Izvajalci prireditev TVU 2022

Zavod za gozdove Slovenije

Titova ulica 8, 1433 Radeče
Telefon: 051 695 180
E-naslov: joze.prah@amis.net
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Počakovo, 24. 5. 2022 od 10.00 do 11.00
Osrednji dogodek Tedna gozdov 2022 bo pod sloganom Nega gozda, obnovimo gozdove potekal v ter pri Hiši na Magolniku. Osrednje predavanje pripravlja Zavod za gozdove Slovenije - zbrani zainteresirani javnosti bodo spregovorili o primerjavi med naravno in umetno obnovo gozdov. Podnebne spremembe namreč vplivajo na slabšo odpornost in vitalnost gozda, zaradi česar se povečuje tudi pogostnost naravnih ujm. Predstavljena bo učinkovitost tako naravne kakor tudi umetne obnove gozdov, pri čemer bo poudarek na strukturi in rasti mladja, vplivu pritalne vegetacije in pomenu semenskih dreves. Govorili bomo o uspešnosti na eni strani naravne ter na drugi strani umetne obnove gozdov. Predavanje Zavoda za gozdove bo teoretična podlaga terenskemu delu, ki bo sledilo v nadaljevanju dneva. Več >>