Izvajalci prireditev TVU 2021

Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 821 50 73
E-naslov: info@lura.si
Spletna stran: https://lura.si
Kontaktna oseba

dr. Anja Benko
E-naslov: anja.benko@lura.si


 

PRIREDITVE

Ravne na Koroškem, 6. 9. 2021 ob 14.00
Javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem za vse koroške novinarje organizira novinarsko konferenco ob pričetku največjega slovenskega festivala 26. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU). Na njej bosta sodelovala dr. Anja Benko, direktorica javnega zavoda LURA, in dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem. Podrobneje bo predstavljeno festivalsko dogajanje v koroški regiji in na lokalni ravni, skupne akcije na ravni države, spregovorili in povabili pa bomo tudi na osrednjo prireditev TVU 2021, katere osrednji gost bo gospod Andrej Logar, diplomat in bivši veleposlanik, ki ga bomo imenovali za ambasadorja vseživljenjskega učenja. Več >>

Ravne na Koroškem, 14. 9. 2021 ob 18.00
Osrednja prireditev 26. Tednov vseživljenjskega učenja – TVU (6. 9.–10. 10. 2021), največje in najvidnejše slovenske promocije vseživljenjskega učenja in izobraževanja, ki jo organizira Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) kot območni koordinator za Koroško. Osrednji gost dogodka bo gospod Andrej Logar, diplomat in bivši veleposlanik. Z njim bomo spregovorili o njegovi poti vseživljenjskega učenja in izobraževanja, ki ga je vodila po vsem svetu in ga vedno pripelje nazaj domov, v Kotlje, kjer živi. Imenovali ga bomo za koroškega ambasadorja vseživljenjskega učenja. (Vljudno prosimo, da za udeležbo na dogodku upoštevate pogoje PCT.) Več >>

Ravne na Koroškem, 17. 9. 2021 ob 10.00
V okviru TVU 2021 se bomo v dnevu za kakovost na e-srečanju sestali zaposleni v javnem zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem in člani komisije za kakovost. Spregovorili bomo o naših vrednotah, o našem poslanstvu in o uresničevanju vizije na tem področju delovanja zavoda. Podali bomo poročilo o delu na področju kakovosti v šolskem letu 2020/2021 in načrtovali izboljšave za novo šolsko obdobje. Razprava bo tekla o uvedbi novih metod za izboljšanje notranjega sistema kakovosti v zavodu, o izvajanju samoevalvacije z različnimi metodami ipd. Ljudska univerza Ravne na Koroškem si prizadeva in se trudi odraslim na Koroškem ponuditi čim kakovostnejša svetovanja, izobraževanja, vedenja in načine učenja. Več >>

Ravne na Koroškem, 19. 9. 2021 od 11.00 do 12.30
Pisni izdelki, ki jih damo od sebe oziroma ki jih namenimo nekomu drugemu, so naše ogledalo. Ker je slovenščina živ jezik, se posledično spreminjajo tudi njena pravopisna pravila in pravila pisne komunikacije. Marsikdo je mnenja, da moraš biti za pisanje različnih besedil nadarjen in da tega ne zmore vsak. Temu ni tako! Pisanje je veščina, ki jo lahko usvojimo in se jo lahko naučimo, zato pa je potrebno nekaj znanja in predvsem veliko vaje. Z vsakim pisnim izdelkom naredimo določen vtis na naslovnika – pa naj bo to poslana elektronska pošta, opravičilo, vabilo na dogodek, obvestilo o dogodku, ponudba, vabilo na sestanek, motivacijsko pismo … Slovnična pravilnost vsakega zapisanega besedila odraža naš odnos do jezika, do naslovnika, vsebine, izdelka. Skozi delavnico Od pravopisa do pravilnega zapisa boste ponovili oziroma osvežili osnovna pravopisna pravila, videli in si zapomnili najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri Slovencih, spoznali, kako pravilno napisati in urediti uradne dokumente, da bo vaše jezikovno ogledalo na naslovnika naredilo dober vtis. Seznanili se boste še z osnovami spletnega bontona in s pripomočki, ki vam bodo olajšali kakšen trd jezikovni oreh. Več >>

Ravne na Koroškem, 24. 9. 2021 ob 10.00
Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem od leta 2020 v okviru Koroškega informacijskega in svetovalnega središča – KISS deluje lokalna točka SVOS (Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti), ki vam omogoča brezplačno oceno lastnih spretnosti. Rezultati ocenjevanja so vam v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ali pri spremembi poklicne poti. SVOS je pripomoček, namenjen individualnemu ocenjevanju in ponuja zanesljive in veljavne ocene spretnosti na več področjih: (a) matematične in besedilne naloge; (b) naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologije pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog; (c) vprašanje o poklicnih interesih in namerah, osebni blaginji in zdravju; (č) vašo oceno o rabi spretnosti pri delu in v vsakdanjem življenju. V okviru dogodka TVU 2021 "Pot do vprašalnika SVOS" vam bomo na naši lokalni točki za izvajanje ocenjevanj SVOS predstavili ta vprašalnik in zagotovili: brezplačen dostop do reševanja vprašalnika SVOS, prostor za izvajanje ocenjevanj in potrebno tehnično opremo, podporo med in po reševanju, razlago pridobljenih rezultatov, če se odločite za to, svetovanje za primerno izobraževanje in razvoj spretnosti. Več >>

Ravne na Koroškem, 27. 9. 2021 ob 19.00
Za najširšo publiko bomo izpeljali poljudnoznanstveno predavanje na temo s področja glasbe. Naši cilji bodo, da na zanimiv, enostaven in razumljiv način približamo znanost lokalnih ljudi – koroške raziskovalke – ostalim prebivalcem ter da v njih vzbudimo željo in radovednost po nadaljnjem poglabljanju v izbrano tematsko področje. S tem bomo spodbudili možnosti vseživljenjskega učenja za vse in ob tem razvijali vključujoč razvoj v regiji, okrepili in izboljšali pa bomo tudi posameznikove kompetence. Več >>

Ravne na Koroškem, 28. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
V okviru TVU 2021 bomo izpeljali krajši pripravi na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2–B1). Na prvem srečanju se bomo poleg predstavitve izpita posvetili pisanju kratkih besedil, drugo srečanje pa bo namenjeno ustni komunikaciji oziroma pripravi na ustni del (predstavitev, pogovor ob fotografijah, igra vlog). Priprave so namenjene vsem priseljencem, ki slovenski jezik že dobro obvladajo in v prihodnosti razmišljajo o opravljanju izpita na osnovni ravni. Slednjega potrebujejo tudi za pridobitev slovenskega državljanstva. Več >>

Ravne na Koroškem, 30. 9. 2021 od 16.00 do 17.30
V okviru TVU 2021 bomo izpeljali krajši pripravi na izpit iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2–B1). Na prvem srečanju se bomo poleg predstavitve izpita posvetili pisanju kratkih besedil, drugo srečanje pa bo namenjeno ustni komunikaciji oziroma pripravi na ustni del (predstavitev, pogovor ob fotografijah, igra vlog). Priprave so namenjene vsem priseljencem, ki slovenski jezik že dobro obvladajo in v prihodnosti razmišljajo o opravljanju izpita na osnovni ravni. Slednjega potrebujejo tudi za pridobitev slovenskega državljanstva. Več >>

Ravne na Koroškem, 6. 10. 2021 od 11.00 do 12.00
Dogodek Pot do svetovanja poteka v okviru svetovalnih dnevov. Na njem želimo vse zaposlene na Uradu za delo Ravne na Koroškem seznaniti z delom Ljudske univerze Ravne na Koroškem in jim predstaviti naše Koroško informacijsko in svetovalno središče KISS. Več >>