Izvajalci prireditev TVU 2021

Koroška galerija likovnih umetnosti

Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 62 03 650
E-naslov: galerija@glu-sg.si
Spletna stran: http://www.glu-sg.si/
Kontaktna oseba

Maja Martinc
E-naslov: maja.martinc@glu-sg.si


 

PRIREDITVE

Slovenj Gradec, 17. 9. 2021 od 18.00 do 19.20
razstava MINLJIVOST – HOMMAGE TISNIKARJU 13. 05. 2021 - 26. 09. 2021 Galerija Slovenj Gradec aktualno MINLJIVOST – HOMMAGE TISNIKARJU >> Na ogled od 13. maja do 26. septembra 2021. >> Kustos: Marko Košan Življenje Jožeta Tisnikarja se je končalo leta 1998 v tragični prometni nesreči ravno v času, ko je z veliko retrospektivno razstavo ob jubileju sedemdesetletnice v slovenjgraški Koroški galeriji likovnih umetnosti doživel največji triumf svoje umetnosti. Samosvoja, neponovljiva in neposnemljiva likovna zgodba trpkega tipanja po končnih resnicah človekove eksistence pa je tudi poslej ostala neusahljiv vrelec navdiha za snovanje novih projektov, osredotočenih na eno izmed osrednjih zbirk slovenjgraške galerije z naslovom »HOMMAGE TISNIKARJU«, ki si jo je zamislila umetnostna zgodovinarka in tedanja direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti Milena Zlatar, v spomin na velikega slikarja pa združuje dela slovenskih in tujih ustvarjalcev sorodne umetniške poetike. Zbirka Hommage Tisnikarju vključuje 66 Tisnikarjevih slik in risb, ob njih pa še dela naslednjih avtorjev: Mirsad Begić, Bogdan Borčić, Matej Čepin, Hermann Falke, Metod Frlic, Zdenko Huzjan, Roberto Kusterle, Dragiša Modrinjak, Zoran Mušič, Valentin Oman, Tihomir Pinter, Herman Pivk, Vladimir Veličković, Franc Vozelj. Več >>

Slovenj Gradec, 7. 10. 2021 od 18.00 do 20.00
Z razstavami iz cikla 'Koroški trienale' sledimo tistemu delu svojega poslanstva, s katerim se posvečamo spremljanju moderne in sodobne likovne ustvarjalnosti na področju območja, ki ga pokrivamo v okviru javne službe (Koroška na slovenski in avstrijski strani državne meje). Trienalne razstave so bile načelno posvečene predstavitvi novejših del (produkcija zadnjih treh let) umetnic in umetnikov z vseh področij vizualne umetnosti, ki živijo na območju regije ali izvirajo iz nje, tokrat pa smo se odločili za tematski pristop, ki namerava v retrospektivnem pogledu predstaviti izbrana najboljša in značilna dela, ki so bila v okvirnem obdobju od 1900 do 2020 ustvarjena v okviru motivike značilne koroške pokrajine, ki v mnogočem predstavlja identitetno točko tukajšnjih ljudi, pri čemer ne ciljamo zgolj na dela, ki neposredno zrcalijo motivni svet koroške krajine, temveč tudi na dela v vseh zvrsteh vizualne umetnosti na simbolni in duhovni ravni predstavljajo povezanost s tukajšnjim okoljem. Razstavo bo pospremil razstavni katalog z ustrezno temeljno študijo. Več >>