Izvajalci prireditev TVU 2021

Šolski center Celje - Medpodjetniški izobraževalni center

Pot na Lavo 22, 3000 Celje
Telefon: 03 428 58 26
Spletna stran: http://mic.sc-celje.si/
Kontaktna oseba

Jerneja Križan
E-naslov: jerneja.krizan@sc-celje.si


 

PRIREDITVE

Celje, 9. 9. 2021 od 15.00 do 16.00
Predstavitev izvedbe študijskega stroška na temo različnih načinov spletanja kitk. Majhne deklice so rade podobne princeskam. Princeske imajo vedno kitke, zato si tudi majhne deklice vsako jutro zaželijo frizuro s kitkami. To pa je velik vsakodnevni jutranji izziv za mamice … Na srečanjih študijskega krožka so udeleženke druga drugo naučile, kako je treba pripraviti lase za spletanje kit, naučile so se spletati različne vrste kit in oblikovati spletene otroške in ženske frizure ter frizure za posebne priložnosti. Da pa ne bodo pozabile različnih načinov spletanja, so korake spletanja sproti fotografirale. Več >>

Celje, 9. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
Učitelji imamo pogosto dilemo, ali naj uporabljamo lastna interna gradiva za poučevanje svojega predmeta, ali pa naj poučujemo s pomočjo učbenikov priznanih založb. Založniška gradiva so dovršeno grafično oblikovana in podkrepljena z interaktivnimi vsebinami in multimedijo, a velikokrat v njih vsebina ne zajema snovi celotnega predmeta. Na srednješolskem tehniškem in poklicnem izobraževalnem področju je diskrepanca med predpisanimi učnimi cilji in obstoječimi učnimi gradivi toliko večja, ker ne vključujejo specifike posameznega izobraževalnega programa. Ta problem je še posebej pereč pri strokovnih modulih, ki jih vsaka šola oblikuje sama glede na potrebe lokalnega gospodarstva, zato je pri teh predmetih oblikovanje lastnih gradiv nujno. V predstavitvi Skozi srečanja študijskega krožka smo spoznati didaktična priporočila in osnove grafičnega oblikovanja za pripravo učinkovitih, kakovostnih in privlačnih izobraževalnih gradiv. Preučili smo tudi možnosti uporabe multimedije in interaktivnih dejavnosti, ki bi lahko dopolnjevale pripravljeno gradivo. Naučili smo se izdelati interaktivne igre za utrjevanje snovi s pomočjo spletnega orodja Kahoot, interaktivne kvize v obliki domačih nalog v okolju spletne učilnice Moodle, preprosto oblikovane video vsebine, ki jih lahko naložimo na YouTube, in QR kode za lažjo umestitev spletnih povezav v gradivo. Ob zaključku študijskega krožka smo izdelali nova gradiva za poučevanje angleščine in jih ponudili širšemu pedagoškemu krogu v testno uporabo. S predstavitvijo izvedenega študijskega krožka bomo v sklopu TVU mnogim učiteljem pomagali pri izboljšavi že obstoječih učnih vsebin. Več >>

Celje, 16. 9. 2021 od 15.00 do 16.00
Izvedli bomo predstavitev dela v krožku s kratkim recitalom zbirke. Predstavile in brale so se pesmi iz zbirke Ne z soočenjem pogledov mladih in starejših na teme, obravnavane v pesmih. Na tem bralnem krožku so se brale pesmi iz pesniške zbirke Ne, razpravljali smo o zanikanjih mladih v obdobju odraščanja, o iskanju samosvoje poti in lastnih nazorih, ki so v pesmih predstavljeni, soočili smo se z razmišljanji in pogledi mladih in starejših, naučili pa smo se tudi, kako se pesmi ustrezno umetniško interpretirajo. Več >>

Celje, 16. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
Že izveden študijski krožek na temo pisanja samostojne knjige je postavil odličen okvir za predstavitveni dogodek v okviru TVU. Ste že kdaj sanjali, da bi na naslovnici knjige videli svoje ime? Morda ste poskušali kaj napisati ali ste celo že napisali svojo knjigo, a je ostala spravljena pod kupom drugih reči v enem od vaših predalov? S podobnimi izzivi smo se srečevali tudi mi in se tako skozi učenje v študijskem krožku Kako narediti knjigo soočili s procesom, težavami in triki izdaje lastne knjige. Skozi srečanja smo spoznavali vse korake, ki so pri tem pomembni, in jih ob zaključku združili v knjižico z naslovom Kako narediti knjigo v x korakih. Kakor je preprost in jasen naslov priročnika, so preprosti tudi vsi koraki. Več >>

Celje, 17. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Na prireditvi bomo predstavili vse letošnje študijske krožke, posebno pozornost pa bomo namenili predstavitvi študijskega krožka Obujanje starih iger ob drevesni hišici. Drugačno, kreativno in naravno učenje - igre. Skozi igro otrok razvija svoje sposobnosti, tako spoznavne kot gibalne. Takrat je v celoti prisoten s svojim doživljanjem, intenzivnostjo in vztrajnostjo. Žal živimo v času, ko se igra v vse večji meri seli v zaprte prostore, v svet digitalnega in virtualnega. Pozabljamo na čudovite izkušnje, ki nam jih daje igra na prostem. Iz tega razloga smo člani študijskega krožka Obujanje starih iger ob drevesni hišici pobrskali po spominu, podstrešju, literaturi in spletnih virih ter zbrali nekaj idej za igranje na prostem. Pri tem so nam na pomoč priskočili tudi naši dedki in babice. Hkrati smo ob bližnjem gozdu iz odpadlega materiala zgradili drevesno hišico in uredili okolico, kamor se bodo lahko varno zatekali naši najmlajši in se zabavali ob starih igrah iz te zbirke. Več >>

Celje, 23. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Predstavili bomo osnutek šolskega vrta, ki bo na našem šolskem dvorišču zaživel tekom šolskega leta. Ob kreiranju idejne konstrukcije smo pomislili na funkcionalnost permakulturnega vrtnarjenja, prednosti zelenjavnega iz zeliščnega vrta, ki ima visoko sposobnost samostojnega zaraščanja in oskrbovanja s hranili, saj funkcionira na osnovnih pravilih dopolnjevanja in krogotoka snovi. Tako je v njem recimo običajna zasaditev treh sester, to so koruza, fižol in buče: koruzo, posajeno v sredini, ponuja podporo fižolu. Fižol doda dušik v zemljo, jo obogati drugim rastlinam, hkrati pa se potrudi, da drži sestre skupaj. Veliki listi buče okoli roba senčijo tla, da ostanejo hladna in ovirajo plevel in druge škodljivce. Več >>