Izvajalci prireditev TVU 2021

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 88 46 400
E-naslov: info@mocis.si
Spletna stran: http://www.mocis.si
Kontaktna oseba

Janja Bartelj
E-naslov: janja.bartelj@mocis.si


 

PRIREDITVE

, 6. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
Ob pričetku TVU 2021 vas vabimo, da berete skupaj z nami: Zavod Risa in D.tajl Concept Store pripravljata predstavitev knjige Moda in neroda, ki je drugi del zbirke knjig v lahkem branju z naslovom Julija in Peter. Zbirka Julija in Peter je prva avtorska zbirka v lahkem branju, avtorica je pisateljica in pedagoginja dr. Aksinja Kermauner, soavtorji so bralci, ki težje berejo in razumejo navadna besedila. Ob predstavitvi knjige Moda in neroda bomo pripravili branje odlomkov in kratek pogovor z avtorji. Opozorili bomo na vključevanje ljudi z ovirami v vsakodnevno življenje in kulturno udejstvovanje. Družili se bomo v prijetnem okolju trgovine D.tajl, ki je dom ustvarjalnosti in unikatnosti. Predstavitev knjige bo poživila glasbena točka učencev Tretje osnovne šole Slovenj Gradec pod mentortvom Vojka Veršnika. Več >>

, 6. 9. 2021 od 19.00 do 20.00
Vabimo vas na predstavitev obsežnega zbornika o 20-letnem delovanju MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih, ki že od začetka sledi sloganu: "Naj teče učenje skozi življenje." Zborniku smo dodali še zgodovinski pregled razvoja izobraževanja odraslih v Mislinjski dolini. Na predstavitvi se bomo pogovarjali z direktorico MOCIS-a, Sonjo Lakovšek, o nastajanju zbornika in razvoju zavoda, in preostalimi avtorji, ki bodo razmišljali o postavitvi pomembnih temeljev za nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih v Slovenj Gradcu. Več >>

, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Parada učenja bo tudi letos potekala na »novi stari« lokaciji atrija gradu Rotenturn. Paradirali bomo ob knjigah in skupaj brali. Dan bomo začeli z listanjem časopisov v Večgeneracijskem centru Andeški hram in ga nadaljevali na prireditvenem prostoru med stojnicami naših partnerjev. Dogajanje bodo poživili glasbeno-plesni nastopi vrtčevskih otrok, glasbene točke lokalnih glasbenih šol, recitacije literarnih skupin in pevske točke pevskega zbora za odrasle. Predstavili bomo maskoto branja - otroško literarno junakinjo Robino - koroške avtorice Mire Mori Hribar, ki bo zabavala otroke in povezovala odrasle, skozi branje, bralne igre, rebuse in jim pomagala z namigi za sestavo velikanskega skupnega gesla dneva. Robina ima rada knjige, kekse in otroke. Da, tudi keksi bodo na voljo - za odrasle in otroke! Več >>

, 15. 9. 2021 od 13.00 do 17.00
V popoldanskem nadaljevanju Parade učenja v Slovenj Gradcu se bomo družili okrog »BRALNIH MARJETIC« na različnih lokacijah mestnega jedra. Ob 13. uri nadaljujemo z branjem v Gandhijevem parku, ob 14. uri se družimo ob knjigi v Mestni kavarni, ob 15. uri nam berejo udeleženci tečaja slovenskega jezika pred Meškovo bukvarno in ob 16. uri beremo skupaj s stanovalci Koroškega doma starostnikov in njihovimi svojci. Vse »bralne marjetice« bo glasbeno opremil mladi kitarist in avtor izvirnih besedil, Florjan Skaza. Več >>

, 17. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Delovni zajtrk za vse zaposlene, kjer bomo z namenom svežega vstopa v novo šolsko leto prevetrili naše vrednote, vizijo in poslanstvo ter jih predstavili novim sodelavcem. Skupina za kakovost na MOCIS-u bo predstavila svoje delo v preteklem šolskem letu, posvetili pa se bomo tudi evidencam in pravilnikom ter začrtali skupne smernice čim kakovostnejšega delovanja, saj želimo odraslim ponuditi celostno izkušnjo svetovanja in izobraževanja. Več >>

Slovenj Gradec, 22. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Na stojnici se bo predstavilo Svetovalno središče za izobraževanje odraslih @MOCIS. Svetovalke bodo na voljo za vprašanja, bodisi o nadaljevanju in zaključevanju šolanja, o vpisu v neformalne in formalne programe ali glede podpore pri učenju. Predvsem pa bo promovirano vseživljenjsko učenje. Več >>

, 23. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
V četrtek, 23. septembra 2021, bo v okviru Dnevov svetovanja za znanje in Dneva za znanje potekal V. strokovni posvet za delodajalce: »ZAPOSLOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE INVALIDOV – STROŠEK ALI CIVILIZACIJSKA NORMA?« Strokovni posvet bo potekal od 9. do 14. ure v prostorih MKC Slovenj Gradec (Ozare 18). Dogodek organiziramo na MOCIS-u skupaj s Svetom za invalide pri Mestni občini Slovenj Gradec. Na posvetu bodo sodelovali še: Zavod RS za zaposlovanje, Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Društvo Altra Prevalje, Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so.p., Zavod Ruj - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (OO ZSSS Podravje in Koroška – v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«) in drugi. Rdečo nit tokratnega strokovnega posveta predstavlja zaposlovanje invalidov, svetovanje v izobraževanju odraslih osebam z oviranostmi in vključevanje ranljivejših zaposlenih v dodatna izobraževanja. Predstavili bomo rezultate tekočih projektov, ki jih izvajamo na MOCIS-u in mednarodni projekt Zavoda Ozara, EU RUDISNET, ki vzpostavlja mrežo organizacij za podporo osebam z oviranostmi v evropskih ruralnih območjih skozi programe dodatnih izobraževanj. Vsebinski koncept posveta temelji na razvoju in utrjevanju partnerstev s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop vseh zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče. Na posvetu se bomo dotaknili prepletajočih področij, o katerih bomo razpravljali v treh delovnih skupinah: Prva delovna skupina bo obravnavala položaj oseb z oviranostmi v Mestni občini Slovenj Gradec (in širše v regiji). Raziskali bodo obstoječe stanje, konkretizirali status Občine po meri invalidov in podali konkretne ter kratkoročno izvedljive predloge za izboljšave. Druga delovna skupina bo obravnavala proces zaposlovanja invalidov in možnosti ter vzpodbude, ki jih delodajalcem in osebam z ovirami ponuja slovenska zakonodaja (storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije). Predstavili bodo kvotni sistem in druge spodbude za delodajalce ter različne podpore za invalide (npr. osebna asistenca). Raziskali bodo obstoječe stanje in na tem področju podali predloge za izboljšave. Tretja delovna skupina bo skozi oživljen slogan »Vsi drugačni – vsi enakopravni« osvetlila položaj oseb z ovirami v naši družbi. Raziskala bo vzroke nastanka stereotipov in diskriminacij (ekonomska, socialna, kulturna idr.) ter podala smernice za (drugačen) način dojemanja enakopravne različnosti. Več >>

, 24. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
SVOS je spletni diagnostični inštrument, ki ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti za odrasle vseh starosti. Ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih: oceno kognitivnih spretnosti (besedilne in matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih) in lastno oceno spretnosti za posameznike t.i. nekognitivne spretnosti (raba spretnosti, zdravje in osebna blaginja, vedenjske kompetence, poklicni interesi in namere. Delujemo kot Lokalna točka za izvajanje ocenjevanj SVOS in zagotavljamo: brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS, miren prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo, podporo med in po reševanju, razlago pridobljenih rezultatov, če se posameznik sam odloči za to, svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti. SVOS je dostopen prek svetovnega spleta, in omogoča veljavne in zanesljive rezultate o ključnih spretnostih potrebnih za delo, življenje v skupnosti in v domačem okolju. Več o vprašalniku SVOS si preberite na https://svos.acs.si. Več >>