Izvajalci prireditev TVU 2021

Šolski center Novo mesto

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 3932 201
E-naslov: vesna.pirc@sc-nm.si
Spletna stran: http://www.sc-nm.si
Kontaktna oseba

Vesna Pirc
E-naslov: vesna.pirc@sc-nm.si


 

PRIREDITVE

Novo mesto, 13. 9. 2021–27. 9. 2021 od 08.00 do 14.00
Na razstavi bodo predstavljeni izdelki udeležencev Enote za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto vpisanih v izobraževalni program predšolska vzgoja. V sklopu predmeta Likovno, glasbeno in plesno izražanje udeleženci izdelajo paleto izdelkov iz različnih materialov in z različnimi risalnimi tehnikami. Več >>

Novo mesto, 23. 9. 2021 od 14.00 do 14.45
iz ostankov blaga, ki jih najdemo v domačih omarah lahko izdelamo mehko igračo za otroke. Na spletu poiščemo načrt za izdelavo igrače, potrebujemo pa še škarje, sukanec, ročno iglo ter polnilo. Več >>

Novo mesto, 28. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Učenje je vseživljenjski projekt, pri čemer je pomembno usvojiti znanje o tem, kako se učiti. Kljub temu, da je to ena ključnih kompetenc v življenju, smo v tej nalogi več ali manj prepuščeni samemu sebi. Pri učenju si lahko pomagamo z različnimi metodami in tehnikami učenja. Vsak izmed nas si izbere svoje tehnike, ki jih pogosteje uporablja in so zanj učinkovite. Uporabne metode oziroma tehnike učenja: miselni vzorci, mnemotehnike, učenje z asociacijami, rimami in nesmisli idr. Več >>

Novo mesto, 28. 9. 2021 od 16.00 do 17.00
Vitalne funkcije so tiste življenjske funkcije, ki so merljive. Mednje sodijo krvni tlak, dihanje, pulz in temperatura. Poznavanje dovoljenih vrednosti vitalnih funkcij je zelo pomembno za ohranjanje zdravja. Več >>

Novo mesto, 30. 9. 2021 od 14.00 do 15.00
Z željo, da smo izobraževalna organizacija za odrasle, ki je prepoznavna po svoji kakovosti ter zadovoljstvu udeležencev in zaposlenih, spremljamo in razvijamo kakovost naše dejavnosti. Kakovost našega dela opredeljujemo tako, da imamo zapisano vizijo, poslanstvo in vrednote, ki nas usmerjajo pri našem delu. Z Izjavo o kakovosti izobraževanja odraslih se zavezujemo, da udeležencem in drugim partnerjem zagotavljamo standarde kakovosti. Več >>

Novo mesto, 5. 10. 2021 od 14.00 do 15.30
Spajanje dokumentov je ena izmed zelo uporabnih fuunkcij, ki nam zelo pohitrijo delo in je preprosto izvedljiva, a kljub temu se jo loti malo uporabnikov. Spajanje dokumentov je uporabno, kadar želite za več naslovnikov hkrati pripraviti dopis, ponudbo, vabilo ipd. Več >>

Novo mesto, 7. 10. 2021 od 13.45 do 14.45
Ločílo je znak v besedilu, ki ni črka, številka ali simbol. Ločilo je dogovorjeno znamenje, s katerimi označimo povedi, meje med stavki, naštevanje... Ločila so končna, če stojijo na koncu povedi (pika, klicaj, vprašaj, tri pike, lahko tudi pomišljaj) ali nekončna (vejica, podpičje, dvopičje, pomišljaj, vezaj, deljaj, narekovaj, oklepaj, lahko tudi tripičje). Lahko so levostična, desnostična, obojestransko stična ali nestična. Nekatera ločila so dvodelna (oklepaj, narekovaj). Več >>