Izvajalci prireditev TVU 2021

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 520 0670
E-naslov: vskv@glottanova.si
Spletna stran: http://www.vskv.si
Kontaktna oseba

Marko Dotzauer
E-naslov: info@vskv.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 10. 9. 2021 od 13.00 do 14.00
Informativno online srečanje za vse diplomantke in diplomante,o novem javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja Velnes maser/maserka, ki se bo pričel oktobra 2021. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 09.00
Predstavili vam bomo program izpopolnjevanja "Izvajalec Ročne Limfne drenaže" Študijski program za izpopolnjevanje ROČNA LIMFNA DRENAŽA V KOZMETIKI bo namenjen posameznikom, ki so si pridobili višjo ali visoko stopnjo izobrazbe na področju kozmetike in že delajo na delovnem mestu v kozmetiki ali velnesu ter se želijo dodatno usposobiti s področja limfne drenaže in s pomočjo programa razširiti obseg poklicnih kompetenc. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 10.00
Študijski program za izpopolnjevanje "Aromaterapija v velneški dejavnosti" bo namenjen posameznikom, ki so si pridobili višjo ali visoko stopnjo izobrazbe in ki že delajo na delovnem mestu velnes terapevta in se želijo dodatno izpopolniti v programu in razširiti obseg svojih kompetenc. Študijski program je namenjen tudi kandidatom, ki imajo končano višješolsko strokovno izobrazbo oz. visokošolsko izobrazbo in so vsaj 3 leta delali, v kateri od velneških dejavnosti. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 11.00
Osebe, ki bodo uspešno zaključile program za izpopolnjevanje, bodo imele boljše zaposlitvene možnosti v zdraviliščih, velnes centrih, vadbenih centrih, kozmetičnih salonih, masažnih salonih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, pri oskrbi na domu, domovih za ostarele, v šolah in vrtcih, v vzgojno varstvenih zavodih, v medgeneracijskih centrih, v podjetjih v skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih, v samostojnem podjetništvu …, povsod tam, kjer gre za preventivne storitve na področju zdravja, za celosten in zdrav življenjski slog in za skrb posameznika, da neguje lastno vitalnost, skrbi za gibanje, zdravo prehrano, duševno in duhovno blagostanje, dobre socialne odnose, vseživljenjsko učenje in si prizadeva za življenje s smislom, kar omogoča dolgoživost in kakovostno staranje… Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 12.00
Preko online srečanja vam bomo predstavili program KOZMETIKE, ki ga ponuja naša šola. Višješolski strokovni študijski program Kozmetika omogoča poglobitev in nadgradnjo strokovnega teoretičnega in praktičnega znanja in veščin, pridobljenega v programu kozmetični tehnik ali sorodnih poklicnih in strokovnih programih srednje zahtevnostne stopnje, na višješolski ravni. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 13.00
Preko online srečanja vam bomo predstavili program VELNES, ki ga ponuja naša šola. Višješolski strokovni študijski program Velnes omogoča poglobitev in nadgradnjo formalno in neformalno pridobljenega strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja ter veščin s področja dobrega počutja, zdravja, športa, telesne in duševne aktivnosti, estetike, prehrane,... na višji stopnji zahtevnosti. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 16.00
Velnes akademija je učno in študijsko stičišče in središče, ki se ukvarja s celostnim izobraževanjem in usposabljanjem: - vseh, ki bi radi bili zdravi, se dobro počutili, bili dolgoživi, lepi in vitalni … - vseh, ki se ukvarjate z zdravjem, dobrim počutjem, zdravim in uravnoteženim življenjskim slogom, lepoto in estetiko … - vseh, ki v podjetju skrbite za zdravje in dobro počutje zaposlenih. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 17.00
s coahingom za boljše počutje boste doseglli tisto raven pozitivnosti, ki ste si jo vedno želeli. Skozi serijo vprašanj boste dobili odgovore za dosego željenih ciljev. Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 18.00
Predstavitev naše šole. Predstavitev prostorov, multimedijskih kapacitet, izobraževalnih orodij, skratka vsega kar je šola postala in v kar se bo (upajmo) razvila v bližnji prihodnosti... Več >>

Ljubljana, 9. 10. 2021 ob 19.00
Hatha joga je tradicionalna joga, ki poudarja vztrajanje v določenih telesnih položajih in disciplino dihanja. Predstavili vam bomo osnovne koncepte te najstarejše zvrsti joge. Več >>