Izvajalci prireditev TVU 2022

Posoški razvojni center

Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Telefon: 05 38 41 500
E-naslov: ljudskauniverza@prc.si
Spletna stran: https://www.prc-lu.si/
Kontaktna oseba

Anja Colja
E-naslov: anja.colja@prc.si


 

PRIREDITVE

Tolmin, 19. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
V okviru Dneva za kakovost bomo na voden klepet povabili udeležence izbranih izobraževalnih aktivnosti na daljavo, ki so jih obiskovali v tem šolskem letu ali pa jo trenutno še obiskujejo. Povprašali jih bomo o izkušnjah, zadovoljstvu, željah in potrebah glede vključevanja v izobraževanja na daljavo in o tem, kakšne podpore bi si z naše strani še želeli. Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza smo pred dvema letoma - zaradi nastalih razmer - začeli izvajati izobraževalne aktivnosti in nuditi strokovno podporo udeležencem na daljavo. S fokusno skupino bi radi dobili globlji vpogled v kakovost izvajanja naših aktivnosti na daljavo in dragocene informacije za nadaljnji razvoj. Udeleženci bodo v pogovoru z moderatorko lahko izrazili svoje mnenje o: - kakovosti naše izpeljave izobraževanja na daljavo, - ustreznosti učnih virov in gradivih, - strokovni podpori posamezniku pri učenju na daljavo. Več >>

Tolmin, 24. 5. 2022 od 17.00 do 19.00
V okviru Dneva za kakovost bomo na voden klepet povabili udeležence izbranih kombiniranih izobraževalnih aktivnosti, ki so jih obiskovali v tem šolskem letu ali pa jo trenutno še obiskujejo. Povprašali jih bomo o izkušnjah, zadovoljstvu, željah in potrebah glede vključevanja v kombinirana izobraževanja in o tem, kakšne podpore bi si z naše strani še želeli. Na Posoškem razvojnem centru, enota ljudska univerza smo pred dvema letoma - zaradi nastalih razmer - začeli izvajati kombinirane izobraževalne aktivnosti in nuditi strokovno podporo udeležencem na daljavo. S fokusno skupino bi radi dobili globlji vpogled v kakovost izvajanja tovrstnih aktivnosti in dragocene informacije za nadaljnji razvoj. Udeleženci bodo v pogovoru z moderatorko lahko izrazili svoje mnenje o: - kakovosti naše izpeljave kombiniranega izobraževanja (npr. v živo in prek videokonferenčnih orodij, spletnih učilnic ipd.), - ustreznosti učnih virov in gradivih, - strokovni podpori posamezniku pri kombiniranem učenju. Več >>