Izvajalci prireditev TVU 2022

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 534 89 10
Spletna stran: https://www.spts.si
Kontaktna oseba

Alenka Glavač Geršanov
E-naslov: ucnapomoc.atena@spts.si


 

PRIREDITVE

Murska Sobota, 9. 5. 2022 od 10.00 do 11.30
V sodelovanju z Ljudsko univerzo Murska Sobota bomo posneli kratki film na tematiko Prostori in priložnosti učenja, kjer bomo naslovili vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje. Dogodek bo potekal v računalniški učilnici na SPTŠ MS. Več >>

Murska Sobota, 9. 5. 2022–12. 6. 2022 od 11.00 do 12.00
Projekt Atena na SPTŠ Murska Sobota deluje z namenom povečanja vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanja kompetenc, ki jih potrebujejo odraslih zaradu potreb na trgu dela. CILJ: dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih. CILJNA SKUPINA: odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Potencialni kandidati prejmejo različno promocijsko gradivo ter več informacij o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč. Več >>

Murska Sobota, 25. 5. 2022 od 10.00 do 14.00
Namen projekta Atena je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo odrasli zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj projekta je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z zagotavljanjem brezplačne učne pomoči udeležencem izobraževanja odraslih. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe. Potencialni kandidati bodo lahko prejeli različno promocijsko gradivo ter več informacij o možnostih vključitve v brezplačno učno pomoč. Več >>