Izvajalci prireditev TVU 2024

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju
Telefon: 041398375
E-naslov: pvracko@oslovrenc.si
Spletna stran: http://www.oslovrenc.si/
Kontaktna oseba

Jerneja Kvasnik
E-naslov: jerneja.kvasnik@oslovrenc.si


 

PRIREDITVE

Lovrenc na Pohorju, 20. 5. 2024 od 08.20 do 12.00
Medicinske sestre iz ZD dr. Adolfa Drolca bodo izvedle preventivno zobozdravstveno delavnico. Medicinske sestre iz ZD dr. Adolfa Drolca bodo izvedle preventivno zobozdravstveno delavnico. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 20. 5. 2024–24. 5. 2024 od 08.20 do 13.40
Tematski teden bo namenjen medsebojnemu povezovanju in dobri klimi na šoli. Tematski teden bo namenjen medsebojnemu povezovanju in dobri klimi na šoli. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 21. 5. 2024 od 08.20 do 09.05
Nudenje prve pomoči. Kaj storiti v primeru nesreče, poškodbe, kako uporabiti različne predmete v šoli, doma, za nudenje prve pomoči. Kam poklicati na pomoč. Kdaj moramo poklicati na pomoč. Tudi otrok lahko nudi prvo pomoč. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 22. 5. 2024 od 08.20 do 09.05
Nudenje prve pomoči. Kaj storiti v primeru nesreče, poškodbe, kako uporabiti različne predmete v šoli, doma, za nudenje prve pomoči. Kam poklicati na pomoč. Kdaj moramo poklicati na pomoč. Tudi otrok lahko nudi prvo pomoč. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 23. 5. 2024 od 14.00 do 15.00
Razvijanje socialnih odnosov s pomočjo pravljice. Medsebojno sodelovanje. Pogovor. Razvijanje socialnih odnosov s pomočjo pravljice. Medsebojno sodelovanje. Pogovor. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 24. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Učenci se bodo povezovali in razvijali različne veščine preko igre. Učenci se bodo povezovali in razvijali različne veščine preko igre. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 28. 5. 2024 od 13.00 do 13.30
Potopisno predavanje. Spoznamo Kubo, kakšno je tam vsakdanje življenje. Naravne lepote, življenje domačinov in njihova kultura. Kuba, spoznajmo jo. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 28. 5. 2024–4. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Evalvacija preživljanja prostega časa. Ozaveščanje o kakovostnem preživljanju prostega časa brez telefonov. Načrtovanje preživljanja prostega časa. Izdelava zloženke. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 30. 5. 2024 od 08.20 do 13.00
Učenci se bodo seznanili z različnimi tehnikami in veščinami komunikacije. Preizkusili se bodo v mediaciji. Mediacija, spoznajmo jo in jo uporabljajmo. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 31. 5. 2024 od 07.30 do 08.15
Gibanje in zmerna telesna vadba. Umirjanje in sprostitev. Gibanje in zmerna telesna vadba. Umirjanje in sprostitev. Spoznajmo jogo in meditacijo. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 3. 6. 2024 od 13.00 do 13.40
Gibanje in zmerna telesna vadba. Privzgojiti takšen življenjski slog učencem, da bodo gibalno aktivni tudi v nadaljnji dobi odraščanja in kasneje v življenju. Več >>

Lovrenc na Pohorju, 5. 6. 2024 od 08.20 do 12.50
Dan dejavnosti – ročna dela, učenje za življenje Učenci bodo spoznali in se urili v osnovnih veščinah za življenje Več >>

Lovrenc na Pohorju, 7. 6. 2024 od 07.30 do 08.15
Socialne igre Učenci se bodo povezovali in razvijali različne veščine. Za učence 7. - 9. razredov. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content