Izvajalci prireditev TVU 2022

Zavod pod strehco

Zaloška cesta 42, 1000 Ljubljana
Telefon: 070 332 299
E-naslov: info@podstrehco.si
Spletna stran: www.podstrehco.s
Kontaktna oseba

Zoran Harter
E-naslov: info@podstrehco.si


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 19. 5. 2022 od 09.00 do 15.00
Zavod Pod strehco je ustanovljen za vzpostavitev delovanja ljudske kuhinje ter socilanovarstvenih storitev v obsegu svojih znanj in zmožnosti. Skrbimo, da se prehrambeni izdelki ne zavržejo, ampak pravočasno koristno uporabijo. Vključevanjem socialno ogroženih v skupne medgeneracijske programe v povezavi z lokalnimi skupnostmi z namenom zagotavljanja lažje ponovne vzpostavitve normalnega življenjskega okolja socialno ogroženih družin. Več >>