Izvajalci prireditev TVU 2023

RIC Slovenska Bistrica

Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02 80 50 540
E-naslov: info@ric-sb.si
Spletna stran: http://www.ktvslb.com/index.shtml
Kontaktna oseba

Jasmina ŠKET
E-naslov: jasmina.sket@ric-sb.si


 

PRIREDITVE

Slovenska Bistrica, 15. 5. 2023–18. 6. 2023
Razvojno informacijski center bo skozi celotno obdobje letošnjega TVU-ja spremljal dogajanja in poskrbel za objavo zanimivosti v obliki člankov, slik in koledarja prireditev v lokalnem brezplačniku Informator. Prav tako bo za objavljanje video vsebin z dogodkov in obveščanje širše javnosti o prireditvah na video straneh Kabelske televizije Slovenska Bistrica poskrbel Studio Slovenska Bistrica. Vse zanimivosti pa bodo objavljene tudi na RIC-ovi spletni strani in TIC Slovenska Bistrica. Več >>

Slovenska Bistrica, 17. 5. 2023 od 09.30 do 11.30
Na novinarski konferenci se bodo predstavile večje prireditve in dogodki, ki bodo potekali v maju in juniju v Slovenski Bistrici. Poročalo se bo tudi o izvajanju aktualnih projektov in drugih aktivnostih organizatorjev. Več >>

Slovenska Bistrica, 25. 5. 2023 od 16.00 do 18.00
Program BREZPLAČNEGA ENERGETSKEGA SVETOVANJA ZA OBČANE je del mreže ENSVET, ki nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju. Več >>

Slovenska Bistrica, 26. 5. 2023 od 10.30 do 13.00
Medobčinsko srečanje turističnih podmladkov V Sloveniji potekajo različni projekti, s katerimi želi Turistična zveza Slovenije vzpodbuditi delovanje mladih v turizmu. Skupno pri vseh je, da se vsebine navezujejo na raziskovanje domačega kraja, spoznavanje običajev, odkrivanja naravnih in kulturnih znamenitosti, jedi po starih receptih in podobno ter ugotavljanje možnosti za njihovo vključevanje v ponudbo kraja. Gre za spoznavanje in raziskovanje domačega okolja, izmenjavo mnenj in izkušenj, predvsem pa prijetno druženje mladih, ki jih vežejo skupni interesi. Več >>

Maribor, 29. 5. 2023–30. 5. 2023 od 10.00 do 14.00
Poleg postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb nudijo SPOT točke širok razpon storitev: - osnovno svetovanje - podjetniško mentoriranje - različne dogodke - usposabljanja - informiranje in promocijo. Obvezne predhodne prijave na spot.podravje@rra-podravje.si. Več >>

Slovenska Bistrica, 30. 5. 2023–31. 5. 2023 od 08.00 do 10.00
Gre za »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Na točki uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT. Referenti nudijo pomoč pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih. Vse storitve so brezplačne. Vabljeni potencialni podjetniki, mikro, mala in srednjevelika podjetja! Obvezna je predhodna prijava! Več >>

Skip to content