Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Šentjernej

Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej
Telefon: 07 33 74 910
E-naslov: os.sentjernej@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-sentjernej.si/
Kontaktna oseba

Jožica Kocjan
E-naslov: jozica.kocjan@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Šentjernej, 15. 5. 2024 od 12.45 do 13.30
Učenci bodo razmišljali o razlikovanju med konfliktom in nasiljem ter prepoznavali in razvrščali konkretne primere k ustreznim oblikam medvrstniškega nasilja. Cilj delavnice je prepoznavanje razlike med konfliktom in nasiljem ter različnih oblik medvrstniškega nasilja. Več >>

Šentjernej, 15. 5. 2024 od 12.45 do 13.30
Udeleženci se seznanijo s pojmom čustva in s prepoznavanjem čustev, spoznajo, da lahko nadziramo izražanje čustev in izberemo primerno vedenje, ne glede na to, katero čustvo doživljamo, spoznajo, da s svojim vedenjem soustvarjamo odnose. Več >>

Šentjernej, 22. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Učenci Osnovne šole Šentjernej se bodo pomerili v šahovskem turnirju. Sodelovali bodo učenci od 2. razreda do 9. razreda. Več >>

Šentjernej, 29. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Učenci Osnovne šole Šentjernej se bodo pomerili v šahovskem turnirju. Sodelovali bodo učenci od 2. razreda do 9. razreda. Več >>

Šentjernej, 29. 5. 2024 od 12.45 do 13.30
Učenci se bodo v skupinah poskušali vživeti v eno izmed vlog vrstniškega nasilja in razmišljati, kako se počuti, zakaj se je ravno ta oseba znašla v tej vlogi, po čem prepoznamo, da je v tej vlogi, kaj bi ta oseba potrebovala in na koga se lahko obrne po pomoč. Več >>

Šentjernej, 31. 5. 2024 od 10.15 do 11.00
Učenci 1. triade se bodo s poslušanjem in branjem zgodb o drugačnosti in sprejemanju drugačnosti seznanjali z raznolikostjo med posamezniki in s posebnimi potrebami. Več >>

Šentjernej, 5. 6. 2024 od 12.40 do 13.30
Učenci tretje triade bodo preko multisenzornih dejavnosti spoznavali delovanje možganov in se seznanjali z nevrorazličnostjo. Preko iger se bodo skušali vživeti v različne vloge oseb s specifičnimi učnimi težavami; dispraksije, disleksije, diskalkulije, ADHD ... Več >>

Šentjernej, 6. 6. 2024 od 09.10 do 09.55
Učenci druge triade spoznavajo metodo DIVE-in Dialog. Ob branju svetovnih klasik se učijo upoštevati sedem načel dialoških srečanj, premikajo svoje meje v komunikacijskih spretnostih in bralno kulturo. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content