Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola III Murska Sobota

Trstenjakova 73, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 522 3440, 040 215 715
E-naslov: o-3.ms@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Aleksandra Grah
E-naslov: grah.aleksandra@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Murska Sobota, 19. 5. 2022 ob 07.30
Odprtje razstave konstruktivističih pesmi naših devetošolcev. Spremembe v svetu in okoli nas pogosto spodbujajo razmisleke o prihodnosti. Naši devetošolci so se pri urah slovenščine srečali z ekspresionizmom – umetniško smerjo, ki se je pojavila kot posledica človekove stiske ob grozeči svetovni vojni. Izraža dvom in razočaranje, tesnobno občutje ter zahteva duhovno preroditev človeka in sveta. Učenci so ob branju Kosovelovih ekspresionističnih pesmi dobili navdih in prenesli svoje dvome in občutja o svetu na papir. Pika na i je bilo vsekakor ustvarjanje verzov, t. i. konsev, ki so jih učenci izrezali iz starega časopisa in jih po svoje preoblikovali. S konsi, ki so predstavljeni na šolski razstavi, so izrazili svoje občutke o današnjem svetu. Več >>

Murska Sobota, 23. 5. 2022 ob 07.30
Z najmanj 100 znaki opišite vašo prireditev (kaj bo predstavljeno oz. kaj se bo dogajalo in s kakšnim namenom, da bodo obiskovalci vedeli za kakšen dogodek gre – opis bo v koledarju prireditev in bo promoviral vašo prireditev in organizacijo). Učenci na delavnicah, ki jih posamezni učitelji izvedejo v okviru razrednih ur, spoznajo TOM telefon – edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Učenci spoznajo, da se lahko ob kakršnih koli težavah, dilemah, občutku stiske lahko obrnejo tudi na anonimen in zaupen telefon. V okviru delavnic razmišljajo o temah, vprašanjih, o katerih si ne upajo spregovoriti. Več >>

Murska Sobota, 24. 5. 2022 od 08.15 do 12.30
Učenje s pomočjo fit pedagogike – razvijanje in ustvarjanje učenja skozi gibanje in gibanje skozi igro. Učitelji bodo vse svoje ure izpeljali s pomočjo aktivnih, kompleksih in problemsko zastavljenih metod. Fit ure bodo temeljile na učenju v gibanju, aktivnem, asociativnem, primerjalnem, celostnem, izkušenjskem in sodelovalnem učenju ter poučevanju z vprašanji. Več >>

Murska Sobota, 30. 5. 2022 ob 07.30
Z najmanj 100 znaki opišite vašo prireditev (kaj bo predstavljeno oz. kaj se bo dogajalo in s kakšnim namenom, da bodo obiskovalci vedeli za kakšen dogodek gre – opis bo v koledarju prireditev in bo promoviral vašo prireditev in organizacijo). Učenci na delavnicah, ki jih posamezni učitelji izvedejo v okviru razrednih ur, spoznajo TOM telefon – edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Učenci spoznajo, da se lahko ob kakršnih koli težavah, dilemah, občutku stiske lahko obrnejo tudi na anonimen in zaupen telefon. V okviru delavnic razmišljajo o temah, vprašanjih, o katerih si ne upajo spregovoriti. Več >>

Murska Sobota, 6. 6. 2022 ob 07.30
Z najmanj 100 znaki opišite vašo prireditev (kaj bo predstavljeno oz. kaj se bo dogajalo in s kakšnim namenom, da bodo obiskovalci vedeli za kakšen dogodek gre – opis bo v koledarju prireditev in bo promoviral vašo prireditev in organizacijo). Učenci na delavnicah, ki jih posamezni učitelji izvedejo v okviru razrednih ur, spoznajo TOM telefon – edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Učenci spoznajo, da se lahko ob kakršnih koli težavah, dilemah, občutku stiske lahko obrnejo tudi na anonimen in zaupen telefon. V okviru delavnic razmišljajo o temah, vprašanjih, o katerih si ne upajo spregovoriti. Več >>

Murska Sobota, 8. 6. 2022 ob 07.00
Po e-pošti staršem v strnjeni obliki predstavimo Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih n mladostnikih, ki jih je leta 2021 pripravilo slovensko Združenje za pediatrijo in Sekcija za primarno pediatrijo v sodelovanju z multidisciplinarno skupino strokovnjakov. Ozaveščanje o uravnoteženi uporabi digitalnih naprav. Več >>

Murska Sobota, 9. 6. 2022 od 07.30 do 08.15
Delavnica za učence šestih razredov, ki spoznavajo druge kulture. Sprehod po Italiji, ki se je je prijel vzdevek “Bel Paese” – dežela lepot. Učenje italijanskega ljudskega plesa tarantella in pregled njene glasbene preteklosti. Več >>