Izvajalci prireditev TVU 2021

Strokovno izobraževalni center Brežice

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice
Telefon: 07 499 2550
E-naslov: mojca.tomazin@sicbrezice.si
Kontaktna oseba

Deja Avsec
E-naslov: deja.avsec@sicbrezice.si


 

PRIREDITVE

Krško, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
Učenje je življenje - dijaki bodo predstavili didaktične izdelke mlajšim obiskovalcem ter podali pomembne informacije o dihanju, srčnem utripu in higieni rok z aplikacijo Kahoot. Dijakinje bodo najmlajšim obiskovalcem prebrale avtorsko zgodbico Račko na potepu. Več >>

Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Branje pravljic - dijaki predšolske vzgoje bodo v sodelovanju s Knjižnico Brežice brali pravljice obiskovalcem na spremljajočem dogodku Parade učenja. Več >>

Brežice, 15. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Dijaki Strokovnega izobraževalnega centra Brežice, smer zdravstvena nega, bodo obiskovalcem prikazali postopke oživljanja in prve pomoči. Več >>