Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Šolska pot 5, 1433 Radeče
Telefon: 03 568 0100, 03 568 0102
E-naslov: os.radece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ostrmn1s/
Kontaktna oseba

Marija Imperl
E-naslov: info@ktrc.si


 

PRIREDITVE

Radeče, 12. 5. 2022 od 09.00 do 11.00
Z naborom športnih iger želimo najmlajše in tudi njihove starše spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa. Igre bodo razdeljene v tri večje kategorije: elementarne, štafetne ter igre za sprostitev. Skozi igro bomo usvajali ne samo športno-rekreativne prvine, pač pa tudi družbene vrednote in norme. Učili se bomo zdrave tekmovalnosti, medsebojnega sodelovanja, vztrajnosti, strpnosti. Z dogodkom želimo sporočiti, da ima šport številne pozitivne koristi - ti segajo na področje celostnega psihofizičnega zdravja ter razvoja in vplivajo na oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev posameznikov. Več >>