Izvajalci prireditev TVU 2022

Ljudska univerza Ravne na Koroškem

Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: 02 821 50 73
E-naslov: info@lura.si
Spletna stran: https://lura.si
Kontaktna oseba

dr. Anja Benko
E-naslov: anja.benko@lura.si


 

PRIREDITVE

Prevalje, 9. 5. 2022 ob 11.30
Prvi dan festivala TVU naši udeleženci, ki obiskujejo 180-urni javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) v našem javnem zavodu, zaključujejo z izvedbo tečaja. Z njimi se bomo po zaključku pogovorili in načrtovali nadgradnjo oziroma nadaljevanje učenja slovenščine, jim podrobneje predstavili Koroško informacijsko in svetovalno središče (KISS), ki deluje na LURA, še posebej pa središče za samostojno učenje, v katerega jih bomo povabili, da ga še naprej obiskujejo. Podružili se bomo v neformalnem okolju in z njimi soustvarjali aktivno govorno okolje, v katerem bodo lahko vadili slovenski jezik. Več >>

Ravne na Koroškem, 9. 5. 2022 ob 19.00
Prvi dan festivala TVU naši udeleženci, ki obiskujejo 180-urni javno veljavni program Začetna integracija priseljencev (ZIP) v našem javnem zavodu, zaključujejo z izvedbo tečaja. Z njimi se bomo po zaključku pogovorili in načrtovali nadgradnjo oziroma nadaljevanje učenja slovenščine, jim podrobneje predstavili Koroško informacijsko in svetovalno središče (KISS), ki deluje na LURA, še posebej pa središče za samostojno učenje, v katerega jih bomo povabili, da ga še naprej obiskujejo. Podružili se bomo v neformalnem okolju in z njimi soustvarjali aktivno govorno okolje, v katerem bodo lahko vadili slovenski jezik. Več >>

Ravne na Koroškem, 12. 5. 2022 od 18.00 do 20.00
Vas in vaše prijatelje vabimo na osrednjo prireditev 27. Tednov vseživljenjskega učenja – TVU (9. 5.–12. 6. 2022), največje in najvidnejše slovenske promocije vseživljenjskega učenja in izobraževanja, ki poteka letos pod temo "(spo)znanje brez meja". Posebna gostja letošnjega dogodka bo gospa Mirjam Senica, profesorica socialne pedagogike, vedno povezana s Koroško. Z besedo, poezijo, sliko in glasbo se bomo sprehodili po njenih življenjsko-poklicnih poteh, na katerih se prepletajo dihi življenja z dihi vseživljenjskega učenja (ne glede na njene geografske postojanke). Imenovali jo bomo za ambasadorko vseživljenjskega učenja. (Prireditev organizira Ljudska univerza Ravne na Koroškem /LURA/ v sodelovanju z Občino Ravne na Koroškem.) Več >>

Ravne na Koroškem, 23. 5. 2022–27. 5. 2022
V sklopu mobilnosti programa Erasmus+ bomo v času 27. Tednov vseživljenjskega učenja gostili partnersko organizacijo Centro Educacion Permanente Cehel, tj. center za izobraževanje odraslih v Andaluziji. Naši gostje bodo skozi ves čas trajanja obiska v Sloveniji opazovali aktivnosti in predstavitve naših programov. Ob tem si bomo izmenjali izkušnje z našimi zaposlenimi, udeleženci in lokalnim prebivalstvom. Pridobili bodo nove spretnosti in kompetence, ki so pomemben doprinos pri inovativnosti in ustvarjalnosti v našem vsakdanjem delu. Španski gostje bodo tudi obiskali številke prireditve TVU, ki se bodo takrat izvajale na Koroškem. Z mobilnostjo bo Ljudska univerza Ravne na Koroškem postala prepoznavnejša, vendar ne samo v lokalnem, temveč tudi v mednarodnem okolju. Več >>

Ravne na Koroškem, 23. 5. 2022 od 09.00 do 13.00
Gostje iz Španije bodo spoznavali Slovenijo, njene običaje, tradicijo, kulturo ... To jim bomo predstavili v njihovem maternem jeziku. Ob tem jih bomo naučili nekaj osnovnih slovenskih besed. (Prireditev organiziramo v sodelovanju z dijaki Gimnazije Ravne na Koroškem.) Več >>

Ravne na Koroškem, 23. 5. 2022 od 20.00 do 21.00
Na dogodku bo Anja Strajnar, ki že več kot 10 let poučuje tujce slovenščino, soavtorica nekaj učnih gradiv za učenje slovenščine in avtorica Besede na dan, predstavila in prikazala, zakaj in kako je nastala Beseda na dan ter kako lahko to gradivo uporabimo pri pouku ali tečajih slovenščine kot tujega jezika. Učni pripomoček zagotavlja individualni pristop in omogoča številne raznolike aktivnosti, sproščenost pri učenju slovenščine kot tujega jezika in dokazuje, da je tudi učenje jezika lahko zanimivo, prijetno in zabavno. Vabljeni vsi, ki se ukvarjate s slovenščino kot tujim jezikom, poučujete učence tujce v osnovnih in srednjih šolah, vsi, ki delujete na področju izobraževanja odraslih ... (Več o pripomočku na spletni strani: https://besedanadan.si/.) Več >>

Ravne na Koroškem, 1. 6. 2022–12. 6. 2022
Vsem, ki jih zanima, kakšne so njihove besedilne, matematične in tehnološke spretnosti, vsem, ki jih zanima sprememba karierne poti, vsem, ki bi želeli preveriti, kako razvite so njihove kompetence na naštetih področjih, so namenjeni dnevi v okviru našega Koroškega informacijskega in svetovalnega središča (KISS), ki bodo namenjeni vprašalniku SVOS = Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti, ki vam omogoča brezplačno oceno lastnih spretnosti. Rezultati ocenjevanja vam bodo v pomoč pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje ali pri spremembi poklicne poti. Ljudska univerza Ravne na Koroškem je lokalna točka SVOS, kjer vam nudimo reševanje vprašalnika ali vam omogočimo dostop do njega. Vabljeni! (Več o vprašalniku je dostopno na: https://lura.si/svetovalni-krog/lokalna-tocka-svos.) Več >>

Ravne na Koroškem, 10. 6. 2022 ob 10.00
Dogodek bomo posvetili dnevu za kakovost 2022. Izvedli bomo delovni zajtrk in se pogovorili o načrtih v zavodu s področja kakovosti. Več >>