Izvajalci prireditev TVU 2023

Ljudska univerza Slovenska Bistrica

Partizanska ulica 22, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02 843 0730
E-naslov: info@lu-sb.si
Spletna stran: http://www.lu-sb.si
Kontaktna oseba

Darja Kušar
E-naslov: darja.kusar@lu-sb.si


 

PRIREDITVE

Slovenska Bistrica, 10. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
V sredo, 10. 5. 2023 bo ob 10. uri potekalo srečanje izvajalcev dogodkov na letošnjem TVU in PU, ki ga organizira koordinator Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Na sestanek smo povabili tudi novinarje, ki bodo promovirali dogodke v lokalnih časopisih. Več >>

Ajdovščina, 12. 5. 2023 od 11.00 do 15.00
Tudi letos se bo Ljudska univerza Slovenska Bistrica udeležila slavnostnega odprtja TVU, ki bo tokrat potekalo v Ajdovščini. Sodelavke se bomo odpeljale za električnim avtomobilom do Ljubljane, naprej pa s skupnim avtobusom. Veselimo se novih nagrajencev in predstavitve Ljudske univerze Ajdovščina. Več >>

Slovenska Bistrica, 15. 5. 2023–24. 5. 2023
Na družbenih omrežjih bo potekala nagradna igra, v okviru katere bomo zbirali zgodbe o bistriških hišah in njenih ljudeh. Izbrali bomo tri (3) najlepše zgodbe in jih nagradili na Paradi učenja. Več >>

Slovenska Bistrica, 15. 5. 2023–25. 5. 2023
Sledilce naše spletne strani in družbenih omrežij bomo spodbujali k iskanju glagolov, ki se začnejo na črko p in so kakorkoli povezani z učenjem, kompetencami in osebnim razvojem. Več >>

Slovenska Bistrica, 15. 5. 2023–24. 5. 2023
Na naši FB strani bomo zbirali prijave za sodelovanje na dogodku "Bistriški Hyde park", ki se bo odvil v okviru letošnje Parade učenja. Svoje mnenje bo lahko podal vsak, ki se bo Parade udeležil, tako izvajalci kot obiskovalci. Namen akcije je predstavitev in krepitev govornih spretnosti. Več >>

Slovenska Bistrica, 15. 5. 2023–18. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Ves čas Tednov vseživljenjskega učenja bo potekalo anketiranje udeležencev, ki bodo vstopali v našo hišo. Zanimalo nas bo mnenje udeležencev o posameznih prireditvah, njihovih pričakovanjih, željah in morebitnih izboljšavah. Več >>

Slovenska Bistrica, 15. 5. 2023–18. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Tudi v času trajanja letošnjih TVU bomo na različnih krajih v našem lokalnem okolju zbirali knjige za knjigobežnice. Kdor želi, bo lahko knjigo prinesel v Center za starejše Metulj, na Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica ali na Kajuhovo ulico 62D.Akcijo bomo promovirali tudi preko oglaševanja na radiu in na socialnih omrežjih. Več >>

Slovenska Bistrica, 17. 5. 2023 od 09.30 do 12.00
V sredo, 17.5.2023, ob 9.30. uri bo potekala skupna novinarska konferenca, ki jo organizira Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Na dogodek bodo povabljeni vsi novinarji, ki bodo lokalno pokrivali medijske objave o letošnjem TVU-ju. Dve sodelavki z Ljudske univerze Slovenska Bistrica se bosta dogodka udeležili, skozi potek same akcije TVU pa bomo spremljali in ugotavljali vpliv novinarske konference v lokalnem okolju. Več >>

Slovenska Bistrica, 22. 5. 2023 od 12.00 do 14.00
Milica Kaučič je upokojena socialna delavka, ki je z aktivnostmi v okviru dnevnega centra za starejše pričela že pred 15 leti. Takratne posamične in občasne dejavnosti so nato prerasle v dnevne oz. večkrat tedenske dejavnosti. Letos center za starejše Metulj praznuje 15. obletnico delovanja in šteje preko dvesto članov. Večina jih prihaja v center 2- ali 3-krat tedensko, kjer se udeležujejo različnih interesni dejavnosti. Center je danes projektno voden, dejavnosti pa temeljijo na prostovoljstvu. Gospa Milica v centru deluje kot prostovoljka, vendar se je za svoje delo tudi strokovno izpopolnjevala. Več >>

Slovenska Bistrica, 22. 5. 2023 od 19.00 do 20.30
Mojca Plaznik Plavec je vodja knjižnične enote v Makolah. Pogosto kot povezovalka bogati vsebine večerov z različno tematiko, namenjene odraslim. V okviru tokratnega pripovedovalskega večera bo predstavila knjigo z naslovom Za kcoj al´ pa samo... založnika Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Knjiga je zbirka kuharskih receptov za jedi naših babic in prababic, ki pa jih še vedno pripravljajo na območju občine Več >>

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2023 od 09.00 do 17.00
V času Parade učenja bomo ljudi spodbujali, da se nam pridružijo na stojnicah in različnih pripravljenih kotičkih v Parku za knjižnico in ob tem naredijo posnetek dogajanja. Objavljene posnetke, ki bodo hkrati tudi opisovali pristope vključevanja udeležencev v vseživljenjsko učenje, bomo nagradili. Več >>

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Študijski krožki so majhne skupine, namenjene neformalnim oblikam učenja, njihovi rezultati pa so javno objavljeni in predstavljeni. Udeleženke krožka bodo pripravile razstavo s svojimi izdelki, ki jih ustvarjajo na krožku. Več >>

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2023 od 09.00 do 18.00
Barbara Jarh Ciglar, profesorica slovenščine in nemščine, ki je prav tako tudi samouk na kitari, nam bo skupaj z udeleženci tečaja nemščine za upokojence zaigrala in zapela zimzelene nemške pesmi ... Zapojmo skupaj! Več >>

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2023 od 09.00 do 18.00
P kot Parada učenja...poiskali smo glagole, ki se začnejo na črko p, kot so povejmo, prisluhnimo, preizkusimo, pokažimo, premislimo,...Vsak odrski nastop na letošnji Paradi učenja bo vseboval enega ali več aktivnih glagolov v svoji izvedbi. Prav tako bomo obiskovalce in nastopajoče spodbujali k razmišljanju o načinih njihovega sprejemanja, obdelovanja in vključevanja informacij v svoj vrednostni sistem in kako jih nato uporabijo za učenje, krepitev, razvijanje. Več >>

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2023 od 09.00 do 18.00
V okviru letošnje Parade učenja bomo pripravili odrske govorne nastope. Spodbudili jih bodo akcijski glagoli, ki se začnejo na črko p, katere bomo zbrali v okviru Facebook akcije in na sami Paradi učenja 2023. Zavedamo se namreč, da je govorno sporočilna komunikacija ena od ključnih veščin, pri vzpostavljanju spoštljivih in učinkovitih odnosov med ljudmi in bistveno pripomore k posameznikovem učinkovitem delovanju v vsakdanjem življenju. Ustarili bomo priložnost in dali možnost povedati. Več >>

Slovenska Bistrica, 24. 5. 2023 od 14.00 do 15.00
Predavanje Janje Sivec, etnologinje, nas bo popeljalo v zaklade svetovnega in slovenskega ljudskega slovstva. Več >>

Slovenska Bistrica, 25. 5. 2023 od 10.00 do 11.30
Informiranje in svetovanje je temelj usmerjanja posameznika v našo hišo. Pred našo stavbo bomo postavili stojnico in zainteresirane informirali o različnih dejavnostih, ki jih ponuja LU SB. Več >>

Slovenska Bistrica, 26. 5. 2023 od 08.00 do 15.00
V okviru Dneva za kakovost bo izpeljana delavnica s področja ponujanja pestrih vsebin in potrebe po nenehni izboljšavi kakovosti v izobraževanju odraslih. Delavnice se bodo udeležili učitelji, zunanji sodelavci in zaposleni na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Sledila bo razprava o sistematičnem delu organizacije in dosežkih na področju kakovostnega izobraževanja odraslih. Prav tako je ta dan namenjen pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev ter druge strokovne in širše javnosti, ki bi pripomogle k različnim kakovostnim izobraževalnim pristopom. Zaposlene na Ljudski bodo predstavile svoje delovne področje. Več >>

Slovenska Bistrica, 29. 5. 2023–2. 6. 2023 ob 08.00
Na Paradi učenja nam je malo ponagajalo vreme in je bil izplen prijav za senčenje na delovnem mestu zelo malo. Dogodek promoviramo na FB strani in zbiramo prijave za senčenje. Več >>

Slovenska Bistrica, 30. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica ob 160. obletnici ustanovitve Bralnega društva pod Pohorjem in Slovenske bukvarne organizira strokovni posvet z naslovom Beremo življenje. Tema dogodka je medgeneracijsko povezovanje, v okviru katerega bo širša javnost in knjižničarska stroka sodelovala s predstavitvijo strokovnih prispevkov. Ljudska univerza Slovenska Bistrica bo sodelovala s prispevkom Bralna pismenost v funkciji vseživljenjskega učenja. Več >>

Slovenska Bistrica, 31. 5. 2023–15. 6. 2023 od 08.00 do 15.30
V času letošnjih TVU pripravljamo akcijo senčenja na delovnem mestu. Zainteresirani mladi (devetošolci in dijaki zaključnih letnikov srednje šole) bodo dobili priložnost vpogleda v delovno okolje na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica. Sodelavke, ki so zadolžene za različna področja izobraževanja odraslih, bodo z veseljem podelila nekaj svojega znanja in izkušenj. Pripravili bomo tudi objavo na Facebooku. Več >>

Slovenska Bistrica, 31. 5. 2023 od 09.00 do 12.00
Vsako leto se nabere obilo izdelkov, celo toliko, da si jih moramo pred počitnicami ponovno ogledati, zato krožkarice pripravijo razstavo, kjer si skupaj ogledajo svoje izdelke in rezultate. Več >>

Slovenska Bistrica, 31. 5. 2023 od 10.00 do 12.00
Drugi ambasador učenja je letošnje leto Matej Patljak. Matej je bil udeleženec izobraževanja na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica, kjer je končal srednješolsko izobraževanje in si pridobil izobrazbo ekonomskega tehnika. Šolanje je začel še kot mladoleten, s precejšnjimi težavami vključevanja v skupnost in opravljanjem šolskih obveznosti, prav tako pa so ga spremljale tudi različne zdravstvene težave. Pri opravljanju obveznih izbirnih vsebin smo spoznali njegovo zanimanje za film. To je sprožilo plaz aktivnosti, skozi katere je Matej rastel in se razvijal tako osebnostno kot strokovno. Danes opravlja svojo sanjsko službo kot kinooperater v treh manjših kinih, piše blog in potuje na različne filmske festivale po svetu. Več >>

Slovenska Bistrica, 1. 6. 2023 od 10.00 do 12.00
Zainteresirani javnost in medije vabimo na pogovor o položaju in vlogi starejših v občini Slovenska Bistrica, ki jo v okviru TVU 2023 na pobudo lokalne skupnosti pripravlja Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Več >>

Slovenska Bistrica, 6. 6. 2023 od 08.30 do 14.00
Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica smo se odločili, da v času akcije TVU odpremo vrata za vse, ki jih zanimajo naši izobraževalni programi in dejavnosti. Prav tako jim v tem času nudimo svetovanja, jih informiramo o naših programih ter omogočamo vpis v naše programe. Vabljeni, da se povzpnete po stopničkah na poti k znanju skozi naša vrata! Več >>

Poljčane, 6. 6. 2023 od 10.00 do 11.30
Strokovna delavka Maja Kanop Krevh bo predstavila aktivnosti in dejavnosti, ki jih ponuja Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Več >>

Slovenska Bistrica, 6. 6. 2023 od 10.30 do 12.30
Uporabniki centra Metulj bodo predstavili svoje delo in podali predloge o morebitnih dopolnitvah dejavnosti ter izrazili potrebe o novih vsebinah, ki jih imajo kot uporabniki. Njihove ideje in želje bodo zapisane. S skupnimi močmi si bomo prizadevali za obogatitve in uresničitve smiselnih predlogov. Več >>

Slovenska Bistrica, 6. 6. 2023 od 16.00 do 17.30
Na okrogli mizi se bodo srečale skupine, ki prostore uporabljajo v popoldanskem času. Prisluhnili bomo njihovim predlogom, potrebam in željam. Več >>

Slovenska Bistrica, 7. 6. 2023 od 12.00 do 13.00
Namen predstavitve je vzpodbujanje zainteresirane javnosti o zelenem prehodu pri transportnih sredstvih, ki pripomorejo k z zmanjšanju ogljičnega odtisa sodobne družbe. Govorilo se bo o trendih električnih vozil, strukturi BEV vozil (vključno s tehničnimi podatki BEV) in pomenu brezogljične družbe. Več >>

Slovenska Bistrica, 8. 6. 2023 od 08.30 do 10.30
Prostor Središča za samostojno učenje se nahaja v pritličju stavbe in je opremljen z računalniki z vso multimedijsko opremo z dostopom do interneta. Na njih so programi za samostojno učenje različnih jezikov (angleščine, nemščine, španščine, italijanščine, ruščine ...), slovarji in dostop do učnega gradiva npr. za računalništvo, osebnostno rast, naravoslovje ipd. V SSU je mogoče natipkati seminarske ali diplomske naloge, prošnje za zaposlitev ter uporabljati gradivo, ki je na voljo povsem brezplačno. Za svetovanje in pomoč pri uporabi vam je na voljo naša svetovalka. Več >>

Slovenska Bistrica, 8. 6. 2023 od 11.00 do 13.00
V studiu lokalne televizije bomo posneli pogovor o prihodnosti z našima letošnjima ambasadorjema učenja Milico Kaučič in Matejem Patljakom. Več >>

Slovenska Bistrica, 9. 6. 2023 od 08.00 do 15.00
V okviru Dneva za kakovost bo izpeljana delavnica s področja ponujanja pestrih vsebin in potrebe po nenehni izboljšavi kakovosti v izobraževanju odraslih. Delavnice se bodo udeležili učitelji, zunanji sodelavci in zaposleni na Ljudski univerzi v Slovenski Bistrici. Sledila bo razprava o sistematičnem delu organizacije in dosežkih na področju kakovostnega izobraževanja odraslih. Prav tako je ta dan namenjen pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev ter druge strokovne in širše javnosti, ki bi pripomogle k različnim kakovostnim izobraževalnim pristopom. Zaposlene na Ljudski bodo predstavile svoje delovne področje. Več >>

Maribor, 12. 6. 2023 od 16.00 do 18.00
Prijavljenim bomo omogočili ogled RTV studia Maribor, kjer bodo videli delovno okolje novinarjev, snemalcev, voditeljev. Več >>

Slovenska Bistrica, 15. 6. 2023 od 16.00 do 18.30
Predavanja Janje Sivec, etnologinje in interpretatorke kulturne dediščine, nas popeljejo v zaklade svetovnega in slovenskega ljudskega slovstva. Zadnji dve predavanji: - Šege in navade poletnega cikla - Coprnice so me nosile. Vabljeni! Več >>

Skip to content