Izvajalci prireditev TVU 2021

Ljudska univerza Jesenice

Delavska ulica 1, 4270 Jesenice
Telefon: 04 583 3809
E-naslov: info@lu-jesenice.net
Spletna stran: http://www.lu-jesenice.net/
Kontaktna oseba

Lea Zlodej
E-naslov: lea.zlodej@lu-jesenice.net


 

PRIREDITVE

Jesenice, 7. 9. 2021 od 18.00 do 20.00
Pred 10. letni smo osnovali Univerzo za starejše na Jesenicah. Upokojenci so se lahko vključili v 5 sekcij (zdravje, šport, kulturna dediščina, kreativnost, geografija), tekom let pa smo dodali še 2 sekciji, in sicer umetnostno zgodovino in umsko vadbo. V vseh letih je bilo na Univerzo vpisanih 1249 starejših. Več >>

Jesenice, 15. 9. 2021 od 08.00 do 16.00
Pohodniki DU Javornik - Koroška Bela se bodo odpravili v planine in se nam tako oddaljeni pridružili na Paradi učenja. Več >>

Jesenice, 15. 9. 2021 od 14.00 do 18.00
Na Paradi učenja bomo tudi spodbujali branje in v ta namen pripravili bralni kotiček, kjer se bodo menjali bralci in izmenjavali bralne izkušnje. Več >>

Jesenice, 16. 9. 2021 ob 16.00
Vas zanima, kakšen prvi vtis naredite? Kako se spoprimete s konflikti? Znate dati ustrezno povratno informacijo? Vse to izveste na vrednotenju komunikacijske kompetence, ki jo izvedemo kot delavnico. Več >>

Jesenice, 17. 9. 2021 ob 10.00
Kolegom iz RIC Novo mesto bomo predstavili delovanje LU Jesenice, povezanost z lokalnim okoljem in podporne dejavnosti. Več >>

Jesenice, 20. 9. 2021 ob 17.00
V okviru Univerze za starejše deluje sekcija umska vadba, v kateri starejši na igriv in sproščen način rešujejo vaje za koordinacijo leve in desne možganske polovice, urijo spomin in koncentracijo. Več >>

Jesenice, 20. 9. 2021 od 17.00 do 18.00
V okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj na LU Jesenice v sodelovanju z Ekologi brez meja, organiziramo predavanje, ki nam bo na simpatičen in ilustrativen način pokazal, da življenje brez odpadkov ni modna muha za elito, ampak zmagovita pot za vsakega posameznika. Na dolgi rok bomo prihranili denar, doma bomo imeli manj navlake, kar posledično pomeni manj porabljenega časa za pospravljanje in čiščenje in ne nazadnje - manj odpadkov pomeni tudi naš prispevek k ohranjanju čistega in zdravega okolja. Več >>

Jesenice, 21. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
V okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj bomo na kreativni delavnici z Mojco Rozman Ahčin izdelovali "HIŠICE PRINESI ODNESI", ki bodo namenjene izmenjavi knjig. Več >>

Jesenice, 22. 9. 2021 od 09.00 do 10.30
V okviru univerze za starejše izvajamo sekcijo zdravje, namenjeno starejšim. vsebine so interaktivne, temeljijo na izmenjavi izkušenj in prenosu znanja v vsakdanje življenje. Več >>

Kranj, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 16.00 do 19.00
V okviru letošnjih Dnevov svetovanja za znanje organiziramo Stojnice znanja. Svetovalci za izobraževanje odraslih bodo brezplačno na voljo za informiranje in svetovanje o izobraževalnih možnostih in možnostih vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predstavili se bodo B&B Kranj, ŠC Kranj, BC Naklo, LU Kranj, LU Škofja Loka, LU Jesenice in ZSSS. Več >>

Jesenice, 23. 9. 2021 od 10.00 do 11.00
Svetovalno središče Gorenjske bo v prostorih enega izmed Gorenjskih podjetij predstavilo svetovalno dejavnost. Poudarek bo na informiranju o izobraževalnih možnostih za zaposlene. Zaposlene bomo tudi motivirali za vključitev v izobraževalne aktivnosti. Dan za znanje organiziramo s podporo ZSSS. Predstavnica ZSSS bo zaposlene informirala tudi o prednostih vključitve v sindikat. Več >>

Jesenice, 23. 9. 2021 od 16.00 do 18.00
Želite preveriti svoje znanje angleščine in nemščine in dobiti povratno informacijo o tem, na katerem nivoju je vaše znanje tujega jezika? Udeležite se brezplačnega vrednotenja, ki bo potekal v okviru Centra za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjska. Več >>

Jesenice, 23. 9. 2021 od 17.00 do 19.00
V okviru Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj organiziramo kulinarično delavnico na kateri bomo prisotne spodbudili k uporabi medu in čebeljih pridelkov v prehrani. Več >>

Jesenice, 24. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bomo priseljencem predstavili tudi SVOS vprašalnik. Poudarek bo na poklicnih interesih in zaposlitvenih priložnostih za ciljno skupino priseljenk. Več >>

Jesenice, 24. 9. 2021 od 12.00 do 13.00
V okviru letošnji Tednov vseživljenjskega učenja bomo izvedli predstavitev SVOS vprašalnika zunanjim izvajalcem, ki sodelujejo pri programa Osnovna šola za odrasle. Motivacija za reševanje in motivacija za spodbudo udeležencev programa za reševanje SVOS vprašalnika. Več >>

Jesenice, 27. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
V okviru Univerze za starejše deluje sekcija kreativnost, ki bo delovala tudi v prihodnjem šolskem letu. Kaj vse bodo starejši ustvarjali in katere tehnike bodo pri tem uporabili, izveste na uvodnem sestanku. Več >>

Jesenice, 27. 9. 2021 od 11.00 do 12.00
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bomo posebno pozornost namenili motiviranju udeležencev k reševanju SVOS vprašalnika. Na enem izmed srečanj bomo priseljencem, ki obiskujejo tečaj slovenščine predstavili vprašalnik. Poseben poudarek bo na poklicnih interesih. Več >>

Jesenice, 28. 9. 2021 ob 16.00
V okviru Univerze za starejše bomo predstavili vsebine, ki jih bodo v naslednjem šol. letu usvojili udeleženci. Več >>

Jesenice, 30. 9. 2021 od 10.00 do 11.30
V okviru univerze za starejše v sekciji kulturna dediščina udeleženci spoznavajo kulturno dediščino, vezano na tematiko (železarstvo) ali kraj. Več >>

Jesenice, 30. 9. 2021 od 15.30 do 16.30
V okviru letošnjih Tednov vseživljenjskega učenja bomo organizirali zoom predstavitev SVOS vprašalnika. K predstavitvi bomo povabili dijake Gimnazije Jesenice. Poudarek bo na poklicnih interesih in prednostih reševanja tega vprašalnika. Več >>

Ljubljana, 1. 10. 2021 od 09.00 do 15.00
Na festivalu bomo predstavili programe in aktivnosti, ki so namenjene starejšim in jih izvajamo v lokalnem okolju. Udeleženci se bodo preizkusili v umski vadbi; predstavili bomo verižni eksperiment. Več >>

Jesenice, 4. 10. 2021 od 15.00 do 16.30
V okviru Univerze za starejše je možno pridobiti in nadgraditi znanja s področja geografije. Katere vsebine bodo v ospredju v šol. letu 2021-22, izveste na uvodnem sestanku. Več >>

Jesenice, 4. 10. 2021 od 15.00 do 16.30
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo posebno pozornost namenili motiviranju različnih ciljnih skupin za reševanje SVOS vprašalnika. Upokojencem, ki obiskujejo program Univerze za starejše bomo spodbudili k reševanju vprašalnika. Poudarek bo na vprašalniku o osebni blaginji in zdravju. Več >>

Gozd Martuljek, 6. 10. 2021 od 16.15 do 17.30
V letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bomo posebno pozornost namenili motiviranju različnih ciljnih skupin za reševanje SVOS vprašalnika. Upokojencem, ki obiskujejo program Univerze za starejše v Kranjski Gori, bomo spodbudili k reševanju vprašalnika. Poudarek bo na vprašalniku o osebni blaginji in zdravju. Več >>