Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci - Vrtec pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer
Telefon: 02 584 4672
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ojrcezanjms/html/vrtec_st.html
Kontaktna oseba

Jasna Špindler
E-naslov: jasna.spindler@o-cezanjevci.si


 

PRIREDITVE

Cezanjevci, 15. 9. 2021 od 20.00 do 20.30
V 14. dnevnem razmaku medtem ko so se otroci navajali na vrtec in sprejemali drug drugega, smo skozi dejavnosti posneli fotografije na temo prijateljstva. Naše prve skupne podvige smo zložili v skupni filmček, ki ga bomo objavili v sredo, 15. 9. 2021 na arnesovi povezavi z naslovom TO SEM JAZ, TO SMO MI PRIJATELJI Več >>

Cezanjevci, 16. 9. 2021–17. 9. 2021 od 09.45 do 11.45
Z otroki se bomo odpravili na orientacijski pohod do Stare Ceste in nazaj do vrtca. Otroci bodo del poti prehodili po prometni cesti, večji del poti pa bomo prehodili po gozdni poti. Otroke bodo na vseh razpotjih usmerjale table z ugankami, katere bodo otroci reševali ter s puščico, ki bo otroke vodila v pravi smeri. Sledil bo še en orientacijski pohod do Branoslavcev z gibalnimi nalogami in usmerjevalnimi puščicami. Cilj orientacijskih pohodov bo najden »zaklad«. Več >>

Cezanjevci, 23. 9. 2021 od 09.05 do 10.05
Otroci se bodo seznanili z menjavo letnega časa, ustrezen letni čas bodo označili na vremenskem koledarju ter si preko posnetka ogledali in spoznali letni čas jesen, značilnosti jeseni in jesenske pridelke. Ob koncu posnetka bom otroke spodbudili k likovnem uprizarjanju pomembnih značilnosti letnega časa ter ob pogovoru ponovili kaj je bilo otrokom predstavljeno. Na sprehodu si bodo otroci ogledali ter iskali značilnosti letnega časa. Več >>

Cezanjevci, 23. 9. 2021 od 09.30 do 10.30
izvedli bomo 5. športne igre vrtca Cezanjevci. K sodelovanju bomo povabili okoliške vrtce. Skupaj bomo ob upoštevanju priporočil NIJZ izvedli poligone. Več >>

Ljutomer, 27. 9. 2021–29. 9. 2021 od 10.30 do 15.10
Z otroki se bomo z avtobusom odpeljali v Bioterme Mala Nedelja, kjer bodo otroci imeli tridnevni plavalni tečaj. Plavalni tečaj bo izvajala plavalna šola Delfin, strokovni delavki oddelka bosta skrbeli za varnost otrok. Plavalni tečaj bo potekal od 11.30 ure do 14.30 ure. Po plavalnem tečaju se otroci z avtobusom vrnejo nazaj v vrtec. Več >>

Cezanjevci, 6. 10. 2021–10. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Otroci spoznavajo, raziskujejo in ustvarjajo z naravnim materialom. Veliko lasa bomo spoznavali gozd, nabirali naravni material v gozdu, prepoznavali drevesa in njihove plodove, si izdelali frotaže debel nekaterih dreves. V igralnici bomo preko slikovnega gradiva spoznavali drevesa (bukev, hrast, smreka, kostanj, oreh). Izdelali si bomo čutno pot z naravnim materialom in plodovi v igralnici ter pozneje na dvorišču vrtca. Otroci bodo svoja čutila vzpodbudili tudi preko čutne škatle. Več >>

Cezanjevci, 6. 10. 2021 od 09.30 do 10.30
Peti rojstni dan bomo praznovali na prostem, kjer bomo podelili tuid priznanje za najbolj športni vrtec. Sledile bodo delavnice in torta velikanka. Več >>

Cezanjevci, 8. 10. 2021 od 09.00 do 11.00
Vsak mesec v letu spoznavamo nov material. Predvsem so to materiali iz otrokovega bližnjega sveta. Igra z nestrukturiranim in naravnim materialom daje otroku možnost, da razvija svojo ustvarjalnost in domišljijo ter preko igre pridobiva nove izkušnje, kreativno rešujejo težave in si širi svet znanja. Tako se bomo skupaj z otroki odpravili v bližnji gozd in na polje. V gozdu in na polju bomo poiskali naraven material – listje, želod, veje, koruzo…. Nabran material bomo v košaricah prinesli v vrtec. S tem materialom bomo ustvarjali in se igrali. Material bomo pripravili tudi v obliki senzoričnih škatel. Več >>