Izvajalci prireditev TVU 2024

Pomurski muzej Murska Sobota

Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 527 1706
E-naslov: pok-muzej-ms@guest.arnes.si
Kontaktna oseba

Mateja Huber
E-naslov: mateja.huber@pomurski-muzej.si


 

PRIREDITVE

Murska Sobota, 12. 6. 2024 od 16.00 do 16.45
Skupen dogodek Pomurskega muzeja Murska Sobota in Društva gluhih in naglušnih Pomurja bo potekal na občasni muzejski razstavi Predmeti veselja. Kustos bo skupaj s tolmačem slovenskega znakovnega jezika ter postavitvi slušne zanke osebam z okvaro sluha predstavil različne predmete iz muzeja, ki so povezani z veseljem. Namen dogodka je, da se tudi osebam z okvaro sluha omogoči enak dostop do muzejskih vsebin in se jih vključuje v programe oz. dogodke. Udeleženci bodo preko muzejskih predmetov in njihove razlage spoznali zgodbe iz preteklosti Pomurja. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content