Izvajalci prireditev TVU 2024

ISIO Svetovalno središče Murska Sobota

Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 536 1576, 031 637 243
E-naslov: svetovalno.sredisce@lu-murskasobota.si
Kontaktna oseba

Alojz Sraka
E-naslov: svetovalno.sredisce@lums.si


 

PRIREDITVE

Murska Sobota, 14. 5. 2024 od 10.00 do 10.30
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 14. 5. 2024 od 10.30 do 11.00
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 14. 5. 2024 od 11.30 do 12.30
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 16. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
Predaval bo dr. Renato Lukač. Predavanje bo zajemalo previdnost pri uporabi spleta in pred pastmi, ki prežijo na nas na spletu. Dogodek je primarno namenjen starejšim uporabnikom spleta in upokojencem. Predavanje bo potekalo v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja 2024 pod koordinatorstvom Ljudske univerze Murska Sobota. Vstop je prost! Več >>

Murska Sobota, 20. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 22. 5. 2024 od 10.00 do 19.00
Na Paradi učenja bomo predstavili delovanje Svetovalnega središča, ki deluje v okviru Javne mreže na Ljudski univerzi Murska Sobota. Bomo delili promocijski material in nagovorili mimoidoče. Več >>

Murska Sobota, 27. 5. 2024 od 13.00 do 14.00
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 30. 5. 2024 od 17.00 do 18.00
ISIO svetovalno središče bo v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja Murska Sobota organiziralo predavanje na katerem bodo predstavljene delavnice in druge aktivnosti, ki jih v CKZ MS ponujajo, predvsem na področju duševnega zdravja. Več >>

Murska Sobota, 3. 6. 2024 od 12.00 do 14.00
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 6. 6. 2024 od 17.00 do 19.00
Na predavanju bodo predstavljene vse možnosti, ki so na voljo tujcem v Sloveniji na različnih področjih (uradne zadeve, zaposlovanje, izobraževanje). Predavanje bo po potrebi prevajano v angleški, ruski, albanski, srbski, hrvaški ali bosanski jezik. Več >>

Murska Sobota, 10. 6. 2024 od 13.00 do 14.00
Prestavili bomo delovanje Svetovalnega središča, ki že vrsto let aktivno sodeluje tudi pri promoviranju TVU - ja in vseh dogodkov, ki se v okviru njega izvajajo. Več >>

Murska Sobota, 13. 6. 2024 od 17.00 do 19.00
Na dogodku bomo obravnavali popularne tabu teme v Pomurju - ljubezen, spolnost, smrt in vse drugo. Vabljeni, da se odkrito pogovarjate z nami! Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content