Izvajalci prireditev TVU 2022

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Telefon: 03 425 82 38
E-naslov: maja.tepes@mfdps.si
Spletna stran: www.mfdps.si
Kontaktna oseba

Maja Tepeš
E-naslov: maja.tepes@mfdps.si


 

PRIREDITVE

Celje, 9. 5. 2022 ob 09.00
MFDPŠ za študente organizira delavnico v izvedbi Zavoda RS za zaposlovanje, OE Celje, ki bo ponudila vsebinsko podporo za diplomante, ki se podajo na trg dela in iščejo zaposlitev: kako se prijaviti za ZRSZ, kako se predstaviti delodajalcem, kako se pripraviti na zaposlitvene razgovore in kako čim bolj uspešno graditi svojo karierno pot. Predstavljena bodo orodja, ki so lahko iskalcem zaposlitve v pomoč pri odkrivanju in predstavitvi njihovih želja, znanj in kompetenc in konkretni napotki, kako se uspešno podati na trg dela. Več >>

Celje, 9. 5. 2022 ob 17.00
MFDPŠ bo skupaj s Klubom podjetnikov Zlatorog Celje organizirala okroglo mizo, kjer se bo prof. dr. Janez Šušteršič pogovarjal o slovenskem gospodarstvu v tem in prihodnjem letu z gosti: mag. Marijano Bednaš, direktorico Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, mag. Aleksandrom Mirtom, direktorjem Energetike Celje d.o.o., mag. Markom Štembergerjem, MBA, Agis Technologies d.d. in mag. Tino Žumer Šujica, viceguvernerko Banke Slovenije Več >>

Celje, 10. 5. 2022 ob 17.00
MFDPŠ bo organizirala online informativni dan preko Zooma za magistrski študijski program Vodenje in kakovost v izobraževanju, ki usposablja za odgovorna delovna mesta v izobraževanju in drugih sorodnih področjih. Obvezne prijave na https://mfdps.si/informativni-dnevi/ Več >>

Celje, 12. 5. 2022 ob 10.00
Na predavanju, ki ga bo preko Zooma izvedla ga. Alenka Kraljič, direktorica operativnega poslovanja v kadrovski agenciji Trenkwalder d.o.o., bodo slušatelji dobili odgovore na vprašanja, kot so: kje danes iskati službo, kakšni so novodobni načini iskanja zaposlitve ter kateri pripomočki so vam lahko v pravo pomoč pri iskanju zaposlitve. Več >>

Celje, 13. 5. 2022 ob 12.00
Na predavanju, ki ga bo preko Zooma izvedla ga. Marta Sevčnikar, pomočnica direktorice OE Marketing, bo predstavljeno podjetje Cinkarna Celje d.d., zlasti prodajna in nabavna funkcija v podjetju. Udeleženci bodo dobili vpogled v to, kako se v podjetju pogajajo za posle, tako na nabavni kot prodajni strani, kako ocenjujejo zadovoljstvo kupcev ter kako ocenjujejo tveganja pri kupcih. Več >>

Celje, 17. 5. 2022 ob 13.30
MFDPŠ v sodelovanju z Visoko zdravstveno šolo Celje organizira delavnico »Kako pomagati drugim in sebi?« v izvedbi študentov Visoke zdravstvene šole. Na delavnici boste spoznali: 1. Kako pomagati drugim? Temeljni postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja; 2. Z uporabo analizatorja telesne sestave spoznaj svoje telo. Delavnica je namenjena študentom, učiteljem in strokovnim sodelavcem MFDPŠ. Več >>

Celje, 19. 5. 2022 od 13.15 do 14.45
Mednarodno znanstveno konferenco bosta otvorila govora osrednjih govorcev; dr. Panagiotis (Takis) Damaskopoulos, School of Economics and Business, Kaunas University of Technology, Lithuania: »Rethinking Education Systems in the Context of the Fourth Industrial Revolution« in dr. David Dawson, University of Gloucestershire Business School, United Kingdom: »Being Leaders of Learning: The Qualities and Skills of Leadership in Higher Education« Več >>

Celje, 19. 5. 2022 ob 15.30
Na mednarodni znanstveni konferenci bomo organizirali tudi Academic Leadership Forum na temo: Academic leadership for the sustainable future: academic impact for society, evidence-based decision-making and leading for transformation Več >>

Celje, 19. 5. 2022 ob 16.30
Prof. Dorsaf Ben Malek s partnerske Lebanese International University bo izvedla virtualno predavanje Digital storytelling as a didactic tool in English teaching pri predmetu Poslovna angleščina 3 nosilke mag. Katarine Čander Podgoršek. Več >>

Celje, 20. 5. 2022 ob 09.00
Na mednarodni znanstveni konferenci bo sodeloval tudi dr. Petru L. Curșeu, Open University of the Netherlands, The Netherlands z govorom: »Smart Cities as Socio-Technical Systems: Reflections on Sustainable Careers« Več >>

Celje, 20. 5. 2022 ob 11.30
Na mednarodni znanstveni konferenci MakeLearn & TIIM 2022 bomo drugi dan izvedbe, 20.5. 2022, organizirali tudi Research-Education-Business Forum. Več >>

Celje, 23. 5. 2022 ob 17.00
Online delavnico bo izvedel dr. Kristijan Breznik v sodelovanju s tajskima profesoricama Dr. Naraphorn Paoprasert, Dr. Sasitorn Srisawadi in študentko MFDPŠ Klaro Novak, ki je bila na študijski izmenjavi na Tajskem in pripravlja magistrsko nalogo pod mentorstvom dr. Breznika. Več >>

Celje, 24. 5. 2022 ob 16.30
Dr. Naraphorn Paoprasert bo izvedla Erasmus gostujoče predavanje pri predmetu Management človeških virov nosilca dr. Mitje Gorenaka z naslovom »Public perception on governmental agencies«. Več >>

Celje, 24. 5. 2022 ob 17.00
MFDPŠ bo organizirala online informativni dan za dodiplomski študij za tujce iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije in Črne Gore. Obvezne prijave na https://mfdps.si/informativni-dnevi/ Več >>

Celje, 25. 5. 2022 ob 16.30
Dr. Sasitorn Srisawadi bo izvedla Erasmus gostujoče predavanje pri predmetu Veščine učenja in Razvoj poslovnih spretnosti z naslovom «Business opportunities of 3D printing technology«. Več >>

Celje, 30. 5. 2022 ob 12.30
Na online delavnici v izvedbi dr. Nade Trunk Širca boste spoznali, da je učinkovito obvladovanje časa veščina, ki se je lahko naučimo. Ta delavnica lahko tudi prispeva k temu, da boste postali gospodar svojega časa in ne boste ostajali njegov suženj. Sistematično se boste spoprijeli s spoznanji o lastnem hotenju, o svojih ciljih in se izurili v spretnostih razporejanja časa za pomembne stvari. Ob tem si boste pridobili večjo svobodo in čas za vse tiste radosti, prijateljevanje in sanje, za katere doslej niste imeli nikoli dovolj časa. Več >>

Celje, 1. 6. 2022 ob 16.30
Prof. Dorsaf Ben Malek s partnerske Lebanese International University bo izvedla virtualno predavanje Intercultural communication; tips and techniques pri predmetu Poslovno komuniciranje nosilke dr. Tanje Sedej. Več >>

Celje, 2. 6. 2022 ob 16.00
MFDPŠ bo organizirala online informativni dan za dodiplomski študij Ekonomije v sodobni družbi ter Poslovanja v sodobni družbi ter za magistrski študijski program Management znanja. Obvezne prijave na https://mfdps.si/informativni-dnevi/ Več >>

Celje, 10. 6. 2022 ob 18.00
Študentski svet MFDPŠ ob zaključku zadnjega trimestra organizira Študentijado mednarodnih – družabno srečanje študentov, učiteljev in sodelavcev MFDPŠ. Prijave študentov zbira Študentski svet MFDPŠ. Več >>