Izvajalci prireditev TVU 2021

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče

Tattenbachova ulica 2 a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 1800
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si/slo/
Kontaktna oseba

Patricija Košir
E-naslov: patricija.kosir@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Slovenske Konjice, 9. 9. 2021 od 08.00 do 16.30
Na dnevu odprtih vrat vam bomo predstavili naše izobraževalne program za pridobitev stopnje izobrazbe in prav tako tudi neformalne programe. Več >>

Laško, 9. 9. 2021 od 08.00 do 15.00
Na dnevu odprtih vrat vam bomo predstavili naše izobraževalne program za pridobitev stopnje izobrazbe in prav tako tudi neformalne programe. Več >>

Slovenske Konjice, 9. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Predstavili bomo formalne programe za mladino, ki jih izobražujemo, ki jih izobražujemo na naše zavodu s področja strojništva, gastronomije in gimnazija. Prav tako bodo izvedene delavnice. Več >>

Slovenske Konjice, 13. 9. 2021–17. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE – SSU Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezplačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Slovenske Konjice, 13. 9. 2021–20. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
V središču ISIO vam zagotavljamo brezplačno informiranje in svetovanje pri: - vključevanju v nadaljevanju izobraževalne poti, - vključevanju v javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle, - vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle, - ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju na podlagi dokumentacije, - načrtovanju kariere. Več >>

Slovenske Konjice, 13. 9. 2021 od 08.00 do 10.30
Predstavili vam bomo poklic kemika. S pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kaj točno počne kemik. Več >>

Oplotnica, 13. 9. 2021 od 08.20 do 10.30
Predstavili bomo formalne programe za mladino, ki jih izobražujemo, ki jih izobražujemo na naše zavodu s področja strojništva, gastronomije in gimnazija. Prav tako bodo izvedene delavnice. Več >>

Slovenske Konjice, 13. 9. 2021 od 10.30 do 12.00
Predstavili vam bomo učno izdelovalni laboratorij (3D tiskalniki, 3D skener, CNC rezkar, laserski gravirni stroj, rezalnik folij, PCB printer ...) in hitro prototipiranje izdelkov (modeliranje in 3D tiskanje prototipov, testiranje ...), Več >>

Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 08.00 do 10.30
Predstavili vam bomo poklic kemika. S pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kaj točno počne kemik. Več >>

Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Na Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče imamo več nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavili vam bomo možnosti pridobitev NPK s področja strojništva, gastronomij, restavrator-konzervator,... Več >>

Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Delavnica je namenjena brezposelnim osebam, ki si želijo pridobiti nove veščine in kompetence. Dejavnosti bodo pripomogle k lažji vključitvi na trg dela. Več >>

Slovenske Konjice, 14. 9. 2021 od 14.00 do 16.00
SVETOVANJE ZAPOSLENIM Brezplačno svetovanje vsem, ki se želite vključiti v različne formalne in neformalne oblike izobraževanja. Več >>

Slovenske Konjice, 15. 9. 2021 od 08.00 do 10.30
Predstavili vam bomo poklic kemika. S pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kaj točno počne kemik. Več >>

Slovenske Konjice, 16. 9. 2021 od 08.00 do 10.30
Predstavili vam bomo poklic kemika. S pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kaj točno počne kemik. Več >>

Slovenske Konjice, 16. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Predstavili vam bomo učno izdelovalni laboratorij (3D tiskalniki, 3D skener, CNC rezkar, laserski gravirni stroj, rezalnik folij, PCB printer ...) in hitro prototipiranje izdelkov (modeliranje in 3D tiskanje prototipov, testiranje ...), Več >>

Vojnik, 17. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
Predstavili bomo formalne programe za mladino, ki jih izobražujemo, ki jih izobražujemo na naše zavodu s področja strojništva, gastronomije in gimnazija. Prav tako bodo izvedene delavnice. Več >>

Slovenske Konjice, 20. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Brezplačne celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja. Storitve, ki jih izvajamo in so sofinancirane iz MIZŠ in MGRT so: informiranje, svetovanje, registracije, usposabljanja in delavnice, lokalno in regionalno povezovanje. Več >>

Slovenske Konjice, 21. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Svetovalke za področje izobraževanja odraslih vam bodo svetovale glede nadaljnjega izobraževanja na področju formalnega izobraževanja. Več >>

Zreče, 21. 9. 2021 od 15.00 do 19.00
Izvedena bo praktična delavnica pod vodstvom mentorice in dijakov gastronomsko-turistični tehnik pripravili bodo jedi iz živil od lokalnih pridelovalcev. Več >>

Slovenske Konjice, 22. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Lokalna točka SVOS Izkoristite možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Slovenske Konjice, 22. 9. 2021 od 13.00 do 15.00
Na Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče imamo več nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavili vam bomo možnosti pridobitev NPK s področja strojništva, gastronomij, restavrator-konzervator,... Več >>

Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Svetovalke vam bomo predstavile središče za samostojno učenje, ogled prostorov (U-lab, knjižnica, računalniška učilnica, itd.). Načine rezervacije prostora in izposoje gradiva. Več >>

Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE – SSU Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezplačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Zreče, 23. 9. 2021 od 13.00 do 16.00
na delavnicah boste spoznali in skuhali različne jedi, ki so primerne za jesenske dni. Prav tako boste spoznali poklice s področja gastronomije. Več >>

Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 14.00 do 15.30
Vsebina delavnice: • Dostop in delo (shranjevanje, brisanje, kopiranjem premikanje, koš …) z datotekami v oblaku in v ekipah • Skupna raba datotek z ostalimi uporabniki (učitelji, učenci) sistema MS 365 • Sinhronizacija One Drive z Razsikovalcem • Delo več oseb hkrati na dokumentih programov Word, Excel in Power Point • Pregled nekaterih orodij za delo v MS 365. Več >>

Slovenske Konjice, 23. 9. 2021 od 18.00 do 18.45
Predstavili vam bomo s pomočjo našega mentorja, kako uporabljamo Teams-e, v primeru, da bomo morali delati na daljavo. Prav tako bomo predstavili našo dejavnost, ki jo imamo na našem Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče. Več >>

Vitanje, 24. 9. 2021 od 07.30 do 08.30
Predstavili bomo formalne programe za mladino, ki jih izobražujemo, ki jih izobražujemo na naše zavodu s področja strojništva, gastronomije in gimnazija. Prav tako bodo izvedene delavnice. Več >>

Slovenske Konjice, 24. 9. 2021 od 08.00 do 10.00
Svetovalke vam bodo svetovale, kako ustanoviti podjetje, kakšni so pogoji, obveznosti, do Finančne uprave RS, zavarovanje, možnosti prijave na razpise, aplikacijo eDavki in elektronsko poslovanje Več >>

Slovenske Konjice, 24. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
V središču za informiranje in svetovanje vam bomo Individualno svetovali za pripravo razvojnega kariernega načrta. Več >>

Zreče, 24. 9. 2021 od 13.00 do 16.00
na delavnicah boste spoznali in skuhali različne jedi, ki so primerne za jesenske dni. Prav tako boste spoznali poklice s področja gastronomije. Več >>

Slovenske Konjice, 27. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na delavnica bodo dijaki spoznali različne jezike, brali zgodbe, pesnili in se na koncu predstavili, kar so ustvarili. Več >>

Zreče, 27. 9. 2021 od 13.00 do 16.00
na delavnicah boste spoznali in skuhali različne jedi, ki so primerne za jesenske dni. Prav tako boste spoznali poklice s področja gastronomije. Več >>

Zreče, 28. 9. 2021 od 07.40 do 09.30
Na delavnici boste spoznali kako narediti kruh/žemlje in ves postopek od zrnja do izdelka. Prav tako bo predstavljeni poklici iz področja gastronomije. Več >>

Zreče, 29. 9. 2021 od 07.40 do 09.30
Na delavnici boste spoznali kako narediti kruh/žemlje in ves postopek od zrnja do izdelka. Prav tako bo predstavljeni poklici iz področja gastronomije. Več >>