Izvajalci prireditev TVU 2022

Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava

Kidričeva 1, 9220 Lendava-Lendva
Telefon: 041 471 074
E-naslov: rahela.hojnik@lulendava.si
Spletna stran: http://www.lulendava.si
Kontaktna oseba

Rahela Hojnik Kelenc
E-naslov: rahela.hojnik@gmail.com


 

PRIREDITVE

Lendava, 7. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
LU Lendava bo s promocijskimi aktivnostmi sodelovala na dobrodelnem teku in pohodu ter motivirala prisotne za vključevanje v aktivnosti vseživljenjskega učenja. Več >>

Lendava, 11. 5. 2022 od 15.00 do 19.00
Ob svetovnem dnevu družin CSD Pomurje, enota Lendava z LU Lendava organizira Dan družin za tiste družine, ki se zaradi socialno-ekonomskih razlogov težje vključujejo v širšo družbeno skupnost. Več >>

Lendava, 13. 5. 2022 od 10.00 do 15.00
Zgledovalni obisk organizacije Kralji ulice na LU Lendava, predstavitev dela, ogled romskega naselja in pogovor o izzivih, s katerimi se srečujemo pri delu s pripadniki romske skupnosti. Več >>

Lendava, 13. 5. 2022 od 15.00 do 17.00
Predstavitev življenja v Sloveniji in slovenske kulture ekonomskim migrantom iz različnih držav, ki bivajo v Lendavi. Več >>

Lendava, 17. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
1. premiera filma Socialne in državljanske kompetence, ki ga je posnel ACS, v njem pa je glavno vlogo imela udeleženka PTI Ekonomski tehnik, ki se je izobraževala na LU Lendava. Interna premiera je namenjena sodelujočim v filmu. Več >>

Lendava, 17. 5. 2022 od 15.00 do 17.30
Motiviranje otrok in mladostnikov ekonomskih migrantov, ki bivajo v Sloveniji, za učenje slovenskega jezika. Več >>

Dolga vas, 19. 5. 2022 od 15.00 do 16.30
CŠOD v okviru projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja za otroke v romskem naselju Dolga vas v večnamenskem centru organizira delavnico, v okviru katere bodo spoznavali uro in se pogovarjali o tem, kako teče čas. Več >>

Lendava, 20. 5. 2022 od 10.00 do 12.00
Delovna malica komisije za kakovost in zaposlenih na LU Lendava je organizirana z namenom pregleda preteklega dela LU in komisije za potrebe presojanja kakovosti dela v organizaciji ter za načrtovanje novih aktivnosti na tem področju, obenem bomo pregledali tudi uresničevanje aktualnega Akcijskega načrta ter nove sodelavce vpeljali v vse elemente presojanja kakovosti. Več >>

Dolga vas, 20. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
Romsko kulturno društvo Romnji za prebivalke romskega naselja Dolga vas prireja pohod od romskega naselja do stolpa Vinarium s ciljem promocije zdravega naćina življenja v romski skupnosti. Več >>

Dolga vas, 21. 5. 2022 od 10.00 do 14.00
LU Lendava bo na stojnici v okviru dneva Špargljev v Dolgi vasi promovirala svojo dejavnost in programe, v katere se lahko vključijo občani OL in drugih občin. Več >>

, 22. 5. 2022 od 07.00 do 22.00
Za dijake in študente, ki so na izmenjavi v okviru projekta CTM - CONNECTED THROUGH MOBILITY je organizirana strokovna ekskurzija. Osrednji cilj projekta je razvoj sektorja poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu in v Črni gori. Več >>

Lendava, 22. 5. 2022 od 08.00 do 20.00
PMSNS za dijake iz Kosova, ki so na izmenjavi v Sloveniji organizira izlet, na katerem bodo spoznali Ljubljano in Bled ter slovensko kulturo, saj so jim organizatorji v sodelovanju z LU pripravili pester program. Več >>

Lendava, 23. 5. 2022 od 09.00 do 14.00
Interesentom bomo ob dnevu odprtih vrat prestavili našo dejavnost, izobraževalne programe, možnosti vključevanja v formalne programe izobraževanja, delovanje Centra za družine Perec, možnosti za aktivno preživljanje počitnic za otroke ter svetovali, kako pripraviti dobre projekte v okviru različnih razpisov. Več >>

, 24. 5. 2022 od 16.00 do 17.30
CŠOD v okviru projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja za otroke v romskem naselju Dolga vas v večnamenskem centru organizira delavnico, v okviru katere bodo spoznavali pomembnost ohranjanja okolja in naše vloge pri zmanjševanju človeških vplivov na okolje. Več >>

Dolga vas, 25. 5. 2022 od 17.00 do 18.00
Članice romskega kulturnega društva Romnji bodo s kulturnim programom (ples) popestrile dogajanje na otvoritvi slikarske razstave Z. Tahirovića. Več >>

Dolga vas, 26. 5. 2022 od 15.30 do 17.00
CŠOD v okviru projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja za otroke v romskem naselju Dolga vas v večnamenskem centru organizira delavnico, katere osrednja tema je zdravje posameznika, zdrav življenjski slog in pomembnost preventive. Več >>

Dolga vas, 30. 5. 2022 od 16.00 do 17.00
RKD Romnji je organiziral fokusno skupino z romskimi otroci, katere osrednja tema je bila preprečevanje zgodnjega osipa romskih učencev v osnovnih in srednjih šolah. Ugotavljamo namreč, da se osip v naši regiji sicer nekoliko zmanjšuje in kljub temu, da nenehno poudarjamo pomembnost izobraževanja, smo daleč od želenih rezultatov. Z mlajšimi učenci in dijaki se tako pogovarjamo o različnih težavah, s katerimi se soočajo in jih spodbujamo, da šolanje zaključijo in nadaljujejo na višjih ravneh. Več >>

Rakičan, 31. 5. 2022 od 09.00 do 10.30
Sandi Horvat je ob izdaji svoje tretje knjige "Preprosto", izvedel predavanje o pomembnosti vseživljenjskega učenja in sledenju sanjam, ki jih je opisal v svojih treh knjigah. Sandi je govoril o vzponih, padcih, motivaciji in osebnosti rasti. Več >>

, 31. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
CSD Pomurje izvaja program Krepitev družin, ki je program za starše in otroke, ki si želijo nadgraditi družinske odnose (izboljšati medsebojne pogovore, kvalitetno preživeti čas z otroki …), izboljšati veščine starševstva ter pozitivno vplivati na otrokovo vedenje in na njihovo samopodobo. Več >>

, 31. 5. 2022 od 16.30 do 18.00
CŠOD v okviru projekta Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja za otroke v romskem naselju Dolga vas v večnamenskem centru organizira delavnico, v okviru katere je bila predstavljena vloga človeka v digitalni družbi. Poseben poudarek je namenjen varnosti na internetu, vplivu IKT na posameznika in digitalnih odpadkih. Več >>

Lendava, 1. 6. 2022 od 11.00 do 12.30
Andragoški center Slovenije je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava posnel enega od serije osmih izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti, ki govorijo o razvijanju temeljnih kompetenc pri odraslih, v vsakem od filmov pa je predstavljena zgodba posameznika, ki si je z razvojem temeljne zmožnosti odločil korenito spremeniti svoje življenje. Premiera se je odvijala v amfiteatralni učilnici DSŠ Lendava, kjer so prav tako predstavili nagrajeni film "Seme zla", ki so ga posneli dijaki šole. Več >>