Izvajalci prireditev TVU 2023

Osnovna šola borcev za severno mejo

Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor
Telefon: 023200050
E-naslov: tajnistvo@os-bzsm.mb.mss.edus.si
Spletna stran: http://www.os-borcev.si
Kontaktna oseba

Petra Hernah
E-naslov: petra.hernah@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Maribor, 15. 5. 2023 od 08.20 do 12.00
Superterapijica je izkustveno spoznavanje psiholoških tematik v skupini. V superterapijicah bomo obravnavali psihološke teme na otroku primeren in sproščen način z namenom razumevanja sebe in spodbujanja boljšega počutja. Več >>

Maribor, 16. 5. 2023 od 09.20 do 10.05
Glavni poudarek aktivnosti bo na pešcih, kolesarjih in voznikih skirojev. Učenci se v vseh starostnih obdobjih srečujejo z navedenimi oblikami prometa. Učenci bodo pod vodstvom mentorice pregledali najpomembnejše elemente za naštete oblike prometa, v kateri so otroci udeleženci v prometu in izdelali plakat. Več >>

Maribor, 17. 5. 2023 od 08.20 do 12.50
Učenci bodo na delavnici odkrivali in spoznavali preproste tehnične in tehnološke probleme ter z uporabo preprostih orodij iskali načine za njihovo reševanje. Več >>

Maribor, 17. 5. 2023 od 08.20 do 12.50
Bistvo delavnice je vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca in prihodnjega soustvarjalca kulturne krajine. Več >>

Maribor, 17. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Pravljična delavnica je oblika knjižne vzgoje, ki učence uvaja v svet knjige in jim omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov. Učencem zgodbe spodbudijo domišljijo, učijo se poslušanja in pridobivajo ljubezen do jezika in kasneje do branja. Več >>

Maribor, 18. 5. 2023 od 08.00 do 12.50
Četrtošolci se bodo udeležili tekmovanja v spoznavanju pravil za preprečevanje negativnih varnostnih pojavov ter prvo odpravljanje vzrokov in posledic le-teh. Več >>

Maribor, 18. 5. 2023 od 10.15 do 11.00
Učenci bodo v razredu predstavili semena ali sadike, ki so jih prinesli od doma. Posejali bodo semena in ugotavljali, kaj seme potrebuje, da vzklije. Nadalje bodo redno skrbeli za rast rastlin in urejenost vrtička. Več >>

Maribor, 18. 5. 2023 od 11.15 do 12.00
Namenjena je vsem, ki radi spoznavajo nove prijatelji in zraven zaplešejo in se zabavajo. Učenci se bodo naučili novega plesa in ga predstavili vrstnikom (lahko ljudski ples, ustvarjalni ples). Več >>

Maribor, 19. 5. 2023 od 10.25 do 11.00
Mentorica bo učence popeljala v svet družabnih iger, kjer se bodo učenci medsebojno družili in spoznavali možnosti drugačnega preživljanja prostega časa. Več >>

Maribor, 23. 5. 2023 od 13.00 do 14.00
Grafomotorika in finomotorika sta področji, ki učence spremljata celo življenje, zato je pomembno, da ju sistematično urimo in nadgrajujemo svoje spretnosti. Na delavnici bodo učenci spoznali različne prstne igre, rezali, lepili, predvsem pa preizkušali novo nastali izdelek. Več >>

Maribor, 24. 5. 2023 od 09.20 do 09.05
Ples je del našega življenja. Učenci bodo svoje ritmične sposobnosti nadgrajevali skozi igro. Učenci bodo tako aktivno doživljali in spoznavali umetnost ter se spontano gibalno izražali ob tem pa gojili pozitiven odnos do plesa in glasbe. Več >>

Maribor, 26. 5. 2023 od 08.20 do 12.50
Gibanje je primarna potreba otroka. Na delavnici bodo sproščeno izvajali naravne oblike gibanja. Razvijali bodo tudi moč, natančnost, gibljivost, vztrajnost ter koordinacijo gibanja. Več >>

Maribor, 26. 5. 2023 od 10.25 do 11.00
Namen dejavnosti je spodbujanje otrok k kvalitetnemu preživljanju prostega časa in jih usmeriti na tekalne dejavnosti Več >>

Maribor, 30. 5. 2023 od 13.00 do 13.45
Učenci bodo na delavnici urili učenje mediacije, konstruktivnega reševanja sporov otrok, kulturo dialoga in temelje sobivanja v družb. Več >>

Maribor, 5. 6. 2023 od 08.20 do 12.50
Branje je zelo pomembna življenjska veščina. Pozitivno naravnanost do knjig in branja lahko pri otroku spodbujamo tudi tako, da si sami izdelajo lastno knjigo. Na delavnici bodo učenci izdelali svojo prvo knjigo (zapišejo zgodbo in jo ilustrirajo), jo speli in jo predstavili sošolcem. Več >>

Maribor, 8. 6. 2023 od 08.20 do 12.50
Učenci bodo na delavnici skozi različne športne igre spoznavali sebe in druge, pridobivali dragocene izkušnje, kako popestriti prosti čas, ob vsem tem pa se bodo zabavali in sprostili. Več >>

Maribor, 13. 6. 2023 od 08.00 do 16.00
Učenci bodo obiskali naše glavno mesto Ljubljana ter si ogledali glavne značilnosti starega dela mesta. Podrobneje bodo spoznali delo v Državnem zboru, obiskali pa bodo tudi Šolski muzej. Več >>

Maribor, 13. 6. 2023 od 08.20 do 15.30
Učenci bodo spoznali, da je bilo nekoč življenje drugačno. Spoznavali bodo vloge pastirjev in njihove običaje ter preizkušali svoje zmogljivosti pri športnih igrah. Tako se bodo v spremstvu pastirja in pastirice seznanili z delom na paši, si izdelali pastirski klobuk, pripravili pastirsko malico (na ognjišču pečena jabolka in krompir) ter se igrali pastirske igre. Več >>

Skip to content