Izvajalci prireditev TVU 2022

Šolski center Slovenske Konjice - Zreče

Tattenbachova ulica 2 a, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 1800
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si/slo/
Kontaktna oseba

Patricija Košir
E-naslov: patricija.kosir@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Zreče, 9. 5. 2022 od 08.00 do 10.30
Na strokovnem srečanju se bodo odvijale naslednje aktivnosti: ogled izdelkov IV. predmeta na poklicni maturi, praktično usposabljanje pri delodajalcih, izkušnje podjetij, šole in dijakov, programi dodatnega usposabljanja za zaposlene v podjetjih, predstavitev ideje sodelovanja s podjetij "Dobro v dobrem", usposabljanje mentorjev. Več >>

Slovenske Konjice, 10. 5. 2022 od 08.00 do 16.00
Predstavili bomo vse dejavnosti, ki potekajo na Šolskem centru Slov. Konjice- Zreče: formalni in neformalni programi, točka SPOT, U-lab. Več >>

Laško, 10. 5. 2022 od 08.00 do 15.00
Predstavili bomo vse dejavnosti, ki potekajo na Šolskem centru Slov. Konjice- Zreče: formalni in neformalni programi, točka SPOT, U-lab. Več >>

Slovenske Konjice, 10. 5. 2022 od 08.50 do 10.30
Delavnica je namenjena dijakom z namenom dijake motivirati za skozi življenjske zgodbe. Delavnico bo vodil Dragan Babić. Več >>

Slovenske Konjice, 10. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Na Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče imamo več nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavili vam bomo možnosti pridobitve NPK s področja strojništva, gastronomije, restavrator-konzervator,... Več >>

Zreče, 10. 5. 2022 od 11.00 do 12.30
Delavnica je namenjena dijakom z namenom dijake motivirati za skozi življenjske zgodbe. Delavnico bo vodil Dragan Babić. Več >>

Slovenske Konjice, 11. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
Brezplačne celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in podjetja. Storitve, ki jih izvajamo in so sofinancirane iz MIZŠ in MGRT so: informiranje, svetovanje, registracije, usposabljanja in delavnice, lokalno in regionalno povezovanje. Več >>

Slovenske Konjice, 11. 5. 2022 od 10.30 do 12.00
Predstavili vam bomo učno izdelovalni laboratorij (3D tiskalniki, 3D skener, CNC rezkar, laserski gravirni stroj, rezkalnik folij, PCB printer...) in hitro prototipiranje izdelkov. Več >>

Slovenske Konjice, 12. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Na Šolskem centru Slov. Konjice-Zreče imamo več nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predstavili vam bomo možnosti pridobitve NPK s področja strojništva, gastronomije, restavrator-konzervator,... Več >>

Slovenske Konjice, 12. 5. 2022 od 13.30 do 16.30
Izkoristite možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Slovenske Konjice, 13. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
Zberemo se pred dvorcem Trebnik, od koder se podamo na ogled mestnega središča Slovenskih Konjic. Udeleženci bodo spoznali zanimivo preteklost mesta skozi žlahtne zgodbe. Ogled se bo zaključil pred ŠC Slov. Konjice-Zreče, kjer bodo udeležencem predstavljeni formalni in neformalni programi izobraževanja. Več >>

Slovenske Konjice, 16. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezlačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Slovenske Konjice, 18. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Predstavili vam bomo poklic kemik. s pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kakšno je delo kemika. Več >>

Slovenske Konjice, 18. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Vabljeni v središče za samostojno učenje, kjer lahko ob podpori svetovalcev brezlačno pridobivate, utrjujete in nadgrajujete svoje znanje. Več >>

Slovenske Konjice, 18. 5. 2022 od 10.30 do 11.30
Predstavili vam bomo učno izdelovalni laboratorij (3D tiskalniki, 3D skener, CNC rezkar, laserski gravirni stroj, rezkalnik folij, PCB printer...) in hitro prototipiranje izdelkov. Več >>

Slovenske Konjice, 19. 5. 2022 od 08.00 do 11.00
Predstavili vam bomo poklic kemik. s pomočjo mentorja bomo naredili poskuse in tako spoznali, kakšno je delo kemika. Več >>

Slovenske Konjice, 19. 5. 2022 od 16.30 do 19.30
Izkoristite možnost, da brezplačno ocenite svoje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>

Slovenske Konjice, 20. 5. 2022 od 07.15 do 08.00
Zaposlenim v Splošni knjižnici bomo predstavili vprašalnik SVOS. Kaj merimo z njim, kako ga reševati in kako interpretirati rezultate. Predstavitev je namenjena zaprti skupini. Več >>

Slovenske Konjice, 20. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Posvetili se bomo razmišljanju in izmenjavi mnenj na temo kakovosti v svetovalni dejavnosti. Osredotočili se bomo na načine sprotnega spremljanja kakovosti in izvedbe poglobljene samoevalvacije. Zaprta skupina: samo za zaposlene na področju izobraževanja odraslih Več >>

Zreče, 20. 5. 2022 od 15.00 do 16.00
Udeleženci prireditve se zberejo na ploščadi pred TIC Zreče. Po uvodnem pozdravu sledi kratek pohod z vodenjem in predstavitvijo mesta Zreč, ki se bo zaključil pri Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, kjer bo sledila predstavitev TVU-ja in ŠC Slov. Konjice - Zreče. Predstavljeni bodo programi formalnega in neformalnega izobraževanja in možnost vključitve v programe ali tečaje ter degustacija Okusov prazgodovinskih Zreč. Več >>

Zreče, 20. 5. 2022 od 16.00 do 20.00
Na delavnici bomo pod mentorstvom pripravljali različne polnovredne zdrave jedi, ki jih lahko vključimo v vsakdanji jedilnik. Spoznali bomo recepte in način priprave jedi, ki jih bomo na koncu tudi degustirali. Več >>

Slovenske Konjice, 25. 5. 2022 od 08.00 do 10.00
Svetovalke vam bodo svetovale, kako ustanoviti podjetje, kakšni so pogoji, obveznosti do Finančne uprave RS, zavarovanje, možnosti prijave na razpise, aplikacijo e-Davki in elektronsko poslovanje. Več >>

Slovenske Konjice, 30. 5. 2022 od 08.00 do 12.00
Udeleženci se bodo s pomočjo zemljevida in kompasa naučili orientirati v naravi. Reševali bodo praktične naloge, ki jih bodo usmerjale pri orientaciji. Več >>

Zreče, 31. 5. 2022 od 12.00 do 14.00
Potekala bo predstavitev skupnega hotela za žužke. Pri izgradnji smo uporabili naravne materiale, kot so les, suhe rastline, slama, bambus in storži. Več >>

Vitanje, 2. 6. 2022 od 10.00 do 12.00
Udeleženci prireditve se zberejo pred Centrom Noordung, kjer sledi kratek uvod in predstavitev TVU - ja in ŠC Slov. Konjice - Zreče, programov izobraževanja in tečajev. Za vedoželjne sledi ogled Po poteh vitanjskih vitezov ( Center Noordung - dvorec - cerkev na Hriberci - cerkev sv. Petra in Pavla). Več >>

Slovenske Konjice, 3. 6. 2022 od 10.00 do 12.30
Predstavili bomo lokalno točko SVOS in vprašalnik. Obiskovalci bodo lahko ocenili svoje spretnosti. Vprašalnik je namenjen individualnemu ocenjevanju in je primeren za odrasle vseh starosti. Več >>