Izvajalci prireditev TVU 2022

Društvo prijateljev mladine Radeče

Gledališka pot 2, 1433 Radeče
Telefon: 041 982 486
Kontaktna oseba

Martin Simčič
E-naslov: martin.simcic@gmail.com


 

PRIREDITVE

Počakovo, 8. 6. 2022 od 09.00 do 18.00
V sodelovanju z Vrtcem Radeče pripravljamo dogodek z nazivom Radi imamo naravo. Dogodek bo potekal v okolici Hiše na Magolniku, v objemu neokrnjenih jatenskih gozdov. Izvedli bomo več aktivnosti, kot so sprehodi v naravi, opazovanje polj, gozdov, sadnega drevja, živali ... Z otroki se bomo pogovarjali o opazovanih stvareh ter o občutjih in zaznavah, ki jih bodo med opazovanjem doživljali. Med opazovanjem narave bomo govorili o soodvisnosti narave in človeka ter posledično razvijali naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos tako do žive kakor tudi nežive narave. Več >>