Iskanje prireditev TVU 2021

Datum dogodka: 27. 9. 2021


Prihodnji dogodki TVU 2021

Izvaja: TIC Litija
Litija, 6. 9. 2021–31. 10. 2021 od 10.00 do 00.00
V izložbi turistično informacijskega centra Litija si boste lahko ogledali razstavo izdelkov Društva Univerza za tretje življenjske obdobje ustvarjenih po zgodbi Kozlovska sodba v višnji gori. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje (OŠ Notranjski odred Cerknica)
Cerknica, 7. 9. 2021–30. 10. 2021 od 13.00 do 15.00
Učenci prvošolci se bodo učili osnov šivanja. Na trši papir si bodo obrisali risbo, naredili luknjice ter s šivanko in nitjo vezli. Zatem bodo risbo pobarvali in jo uokvirili. Sledila bo razstava izdelkov. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje (OŠ Notranjski odred Cerknica)
Begunje pri Cerknici, 9. 9. 2021–30. 10. 2021 od 09.45 do 10.30
26. septembra praznujemo evropski dan jezikov (V letu 2021 obeležujemo 20 let.). Učenci bodo spoznali državo Novo Zelandijo. Poslušali bodo naslednje vsebine: jezik, kulinarika, turizem, življenje turistov in domačinov ipd. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje (OŠ Notranjski odred Cerknica)
Begunje pri Cerknici, 15. 9. 2021–25. 10. 2021 od 12.45 do 14.40
Izvedli bomo pohod po medvedovih stopinjah. Pohod bomo izvedli v popoldanskem času, namenjen pa bo druženju učencev naše šole, njihovih bratov, sester, staršev in starih staršev, v kolikor bo epidemiološka situacija to dopuščala. Pot nas bo vodila po gozdni poti od Begunj proti Bezuljaku. Začetek in zaključek pohoda bosta pred OŠ Maksim Gaspari Begunje. Več >>

Izvaja: Pilonova galerija Ajdovščina
Ajdovščina, 24. 9. 2021–31. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Javnosti bo na razstavi predstavljen Pilonov mojstrski grafični opus, hranjen v Pilonovi galeriji, ki so se mu v letošnjem februarju pridružili grafični listi iz nove donacije Dominiqua Pilona. Razstava bo pregledno izpostavila pomen grafike znotraj Pilonovega opusa od 1920. let dalje. Pilonova galerija Ajdovščina zagotavlja varen prostor vsem obiskovalcem in zaposlenim! Skladno z aktualnim Odlokom Vlade RS o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom, je ob obisku galerije potrebno dokazilo o izpolnjevanju enega od PCT pogojev obvezno za vse obiskovalce, starejše od 12 let. Hvala za razumevanje. Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Maribor, 27. 9. 2021–27. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
V posnetku bo prikazana pot predelave krompirja od njive do krožnika. Prikazan bo tudi primer ponovne uporabe že uporabljenega živila. Več >>

Pretekli dogodki TVU 2021

Izvaja: Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš, 1. 9. 2021–22. 10. 2021 od 07.30 do 12.55
Gibanje sprošča, obenem pa nam da novo energijo in moči za lažje delo naprej. S pomočjo predvajanja vaj, ki jih je pripravil kinesteziolog Zdravstvenega doma Črnomelj, se raztegnemo (5 min). Na ta način se sprostimo in izboljšamo koncentracijo, da lažje sledimo pri pouku. Več >>

Izvaja: Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 1. 9. 2021–8. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Ob mesecu branja se bomo s tretješolci Druge OŠ Slovenj Gradec vključili v projekt Naša mala knjižnica, ki si prizadeva prispevati k bolj povezanemu knjižnemu trgu ter ustvariti nove možnosti za povezovanje. Premagati želijo razdrobljenost evropskega trga, ki je posledica različnih jezikov in kulturnih razlik med državami članicami. Večja mobilnost avtorjev bo pripomogla k večji prepoznavnosti njihovih del v različnih evropskih državah, kar bo ustvarilo nadaljnje možnosti za prevode v druge jezike. Več >>

Izvaja: OŠ Trzin
Trzin, 1. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Učenci razredne stopnje preberejo eko zgodbo, v kateri spoznajo, da smo ljudje tisti, ki uničujemo naravo. Vsaka učiteljica izvede eno dejavnost, s katero učenci ozavestijo, da je prav vsak posameznik pomemben pri ohranjanju lepe okolice (pobiranje smeti v okolici šole, vrtnarjenje, ločevanje odpadkov, izdelovanje igrače iz embalaže, skrb za rastline, skrb za živali…). Več >>

Izvaja: OŠ Rodica
Rodica, 1. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 13.30
Učenci 1. razreda OŠ Trzin in učenci 5. razreda OŠ Rodica si bodo izmenjavali pisma. Dopisovanje bo potekalo preko celega šolskega leta. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.05 do 12.25
Učenci se bodo sprehodili od šole do Čukove kapele in nazaj. Spoznali bodo zgodbo o nastanku kapele, ki jo je v svoji knjigi opisakl domačin Danijel Artiček. Spoznali bodo značilnosti domače pokrajine. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.05 do 12.25
Učenci bodo spoznavali različne evropske države, ter navezovali stike s tamkajšnjimi učenci. Raziskovali bodo, kako se posamezne besede (hvala, prosim,...) rečejo v tujih jezikih, Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.05 do 12.25
Preko ZOOMa se bomo srečali z bivšo učiteljico in njeniim sinom, ki živijo v Novi Zelandiji. Spoznali bomo tamkajšnji način življenja. kulturo, jezike ter kako so se kot družina prilagodili na nov način življenja in kako so bili sprejeti s strani tamkajšnjih domačinov. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.05 do 12.25
Učenci bodo obiskali Parado učenja v Šmarju pri Jelšah. Srečali se bodo s Šmarskimi legendami, obiskali Kneippov park ter muzej Baroka. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, POŠ Sveti Štefan
Sveti Štefan, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.20 do 12.35
1. in 2. razred obišče policist, ki z učenci govori o pravilih peščcev v prometu, rabi rumene rutice in pomenu kresničke. Prav tako se pogovorijo o vožnji otrok in rabi sedeža v avtu. Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina, 1. 9. 2021–30. 9. 2021 od 09.00 do 17.00
Razstavo Ukradeni otroci je zasnoval dr. Tone Kregar iz Muzeja novejše zgodovine Celje. Fotografije in besedni opisi na petih izvlečnih panojih pripovedujejo pretresljive zgodbe slovenskih otrok, grobo iztrganih iz družinskega kroga. Več >>

Izvaja: OŠ Trzin
Trzin, 1. 9. 2021–31. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Učiteljice OŠ Trzin se dopisujemo z učenci enake starosti z učenci druge šole OŠ Rodica. Dogovorimo se, kateri učenci si želijo dopisovati in to izvedemo med poukom ali va času podaljšanega bivanja ali dodatnega pouka. Več >>

Izvaja: IZUM-Institut informacijskih znanosti
Maribor, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Vsebina je namenjena pridobivanju znanj/izkušenj/napotkov za uporabo COBISS+ in se sproti dopolnjuje/ažurira. Dostop do spletnega učenja ima vsakdo, kadarkoli, torej ni potrebna prijava preko Portala Izobraževanje. V spletnem učenju so dodani tudi ''Kvizi'', za uporabo katerih si mora uporabnik zgolj kreirati uporabniški račun v okviru Moodle-a. Zadnje poglavje ''Potrebujete pomoč?'' daje napotke za pomoč in dodatne informacije (help desk). Več >>

Izvaja: Gorazd Jelenko s.p.
Slovenska Bistrica, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 17.00
Bistričan.si bo celotno obdobje trajanja Tednov vseživljenjskega učenja objavljal aktualne dogodke, ki se bodo odvijali v okviru TVU. Več >>

Izvaja: KTV Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Lokalno dogajanje je zelo pomembno v našem okolju in mediji smo tukaj, da so naši občani na tekočem z zanimivimi in uporabnimi dogodki. TVU so priložnost, da se tudi mediji predstavimo in tudi predstavljamo dogodke. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje
Celje, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 14.00
V sejni sobi projektne pisarne smo vzpostavili info točko TVU, kjer vse zainteresirane vljudno vabimo na klepet ob kavici, hkrati pa vam bomo predstavili dogodke, ki jih ponujamo v okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: osnovna šola VOJNIK
Šmartno v Rožni dolini, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 09.55
Na Podružnični osnovni šoli Šmartno v Rožni dolini bom z učenci 4. in 5. razreda vsak dan na začetku pouka namenila 15 minut za branje in med urami književnosti izvedla minute za branje ter metodo dolgega branja. S tem želim razvijati bralno pismenost, bralno razumevanje in navado, da bodo otroci tudi v njihovem prostem času segali po knjigah in jih z veseljem prebirali. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Celje, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 12.00 do 12.00
Ko ustavrjalni atelje zaživi v mavričnih barvah, se pričnejo dogajati zgodbe, ki se skladajo v celoto, vendar ostajajo vsaka zase. Fotografska razstavo si lahko ogledate v predverju in na hodniku Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Celje, 3. 9. 2021–10. 10. 2021 od 12.00 do 12.00
Ideje se rodijo iz utrinkov. Te so dijakinje programa ustvarjalec modnih oblačil ujele in jih realizirale v oblačila in modne dodatke, ki jih predstavljamo na razstavi v šolski knjižnici in tudi v drugih prostorih šole.. Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 5. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Jesenice - moje mesto - razstava otroških izdelkov, ki so jih otroci izdelali na temo domačega mesta, okolja, naravnih in kulturnih znamenitosti. Več >>

Izvaja: Jac, sitotisk in grafično oblikovanje, Jasminko Kambur, s. p.
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
Sitotisk je ena starejših tehnik tiska, za katero se zdi, da v digitalni sedanjosti izgublja svoj pomen. Mladim, ki so pred poklicno odločitvijo in jih zanima grafično oblikovanje, likovno ustvarjanje ipd., je namenjena delavnica sitotiska s predstavitvijo dela oblikovalca in tiskarja, s praktičnim prikazom in z aktivnim vključevanjem udeležencev v proces od iskanja ideje, prevetritve le-te, do praktičnega oblikovanja in nazadnje izdelave filmov, sit do sitotiska na tekstil. Končni produkt delavnice je izvirno natisnjen tekstilni izdelek ali umetniško platno. Delavnica je namenjena srednješolcem, predvidevamo sodelovanje z Gimnazijo Ravne na Koroškem. Več >>

Izvaja: Pručka marketing socialnih Omrežij Tamara Vidmar s.p.
Ajdovščina, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Pručka marketing socialnih Omrežij Tamara Vidmar s.p. po preko družbenih omrežij Facebook in Instagram promovirala dogodek virtualna INCASTRA 2021. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Črnomelj
Črnomelj, 6. 9. 2021–31. 9. 2021 od 00.00 do 00.00
Razstava slik članic likovne sekcije društva upokojencev Črnomelj v prostorih društva upokojencev Črnomelj. Več >>

Izvaja: JAZBAR Matjaž Jazbar s.p.
Ajdovščina, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
V času TVU 2021 se bo na portalu Lokalne Ajdovščina objavljajo in promoviralo večje dogodke, ki jih pripravljamo v okviru Tednov. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Na hodnikih šole bomo izobesili plakate in s tem spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja tako pri dijakih, učiteljih, starših, ... Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
Vseživljenjsko učenje bomo promovirali tudi na spletu in družbenih omrežjih s pomočjo uradnih logotipov. Stako bomo naše zaposlene in dijake opomnili na pomembnost vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Koroško filatelistično društvo
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
V okviru TVU 2021 »Pot do filatelije na Koroškem« bomo člani Koroškega filatelističnega društva v na sedežu pošte na Ravnah na Koroškem imeli spremljajočo filatelistično razstavo, ki bo na ogled v času trajanja festivala vseživljenjskega učenja. Z njo bomo prikazali široko področje zbiranja in izdaje poštnih znamk, poštnih žigov, dopisnic, razglednic ipd. Več >>

Izvaja: Novice, d.o.o.
Slovenska Bistrica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
Tako kot vsako leto bo tudi letos v naših krajih odmevala vsakodnevna najava dogodkov. Medijski sponzor za radijsko oglaševanje je naš Radio Rogla in časopis Bistriške novice. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Črnomelj
Črnomelj, 6. 9. 2021–30. 9. 2021 od 00.00 do 00.00
Razstava ročnih del članic društva upokojencev Črnomelj v prostorih društva upokojencev Črnomelj. Več >>

Izvaja: Časopis Naše OKO
Lesično, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Tudi letošnje TVU bomo spremljali z medijskimi objavami, tedensko bomo objavljali napovednik dogodkov, čim več dogodkov pa bomo tudi pokrili z novinarskimi prispevki. Več >>

Izvaja: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
Murska Sobota, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 00.00
MIKK Murska Sobota razpisuje literarni natečaj Splet besed 2021. Vabimo vse osnovnošolce, mlade v starosti od 15 do 29 let (dijake, študente, mlade zaposlene ali brezposelne) in tudi vse ostale starostne skupine, da prijavijo svoja izvirna dela, ki še niso bila javno objavljena, na literarni natečaj. Izbirali bomo kratko prozo in poezijo. Natečaj predvideva 4 različne kategorije, v katerih se bodo lahko avtorji potegovali za nagrade in nazive: Kategorija: Najboljša pesem osnovnošolcev Kategorija: Najboljša kratka zgodba osnovnošolcev Kategorija: Najboljša pesem mladih/odraslih Kategorija: Najboljša kratka zgodba mladih/odraslih Natečaj traja od 20. maja 2021 do vključno 30. oktobra 2021. Več o natečaju si lahko preberete na: http://www.mikk.si/literarni-natecaj-splet-besed/ Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 06.00 do 18.00
Verjamemo, da se lahko naveličaš stvari. Ampak le-ta je lahko še čisto ok, deluje, je popoldnoma uporabna - pa naj si bo majica, USB ključ, komplet elastik za lase, ki si jih kupila lani pa se sedaj ne skladajo s tvojim imidžem ali pa dva zvezka, ki si jih "podedoval" po bratu, ampak jih letos RES ne želiš uporabljati ... Say no more - Dijaški dom ti ponuja čudovito rešitev! K vzgojiteljici Maruši odneseš stvari, ki jih ne potrebuješ ali ne želiš več uporabljati, hkrati pa pokukaš, kaj so prinesli tvoji sosedje. Za vsakega se kaj najde! Akcija bo potekala tekom celotnih Tednov vseživljenjskega učenja, zato so tvoji obiski v 2B trakt lahko pogostejši in informativno-firbčne narave. #HrčkarjiUnite Več >>

Izvaja: Osnovna šola III Murska Sobota
Murska Sobota, 6. 9. 2021–8. 10. 2021 od 07.30 do 09.15
V šolski svetovalni službi ob petkih izvajam preventivne dejavnosti, t. i. urice oz. svetovanja, kjer učenci krepijo in prepoznavajo socialne veščine in utrjujejo čustvene kompetentnosti. Skrb za varovanje in krepitev duševnega zdravja sta še posebej pomembna v obdobju otroštva in mladostništva. Učenci bodo spoznali temeljne tehnike čustvenega in socialnega opismenjevanja. Naučili se bodo: – prepoznavanja, poimenovanja in izražanja osnovnih in sestavljenih čustev, –povezave čustev s telesnimi občutki in reakcijami, –razumevanja vpliva čustev na vedenje, – kakšni so lahko razlogi in sprožilci za pojav različnih čustev, – kakšna je lahko intenzivnost čustev, – katere so strategije za uravnavanje čustev, – kako naučeno uporabiti v konkretni situaciji. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 07.30 do 08.15
Četrtošolke se bodo enkrat tedensko dobivale z mentorico. Naučile se bodo osnov ročnega šivanja in vezenja. Ob svojem ustvarjanju bodo razvijale ročne spretnosti in fino motoriko in ob tem ohranjale staro izročilo naših babic. Svoje izdelke bodo lahko uporabile za okras ali darilo. Na koncu šolskega leta bodo v osrednji šolski avli naredile razstavo svojih izdelkov. Več >>

Izvaja: Društvo Šola zdravja
Nova Gorica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 07.30 do 08.00
Vabimo vas, da se pridružite telovadbi 1000 gibov, vsak dan med 7.30-8.00 (razen nedelje in praznikov). Telovadba se izvaja na ploščadi v Novi Gorici med gledališčem in knjižnico. Vaje so sestavljene tako, da z rednim izvajanjem omogočijo gibljivost vseh sklepov. Pridružite se in poskrbite za svoje zdravje. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Debro, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 07.45 do 11.20
Prvošolci imajo zelo kratkotrajno pozornost in koncentracijo, zato potrebujejo zelo veliko vmesnih gibalnih dejavnosti, da se jim povrne pozornost za sodelovanje in da lažje in hitreje opravijo zastavljane naloge. Gibalne minutke vnašamo v delo vsakodnevno z različnimi nalogami in igrami (dan-noč, oponašanje gibanja živali, ples, raztezne vaje, vaje orientacije...). Učenci se v tem času spet prebudijo, razživijo in potem lažje umirijo ter pripravijo za nadalno delo. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
V Vrtcu Ravne na Koroškem bomo v vseh treh vrtčevskih enotah (enota Solzice, enota Ajda in enota Levi devžej) izvajali različne dejavnosti, vezane na varovanje narave, promocijo zdravega načina življenja. Z vsemi vsebinami bodo skozi igro in delavnice seznanjeni tudi naši otroci. V sklopu Tedna mobilnosti se bomo povezali tudi z Občino Ravne na Koroškem, nekaj aktivnosti pa bomo posvetili tudi preventivi v cestnem prometu, pri čemer bomo sodelovali s Policijsko postajo Ravne na Koroškem. Z vsemi aktivnostmi bomo ozaveščali o varnosti v prometu in zdravi mobilnosti. (Točni termini in ure /dopoldanski čas/ bodo določeni v posamezni vrtčevski enoti.) Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
V okviru dogodkov v času trajanja festivala TVU 2021 bomo v enotah Vrtca na Ravnah na Koroškem (enota Solzice, enota Ajda in enota Levi devžej) izpeljali naslednje dejavnosti: bralne minutke (projekt Objem); bralno značko Petra Nosa; pravljične urice v Knjižnici Kotlje (odvisno od poteka Covid19); obogatitvene dejavnosti na ravni oddelkov; knjigožuže, knjižne kotičke; branje v gozdu (projekt Gozd); dramatizacije, lutkovne predstave. Namen vseh dejavnosti je dvig bralne pismenosti in seznanjanje otrok z njenim pomenom. (Točni termini in ure /dopoldanski čas/ bodo določeni v posamezni vrtčevski enoti.) Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 17.00
Ni pomembno, koliko ste stari. Ni pomembno, kakšen je vaš status ali kaj ste po izobrazbi. Ni pomembno, kako vešči ste rokovanja s pametnim telefonom ali računalnikom. Na individualnem izobraževanju se boste naučili uporabljati aplikacijo Cobiss za podaljšanje in rezervacijo knjižničnega gradiva, za iskanje gradiva v domači in v drugih knjižnicah, pregledati zgodovino izposojenega gradiva, dobili pa boste še veliko uporabnih informacij o delovanju spletnih aplikacij Biblos (elektronske knjige) in Audibook (zvočne knjige) ter vpogled v različne elektronske vire. Po želji lahko s seboj prinesete pametni telefon, seveda pa je potrebna tudi predhodna prijava po telefonu, elektronski pošti ali osebno v knjižnici. Več >>

Izvaja: ZDUS
, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Razstava izdelkov natečaja ročnih del Olepšajmo se, ki ga je v poletnih mesecih pripravila Komisija za tehnično kulturo ZDUS. Ogledate si lahko domiseln in ustvarjalen ročno izdelan nakit iz različnih materialov za vsako priložnost. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
V Vrtcu Ravne na Koroškem bomo v vseh treh vrtčevskih enotah (enota Solzice, enota Ajda in enota Levi devžej) izvajali različne dejavnosti, vezane na področje zdrave hrane in samooskrbe: urejali bomo visoke grede, sadili zelenjavo, pobirali pridelke, skuhali bučno juho, na zeliščnih gredicah spoznavali različna zelišča, njihov vonj, uporabo, ob tem razvijali vsa čutila, izpeljali bomo čajanke – kuhanje zeliščnih čajev in slajenje z medom, obiskali pa bomo tudi čebelnjak na Javorniku, učni čebelnjak v Kotljah, ob tem urejali gredice ter spoznavali pomen in življenje čebel. Cilj vseh dogodkov je, da otroci spoznajo, kakšne so poti do zdrave hrane in samooskrbe. (Točni termini in ure /dopoldanski čas/ bodo določeni v posamezni vrtčevski enoti.) Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
V Vrtcu Ravne na Koroškem bomo v vseh treh vrtčevskih enotah (enota Solzice, enota Ajda in enota Levi devžej) v sklopu aktivnosti, ki jih vključujemo v TVU 2021, igrali socialne, rajalne in različne druge igre na prostem, skozi njih pa bodo otroci spoznali tako sebe kot svoje prijatelje, krepili komunikacijske veščine, navezovali stike z odraslimi in s svojimi vrstniki. V sklopu dogodkov "Pot do prijateljstva" se bomo povezali tudi s Koroškim medgeneracijskim centrom in z Dnevnim centrom Ravne na Koroškem. Skozi to navezo bodo naši otroci doživeli medgeneracijsko druženje in se naučili sprejemati drugačnost. Dogodki znotraj TVU 2021 bodo pripomogli k spletanju novih prijateljskih vezi in k boljšim komunikacijskim veščinam otrok. (Točni termini in ure /dopoldanski čas/ v času TVU za posamezne aktivnosti znotraj prireditve bodo določeni v posamezni vrtčevski enoti.) Več >>

Izvaja: Občina Hoče Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
Slivnica pri Mariboru, 6. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.00 do 16.00
Kuharski recepti naših mam, babic, prababic so družinski zakladi. So naši spomini na prijetna druženja ob družinski mizi, kjer mamljivo zadiši. Različni recepti, različne ali enake sestavine, vsaka jed je drugačna, vsaka mama, babica, prababica jo pripravi drugače. Ob tednu vse življenjskega učenja 2021, vas vabimo, da svoje družinske recepte, ki se nanašajo na priloge in omake za testenine ali riž delite z nami. Zbrane recepte in fotografije bomo natisnili v knjižico receptov, ki jo bomo podarili ob novoletnih praznikih. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Tedne vseživljenjskega učenja in Parado učenja bomo letos izkoristili tudi za izvedbo akcije, s katero bomo skušali pridobiti nove kandidate za računalniške tečaje. IKT spretnosti so vedno bolj pomembne tako v poklicnem kot v zasebnem življenju vsakega posameznika. Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica se tega zavedamo, zato nudimo udeležencem možnosti udeležbe na naših brezplačnih tečajih ali da obiščejo naše Središče za samostojno učenje, kjer si sami prilagajajo čas in način učenja. Več >>

Izvaja: Društvo upokojencev Ajdovščina
Ajdovščina, 6. 9. 2021–27. 9. 2021 od 08.00 do 16.00
Razstava z naslovom Kapljice izpod rok fotografov Primorski škljoc, Društva upokojencev Ajdovščina, je na ogled v avli Ljudske univerze do 27.9. 2021, po urniku delovana Ljudske univerze. Več >>

Izvaja: Vrtec Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
V Vrtcu Ravne na Koroškem bomo v vseh treh vrtčevskih enotah (enota Solzice, enota Ajda in enota Levi devžej) izvajali različne dejavnosti, vezane na aktivno učenje v naravi (projekt Gozd, v katerem sodeluje naš zavod), z otroki izvajali jogo, jih učili likovnega izražanja in ustvarjanja na prostem (pripravili in na ogled bomo postavili razstavo), v rožnatem oktobru bomo ustvarjali oziroma v ospredje postavili roza barvo, izdelali izdelke in jih razdelili krajanom mesta Ravne na Koroškem in Kotelj. Z otroki bomo izvajali gibanje po bližnji in daljni okolici vrtca ter pohode v naravo, ustvarili pa bomo tudi gibalni poligon in izpeljali mini olimpijado. Z vsemi aktivnostmi bomo skrbeli za pot do zdravega življenja. (Točni termini in ure /dopoldanski čas/ bodo določeni v posamezni vrtčevski enoti.) Več >>

Izvaja: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Ormož, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 17.00
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož že vse od selitve v nove prostore na Žigrovi ulici 6b, deluje kot ena izmed dveh prvih slovenskih zelenih knjižnic. Zelene površine ob zeleni oz. energetsko varčni knjižnični zgradbi je združila z zelenim programom, pri katerem izstopa predvsem vsakoletni poletni projekt, Četrtkovi zeleni popoldnevi, v letu 2020 smo pa program nadgradili še z vsebinami za otroke. V letošnjem letu smo sodelovali v izboru najboljše zelene knjižnice v 2021, ki ga vsako leto priredi Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA), ter se uvrstili med štiri najboljše knjižnice na svetu. Ob tem smo pripravili tudi priložnostno razstavo o naših zelenih dejavnostih, ogledate si jo pa lahko vse do konca oktobra v Knjižnici Ormož. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 14.00
V okviru dogodka znotraj TVU 2021 bodo na spletni strani šole in preko TV-zaslona v avli šole objavljeni sestavki z razmišljanji učencev, ki so se v naš kraj preselili od drugod (eni pred kratkim, drugi so z nami dlje časa ali so že zaključili osnovno šolanje pri nas in so mi v času svojega šolanja zapisali svoj pogled na novo okolje, ljudi okoli sebe, nov jezik – POT DO SOBIVANJA IN MEDKULTURNOSTI). Iz njihovih besedil bo razvidno, kako strpni so naši učenci drug do drugega, kako doživljajo drugačnost kultur in narodnosti, kako oziroma na kakšen način se vključujejo v novo okolje, kaj vse so doživeli, kaj si želijo, kako razmišljajo o svoji prvotni in novi domovini (v slovenskem jeziku), kako se njihovi starši in odrasli znanci/prijatelji vključujejo v družbo novega okolja ipd. V času TVU bomo več besed, pogovora in časa namenili tej tematiki tudi na naših srečanjih, saj na OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem podpiramo medkulturni dialog, sobivanje in strpnost. Več >>

Izvaja: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 08.00 do 11.30
- jesenska nabodala ob praznovanju tetke jeseni v sodelovanju s kuharji, - predstavitve KAMIŠIBAJA za vse skupine, - dopoldne v vrtcu z glasbenimi dnevi ob kitari. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Na tokratne Tedne vseživljenjskega učenja bomo povabili predstavnike športnih in umetniških društev in klubov iz lokalnega okolja, da učencem predstavijo svoje dejavnosti. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Dijaki EGSŠ prispevajo novinarske prispevke za šolsko spletno stran, spletni portal Moja občina in lokalne novice. Prispevke sodelujočih dijakov bomo predstavili. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
OBUJANJE LEGENDE iz RADOVLJICE - V Tednih vseživljenjskega učenja bomo preko spletne povezave EGSS YouTube predvajali kratki film o Povodnem možu iz reke Save. Več >>

Izvaja: ZDUS
, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Starejši, člani društev upokojencev Slovenije, ljubiteljski fotografi z vami delijo njihove Utrinke potepanj v naravi, ki so nastali v okviru tretjega foto natečaja v organizaciji Komisije za tehnično kulturo ZDUS. Razstava je na ogled na sedežu ZDUS. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 19.00
Na LUMS bomo postavili »Steno VŽU«. Na steni bodo zapisani citati o učenju iz promocijskih filmčkov TVU 2021, citati izobraževalcev in ambasadorjev učenja. Del stene bo namenjen udeležencem in vsem ostalim, ki bodo lahko tekom trajanja TVU dodajali na steno svoje misli o učenju. Misli in citate bomo objavljali tudi na našem FB. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 13.35
Ozaveščanje učencev 7. razreda o doživljanju disleksije, hiperaktivnosti in duševnih stisk med vrstniki. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.45
Učencem vseh razredov bova knjižničarki predstavili delovanje šolske knjižnice in jih spodbudili k sodelovanju v največjem bralnem klubu – bralni znački. Mlajše bova razveselili s kakšno pravljico, malo starejše pa spodbudili, da si v COBISS+ poiščejo knjigo po lastni izbiri in jo preberejo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 14.20
Na terenskem delu bodo učenci 9. razreda spoznavali številne načine vpliva vode na naše življenje in okolje. Ob tem bodo spoznali in uporabljali digitalna orodja (Kamencheck, ...). Več >>

Izvaja: Neda Perko
Nova Gorica, 6. 9. 2021–4. 10. 2021 od 08.30 do 09.30
Delavnica je namenjena je starejši populaciji, ki bi se želela razgibati. Namen vaj je posvečen razgibavanju telesa v meri, ki jo dopušča starostna struktura udeležencev. Ob telovadnih vajah vključujem različna pojasnila, zakaj so vaje potrebne, čemu koristi posamezna vaja in v čem je modrost vztrajanja, četudi nam ni vedno najlažje. Skupinska vadba ima pozitivne posledice zaradi druženja, izmenjave vtisov in medsebojnega vzpodbujanja. Srečanja: vsak ponedeljek - 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9., 4. 10. 2021. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuš, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.30 do 12.00
Voda je naša najbolj dragocena dobrina, zato moramo z njo kar se da razumno ravnati. Učenci 1.a razreda bodo opravili manjšo raziskavo, koliko vode spijejo iz "pipe", merili bodo, koliko vode porabijo pri umivanju zob, kako in kje lahko varčujemo z vodo in še več...Zavedati se, da je treba pitno vodo varčevati, hkrati pa s tem tudi manj onesnažujemo okolje. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 10.00
Igre v gozdu z naravnim materialom, razgibavanje z baloni na prostem, likovno ustvarjanje na temo prijateljstvo, ples z baloni, igra s prijatelji z balonom. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Prebrali pravljico Pinka Polonka, pogovor o vsebini, pravilih in lepem obnašanju, likovno ustvarjanje - pikapolonice, modeliranje s plastelinom, gibalna urica, nova pesmica. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sveti Štefan
Sveti Štefan, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 10.30
Pravljice v naravi, keglanje, risanje z barvicami, voščenkami, raziskovanje v čarobnem gozdu, pravljica Piščanček Pik z lutkami, pogovor z otroki ob hišici počutja, rajalne igre, tiskanje z dlanmi, pravljičarka na obisku. Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 6. 9. 2021–28. 9. 2021 od 09.00 do 15.00
Iz Likovnega društva Paleta Slovenska Bistrica se s slikami predstavljajo Stanka Reis, Štefka Jesenek – Šeša, Zvonimira Male in Franc Kolar. Slednji se predstavlja s prav posebno tehniko, imenovana enkavstika. Gre za staro slikarsko tehniko, kjer namesto čopiča uporablja iglo in likalnik. Pri tej tehniki se namreč uporablja topel vosek in smole, pomešane s pigmenti. Člani likovnega društva so medse povabili fotografe in čebelarje iz Makol, Ljubljane, Slovenske Bistrice, Prevalj in Maribora. Pričujoče fotografije nas popeljejo po poteh čebel in čebelarjev. Razstava je na ogled do 28. septembra 2021. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Pravljica Žoga za vse, palčkov ples prijateljstva, skupinsko likovno ustvarjanje, prepevanje pesmic, razgibavanje z žogo. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
Zibika, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 10.30
Zgodba: Miškin novi prijatelj, pogovor o prijateljstvu, pomenu le-tega, slikanje po zgodbi z vodenimi barvicami, učenje pesmi ob spremljavi citer: Jaz sem mala miška in Poj z menoj prijatelj moj, NOG ob spremljavi citer oponašamo gibanje živali, pohodi in sprehodi, opazovanje narave, vadbena ura v novi telovadnici. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Zibika
Zibika, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 10.25
Kamišibaj gledališče, pravljica - zelo lačna gosenica, glasbeno dopoldan, množični tek otrok, dan družabnih iger, pohod, ustvarjam z barvami, ples z motoriko. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Dobrna, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 10.30
V času TVU 2021 bomo izvedli različne oblike neformalnega izobraževanja: jezikovne tečaje, tečaje računalniškega opismenjevanja, delavnice za uporabo sodobne tehnologije itd. Glede na razmere so PRIJAVE OBVEZNE! Več >>

Izvaja: Društvo za napredek umetnosti Aquila Lipovci
Lipovci, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 18.00
Udeleženci Likovne kolonije IZAK Lipovci 2021, ustvarjajo in se družijo v Vaškem domu. Obiskovalci lahko spremljajo nastajanje novih likovnih del in poklepetajo s slikarji. Več >>

Izvaja: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 09.00 do 11.30
OBISK GOZDA: naravoslovne in gibalne dejavnosti v gozdu. Izvajanje dejavnosti bo potekalo v dopoldanskem času. Ob ogledu plakata na mizi, se je nekaterim otrokom porodila ideja, da bi obrisali roke. Slednje smo tudi naredili, otroci pa so sami poljubno pobarvali roke na plakatu. Pri tej dejavnosti so otroci po želji prehajali in pobarvali toliko, kolikor so želeli. (8.9.2021 ob 9.30) Otroci so vedno željni gibanja in premagovanja ovir. Že v preteklem letu smo s to skupino otrok obiskovali igrala na fotografiji, saj so jim ovire na le teh pomenile nove dosežke. Kolikor in kar so zmogli, so dosegali sami, z vzpodbudo in podporo so premagovali strahove, morebitne ovire, iskali nove rešitve in predvsem so zgled in v pomoč drug drugemu. (13.9.2021 – 17.9. ob 9.45 – 10.45) Gozd pa je dejansko naša druga igralnica. V njem bivamo zelo pogosto in pogosto otroci izražajo željo, da gremo v gozd, se tam igramo, raziskujemo. V gozdu se je najbolj razvila pomoč drug drugemu, kar je bilo najbolj razvidno iz sodelovanja, želje po pomoči drug drugemu, vabljenje k raziskovanju in odkrivanju skritega in nepoznanega. Smo dinamični, prilagodljivi in kot je razvidno s fotografij, si tudi sadno malico postrežemo kar v stiku z gozdno podlago, saj obožujemo piknike v naravi, pri tem pa se učimo, kako biti pazljiv, umirjen, da nam sadje ne pade na tla, a nič hudega, če se tudi to zgodi, saj v gozdu bivajo prebivalci, katerim so naši prigrizki zelo všeč. (20.9. – 24.9. vsaki dan od 10.00 – 11.00 ure) Več >>

Izvaja: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 09.00 do 11.30
PRAVLJICA V GOZDU: vstopanje v pravljični svet v pravljičnem okolju. Prireditev bo potekala v dopoldanskem času. Več >>

Izvaja: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 09.00 do 11.30
GOZDNE SLIKE: likovno ustvarjanje, eksperimentiranje z naravnimi materiali in različnimi likovnimi tehnikami Odpravili smo se v bližnji gozd. S seboj smo vzeli vedra in jih okrasili z baloni. Poiskali in nabrali smo smrekove storže in jih naložili v vedra. (13.9.2021 od 9.00 – 10.30 ure). Po nabiranju storžev in igri v gozdu smo se odpravili nazaj proti vrtcu na Livadi. Več >>

Izvaja: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 09.00 do 11.30
GLASBENI DAN: seznanjanje z novimi pesmicami, instrumenti, doživljanje ugodja ob poslušanju zvokov iz narave. Uživamo na sprehodih, opazujemo okolico, mimoidoče šolarje, učitelje, delavce na gradbišču, jih opazimo in prijazno pozdravljamo. Opazujemo hitro spreminjajočo se naravo, spremembe jesenskih prečudovitih sončnih dni, katere maksimalno izkoristimo. (27.9.-29.10. od 9.15 do 10.15) V gozdu se igramo, opazujemo odpadlo liste, različne barve in oblike, se igramo z vejami, se dotikamo dreves, tipamo lubje ter prepevamo jesenske pesmi. (28.9.-1.10. ob 9.30 – 10.30) Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 6. 9. 2021–4. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Delavnice bodo potekale vsak ponedeljek v Središču za samostojno učenje. Primarno so delavnice namenjene upokojencem, ki si želijo usvojiti nekaj IKT znanja za lažje vsakdanje življenje. Delavnica poteka v okviru teme Medgeneracijsko sodelovanje.. Več >>

Izvaja: OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 09.00 do 10.30
GLASBENI DAN: seznanjanje z novimi pesmicami, instrumenti, doživljanje ugodja ob poslušanju zvokov iz narave. Otroci se prvič, v sproščenem vzdušju srečajo z Orffovimi instrumenti. (13.9.2021 ob 8.45) Otroci raziskujejo možnosti, ki jim jih ponujajo Orffovi instrumenti, poslušajo in prepoznavajo različne zvoke, ki jih ustvarjajo z igranjem na instrumente. Otroci ob igranju na instrumente čutijo ugodje in se navdušujejo nad glasbenimi dejavnostmi.(14.9.2021 ob 9.00) Skupno igranje na ksilofon je lahko zabavno. Juhu, učimo se skupaj in se veselimo. (15.9.2021 ob 9.15) Tudi balon veselo zaigra, ko odbijam ga ob tla. (16.9.2021 ob 9.45) Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.20 do 10.50
Zgodba o prijateljstvu Zelo prijazni medved, obnova zgodbe, pogovor ob slikah, pogovor, kdo je prijatelj, kaj prijatelj počne, likovno ustvarjanje po zgodbi, igra z medvedkom(skrivanje, iskanje), sprehod v gozd, igra pod drevesi, izdelava brloga, sestavljanje puzzlov-medvedki, ples z medvedki, razvrščanje medvedkov - velikostni odtisi, izvajanje gibalno rajalnih iger, glasbeno didaktične igre, seznanjanje otrok z novo pesmijo Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.30 do 11.00
Pravljica: Kraljična na zrnu graha, risanje po vsebini pravljice, izdelovanje gradu iz duplo kock, rajalna igra: stari kralj in pohod na Jelšingrad. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.40 do 11.20
Socialna igra: stol na moji desni je prazen, opisovanje prijatelja8kaj mi je všeč pri prijatelju, zakaj ga imam rad...), gibalna igra z baloni v paru s prijateljem, risanje prijatelja, igra v gozdu (prosti pad v prijateljevem objemu. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.45 do 11.30
Nov prijatelj - lutka Jaka, jutranje razgibavanje, pesmica Gradim prijateljstvo, ples Moje roke, tvoje roke, slikanje prijatelja. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.45 do 11.10
Risanje (avtoportret), poslušanje pravljice in poustvarjanje po pravljici, igra za pozdrav ob prihodu v skupino. Več >>

Izvaja: JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Sveti Štefan
Sveti Štefan, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.00 do 11.20
Pravljica ZELO LAČNA GOSENICA, Eric Carle  KAMIŠIBAJ – gledališče, pravljica Zelo lačna gosenica  LUTKOVNA PREDSTAVA NA VRTU: Razbita buča (ruska ljudska pravljica)  GLASBENO DOPOLDNE: prepevanje otroških pesmic ob spremljavi ORFF – ovega instrumentarija  PLESNO DOPOLDNE: ples z metodiko, rajalne igre, ljudske igre  IGRA BARV: jesensko likovno izražanje  MATEMATIČNE IGRE: prirejanje, klasificiranje barv, oblik, nizanje perlic (zaporedje), pikanje žebljičkov, didaktična igra Gosenica  MNOŽIČNI TEK OTROK – Atletska zveza Slovenije  DAN DRUŽABNIH IN SOCIALNIH IGER  GIBALNO DOPOLDNE – POLIGONI V NARAVI  JESENSKI POHOD  PRAVLJIČARKA NA OBISKU – Knjižnica Šmarje pri Jelšah  PA-PA-PALAČINKE PEČEMO Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.00 do 14.00
Svetovala vam bo vodja jezikovnega centra in predavatelji tujih jezikov. Prejeli boste vse odgovore o učenju tujih jezikov, jezikovnih tečajih, izpitih in potrdilih o znanju, s predavatelji pa boste tudi preverili vaše predznanje in pridobili povratno informacijo o evropski stopnji vašega znanja tujega jezika. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
Hrib-Loški Potok, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.00 do 10.15
Na letošnji novi pridobitvi si bodo prvošolci in drugošolci na talno izrisanih motoričnih poteh in igrah razvijali ravnotežje, kondicijo in koordinacijo. Ob tem bodo razvijali tudi domišljijo. Najpomembneje pa je, da bodo to počeli lahko med vsakim odmorom, saj imajo do iger direkten dostop iz učilnic, kar bomo lahko s pridom izkoriščali celo leto ob lepem vremenu. Istočasno pa bomo zračili tudi učilnice, kar nam pride v prid pred korona virusom. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.00 do 14.00
Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno oceniti lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Za reševanje si je potrebno vzeti dovolj časa v mirnem prostoru. Le tako bodo rezultati lahko zanesljivi in realni. POSAMEZNIK na podlagi rezultatov spozna svoje potenciale in talente in jih ohranja, pri sebi spozna področja manj razvitih spretnosti in jih zato hitreje ter učinkoviteje lahko izboljša. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 6. 9. 2021–30. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Svetovali vam bomo sodelavci DOBA Fakultete, vodje programov, tudi študenti in diplomanti. Informacije v zvezi s študijem lahko dobite vsak dan - pokličite nas, napišite nam vaša vprašanja na e-mail ali se nam pridružite osebno na Dobi, kjer se bomo z veseljem z vami pogovorili. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.00 do 14.00
Svetovali vam bomo sodelavci Višje strokovne šole DOBA, vodje programov, tudi študenti in diplomanti. Informacije v zvezi s študijem lahko dobite vsak dan - pokličite nas, napišite nam vaša vprašanja na e-mail ali se nam pridružite osebno na Dobi, kjer se bomo z veseljem z vami pogovorili. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.00 do 13.00
Vse dijake 1. g razreda bomo v Tednih vseživljenjskega učenja peljali na bazen v Radovljici. Ponudili jim bomo različne vodne aktivnosti na bazenu. Več >>

Izvaja: Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Kamnik, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 10.30 do 11.00
NI NAM VSEENO Razstava družbeno angažiranih plakatov, s katerimi mladi na kreativen način opozarjajo na pereče probleme družbe, zlasti predsodke vseh vrst. Spodbujajo enakopravnost, sprejetost, strpnost … Več >>

Izvaja: Koroška akademija znanosti in umetnosti
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 12.30
Filmska umetnost združuje vse ostale umetnosti kot sedma umetnost, hkrati omogoča refleksijo umetniških poti različnih umetnikov (slikarjev, glasbenikov, plesalcev, igralcev idr.) kot filmskih protagonistov na velikem filmskem platnu ter s tem njihovo še večjo prepoznavnost v svetu. Picassa je pred filmsko kamero postavil Henri-Georges Clouzot, pred filmsko kamero režiserja Uroša Zavodnika, če se omejimo na slikarsko umetnost, se je zvrstilo že nekaj slovenskih in tujih umetnikov: Jože Ciuha, Stojan Brezočnik, Pino Poggi, Jarg Geismar, Tilen Žbona, Oto Rimele, Srečo Dragan, Peter Ciuha idr. Predavanje "Pot do refleksije umetniških poti umetnikov na filmskem platnu" bo spremljala projekcija filma »Stojan Brezočnik – Izgubljeno srce«, ki je bil posnet v umetnikovem ateljeju in v KC Ravne, KGLU – Galeriji Ravne, s prisotnostjo umetnika na projekciji oziroma predavanju. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba, Prevalje
Prevalje, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.00 do 14.30
V času Tednov vseživljenjskega učenja bomo izvedli več delavnic v okviru programa za duševno zdravje, s katerimi bomo razvijali čustvene in socialne kompetence ter krepili psihično odpornost učencev 7. in 8. razreda. Več >>

Izvaja: OŠ Šmartno
Šmartno pri Litiji, 6. 9. 2021–1. 10. 2021 od 13.00 do 13.30
Ker se z vsakim novim besedilom vedno znova učimo branja, bomo z učenci v sodelovanju s šolsko knjižnico prebirali pravljice na travniku ob šoli. Učenci bodo spoznali pomen misli: "Kdor bere knjige, živi tisoč življenj." Več >>

Izvaja: Radio Murski val d.o.o.
Murska Sobota, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 13.15
Tedenska 5 minutna javljana z aktualnimi novicami in napovedjo prireditev. Vsak četrtek od 6. 9. do 10.10 2021, ob 13.1. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
V roke bomo vzeli priznane slovenske in tuje avtorje ter si brali med seboj. Starejši bodo brali mlajšim in obratno. O prebranem se bomo pogovarjali in likovno/literarno ustvarjali. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Obiskali bomo kmetijo v Lazah. Ogledali si bomo njeno delovanje, delovne stroje, živino in življenje na kmetiji na splošno. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Organizirali bomo skupinske športne igre vse od 2. do 5. razreda. Vsak razred bo pripravil svojo dejavnost in ostali se bodo vanjo vključili. Dobrodošle so tudi vse babice in dedki učencev/učenk. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Organizirali bomo likovno delavnico, na katero bomo povabili starše in stare starše učencev/učenk. Starše in stare starše bomo povprašali o njihovem šolskem ustvarjanju. in kakšne razlike opazijo v primerjavi z današnjimi časi. Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev Logatec, POŠ Laze
Laze, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Spoznavali bomo Laze, poudarek bo na naravnih in kulturnih znamenitostih. Ogledali si bomo bližnjo mlekarno Krepko, Planinsko polje ... Več >>

Izvaja: OŠ 8 talcev, Logatec
Logatec, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.30 do 14.30
Med seboj se bosta povezali centralna šola in podružnična šola. Podružnična šola Laze bo z razstavo predstavila šolo in njeno delovanje ter kraj Laze. Več >>

Izvaja: Zavod za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI
Bled, 6. 9. 2021–30. 9. 2021 od 14.00 do 18.00
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bo ena izmed naših tematik vzgoja novih sadik, gojenje, oskrba in njihovo prezimovanje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 14.00 do 15.00
Izdelajmo namizno igro: učenci bodo sami izdelali namizno oziroma družabno igro in jo nato preizkusili še v praksi. S tem bodo krepili ustvarjalnost in medsebojno pomoč ter tudi zdravo tekmovalnost. Igrajmo se! Več >>

Izvaja: Zavod za nudenje osebne asistence in pomoči na domu LEPA SI
Zgornje Gorje, 6. 9. 2021–30. 9. 2021 od 14.00 do 18.00
Z uporabniki bomo v Tednih vseživljenjskega učenja govorili o kompostu, njegovi uporabnosti, kako se ga pripravi in kdaj je primeren čas, da ga uporabimo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
Jesenice, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 14.00 do 16.00
Vsak kuha nekoliko drugače, prav tako pa tudi jemo različno: na kuharski delavnici učenci izberejo, naredijo in predstavijo jed iz njihovega kulturnega okolja. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 14.10 do 14.55
Povabili bomo vse dijake ekonomskega in medijskega tehnika od 1. do 4. letnika, da sodelujejo s svojimi izdelki, ki so nastali samostojno ali kot skupen projekt, doma v lastni režiji ali v sklopu šolanja na EGSŠ. Video ne sme biti starejši od leta 2020. V sklopu TVU bomo predvajali najboljše prispele filme različnih tematik, žanrov,… Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 14.10 do 14.55
Nika Brgant, mentorica POŠ na EGSŠ, bo pripravila praktično delavnico pravilnega govora, dihanja in artikulacije. Z dijaki 3. g razreda bo izvedla tudi vaje za zavedanje sebe in okolice. Več >>

Izvaja: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Radovljica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 14.10 do 14.55
Profesorica Marija Podhraški bo pripravila potopisno predavanje. Predstavila bo svoje potovanje po Albaniji in njene zanimivosti. Več >>

Izvaja: Izobraževanje in svetovanje Borut - Igor Fiorelli s.p.
Nova Gorica, 6. 9. 2021–27. 9. 2021 od 14.30 do 16.00
Vabljeni na kratek tečaj Excela, kjer se boste naučili urejanja tabel, izdelave grafikonov ter spoznali tudi kakšno funkcijo. Tečaj bo potekal v računalniški učilnici, da boste svoja znanja lahko tudi preizkusili. Pričetek: 6. 9. 2021 Tečaj bo potekal ob ponedeljkih: 6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9. 2021 Ura: 14.30-16.00 Lokacija: LUNG Obvezna je predhodna prijava na el. pošto: neza.grillo@lung.si, ali 051 607 259. Več >>

Izvaja: Lokarjeva galerija
Ajdovščina, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 15.00 do 19.00
Sedaj že tradicionalni mednarodni festival akvarela Castra je v letošnjem letu doživel nov mejnik v številu sodelujočih. Kljub izredno nepredvidljivim in negotovim globalnim razmeram zaradi epidemije Covida se je v prvem krogu na razpis odzvalo 310 avtorjev z 893 akvareli iz 48-ih držav. Strokovna žirija je na razstavo sprejela 282 akvarelov 273-ih avtorjev iz 46-ih držav. Razstavo akvarelov si lahko ogledate v Lokarjevi galeriji do 9. oktobra 2021. Urnik galerije: od torka do sobote, od 15.00 do 19.00. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 18.00 do 00.00
S podizvajalci TVU smo poiskali prostore in priložnosti učenja v našem lokalnem okolju. Kratke predstavitvene filme bomo predvajali na naših kanalih in kanalih PozdravTV. Vsak ponedeljek, sredo in petek lahko torej najširša javnost spozna nov prostor in novo priložnost za učenje. Več >>

Izvaja: Video Hit, Darko Orlač s.p.
Mežica, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 19.00 do 21.00
V času Tednov vseživljenjskega učenja 2021 bomo predvajali video gradiva na temo vseživljenjskega učenja in s tem prispevali k osveščanju občanov in občank Črne na Koroškem o pomenu vseživljenjskega ućenja. Več >>

Izvaja: KDS Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 20.00 do 22.00
V času Tednov vseživljenjskega učenja 2021 bomo predvajali video gradiva na temo vseživljenjskega učenja in s tem prispevali k osveščanju občanov in občank Črne na Koroškem o pomenu vseživljenjskega ućenja. Več >>

Izvaja: Kabelska televizija Ravne, d.o.o.
Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 20.00 do 22.00
V času Tednov vseživljenjskega učenja 2021 bomo predvajali video gradiva na temo vseživljenjskega učenja in s tem prispevali k osveščanju občanov in občank Črne na Koroškem o pomenu vseživljenjskega ućenja. Več >>

Izvaja: MAT, Matej Dolenc s.p.
Ljubljana, 6. 9. 2021–9. 10. 2021 od 20.00 do 21.00
začetek z uvodnimi dihalnimi vajami, preko osrednjega dela vaj, ki vsebujejo raztezne vaje, jogijske asana, vaje za stabilizacijo telesa in umirjen zaključek s kratkim pogovorom. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 7. 9. 2021–30. 9. 2021 od 06.00 do 18.00
V okviru TVU 2021 smo se v DD Vič odločili, da razglasimo interni izrazni natečaj. Zanima nas, katera oblika vode je dijakom in dijakinjam najljubša. Sprejemamo fotografije, skice, zapise, orise, literarne polizdelke in izdelke, notice, samolepilne lističe, oznake, stop-motion filmčke, vin-e, TikTok-e, instafotke, #ključnike itn. Razglasili bomo tudi zmagovalno izrazno idejo zajema naj oblike vode. Nagrada bo - kot že tema pove - vodno obarvana! Več >>

Izvaja: Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje (OŠ Notranjski odred Cerknica)
Cerknica, 7. 9. 2021–18. 10. 2021 od 07.45 do 10.00
Našo šolo bo obiskal policist. Učenci se bodo seznanili s pravili obnašanja v prometu. V ospredju bo varnost v prometu in varne poti v okolici šole. Učenci se bodo s policistom sprehodili po Begunjah ter si ogledali, kje poteka varna pot v šolo. Obnovili bodo postopek pravilnega prečkanja ceste. Spoznali bodo poklic policista. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Postojna, 7. 9. 2021–7. 10. 2021 od 08.00 do 19.00
Ivan Najger iz Dolenje vasi pri Cerknici izdeluje nenavadne, a nadvse uporabne izdelke iz lesa. Kose lesa skrbno izbere v osrčju notranjskih gozdov in jih nadgradi s svojo edinstveno ustvarjalnostjo ter s strokovnostjo poznavanja lesa. Izdeluje najrazličnejše umetniške lesene skulpture, ki jih subtilno izlušči iz kosov privlačnega lesa. Nenavadne drevesne forme umetelno in izvirno preoblikuje v zanimive dekorativne eksponate in uporabne ambientalne predmete. Več >>

Izvaja: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
, 7. 9. 2021–7. 10. 2021 od 16.00 do 20.00
Na srečanjih bodo udeleženci krepili digitalno kompetenco, naučili se bodo uporabljati različne digitalne aplikacije Več >>

Izvaja: RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.
Slovenj Gradec, 7. 9. 2021–10. 10. 2021 od 16.15 do 19.30
Če imate podjetniško idejo ali novoustanovljeno podjetje, boste skozi udeležbo na 8-ih delavnicah MPIK Podjetniške šole pridobili celovito znanje o tem, kako idejo uresničiti v praksi. Spoznali boste odlične predavatelje in uporabne podjetniške vsebine. Ter seveda nove kolege, ki bodo tako kot vi stopili na uspešno podjetniško pot! Delavnice bodo potekale v MPIK1 Slovenj Gradec septembra in oktobra 1x tedensko med 16:15 in 19:30. Udeležba je brezplačna, število mest je omejeno. Termini in teme: 7. 9. - Kako oblikovati in razviti poslovno idejo ter donosen poslovni model? (1. del) / 14. 9. - Kako oblikovati in razviti poslovno idejo ter donosen poslovni model? (2. del) / 21. 9. - Trženje in prodaja (1. del) / 23. 9. - Trženje in prodaja (2. del) / 5. 10. - ABC Računovodstva in financ v podjetju / 12. 10. - Ustanovitev podjetja / 19. 10. - Kako pripraviti dobro predstavitev ideje oz. produkta (1. del) / 26. 10. - Kako pripraviti dobro predstavitev ideje oz. produkta (2. del). / Podjetniška šola poteka v okviru projekta »SIO RRA Koroška 2020-22«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več >>

Izvaja: Občina Razkrižje
Šafarsko, 7. 9. 2021–7. 10. 2021 od 18.00 do 19.00
Večletni projekt snemanja ljudskih pesmi iz Prlekije, Prekmurja in Medžimurja je v obliki knjižice z zgoščenko ugledal luč sveta sredi avgusta 2021. Pod umetniškim imenom Beročka Marinka Prelog in Selma Franov delujeta od leta 2019, ljubezen do petja pa ju povezuje že tri desetletja. Projekt snemanja in izdaje je umeščen pod okrilje Zavoda Hebija Prlekija, ki sta ga Selma in Marinka ustanovili z namenom oživljanja in ohranjanja kulturne dediščine. Pri tem sta jima pomagala Dušan Prelog in Daniel Gajšt, ki sta vsak na svoj način prispevala levji del že k nastanku in realizaciji njunega prvega projekta. Pomemben del knjižice so notni zapisi dvoglasja, ki jim je dodan še akordični zapis, s čimer pevki želita ljudsko pesem čim bolj približati širšemu poslušalstvu, sopostaviti melodično, jezikovno in izrazno slikovitost treh sosednjih pokrajin, nenazadnje pa povabiti preigravanju in poustvarjanju zakladov domačih krajev. Več >>

Izvaja: Zavod Risa, Center za splošno in funkcionalno in kulturno opismenjevanje
Slovenj Gradec, 7. 9. 2021–7. 10. 2021 od 19.00 do 20.00
Odrasli z intelektualno oviro so med najranljivejšimi skupinami v družbi. Pri uveljavljanju svojih pravic, pri pridobivanju informacij o uveljavljanju pravic se v skupnosti ali na spletu soočajo ali s pomanjkanjem ustrezne opreme in dostopa ali z drugimi ovirami, slabo razvito pismenostjo, s šibkimi veščinami komuniciranja in z raznimi drugimi ovirami. Ciljno skupino podpiramo z organizacijo spletnih samozagovorniških skupin in uporabnikom omogočamo dostop do informacij, nove priložnosti učenja. Na srečanjih jim nudimo podporo in jim pomagamo postaviti se zase in za svoje pravice. Na tak način so informirani, obveščeni o pravicah in se s podporo samozagovornikov lažje odločajo o svojih stvareh pri vključevanju v skupnost. Končni cilj spletnih srečanj je večja informiranost in krepitev moči uporabnikov za socialno vključenost ter za samostojno odločanje. Več >>

Izvaja: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Ljubljana, 7. 9. 2021–5. 10. 2021 od 20.05 do 21.00
Vadba sprošča, krepi zdravje in pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika. Inštruktorica bo poskrbela za pravilno izvajanje vaj. Udeleženci bodo tako spoznali različne tehnike sproščanja in umirjenja. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Gimnazija Lava
Celje, 8. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
V okviru tednov vseživljenjskega učenja in nacionalnega meseca skupnega branja bomo razredniki skupaj s svojimi dijakinjami in dijaki na razrednih urah brali kratke zgodbe avtorice Ane Schnabl. Želimo si, da bodo kratke zgodbe vznemirile naše misli in naša srca ter da bodo bralne (pre)izkušnje v razredu prijetno iskanje novih, drugačnih poti, vrednot in razmišljanj. Več >>

Izvaja: Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 8. 9. 2021–8. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Ob mesecu branja bomo za učence prve triade pripravili bralne urice, kjer bomo brali pravljice. Prav tako bomo brali pravljice z učenci oddelkov podaljšanega bivanja Več >>

Izvaja: Druga osnovna šola Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 8. 9. 2021–8. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Ob mesecu branja bomo veliko časa namenili knjigam, ki so pomemben del našega življenja. V vseh razredih se bomo pogovarjali o različnih knjigah, ki jih poznamo ter ob tem predstavili svoje najljubše. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 8. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
V času korone se je knjižnično gradivo težje izposojalo ali pa kjnig, ki smo jih želeli brati, zaradi daljših izposojevalnih dob nismo mogli dobiti. Na ljudski smo sodelavke zažele med sabo izmenjevati knjižnično gradivo. Trend takšne izposoje nadaljujemo tudi sedaj. Zanimiva knjiga je vedno odlična tema za pogovor. Več >>

Izvaja: OŠ Karla Destovnika - Kajuha Ljubljana
Ljubljana, 8. 9. 2021–8. 10. 2021 od 08.30 do 12.00
Spodbujanje otrok k pitju vode in hkrati razvijanju osebnega odnosa do vode je zelo pomembno. Dejavnost bomo izvajali preko celega šolskega leta, na začetku pa bo sledil uvod o pomembnosti vode za naše življenje (pogovor, risanje, ogled krajši poučnih video posnetkov). Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ptuj
Ptuj, 8. 9. 2021–15. 10. 2021 od 10.00 do 13.00
Seznanjanje javnosti z izobraževalno ponudbo Ljudske univerze Ptuj. Nudili bomo informiranje o možnostih izobraževanja za poklic, strokovnega izpopolnjevanja ali za prosti čas, o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi, o trajanju izobraževanja, načinih preverjanja znanja, učni pomoči ter premagovanju učnih in drugih težav povezanih z izobraževanjem. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 9. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Predstavitev varnih poti v okolici šole, izdelava prometnih znakov. Z učenci bomo spoznavali varne poti na poti v šolo. Sodelovali bomo s policistom in vodjo šole. Več >>

Izvaja: Šolski center Kranj - Višja strokovna šola
Kranj, 9. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 18.00
Na ogled bodo postavljene izbrane digitalne fotografije višješolske predavateljice mag. Jelke Bajželj, nastale v obdobju med leti 2019 in 2021, nekatere med njimi že tudi prej objavljene v različnih medijih. Več >>

Izvaja: Dom Hmelina, dom za strejše občane, d.o.o.
Radlje ob Dravi, 9. 9. 2021–9. 10. 2021 od 10.00 do 11.30
Sprehod nepomičnih stanovalcev po parku s posteljami, počivalnikom, invalidskimi vozički in vozičkom Oldi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Kungota
Zgornja Kungota, 9. 9. 2021–30. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
Energijske pijače so otrokom in mladostnikom dandanes dostopne praktično kjerkoli. Učenci bodo spoznali vsebnost in izreden škodljiv vpliv energijskih pijač na zdravje . Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 9. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 15.00
Na ogled bo razstava ročnih del krožka z imenom Marjetice, kjer bodo na voljo unikatni produkti izdelani iz različnih tehnik - pletenje, kvačkanje, klekljanje ... Več >>

Izvaja: ERUDIO izobraževalni center, Ljubljana
Ajdovščina, 9. 9. 2021–27. 9. 2021 ob 16.00
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) vas v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina vabi na INFORMATIVNE DNEVE v več terminih. Vsak bo potekal tako na daljavo kot v živo na sedežu fakultete v Novem mestu. Predstavili bodo izredni študij strojništva, ki ga izvajajo na daljavo v kombinirani obliki. Informativni dnevi bodo potekali v naslednjih terminih: -četrtek, 9. 9. 2021, ob 16.00 -četrtek, 16. 9. 2021, ob 16.00 -četrtek, 23. 9. 2021, ob 16.00 -ponedeljek, 27. 9. 2021, ob 16.00 Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 10. 9. 2021–9. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Naj bo učenje naš vsakdan - je naslov, stavek s katerim želimo povedati, da brez učenja ne bo nič. Žal je pač tako, da več kot znaš, več veljaš. Tudi pri vsakdanjem delu je potrebno imeti znanje, ki ga pridobimo preko različnih izobraževanj. Tako smo se odločili, da na šolski TV prikažemo preventivne ukrepe, ki se izvajajo z namenom preprečevanja širjenja COVID-a. N a TV se ves čas predstavljajo kratki filmi - umivanje rok, pravilno kašljanje, kihanje, razkuževanje rok... Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 10. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.55 do 24.00
N a šoli se odločimo da posnamemo odvzem KS - Krvnega sladkorja po one touch tehniki, ki bo služila za pomoč, ko bomo prikazali odvzem ostalim dijakom, ko bo delo potekalo na daljavo. Posnetek bomo lahko uporabili tudi pri preventivni dejavnosti, ko bomo učili ljudi, ki imajo sladkorno bolezen. Želimo pokazati, da se je potrebno učiti vseskozi in to vpliva na kakovost življenja. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 10. 9. 2021–10. 10. 2021 od 07.00 do 08.00
Učenci bodo imeli bralni dnevnik, v katerega bodo vpisovali prebrane knjige. Enkrat tedensko bomo skupaj iskali in prebirali novice iz sveta in se nato o njih pogovarjali. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 10. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 20.00
Ker je k nam prišlo nekaj dijakov in dijakinj, ki jim slovenščina ni materni jezik je edino prav, da smo vzpostavili vzletno stezo zanje. Le-ta je sestavljena iz pomoči vzgojiteljev in sovrstnikov, še posebej, ko je domača naloga "čist' easy", ampak šele, ko razumeš kaj naloga želi od tebe... In ja, če se letališče prime, bo vzletna steza služila tudi, ko bo TVU 2021 konec! Več >>

Izvaja: Osnovna šola III Murska Sobota
Murska Sobota, 10. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Z učenci 9. razredov vsak dan v času ur slovenščine namenimo nekaj minutk branju in spodbujanju bralne kulture. Prebiramo napeto knjigo Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne, ki mlade bralce nagovarja z zanimivo tematiko in spodbuja k razmišljanju o tem, kaj bi se zgodilo, če bi jih za nekaj časa odrezali od sodobne tehnologije. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 10. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Gibanje in narava, oziroma še bolje, gibanje v naravi. Z učenci bomo izkoristili lepo septembrsko vreme in se odpravili na daljši pohod po okoliških hribih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Frana Roša
Dobrova, 10. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.20 do 13.35
Učenci bodo skupaj idejno zasnovali, zapisali in ilustrirali svojo zgodbo. Delo bo potekalo v več skupinah, vsaka skupina bo ustvarila svoj prispevek. Verjamemo, da bo končni izdelek fantastičen. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Vita Kraigherja
Ljubljana, 10. 9. 2021–8. 10. 2021 od 09.00 do 10.00
Učenci vsak teden ob bralni čajanki skupaj brali, se pogovarjali in ustvarjali ob prebranem. Spoznali bodo pomen misli: "Kdor bere knjige, živi tisoč življenj." Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško, PŠ Vrh nad Laškim
Vrh nad Laškim, 10. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.00 do 14.00
Z roko, brez pomoči računalnika, bomo napisali pisma starim staršem. Pisma bomo napisali s pisanimi črkami in jih poslali po pošti. Več >>

Izvaja: OŠ Primoža Trubarja Laško PŠ Debro
Debro, 13. 9. 2021–30. 9. 2021 od 07.35 do 07.45
Učenci tretjega razreda berejo pravljico prvošolcem. Vsako jutro povabimo tretješolca, da pred pričetkom pouka prebere pravljico prvošolcem v jutranjem krogu. Vsak dan povabimo drugega učenca. Prvošolci zbrano poslušajo. Po branju se pogovorimo. Izbiramo kratke 5 do 10 minutne zgodbe. Več >>

Izvaja: Šolski center Novo mesto
Novo mesto, 13. 9. 2021–27. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
Na razstavi bodo predstavljeni izdelki udeležencev Enote za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto vpisanih v izobraževalni program predšolska vzgoja. V sklopu predmeta Likovno, glasbeno in plesno izražanje udeleženci izdelajo paleto izdelkov iz različnih materialov in z različnimi risalnimi tehnikami. Več >>

Izvaja: OŠ Šmarje pri Jelšah
Šentvid pri Grobelnem, 13. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 10.00
Pod vodstvom učiteljice bodo učenci od 2. do 5. razreda poslikali šolsko dvorišče z različnimi vzorci iger, npr. ristanc, števila s pripisom besedišča v angleščini, abeceda velikih in malih tiskanic, strani neba, osončje, polžek... Na vsaki stopnici bo zapisana po ena motivacijska poved (izkoristi dan, pomagaj sošolcu, bodi pošten, delaj dobro...). Več >>

Izvaja: Vrtec Jesenice
Jesenice, 13. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Jesenice - moje mesto - razstava otroških izdelkov, ki so jih otroci izdelali na temo domačega mesta, okolja, naravnih in kulturnih znamenitosti. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Frana Roša
Dobrova, 13. 9. 2021–31. 9. 2021 od 08.20 do 13.35
Vsako leto nam eden od učencev pripravi čudovito potopisno predavanje. Tudi letos bomo skozi osebno zgodbo obiskali nam neznane kraje ... kdo ve, morda se tja odpravimo tudi sami. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuš, 13. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.30 do 12.50
Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah (Neil Gaiman). Učenci 5.razredov bodo v prijetnem ambientu, ob ribniku, brali zgodbe našim prvošolcem, ki se bodo z lahkoto prepustili domišljiji in za nekaj časa odšli v svet pravljic. Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje - izposojevališče Lesično
Lesično, 13. 9. 2021–4. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Obiskovalce vabimo na ogled razstave posvečene Tednom vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Še posebej bomo izpostavi izvajalce in prireditve iz naših krajev in pa tudi knjižnično gradivo, ki govori o pomenu vseživljenjskega učenja. Razstava bo na ogled v odpiralnem času knjižnice. Več >>

Izvaja: Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje (OŠ Notranjski odred Cerknica)
Begunje pri Cerknici, 13. 9. 2021–8. 10. 2021 od 10.00 do 11.20
Učenci od 2. do 5. razreda bodo pripravili različne točke, s katerimi bodo predstavili svoj talent (plesna točka, igranje instrumenta, petje …). Učenci bodo predstavili področja, kjer so močni. Točke bodo vadili v posameznih razredih nato pa svoj nastop predstavili ostalim učencem šole na prireditvi »Begunje ima talent«. V ospredju je medsebojno sodelovanje in povezovanje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Črna na Koroškem
Črna na Koroškem, 13. 9. 2021–10. 10. 2021 od 11.50 do 15.15
V podaljšanem bivanju bomo dali poudarek na spodbujanju zdravih prehranjevalnih navad učencev, pomenu zajtrka, raznolike prehrane v obdobju odraščanja, pitju vode, izogibanju sladkim in slanim prigrizkom, izpuščanju obrokov, hitri prehrani, pomenu gibanja in zdravemu načinu življenja. Izdelali bomo plakate, prehransko piramido in druge likovne izdelke in pripravili razstavo v jedilnici, si ogledali videoposnetke in knjige. Učenci bodo imeli nalogo, da v jedilnici drug drugega vzpodbujajo, da vso hrano v šoli vsaj poskusijo in da se pri kosilu čim manj hrane zavrže. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuš, 13. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.00 do 16.30
Učenci, 7. in 8. razreda se bodo v popoldanskem času odpravili s kolesom na bližnje Meranovo. Krožna vožnja jih bo peljala čez Limbuš, med vinogradi do vrha Meranovega ter nazaj po gozdni poti čez Log, Laznico in do izhodiščne točke pri šoli. Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
Velenje, 13. 9. 2021–22. 10. 2021 od 13.00 do 15.00
V letošnjem šolskem letu bomo z učenci popisali drevesne vrste na šolskem vrtu in izdelali osebne izkaznice dreves. Prav tako bodo učenci izdelali krmilnice za ptice ter hotel za žuželke. Za učence 1. triade pa bomo izdelali brani kotiček na prostem. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
Limbuš, 13. 9. 2021–10. 10. 2021 od 13.00 do 16.00
Prvošolci bomo v popoldanskem času izvedli delavnice, kjer bomo izdelali lutko prvošolca in prvošolke ter ju podarili prijateljem iz vrtca. Pri izdelku bomo uporabili materiale, ki jih bomo preoblikovali ter ponovno uporabili. Več >>

Izvaja: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož
Ormož, 14. 9. 2021–30. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
Vabljeni na razstavo likovnih del, ki sta jo pripravila Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in LIKUDO ob prazniku KS Ormož. Na ogled bodo dela, ki so nastala na posameznih kolonijah in številna retrospektivna dela članov društva. Uživajte ob motivih krajine, narave, tihožitja in portretov. Več >>

Izvaja: Univerza za tretje življenjsko obdobje pri LU Šentjur
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo vsebine, ki jih ponuja naša Univerza za tretje življenjsko obdobje, Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-luSentjur Več >>

Izvaja: VDC Šentjur, Enota Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku Vodja enote VDC Šmarje v kratkem predstavi njihovo poslanstvo, video pa se nadaljuje z obiskom varovancev VDC pri Konjeniškem klubu Strmol, kjer redno izvajajo hipoterapijo ob jezdenju konj. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-VDC Več >>

Izvaja: Šolski center Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo vsebine, ki jih ponuja naš Šolski center. Ponujamo Srednješolske programe Gimnazija, Tehnik Optik in Steklar, poleg tega pa ponujamo tudi novo dejavnost: Escape Room Rogaška Slatina Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi:9:15: https://bit.ly/KSPJ-PU21-SCRS Več >>

Izvaja: Viva, center za mamice, dojenčke in otroke
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo spekter dejavnosti, ki jih ponujamo v sklopu našega centra. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-zavodVita Več >>

Izvaja: Glasbena šola Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v videoposnetku predstavljamo kreacije, ki so jih naši učenci ustvarili s pomočjo orodij za komuniciranje na daljavo. https://bit.ly/KSPJ-PU21-glasbenaSolaRS Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo vsebine, ki jih ponuja naša Ljudska univerza. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: 10:00: https://bit.ly/KSPJ-PU21-luCelje Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Sotla
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Razvojna agencije Sotla že vse od leta 2001 aktivno deluje na območju subregije Obsotelje in Kozjansko (občine: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje) ter tako pomembno vpliva na trajnostni razvoj subregije in tudi Savinjske regije kot celote. Razvojna agencija Sotla, ki je po organizacijski obliki zasnovana kot javni zavod, je ustanovljena z osnovnim namenom opravljanja nalog v javnem interesu. Vabimo vas k ogledu video predstavitve na povezavi https://bit.ly/KSPJ-PU21-raSotla, v kateri smo se ozrli tudi na prehojeno 20-letno pot. Več >>

Izvaja: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., PE Celje
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo ponudbe, ki primerne tako za mlade, zaposljene pa tudi starejše učeče se obiskovalcE. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi:  https://bit.ly/KSPJ-PU21-vzajemnaRS Več >>

Izvaja: Slovensko društvo Hospic
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne Parade učenja v kratkem videoposnetku predstavljamo vsebine, ki jih ponuja naše društvo. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-hospic Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo vsebine, ki jih ponuja naša Univerza za tretje življenjsko obdobje, Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-luRogaska Več >>

Izvaja: Fizioart, Fizioterapija Vesna Tajnšek, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU predstavljamo pomemben del naše dejavnosti - bownovo terapijo. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi https://bit.ly/KSPJ-PU21-Fizioart Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Kašni so vaši spomini na šolske dni? Kako je potekalo vaše šolanje? Kako ohranjate bister um v starosti in zakaj se je potrebno vse življenje učiti? Vse to smo vprašali tri naše stanovalke in dobile zanimive in modre odgovore. Prisluhnite jim na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah na povezavihttps://bit.ly/KSPJ-PU21-DU_smarje ' Več >>

Izvaja: Nogometni klub Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v kratkem videoposnetku predstavljamo delo, ki smo ga opravili na pripravah za mladinske sekcije ter članov prve ekipe našega Nogometnega kluba. Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-nksmarje Več >>

Izvaja: Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica
Krško, 15. 9. 2021–29. 9. 2021 od 05.00 do 24.00
Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica vabi na ulično razstavo v eni od praznih izložb v starem mestnem jedru Krškega. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci 4. razreda bodo na delavnici spoznavali, kako načrtovati svoje učenje; si organizirati svoj čas in prostor za učenje ter dejavnike učenja. Učenci se bodo s pomočjo tedenskega unika učili načrtovati svoj čas (za učenje, ostale obveznosti in dejavnosti ter prosti čas). Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci 4. razreda bodo s pomočjo kratkega preizkusa raziskovali svoj spomin - koliko besed oz. podatkov si lahko zapomnijo. Spoznali bodo, kaj vpliva na zapomnitev informacij in kako lahko ohranijo oz. izboljšajo svoj spomin. Seznanili se bodo tudi s krivuljo pozabljanja. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šentjernej
Šentjernej, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.45
Učenci 6. razreda bodo preko zgodbe o ptičih razmišljali o tem, kako in zakaj nastanejo govorice, kaj lahko govorice pri ljudeh povzročijo in kako lahko rešimo spore, ki nastanejo zaradi govoric. Spoznali bodo tudi 3 različne načine reševanja konfliktov (reševanje s silo, umik in reševanje konflikta s pogovorom). Več >>

Izvaja: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 09.00
V kratki video predstavitvi vam predstavljamo nekaj področij našega dela in naših uspešnih projektov, s katerimi prispevamo k večji kakovosti življenja v naši občini in z njimi privabljamo tudi obiskovalce. Več >>

Izvaja: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
Gorenja vas, 15. 9. 2021–27. 9. 2021 ob 09.00
Članice in član Klekljarskega društva Deteljica vas vabijo na ogled čipkarskih mojstrovin. Tokratno razstavo so poimenovali Gorenja vas skozi čas. Na ogled je deset panojev klekljanih motivov z različno tematiko in razstavo klekljanih klobukov. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 17.00
V Tednih vseživljenjskega učenja bomo imeli na ogled samostojno fotografsko razstavo: Andrej Trošt: S smučmi, vrvjo ali peš. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje, Enota Vrtec Krojaček Hlaček
Prevalje, 15. 9. 2021–30. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Skozi celo šolsko leto vsaj ena skupina intenzivno sodeluje z Domom starejših na Fari. Če je mogoče, izvedemo skupne dogodke, druženja. Zaradi epidemije se bomo letos v septembru povezali drugače in skušali z naključno prijaznostjo polepšati dan stanovalcem Doma starejših. Več >>

Izvaja: Plesni studio Zvončica, Renata Gojkovič, s.p.
Šmarje pri Jelšah, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 09.00
Plesna šola Zvončica uči kako gibanje spremeniti v umetnost. Naš način dela je prilagojen otrokom, tako mlajšim, kot malo starejšim. Vabimo vas, da nas spoznate - skozi video predstavitev in v živo. Več >>

Izvaja: Nadzorni odbor stanovalcev Kajuhova 62d, Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 15. 9. 2021–5. 10. 2021 od 10.00 do 19.00
Gre za akcijo, ki jo vodi Nadzorni odbor stanovalce kajuhova 62d z namenom za bolj prijetno sobivanje vseh stanovalcev v bloku. Vežo smo opremili s plakati TVU na katere lahko stanovalci zapišejo kakšno pohvalo, zahvalo, spodbudno misel (na primer o ločevanju odpadkov) ali pa tudi če jih kaj moti. Na ta način spodbujamo pozitivno komunikacijo, spoštljive medsebojne odnose in dajemo priložnost za sprotno reševanje konfliktov. Več >>

Izvaja: Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina
Ajdovščina, 15. 9. 2021–15. 10. 2021 od 13.00 do 24.00
Vabljeni na ogled razstave fotografij na razstavišču ob grajski poti članov Fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina. Več >>

Izvaja: Kulturno društvo Vres Prevalje
Prevalje, 16. 9. 2021–7. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
Moški pevski zbor Vres Prevalje vabi nove pevce in vse, ki jim je petje blizu, na odprte vaje. Vaje bodo potekale vsak četrtek, v času od 16. 9. 2021 do 7. 10. 2021. Za vse informacije lahko pokličete na 031 880 435 ali pa pošljite e-mail na info@vres.si. Vljudno vabljeni v našo sredo. Več >>

Izvaja: Triglavski narodni park
Stara Fužina, 16. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 15.00
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo organizirali razstavo devetošolcev Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica na temo Slovenija praznuje 30 let. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
, 17. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
V čitalnici Splošne knjižnice Ljutomer je na ogled gradivo na temo vode. Izbrane knjige nam prikazujejo vodotoke v Sloveniji, pomen turizma in vode, pomen pitne vode v Sloveniji in še mnogo drugih dejstev o vodi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 20. 9. 2021–30. 9. 2021 od 00.00 do 00.00
Organizirali bomo virtualni kolesarski dogodek. Posameznike, ekipe, prijatelje, sošolce, sodelavce, družine in druge bomo nagovorili in spodbudili v skupinsko kolesarjenje. Naloga je, da kolesarji prekolesarijo željeno traso, naredijo fotografijo, pripišejo število kilometrov in sliko s podatki pošljejo na elektronski naslov: Nina.TVU.2021@gmail.com Več >>

Izvaja: JZ Kozjanski park
Šmarje pri Jelšah, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU v videoposnetku predstavljamo pestro dogajanje, ki se v Kozjanskem parku zvrsti okoli praznika Kozjanskega Jabolka. Vabljeni! Vabljeni tudi k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-kozjanskipark Več >>

Izvaja: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Murska Sobota, 20. 9. 2021–30. 9. 2021 od 00.00 do 00.00
Letošnji festival Oko besede, ki je lani praznoval 25 let srečevanja z mladinskimi avtorji, krona svoje delovanje s podelitvijo 25. večernice, nagrade za najboljše mladinsko literarno delo. V knjižnici zato pripravljamo na ogled preteklih 25 dobitnikov večernice in razstavo letošnjih nominirancev in nagrajenca(ko) večernice. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
V Splošni knjižnici Ljutomer smo za vas pripravili razstavo knjig avtorja Sebastijana Preglja, nagrajenca letošnje Večernice, nagrado Večera za mladinsko književnost. Omenjeno nagrado je dobil za knjigo Vrnitev. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Rakek, 20. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Izdelava mozaikov ima zelo dolgo zgodovino. Sestavljali so jih že pred našim štetjem. Na Rakeku to dejavnost ohranja kulturno društvo Rak - likovna sekcija pod vodstvom Karmen Petrič. V zadnjih letih so v sekciji namenili veliko časa, da so sive stene Rakeka obarvali v pisane barve mozaikov. Nastalo je kar nekaj mozaičnih sten, ki si jih lahko ogledate, če se sprehodite po naših krajih. Na delavnici bodo otroci v sodelovanju s sekcijo pripravili vsak svoj mali mozaik, ki se bo končno povezal v eno veliko mozaično inštalacijo. Ta bo krasila steno vhoda naše osnovne šole. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Pridružujemo se omenjeni akciji skupnega branja. Namen je medgeneracijsko povezovanje ob branju, več branja v družini. V ta namen je letos zaživela tudi spletna stran Družinska pismenost, ki je namenjena tako staršem, ki bi se radi naučili, kako otrokom približati pismenost, kot tudi strokovnjakom, ki bi radi pomagali staršem uvajati več pismenosti v družinsko življenje. Omenjena akcija se je pričela 8. septembra. Več >>

Izvaja: Splošna knjižnica Ljutomer
Ljutomer, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
Obiskovalci Splošne knjižnice Ljutomer vabljeni na ogled in izposojo novih slikanic, pesmaric, mladinskih romanov različnih žanrov, ki že čakajo na vas. Z izbrano knjigo si v svojem najljubšem kotičku polepšajte dan. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek
Rakek, 20. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 12.00
Še nedolgo nazaj je bila šola precej drugačna, kot jo poznamo danes. Ko našim otrokom povemo kakšno zanimivo zgodbo iz šolskih dni ali ko jim pokažemo stare slike, se čudijo kako zelo drugače je bilo v časih poprej. Namen projektnega dneva bo predstaviti šolo nekoč in jo povezati s šolo, kot jo poznamo danes. Učenci druge triade bodo k sodelovanju povabili tudi svoje dedke in babice, mogoče tete in strice, da nas s svojimi zgodbami iz šolskih dni popeljejo v druge čase. Več >>

Izvaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 15.00
Na razstavi bo predstavljena stara lončena posoda, ki se je uporabljala na našem domoznanskem območju. Predstavljena bo lončena posoda, ki se je uporabljala ob jedi na žlico in pri peki potice. Ob tem bodo razstavljene tudi tematsko vezane knjige. Sicer pa lončarska obrt spada med najstarejše obrti tudi na Slovenskem. Še danes lahko kupimo uporabno lončeno posodje, ki na lestvici zdrave posode zaseda visoko mesto, poleg tega pa je lepo na pogled in ima poleg uporabne še dekorativno funkcijo. Lončena posoda ima odlično lastnost, hrana se nanjo ne prijemlje, zato živilom ni treba dodajati veliko maščobe, pravzaprav je skoraj dovolj, če premažemo posodo. Večinoma jo uporabljamo za peko številnih jedi v pečici, na primer mesa, različnih narastkov, gostih enolončnic, seveda pa tudi kruha in potic ter drugega peciva. Več >>

Izvaja: OŠ Log-Dragomer, enota vrtec Log Dragomer
Dragomer, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
V skupinah starejših otrok razvijamo govor in bralno kulturo tako otrok kot staršev z Bralnim nahrbtnikom. Otroci prinesejo slikanico, ki so jo prebrali doma, in vrstnikom predstavijo vsebino. Slikanico si lahko sposodijo tudi v vrtcu ali knjižnici. Prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Maribor, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 10.00
V šolski knjižnici bo na ogled razstava Jurčičevih del, s katero bomo obeležili 140. obletnico smrti slovenskega pisatelja, pesnika in časnikarja, avtorja prvega slovenskega romana Deseti brat, Josipa Jurčiča. Obvezna prijava na dogodek, upoštevanje PCT. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna
Žalna, 20. 9. 2021–30. 9. 2021 od 10.25 do 12.00
Z učenci bomo nabrali jabolka s šolske jablane. Nekaj jabolk bomo narezali na krhlje in jih posušili. Nekaj jabolk bomo namenili sladkanju, saj jih bomo narezali na koščke in pomakali v med. Preostanek jabolk pa bomo namenili za domači jabolčni sok, ki ga bodo pripravile naše babice in dedki. Komaj čakamo, da bomo jabolčne izdelke lahko poskusili. Gnila ali poškodovana jabolka bomo dali v kompostnik, kjer bomo dobili gnojilo za naš šolski vrt ali ponudili kmetu za hrano pujskom. Otroke želimo naučiti ravnanja s hrano in zmanjšati količino zavržene hrane. Izboljšati želimo njihov odnos do hrane in jim predstaviti sušenje jabolk in izdelavo jabolčnega soka. Več >>

Izvaja: Andragoško društvo Morje - Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola
Koper, 20. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 12.00
Obuditi spomin na ROČNA OPRAVILA, orodja , pripomočke, ki so se včasih uporabljala in gredo v pozabo. Več >>

Izvaja: OŠ Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 20. 9. 2021–27. 9. 2021 od 12.30 do 14.15
Učenci predmetne stopnje bodo pripravili priložnostno razstavo razglednic slovenskih krajev. Tako bodo spoznavali kraje svoje domovine, njene geografske, kulturne in druge značilnosti. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna
Žalna, 20. 9. 2021–1. 10. 2021 od 15.00 do 16.00
1. oktober je mednarodni dan starejših. V sodelovanju z gospo Olgo Jaketič, predsednico KO RK Žalna bomo poskrbeli za obdaritev starejših krajanov v Krajevni skupnosti Žalna in Krajevni skupnosti Veliko Mlačevo. Učenci bodo v okviru podaljšanega bivanja, z učiteljicami, pripravili lična darilca, obdarjencem pa bodo napisali tudi kratko in spodbudno sporočilo. Darilca bomo predali gospe Jaketič, ki bo poskrbela, da bodo zagotovo prišla v prave roke. Učiteljice se bodo z učenci pogovarjale o pomenu sožitja in različnih aktivnosti sodelovanja med generacijami, tako doma kot v domu starejših občanov. To je v današnjih časih še kako pomembno, saj medgeneracijsko sodelovanje prinaša tako mladim kot starejšim novo kakovost življenja. Več >>

Izvaja: Območna obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 21. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Obiskovalcem spletne PU s tremi predstavitvami lokalnih obrtnikov ponujamo nekaj nasvetov kako se pravilno odločiti za svoj poklic! Vabljeni k ogledu video predstavitve na povezavi: https://bit.ly/KSPJ-PU21-oozSmarje Več >>

Izvaja: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Medlog, 21. 9. 2021–28. 9. 2021 od 16.00 do 20.00
Seznanitev z dejavniki, ki zagotavljajo osnovno varnost pri delu s traktorji in traktorskimi priključki. Več >>

Izvaja: Podružnična osnovna šola Trnava
Trnava, 23. 9. 2021–2. 10. 2021 ob 08.00
Na dan Slovenskega športa bo organiziran pohod na Žovneški grad. Pot bo vodila mimo Žovneškega jezera in lokalnega pridelovalca jabolk, kjer bomo izvedli degustacijo različnih sort jabolk. Na Žovneškem gradu nam bo vodič predstavil zgodovino Žovneških in razkazal grad. Sledila bo izdelava makete gradu in branje knjige Friderik in Veronika. Več >>

Izvaja: OŠ dr. Vita Kraigherja
Ljubljana, 23. 9. 2021–27. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Učenci bodo pripravili vse za lasten vrtiček (visoke grede) ob šoli. Ob tem se bodo učili pomena samooskrbe, skrbi za rastline, naravo, načrtovanja. Več >>

Izvaja: OŠ Gorica Velenje
Velenje, 24. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.20 do 12.45
Skupaj s sedmošolci bomo olepšali šolske hodnike in knjižnico ter pripravili razstavo izdelkov in najlepših pisem. Tako bodo vsem na ogled kot opomnik, da je medgeneracijsko sodelovanje pomembno. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna
Žalna, 24. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.30 do 09.15
Od leta 2001 praznujemo Evropski dan jezikov, in sicer 26. septembra. Ta dan je posvečen jezikovni raznolikosti v Evropi in spodbujanju učenja jezikov. V letošnjem šolskem letu bomo Evropski dan jezikov obeležili znotraj posameznih oddelkov, in sicer z različnimi dejavnostmi. Z učenci bomo del učne ure namenili pogovoru oz. spoznavanju o tem, kaj je EDJ in zakaj ga praznujemo. Prebrali bomo tudi nekaj dejstev o jeziku na sploh (Ali si vedel, da …?). Na spletni strani https://edl.ecml.at/ si bomo ogledali jezikovna dejstva in se poigrali z jezikovnimi igrami. Okvirne dejavnosti, ki jih bomo pripravili za učence so naslednje: Prva triada: a) Ogled risanke PUJSA PEPA v več jezikih. b) Učenje pesmice MOJSTER JAKA v angleščini in nemščini. c) Prepoznavanje, kako se oglašajo živali v več jezikih. d) Pozdravi v 5 jezikih. Druga triada: e) Števila do 10 v 4 jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina, italijanščina). f) Najljubše besede v več jezikih (učenci bodo naredili stenske aplikacije). g) Lomilci jezika (Tongue Twisters) v slovenskem in angleškem jeziku (Če čebela ne bi če imela bi čebela bila bela ipd.), (Four fine fresh fish for you etc.). h) Pozdravi v več kot 5 jezikih. S spoznavanjem evropskega dneva jezikov bomo poskušali pri učencih vzbuditi veselje in pozitivno naravnanost do učenja tujih jezikov. Ob enem pa bomo razvijali medsebojno oz. medkulturno strpnost in razumevanje. Več >>

Izvaja: Društvo kmetic Ajda
Bistrica ob Sotli, 24. 9. 2021–9. 10. 2021 od 10.00 do 18.00
Članice društva kmetic Ajda - Bistrica ob Sotli in krajevna knjižnica Bistrica ob Sotli bomo pripravili razstavo starih receptov in fotografij, kako se je pri nas nekoč kuhalo. Z razstavo bomo obeležili tudi DEKD in TKD 2021 (25. 9.–9. 10. 2021): Dober tek! Več >>

Izvaja: OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE
Velenje, 24. 9. 2021–30. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Z izbranimi učenci bomo obiskali Bobrov center v Rogaški Slatini in se podali na pot nastanka Panonskega morja, sprehodili po naravnem in preurejenem vodotoku ter se pogovoril o človeškem vplivu na okolja. Učenci se bodo seznanili z reliefno strukturo, reševali interaktivne naloge in si ogledali sodobne digitalne animacije, na koncu pa se podali na učni poligon. Več >>

Izvaja: Pokrajinski arhiv Koper
Koper, 25. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.00 do 16.00
V okviru projekta Kulinarična Slovenija (Evropska gastronomska regija 2021) bomo v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper, Pomorskim muzejem Sergej Mašera Piran in našega Pokrajinskega arhiva Koper pripravili razstavo o prehrani v Kopru in njegovem zaledju od antike do konca 19. stoletja. (solinarska kuhinja; podeželska kuhinja; žito, olje in sol v prehrani; meščanska kuhinja). Pripravljenih bo 25 razstavnih panojev in katalog. Pred arhivom bomo na zelenici uredili tudi zeliščni vrt in vrt zdravilnih rastlin, ki bo odprt za javnost na dan razstave, ki bo predvidoma od 25.09. do 10.10. 2021. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor
Maribor, 26. 9. 2021–30. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Veseli smo, da so se dnevom vseživljenjskega učenja pridružili tudi v bolnišnični šoli. Njihova prva delavnica je potekala v znamenju skupnega branja slikanice Zverjasec in Zverjašček avtorice Julie Donaldson. Po navdihu prebranih verzov in na krilih rim je izpod rok mladostnikov nastala prečudovita slikanica – Ljubezen v šahu. Avtor pesnitve je Alen Bele (14 let), ilustracije so prispevali njegovi vrstniki. Več >>

KŠTM Sevnica vabi na Kolofest (kolesarjenje po sevniški občini z zaključnim druženjem). Zbor ob 8.00 na nogometnem igrišču pri Trimček baru (Blanca 36, 8283 Blanca), start ob 9.00. Več >>

Izvaja: Folklorna skupina Dragatuš
Dragatuš, 26. 9. 2021 ob 10.00
Odprte vaje folklorne skupine Dragatuš s prikazom plesov in pesmi osrednje ter obkolpske Bele krajine. Več >>

Družabni vikend se izvaja ob petkih in sobotah, na voljo so različne družabne igre, karte, namizni tenis. Ob lepem vremenu se lahko vse aktivnosti izvajajo na prostem. Več >>

Izvaja: Dijaški dom Vič
Ljubljana, 26. 9. 2021–8. 10. 2021 od 17.00 do 19.00
Rožnati oktober je mesec boja proti raku dojk, najpogostejšem malignem obolenju žensk v razvitem svetu. V mesecu oktobru po številnih državah sveta tečejo različne akcije ozaveščanja, katerih skupni namen je opozoriti na bolezen, pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja ter nenazadnje podpora vsem tistim, ki se jih je bolezen že dotaknila. Tem se bomo v okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja z dijakinjami (in dijaki) pridružil tudi Dijaški dom Vič. Redno in pravilno samopregledovanje dojk je namreč ključno za odkrivanje zgodnjih sprememb v in na dojkah, tudi rakavih. Dojke si je potrebno natančno pregledati 7 do 10 dan po začetku menstruacije, oziroma, če menstruacije nimaš, na izbran dan v mesecu. Pri tem ti lahko pomaga aplikacija za pametni telefon - le-to bomo spoznali skupaj. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021 od 00.00 do 00.00
V nasprotju z naravnimi stvarmi so kemiki/znanstveniki zasnovali množico novih gradiv, ki jih v naravi ne najdemo in jih tudi različno poimenujemo: umetne snovi ali polimeri ali sintetika. Učenci naše šole bodo v okviru dejavnosti TVU 2021 odkrivali svet umetnih snovi, njihovo pridobivanje in uporabo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola IV Murska Sobota
Murska Sobota, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
Razstava izdelkov iz lesa, ki so jih ustvarili učenci OŠ IV Murska Sobota. Dela so nastala pri pouku tehnike in tehnologije. Učenci so iz lesa in ostalih naravnih materialov ustvarjali kipe različnih velikosti in oblik. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
Vsakdo ima svoje najljubše kotičke, kjer najde umiritev in sprostitev, pa tudi moč za nove izzive. Dr. Karel Gržan jih je našel kar v najbližji okolici svojega doma, popeljal nas je do njih in ob tem razmišljal o izzivih in lepotah življenja. Povabljeni, da se mu pridružite na https://bit.ly/KSPJ-grzan55 Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 27. 9. 2021 od 00.00 do 00.00
Vsak ponedeljek, strokovna delavka CKZ Koroška, Anja, diplomirana dietetičarka, z nami deli recept za hitro pripravo zdravega obroka. Recept najdete na Facebook strani Večgeneracijskega centra Andeški hram. Pa dober tek! Več >>

Izvaja: Društvo Norma 7
Vipavski Križ, 27. 9. 2021–22. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
AVTOR RAZSTAVE: MONIKA AVDIĆ, dipl.obl. vizual. kom, Ajdovščina Ogled razstave: 27. september- 22. oktober 2021 Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vinica
Vinica, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 00.00 do 00.00
Razredničarka bo učencem 1. razreda brala pravljice, ki jih izberejo sami; učenci poslušajo, se pogovarjajo o prebranem in le to ilustrirajo. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš, 27. 9. 2021 od 07.30 do 12.30
Pohod učencev OŠ Dragatuš od 6. do 9. razreda na temo vinogradništva. Relacija bo določena naknadno. Več >>

Izvaja: OŠ Vrhovci
Ljubljana, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 07.30 do 08.00
Vsako jutro na šolskem igrišču krajevni upokojenci telovadijo v programu 1000 gibov. Učenci se jim bomo pridružili in skupaj z njimi telovadili. Naučili se bomo vrstni red gibov in se razgibali pred začetkom pouka. Gibi so raznoliki in z njimi krepimo celotno telo. Poudarila bom pomen vsakodnevnega gibanja za naše telo in življenje. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš
Dragatuš, 27. 9. 2021 od 07.30 do 08.15
Učenci 5. razreda v šolo prinesejo sestavine za pripravo zajtrka, za katerega se opredelijo, da gre za zdrav obrok. Vsak si pripravi zajtrk zase. Zajtrk pojedo in za seboj pospravijo/pomijejo. Več >>

Izvaja: OŠ Zreče
Zreče, 27. 9. 2021 od 08.00 do 09.00
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti bodo učenci nekaj časa namenili pogovoru o načinih prihajanja in odhajanja v šolo. Razmišljali bomo o pozitivnih in negativnih straneh uporabe motornih vozil ter iskali zabavne rešitve za ohranjanje čistega okolja in zdravega načina življenja. Pogovorili se bomo o tem, kako biti varen udeleženec v prometu. Ob koncu bodo učenci svoje ideje in predstave s kredami upodobili na cesti, ki bo v ta namen za nekaj časa zaprta za ves promet. Zagotovo se bodo učenci ob tem zabavali in pokazali timski duh pri ustvarjanju talnih umetnin Več >>

Izvaja: Knjižnica Kozje
Kozje, 27. 9. 2021–9. 10. 2021 od 08.00 do 15.00
Letošnje TVU povezujemo tudi z DEKD. V ta namen smo skozi poletje zbirali stare kuharske bukvice in recepte, napisane z roko. Iz izbranega gradiva smo pripravili razstavo s katero nagovarjamo obiskovalce tudi k dopolnjevanju zbirke. Več >>

Izvaja: Šolski center Celje - Višja strokovna šola
Celje, 27. 9. 2021–8. 10. 2021 od 08.00 do 14.00
Vabimo vas na predstavitev knjige Neskončni Leonardo. Skupaj s profesorico umetnostne zgodovine Darjo Povše bomo pobližje spoznali svet Leonardovih izumov in umetnin. Več >>

Izvaja: Knjižnica Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 9. 2021–2. 10. 2021 od 08.00 do 18.00
Vabimo vas k ogledu prenovljene potujoče razstave TVU Praznik učenja, ki so jo na Andragoškem centru Slovenije pripravili ob 25-letnici TVU. Z razstavo, ki je bila zasnovana že ob 15-obletnici, želimo najširši, strokovni in politični javnosti predstaviti novejše informacije in ključne dosežke projekta TVU, kazalnike uspešnosti vseh 25 let izvajanja festivala učenja v Sloveniji, s fotografijami pa pokazati pestrost dogajanja TVU po Sloveniji. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 19.00
Pisateljica in nekdanja učenka šole, Janja Žalik Jerebič, bo obiskala svojo OŠ Beltinci in otrokom predstavila svojo pesem in pravljico o krokodilu in ščetkanju zob. Spomnila nas bo, kako pomembna je higiena zob in skrb za zdrave zobe. Učenci bodo nato zgodbo še upodobili in izdelek poslali na elektronski naslov: Nina.TVU.2021@gmail.com Izdelki učencev bodo objavljene na spletni strani izvajalca. Več >>

Izvaja: Kulturni center Semič
Semič, 27. 9. 2021 ob 08.00
Ljubezen gre skozi želodec, kulinarika v arhivskih gradivih, razstava v stripu v dopoldanskem času. Več >>

Izvaja: OŠ Ivana Cankarja, enota Tržaška
Vrhnika, 27. 9. 2021–28. 9. 2021 od 08.00 do 12.25
Obeležitev dneva jezikov (26. 9.) skozi spoznavanje drugih kultur, poslušanje glasbe, učenje pozdravov v drugih tujih jezikih … Več >>

Izvaja: Osnovna šola Šalovci
Šalovci, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.00 do 12.30
Učenci 5. in 6. razreda raziščejo in predstavijo znamenitosti Slovenije preko PPS predstavitve. Učenca 5. razreda iz Švice predstavita znamenitosti Švice. Učenci drug drugim predstavijo določene družabne igre. Namen je spoznati državo sošolcev, pomoč pri vključiti v socialno okolje in učenje jezika. Več >>

Izvaja: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Postojna, 27. 9. 2021–6. 10. 2021 od 08.00 do 19.00
“Ko zadiši iz mamine kuhinje” bo v sklopu dejavnosti, dogodkov ob Tednu kulturne dediščine 2021, ki časovno sovpada s TVU. Razst. bo od 27.9. do 8.10. Predstavili bomo kuhinjo, ki je bila nekoč osrednji prostor druženja in povezovanja družine ter opremo, posodje, jedilni pribor, glinene posode, kuharske knjige, stare recepte…lahko, da pokažemo postopek priprave kakšnih živil, da bo malo zadišalo… Razstava bo potekala v mestni knjižnici. Več >>

Izvaja: Center za krepitev zdravja /Zdravstveni dom Murska Sobota
Murska Sobota, 27. 9. 2021 ob 08.00
Zainteresirani na delavnici testirate svojo aerobno telesno zmogljivost – zmogljivost srca, ožilja in dihal. Upoštevajoč vaše zdravstveno stanje in rezultat testiranja, vam strokovnjaki podamo povratno informacijo o vaši telesni pripravljenosti in svetujemo, kakšna oblika in intenzivnost vadbe koristi vašemu zdravju. Vsem tistim, ki imate prisotne dejavnike tveganja ali ogroženost za srčno žilna obolenja, ponudimo možnost vključitve v ostale preventivne programe, ki jih izvajamo v Centru za krepitev zdravja v ZD Murska Sobota. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Vuzenica
Vuzenica, 27. 9. 2021–8. 10. 2021 od 08.20 do 12.40
Skozi projekt TVU smo si zadali naloge, da povežemo skupaj več generacij. Izbrali smo si pet dejavnosti, kjer aktivno sodelujejo različne generacije. V sklopu dogodka Pot do medgeneracijske povezanosti – brskajmo skupaj (računalništvo za starejše) bomo v popoldanskem času en teden s pomočjo učitelja računalništva in učencev prostovoljcev nudili starejšim tečaj računalništva. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 27. 9. 2021 od 08.20 do 12.40
Dejavnost se bo izvajala med poukom angleščine v 4. a in b razreda. Učenci bodo predstavili svoj materni jezik, v kolikor to ni slovenščina (npr. ruski, albanski, makedonski, bosanski ...). Poiskali bodo nekaj besed ali povedi iz jezikov, ki jih zanimajo (npr. španski, italijanski, nemški ...). Ugotovitve bodo predstavili med poukom. Ob tem bodo spoznali pomen učenja jezikov. Več >>

Izvaja: OŠ Ig
Ig, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.20 do 13.50
Vedno aktualna tema, kateri bomo letos preko različnih medijev, novic in delavnic namenili več časa. izdelali bomo tudi plakate na to tematiko. Več >>

Izvaja: OŠ Martina Krpana
Ljubljana, 27. 9. 2021 od 08.30 do 12.00
Med poukom angleščine in slovenščine bomo obeležili evropski dan jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, tako da bodo učenci izvedeli več o jezikih v Evropi in spoznali nekaj besed različnih evropskih jezikov. Učenci, katerih materni jezik ni SLJ, bodo na kratko predstavili svoj materni jezik. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 27. 9. 2021–5. 10. 2021 od 08.30 do 12.30
Izvedli bomo anketiranje udeležencev, ki vstopijo v našo hišo. Anketiranje bo trajalo ves september in še malo oktobra in hkrati sovpada tudi s Tedni vseživljenjskega učenja. Več >>

Izvaja: Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 08.30 do 14.05
V času vsesplošnega pospeševanja družbenega in osebnega življenja potrebujemo vrsto novih znanj in veščin za zagotavljanje izpolnjujočega, aktivnega in varnega eksistencialnega okvira. Ravno kultura in ustvarjalnost, kulturna zavest in izražanje, pa naj bo v maternem ali tujem jeziku, pa so pomembna gonila osebnega razvoja, socialne kohezije, inovativnosti in ne nazadnje tudi konkurenčnosti. Zato bi radi z obeleženjem evropskega dneva jezikov in predstavljanjem jezikovnih spretnosti v umetniškem izražanju dijake in javnost osvestili o pomenu učenja jezikov, podpiranja večjezičnosti in medkulturnega razumevanja in izražanja. V okviru aktivnosti Pot do znanja jezikov in ustvarjanja v njih bodo dijaki s pomočjo mentorjev pripravili dogajanje v posameznih jezikih. Vsak dan bo posvečen enemu jeziku (slovenščina – materinščina, tuji jeziki – angleščina, nemščina, španščina in ruščina). Aktivnosti v izbranem jeziku bodo potekale med odmori: šolski radio – glasba, branje poezije, kratek kulturni program v avli šole in manjše razstave (umetniški izdelki v različnih jezikih). Več >>

Izvaja: Višja šola Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Bodočim študentom Višje šole Ravne na Koroškem smo pripravili pripravljalni tečaj iz matematike, v katerem bodo lahko naredili ponovni pregled in ponovitev nad že osvojenim znanjem, ugotavljali pa bomo tudi nivo znanja, ki so ga pridobili v času srednjega strokovnega izobraževanja, ter ugotavljali stopnje, od katerih lahko nadaljujemo pridobivanje novih védenj na naši višji šoli. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Murska Sobota, 27. 9. 2021–10. 10. 2021 ob 09.00
Udeleženci 9. razreda OŠO pripravijo plakate z romskimi in slovenskimi frazami in jih razstavijo v vitrinah na dvorišču LUMS. Tako Romi ostalim udeležencem predstavijo del svoje kulture in jim dajo priložnost za osvojitev nekaj temeljnih izrazov v njihovem jeziku. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 27. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
V okviru Univerze za starejše deluje sekcija kreativnost, ki bo delovala tudi v prihodnjem šolskem letu. Kaj vse bodo starejši ustvarjali in katere tehnike bodo pri tem uporabili, izveste na uvodnem sestanku. Več >>

Izvaja: UPI - ljudska univerza Žalec
Žalec, 27. 9. 2021 ob 09.00
V kuhinji UPI - Ljudske univerze v Žalcu bomo (v angleščini) predstavili tipičen angleški zajtrk in se ob toplem čaju pogovarjali. 26. 9. obeležujemo svetovni dan jezikov, vendar je zaradi nedelje delavnica izvedena dan kasneje (27. 9.). Udeležba je brezplačna. Več >>

Izvaja: Bajtica spletne in računalniške storitve Anže Šuštaršič s.p.
Litija, 27. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Vas zanima programiranje pa ne veste kaj to sploh je? Na delavnici boste izvedeli nekaj osnovnih konceptov programiranja, ki so enaki v vseh programskih jezikih. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
Maribor, 27. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
V okviru projekta Beremo skupaj bomo z učenci priseljenci izvedli delavnico, na kateri bodo učenci spoznavali slovenski jezik in pridobivali besedni zaklad. Učenci bodo brali besedila v svojem materinem jeziku in se o besedilih pogovarjali, čimveč v slovenskem jeziku. Obvezna prijava na dogodek, upoštevanje PCT. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Slovenske Konjice, 27. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na delavnica bodo dijaki spoznali različne jezike, brali zgodbe, pesnili in se na koncu predstavili, kar so ustvarili. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Stročja vas - enota vrtec
Stročja vas, 27. 9. 2021 ob 09.00
V sklopu Evropskega dneva jezikov so se na Glavnem trgu v Ljutomeru odvijale jezikovne delavnice. Dijaki GFML so s pomočjo profesorjev pripravili delavnice v angleškem, nemškem, francoskem, madžarskem španskem in ruskem jeziku. Več >>

Izvaja: Urad za delo Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
Na predstavitvi na Zavodu za zaposlovanje Šmarje pri Jelšah bo udeležencem brez končane osnoven šole predstavljena brezplačna Osnovna šola za odrasle. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Krško
Krško, 27. 9. 2021 ob 09.00
Vabljeni na delavnico, na kateri bomo pripravili, posneli in zmontirali svoj video življenjepis. Da nas bodo delodajalci izmed množice lažje prepoznali in izbrali. *Udeleženci morajo skladno z vladnim odlokom izpolnjevati pogoj PCT. Več >>

Izvaja: Dom Hmelina, dom za strejše občane, d.o.o.
Radlje ob Dravi, 27. 9. 2021 od 09.00 do 09.25
Telovadba prilagojena starostnikom na invalidskih vozičkih z berglami, hoduljami pod vodstvom fizioterapevtke in delovne terapevtke. Več >>

Izvaja: Zdravstveni dom Brežice, Center za krepitev zdravja ZD Brežice
Brežice, 27. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Predstavitev najpogostejših težav na področju spanja, njihovih vzrokov in možnih načinov njihovega odpravljanja. Predavanje bo trajalo približno 1 uro. Več >>

Izvaja: Planinska zveza Slovenije
, 27. 9. 2021 od 09.00 do 17.00
Vabljeni na medgeneracijskem pohodu na Lisco. Na izletih upoštevajmo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): - Če niste popolnoma zdravi, ostanite doma in tako preprečite potencialno širjenje virusa. - Uporabljajte masko pri prevozu oseb iz različnih gospodinjstev. - Ohranjajte priporočeno varnostno razdaljo. - Izogibajte se rokovanju, objemanju, pitju iz steklenice drugega. Več >>

Izvaja: Zavod Znanje Postojna, javni zavod
Postojna, 27. 9. 2021 ob 09.30
V drugem delu delavnice bomo spoznali, kako delujejo družbena omrežja Facebook, Instagram in ostala. Potopili se bomo tudi v svet spletnega bančništva. Če vas zanimajo male skrivnosti uporabe interneta vabljeni, da se nam pridružite na delavnici. Več >>

Izvaja: Janja Doplihar
Nova Gorica, 27. 9. 2021 od 09.30 do 11.00
Mobilne aplikacije so programi, ki jih naložite na vaš pametni telefon ali tablico. S pomočjo izkušene predavateljice Janje Doplihar boste udeleženci spoznali različne mobilne aplikacije, si jih namestili na svoj telefon ter jih tudi praktično preizkusili. Vabljeni. Več >>

Berem, torej mislim je delavnica, ki je namenjena vsej populaciji. Na delavnici se iz prebranega razvija debata. Namen je pogovor in druženje ob prijetni družbi. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Bakovci
Bakovci, 27. 9. 2021 ob 09.45
Vsako leto 26. 9. obeležujemo evropski dan jezikov. Učenci bodo v tednu od 20. do 24. 9. 2021 v šoli in doma ustvarjali v različnih jezikih. Izdelki bodo zbrani v celoto in bodo v obliki spletne prireditve predvajani na ravni šole ter objavljeni na spletni strani. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
, 27. 9. 2021–10. 10. 2021 od 09.55 do 10.15
S tehniko origami bomo iz odpadnega papirja izdelovali ladjice in tako sodelovali v projektu 6 milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev. Izdelane ladjice bomo dostavili na Srednjo ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor, kjer bodo mladi umetniki iz teh ladjic izdelali umetniško inštalacijo v spomin na žrtve holokavsta. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 27. 9. 2021 od 10.00 do 11.00
Miselne delavnice so delavnice za starejše, ki spodbujajo aktivnost možganov. Vaje in igre so v pisni ter ustni obliki. Več >>

Izvaja: Šunkarna in Gurmet Kodila
Murska Sobota, 27. 9. 2021 ob 10.00
Predstavitev razvoja gastronomske ponudbe, šunkarne, mesnice ter restavracije na temeljih spoštovanja tradicije, prenosa znanja in povezovanja v lokalnem okolju, ter pomen le tega za razvoj turizma v regiji. Priprava prispevka za izdelavo filma na to tematiko. Več >>

Izvaja: OŠ Simona Jenka - PŠ Center
Kranj, 27. 9. 2021–8. 10. 2021 od 10.00 do 11.00
Projekt v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. Ljudske pesmi in pripovedke nas bodo popeljale v svet kulturne rastline, ki ima že dolgo zgodovino. Spoznavali bomo ajdo, ki je imela pomembno vlogo v prehrani ljudi. Vodila bo: Nataša Šefer Več >>

Izvaja: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava
Lendava, 27. 9. 2021 od 10.00 do 14.00
Klub študentov Lendava daje študentom koristne informacije o študiju, študentskih domovih, študentskih bonih, novim študentom predstavljajo delovanje KŠL in aktivnosti, ki jih pripravljajo, obenem pa imajo študenti možnost nakupa študentskih bonov. Več >>

Izvaja: Večgeneracijski center Andeški hram
Slovenj Gradec, 27. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Vabimo vse, ki vas zanima umetnost, slikanje, risanje, da se pridružite na slikarsko in risarsko delavnico. Delavnico vodita Gordana Grah in Nika Martini. Več >>

Izvaja: Kadring, d.o.o., Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica, 27. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Na delavnici bomo spoznavali različne profile osebnosti. Sem sodi tudi reševanje vprašalnika za določanje profilov osebnosti, ki nam pomaga bolje spoznati samega sebe. Različni profili uporabljajo različne načine komunikacije – prepoznajmo jih. Več >>

skozi delavnico se bomo spoznali z različnimi tehnikami samopomoči pri različnih simptomih - glavobol, prehlad,... POVEZAVA: https://us02web.zoom.us/j/84467903026 Več >>

Izvaja: Mladinski svet Ljutomer
Ljutomer, 27. 9. 2021 ob 10.00
27. septembra ob 10:00 ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite na lep obisk pisane cvetličarne družine Alt. Dobimo se v Večgeneracijskem centru v Ljutomeru. Novi obrazi so dobrodošli. Se vidimo ob deseti uri. 🙂 Več >>

Izvaja: Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende
Šmarje pri Jelšah, 27. 9. 2021 od 10.20 do 12.00
Osnovnošolce bomo v letošnjem TVU popeljale na nezahteven sprehod po Šmarju pri Jelšah. Primeren je tudi za najmlajše ljubitelje zgodb. Se vam je kdaj zgodilo kaj lepega, pa tega niste znali pojasniti? Večini se je verjetno zgodilo kaj neprijetnega. A tako je. Na svetu so pravljična bitja, ki ljudem pomagajo, in tudi takšna, ki ljudem nagajajo. Na sprehodu nas bo pot vodila do Kneippovega parka in hiške v gozdu, kjer bomo spoznali pravljična bitja, ki so ljudem nekoč nagajala in pomagala. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Križevci
Križevci pri Ljutomeru, 27. 9. 2021 od 10.20 do 12.00
Učenci se bodo na dvorišču šole izražali v tujih jezikih in na likovnem področju. Na tla bodo poslikavali zastave, v več jezikih pisali izreke. Povezali bomo več razredov in različnih skupin, ki se učijo angleščino in nemščino. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - Vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci
Ljutomer, 27. 9. 2021–29. 9. 2021 od 10.30 do 15.10
Z otroki se bomo z avtobusom odpeljali v Bioterme Mala Nedelja, kjer bodo otroci imeli tridnevni plavalni tečaj. Plavalni tečaj bo izvajala plavalna šola Delfin, strokovni delavki oddelka bosta skrbeli za varnost otrok. Plavalni tečaj bo potekal od 11.30 ure do 14.30 ure. Po plavalnem tečaju se otroci z avtobusom vrnejo nazaj v vrtec. Več >>

Izvaja: OŠ Šmartno
Šmartno pri Litiji, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 10.45 do 11.30
Ker stare igre zgubljajo svoj pomen v teh hitrih časih, se bomo z učenci naučili in igrali igre, ki so jih poznali naši stari starši. Cilj dogodka bo, da stare pozabljene igre vrnemo v otrokov vsakdan. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Jesenice
Jesenice, 27. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bomo posebno pozornost namenili motiviranju udeležencev k reševanju SVOS vprašalnika. Na enem izmed srečanj bomo priseljencem, ki obiskujejo tečaj slovenščine predstavili vprašalnik. Poseben poudarek bo na poklicnih interesih. Več >>

Izvaja: Janja Viher s.p.
Murska Sobota, 27. 9. 2021 ob 11.00
Kratko izobraževalno predavanje o pomenu tradicije in povezovanja za razvoj lokalne gastronomske ponudbe in turizma v regiji. Predavanje je namenjeno gostinskim šolam, društvom povezanim z gastronomijo, ponudnikom gostinskih in turističnih storite in drugim zainteresiranim. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 27. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Švicarka bere pravljice v klasični nemščini in v švicarskih dialektih. Prijave: Najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: OŠ LA Grosuplje, PŠ Žalna
Žalna, 27. 9. 2021–8. 10. 2021 od 11.30 do 12.00
1. oktober je mednarodni dan starejših, zato se bomo v 1. razredu pogovarjali o življenju starejših ljudi, obenem pa bomo pokukali tudi v način življenja v preteklosti in spoznavali stare predmete, ki jih danes ljudje skorajda ne uporabljajo več. Pripravili bomo razstavo starih predmetov, ki bo obsegala orodje in gospodinjske pripomočke, npr.: sklede, srp, pehar, petrolejko, itd. Seveda bomo tem času prebrali tudi kakšno povest iz »starih časov« in si ogledali oddajo ali posnetek različnih zbirk starin. Pri tem bom učencem skušala privzgojiti pozitiven odnos do slovenske kulturne dediščine. Pri likovni umetnosti se bomo preizkusili v risanju starih predmetov z ogljem, naučili pa se bomo tudi slovenski ljudski ples – kolo. Več >>

Izvaja: OŠ Tabor Logatec
Logatec, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 12.00 do 13.00
Mlajši učenci izdelajo kartončke s slikami in besedami na izbrano tematiko (npr, šport, hrana, vreme,...). Tako nastane zbirka slikovnega materiala, ki bo v pomoč učencem priseljencem pri spoznavanju slovenščine. Več >>

Izvaja: Knjižnica Podčetrtek
Podčetrtek, 27. 9. 2021–9. 10. 2021 od 12.00 do 17.00
TVU in DEKD 2021 se pridružujemo tudi v naši knjižnici z razstavo starih kuharskih knjig in receptov, ki smo jih, s pomočjo naših uporabnikov, zbirali skozi poletne mesece. Vabljeni, da pogledate kako lično urejene zbirke zvezkov z recepti so nekoč imele naše kuharice in morda najdete tudi kakšen že pozabljen recept in ga preizkusite. Več >>

Izvaja: OŠ Preserje pri Radomljah
Preserje pri Radomljah, 27. 9. 2021 od 12.05 do 13.30
Gre za informiranje in svetovanje, kako s programom Liveworksheets poenostaviti poučevanje in preverjanje (tudi ocenjevanje) znanja pri delu na daljavo. Učitelji bodo spoznali osnovna orodja v omenjenem programu, naredili samostojno predlogo, se jo naučili ustrezno shraniti na računalnik in jo naložiti v spletne učilnice. Več >>

Izvaja: Podružnična OŠ 11. maj Grahovo
Grahovo, 27. 9. 2021 od 12.30 do 14.00
Učenci bodo ustvarjali sladke dobrote - mafine. Recepte zanje bodo poiskali sami. V dveh skupinah se bodo v peki pomerili med seboj. Katera skupina bo boljša? Več >>

Izvaja: OŠ Notranjski odred Cerknica
Cerknica, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 12.30 do 14.15
Učiteljica Urška Šparemblek, ki ima bogate dramske izkušnje, bo učencem 2. triade in učiteljem predstavila ulično gledališče. V okviru tega se bodo seznanili z žongliranjem in ulično akrobatiko. Več >>

Izvaja: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Zreče, 27. 9. 2021 od 13.00 do 16.00
na delavnicah boste spoznali in skuhali različne jedi, ki so primerne za jesenske dni. Prav tako boste spoznali poklice s področja gastronomije. Več >>

Izvaja: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Murska Sobota, 27. 9. 2021 od 13.00 do 17.00
Namen projekta Atena je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo odrasli zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Potencialni kandidati bodo lahko prejeli več informacij o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč. . Več >>

Skozi igro spoznavamo svet, prijatelje in se učimo. Med socialne igre štejemo tiste igre, ki namesto tekmovalnosti v ospredje postavljajo socialne odnose med ljudmi. Na delavnici se bomo igrali različne socialne igre za utrjevanje in poglabljanje medsebojnih odnosov. Več >>

Od 20. 9. 2021 naprej, od ponedeljka do petka, po 13. uri poteka učna pomoč. Učna pomoč poteka po predhodnem dogovoru, individualno za različne predmete. Več >>

Izvaja: Zavod Trismegistus
Krško, 27. 9. 2021 ob 13.00
Zavod Trismegistus vabi k ogledu videa - intervjuja s slikopleskarjem Romanom Suhadolnikom, v katerem bo govora o nastajanju krasilnih stenskih poslikav. Video si bo možno ogledati na Facebook strani Zavod Trismegistus - Trismegistus Institute. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Postojna, 27. 9. 2021 ob 13.30
Na šolskem igrišču vam bomo pripravili aktivnosti, s katerimi si boste dodobra razmigali svoje telo. Igrali se bomo različne športne igre, se zabavali. pri tem pa naredili tudi nekaj dobrega za svoje telo. Na delavnice se je potrebno prijaviti na kristinca1@gmail.com Potreben je PCT test in predhodna najava. V primeru slabega vremena bo dejavnost prestavljena. Več >>

Izvaja: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, 27. 9. 2021 od 13.30 do 14.30
Naše stanovalce vsak ponedeljek povabimo na bralno urico, kjer najprej pregledamo in pokomentiramo novice iz naših krajev, nato aktualne obletnice, praznike in drugo dogajanje. V osrednjem selu srečanja pa se podamo v svet pripovedk in legend. Ob tem obujamo spomine na našo mladost in zgodbe ter pesmi, ki so nam jih takrat pripovedovali. Več >>

Izvaja: OŠ Staneta Žagarja
Kranj, 27. 9. 2021 od 13.30 do 15.00
Delavnica je namenjena od 10 do 12 let starim otrokom kot praktični prikaz, kako zabavno je lahko učenje nemščine. Otroci bodo ob svetovnem dnevu jezikov skozi igro spoznavali jezik naših severnih sosedov. Več >>

Izvaja: Dom Lukavci
Ljutomer, 27. 9. 2021 od 13.45 do 14.15
Stanovalci Bivalne enote Ljutomer 3 se spopadajo s pastmi sladkorne bolezni. Za lažje razumevanje in obvladovanje sladkorne bolezni, jim bodo zaposleni predstavili bistvene poudarke o nastankih in vzrokih sladkorne bolezni, ter na kreativen način predstavili in pripravili sladico, ki ustreza vsem kriterijem sladkorne diete - ribezov žele. Hkrati bodo stanovalci spoznali vse pozitivne učinke za zdravje, ki jih vsebuje sladica. Delavnica bo omogočila pridobitev znanja o sladkorni bolezni ( nastanek, spremljanje, zdravljenje, preprečevanje nastanka oz. poslabšanja sladkorne bolezni) ter pridobitev veščin za obvladovanje bolezni. Več >>

Izvaja: Anna Hladnik s.p., Švicarska šola
Kranj, 27. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Švicarka bere pravljice v klasični nemščini in v švicarskih dialektih. Prijave: Najkasneje 3 dni pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com. Več >>

Izvaja: OŠ Franceta Bevka
Ljubljana, 27. 9. 2021–30. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Seznanjanje javnosti z nujnostjo učenja jezikov, opozarjanje na raznoliko jezikovno kulturno pestrost Evrope, spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov. Več >>

Izvaja: OŠ Simona Jenka - PŠ Center
Kranj, 27. 9. 2021 od 15.00 do 16.30
Z udeleženci se bomo igrali aktivne skupinske igre, postavljen bo kratek lov na zaklad z nalogami v okolici šole (igrišče, igrala, zelenica), poleg bo postavljen šotor in zakurjen ogenj v prenosnem vrtnem ognjišču, v kolikor bo to mogoče. Vodil bo: Rihard Pelko iz Društva tabornikov Rod Stane Žagar – mlajši. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Beltinci
Beltinci, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 16.00 do 19.00
Zajček Rajko in mega medvedek je slikanica z zgodbico (avtorica: Lea V. Golub) o zajčku, ki živi v revščini, mama, nekoč zaposlena kot šivilja, pa mu sešije najlepšega medvedka, saj je v svoje delo vložila trud, čas in ljubezen. Avtorica knjige nas bo popeljala v pravljični svet in predstavila svoje delo ter delo ilustratorja, urednika, lektorja … Seveda pa bomo spoznali tudi knjigo in pravljica o zajčku Rajku in njegovem medvedku. Več >>

Izvaja: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Radlje ob Dravi, 27. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Nadaljevalni tečaj nemščine je primeren za tiste, ki že poznajo osnove nemškega jezika in bi svoje znanje radi nadgradili. Več >>

Izvaja: OŠ Notranjski odred Cerknica
, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 16.00 do 18.00
Učiteljica bo zainteresirane učence predmetne stopnje popeljala po učni poti ob Cerkniškem jezeru, ki poteka od požiralnikov Rešeto in se konča dobrih 500 m pred mostom pred vasjo Otok. Samo pot skozi neokrnjeno naravo Cerkniškega jezera popestrijo številne informacijske ali didaktične točke (prehranjevalni splet, plezalo ris, silhueta medveda in volka). Najdragocenejši pa so razgledi z opazovalnic Kuharca, Klejni vrh in s kar 10-metrskega stolpa Otočec, ki ponujajo pogled na izjemne razsežnosti tega kraškega pojava. Več >>

Izvaja: Društvo Norma 7
Ajdovščina, 27. 9. 2021 ob 16.00
poezije in proze MAJDE MENCINGER, prof. pedagogike in psihologije/ prva pedagoška leta je preživela v Dornberku/. Več >>

Družabne aktivnosti potekajo v prostorih MKC, na voljo so različne družabne igre, karte, namizni tenis. Ob lepem vremenu se lahko vse aktivnosti izvajajo na prostem. Več >>

Izvaja: Tehniški šolski center Maribor
, 27. 9. 2021 od 16.00 do 16.45
Skozi igro, igro vlog in aktivno rabo nemškega jezika pridobimo praktične izkušnje in samozavest pri nastopanju v nemškem jeziku. Gradimo besedni zaklad s širokim naborom vsebin, ki zajemajo aktualne družbene teme, kulturo, naravo, okolje itd. Učenje nemščine v prostem času je lahko atraktivno, zabavno in hkrati uporabno. Več >>

Izvaja: Osnovna šola Predoslje
Predoslje, 27. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
Likovna delavnica je namenjena učencem prvega razreda osnovne šole Predoslje. Pod vodstvom likovnega pedagoga, bo skupina učencev in učenk ustvarjala na slikarska platna z akrilno tehniko. V skupini bo največ 8 udeležencev. Tematika ustvarjanja je predvidena na temo: SLOVENIJA MOJA DEŽELA. Nastala likovna dela bodo razstavljena v šolskih prostorih. Cilj likovne delavnice je naučiti učence in učenke dodatnih likovnih spretnosti, razvijanje njihove ustvarjalnosti in ustvariti kvalitetna otroška likovna dela. Likovno delavnico bom vodila učiteljica Eva Puhar Račič, v pomoč pa mi bo določen učitelj sodelavec ali učiteljica sodelavka, ki bo likovno delavnico popestril ali popestrila z znanjem iz svojega področja (tuji jeziki, geografija, zgodovina, naravoslovje, šport). Tako bomo z izvedbo delavnice dosegli tudi medpredmetno sodelovanje, kar je dodana vrednost pri vseživljenjskem učenju. Več >>

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica vabi na voden pohod po Jurkovi poti na Lisco. Predvideno izhodišče iz Tončkovega doma na Lisci. Več >>

Izvaja: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško
Krško, 27. 9. 2021 od 16.30 do 19.30
Če vas zanima pripovedovanje pravljic v povezavi s prostorom in interpretacijo naravne in kulturne dediščine prijazno vabljeni na delavnico, kjer boste pridobili in razvijali različne veščine: odnos do ljudskih pripovedi, pripravo zgodbe za pripovedovanje, veščino oblikovanja govora, domišljijo in slikovni spomin, občutek za prostor in sposobnosti ubesedovanja doživetega, umestitev zgodbe v prostor. Raziskovali bomo lokalne krške zgodbe. Več >>

Izvaja: KUD Leyli
Tržič, 27. 9. 2021 od 16.30 do 17.30
Spoznali bomo osnovne gibe v orientalskem plesu in se naučili krajšo plesno kombinacijo. Delavnica je namenjena starostni skupini 3 – 9 let. Prijave na leyli.orient@gmail.com ali na 040 42 52 55 (Stana) do 26. 9. 2021. Več >>

Izvaja: Dejan Suban
Nova Gorica, 27. 9. 2021 od 16.30 do 18.00
Na delavnici boste izvedeli več o tradicionalnih načinih shranjevanja živil rastlinskega in živalskega izvora. Od izbire tehnike do samega praktičnega postopka shranjevanja. Pot vas bo vodila tudi preko napak in zmot, ki jih ljudje pogosto naredimo med samim postopkom. Začeli bomo z načrtovanjem in vodenjem dnevnika shranjevanja, izbiro posod, pripomočkov ter izbiro prostora shranjevanja. Več >>

Predstavitev delovanja Slovenskega društva Hospic, prostorov, spremljanje na domu, žalovanje otrok, mladostnikov in odraslih, detabuizacija smrti, prostovoljstvo ter Hiša Hospica. Več >>

Izvaja: Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
Murska Sobota, 27. 9. 2021–1. 10. 2021 od 17.00 do 21.00
Delavnica je brezplačna Kdo se lahko prijavi? Mladi v starosti med 10. in 29. let, ki vas zanima sodobno in urbano likovno ustvarjanje. Koliko stane? Delavnica je brezplačna za vse udeležence. Največje možno število udeležencev je 10. Kam se prijavim? Na elektronski naslov miha.lendvaj@mikk.si pošljete prijavo na delavnico. V zadevo sporočila vpišete “Prijava na delavnico sodobne likovne umetnosti”. V besedilu pa navedete svoje ime in priimek ter starost. Kaj bomo počeli? V okviru delavnice boste udeleženci spoznali moderne urbane načine ustvarjanja, ki uporabljajo sam prostor kot medij za izražanje brez pogojevanja z raznimi klasičnimi slogi in stili, spoznali sodobno zgodovino likovne umetnosti, primere dobrih in slabih praks ustvarjanja v urbanem lokalnem okolju, pripravili lastne upodobitve in jih umestili na lesene panele v MIKKovem klubskem prostoru ter s tem doprinesli k izgledu prostora. Po zaključku delavnice, pa boste svoje izdelke tudi predstavili na otvoritvi razstave, ki bo potekala v soboto, 2. oktobra 2021 ob 18h. Delavnica bo potekala pod mentorstvom slikarja, ilustratorja, grafitarja in grafičnega oblikovalca Gregorja Purgaja. Več >>

Izvaja: JZ Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
Radeče, 27. 9. 2021 ob 17.00
Že tradicionalna prireditev na Radeški tržnici, namenjena promociji lokalnih ponudnikov in pomena lokalne hrane, bo tokrat še posebej kulinarično obarvana. Letos se z dogodkom namreč priključujemo projektu Slovenija - evropska gastronomska regija 2021, ki promovira trajnostni razvoj gastronomije, lokalno samooskrbo, povezovanje podeželskih in urbanih območij, povečevanje kakovosti življenja, poudarja pomen prehrane za zdravje ter zagotavlja podporo malim in srednjim podjetjem. Več >>

Izvaja: Center za socialno delo Koroška, enota Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021–4. 10. 2021 od 17.00 do 18.30
Predstavitev programa Neverjetna leta za starše in strokovne delavce osnovnih šol v Mežiški dolini. V treninge starševstva želimo povabiti starše otrok v starosti od 3. do 12. leta. Na srečanju bomo predstavili piramido starševstva in temeljne principe programa za vzpodbujanje pozitivnega starševstva. Starše bomo spodbudili, da se vključijo v program NL , ki bo potekal za starše nadaljnjih 18 tednov. Več >>

Izvaja: Mladinski center Hrastnik
Hrastnik, 27. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnove uporabe 3D modelirnika. Predstavljeno bo oblikovanje enostavnih modelov, nastavljanje parametrov printanja. Po delavnici se lahko udeleženci individualno dogovorijo za termine printanja svojega modela. Več >>

Izvaja: Masaže Bellis, Tomaž Uršič s.p.
Škofja Loka, 27. 9. 2021 od 17.00 do 17.40
Sprostitvena masaža telesa za vse, ki radi uživate v sprostitvi. Več >>

Izvaja: Matej Ključevšek
Radeče, 27. 9. 2021 ob 17.00
Z lokalnim predelovalcem mlečnih izdelkov se bomo družili na delavnici izdelave sira. Kmetija Ključevšek je znana po odličnih domačih jogurtih in sirih, na kmetiji pa z izredno bogato muzejsko zbirko orodij in pripomočkov ohranjajo tudi zgodbe naše preteklosti. Z mladim gospodarjem, Matejem Ključevškom, bomo na Radeški tržnici poskusili izdelati sir. Ob samem praktičnem delu pa bomo aktivni tudi v teoretičnem smislu - opredelili bomo, kaj vse lahko vpliva na kakovost izdelanega sira ter izpostavili številne pozitivne učinke kratkih dobavnih verig. Več >>

Izvaja: Ljudska Univerza Murska Sobota
Tropovci, 27. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
Člani ŠK Tišina bodo pripravili kulinarični večer, ki bo sestavljen iz kulturnega programa, prikaza ter degustacije jedi na določeno temo iz doma pridelane zelenjave. Prireditev je primerna za vse starostne skupine. Več >>

Izvaja: CDI Univerzum
Ljubljana, 27. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Mediacija je lahko učinkovito orodje za mirno reševanje sporov. Njena pomembna prednost je, da se z uspešno mediacijo izognemo dolgotrajnim sodnim postopkom. Uspešnost mediacije je odvisna predvsem od udeleženih strank, ki so v sporu oz. imajo nerešeno sporno vprašanje; k njeni uspešnosti pa lahko pomembno prispeva tudi mediator. Na delavnici boste spoznali osnove mediacije, kot so: namen mediacije, vloga strank in mediatorja, potek postopka mediacije, prednosti in vrste mediacij. Več >>

Izvaja: Bralni študijski krožek Ko besede oživijo
, 27. 9. 2021 ob 17.00
Bralni ŠK Ko besede oživijo organizira dogodek, namenjen promociji bralne kulture. Dogodek bo pogovorno naravnan - z udeleženci bomo spregovorili o pomenu branja, razvoju bralne pismenosti in bralne kulture ter vplivu slednjih na vsesplošni razvoj in rast družbe. S prireditvijo bomo doprinesli k spoznanju, da sta knjiga in pisana beseda svojevrstna vrednota ter da ima branje pozitiven učinek na širok spekter področij življenja (zdravje, družina, gospodarstvo, osebni razvoj ...). Dogodek bo tudi motivacijsko naravnan - udeležence bo spodbujal k vsakodnevnemu branju ter jih hkrati povabil k aktivnemu udejstvovanju v dotičnem študijskem krožku. Več >>

Izvaja: Razvojna agencija Slovenske gorice d. o. o. - PE Izobraževalni center
Lenart v Slov. goricah, 27. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Želite izboljšati psihofizično počutje, znižati stres, imeti zadovoljujoče medosebne odnose? Delavnica je namenjena vsem, ki si želite učiti o sebi ter povečati vpliv na kakovost življenja. Več >>

Izvaja: Društvo za fibromialgijo
Nova Gorica, 27. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
_Predstavitev društva za fibromialgijo in skupine za samopomoč . _kako živimo in si pomagamo s tema sindromoma (lastne izkušnje). _kratka aktivna delavnica (presenečenje) Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Celje
Celje, 27. 9. 2021 od 17.00 do 18.30
Za uspešno napredovanje in ohranjanje znanja je priporočljivo, da se jezikovnih tečajev konverzacije udeležijo slušatelji od ravni B1 naprej. Pri jezikovnih tečajih konverzacije v nemščini so ure zasnovane kot učne delavnice – znanje bodo utrjevali skozi igro vlog, pri delu v parih ali v debatnih krožkih, kjer bodo komentirali različna aktualna besedila. Prav zato so konverzacijske delavnice še posebej zanimive za udeležence saj si poleg tega, da usvajajo novo znanje jezika, širijo tudi splošno razgledanost. Zardi trenutne situacije so obvezne predhodne prijave! Več >>

Izvaja: Društvo zasavskih klekljaric Srčevke
Hrastnik, 27. 9. 2021 ob 18.00
Razstava "V Hrastniku klekljamo že 20 let" bo na ogled v Galeriji Delavskega doma Hrastnik v času od 27. 9. 2021 do vključno 8. 10. 2021, vsak delovni dan od 17. do 19. ure. Otvoritev razstave bo v ponedeljek 27. 9. 2021 ob 18. uri. Soorganizator prireditve je KRC Hrastnik. Članice Društva zasavskih klekljaric Srčevke bodo na razstavi pokazale kaj smo se v teh 20. letih, ko smo se v Hrastniku začele učiti klekljanja, naučile. Če bodo razmere dopuščale, pa bomo predstavile tudi klekljanje v živo za osnovnošolce. Več >>

Izvaja: AZ Ljudska univerza Velenje
Velenje, 27. 9. 2021 od 18.00 do 20.15
Promocija Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE 2019-2022 (Projekt SPIN-KRVS) in jezikovnega e-usposabljanja. Program se bo izvajal preko MS Teams. Prijave na sandra.bera@invel.si Več >>

Miselne delavnice so delavnice za starejše, ki spodbujajo aktivnost možganov. Vaje in igre so v pisni ter ustni obliki. Več >>

Izvaja: Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Maribor, 27. 9. 2021 ob 18.00
Današnjih dni si skoraj ni več mogoče predstavljati brez uporabe e sporočil. Pri sestavi teh posamezniki pogosto ne upoštevajo pravil in kulture pri pisanju le teh. E sporočilo potrebuje ustrezno sestavo v obliki uvoda jedra in zaključka, kot ustrezno vsebino. Več >>

Izvaja: Tatjana Buzeti, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Moravske Toplice, 27. 9. 2021 od 18.05 do 00.00
Zeliščni vrt in zeliščarstvo sta prostor in navdih za pridobivanje novih in oživljanje starih znanj o uporabi zeliščnih rastlin v naših življenjih. Več >>

Izvaja: Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021 ob 19.00
Za najširšo publiko bomo izpeljali poljudnoznanstveno predavanje na temo s področja glasbe. Naši cilji bodo, da na zanimiv, enostaven in razumljiv način približamo znanost lokalnih ljudi – koroške raziskovalke – ostalim prebivalcem ter da v njih vzbudimo željo in radovednost po nadaljnjem poglabljanju v izbrano tematsko področje. S tem bomo spodbudili možnosti vseživljenjskega učenja za vse in ob tem razvijali vključujoč razvoj v regiji, okrepili in izboljšali pa bomo tudi posameznikove kompetence. Več >>

Izvaja: DOBA
Maribor, 27. 9. 2021 od 19.00 do 20.00
Ob 20. obletnici Evropskega dneva jezikov se lahko na DOBI udeležite brezplačne online ure tujih jezikov. Pridružite se nam na online uri ruščine, francoščine, španščine, italijanščine, finščine ali japonščine. Več >>

Izvaja: Mestna knjižnica Izola
, 27. 9. 2021 ob 19.00
Na potopisnem predavanju Moja Istra se bomo sprehodili po Istri, srečevali s kamni in podobami, ki skozi fotografijo odstirajo spremembe v času in videli čudovite odseve narave, ki vse leto dehti v svoji lepoti. Več >>

Izvaja: Glasbena šola Celje
Celje, 27. 9. 2021 od 20.00 do 21.30
Koncert Mladinskega godalnega-sifmoničnega orkestra Glasbene šole Celje pod vodstvom dirigenta Matjaža Brežnika v Narodnem domu v Celju. Za vse informacije pokličite na 03 492 57 30 ali pišite na elektronski naslov: tajnistvo@gscelje.si Več >>

Izvaja: Knjižnica Bistrica ob Sotli
Šmarje pri Jelšah, 28. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
“Učenje brez razmišljanja je neplodno; razmišljanje brez učenja je nevarno.” - Konfucij O vseživljenjskem učenju na podeželju so razmišljali župan Občine Bistrica ob Sotli, Franjo Debelak, ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir Marčinković in Janez Drašler ter Franci Černelč, ki tudi v tretjem življenjskem obdobju pomembno soustvarjata kulturno in družabno življenje v kraju. Vabimo vas k ogledu video prispevka na YouTube kanalu Knjižnice Šmarje pri Jelšah https://bit.ly/KSPJ-tvu21-m-BoS Več >>

Izvaja: Srednja zdravstvena šola Celje
Celje, 28. 9. 2021–10. 10. 2021 od 00.00 do 24.00
TVU smo želeli predstaviti na šolski spletni strani in FB šole. Dijaki se strinjajo, da smo ju slikali, ko sta brala teks za TVU. Vsem dijakom na šoli smo želeli povedati in predstaviti, da je leto naokoli in s tem je prišel tudi vseživljenjskega Učenje . Več >>

Izvaja: Prva Osnovna šola Slovenj Gradec
Slovenj Gradec, 28. 9. 2021 od 08.00 do 00.00
Za zdravo telo in duha je pomembno, da se gibljemo, zato bo tudi na Prvi OŠ Slovenj Gradec potekal Vseslovenski športni dan. Preživimo ga aktivno! Več >>