Izvajalci prireditev TVU 2024

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija - Šmartno (U3)

Parmova 9, 1270 Litija
Telefon: 041 778 887
E-naslov: u3.litija.smartno@gmail.com
Kontaktna oseba

Milena Dimec
E-naslov: dimec.milena@gmail.com


 

PRIREDITVE

Litija, 13. 5. 2024–24. 5. 2024 od 08.00 do 15.00
Od mladosti do modrosti stopamo skupaj - to je vodilo Sveta za medgeneracijsko povezovanje v občini Litija, Festivala za medgeneracijsko sodelovanje in naslov razstave v avli Občine Litija, kjer sta združili moči dve društvi: U3 in DU. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content