Izvajalci prireditev TVU 2022

Osnovna šola borcev za severno mejo

Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor
Telefon: 023200050
E-naslov: tajnistvo@os-bzsm.mb.mss.edus.si
Spletna stran: http://www.os-borcev.si
Kontaktna oseba

Petra Hernah
E-naslov: petra.hernah@guest.arnes.si


 

PRIREDITVE

Maribor, 9. 5. 2022 od 11.00 do 11.45
Učenci 1.A in 1.B razreda bodo v šolskem drevoredu posadili drevo. Tako dobo prvošolčki imeli svoje drevo in tudi skrbeli zanj, hkrati pa bodo spoznali postopek sajenja drevesa. Več >>

Maribor, 9. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Pogovarjali se bodo o tem, kaj pomeni, če izrečemo neprijazne besede in kako se počutimo, če smo deležni ali če izrečemo prijazne besede. Namen delavnice je, da se učenci naučijo izmenjevati prijazne, spoštljive besede in nasmehe. Več >>

Maribor, 10. 5. 2022 od 10.05 do 10.50
Učenci bodo v razredu predstavili semena ali sadike, ki so jih prinesli od doma. Posejali bodo semena in ugotavljali, kaj seme potrebuje, da vzklije. Nadalje bodo redno skrbeli za rast rastlin in urejenost vrtička. Več >>

Maribor, 11. 5. 2022 od 07.30 do 08.15
Na delavnici se bodo učenci imeli priložnost naučiti posameznih korakov preprostejših plesov. Zapeli bodo ljudsko pesem, na način, ki upošteva značilnosti ljudskega petja. Več >>

Maribor, 11. 5. 2022 od 11.00 do 11.45
Na delavnici bodo učenci obudili pozabljene otroške igre, se ob tem zabavali, rekreirali in aktivno preživljali prosti čas. Več >>

Maribor, 11. 5. 2022 od 13.00 do 13.50
Namen delavnice je, da učence spodbujamo, da preko socialnih iger razmišljajo o sebi, svojih značajskih in telesnih lastnostnih, željah ter pričakovanjih in tako vplivajo na izboljšanje medsebojnih odnosov. Več >>

Maribor, 12. 5. 2022 od 07.30 do 08.15
Na delavnici bodo učenci ob prebiranju literature z ekološko obarvano temo razvijali pozitiven odnos do okolja in branja, s tem pa bomo prispevali k razvoju okoljskega izobraževanja preko literature. Več >>

Maribor, 12. 5. 2022 od 09.25 do 10.10
Že najmlajši otroci so izredno radovedni ter se znajo čuditi svetu. Drugačen način razmišljanja nas z aktiviranjem posameznikove ustvarjalne energije pripelje do drugačnih, inovativnih rešitev. Na delavnici bodo razmišljali od kod imamo ime, ali lahko imamo več imen, ali ti bi bilo mar, če ne bi imel imena in podobno. Več >>

Maribor, 12. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Zavedati se moramo, da so otroci po naravi zelo radovedni in imajo bujno domišljijo. Ustvarjane z otroki je pomembno za njihov razvoj in s spodbujanjem ustvarjanja iz različnih materialov mu pomagamo, da razvija različne čute. Na delavnici bodo učenci izdelali svojo igračo in jo preizkusili pri igri z vrstniki. Več >>

Maribor, 13. 5. 2022 od 11.00 do 11.45
Namen delavnice bo predvsem druženje oz. skupno kakovostno preživljanje prostega časa z namenom, da izdelajo nov izdelek, ki ga lahko uporabijo pri nadaljnji igri z vrstniki. Učenci spoznavajo, da se lahko v prostem času učimo stvari, ki nas zanimajo ter se hkrati zabavamo ter sprostimo. Več >>

Maribor, 13. 5. 2022 od 11.00 do 11.45
S poslušanjem in gibanjem ob glasbi otrok pridobiva nova znanja in spretnosti. Glasba otroke združuje, jih povezuje, oblikuje ter čustveno bogati. Na delavnici bodo učenci aktivno doživljali glasbo in spoznavali umetnost ter se spontano gibalno izražali ob tem pa gojili pozitiven odnos do plesa in glasbe. Več >>

Maribor, 13. 5. 2022 od 13.00 do 13.45
Pravljica je pot, ki otrokom odpira čarobni svet domišljije. Namen delavnice je učencem približati njihov čustven svet, da poslušajo in doživljajo interpretativno prebrano pravljico ter razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Več >>

Maribor, 17. 5. 2022 od 11.00 do 11.45
Učenje skozi gib in ples postaja nepogrešljiva sestavina učnega procesa. Na delavnici bodo učenci preko ustvarjalnega giba doživljali učno snov ter razvijali motoriko, izravnavo spretnosti leve in desne strani telesa ter urili ravnotežje. Več >>

Maribor, 31. 5. 2022 od 08.20 do 12.00
Učenci bodo na delavnici skozi različne športne igre spoznavali sebe in druge, pridobivali dragocene izkušnje, kako popestriti prosti čas, ob vsem tem pa se bodo zabavali in sprostili. Več >>