Izvajalci prireditev TVU 2021

ŠK Od vznika do evra

Trg 5 1433 Radeče, 1433 Radeče
Telefon: 051 695 180
E-naslov: joze.prah@amis.net
Kontaktna oseba

Jože Prah
E-naslov: joze.prah@amis.net


 

PRIREDITVE

Počakovo, 22. 9. 2021 ob 17.30
V idiličnem naravnem okolju Hiše na Magolniku bomo pripravili delovno srečanje študijskih krožkov, ki aktivno delujejo na območju občine Radeče. Srečanje bo odprto za širšo javnost, namen pa je predstaviti splošne temeljne postavke delovanja študijskih krožkov. Posredni cilj srečanja je tako promocija študijskih krožkov in motivacija udeležencev k sooblikovanju tega aspekta vseživljenjskega učenja. V sklopu dogodka bo študijski krožek Od vznika do evra vsebinsko udeležencem podrobneje predstavil način in cilje svojega delovanja: spoznavati funkcije gozda (proizvodne, okoljske in socialne), nego gozda, gozdna gojitvena opravila, varno delo v gozdu; zakonodajo, ki se dotika navedenih vprašanj ipd. Več >>