Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Šentjernej

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
Telefon: 07 33 74 910
E-naslov: os.sentjernej@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-sentjernej.si/
Kontaktna oseba

Lucija Blažič
E-naslov: lucija.blazic@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Šentjernej, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 14.20
Na terenskem delu bodo učenci 9. razreda spoznavali številne načine vpliva vode na naše življenje in okolje. Ob tem bodo spoznali in uporabljali digitalna orodja (Kamencheck, ...). Več >>

Šentjernej, 6. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 13.35
Ozaveščanje učencev 7. razreda o doživljanju disleksije, hiperaktivnosti in duševnih stisk med vrstniki. Več >>

Šentjernej, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci 4. razreda bodo na delavnici spoznavali, kako načrtovati svoje učenje; si organizirati svoj čas in prostor za učenje ter dejavnike učenja. Učenci se bodo s pomočjo tedenskega unika učili načrtovati svoj čas (za učenje, ostale obveznosti in dejavnosti ter prosti čas). Več >>

Šentjernej, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.00
Učenci 4. razreda bodo s pomočjo kratkega preizkusa raziskovali svoj spomin - koliko besed oz. podatkov si lahko zapomnijo. Spoznali bodo, kaj vpliva na zapomnitev informacij in kako lahko ohranijo oz. izboljšajo svoj spomin. Seznanili se bodo tudi s krivuljo pozabljanja. Več >>

Šentjernej, 15. 9. 2021–10. 10. 2021 od 08.20 do 12.45
Učenci 6. razreda bodo preko zgodbe o ptičih razmišljali o tem, kako in zakaj nastanejo govorice, kaj lahko govorice pri ljudeh povzročijo in kako lahko rešimo spore, ki nastanejo zaradi govoric. Spoznali bodo tudi 3 različne načine reševanja konfliktov (reševanje s silo, umik in reševanje konflikta s pogovorom). Več >>

Šentjernej, 17. 9. 2021 od 08.20 do 13.35
Ozaveščanje pomena branja v vsakdanjem življenju. Izvedli bomo bralni maraton (učenci bodo brali krajše odlomke iz svojih najljubših knjig, tako bodo ustvarili novo zgodbo). Z različnimi tehnikami pa se bodo tudi urili v veščini pripovedovanja. Več >>