Izvajalci prireditev TVU 2023

Šolski center Celje - Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Telefon: 0342 85 841
Spletna stran: http://www.sc-celje.si/gr/Strani/default.aspx
Kontaktna oseba

Klavdija Kopše Kaljun
E-naslov: klavdija.kaljun@sc-celje.si


 

PRIREDITVE

Celje, 15. 5. 2023–19. 5. 2023 od 07.00 do 08.00
Promocijo zdravega prehranjevanja bomo predstavili z metodo krožnika/dlani z: • razlago zakaj moramo jesti, • razlago, kar se zgodi, če izpustimo obrok/ne pojemo dovolj, • razlago, zakaj je sladkor (predvsem v pijačah) škodljiv, • nasveti za zdravo/uravnoteženo prehranjevanje. Skozi serijo plakatov bo celostno zaobjeto prehranjevanje in najbolj optimalen način prehranjevanja. Izvajalec: Nika Šepec – Slorest in Davorka Polič Jošt - koordinatorica za šolsko prehrano na ŠC Celje Datum izvedbe:15. 5. 2023 do 19. 5. 2023 (jedilnica Šolskega centra Celje) Več >>

Celje, 17. 5. 2023 od 11.20 do 12.20
Na delavnici bomo spoznavali prenosne pojave – prenos snovi, prenos toplote in tok tekočin. Razložili bomo, kako delujejo, kako so povezani med seboj in zakaj jih lahko v inženirstvu uporabljamo. Pokazali bomo, kako z inženirskimi rešitvami prenos kapljic v plinu lahko uporabimo za čiščenje dimnih plinov. Ogledali si bomo demonstracijsko napravo, ki prikazuje pralnik dimnih plinov. Izvajalec: prof. dr. Jure Ravnik, Fakulteta za strojništvo UM Datum izvedbe:17. 5. 2023 od 11.20 do 12.20 (predavalnica C-30, ŠC Celje) Več >>

Celje, 17. 5. 2023 od 11.20 do 12.20
Na delavnici bomo predstavili fizikalne, fizikalno-kemijske in kemijske postopke čiščenja odpadnih voda. Razložili bomo na kakšnem principu posamezni postopki delujejo, za katero vrsto onesnaževal so primerni ter njihove prednosti in slabosti. Na modelni obarvani odpadni vodi bomo eksperimentalno izvedli dva postopka čiščenja in sicer adsorpcijo ter napredni oksidacijski postopek. Učinkovitost postopkov čiščenja bomo določili na osnovi merjenja nekaterih osnovnih ekoloških parametrov Izvajalec: izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh, Fakulteta za strojništvo UM Datum izvedbe:17. 5. 2023 od 11.20 do 12.20 (predavalnica C-36, ŠC Celje) Več >>

Celje, 24. 5. 2023 od 08.00 do 13.00
V okviru obiska mednarodnega centra za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah, si bomo ogledali rastlinsko čistilno napravo (modro -zeleni sistemi v pokrajini), center za samooskrbo Dole, kjer bomo poskušali razumeti pomen samooskrbe s pomočjo praktičnih primerov. Spoznali bomo tudi pojem permakulture kot trajnostnega sistema pridelave hrane ter trajnostno zasnovane objekte, kot sta mongolska hiša in zemljanka Izvajalec: Alenka Lah Kalan, GVO ŠC Celje Datum izvedbe:17. 5. 2023 od 08.00 do 13.00 (Center za samooskrbo Dole) Več >>

Celje, 24. 5. 2023 od 10.30 do 11.15
Predstavili bomo šolski center Gradia v Jyväskyli, na Finskem. Prikazali bomo primerjavo v velikosti s ŠCC, število dijakov, učiteljev, število programov, finski način poučevanja in dela z dijaki. Prikazali bomo tudi pogoje namestitve dijakov v dijaškem domu in opravljanja PUDa na tamkajšnji šoli ter okoliških podjetjih. Pogledali si bomo tudi film z vtisi in zanimivostmi s pripravljalne mobilnosti 3 učiteljev ŠCC, ki so obiskali šolski center Gradia v februarju leta 2023. Vabljeni na ogled. Izvajalec: Igor Kastelic, GVO ŠC Celje Datum izvedbe: 24. 5. 2023 od 10.30 do 11.15 (predavalnica C-34, ŠC Celje) Več >>

Celje, 24. 5. 2023 od 14.00 do 16.00
V centru ponovne uporabe se bomo seznanili s pojmom krožnega gospodarstva v praksi (obnova ladijskega kontejnerja), spoznali bomo prednostni red ravnanja z odpadki, ekodesign, industrijsko simbiozo ter družbeno odgovorno potrošništvo. Izvajalec: Alenka Lah Kalan, GVO ŠC Celje Datum izvedbe:17. 5. 2023 od 14.00 do 16.00 (Center ponovne uporabe Slovenske Konjice) Več >>

Celje, 29. 5. 2023 od 13.00 do 15.00
V okviru športnega dneva bomo izvedli pohod na Šmartinsko jezero. Med pohodom bodo predstavljene pravilne tehnike rekreacijske in nordijske hoje. Ob Šmartinskem jezeru bomo čas posvetili različnim športnim in prostočasnim aktivnostim ter druženju in krepitvijo medsebojnih odnosov Izvajalec: Slavica Volčanjšek, GVO ŠC Celje Datum izvedbe: 29. 5. 2023 od 08.00 do 13.00 (Šmartinsko jezero) Več >>

Celje, 1. 6. 2023 od 08.45 do 11.20
Svetovni dan mleka bomo obeležili s tematsko razstavo plakatov ter literarnih in likovnih izdelkov naših dijakov. Spoznali bomo: - mlečno pot, pot mleka od kmetije do kozarca, - pomen mleka za zdravje, - slovenske mlekarne in znak Lokalna kakovost (Naša super hrana). Dodatno bomo priredili degustacijo mlečnih izdelkov kmetije Flis in ponudili mlečno malico. Izvajalec: Primož Vouk, Nina Dolar (GVO ŠC Celje) Več >>

Celje, 8. 6. 2023 od 08.50 do 10.20
Na delavnici bomo spoznavali metode in tehnologije prostorske digitalizacije (3D skeniranja). Ob predstavitvi aktivnih optičnih refleksijskih metod digitalizacije bomo posebno pozornost namenili pasivni prostorski digitalizaciji po principu fotogrametrije, kjer bomo spoznali profesionalna in odprtokodna orodja za digitalizacijo, računalniška orodja za obdelavo skenogramov in možnosti aplikacije rezultatov na področje projektiranja v gradbeništvu in splošno inženirsko prakso. Izvajalec: doc. dr. Jasmin Kaljun, Fakulteta za strojništvo UM Datum izvedbe: 8. 6. 2023 od 08.50 do 10.20 (predavalnica C-36, ŠC Celje) Več >>

Skip to content