Izvajalci prireditev TVU 2024

Šolski center Škofja Loka

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 506 23 00
Spletna stran: https://www.scsl.si/
Kontaktna oseba

Katja Dolinar
E-naslov: katja.dolinar@scsl.si


 

PRIREDITVE

Škofja Loka, 15. 5. 2024 ob 16.00
V povprečju kadroviki za prebiranje vaše prijave na razpisano delovno mesto porabijo zelo malo časa, zato je priprava učinkovitega spremnega pisma in privlačnega življenjepisa ključna, da si zagotovite vstopnico na zaposlitveni razgovor. Na delavnici boste spoznali elemente dobrega življenjepisa in spremnega pisma, dobili smernice za njuno pripravo ter nasvete, kako lahko izboljšate svoje prijave na prosta delovna mesta. Več >>

Škofja Loka, 22. 5. 2024 ob 16.00
Vsi, ki bi želeli pridobiti izobrazbo po javnoveljavnih programih srednjega poklicnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja strojniške ali lesarske smeri, boste na informativnem dnevu izvedeli vse o začetku, poteku, zaključku in stroških izobraževanja ter posebnostih izvedbe. Dogodek je namenjen mlajšim in starejšim odraslim, zaposlenim in nezaposlenim osebam, ki imajo končano vsaj osnovno šolo in bi želeli pridobiti strojniški ali lesarski poklic. Več >>

Škofja Loka, 29. 5. 2024 ob 15.30
Povsem napačna je predstava, da je učinkovito učenje povezano s časom, ki ga presedimo za knjigami. Če se bomo naučili učiti, bomo za pridobivanje znanja uporabili precej manj časa. Zato je pomembno, da spoznamo, kakšen je naš učni stil, ter izgradimo in izboljšamo naše učne strategije. Na delavnici, ki je namenjena predvsem udeležencem izobraževanja odraslih, boste spoznali strategije in stile učenja, s pomočjo vprašalnikov spoznavali načine učenja, ki ustrezajo vam, nudeno vam bo tudi svetovanje za učenje. Več >>

Škofja Loka, 5. 6. 2024 ob 16.30
Učenje na daljavo je v rednem in izrednem izobraževanju že dodobra uveljavljeno, zato je pomembno, da znamo uporabljati orodja, ki nam takšno učenje in poučevanje omogočajo. Na delavnici boste spoznali orodje Zoom in MS Teams. Pridobili boste praktične izkušnje in nasvete za bolj učinkovito uporabo teh orodij in znanje utrjevali z vajami. Delavnica bo interaktivna in prilagojena potrebam udeležencev glede na njihovo predznanje in izkušnje. Več >>

Škofja Loka, 12. 6. 2024 ob 15.00
Svetovanje za izobraževanje je storitev, pri kateri se posameznik, ob pomoči svetovalca, odloča o izobraževalnih ciljih in sprejema izobraževalne odločitve na podlagi svojih želja, potreb, sposobnosti, znanj, interesov ... S pomočjo pripomočkov za svetovanje boste na delavnici spoznavali samega sebe, svoje (z)možnosti, se učili, kako sprejeti dobre izobraževalne odločitve zase in kako postavljene cilje spisati v akcijski načrt. Delavnica je namenjena predvsem udeležencem izobraževanja odraslih. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content