Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - Vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 584 4672
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ojrcezanjms/html/vrtec_st.html
Kontaktna oseba

Nina Kosi
E-naslov: nina.kosi@o-cezanjevci.si


 

PRIREDITVE

Cezanjevci, 20. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Z otroki se bomo odpravili na malo daljši sprehod ob robu ceste in po mekadamski neprometni poti. Med potjo bomo izvajali različne športno gibalne igre in naravne oblike gibanj. Več >>

Cezanjevci, 22. 5. 2024 od 08.30 do 11.00
Izpred vrtca se bomo peš po poljski poti odpravili do Grab. Vodila nas bo deklica iz našega oddelka, saj bomo obiskali njen dom. Obiskali bomo kmetijo Žalar. Predstavili nam bodo dejavnost, katero opravljajo na kmetiji ter nam pokazali zanimivosti kmetije. Otroci se bodo malo igrali ter si odpočili, nato se bomo peš odpravili nazaj proti vrtcu. Več >>

Cezanjevci, 23. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Izvedli bomo dejavnost, pri kateri bodo sodelovali otroci vseh oddelkov vrtca, skupaj s strokovnimi delavkami. Tematika dejavnosti so Travniške živali. V vsaki igralnici bo pripravljena dejavnost na to tematiko in sicer iz področij gibanje, umetnost, matematika in jezik. Ta dan bodo vrata igralnic odprta, otroci bodo lahko med igralnicami prehajali in pri dejavnostih vsi aktivno sodelovali. Več >>

Cezanjevci, 24. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Izvedli bomo dejavnost pri kateri se bomo pogovarjali o svetu in njegovih celinah. S pomočjo vate bomo ustvarili vse celine in jih postavili na modro podlago, svet. Vato bomo navlažili z vodo, ki obdaja celine, nato pa vanjo posejali zelenje - krešo, ki nas obdaja v naših okoljih. Z opazovanjem v naslednjih dneh bomo opazovali ali celine postajajo zelene. Nato bomo na celine postavili še znamenitosti, ki jih bomo pred tem spoznali in ljudi, ki prebivajo na posameznih celinah. Tako bomo z aktivno vlogo otrok razvijali vseživljenjsko učenje pri otrocih in jim širili obzorja njihovega kritičnega razmišljanja. Cilj dejavnosti je da otroci pri ustvarjanju uživajo, se spontano pogovarjajo o Svetu in se zavedajo da smo kot ljudje na svetu pomembni in da se zavedajo, da so tudi spremembe na svetu dobrodošle. Več >>

Cezanjevci, 29. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
V ODDELKU OTROK STARIH 1 DO 2 LET SE SKOZI CELOTNO ŠOLSKO LETO VELIKO POGOVARJAMO O MEDVEDIH. MEDVED JE TUDI NAŠA MASKOTA ODDELKA. SPOZNAVALI SMO NAČIN ŽIVLJENJA MEDVEDOV, PRIPRAVILI RAZLIČNE DIDAKTIČNE IGRE V POVEZAVI Z MEDVEDI, SE IGRALI S PLIŠASTIMI MEDVEDKI, BILI ZA PUSTA MEDVEDKI, SPOZNAVALI SMO ZGODBE O MEDVEDKIH. IN SEDAJ, NA KONCU ŠOLSKEGA LETA, ŽELIMO VSE TO ZDRUŽITI V VESELO DOPOLDNE MEDVEDOVANJA. OTROCI BODO SKOZI IGRO PRIPENJALI MAŠNE NA MEDVEDKA, OBLEKLI SE BODO V MEDVEDKE, SE SLIKALI KOT MEDVEDKI, ISKALI BARVNE MEDVEDJE STOPINJE IN SE POSLADKALI Z MEDOM, KATEREGA SI BODO IZPOSODILI KAR OD ČEBELIC. Več >>

Cezanjevci, 31. 5. 2024 od 09.00 do 11.00
Otroci in strokovne delavke vseh oddelkov bomo izvedli skupno dejavnost na prostem. Za otroke bomo prirpavili spretnostni poligon na vrtčevski ploščadi do hribčka za vrtcem. Otroci bodo premagovali ovire in preizkusili svoje spretnosti. Na koncu bo sledila podelitev priznanj Mali sonček in ples ob glasbi 365 dni, telovadimo vsi. Več >>

Cezanjevci, 6. 6. 2024 od 17.00 do 18.00
Z vsemi oddelki vrtca bomo izvedli skupno zaključno prireditev z naslovom Spreminjamo svet. Osredotočili smo se na prednostno nalogo vrtca iz področja jezika, se spremenili v naše knjižne junake ter vse skupaj povezali v plesno-glasbeni program. Več >>

Cezanjevci, 7. 6. 2024 od 09.30 do 10.30
Ob zaključku Bralnega ostržka nas bo obiskala pisateljica in učiteljica razrednega pouka Petra Šobak. Otrokom oddelkov bo predstavila starosti primerno zgodbico. Starejši otroci bodo prejeli priznanja ob opravljeni Bralni znački. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content