Izvajalci prireditev TVU 2021

Društvo invalidov Radeče

Titova 107, 1433 Radeče
Telefon: 031 793 520
Kontaktna oseba

Franci Gros
E-naslov: di1433@zdis.si


 

PRIREDITVE

Radeče, 9. 9. 2021 ob 16.00
Društvo invalidov Radeče organizira meddruštveni turnir v pikadu. Znotraj društva delujejo različne sekcije (športne, ročna dela, srečanja). S športnim srečanjem, v okviru katerega bo potekal tudi krajši program z nagovorom, želijo na neformalen, družaben način opozoriti na pomen uveljavljanja človekovih pravic, nediskriminacije invalidov, socialne pravičnosti ter enakih možnosti delovnih invalidov ter oseb s telesno okvaro. To pa je možno doseči le z osveščanjem, da se lahko posamezniki kljub invalidnosti aktivno in enakovredno vključujejo v družbo in vsakdanje življenje. Podpora in osveščenost okolice sta pri tem bistvenega pomena in tovrstni dogodki k temu zagotovo pripomorejo. Več >>