Izvajalci prireditev TVU 2021

Društvo DVIG - U3ŽO

Dolina 21, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Telefon: 041775771
E-naslov: dvig@iold.si
Spletna stran: iold.si
Kontaktna oseba

Olga Drofenik
E-naslov: dvig@iold.si


 

PRIREDITVE

Dragomer, 22. 9. 2021 od 18.00 do 19.30
Predstavitev pobud za strokovno varovanje okolja kot pripombe ljubiteljev varovanja okolja in okoljevarstvenih združenj, društev in gibanj na eni strani ter stroke na drugi, predvsem naravoslovne in inženirske. Marsikateri strokovnjaki menijo, da je s primernimi strokovnimi rešitvami možno bistveno ublažiti ali celo razrešiti večino perečih okolijskih problemov. Upanje je, da bomo skupaj izboljšali varovanje okolja v Sloveniji tako, da bomo vodstvu Slovenije predložili strokovno, človeško in finančno sprejemljive ukrepe ter s tem konkretno prenesli direktive EU v prakso. TVU prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica. Več >>

Dragomer, 25. 9. 2021 od 14.00 do 17.00
Pogovor s članom ŠK Živim v Sloveniji, Rosarijem, ki se je priselil v Slovenijo s Sicilije. Pripovedoval nam bo o kulturnih razlikah, ki so ga ob priselitvi dodobra pretresle, a se je nanje privadil. Še vedno pa težko sprejema, da se je potrebno na obisk pri prijateljih napovedati. Za srečanje bo pripravil tipično sicilijansko jed. TVU prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica. Več >>

Dragomer, 30. 9. 2021 od 18.00 do 20.00
Predstavitev literarne ustvarjalnosti Dragice Krašovec in Jožeta Zvera. Branje njunih pesmi in pogovor z obema avtorjema o tem, kaj navdihuje njuno ustvarjalnost in kako ta čas omejitev doživljata kot literarna ustvarjalca. Prireditve TVU v občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica. Več >>

Dragomer, 7. 10. 2021 od 17.30 do 19.00
Otroci v starosti od 4-7 let bodo poslušali pravljico Svetlane Makarovič Sovica Oka, izdelali lutke junakov iz kartonastih tulcev in papirja in nato izmenjali svoje pripovedi o junakih. TVU prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica. Več >>

Dragomer, 7. 10. 2021 od 17.30 do 19.00
Prireditev je namenjena razvijanju bralne kulture vseh generacij. Otroci od 4 - 8 leta bodo pripovedovali/brali svoje avtorske ilustrirane pravljice iz ŠK Od pravljice do lutke, starejši bodo prebirali dela avtorjev po svojem izboru. TVU prireditve v Občini Log Dragomer koordinira Društvo upokojencev Dragomer Lukovica. Več >>