Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško

Šolska ulica 1, 8270 Krško
Telefon: 074911301
Kontaktna oseba

Katja Volčanjk
E-naslov: katja.volcanjk@oskrsko.si


 

PRIREDITVE

Krško, 10. 5. 2022 ob 17.30
Udeleženci bodo spoznali različne didaktične matematične igre in jih preizkusili. S pomočjo didaktičnih iger dosežemo najučinkovitejše učenje, saj material in matematične igre odpirajo mavrično število možnosti uporabe ter pomagajo pri obravnavi matematičnih vsebin. Več >>

Krško, 10. 5. 2022 ob 17.30
S FIT metodami poučevanja povežemo gibanje in učenje. Gre za aktivne oblike in različne sodelovalne igre, kjer lahko na zabaven način spoznavamo ali utrjujemo različne vsebine. Na delavnici bodo prikazane nekatere oblike FIT pedagogike. Udeleženci bodo ob glasbi in gibanju tudi sami ves čas aktivni. Več >>

Krško, 10. 5. 2022 ob 17.30
Udeleženci na delavnici se bodo igrali stare pozabljene igre, kot so: - Zemljo krast - Slepe miši - Ali je kaj trden most - Ristanc - Gnilo jajce - Petelinji boj - Pismo Namen delavnice je spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje učencev OŠ JDKK, razvijati sodelovalno učenje in divergentno mišljenje ob igri z nestrukturiranim materialom, pokazati, da se je igra spremenila skozi čas, spodbujati kreativnost, dobre medsebojne odnose, spoznavati nove oz. stare igre in uživati v igri. Več >>

Krško, 10. 5. 2022 ob 17.30
Eksperimentiranje, delo v skupinah, udeleženci bodo demonstratorji posameznih poskusov, ob vsakem bodo tudi razložili posamezno naravno zakonitost oz. zakaj - kako deluje. Predvideni naslovi eksperimentov so: - Živa masa - Pretakanje tekočin - Poskusi z jajcem - Poskusi z baloni - Lom svetlobe - Vrtavkologija Več >>

Krško, 18. 5. 2022 ob 18.00
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško vabi na gozdne olimpijske igre za spodbujanje gibanja v naravnem okolju, za veselje in tudi zabavo. Več >>