Izvajalci prireditev TVU 2022

GEN energija, d.o.o.

Vrbina 17, Krško, 8270 Krško
Telefon: 07-49-10-180
Kontaktna oseba

Melita Lenošek Kavčič
E-naslov: melita.kavcic@gen-energija.si


 

PRIREDITVE

Pesje, 12. 5. 2022 ob 17.30
GEN energija vabi na predavanje z naslovom Energetska pismenost in prihodnost Slovenije, ki bo potekalo v prostorih GEN energije. Predavanje podaja celovite in strokovno utemeljene informacije - o pomenu energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, - tehnologijah proizvodnje električne energije - ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. Med predavanjem bo predstavljena še spletna simulacija Zemljevid proizvodnje električne energije v Evropi (https://www.electricitymap.org/ ), ki nam omogoča, da s pomočjo številk, grafov in barv preverimo ogljično intenzivnost oskrbe z elektriko v Evropi. Več >>

Krško, 17. 5. 2022 ob 17.00
GEN energija vabi na delavnico z naslovom Predstavitev energetsko-podnebnega kalkulatorja EN-ROADS, ki bo potekala v Podjetniškem inkubatorju Krško. Na delavnici bomo skozi delo v manjših skupinah, pogovorom s predavateljem in interakcijo z udeleženci preko mobilnih telefonov spoznavali En-ROADS, globalni energetsko-podnebni simulator, ki so ga razvili na MIT (Massachusetts Institute of Technology). V društvu EN-LITE so pripravili slovenski prevod. Skozi delo s simulatorjem bomo spoznavali, kateri ukrepi so bolj ali manj učinkoviti za razogljičenje globalne družbe in posledično omilitev posledic globalnega segrevanja. Več >>

Krško, 25. 5. 2022 od 09.00 do 12.00
Izvajanje zanimivih kratkih eksperimentov, s katerimi bomo raziskovali čarobni svet elektrike. Eksperimentirali bomo s pomočjo Kolumbovega jajca, magnetnega vlakca, levitacijske lučke, Teslovega transformatorja in odkrivali življenja znanstvenikov s pomočjo pametnega telefona. Več >>