razstavo Ukradeni otroci je zasnoval dr. Tone Kregar iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Fotografije in besedni opisi na petih izvlečnih panojih pripovedujejo pretresljive zgodbe slovenskih otrok, grobo iztrganih iz družinskega kroga. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje
Trbovlje, 6. 9. 2021 od 08.00 do 11.00
Dejavno državljanstvo se kaže v solidarnosti, zato bodo učenci naše šole skupaj s svojimi starši in sorodniki (v terminu od 6. 9. do 10. 10. 2021) namensko zbirali odpadni jeans (za VDC Zasavje), uporabne didaktične igrače ter šolske potrebščine (barvice, flomastre, tempera barvice, svinčnike … ), ki jih bodo dostavili izbrani humanitarni organizaciji. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 14.00
V okviru dogodka znotraj TVU 2021 bodo na spletni strani šole in preko TV-zaslona v avli šole objavljeni sestavki z razmišljanji učencev, ki so se v naš kraj preselili od drugod (eni pred kratkim, drugi so z nami dlje časa ali so že zaključili osnovno šolanje pri nas in so mi v času svojega šolanja zapisali svoj pogled na novo okolje, ljudi okoli sebe, nov jezik – POT DO SOBIVANJA IN MEDKULTURNOSTI). Iz njihovih besedil bo razvidno, kako strpni so naši učenci drug do drugega, kako doživljajo drugačnost kultur in narodnosti, kako oziroma na kakšen način se vključujejo v novo okolje, kaj vse so doživeli, kaj si želijo, kako razmišljajo o svoji prvotni in novi domovini (v slovenskem jeziku), kako se njihovi starši in odrasli znanci/prijatelji vključujejo v družbo novega okolja ipd. V času TVU bomo več besed, pogovora in časa namenili tej tematiki tudi na naših srečanjih, saj na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem podpiramo medkulturni dialog, sobivanje in strpnost. Več >>

Izvaja: Teja Peperko, s. p.
Šentjur, 6. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Aktiven sprehod se prične na avtobusni postaji Kozje in nas vodi po poteh zmaja, ki je nekoč bival v osrčju Kozjanskega, zlobnih graščakov in Turkov. Obiskali bomo grad Kozje, nato pa se podali še na ogled Gruske jame. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 6. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja 2021 smo organizirali medkulturni zajtrk kot otvoritveno srečanja TVU 2021 na LU Jesenice. Več >>

Izvaja: Zavod za šport Jesenice, Mladinski center Jesenice
Jesenice, 6. 9. 2021–10. 9. 2021 od 14.00 do 18.00
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo izvedli različne razvedrilne in miselne ustvarjalnice. Sestavljali bomo rubikove like in reševali 3D miselne igre, kar je spodbudno tudi za starajočo se družbo in medsebojno oziroma medgeneracijsko povezovanje. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 7. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Društvo za Združene narode za Slovenijo
Negova, 7. 9. 2021 od 13.30 do 14.30
Kakšne igre se igrajo otroci širom sveta? Učenci bodo spoznali in preizkušali družabne igre iz vseh kontinentov. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 7. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Zavod za mladino in šport Trbovlje
Trbovlje, 7. 9. 2021 od 16.00 do 19.00
Na sejmu se bodo predstavila društva, zavodi in druge organizacije, ki ponujajo prostovoljske izkušnje mladim v lokalnem okolju. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 7. 9. 2021 od 17.00 do 20.00
Delavnica Vaja dela mojstra je namenjena kandidatom, ki so prijavljeni na izpit iz slovenščine za tujce na osnovni ravni (raven A2). Na delavnici bodo udeleženci vadili pisanje krajših besedilnih vrst po predhodnem navodilu ter govorno sporazumevanje s pomočjo iger vlog in opisov slik. Reševali bodo tudi naloge, ki so vezane na prebrana besedila in na slišana besedila. Šlo bo torej za simulacijo izpita. Na koncu bodo dobili tudi povratno informacijo, na kaj morajo biti pri izpitu še posebej pozorni. Več >>

Izvaja: Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
Nova Gorica, 7. 9. 2021 od 18.00 do 19.00
Na delavnici se bomo seznanili z različnimi potmi komunikacije gluhih in naglušnih (kretnja, obrazna mimika in telesna govorica). Spoznali bomo osnovne kretnje, posebnosti znakovnega jezika, razlike v podobnih znakih znakovnega jezika in prstno abecedo. Več >>

Izvaja: Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Slovenj Gradec, 7. 9. 2021–7. 10. 2021 od 19.00 do 20.00
Odrasli z intelektualno oviro so med najranljivejšimi skupinami v družbi. Pri uveljavljanju svojih pravic, pri pridobivanju informacij o uveljavljanju pravic se v skupnosti ali na spletu soočajo ali s pomanjkanjem ustrezne opreme in dostopa ali z drugimi ovirami, slabo razvito pismenostjo, s šibkimi veščinami komuniciranja in z raznimi drugimi ovirami. Ciljno skupino podpiramo z organizacijo spletnih samozagovorniških skupin in uporabnikom omogočamo dostop do informacij, nove priložnosti učenja. Na srečanjih jim nudimo podporo in jim pomagamo postaviti se zase in za svoje pravice. Na tak način so informirani, obveščeni o pravicah in se s podporo samozagovornikov lažje odločajo o svojih stvareh pri vključevanju v skupnost. Končni cilj spletnih srečanj je večja informiranost in krepitev moči uporabnikov za socialno vključenost ter za samostojno odločanje. Več >>

Izvaja: Mladinski svet Ljutomer
Ljutomer, 8. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
8. septembra in 6.OKTOBRA ste lepo vabljeni na urico druženja s prijetno prostovoljko Nežo Patty. Poklepetali bomo o čemerkoli boste želeli. Novi obrazi so dobrodošli. 🙂 Prosimo upoštevajte veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Trbovlje, 8. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Dogodek je namenjen udeleženkam tečaja slovenskega jezika (Ure slovenske kulture) in njihovim otrokom. Dogodek bo potekal v obliki kviza, reševanja ugank in križank. Spoznavali bomo uganke in zanke v slovenskem jeziku in iskali pomenske sorodnosti v bosanskem in srbskem jeziku. Več >>

Izvaja: Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce - PŠ Begunje
Radovljica, 9. 9. 2021 od 08.20 do 10.00
Na letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo organizirali delavnico s pisateljico gospo Alenko Kos na temo Drugačnost združuje. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 9. 9. 2021 od 16.00 do 19.00
Potrebujete javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (npr. za pridobitev slovenskega državljanstva), zato morate opraviti izpit iz slovenščine? Na delavnici se seznanite z zgradbo izpita in rešite vzorčni test. Z aktivnim sodelovanjem si lahko zagotovite boljše rezultate na izpitu. Potrebne so predhodne prijave najkasneje do 7. 9. 2021. Več >>

Izvaja: Društvo invalidov Radeče
Radeče, 9. 9. 2021 ob 16.00
Društvo invalidov Radeče organizira meddruštveni turnir v pikadu. Znotraj društva delujejo različne sekcije (športne, ročna dela, srečanja). S športnim srečanjem, v okviru katerega bo potekal tudi krajši program z nagovorom, želijo na neformalen, družaben način opozoriti na pomen uveljavljanja človekovih pravic, nediskriminacije invalidov, socialne pravičnosti ter enakih možnosti delovnih invalidov ter oseb s telesno okvaro. To pa je možno doseči le z osveščanjem, da se lahko posamezniki kljub invalidnosti aktivno in enakovredno vključujejo v družbo in vsakdanje življenje. Podpora in osveščenost okolice sta pri tem bistvenega pomena in tovrstni dogodki k temu zagotovo pripomorejo. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 9. 9. 2021 od 18.00 do 19.30
Prevelika je, daljna Sibirija, da bi jo na enkrat spoznali. Tokrat od Irkutska, kamor so iz evropske Rusije pošiljali izgnance, do Burjatov in šamanov. Bajkalsko jezero, največje in najgloblje sladkovodno jezero na svetu je veličastno vse leto, a najbolj pozimi. Olhon, kjer se je čas že davno ustavil. Kjer ni veliko ljudi, neverjetnih pogledov na naravo pa nešteto. In vse do Ust Barguzina, Ulan Udeja in še po progi transibirske železnice. Potrebne so predhodne prijave. Več >>

Izvaja: Andragoški zavod Maribor
Maribor, 10. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Skupini desetih oseb, ki je prijavljena na ZRSZ, bomo predstavili vsebino in potek izpitov iz slovenskega jezika na vstopni ravni (A1). Izpit morajo opraviti tujci v Sloveniji i.s. v roku enega leta od prijave na zavod za zaposlovanje. Opozorili jih bomo tudi na napake, ki se pogosto pojavljajo pri kandidatih ter na kaj morajo biti pozorni pri reševanju izpitnih pol. Več >>

Izvaja: Kino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 10. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
V letošnjem TVU pričenjamo s projektom Mlado objektivno oko, ki je medgeneracijski projekt, v katerem sodelujejo mentorji, učenci in filmski ustvarjalci. Z njim želimo pri mladih poiskati strasti in odkriti talente, ki jih bodo uporabili na svoji življenjski poti. Osnovnošolce želimo spodbuditi, da postanejo aktivni uporabniki video vsebin, ki znajo tudi kritično in na svoj način ustvariti zgodbo oziroma ovrednotiti zgodbe drugih. Z njimi bomo pogledali izbrane filme, organizirali tematsko ekskurzijo ter ustvarili filmski izdelek. Filme vseh sodelujočih šol bomo prikazali na zaključni prireditvi junija 2022. Vodila tema leta 2021 / 22 je SOŽITJE. Vabimo vas na otvoritveno projekcijo z odličnim dokumentarnim filmom Sinovi burje ter pogovorom z režiserjem in scenaristom Mihom Čelarjem. Več >>

Z dijaki prvih letnikov bomo izdelali lastno zastavo, ki bo predstavljala njihov skupinski značaj, povezovala vsakega posameznika v skupnost (razred). Delavnica bo potekala v obliki teambuildinga med dijaki in učitelji. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 10. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Izrazite svojo ustvarjalnost na naših kreativnih delavnicah, kjer vedno izdelujemo nekaj novega. Kreativne delavnice so primerne za vse generacije. Več >>

Izvaja: Društvo za Združene narode za Slovenijo
Negova, 10. 9. 2021 od 13.30 do 14.30
Ne glede na našo raznolikost smo vse ljudje enakopravni in družijo nas skupne lastnosti/interesi in želje. Otroci bodo raziskovali raznolikost, ki nas bogati. Več >>

Izvaja: Knjižnica Radeče
Radeče, 10. 9. 2021 ob 18.00
V Knjižnici Radeče bomo v sodelovanju z Društvom Evronumizmatikov Slovenije ter Občino Radeče pripravili razstavo, v kateri se bomo sprehodili po kratki, a zanimivi zgodovini slovenskega tolarja. Opozoriti želimo, da je bil razvoj slovenskega tolarja izrednega pomena za slovenski narod. Na ta način smo namreč dali neodvisnosti naše države še dodatno težo, prav tako smo tudi s pomočjo lastne denarne valute gradili in razvijali slovensko identiteto. V razstavi se bomo sprehodili po zgodovini nastajanja slovenskega tolarja, se spomnili tolarskih bonov, se poučili o oblikovanju slovenskega tolarja, si ogledali različne tolarske bankovce in kovance. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
Kobarid, 11. 9. 2021 od 08.00 do 13.00
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo ob 40-letnici Triglavskega narodnega parka organizirali voden pohod na Mrzli vrh. Več >>

Izvaja: Izobraževalni zavod Cogitamus
, 11. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Izobraževalni zavod Cogitamus v obdobju trajanja projekta TVU 2021 poleg drugih aktivnosti nudi tudi brezplačna svetovanja o možnostih sodelovanja v mednarodnih projektih. Svetovanja so namenjena posameznikom in organizacijam s področja VIZ. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
Mojstrana, 12. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
V Tednih vseživljenjskega učenja bomo ob 40-letnici Triglavskega narodnega parka organizirali voden pohod na bivak pod Luknjo z vodnikom Jernejem Legat. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše
Nova vas, 13. 9. 2021 od 07.55 do 08.40
V sodelovanju z Rdečim križem pripravljamo delavnico na temo Medsebojna pomoč. Vabljeni, da se nam pridružite in spoznate, zakaj je medsebojna pomoč tako pomembna. Več >>

Izvaja: VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah
Podsreda, 13. 9. 2021 od 10.00 do 16.00
Varovanci vseh enot VDC Šentjur se bomo srečali v Podsredi. Pripravili smo vrsto aktivnosti: ogledali si bomo trg Podsreda in Levstikov mlin ter razstavi malih prepariranih živali in metuljev. Podali se bomo na pohod po učni poti do gradu Podsreda, kjer bo sledilo kosilo, zabava ob živi glasbi in streljanje z lokom. Več >>

Izvaja: Društvo Šentlok
Podsreda, 13. 9. 2021 od 14.00 do 16.00
Za varovance VDC Šentjur in njihove spremljevalce bomo izvedli lokostrelsko delavnico in predstavili razvoj in pomen lokostrelstva skozi zgodovino. Več >>

Izvaja: Rowland Adetayo Adesida
Nova Gorica, 13. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Svojo Afriko bi rad pripeljal do praga vašega doma. Z vami bi rad delil nekaj svojih afriških kultur in tradicij. Prav tako bi vam rad predstavil nekaj naših lokalnih jedi in način priprave. I would like to bring my Africa to your door steps, share some of my African cultures and traditions. Also, I would like to present some of our local foods and how to prepare them. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 13. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
V Tednih vseživljenjskega učenja bo na Družabnem srečanju voditeljica Albina Seršen gostila znano jeseniško družino ali posameznike, ki so dali viden prispevek življenju in razvoju Jesenic in z njimi opravila intervju pred poslušalci. Skozi razgovor nam gosti povedo dejstva o sebi, svojem delu, svojih idealih, svojih uspehih, svojih dvomih in padcih. Znane osebnosti se razkrijejo kot ljudje, eni izmed nas. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 13. 9. 2021 od 18.00 do 18.25
» Vsako obdobje krize je bilo samo zato, da se je človeštvo prebudilo v novo razsežnost in tako bo tudi tokrat. Ne pustite se zapeljati v model dvojnosti in dvobojevanja, pač pa iščite umiritev in okrepitev, in v dialogu tudi sprostitev miselnih vozličkov, kajti čas, ki je pred nami, je poln upanja,« pravi naš ponedeljkov gost dr. Karel Gržan. Prisluhnite mu na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-grzan54 od 18. ure dalje. Več >>

Izvaja: OŠ Pod goro, POŠ V parku
Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 10.00 do 11.00
Smeh je pol zdravja, zato bomo zanj poskrbeli z jogo smeha. Pri tem se nam bodo pridružili starejši varovanci varstvenega centra Čebela. Naučili se bomo smejalnih in dihalnih vaj ter pri tem poskrbeli za sproščanje v dobri družbi. Več >>

Izvaja: LearnIT, Marko Kužner s.p.
Slovenska Bistrica, 14. 9. 2021 od 10.00 do 11.00
Vsak od nas se je v zadnjem času zagotovo srečal z besedo digitalno potrdilo. Digitalizirajo se storitve in za dostop do le-teh pogosto potrebujemo digitalno potrdilo. Veliko uporabnikov se pri tem srečuje z raznimi težavami, saj ne vedo kaj digitalno potrdilo je, kako se ga pridobi in za kaj vse se ga lahko uporablja. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 14. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave: najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 14. 9. 2021 od 12.00 do 13.00
Predstavitev zanimivih evropskih projektov, ki trenutno potekajo na Ljudski univerzi Kranj. Spoznali boste, v katere evropske projekte se lahko vključite in aktivno sodelujete. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 14. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave: najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 15. 9. 2021 od 07.00 do 17.00
Vabljeni na seniorski pohod na Veliko planino. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 15. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Vabljeni, da skupaj z nami otvorite Parado učenja in se nam pridružite pri prebiranju časopisa, revij... ob dobri kavi ali čaju. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 15. 9. 2021 od 09.00 do 17.00
Kvizi, ki so jih pripravila različna kulturna društva, bodo obiskovalce spodbudil k raziskovanju kulturnih značilnosti, v njih bodo izpostavljene »posebne« navade določene narodne skupnosti, zanimivosti, raznolikosti. Med stojnicami društev bo simboličen mostiček, saj »Gradimo mostove, da bi lahko vsi bivali v medkulturnem sožitju«. Obiskovalci bodo tako širili svoja obzorja, pridobivali znanje o drugih kulturah in tako razbijali stereotipe. Več >>

Izvaja: Strokovno izobraževalni center Brežice
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Učenje je življenje - dijaki bodo predstavili didaktične izdelke mlajšim obiskovalcem ter podali pomembne informacije o dihanju, srčnem utripu in higieni rok z aplikacijo Kahoot. Dijakinje bodo najmlajšim obiskovalcem prebrale avtorsko zgodbico Račko na potepu. Več >>

Šolski center Krško-Sevnica bo na stojnici Parade učenja prestavil mednarodni program MEPI, izvedel mini delavnico planinskih veščin in izvajal urbano orientacijo za osnovnošolce z naravovarstvenim kvizom. Več >>

Izvaja: Gimnazija Brežice
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Predstavitev Gimnazije Brežice kot šole ambasadorke Evropskega parlamenta, ki spodbuja digitalizacijo, zeleni prehod, medkulturni dialog. 2 dijaka bosta predstavila fizično računalništvo z Raspberry Pi, 2 dijaka bosta obiskovalce vabila k trajnostnemu obnašanju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Mihajla Rostoharja Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Učenci bodo skupaj z mentorji pripravljali vaflje. Obiskovalci bodo lahko dodajali različne dodatke. Učenci bodo za obiskovalce pripravili tudi recepte za različne vrste vafljev. Več >>

Na stojnici bo javni zavod KŠTM Sevnica izvajal različne ustvarjalnice, predstavljal dejavnosti Mladinskega centra Sevnica, turističnih produktov, kulturnih dejavnosti in dogodkov. Več >>

Izvaja: Zveza prijateljev mladine Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Zveza prijateljev mladine Krško se bo na Paradi učenja predstavila s strojnico Za srečnejše otroštvo, kjer bodo izvajali različne ustvarjalnice in prostočasne aktivnosti za obiskovalce. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Mladinski center Brežice bo na stojnici predstavljal aktivnosti, projekte in dejavnosti, predstavljal bo tudi mlade aktivne udeležence. Na stojnici bodo izvajali tudi delavnico spoznavanja tehnik hitrega in zabavnega učenja, guganje na relax stolu in sproščanje. Več >>

Izvaja: Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Fakulteta za turizem bo na stojnici predstavljala študijske programe, delovanje fakultete, projekte, povezane s turizmom, kot so trajnost, pomen geotermalne energije, digitalizacija, gastronomije in druge. Za obiskovalce bodo pripravili tudi nagradni kviz. Več >>

Izvaja: Mladinski center Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Na paradi učenja bodo predstavili svoje terensko vozilo kot simbol mladinskega uličnega dela v krški občini. V kombiju bodo imeli veliko družabnih iger, ustvarjalnih materialov, ki jih bodo obiskovalci lahko uporabili pri ustvarjanju. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Na stojnici bo ZD Krško, Zdravstveno vzgojni center predstavil preventivne presejalne programe: ZORA, DORA, SVIT. Predstavili bodo tudi pravilno umivanje rok s preverjanjem kontrole pod UV lučko. Več >>

Izvaja: Dom starejših občanov Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Na stojnicah na Paradi učenja bodo oskrbovanci Doma starejših občanov Krško s strokovnim osebjem izvajalo za obiskovalce kreativne delavnice: izdelovanje mobil, risanje in pisanje na kamen, izdelovanje lesenih okraskov, vezenje, pletenje. Več >>

Izvaja: Poklicna gasilska enota Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Poklicna gasilska enota Krško se bo na Paradi učenja predstavila s svojim terenskim vozilom, kjer bosta 2 tehnika reševalca predstavila opremo in poklic, obiskovalci si bodo terensko vozilo lahko tudi ogledali. Več >>

Izvaja: Center za socialno delo Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Center za socialno delo Posavje, Krizni center za mlade Krško se bo na stojnici na Paradi učenja predstavil s svojim programom in ustvarjalnimi delavnicami za obiskovalce. Več >>

Izvaja: Zveza Sonček, Center Sonček Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Zveza Sonček, Center Sonček Krško bo na stojnici na Paradi učenja predstavila nastanek treh morskih zgodb in prevoda v lahko branje. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021 od 09.00 do 21.00
Parada učenja v Šmarju pri Jelšah V ŽIVO 10.00-12.00 Tržnica znanja - predstavitev partnerjev na stojnicah, ploščad pred KD Glasbena spremljava skupine Chaves 9.00-12.00 Lokostrelstvo s Šentlokom, pri Muzeju baroka 9.00-12.00 Odprta vrata Muzeja baroka Šmarje pri Jelšah 9.00-11.00 Pravljično Šmarje - sprehod z Legendami 9.00-10.00 Pravljice v vrtcu Šmarje 10.00-12.00 Zeliščne pravljice, Kneippov park 10.00-10.45 Zveneče jelše vam prinašamo pesem in dobro voljo, pred Domom upokojencev 17.00-19.00 Izdelava knjigobežnic z Zavodom TŠM Šmarje pri Jelšah, ploščad pred KD 1700-1830 Plesna delavnica s Plesno šolo Zvončica, ploščad pred KD 19.30-20.45 Gušto gre na romanje, ena žlahtna komedija, igra Primož Forte, KD PARADA UČENJA GRE NA OBISK 8.00-11.00 Kozje: Sprehod z Legendami, Gruska jama, trg Kozje 9.00-11.00 Obisk pravljičark šmarske knjižnice v enotah vrtca v Občini Šmarje pri Jelšah 10.00-11.00 Bistrica ob Sotli: Pravljična ustvarjalnica z otroki iz vrtca Pikapolonica 10.00-15.00 Podčetrtek: Dan odprtih vrat knjižnice Podčetrtek, novim članom podarimo enoletno članarino 18.00-19.00 Bistrica ob Sotli: Popotniško zorenje Viljema Gogale - pogovorni večer PARADA UČENJA NA SPLETU - spremljajte nas na FB kanalu KnjiznicaSmarje in YouTube kanalu Knjižnica Šmarje pri Jelšah 9.00 Nagovor župana Občine Šmarje pri Jelšah Matije Čakša, vodje projekta TVU na ACS mag. Zvonke Pangerc Pahernik, dobitnice priznanja ACS Jasmine Levičar in direktorja Knjižnice Šmarje pri Jelšah dr. Marka Samca 9.10 Premierno predvajanje predstavitev naših partnerjev Več >>

Izvaja: PGD Videm ob Savi
Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi se bo na Paradi učenja predstavilo z novim kombiniranim vozilom, prav tako bodo predstavili svoje delovanje, na Paradi bodo s svojim članstvom sodelovali tudi kot reditelji prireditve. Več >>

Izvaja: Plesni studio Zvončica, Renata Gojkovič, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 09.00
Plesna šola Zvončica uči kako gibanje spremeniti v umetnost. Naš način dela je prilagojen otrokom, tako mlajšim, kot malo starejšim. Vabimo vas, da nas spoznate - skozi video predstavitev in v živo. Več >>

Izvaja: Zveza Sonček - enota Center Sonček Ivančica
Troblje, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Predstavitev na stojnici. Predstavljali bomo naše dejavnosti in poslanstvo: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov, svetovanje in izobraževanje, programe za druženje, počitniško varstvo, dejavnost Koroškega društva za CP. Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je neprofitna, nevladna in nepolitična - nacionalna invalidska organizacija ter deluje po načelih socialnega podjetništva. Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev. Zveza Sonček so.p. kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu. Neposredno se vključuje v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS (The International Cerebral Palsy Society) in Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). Zveza Sonček so.p. ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pa tudi na področju zdravstva, izobraževanja in kulture. Več >>

Na stojnici bodo predstavili svoje aktivnosti v povezavi z vseživljenjskim učenjem in izobraževanjem zaposlenih. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije in člane ter članice tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč. Več >>

Izvaja: Svetovalno - izobraževalni zavod Uvid Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Zavod Uvid Rogaška Slatina je mlada neprofitna organizacija na področju socialnega varstva in psihosocialne podpore. Izvajamo socialnovarstveni program osebne asistence, razvijamo programe psihosocialne pomoči, gradimo mrežo prostovoljstva ter skušamo vzpostaviti sistem preventivnih podpornih programov. Z zastavljeno strategijo želimo posameznikom nuditi čim bolj kakovostno in prilagojeno pomoč in s tem vplivati na dvig njegovih socialnih in osebnostnih veščin. Vabimo vas, da obiščete našo stojnico, kjer vam bomo predstavili naše delo in programe ter novosti, ki jih pripravljamo to jesen. Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 15. 9. 2021–5. 10. 2021 od 10.00 do 19.00
Gre za akcijo, ki jo vodi Nadzorni odbor stanovalce kajuhova 62d z namenom za bolj prijetno sobivanje vseh stanovalcev v bloku. Vežo smo opremili s plakati TVU na katere lahko stanovalci zapišejo kakšno pohvalo, zahvalo, spodbudno misel (na primer o ločevanju odpadkov) ali pa tudi če jih kaj moti. Na ta način spodbujamo pozitivno komunikacijo, spoštljive medsebojne odnose in dajemo priložnost za sprotno reševanje konfliktov. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Večgeneracijski center Posavje vabi na dogodek z naslovom Medkulturnost v VGC-ju. Izmenjali si bomo informacije o različnih državah, tradicionalne recepte ... Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 15. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
V okviru TVU: Parada učenja - dan učečih se skupnosti, bodo udeleženci delavnice Srečanje pisateljske skupine brali avtorska dela in dela drugih koroških pisateljev/ic oziroma pesnikov/ic. Branje bo potekalo v sproščenem vzdušju ob kavi oziroma čaju. Vabljeni, da se nam pridružite k branju in/ali poslušanju ter debatiranju. Dobimo se pred VGC Andeški hram od koder se bomo skupaj odpravili do mestne kavarne. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 15. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
V prostorih LU Krško bomo izvedli delavnico za mlade in brezposelne z naslovom: Načrtovanje in skrb za lastno kariero v sodobnem svetu, kjer bomo spoznavali različne vrste kariere, možnosti za razvijanje kariere in spoznali vprašalnik načrtovanja kariere. Več >>

KŠTM bo z lokalnim vodnikom izvedel brezplačen voden ogled starega mestnega jedra Sevnici, s pohodom na grad, kjer se bo ogled zaključil. Obiskovalci bodo povabljeni tudi na brezplačen ogled gradu. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 15. 9. 2021 od 14.30 do 16.00
Na delavnicah si boste izdelali sovje inštrumente in se naučili eno kratko skladbo, jo zaigrali ter nastopili pred strarši. Več >>

Izvaja: Društvo ljubiteljev knjig Meškova bukvarna
, 15. 9. 2021 od 15.00 do 16.00
Predstavitev Meškove bukvarne in Zavoda Risa, ki se ukvarja z lahkim branjem in drugimi dejavnostmi vključevanja in združevanja družbe. Udeleženci tečaja slovenskega jezika nam bodo pripravili zaključek programa, ki so ga obiskovali. Prebrali nam bodo odlomke knjige napisane v lahkem branju in tako pokazali, da so tovrstne knjige nadvse primerne tudi za tiste, ki se učijo slovenskega jezika. Ob priložnosti bodo prejeli tudi potrdila o uspešnem zaključku programa, ki so ga obiskovali na MOCIS-u. Več >>

Izvaja: Valvasorjeva knjižnica Krško
Sevnica, 15. 9. 2021 od 15.00 do 16.00
Valvasorjeva knjižnica Krško bo v sodelovanju s Knjižnico Brežice, Knjižnico Sevnica in Knjižnico Laško na spremljajoči prireditvi Parada učenja v Sevnici predstavljala Posavsko potujočo knjižnico, in sicer bo bibliobus prisoten na dogodku med 15. in 16. uro, možen bo ogled, izposoja in vpis. Več >>

Izvaja: Strokovno izobraževalni center Brežice
Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Branje pravljic - dijaki predšolske vzgoje bodo v sodelovanju s Knjižnico Brežice brali pravljice obiskovalcem na spremljajočem dogodku Parade učenja. Več >>

Izvaja: Strokovno izobraževalni center Brežice
Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Dijaki Strokovnega izobraževalnega centra Brežice, smer zdravstvena nega, bodo obiskovalcem prikazali postopke oživljanja in prve pomoči. Več >>

Izvaja: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
mc zvezde bodo združile mlade glasbenike in skozi delavnice ustvarile pester program za obiskovalce. Več >>

Izvaja: Knjižnica Brežice
Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Knjižnica Brežice pripravlja v sodelovanju s SIC Brežice in Plesnim društvom Imani spremljajočo prireditev pred Knjižnico Brežice. Dijaki bodo brali pravljice, knjižničarji bodo nudili tematsko knjižno gradivo idr., plesalci bodo vse to pospremili s plesom. obiskovalcem bodo nudili informacije o svojih dejavnostih/programih ter vabili k vpisu. Več >>

Izvaja: Plesno društvo Imani
Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Plesno društvo Imani skupaj s SIC Brežice in Knjižnico Brežice pripravlja skupno spremljajočo prireditev parade učenja z nastopom plesalk Sodobnega plesa, in sicer se bodo predstavile plesalke skupin 5 in 6, ki bodo s plesom pospremile dogodek branja pravljic. Več >>

Izvaja: Posavski muzej Brežice
Brežice, 15. 9. 2021 od 16.30 do 18.00
Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali razstavo z vodičem, spoznali pomen novega cikla razstav, ki povezuje različne projekte in teme, ter podpira Slovenijo, ki nosi naziv Evropska gastronomska regija 2021. Po ogledu razstave sledi še voden oglede starega mestnega jedra Brežic. Več >>

Izvaja: III. osnovna šola Slovenj Gradec
, 15. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Ob predstavitvi knjige Aksinje Kermauner Moda in neroda, bodo svoje glasbene in pevske spretnosti predstavili učenci Tretje osnovne šole Slovenj Gradec pod mentorstvom Vojka Veršnika. Beremo skupaj! Vabljeni. Več >>

Izvaja: D.tajl Concept Store
, 15. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Zavod Risa in D.tajl Concept Store pripravljata predstavitev knjige Moda in neroda, ki je drugi del zbirke knjig v lahkem branju z naslovom Julija in Peter. Zbirka Julija in Peter je prva avtorska zbirka v lahkem branju, avtorica je pisateljica in pedagoginja dr. Aksinja Kermauner, soavtorji so bralci, ki težje berejo in razumejo navadna besedila. Ob predstavitvi knjige Moda in neroda bomo pripravili branje odlomkov in kratek pogovor z avtorji. Opozorili bomo na vključevanje ljudi z ovirami v vsakodnevno življenje in kulturno udejstvovanje. Družili se bomo v prijetnem okolju trgovine D.tajl, ki je dom ustvarjalnosti in unikatnosti. Glasbeno popestritev so pripravili učenci Tretje osnovne šole Slovenj Gradec pod mentorstvom Vojka Veršnika. Več >>

Izvaja: Valvasorjeva knjižnica Krško
Brežice, 15. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Valvasorjeva knjižnica Krško bo v sodelovanju s Knjižnico Brežice, Knjižnico Sevnica in Knjižnico Laško na spremljajoči prireditvi Parada učenja v Brežicah predstavljala Posavsko potujočo knjižnico, in sicer bo bibliobus prisoten na dogodku pred Knjižnico Brežice med 17. in 18. uro, možen bo ogled, izposoja in vpis. Več >>

Izvaja: Plesni studio Zvončica, Renata Gojkovič, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Naše plesalke in plesalci se bodo predstavili s plesom in nato v plesno delavnico povabili tudi obiskovalce. Pridite in se zaplešite z nami. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 15. 9. 2021 od 18.00 do 19.30
Tudi letos Parada učenja prihaja na obisk v Bistrico ob Sotli. Našo krajevno knjižnico bo obiskal Viljem Gogala, pravnik in magister sociologije, ki je bil včasih ambiciozen karierist, a je zavidljivo mednarodno kariero zamenjal za romarsko palico. Bilo mu je nekaj čez trideset let, ko je na podlagi notranjega klica razdal vse svoje premoženje in dobrih dvanajst let romal po Evropi in Bližnjem Vzhodu. Koraki po zunanjih cestah pa so mu odstirali vedno globjo in jasnejšo notranjo Pot. Pripovedoval nam bo o duhovnih uvidih in spoznanjih, ki mu jih je prineslo pozorno prisluškovanje toku in zakonom Življenja. Več >>

Izvaja: Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Šentjur
Loka pri Žusmu, 17. 9. 2021 od 07.30 do 11.00
V Sloveniji potrebujemo v povprečju okoli 300 do 350 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno količino krvi. Krvodajalci so pomemben del zdravstvenega sistema, saj bolnikom omogočajo ustrezno zdravljenje s krvjo. Darovanje krvi je gotovo ena najplemenitejših oblik pomoči sočloveku. S številom krvodajalcev se Slovenija uvršča v evropsko povprečje, najpomembnejše pa je, da smo na področju preskrbe s krvjo samozadostni. Krvodajalska akcija bo v OŠ Loka pri Žusmu Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 17. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Izrazite svojo ustvarjalnost na naših kreativnih delavnicah, kjer vedno izdelujemo nekaj novega. Kreativne delavnice so primerne za vse generacije. Več >>

Izvaja: Društvo Moja joga
Senovo, 17. 9. 2021 od 18.00 do 19.00
Društvo Moja joga vabi na predavanje preko Zooma, na katerem bo predsednica društva predstavila svojo izkušnjo 21-dnevnega bivanja v ayurvedskem ašramu (kliniki) v Kerali v Indiji. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 18. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
Medgeneracijski pohod po Poti dveh slapov Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Rašica, 18. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na družinski izlet na Rašico. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 18. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Pridružite se nam pri spoznavanju lepot Gorjancev. Planinsko pohod na Gorjance - Gabrje - Gospodično. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 18. 9. 2021 od 09.00 do 18.00
Vabljeni na Dan športa in zabave v Rekreacijski park v Žirovnici. Upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 18. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Tradicionalna prireditev Velenje se predstavi, v sklopu katere bomo izvedli tudi Tek očkov in sprejeli člane Rokometnega kluba Gorenje Velenje, ki so konec maja letos osvojili četrti naslov državnih prvakov. Občankam in občanom želimo predstaviti številne možnosti, ki jih naše mesto ponuja za kvalitetno preživljanje prostega časa ter različne oblike izobraževanja in udejstvovanja v različnih športnih, kulturnih ter zdravstvenosocialnih društvih in klubih. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 19. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Vabljeni na 41. tradicionalni medgeneracijski družinski pohod na Krim. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Obiskovalci Splošne knjižnice Ljutomer vabljeni na ogled in izposojo novih slikanic, pesmaric, mladinskih romanov različnih žanrov, ki že čakajo na vas. Z izbrano knjigo si v svojem najljubšem kotičku polepšajte dan. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Pridružujemo se omenjeni akciji skupnega branja. Namen je medgeneracijsko povezovanje ob branju, več branja v družini. V ta namen je letos zaživela tudi spletna stran Družinska pismenost, ki je namenjena tako staršem, ki bi se radi naučili, kako otrokom približati pismenost, kot tudi strokovnjakom, ki bi radi pomagali staršem uvajati več pismenosti v družinsko življenje. Omenjena akcija se je pričela 8. septembra. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 20. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
Udeleženci bodo na delavnici prepoznavali, kje vse so v skupnosti aktivni člani, kaj to pomeni za njih (kaj jim njihova aktivnost lahko doprinese na osebnem in poklicnem področju) ter kako s svojim aktivnim delovanjem na različnih področjih povezanih s cilji trajnostnega razvoja prispevajo k skupnosti in k boljšem svetu. Na delavnici bomo iskali ideje za kreiranje značke "Sem aktiven in ponosen član ..." ter kje in kako bi le-to lahko uporabili. CILJNA SKUPINA: PRISELJENCI Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna
Žalna, 20. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.20 do 10.05
Med nami živi romska skupnost, vendar nam je njihova kultura pogosto nepoznana. Z delavnico želimo učencem v majhnem delčku predstaviti romsko kulturo. V razredu bomo organizirali čajanko. Ob čaju pa bodo učenci poslušali dvojezično pravljico (slovensko-romsko), ki so jo napisali učenci, ki so obiskovali našo šolo. Z romsko pomočnico bova pravljico izmenično brali v slovenskem in romskem jeziku. Po pravljici bodo sledile različne delavnice, skozi katere bodo učenci spoznavali romsko kulturo (jezik, običaje, zastavo, znane Rome, zgodovino …). Pri izdelavi romsko slovenskega slovarja jim bo pomagal romski učenec, sošolec. Prav tako pa bo aktivnost izvedena tudi v razredih, v katerih niso vključeni romski učenci. Več >>

Izvaja: Dom Hmelina, dom za strejše občane, d.o.o.
Radlje ob Dravi, 20. 9. 2021 od 09.30 do 10.30
Spoznavanje zgodovinskih dejstev in zgradb, spomenikov v ožji in širši okolici Dunaja s pomočjo potopisnega predavanja. Več >>

Izvaja: Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Maribor, 20. 9. 2021 ob 17.00
Dandanes živimo v okolju, ki je tehnološko zelo napredoval, ponujajoč nam praktično vse, kar si lahko zamislimo. Na področju družbenih odnosov in sprejemanju drug drugega pa si ne bi mogli bolj zariti glave v pesek. Strpna družba je postala pravzaprav utopija. Izgubljamo na empatiji, stereotipi se vedno bolj spreminjajo v predsodke, ki jih živimo. Ljudje težko sprejemamo drugačnost, vedno bolj smo egoistični, objektivnost in izstopanje iz okvirjev pa tujki. Dotaknili se bomo različnih področij, ki so še dandanes zelo pereča: religija, istospolnost, barva kože, ekonomsko stanje, migracije, invalidnost in drugih. Seveda je strah eden izmed razlogov za to ... Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 20. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo organizirali potopisno predavanje, kjer bomo govorili o potovanju in o dogodivščinah, ki so se zgodile na poti. Več >>

Izvaja: Društvo Izviri Dobrina, sekcija Megaliti Žusma
Javorje, 20. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
Vabimo vas na otvoritev razstave del slikarjev: Erne Ferjanič, Jurija Kravacova, Zorana Rožiča, Branka Lipnika in Barbare Lipnik. Ob ogledu del, ki so nastala na poletnem srečanju avtorjev boste lahko prisluhnili predavanju Jurija Kravcova O megalitih po svetu. Več >>

Izvaja: Hiša sadeži družbe Črnomelj
Črnomelj, 21. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Predstavitev Slovenske filantropije in Hiše sadeži družbe Črnomelj ter prednosti in koristi prostovoljskega dela. Delavnica komunikacije z Jako Kovačem. Več >>

Izvaja: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Novo mesto, 21. 9. 2021 od 10.45 do 10.30
Predstavitev rezultatov programa Socialna aktivacija za romske ženske deležnikom na trgu dela in drugim deležnikom na lokalno-regionalni ravni. Osretočili se bomo na izhode programa, ki so pomembna informacija za vse, ki razmišljajo o zaposlovanju ciljne skupine programa. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 21. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 21. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Šolski center Postojna
Postojna, 21. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Kateri stereotipi veljajo o južni Italiji, njenih prebivalcih in njenih navadah? Razumemo besedišče o italijanskih stereotipih v angleščini in italijanščini? Spoznamo (in razbijemo) stereotipe in kulturno dediščino Apulije in Kalabrije ter razmišljamo o načinih ohranjevanja kulturne dediščine tudi v digitalni obliki. Namenjena: 18+ Udeleženci bodo na delavnici potrebovali svoj mobilni telefon. Maksimalno število udeležencev: 20 Potrebna je prijava na nina.nagode@scpo.si Delavnica bo potekala na Šolskem centru Postojna v učilnici št. 1. Dejavnost vodita: Cvetka Bajec, prof. in Mateja Kafol, prof. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 21. 9. 2021 od 19.00 do 21.00
V letu 2022 bomo obeleževali spomin na 80. letnico najhujšega nacističnega nasilja na okupiranem Štajerskem. Z njim je neposredno povezana tudi usoda t. i. UKRADENIH OTROK, več kot šeststotih otrok in mladostnikov iz slovenskih odporniških, narodno-zavednih družin, ki so bili avgusta 1942 v prostorih takratne Okoliške šole (današnje I. Osnovne šole v Celju) nasilno odvzeti staršem ter s ciljem ponemčenja odpeljani v razna nemška otroška taborišča in domove. O njihovi trpki in boleči usodi govori tudi odličen dokumentarni film z naslovom BANDITENKINDER – SLOVENSKEMU NARODU UKRADENI OTROCI, scenaristke in režiserke Maje Weiss, v sodelovanju z Društvom taboriščnikov – ukradenih otrok. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 22. 9. 2021 od 06.00 do 20.00
Vabljeni na Etapni pohod po Julijani - pohod skupine mlajših upokojencev Navihanci. Julijana je vedno bolj prepoznavna obhodnica na Gorenjskem, ki ne poteka po visokogorju, zato je pot primerna pa prav vsakogar. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Nataša Jakob, s. p.
Šentjur, 22. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Nemščina spada med germanske jezike in spada med največje svetovne jezike. Kot tuj jezik naj bi bila na svetu na tretjem mestu po svoji priljubljenosti. Približno 120 milijonov prebivalcev EU govori nemščino kot materni jezik. Skupaj bomo usvajali nemško terminologijo in stavčne zveze, ki nam bodo prišle prav pri obisku zdravnika. Več >>

Izvaja: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Kranj, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 16.30 do 19.00
Predstavitev ZSSS in projekta Za krepitev socialnega dialoga na stojnicah – na Dnevih svetovanja za znanje (stojnice v trgovskem centru) – predvidoma Qlandia. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 22. 9. 2021 od 18.00 do 20.00
O svoji zahtevni življenjski izkušnji bo spregovorila Ingrid von Oelhafen, ki je pri Založbi Sanje izdala knjigo z naslovom Hitlerjevi ukradeni otroci. V knjigi Ingrid spregovori o svojem odraščanju v nemški družini, o iskanju identitete in lastnih korenin, ki jo po dolgih letih mučnega raziskovanja pripeljejo v Rogaško Slatino. Z avtorico se bosta o njenem življenju in bolečem iskanju primarne družine pogovarjali Nika Jančič in Ana Zorin. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 07.00 do 20.00
Vabljeni na Športno plezalno potepanje po Pohorju. Upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 07.00 do 16.00
Vabljeni na pohod seniorjev po obronkih občine Brezovica. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Slivnica pri Celju, 23. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
Prehodil se bo del poti S klopce na klopco. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Medgeneracijski planinski izlet Po Lucijinem bregu do Urbana. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 08.00 do 13.00
Pohod starejših planincev na Gore - Kopitnik Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod na Žvajgo in Tolsti vrh. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
vabljeni na pohod seniorjev od Fužin pod Batujami do Sv. Katarine nad Preserjami. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Galicija, 23. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni skupaj z nami v hribe na Trje - Gorca - Železno - Zavrh- Šentjugert. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 08.00 do 13.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod po Trški po obronkih Šoštanja. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na družinski pohod okoli Gradiškega jezera. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
Turnokolesarski izlet za najmlajše po okolici Preddvora Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Plezanje za otroke in mladino na Kamnitniku Upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
Vabljenji na dogodek Osnove turnega kolesarjenja za odrasle v Preddvoru. Upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
V četrtek, 23. septembra 2021, bo v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje potekal V. strokovni posvet za delodajalce: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?« Strokovni posvet bo potekal od 9. do 14. ure v prostorih MKC Slovenj Gradec (Ozare 18). Dogodek organiziramo na MOCIS-u skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu bodo sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p., Zavod Ruj - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«) in drugi. Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Zavoda Ozara, EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi v evropskih ruralnih območjih skozi programe dodatnih izobraževanj. Vsebinski koncept posveta temelji na razvoju in utrjevanju partnerstev s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop vseh zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče. Na posvetu se bomo dotaknili prepletajočih področij, o katerih bomo razpravljali v treh delovnih skupinah: Prva delovna skupina bo obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Raziskali bodo obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali konkretne ter kratkoročno izvedljive predloge za izboljšave. Druga delovna skupina bo obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije). Predstavili bodo kvotni sistem in druge spodbude za delodajalce ter različne podpore za invalide (npr. osebna asistenca). Raziskali bodo obstoječe stanje in na tem področju podali predloge za izboljšave. Tretja delovna skupina bo skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala bo vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti. Več >>

Izvaja: Društvo nordijske hoje Šentjur
Šentjur, 23. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Ob Dnevu slovenskega športa bomo organizirali pohod na Rozalijo (zbor na parkirišču za Mestno občino Šentjur). Hoja je naraven način premikanja telesa z enega mesta na drugo in ima velik pomen pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti ter je eden izmed osnovnih pogojev za neodvisno funkcioniranje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je telesna nedejavnost četrti glavni dejavnik tveganja za splošno umrljivost. Manj sedenja in več vsakodnevne hoje sta lahko prva koraka k temu, da postanete bolj telesno dejavni. Vabimo vas, da z nami preživite aktivno dopoldne. Seznanili vas bomo s pozitivnimi učinki hoje in uporabo nordijskih palic. V primeru dežja pohod odpade. Več >>

Izvaja: Centernorma d.o.o.
, 23. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu. Predstavitev dobrih praks pri zaposlovanju invalidov. Centernorma, družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo predelave lesa, intenzivno zaposluje invalide iz lokalnega okolja, med njimi tudi težje invalide, ki na delovnem mestu potrebujejo podporne storitve. Konec leta 2017 je imelo 28 zaposlenih, med njimi 6 invalidov. Centernorma vsem svojim zaposlenim, ne glede na njihove ovire, zagotavlja enake pravice in prilagaja delovna mesta. Podjetje sodeluje tudi z izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki ga ocenjujejo kot dobrega partnerja. Kot pomembnega in zanesljivega partnerja, ki pomembno pripomore k aktivnemu zaposlovanju invalidov na realnem trgu dela, ga prepoznava tudi Zavod RS za zaposlovanje. V okviru rehabilitacije usposabljajo in vključujejo invalide in jim, če je le mogoče, zagotovijo tudi delovno mesto. V lokalnem okolju skrbijo za promocijo zaposlovanja invalidov in drugih ranljivih skupin. Podjetje je tudi prejemnik nagrade Občine Mislinja za dobro delo in uspešno zaposlovanje. V podjetju vlada prijetna delovna klima, medsebojni delovni odnosi so spoštljivi in vključujoči, poslovodstvo pa zna in zmore prisluhniti posebnim potrebam invalidov pri delu. Več >>

Izvaja: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Kranj, 23. 9. 2021 od 16.30 do 19.00
Predstavitev ZSSS in projekta Za krepitev socialnega dialoga – na Dnevih za znanje. Predstavitev pred/v enem izmed podjetij na Gorenjskem. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Sevnica, 23. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
Vabljeni na otvoritev razstave Vinka Šeka, Planinski tabori skozi desetletja. Razstava bo na ogled na gradu Sevnica. Upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 24. 9. 2021–25. 9. 2021 od 07.00 do 17.00
Mladinski vikend v Tolminsko-Bohinjskih gorah. Na pohodu bomo prečili pot Podbrdo - Črna Prst - Vogel - Bohinj. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš, 24. 9. 2021 ob 09.00
Obeležitev svetovnega dneva jezikov (26. 9. 2021). Učenci 6. razreda OŠ Dragatušpišejo razglednice v angleščini učencem tujih držav. Več >>

Izvaja: Turistično informacijski center Šentjur
Šentjur, 24. 9. 2021 od 10.00 do 11.30
Letos v Šentjurju obeležujemo 100. obletnico smrti skladatelja in zdravnika Josipa Ipavca. G. Josip je v Grazu skomponiral prvi slovenski balet Možiček. Da bi pobližje spoznali rodbino Ipavcev in obeležili Josipovo leto, organiziramo voden ogled po Ipavčevi hiši, med katerim bomo na okna hiše razobesili možičke, ki so jih izdelali varovanci Varstveno delovnega centra Šentjur. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 24. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Izrazite svojo ustvarjalnost na naših kreativnih delavnicah, kjer vedno izdelujemo nekaj novega. Kreativne delavnice so primerne za vse generacije. Več >>

Izvaja: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli
Bistrica ob Sotli, 24. 9. 2021 od 18.30 do 19.00
Pod občinski kozolec bomo povabili klovneso Vadro (Rada Kikelj Drašler), ki nas bo otroke in odrasle na prav poseben način pripeljala v svet pravljic. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Vinska Gora, 25. 9. 2021 od 07.00 do 18.00
Vabljeni na planinski Pohod na Vrtačo 2181m (Karavanke). Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 25. 9. 2021 od 07.00 do 20.00
Vabljeni na aktivni konec tedna v Bohinju. Skupaj bomo raziskovali Bohinj preko planinskih pohodov in športnega plezanja, Uupoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 25. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod do Rozke na Krvavcu. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Log pod Mangartom, 25. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod na Mangartsko sedlo. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 25. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijski Pohod v okviru dneva Slovenskega športa - Lendavske gorice z okolico. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 25. 9. 2021 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod na Pečke. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 25. 9. 2021 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na Medgeneracijski pohod na Pečke. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 25. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijski in tradicionalni pohod Breginj-Musc-Breški Jalovec-Brezje. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Izobraževalni zavod Cogitamus
, 25. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Izobraževalni zavod Cogitamus v obdobju trajanja projekta TVU 2021 poleg drugih aktivnosti nudi tudi brezplačna svetovanja o možnostih sodelovanja v mednarodnih projektih. Svetovanja so namenjena posameznikom in organizacijam s področja VIZ. Več >>

Izvaja: Društvo DVIG - U3ŽO
Dragomer, 25. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Pogovor s članom ŠK Živim v Sloveniji, Rosarijem, ki se je priselil v Slovenijo s Sicilije. Pripovedoval nam bo o kulturnih razlikah, ki so ga ob priselitvi dodobra pretresle, a se je nanje privadil. Še vedno pa težko sprejema, da se je potrebno na obisk pri prijateljih napovedati. Za srečanje bo pripravil tipično sicilijansko jed. TVU prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Škale, 25. 9. 2021 od 15.00 do 20.00
Vabljeni na medgeneracijski, družinski vzpon na Lubelo. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: MANIPURA, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi in družinami
Radovljica, 25. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
Predstavitev programa Evropska solidarnostna enota za mlade, aktivnosti prostovoljcev v zavodu Manipura in možnosti, ki jih nudimo slovenskim mladim. Poleg predstavitve bodo mladim na voljo igre in druženje z mednarodnimi prostovoljci. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
Bele Vode, 26. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Vabljeni na planinski pohod na Smrekovec (1577 m) ob občinskem prazniku in 4. dan Smrekovca. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 26. 9. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na planinski pohod na Javorjev vrh nad Preddvorom. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 26. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Vabljeni na pohod na Javorjev vrh v občini Preddvor. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 26. 9. 2021 od 09.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijski Markov tek in pohod na Mrzli vrh. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Vsakdo ima svoje najljubše kotičke, kjer najde umiritev in sprostitev, pa tudi moč za nove izzive. Dr. Karel Gržan jih je našel kar v najbližji okolici svojega doma, popeljal nas je do njih in ob tem razmišljal o izzivih in lepotah življenja. Povabljeni, da se mu pridružite na https://bit.ly/KSPJ-grzan55 Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šalovci
Šalovci, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 12.30
Učenci 5. in 6. razreda raziščejo in predstavijo znamenitosti Slovenije preko PPS predstavitve. Učenca 5. razreda iz Švice predstavita znamenitosti Švice. Učenci drug drugim predstavijo določene družabne igre. Namen je spoznati državo sošolcev, pomoč pri vključiti v socialno okolje in učenje jezika. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 27. 9. 2021 od 09.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijskem pohodu na Lisco. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 27. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bomo posebno pozornost namenili motiviranju udeležencev k reševanju SVOS vprašalnika. Na enem izmed srečanj bomo priseljencem, ki obiskujejo tečaj slovenščine predstavili vprašalnik. Poseben poudarek bo na poklicnih interesih. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Šmarje pri Jelšah, 28. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
“Učenje brez razmišljanja je neplodno; razmišljanje brez učenja je nevarno.” - Konfucij O vseživljenjskem učenju na podeželju so razmišljali župan Občine Bistrica ob Sotli, Franjo Debelak, ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir Marčinković in Janez Drašler ter Franci Černelč, ki tudi v tretjem življenjskem obdobju pomembno soustvarjata kulturno in družabno življenje v kraju. Vabimo vas k ogledu video prispevka na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-tvu21-m-BoS Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 28. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod po Huljevi poti 2021. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Mladinski center Prlekije - združenje NVO - so.p.
Spodnji Kamenščak, 28. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Potekala je debata ter okrogla miza na temo novodobni trendi in kakšno vlogo ima pri tem mladina. Potekala bo pogovorno ter na sedežu MCP-ja na Spodnjem Kamenščaku 23. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Knjižnici Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 28. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Litva je dežela prijaznih ljudi, prostrane in valovite, skoraj pravljične pokrajine. V tednu dni druženja v ignalinski knjižnici smo spoznali zanimivi bajke, prepletali znanstva. Vabimo vas, da prisluhnete članicam naše UTŽO Ani Novak in Lidiji Zalezina, ki sta bili del ekipe Knjižnice Šmarje pri Jelšah v projektu Zgodbe lepšajo življenje v okviru programa Erasmus+ . Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
, 28. 9. 2021 od 09.30 do 11.00
Z otroci se bomo v Tednih vseživljenjskega učenja igrali družabne igre, se zabavali in se skupaj imeli lepo. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 28. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 28. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: OŠ Dravlje
Ljubljana, 28. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Na delavnici se boste naučili osnov znakovnega jezika in se spoznali s svetom gluhote. Delavnica je namenjena vsem, ki so se pripravljeni naučiti nekaj novega o gluhi kulturi in njihovem jeziku. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 28. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
V okviru TVU 2021 bomo izpeljali krajši pripravi na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2–B1). Na prvem srečanju se bomo poleg predstavitve izpita posvetili pisanju kratkih besedil, drugo srečanje pa bo namenjeno ustni komunikaciji oziroma pripravi na ustni del (predstavitev, pogovor ob fotografijah, igra vlog). Priprave so namenjene vsem priseljencem, ki slovenski jezik že dobro obvladajo in v prihodnosti razmišljajo o opravljanju izpita na osnovni ravni. Slednjega potrebujejo tudi za pridobitev slovenskega državljanstva. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 28. 9. 2021 od 18.00 do 20.00
Večletni projekt snemanja ljudskih pesmi iz Prlekije, Prekmurja in Medžimurja je v obliki knjižice z zgoščenko ugledal luč sveta sredi avgusta 2021. Pod umetniškim imenom Beročka Marinka Prelog in Selma Franov delujeta od leta 2019, ljubezen do petja pa ju povezuje že tri desetletja. Projekt snemanja in izdaje je umeščen pod okrilje Zavoda Herbija Prlekija, ki sta ga Selma in Marinka ustanovili z namenom oživljanja in ohranjanja kulturne dediščine. Pri tem sta jima pomagala Dušan Prelog in Daniel Gajšt, ki sta vsak na svoj način prispevala levji delež k nastanku in realizaciji njunega prvega projekta. Pomemben del knjižice so notni zapisi dvoglasja, ki jim je dodan še akordični zapis, s čimer pevki želita ljudsko pesem čim bolj približati širšemu poslušalstvu, sopostaviti melodično, jezikovno in izrazno slikovitost treh sosednjih pokrajin, nenazadnje pa povabiti k petju, k preigravanju in poustvarjanju zakladov domačih krajev. Miran Puconja – spremna študija, avtorica naslovne slike Katja Sudec, avtor fotografije Vlado Domajnko. Več >>

Izvaja: Osnovna šola II Murska Sobota
Murska Sobota, 29. 9. 2021 od 08.15 do 11.00
Evropski dan jezikov bomo obeležili z jezikovnimi delavnicami, ki jih bodo izvajali dijaki GFML. Namen je praktični prikaz dejavnosti za razvijanje posameznikove raznojezične jezikovne zmožnosti. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 29. 9. 2021 od 10.00 do 11.00
V Tednih vseživljenjskega učenja se bomo z otroci skupaj igrali rajalne igre. Rajali bomo, plesali, kakšno pesmico zapeli in se zabavali z različnimi zanimivimi igrami. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Kranj, center za izobraževanje in kulturo
Kranj, 29. 9. 2021 od 15.00 do 16.00
Razbili bomo stereotipe o priseljencih s pomočjo medkulturne mediatorke. Predstavili bomo nekatere raznolikosti, značilnosti kultur priseljencev v Kranju. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
Bled, 29. 9. 2021 od 19.00 do 20.30
V Tednih vseživljenjskega učenja bomo organizirali filmski večer z naslovom: Mlekarstvo, sadjarstvo in turšca: alpska prehranska dediščina v objektivu. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Dobrovnik, 30. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Po 4-letih izvajanja projekta VNRC Dolinsko bomo širši javnosti predstavili rezultate projekta in aktivnosti, ki smo jih izvedli tekom izvajanja projekta opolnomočenja pripadnikov romske skupnosti v Občini Lendava Več >>

Izvaja: Zasavska ljudska univerza
Zagorje ob Savi, 30. 9. 2021 od 15.00 do 17.00
Udeleženke bodo predstavile, s katerimi pravljicami in otroškimi pesmimi so se srečale v osnovni šoli. Poiskali bomo slovenske prevode. Skupaj z njihovimi otroki bomo krajšo otroško pesem iz albanščine prevedli v slovenščino in jo likovno opremili. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 30. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
V okviru TVU 2021 bomo izpeljali krajši pripravi na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2–B1). Na prvem srečanju se bomo poleg predstavitve izpita posvetili pisanju kratkih besedil, drugo srečanje pa bo namenjeno ustni komunikaciji oziroma pripravi na ustni del (predstavitev, pogovor ob fotografijah, igra vlog). Priprave so namenjene vsem priseljencem, ki slovenski jezik že dobro obvladajo in v prihodnosti razmišljajo o opravljanju izpita na osnovni ravni. Slednjega potrebujejo tudi za pridobitev slovenskega državljanstva. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 1. 10. 2021 od 13.00 do 15.00
Izrazite svojo ustvarjalnost na naših kreativnih delavnicah, kjer vedno izdelujemo nekaj novega. Kreativne delavnice so primerne za vse generacije. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Jesenice
Jesenice, 1. 10. 2021 od 16.00 do 18.00
Na 1. oktober, ko je mednarodni dan starejših, bomo v čast starejših imeli proslavo. Generalna skupščina Združenih narodov je pred 30 leti je 1. oktober razglasila za Mednarodni dan starejših. Namen te teme je spodbuditi razpravo o zdravju starejših, njihovih zdravstvenih potrebah in tudi o skrbi za lastno zdravje. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 2. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na Pohod po poteh Miška Kranjca, od Velike Polane do Lendavskih goric. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 2. 10. 2021 od 10.00 do 17.00
Vabljeni na Srečanje koroških planincev na Koči na Pesku. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Izobraževalni zavod Cogitamus
, 2. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
Izobraževalni zavod Cogitamus v obdobju trajanja projekta TVU 2021 poleg drugih aktivnosti nudi tudi brezplačna svetovanja o možnostih sodelovanja v mednarodnih projektih. Svetovanja so namenjena posameznikom in organizacijam s področja VIZ. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
Stara Fužina, 2. 10. 2021 od 15.00 do 17.00
V Tednih vseživljenjskega učenja bomo za obiskovalce letos organizirali kulinarično delavnico z naslovom Kuhajmo po bohinjsko. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 3. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod na Ljubeljsko babo. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 3. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Vabljeni na medgeneracijski pohod na Ljubeljsko babo. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 3. 10. 2021 od 08.00 do 17.00
Vabljeni na Medgeneracijski pohod na Ljubeljsko babo. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 3. 10. 2021 od 09.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijsko srečanje planincev na planinskem domu pod Ježo. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
Stara Fužina, 3. 10. 2021 od 11.00 do 13.00
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo govorili o turšci - tisti naši ta bohinjski in jo obravnavali od zrnja do žgancev. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Koroška Bela, 5. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
V Tednih vseživljenjskega učenja bomo otroke peljali na pohod, kjer bomo skupaj uživali v naravi, se naužili svežega zraka in pretegnili nemirne nožice. Več >>

Izvaja: LearnIT, Marko Kužner s.p.
Slovenska Bistrica, 5. 10. 2021 od 10.00 do 11.00
Vsak od nas se je v zadnjem času zagotovo srečal z besedo digitalno potrdilo. Digitalizirajo se storitve in za dostop do le-teh pogosto potrebujemo digitalno potrdilo. Veliko uporabnikov se pri tem srečuje z raznimi težavami, saj ne vedo kaj digitalno potrdilo je, kako se ga pridobi in za kaj vse se ga lahko uporablja. Več >>

II. letniki SPI bodo v okviru pouka družboslovja (aktivno državljanstvo), s pomočjo svojih staršev in starih staršev (medgeneracijsko sodelovanje) raziskovali razlike med političnimi ureditvami nekoč in danes in pripravili predstavitve (plakati, Power Point). Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 5. 10. 2021 od 11.00 do 12.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Z uporabniki bomo v Tednih vseživljenjskega učenja igrali razne družabne igre kot so tombola, enka, balinčki, ... Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 5. 10. 2021 od 14.00 do 15.00
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v tujini, literatura, šolski sistem, delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti. Prijave najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 5. 10. 2021 od 18.00 do 20.00
Večletni projekt snemanja ljudskih pesmi iz Prlekije, Prekmurja in Medžimurja je v obliki knjižice z zgoščenko ugledal luč sveta sredi avgusta 2021. Pod umetniškim imenom Beročka Marinka Prelog in Selma Franov delujeta od leta 2019, ljubezen do petja pa ju povezuje že tri desetletja. Projekt snemanja in izdaje je umeščen pod okrilje Zavoda Herbija Prlekija, ki sta ga Selma in Marinka ustanovili z namenom oživljanja in ohranjanja kulturne dediščine. Pri tem sta jima pomagala Dušan Prelog in Daniel Gajšt, ki sta vsak na svoj način prispevala levji delež k nastanku in realizaciji njunega prvega projekta. Pomemben del knjižice so notni zapisi dvoglasja, ki jim je dodan še akordični zapis, s čimer pevki želita ljudsko pesem čim bolj približati širšemu poslušalstvu, sopostaviti melodično, jezikovno in izrazno slikovitost treh sosednjih pokrajin, nenazadnje pa povabiti k petju, k preigravanju in poustvarjanju zakladov domačih krajev. Miran Puconja – spremna študija, avtorica naslovne slike Katja Sudec, avtor fotografije Vlado Domajnko. Več >>

Izvaja: Akademsko kulturno-umetniško društvo Kolo
Koper, 5. 10. 2021 od 18.30 do 19.30
Na delavnici se bodo otroci preizkusili v tradicionalnih ročnih spretnostih in se naučili, kako iz niti ustvarimo uporaben izdelek. Več >>

Izvaja: Center Sonček Murska Sobota
Murska Sobota, 6. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
Predstavitev Centra Sonček Murska Sobota. Predstavitev našega poslanstva in dejavnosti: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, predstavitev izdelovanja turističnih spominkov in življenja v Centru. Na ta dan obeležujemo Svetovni dan cerebralne paralize, ki letos poteka pod geslom MILIJON RAZLOGOV. Pridružitev gibanju na svetovni dan cerebralne paralize je ena izmed možnosti, da pomagamo ozavestiti ljudi, proslaviti različne sposobnosti in zmožnosti, ter predvsem narediti svet boljši in lepši. Prav vsaka oseba, ki živi s cerebralno paralizo, je razlog, da si prizadevamo za spremembe. Vaših in naših milijon razlogov bodo pripomogli k ozaveščanju, zakaj si cerebralna paraliza zasluži več pozornosti, več sredstev in pravic. Več >>

Izvaja: Mladinski svet Ljutomer
Ljutomer, 6. 10. 2021 od 10.00 do 11.00
8. septembra in 6.OKTOBRA ste lepo vabljeni na urico druženja s prijetno prostovoljko Nežo Patty. Poklepetali bomo o čemerkoli boste želeli. Novi obrazi so dobrodošli. 🙂 Prosimo upoštevajte veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Več >>

Izvaja: Otroška animacija in turistično vodenje, Sara Tamše, s.p.
Šentjur, 6. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
S plesom proti demenci je slogan tokratne delavnice. Dokazano je, da je ples ena od najboljših aktivnosti, ki pripomorejo h krepitvi zdravja tako na fizičnem kot psihičnem nivoju. Ko se učimo plesnih korakov krepimo svoje kognitivne sposobnosti, gibanje pa pripomore h lažjemu povezovanju leve in desne možganske hemisfere. S člani naše Univerze za tretje življenjsko obdobje se bomo družili ob prijetnih ritmih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru, 6. 10. 2021 od 15.00 do 16.00
Učitelji podaljšanega bivanja vabimo na delavnico babice in dedke otrok 1. in 2. razreda, da skupaj poslušamo pravljico in izdelamo ladjice iz odpadnega materiala, ki bodo v podporo človekoljubnemu projektu »Šest milijonov ladjic za žrtve holokavsta«. Ladjice bomo predali Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, kjer bo skupina mladih umetnikov iz teh ladjic izdelala umetniško instalacijo. Več >>

Izvaja: OŠ Pod goro, POŠ V parku
Slovenske Konjice, 7. 10. 2021 od 10.00 do 11.00
Športno druženje, poznavanje in upoštevanje pravil, spoznavanje in sklepanje prijateljstev pri igri Med dvema ognjema med podružnično šolo s prilagojenim programom in oddelkom 3. razreda matične osnovne šole. Delavnica je namenjena sprejemanju drugačnosti, razvijanju pozitivnega odnosa do učencev s posebnimi potrebami ter skupnemu preživljanju časa v športnem duhu, kjer je sodelovanje pomembnejše od zmage. Več >>

Izvaja: Ana Ličina Aroma - Atelier
Ljubljana, 7. 10. 2021 od 18.00 do 19.30
Za uro in pol boste postali popotniki in popotnice svetovnega formata. Kajti podolgem in počez bomo prepotovali modro zeleni planet! Pa ne skozi slike ali zvoke, temveč s pomočjo olfaktornega izkustva dišečih zdravilnih rastlin, tako eksotičnih kot povsem domačih. Izkusili boste naravne vonje različnih kontinentov in dežel ter izvedeli, kje uspeva kakav, vanilija, muškatni orešček, sandalovina, evkalipt, cimet, kava, benzojevec, rožni les, mandarina, jasmin, vrtnica, frangipani, bosvelija, oud in še mnogo drugih. Čaka nas zabavno potovanje in vrhunska poslastica za nos. Ana Ličina je certificirana aromaterapevtka ter univerzitetna diplomirana kulturologinja, ki se z aromaterapijo profesionalno ukvarja zadnjih 12 let, ljubiteljsko pa mnogo dlje. Soustanovila je prvi slovenski inštitut Šola Aromaterapije, od pomladi 2020 dalje pa svojo kreativno iskro usmerja v samostojni projekt: Ana Ličina Aroma-Atelier. Baterije si najraje polni v vsakdanjih drobnih trenutkih s svojimi najbližjimi ali pa med dolgimi sprehodi po še neuhojenih in divjih poteh. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 8. 10. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Namen je približati knjižnico tistim, ki ne morejo do nas, zato jim knjige dostavimo na dom. Uporabnike knjižničarka obišče na štirinajst dni, če berejo več pa tudi vsak teden. Nekateri pokličejo le občasno. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 8. 10. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
V ljutomerskem muzeju je v čast 140. obletnici rojstva Ferdinanda Lupše postavljena simbolična razstava. Lupša je v svojem obdobju veljal za enega najbolj naprednih občanov Ljutomera. Njegova raziskovalna žilica ga je (namesto na skrajni sever) vodila na daljni vzhod, kjer je v takratnem Siamu opravil kar tri ekspedicije. V sklopu razstave je predstavljena njegova življenjska pot, številni življenjski dosežki in raznovrstna raziskovalna ter umetniška dela, ki opominjajo na njegov talent in razgledanost. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 8. 10. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
V ljutomerskem muzeju je na ogled priložnostna razstava del največjega prleškega slikarja A. Trstenjaka, ki glede na dolgoletno ustvarjanje doma in v Evropi velja za slikarja več narodov in domovin. Zbirka obsega zaključena avtorjeva olja na platnih, kartonski in podobni podlagi, akvarele in gvaše, linoreze in lesoreze, slikanja z barvnim svinčnikom in študije. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 8. 10. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Med številnimi dosežki prav gotovo izstopajo njegovi trije filmi, Odhod od maše v Ljutomeru, Sejem v Ljutomeru in Na domačem vrtu, ki veljajo za prvi slovenski filmski zapis. Posnetke, ki so nastali leta 1905 oz. 1906 si lahko obiskovalci muzeja ogledajo vsak delovnik med 8.00 in 15.00 uro. Več >>

Izvaja: Kulturno umetniško društvo EPIK TEATER
Šentjur, 8. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Združili bomo šport in pogovor, aktivnost in počitek ... Dogodek bo zaznamovala vadba joge z Zdenko Vrečko, večletno izvajalko vadb joge in meditacije na LU Šentjur, ter odlična kava v kavarni Ipavčevega kulturnega centra "Pri kulturni pip'ci". Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 9. 10. 2021 od 07.00 do 16.00
Pridružite se nam na medgeneracijskem pohodu na Snežnik. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 9. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Vabljeni na Medgeneracijski pohod po Radgonskih goricah. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Prireditev je namenjena spoznavanju/prepoznavanju Društva Sožitje in CUDV Črna (Centra za usposabljanje in delovno varstvo Črna) in s tem predvsem odpravljanju »tabujev« pred osebami z motnjo v duševnem razvoju. Na prireditvi bo sodeloval društveni pevski zbor »Mlada srca«, pripravljena bo ustvarjalna delavnica za osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki se ji bodo lahko pridružili obiskovalci prireditve. Več >>

Izvaja: Izobraževalni zavod Cogitamus
, 9. 10. 2021 od 10.00 do 12.00
Izobraževalni zavod Cogitamus v obdobju trajanja projekta TVU 2021 poleg drugih aktivnosti nudi tudi brezplačna svetovanja o možnostih sodelovanja v mednarodnih projektih. Svetovanja so namenjena posameznikom in organizacijam s področja VIZ. Več >>