Izvajalci prireditev TVU 2021

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje

Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 33 202
E-naslov: mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osic.si/
Kontaktna oseba

Mojca Lazar Doberlet
E-naslov: mojca.lazar-doberlet@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Trbovlje, 6. 9. 2021 od 08.00 do 11.00
Dejavno državljanstvo se kaže v solidarnosti, zato bodo učenci naše šole skupaj s svojimi starši in sorodniki (v terminu od 6. 9. do 10. 10. 2021) namensko zbirali odpadni jeans (za VDC Zasavje), uporabne didaktične igrače ter šolske potrebščine (barvice, flomastre, tempera barvice, svinčnike … ), ki jih bodo dostavili izbrani humanitarni organizaciji. Več >>

Trbovlje, 6. 9. 2021 od 18.00 do 19.00
Skupaj bomo spoznali vaje in izvedli vadbo za preprečevanje osteoporoze. Osteopenija in osteoporoza sta bolezni oz. stanji krhkih kosti, ki prizadeneta predvsem starejši del ženske populacije, pojavlja pa se tudi pri manjšem delu moških. Bolje preprečavati kot zdraviti, zato se nam pridružite. Več >>

Trbovlje, 9. 9. 2021 od 08.00 do 12.00
Kako je potekala šola nekoč (v sredini 20. stoletja – obisk upokojene učiteljice pri učencih 1. in/ali 2. razreda. Kaj so delali in kako so živeli rudarji (ob koncu 20. stoletja) – obisk upokojenega rudarja pri prvošolcih in/ali drugošolcih. Več >>

Trbovlje, 13. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Življenje je predvsem v naravi. Na učenje iz narave zaradi sodobnega načina življenja in digitalizacije žal vse bolj pozabljamo. Narava krepi in uči. Učenci 3. razreda bodo septembra 2021 spoznavali, kaj lahko narava ponudi. Povezali se bomo z zeliščarji, s pomočjo katerih bomo izvedli poučne delavnice: priprava čajnih mešanic, mila, morda kreme. Skratka: danosti narave v vsakodnevni rabi. Praktično in uporabno učenje za zdravo življenje. Več >>

Trbovlje, 13. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
V tednu vseživljenjskega učenja bodo potekale dejavnosti za učence 6. razreda, ki bodo skupaj svojimi starejšimi sorodniki (starši, starimi starši, …) izdelovali izdelke iz različnih materialov (npr. knapovsko lučko). Osnovna navodila bodo dobili v šoli, izdelek dokončali doma in ga nato podarili stanovalcem v domu starejših občanov. Več >>

Trbovlje, 14. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Osmošolke in devetošolke v okviru Tedna vseživljenjskega učenja obiščejo Vrtec Trbovlje. Starejši berejo otrokom v vrtcu. Morda skupaj zapojejo. Branje in pesem pa se je izvedeta tudi v 1. razredu, kjer starejši učenci berejo prvošolčkom. Več >>

Trbovlje, 15. 9. 2021 od 09.00 do 10.00
Za učence 6. ali 7. razreda - Trajnostna raba vode - v sodelovanju s Komunalo Trbovlje (Vlasta M. Crnkovič) ugotavljamo oskrbo s pitno vodo za Trbovlje in razširimo na razpoložljive vire v svetu. Oblikujemo načine varčevanja in trajnostne rabe naravnega vira vode. Načine varčevanja zberemo v obliki zgibanke, jo izdelamo in posredujemo širše - staršem, starim staršem, širši skupnosti. Več >>

Trbovlje, 15. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
Kuharska delavnica za mlajše učence šole (2.-4. razred), ki se bo izvedla v času izvedbe izbirnega predmeta s področja gospodinjstva (za učence 7., 8. razreda). Sodelovanje med mlajšimi in starejšimi učenci (medgeneracijsko sodelovanje) ter obisk znanega lokalnega kuharja (če bodo epidemiološke razmere to dopuščale). Več >>