Izvajalci prireditev TVU 2022

Občina Radeče

Ul. Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Telefon: 03 56 80 800
Kontaktna oseba

Melita Simončič
E-naslov: druzbene.dej@radece.si


 

PRIREDITVE

Radeče, 12. 5. 2022 od 10.30 do 11.15
Predstavniki Občine Radeče bodo na dogodku predstavili in uporabi predali urbano obrečno opremo, ki je bila zgrajena in postavljena vzdolž reke Save v obdobju zadnjih nekaj mesecev. Vsa oprema je svojevrsten odraz reke Save, zgrajena iz trajnostnih materialov. Megalomanska klop, megalomanski stol, hišice v Ribiški vasici opozarjajo na majhnost in minljivost človeka v primerjavi z naravo, ponujajo prostor za počitek, sprostitev in meditacijo ter obenem ponujajo možnosti za številne prostočasne fizične aktivnosti v naravi. Z opremo želimo občane in občanke kakor seveda tudi obiskovalce spodbuditi h kvalitetnemu preživljanju časa, k medsebojnemu druženju ipd. Več >>