Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, podružnična šola Svibno

Svibno 18, 1433 Radeče
Telefon: 03 568 0130
E-naslov: os.radece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ostrmn1s/index.htm
Kontaktna oseba

Jolanda Mohar
E-naslov: jolandamohar@gmail.com


 

PRIREDITVE

Svibno, 1. 6. 2022 od 19.00 do 20.30
Na dogodku se bodo krajanom predstavili učenci in učenke podružnične šole Svibno. Kulturno udejstvovanje učencev svibanske šole je namreč eden izmed njenih temeljev delovanja. Učenci bodo pod mentorstvom pripravili in izvedli krajšo gledališko igro Kdo je napravil Vidku srajčico, igro pa bodo vsebinsko nadgradili s petjem slovenskih ljudskih pesmi. Po kulturnem programu se bomo prepustili medgeneracijskemu druženju - preko pogovora bomo mlajši in starejši izmenjavali mnenja ter izkušnje o konceptu dobrote, ki bo rdeča nit predstavljene pravljice, zapetih pesmi ter dogodka nasploh. Prisrčno vabljeni. Več >>