Izvajalci prireditev TVU 2023

Izobraževanje, Jelica Bregar s.p.

Pot na Fužine 7, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5200 670
E-naslov: jelica.bregar@gmail.com
Kontaktna oseba

Jelica Bregar
E-naslov: jelica.bregar@gmail.com


 

PRIREDITVE

Ljubljana, 1. 6. 2023 od 13.00 do 14.00
Delavnica bo praktično naravnana. Cilji delavnice so: naučiti se jasno, strukturirano in spoštljivo komunicirati (etika in odnosi); vzpostaviti dober stik (tudi z različno mislečimi) in podati konstruktivno povratno sporočilo; oblikovati specifične in jasne osebne (ali profesionalne) cilje; uresničevati osebne ali poslovne cilje ter se motivirati za osebni razvoj in delo; razvijati sposobnosti mišljenja in delovanja, ki je usmerjeno k rešitvam ("solution focused"); razvijati sposobnosti kritičnega in celostnega mišljenja in reševanja konfliktov; spoštovati drugega in konstruktivno sodelovati; poglobiti lastne refleksije in spoznavanja potencialov ter znanja, ki ga (n)imamo; regulirati čustva in ozaveščati lastne vedenjske in komunikacijske vzorce za doseganje uspešnega medosebnega komuniciranja in sodelovanja. Več >>