Izvajalci prireditev TVU 2021

Zveza Sonček - enota Center Sonček Ivančica

Troblje 1 a, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02 88 31 916
E-naslov: slovenj.gradec@soncek.org
Spletna stran: http://www.soncek.org
Kontaktna oseba

Danica Gašper
E-naslov: slovenj.gradec@soncek.org


 

PRIREDITVE

Troblje, 15. 9. 2021 od 10.00 do 13.00
Predstavitev na stojnici. Predstavljali bomo naše dejavnosti in poslanstvo: zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevozi invalidov, svetovanje in izobraževanje, programe za druženje, počitniško varstvo, dejavnost Koroškega društva za CP. Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je neprofitna, nevladna in nepolitična - nacionalna invalidska organizacija ter deluje po načelih socialnega podjetništva. Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sonček – Športno društvo cerebralne paralize ter Sončkov klub. V društva se združuje več kot 4.000 oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev. Zveza Sonček so.p. kot nacionalna reprezentativna invalidska organizacija zastopa poenotena stališča društev, se dogovarja o skupnih nalogah z ostalimi invalidskimi organizacijami v Sloveniji in z drugimi nacionalnimi invalidskimi organizacijami v svetu. Neposredno se vključuje v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS (The International Cerebral Palsy Society) in Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo EASPD (European Association of Service providers for Persons with Disabilities). Zveza Sonček so.p. ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, pa tudi na področju zdravstva, izobraževanja in kulture. Več >>