Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Križevci

Križevci pri Ljutomeru 16b, 9242 Križevci pri Ljutomerju
Telefon: 02 588 8030
E-naslov: os-krizevci@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-krizevci.si/
Kontaktna oseba

Tina Hojnik
E-naslov: tina.hojnik1@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Križevci pri Ljutomeru, 23. 5. 2022 od 13.00 do 15.00
Učenke 9. razredov se bodo prvič preizkusile v pripravi tradicionalne prleške gibanice. Hkrati bo to priprava na tekmovanje, ko bodo jed predstavile širšemu občestvu. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 30. 5. 2022 od 14.00 do 14.35
Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet poskusi v kemiji, bodo skupaj z drugošolci eksperimentirali in raziskovali lastnosti snovi. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 30. 5. 2022 od 14.35 do 15.05
Učenci 2. razredov bodo učencem predmetne stopnje individualno prebirali kratke zgodbe, nato se bodo o vsebini zgodbic tudi pogovorili. Starejši učenci pa jim bodo razložili, zakaj je branje z razumevanjem v življenju pomembno, prav tako jih bodo obdarili z unikatnimi bralnimi kazalkami. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 2. 6. 2022 od 11.10 do 12.10
Prvošolčki predstavijo osvojeno znanje tujega jezika otrokom iz vrtca in jih z igrami povabijo k sodelovanju. Prav tako jim razložijo, zakaj je dobro znati govoriti vsaj en tuji jezik in kje jim bo to v življenju prav prišlo. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 6. 6. 2022 od 14.00 do 15.00
Z medsebojnim sodelovanjem bodo starejši otroci pomagali mlajšim izdelati liziko iz karamele. Tovrstno sodelovanje bo zagotovo sladko. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 9. 6. 2022 od 07.30 do 08.20
Povezali se bodo najmlajši in najstarejši učenci na šoli, ki bodo preko igre vlog odigrali nekaj prizorov medosebnih sporov in ustreznih načinov reševanja le-teh tudi s pomočjo mediatorja. Cilj delavnice je, da ustrezne načine reševanje sporov prenesejo v vsakdanje življenje. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 9. 6. 2022 od 07.30 do 08.20
Učenci predmetne stopnje bodo učence razredne stopnje popeljali v svet, ki ga s prostim očesom ne zaznamo. S pomočjo mikroskopa bodo skupaj podrobneje proučili zgradbo žužek, še posebej čebele. Pridobljeno praktično znanje bodo povezali s teorijo in sproti izpolnjevali delovne liste. Rešitve pa preverili z uporabo spletnih virov. Zraven se bodo seveda poučili o pomembnosti čebel in žuželk v svetu. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 9. 6. 2022 od 08.20 do 09.20
Medsebojno se bodo povezali učenci predmetne in razredne stopnje, kjer bodo urili spretnosti s pomočjo zabavnih eksperimentov. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 9. 6. 2022 od 09.20 do 10.20
Tretješolci so se v sklopu naravoslovnega dne veliko naučili o vulkanih, zato so svoje znanje nadgradili z izdelavo le-teh. Osmošolci pa jim bodo s pomočjo kemijskih reakcij pomagali te vulkane tudi »oživeti«. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 10. 6. 2022 od 07.30 do 08.30
Skozi branje kratkih zgodb se bomo poglobili v svet čustev in dejavnost popestrili z delavnicami prepoznavanja in občutenja različne palete čustev. Ob tem se bodo medsebojno povezali in sodelovali tretješolci ter osmošolci. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 10. 6. 2022 od 10.20 do 11.20
Kakšna je preteklost naše šole in domačega kraja? To so raziskali devetošolci, svoje izsledke pa bodo predstavili petošolcem. Več >>

Križevci pri Ljutomeru, 10. 6. 2022 od 12.30 do 13.30
Glasba je del našega sveta, vpliva na naše počutje, razpoloženje, motivacijo in še bi lahko naštevali. Prav tako povezuje ljudi in je naš univerzalni jezik. Dobri glasbeniki morajo veliko vaditi in prav vaja povečuje sposobnost koncentracije, hkrati pa trenira miselni in fizični spomin. Kaj vse so se letos naučili učenci, ki so vadili igranje na kitaro, si bomo ogledali v glasbenem koncertu v podaljšanem bivanju. Več >>