Izvajalci prireditev TVU 2024

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, DO Kristan Vrh

Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat
Telefon: 03 817 1545
E-naslov: jelka.kitak@vrtec-smarje.si
Spletna stran: http://www.vrtec-smarje.si
Kontaktna oseba

Jana Vizjak
E-naslov: jana.vizjak@vrtec-smarje.si


 

PRIREDITVE

Kristan Vrh, 13. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
V knjigah bomo poiskali slike travniških cvetic, si jih skrbno ogledali in se jih odpravili na bližnji travnik poiskat, nato jih bomo tudi narisali. Poslušali bomo tudi pravljice na tematiko narave. Več >>

Kristan Vrh, 14. 5. 2024 od 09.00 do 10.00
V našem vrtcu skrbimo za zdravje tudi z veliko gibanja na svežem zraku, zato se bomo tudi v TVU odpravili na daljši pohod, kjer bomo raziskovali okolico našega vrtca in se marsikaj novega naučili. Več >>

Kristan Vrh, 15. 5. 2024 od 10.00 do 10.30
V našem vrtcu se zavedamo skrbi za okolje, zato pazimo, da ne ustvarjamo odvečnih smeti, da skrbimo za čisto okolje in pobiramo smeti, ugašamo luči, zapiramo vodo ... Kako ponovno uporabiti stvari, ki bi jih zavrgli (odpadke) bomo pa spoznali na delavnici recikliranja odpadkov. Več >>

Kristan Vrh, 16. 5. 2024 od 15.30 do 16.00
Današnji dan bo namenjen pripravi presenečenja: pripravili bomo dramatizacijo pravljice in s kratkim nastopom presenetili naše starše, ko bodo prišli po nas. Več >>

Kristan Vrh, 17. 5. 2024 od 10.00 do 11.00
Odpravili se bomo na kmetijo, kjer bomo izvedeli vse o življenju in delu na njej, spoznali bomo živali in kmečka opravila. Več >>

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility. Skip to content