Izvajalci prireditev TVU 2021

Ljudska univerza Ptuj

Mestni trg 2, 2250 Ptuj
Telefon: 02 749 21 50
E-naslov: mateja.hlupic@lu-ptuj.si
Spletna stran: http://www.lu-ptuj.si
Kontaktna oseba

Mateja Hlupič
E-naslov: mateja.hlupic@lu-ptuj.si


 

PRIREDITVE

Ptuj, 8. 9. 2021–15. 10. 2021 od 10.00 do 13.00
Seznanjanje javnosti z izobraževalno ponudbo Ljudske univerze Ptuj. Nudili bomo informiranje o možnostih izobraževanja za poklic, strokovnega izpopolnjevanja ali za prosti čas, o vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi, o trajanju izobraževanja, načinih preverjanja znanja, učni pomoči ter premagovanju učnih in drugih težav povezanih z izobraževanjem. Več >>

Ptuj, 10. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Najprej skuhamo kavo in čaj. S klepetom premagamo ovire spoznavanja in poiščemo ideje kaj bomo počeli: ali bi le klepetali, morda bi šli v galerijo, si ogledali film, lahko bi šivali, si izmenjali recepte, govorili o zdravju, meditirali in še mnogo drugega. Več >>

Ptuj, 14. 9. 2021 od 10.00 do 11.30
Spoznavanje simbolike v besedilih prelepih ljudskih melodij je le delček tega, kar bomo počeli. Delavnica je namenjena vsem, ki radi pojejo, se zanimajo za napeve, ki se prenašajo iz roda v rod ali pa si preprosto želijo širiti obzorja. Dobrodošla bodo tudi glasbila, ki jih bodo udeleženci morebiti prinesli s seboj. Več >>

Ormož, 15. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
LU Ptuj bo na prireditvi, poleg ostalih ustanov, sodelovala s svojo stojnico, kjer bomo predstavili izobraževalno ponudbo. Poudariti želimo vse-življenjskost in barvitost učenja, ki se nikoli ne konča in pretežno poteka na neformalen način. Nagovorili bomo tako mlade generacije, kot starejše, saj bo na stojnicah raznoliko delovanje. Veliko bo priložnosti za klepet, spodbujali bomo izmenjavo zabavnih izkušenj, večino zgodb bomo posneli v minutnih video posnetkih. Krepili bomo medgeneracijsko sodelovanje. Več >>

Ptuj, 21. 9. 2021–22. 9. 2021 od 09.00 do 12.00
SENIORIJADA 2021 je program, ki je nastal je na podlagi projekta BEPRESEL(better preparation for senior life). Ciljna skupina so starejši odrasli (55+), kamor so vključeni starejši delavci, osebe pred upokojitvijo ter vsi tisti, ki so že v tretjem in četrtem življenjskem obdobju Cilji programa so: okrepiti informiranost starejših odraslih o pomembnosti aktivnega in zdravega staranja, prispevati k večji vlogi lokalne skupnosti in različnih društev, organizacij pri promociji zdravega in aktivnega staranja, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, organizacijski razvoj in trajnostno krepitev mrež, pridobitev novih znanj in veščin, novo razumevanje procesa staranja, ozaveščanje starejših o pomenu vključevanja v izobraževalne programe o zdravem, kakovostnem in aktivnem staranju Več >>

Ptuj, 22. 9. 2021 od 09.00 do 11.00
Skupaj si bomo ogledali film mladega umetnika Jakoba Vogrinca z naslovom Dedi gre na morje, ki bo izhodišče za debato in razpravo. cilj srečanja je, da se med seboj družijo predstavniki vseh generacij,si izmenjajo poglede, mnenja, poiščejo skupne točke in razlike. Več >>

Ptuj, 22. 9. 2021–24. 9. 2021 od 09.00 do 14.00
Z dogodki , ki jih organiziramo v času Dnevov svetovalnih središč, želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujajo. Hkrati želimo promovirati učenje in izobraževanje ter spodbuditi odrasle k sodelovanju v formalnih in neformalnih izobraževalnih programih. Več >>

Ptuj, 28. 9. 2021 od 10.00 do 12.00
Na delavnici bomo spoznali zakaj je tako zelo pomembno, da že majhni otroci slišijo petje. Udeležence bomo seznanili s tehnikami petja, da bodo sproščeno in z največjim veseljem zapeli svojim malčkom. Več >>